SS EN 81-20 & 81-50

Nya europeiska standarder för hissar
SS EN 81-20 och EN 81-50
European Committee for Standardization beslutade 2014 om två nya säkerhetsstandarder för
hisskonstruktioner och testning av hisskomponenter. De nya standarderna gäller personhissar
och varupersonhissar. SS EN 81-20 definierar tekniska krav för hisskonstruktion. SS EN 81-50
definierar konstruktion, beräkningar och tester av hisskomponenter. De nya standarderna träder
i kraft den 1 september 2017. De befintliga standarderna SS EN 81-1 och SS EN 81-2 kommer
att gälla under denna övergångsperiod. Schindlers hissar uppfyller samtliga krav i SS EN 81-1 och
SS EN 81-2.
Stora förändringar
Högre säkerhetskrav för passagerare och servicetekniker
är kärnan i de nya standarderna och inkluderar:
Säkerhet och komfort för passagerarna
- Ljusare korgbelysning
- Förbättrad ljusridå för att undvika att små föremål
fastnar
- Förbättrad styrka och hållbarhet i korgvägg, korgtak,
korgdörr och schaktdörr.
- Säkerhetsglas i speglar
- Högre krav på brandresistent material i korginredning
- Byggnadens förminskning beaktas vid hissplanering
för byggnader högre än 40 meter för att säkerställa
komforten.
- Bredare nödutgångar i korgtaket
Säkerhet för servicetekniker
- Större utrymmen i hisschaktets tak och grop
- Ljusare schaktbelysning
- Obligatorisk kontrollpanel med stoppknapp i
schaktgropen
- Kraftigare och högre räcke på korgtaket
- Kraftigare motviktsskydd i schaktgropen
SS EN 81-20/50 i korthet
- Utfärdats av European Committe of
Standardization.
- Ersätter SS EN 81-1 och SS EN 81-2.
- SS EN 81-20 definierar tekniska krav för
hisskonstruktion
- SS EN 81-50 definierar design och tester av
hisskomponenter.
- Standarderna gäller för nya hissar från och
med 1 september 2017
www.schindler.se
”Jag planerar en ny byggnad, vad behöver jag
tänka på?”
Alla projekt som planeras vara färdigställda efter den 31
augusti 2017 rekommenderas att följa SS EN 81-20/50.
Detaljer kring de nya standarderna kan beställas från
Schindler. För en optimal och tillförlitlig planering rekommenderas att byggen planerar utifrån SS EN 81-20/50
redan idag.
Behöver jag uppgradera min befintliga hiss?
Nej. De nya standarderna gäller endast för nya hissar som
installeras efter den 1 september 2017. Det inkluderar
även replacement av hissar i befintliga byggnader. Hissar
som är i drift behöver inte uppgraderas.
Om du planerar en replacement eller uppgradering av en
hiss för att uppfylla med de senaste standarderna, vänligen
kontakta Schindler för rådgivning.
Schindlers åtagande
Säkerheten för passagerare och servicetekniker är viktigt
för oss. Därför har vi investerat mer än 82 000 timmar i ny
teknik och tester för att möta de nya standardkraven SS EN
81-20 och SS EN 81-50 i samtliga produkter.
SS EN 81-20 teknisk överblick
Belysning i maskinrum
Minst 200 lux på golvet
Minst 50 lux i övriga utrymmen
Utrymme på korgtaket
Utökat säkerhetsutrymme för servicearbeten
Räcke
Kraftigare och högre räcke på korgtaket
Korgbelysning
Minst 100 lux en meter ovan golv
Korg
Kraftigare korgväggar
Dörrar
Kraftigare korg- och schaktdörrar
Schaktbelysning
Minst 50 lux i arbetsutrymmen
Inspektionskontroll i schakt
Permanent inspektionskontroll i gropen
Utrymme i schaktet
Utökat säkerhetsutrymme för servicearbeten