NYHETSBREV - Erikshjälpen

NYHETSBREV
Skandinaviska Läkarbanken i samverkan med Erikshjälpen
Roddy på väg till Kenya
Roddy Brun,
radiolog från
Eksjö, har åkt
iväg till Mutomosjukhuset i Kenya
för att undervisa
personal där hur
man använder
ultraljud som
diagnostiseringsverktyg. Förra året
fick sjukhuset en ultraljudsapparat som donation från Sverige och
förutom att den används i mödravården kan den också vara ett
bra verktyg för diagnostisering av
sjukdomar i inre organ. Roddy hade
med sig en tjock manual som visade
diagnostiseringsmetoder för olika
sjukdomar. Genom att ge kunskaper
inom detta område kan Skandinaviska Läkarbanken genom Roddy
stödja förbättringen av vården på ett
kostnadseffektivt sätt.
Opererades för klumpfot
I början på året kunde traineen, ST
läkare i ortopedi, Johannes Eriksson
operera en liten flicka som föddes
med klumpfot och har haft svårt att
gå. Hon fick en första operation för
två år sedan, men behövde ytterligare
justeringar.
Johannes var på
Nkingasjukhuset
i Tanzania som
trainee för
Skandinaviska
Läkarbanken
tillsammans med
Bengt Herngren,
ortoped.
Bertils dagbok från Zambia
Bertil Malmodin, specialist i
internmedicin, jobbade i början av året
vid Chikankatasjukhuset i Zambia.
Under sina sex veckor skrev han
dagbok om vilka diagnoser som var
vanliga, vilka problem som personalen
mötte och om det politiska livet.
Läs mer om Bertil och Johannes
upplevelser: www.erikshjalpen.se/
volontarberattelser
Fler små barn kan överleva
– Det finns möjligheter till små förbättringar som kommer att rädda liv. Men det
finns också stora utmaningar, säger Anki Berggren, barnsjuksköterska, som nyligen kommit hem från Mchukwisjukhuset i Tanzania, där hon utvärderat verksamheten på förlossningen och BB och utbildat personalen.
Mchukwisjukhuset har blivit populärt bland födande kvinnor och antalet förlossningar har ökat. Men stödet som borde komma från regeringen har uteblivit.
Personalen har därför för lite tid att ge mammorna. Och mammorna i sin tur har
oftast inte har kunskap om speciella behov när de små är födda för
tidigt eller har får en infektion. Det
händer att barn dör på natten efter
födseln p.g.a. hypoglycaemia, ett
hastigt blodsockerfall som oftast
beror på brist på näring.
För att undvika detta har man,
efter den utbildning som Anki gett,
delat upp arbetsuppgifterna på ett
nytt sätt. Den assisterande sjuksköterskan ansvarar nu för barnen
och för att ge stöd till mammorna.
Hon har fått speciella checklistor
som hon ska använda i början på
skiften, för att kolla matscheman,
temperatur och annat.
För att få in rutinerna jobbade Anki
tillsammans med sjuksköterskan
några dagar. Nu hoppas vi att det
förbättrar situationen. Skandinaviska Läkarbanken kommer också
att följa upp och ge mer stöd till
barnsjukvården vid sjukhuset.
Nyförlöst mamma med sin lilla bebis.
Monica på väg hem från Aira
Under tre månader har Monica Rosén, svensk barnmorska, arbetat som lärare vid barnmorskeskolan i
Aira, Etiopien. Det är barnmorskebrist i Etiopien och
de som utbildats har inte alltid så gedigen träning som
skulle behövas. Skandinaviska Läkarbanken har därför
valt att stödja Airas sjuksköterskeskola genom att
skicka ner svenska barnmorskor som kan dela med sig
av sin kunskap.
Under de senaste veckorna har fokus bland annat legat
på födsel med sugklocka, blödning efter förlossning
och återupplivning av nyfödda.
– Jag har blandat muntliga föredrag med filmer och
rollspel. Man kan säga att jag vänt in och ut på mig själv
för att få dem att förstå det hela, berättar Monica,
För att avbryta prenumeration på detta nyhetsbrev, kontakta [email protected]
Plusgiro: 90 0844—2 Bankgiro: 900-8442 Adress: Läkarbanken, Box 1, 570 15 Holsbybrunn.
Tel: 0383-46 74 80. E-post: [email protected] www.erikshjalpen.se/lakarbanken
APRIL
2015