Veckokontrollbladet

Flik 21
21.1 Veckokontrollblad
4. Inköp och varumottagning dokumentation 1 gång/ vecka
•Kylvaror max +8°C (eller enligt märkning)
•Färskt kött/ köttfärs +4°C (eller enligt märkning)
•Färsk fisk och skaldjur max +2°C (eller enligt märkning)
•Frysvaror min -18°C ('- 15°C accepteras)
•Varm mat minst +60°C
Veckodag Produkt Leverantör Temp
Emballage
År:
Vecka:
Hållbarhetstid
Åtgärd vid ej acceptabelt
Sign
Acceptabelt
Ja
Nej
Åtgärd vid ej acceptabelt
Sign
5. Förvaring dokumentation 1 gång/ vecka
•Kyl max +4°C/ +8°C eller enligt märkning på livsmedel
•Frys minst -18°C
Veckodag
Kyl
Kyl
Kyl
Kyl
Veckodag
Kyl
Kyl
Kyl
Kyl
Acceptabelt
Ja
Nej
Åtgärd vid ej acceptabelt
Sign
Veckodag
Frys
Frys
Frys
Frys
Acceptabelt
Ja
Nej
Åtgärd vid ej acceptabelt
Sign
Åtgärd vid ej acceptabelt
Sign
7. Värmebehandling/Tillagning dokumentation 1 gång/ vecka
•Fläsk, kyckling och färs minst +72°C
•Fisk minst +60°C
•Hela köttstycken nöt/ lamm minst +65°C
Veckodag
Produkt
Kärntemperatur
Acceptabelt
Ja
Nej
8. Nedkylning dokumentation 1 gång/ vecka
•2 timmar max +20°C
•4 timmar max +8°C
Veckodag Produkt
Starttid
Starttemp
Sluttid
Sluttemp
Acceptabelt
Ja
Kostservice 2015-04-17
Åtgärd vid ej acceptabelt
Sign
Nej
1(2)
Flik 21
21.1 Veckokontrollblad
9. Återuppvärmning dokumentation 1 gång/ vecka
•I minst +72°C i minst 15 sekunder
Veckodag
Produkt
Kärntemperatur
Acceptabelt
Ja
Nej
Åtgärd vid ej acceptablet
Sign
Åtgärd vid ej acceptablet
Sign
Acceptabelt
Ja
Nej
Åtgärd vid ej acceptablet
Sign
Acceptabelt
Ja
Nej
Åtgärd vid ej acceptablet
Sign
Acceptabelt
Ja
Nej
Åtgärd vid ej acceptabelt
Sign
Åtgärd
Sign
10. Varmhållning buffé dokumentation 1 gång/ vecka
•minst +60°C
Veckodag
Kärntemperatur
Produkt
Acceptabelt
Ja
Nej
11. Servering kall mat på buffé dokumentation 1 gång/vecka
•max +8°C
Veckodag
Kärntemperatur
Produkt
12. Transportboxar dokumentation 1 gång/ vecka
•Värmebox minst +60°C
•Kylbox max +8°C
Veckodag
Transportbox
Temperatur
17. Diskmaskin dokumentation 1 gång/ vecka
•Diskvattnets temp minst +60°C
•Sköljvattnets temp minst +80°C
Veckodag
Maskin
Temp diskvatten
Temp
sköljvatten
Rengöring dokumentation 1 gång/ vecka
•Kontroll att rengöring gjorts enligt Hygienplan
Veckodag
Rengjort enligt hygienplan
Ja
Nej
Avvikelse
Kostservice 2015-04-17
2(2)