Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare

Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare,
400 Yh-poäng, 2 år
(en veckas heltidsutbildning motsvarar 5 Yh-poäng)
Utbildningen är CSN-berättigad.
Utbildningen är för dig som har genomfört bygg- och anläggningsprogrammet,
eller har yrkeserfarenhet från branschen. Inom branschen finns ett behov av
byggproduktionsledare såväl i vår region som i hela landet.
Denna utbildning har bedrivits av IUC i flera år och ger ett gott resultat. Drygt
90 % av de studerande har fått arbete efter avslutad utbildning.
Efter genomförd utbildning har du fått kunskap och färdighet för att exempelvis
arbeta i följande yrkesroller: Arbetsledare/Byggledare på en byggarbetsplats,
övriga uppgifter på ett byggföretag, Konsult hos en entreprenör,
Byggnadsinspektör, Projektansvarig.
Utbildningen är bred och har en stark koppling till arbetslivet med lärare från
yrkeslivet.
Utbildningen omfattar totalt 25 veckors LIA = lärande i arbete. Syftet med
LIA är att ge dig praktisk yrkeserfarenhet under studietiden.
Antagningsfakta:
Behörighet
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du har en
gymnasieexamen från gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning eller
motsvarande kunskaper. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk
erfarenhet eller tack vare någon annan omständighet har förutsättningar
att tillgodogöra dig utbildningen.
Särskilda antagningskrav
Fullgjord godkänt gymnasiebetyg från Bygg- och anläggningsprogrammet
eller motsvarande kunskaper. Minst betyget G godkänt i matematik A
(minst betyg E i matematik 1 a/b/c) samt G godkänt i Svenska A (minst
betyg E i svenska 1). Minst 1 års sammanlagd arbetslivserfarenhet på
heltid (motsvarar minst 1700 timmar)
Eller
Minst 1 års sammanlagd arbetslivserfarenhet på heltid (motsvarar minst
1700 timmar), från bygg- och anläggning eller närliggande bransch.
Studietakt: Heltid
Studieort: Kalmar
Antal platser: 25
Utbildningsstart: 5 oktober 2015
Sista ansökningsdagen: 5 juli 2015
Utbildningens Innehåll:














Bygg- och materiallära 35 p
Konstruktionsteknik och
matematik 15 p
Praktiskt byggande och
utsättningsteknik 15 p
Byggprocessen 15 p
IT som verktyg 15 p
Eget projekt husbygge 55 p
Byggarbetsplatsens logistik och
organisation 20 p
Entreprenadjuridik och
bygglagstiftning 20 p
Heta arbeten och
ställningsbyggnad 5 p
Betong kurs II platsgjutning 10 p
Samhälle, miljö och arbetsmiljö 15 p
Ekonomi 15 p
Projektledning samt ledarskap
och kommunikation 30 p
Examensarbete 10 p
LIA = lärande i arbete 125 p
För mer information kontakta: [email protected]
IUC Kalmar län AB, Gröndalsvägen 19B, 392 36 Kalmar
www.iuc-kalmar.se
Övrig information
Antagningsprocessen



Ansök genom att gå in på www.iuc-kalmar.se och fyll i ”ansökan yrkeshögskoleutbildning”
Alla som ansöker får en personlig kontakt
Vid godkänd ansökan blir du kallad till informationsmöte
Yrkeshögskoleutbildningar





Yrkeshögskoleutbildningar är på eftergymnasial nivå
Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
Teori varvas med praktik
I alla utbildningar ingår LIA = lärande i arbete som genomförs på en arbetsplats
Avgiftsfria utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN
IUC Kalmar Län

IUC Kalmar Län har många års erfarenhet av att bedriva yrkeshögskoleutbildningar.
Utbildningen kvalitetssäkras genom sin ledningsgrupp, vars medlemmar är representanter
från såväl arbetslivet som IUC Kalmar Län. Utbildningen granskas av myndigheten för
yrkeshögskolan www.myh.se
Examen och examenskrav
För att en studerande ska kunna begära ut ett examensbevis måste hon/han ha lägst betyget Godkänt
på alla kurser som ingår i utbildningen. Denna utbildning ger en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.
Det är en nationell godkänd och kvalitetssäkrad examen som är välkänd på de flesta företag.
För att utbildningen ska kunna leda till en examen måste den omfatta minst 200 yrkeshögskolepoäng.
Om utbildningen omfattar minst 400 yrkeshögskolepoäng, varav minst 25 procent utgörs av LIA, och
om det dessutom ingår ett självständigt arbete (examensarbete) kan utbildningen ge en kvalificerad
yrkeshögskoleexamen.
Ledningsgrupp
Ledningsgruppen på denna utbildning består av representanter från branschen. De följer utbildningen
från start till examen och medverkar aktivt.
Utbildningens upplägg
Utbildningen är upplagd på så sätt att de studerande har utbildning på plats i utbildningssal 2-3 dagar i
veckan, resterande tid är för grupp/projektarbete samt självstudier. På LIA-perioderna är det alltid
heltidsnärvaro, 40 timmar i veckan.
IUC Kalmar län AB, Gröndalsvägen 19B, 392 36 Kalmar
www.iuc-kalmar.se