Golvkonstruktioner för bostäder

Golvkonstruktioner för bostäder
Avjämna på betong
 

Golvuppbyggnad med Floor 450
Light – Lättfyllnadsmassa
Elburen golvvärme






Floor 110 Fine, Floor 120 Reno DR, Floor 130

Core, Floor 140 Nova eller Floor 4160 Fine
Flow Rapid.
Floor 4716 Primer spädd 1:3.

 Platsgjuten betong.

Floor 120 Reno DR eller Floor 140 Nova,

tjocklek minst 20 mm. Alternativt kan ytan
beläggas med minst 30 mm slipsats
Floor 318 eller Floor 319.
Avjämningsskiktet armeras (ytor ≥ 10 m²)

med Floor Stålarmeringsnät.
Floor 450 Light. Eventuella installationer
gjuts in i Floor 450 Light. Observera att golvvärme ska läggas i avjämningsskiktet,
ej i Floor 450 Light.
Floor 120 Reno DR eller Floor 644 Värme
golvspackel DR, i våtrum och under plastmatta minst 5 mm över värmekabel.
Värmekabel.
Eventuellt armeringsnät.
Avjämnat underlag.

Avjämna på spånskiva

Bärande underlag.

Uppfyllnad med Leca Lättklinker




spackel DR*.

Spånskiva.

Floor 4716 Primer spädd 5:1.
* Minst 12 mm (15 mm om elektrisk golvvärme
används) vid uppstyvning av trädbjälklag med
regelavstånd c/c 600 mm.
Avjämna på brädgolv


Floor 120 Reno DR minst 10 mm tjocklek.
Floor 4716 Primer spädd 5:1.
Brädgolv.
OBS!
Konstruktionen är ej lämplig som underlag för
tätskikt i våtrum.


Floor 120 Reno DR alternativt Floor 140

Nova. Minsta skikttjocklek ovan rörhjässa
enligt värmesystemtillverkarens anvisningar
(Dock alltid minst 10 mm över rörhjässa
för den tekniska funktionen).
stålarmeringsnät #5 s150.
lag eller Floor 450 Light.
Värmerör gjuts in i avjämningsmassan.

Armeringsnät, Floor stålarmeringsnät eller



Vattenburen golvvärme
Floor 120 Reno DR alt. Floor 644 Värmegolv

Floor 120 Reno DR, 6–8 mm.

Leca Lättklinker, kornstorlek 2–6 mm, bun
den med Floor 120 Reno DR, 20–60 mm.

Varierande underlag.

Floor 4716 Primer spädd 1:3.
Flytande konstruktion på
isolering i bostad

Fast bäranade underlag, ex betongunder
 

Floor 120 Reno minst 25 mm, alternativt
Floor 140 Nova minst 30 mm.
armeringssnät #5 s150 vid ytor större än
10 m².
Armering, Floor Stålarmeringsnät eller
Fiberduk, Floor 4940 Geotextil.
Isolering avsedd för pågjutning, exempel-
vis cellplastskivor med lägsta kvalitetsklass
S100.
Golvkonstruktioner för bostäder
Spackla på sten och keramik


Ljudgolvslösning med
weber.floor 4955 Ljudmatta




Stegljudskonstruktion med
Stepisol
 




Floor 120 Reno DR alt. Floor 110 Fine.

Eventuell slipning av klinkern.
Floor 4716 Primer, 1 del primer utspädd

med 1 del vatten. Strö ut torrpulver och
borsta in i primern.
Klinker och fästmassa.

Betong.
Floor 120 Reno minst 25 mm alternativt

30 mm avjämningsmassa ex.



Floor 140 Nova minst 30 mm.
Armeringsnät, Floor Stålarmeringsnät,
alternativt #5 s150 vid ytor större än 10 m².

Jämnt underlag.

Floor 4955 Ljudmatta.
Floor 140 Nova.
Floor stålarmeringsnät alt. stålarmering
Ø5 s 150.
Floor 4940 geotextil alt. Floor tejp.
10 mm Stepisol.
265 mm håldäck.
Väggar och genomföringar förses med
Floor 4960 kantlist.
Vattenburen värme i flytande
golv/ljudgolv
Flytande konstruktion på luftspaltbildande matta
Weber komfortgolv






Floor 120 Reno DR alt. Floor 140 Nova.

Minsta skikttjocklek över rörhjässa enligt
värmesystemtillverkarens anvisningar
(dock alltid minst 10 mm över rörhjässa för
den tekniska funktionen).
Värmerör Ø=12–20 mm, c 100–300.

Floor Stålarmeringsnät alternativt stål
armeringsnät #5s150.
Weber Stepisol alt värmeisolering mineralull
min. densitet 140 kg/m3 eller EPS-isolering
med minst kvalitetsklass S100.









Floor 140 Nova minst 30 mm alt.

Floor 120 Reno DR minst 25 mm.
Ø5 s 150 vid ytor större än 10 m2. I våtrum
rekomenderas alltid stålarmeringsnät.
Floor Stålarmeringsnät alt. stålarmeringsnät

 Luftspaltbildande matta eller motsvarande.
Luftspalt.

Jämnt underlag.
Fiberduk Floor 4940 Geotextil.

Stegljudsisolering Floor 4955 Ljudmatta,

Bärande konstruktion exempelvis betong
underlag.
För fler golvkonstruktioner se vår webbplats weber.se
Floor 140 Nova Fiberarmerad avjämnings
massa, 30 mm.
Floor stålarmeringsnät (3,4 mm stångdiameter och 100 mm nätmaska.
EPS cellplast 35 mm.

Floor 4940 Geotextil.
Värmefördelande aluminiumplåt.
Värmerör 16 mm c/c 300 mm.

Stegljudsdämpande värmeisolering
Väggar och genomföringar förses med Floor
4960 kantlist.