med en slitagereducering på minst 30

Jag erbjuder det europeiska patentet ”Självinställande drivhjul”
EP 2594824 till försäljning
med en slitagereducering på minst 30 %
inkl. skyddsrättigheter i följande 10 länder
Tyskland – Österrike – Schweiz – Frankrike – Storbritannien –
Italien – Spanien – Rumänien – Tjeckien – Polen.
På de tyska resp. engelska sidorna hittar du omfattande uppgifter
över detta patent. Här kan du ladda ned en PowerPoint-fil samt PDFfiler.
Vid intresse för ett köp ber jag dig ta kontakt – vänligen på tyska
eller engelska – på följande adress:
KARL HERKENRATH
IN DER HARDT 23
D-56746 KEMPENICH
Telefon
Telefax
E-mail:
Hemsida:
0049 2655 942889
0049 2655 942887
[email protected]
www.selbsteinstellendes-kettenrad.com
Skulle patentet under de nästa månaderna mot förmodan inte bli
sålt, så finns eventuellt möjligheten att ge ut en licens. Om du är
intresserad i en eventuell licens, ber jag också om ett meddelande, så
att det kan noteras.
Denna utomordentliga uppfinning riktar sig även till investerare, som
är beredda att internationellt marknadsföra denna uppfinning.
Användningsmöjligheterna för detta patent är så stora, att alla kedjor
i världen kan drivas med det.