HÄST HÄST - Hushållningssällskapet

Hästar skickar hela tiden ut signaler om sin fysiska och psykiska hälsa
genom sitt kroppsspråk. Lär vi oss att tolka dessa signaler kommer
vårt samarbete med hästen att utvecklas. Boken Hästsignaler guidar
dig mot ökad förståelse.
Många av oss som idag hanterar hästar
har inte vuxit upp med hästar eller andra
stora djur vilket gör att grunderna i all
djurhållning, att läsa och förstå djurens
beteende och behov, ibland saknas.
www.hushallningssallskapet.se
www.centaur.pro
www.roodbont.com
Boken lär dig se objektivt på egna och andras hästar, att inte dra
förhastade slutsatser och att alltid utgå från de tre nyckelfrågorna:
Vad ser du? Varför händer det? Vad gör du? Som exempel, en
slickande häst kan ge information om utfodringsrutiner och svullna
ben kan berätta om brist på motion. Även om målen är olika måste
du hela tiden fatta beslut. Hästsignaler hjälper dig att fatta välgrundade
beslut genom att lära dig skillnaden mellan att titta och verkligen se.
Menke Steenbergen - Jan HulSen
Den här rikt illustrerade och praktiskt baserade handledningen
vänder sig till hästälskaren, från nybörjare till mer avancerad. Boken
innehåller tydliga förklaringar och 350 fotografier och illustrationer
från vardagen med häst.
Det är lätt att, i bästa välvilja, överföra
mänskliga behov och känslor till hästen
vilket i värsta fall kan leda till ohälsa och
nedsatt prestationsförmåga.
ISBN 978-91-982215-2-7
Överallt och hela tiden finns det signaler att se…. utveckla din
förmåga att uppfatta och förstå. Hästsignaler hjälper dig på vägen.
HÄST
SIGNALER
Se, AnAlySerA, AgerA
Menke Steenbergen
Jan HulSen
Med andra ord, en grundläggande guide för hästälskaren.
9 789198 221527
Den här boken vänder sig till dig som hanterar hästar och ger dig redskap för att succesivt
öka din kunskap kring hästars beteende och behov. Boken ska ses som ett komplement till
all den utmärkta litteratur som finns kring ridning, körning, avel etc.
Vi önskar dig god läsning och mycket nöje med din hästhållning!
HORSESignalS
n
Mår alla hästar bra?
Har alla hästar möjlighet att vara häst?
Ges lär
alla
”Hästsignaler
dig hästar möjlighet att prestera på
skillnaden toppen
mellan att titta
av sin förmåga?
ocH verkligen se.”
Svaret är NEJ.
HÄSTSIGNALER
ou
Vad vill hästen säga dig?
Menke Steenbergen
Jan Hu
ir health, welfare,
ding out signals about the
sen
tly
tan
ns
co
are
s
rse
Ho
these signals, and to
Beställ
ditt
exemplar
dag!
picki up
to
is
art
e
Th
.
ur
vio
ha
nutrition and be
this into
nals explains how to put
Sig
rse
Ho
m.
the
e
us
d
an
and Hästsignaler via beställningsformuläret på Hushållningssällskapet
Skaffa
boken
underst
Västernorrlands
hemsida, www.hushallningssallskapet.se alternativt via e-post:
e.
practic
[email protected]
at
k closely and objectively
loo
to
u
yo
ing
ch
tea
by
s, but
The book starts
s. Don’t leap to conclusion
rse
ho
r
he
ot
at
d
an
Pris:
339
kr
(319,80
exkl.
moms)
rse
ho
your own
? how does
ions first: what do I see
est
qu
ee
thr
f
sel
ur
yo
ask
ays Vid beställning via e-post, glöm ej att ange
Fraktalw
tillkommer.
och ca
leveransadress
samt hur många exemplar du
n give
licking horse
, a faktureringsönskar beställa. ? what should I do? For example
en
te
pp
ica
ha
it
legs can ind
ding rhythm and swollen
information about the fee
owledge to take targeted
You can then use this kn
Utfodringssignaler
Vetvice är aktiva i mer än 30 länder och erbjuder undervisning och
praktisk utbildning i kosignaler, klövvård, fertilitet och reproduktion,
uppfödning av kalvar och kvigor, sinkons behov och byggnader för
fokuserar på praktisk styrning i mjölkproduktion samt hur man
HÄST
har förstärkt Vetvice gruppen i arbetet med de här böckerna.
Boken lär dig se objektivt på egna och andras hästar, att inte dra
utmärkt bok med många illustrationer och kortfattad tydlig text. Den
förhastade slutsatser och att alltid utgå från de tre ”En
nyckelfrågorna:
Vad ser du? Varför händer det? Vad gör du? Som
exempel,
en
ger ovärderlig
information
som omedelbart går att omsätta i praktiken”
slickande häst kan ge information om utfodringsrutiner och svullna
ben kan berätta om brist på motion. Även om målen är olika måste
du hela tiden fatta beslut. Hästsignaler hjälper dig att fatta välgrundade
Rådgivare och instruktörer på Vetvice och Dairy Logix. Den här boken är delvis
baserad på deras kunskap, erfarenheter och praktiska lösningar.
beslut genom att lära dig skillnaden mellan att titta och verkligen se.
www.hushallningssallskapet.se
www.centaur.pro
www.roodbont.com
Kosignaler Handbok
Arbeta för hälsa, produktion
och välbefinnande
SIGNALER
Sittande:
Jan Hulsen (veterinär och konsult inom företagsledning med specialitet stora gårdar)
Jack Rodenburg (specialist på utformning av mjölkkostall, DairyLogix)
Jan Hulsen
Jack Rodenburg
www.vetvice.com
Med andra ord, en grundläggande guide för hästälskaren.
www.roodbont.com
A bout t he a uth o r s
www.cowsignals.com
Jan Hulsen grew up on a pig and dairy farm. He studied veterinary
thoroughly enjoying working as an agricultural vet for three years, I
a t the ri ght ti me .”
started to focus on knowledge transfer and consulting.” This led to a
move into journalism, marketing and communication and business
Our cows’ hooves are the weakest link in their health, along with feed and feed intake. Cows
that become lame - however slightly - suffer from pain and will eat, drink and lie down less.
They will therefore produce less milk and it will be more difficult to get them in calf. Plus they
will need additional attention and work on an ongoing basis.
Kees Scheepens grew up on a farm and has worked for many years as an
This is why it is important for every livestock farmer
to pay constant
to the health
international
pig vet. Heattention
is also passionate
about of
pig breeding and has a special
his cows’ hooves. In terms of the design and construction
and an
barns.
In terms flavour.
of the After trying many breeds,
preferenceofforpaths
pork with
old-fashioned
way they are managed so they remain clean and dry. And in terms of daily care tasks such as
Scheepens settled on the Berkshire. “My five-year goal is to have as much Duke
feeding, moving and treatment of the animals.
of Berkshire pork on the shelves as there is organic pork.” He believes in having
A good manager makes hoof health care an integral
partforofpigs,
his work
in his
daily,
respect
enjoysand
raising
them
and weekly,
is a pork connoisseur. Scheepens gives
monthly and annual routine. He also focuses on prevention,
so his time isand
not
constantly
taken sessions.
runs
on-farm training
Pig Signals® presentations
up treating lame cows. He thinks ahead!
management.
With his company, Vetvice, Jan created the Cow Signals® concept
and wrote the successful Cow Signals series. Vetvice operates in
Pigs are constantly giving out signals
about theirgiving
health,
well-being,
perfor30 countries,
lectures
and and
training
courses on Cow Signals,
mance. The art is to perceive these signals and to use them to monitor and improve
Hooves, Fertility, Calves, the Dry Period and Transition, and Building
the nutrition, care and housing of your animals.
for the Cow.
cow and farmer.
Eighty per cent of the time a farmer spends directly
on his cows goes on twenty per cent of his herd.
This twenty per cent consists of special needs cows
- dry cows, new heifers, newly calved cows, lame
cows, weak cows and sick cows. Targeting this work
labour and disease-resistant animal management.
It is important not to jump to conclusions, but to keep asking yourself three questions. What do I see? Why has this happened? What does this mean? For example,
why is your sow defecating in a lying area? How did your piglet get that dry cough?
Is the aggression shown by your grower-finishing pigs due to a struggle for dominance or a cold draught?
about all these aspects in practice.
Written in a practical way, Dry period, special needs cows and treatments
Kommer 2015/2016
www.cowsignals.com
ft
Ko
“Fertility encourages you to think
two pregnancies ahead.”
SIGNALER
GRIS
• Cleartasks,responsibilitiesandauthorities
• Easyidentificationofthecowandtheassociatedtask
•Agreed,easytounderstandprocedures
Th e Pig Sig n als Diamon d su mmarises
mu st b e sat isf ied f or ever y p ig ; t h ey are
t h e b asic g oals of p ig man ag emen t . How
t h ese g oals are ach ieved may d if f er f or
ever y livest ock man ag er, b u t h e or sh e
mu st always con sid er t h ese seven f acet s
w h en in sp ect in g t h e p ig s.
The right tools for the job
• Enoughknowledgeandskill
• Pleasantandsafeworkingconditions
• Havingtherightmaterialstohand
SIGNALER
Dry period, special needs cows and treatments also explains how to
organise and implement actions and treatments. So that your cows and
heifers stay healthy or recover fast. And so that you, the farmer, can work
The time and the will
• Thetaskisscheduledinattherighttimes
• Enoughtimeinthedailyroutine
• Everyoneunderstandswhythetaskandtheworkhavetobedone
• Theresultsoftheworkarevisible
safely and get plenty of job satisfaction every day.
S E , A N A LY S E R A , A G E R A
Swine herding
Because these animals are wild and disobedient by nature, a skilled and strong man can keep
www.roodbont.com
www.vetvice.com
www.cowsignals.com
a herd of no more than fifty. If there is a thunderstor m or downpour when the swine are in the
www.drycowmanagement.com
field, then it is ver y common to see them abandon the herd one at a time. Screaming loudly,
Jan Hulsen
Jan Hulsen
Kees Scheepens
www.vetvice.com
they run back to their shelter; the youngest animals scream the loudest.
(Valmont-Bomate, 1791)
A lot has changed since then...
Fertility
A practical guide for
fertility management
med betesdrift
(utökad utgåva)
‘W h a t y o u n e e d t o r e a r y o u n g s t o c k w e l l
is c a r e , d is c i p l i n e a n d e xp e r t i se . ’
From calf
to heifer
A practical guide
for rearing
young stock
Which is why Fertility is geared to the dairy farmer as a manager. The book
encourages you to look at the daily routine on the dairy farm with a manager’s eye,
and helps you to improve your processes. It’s a lot easier to get cows in calf, for
example, if your pyometra rate is under 10% and your milk fever rate under 7%. And your performance will benefit
if you understand why Australia and the USA use different key figures to measure fertility than the UK and Europe.
Rearing calves into heifers is a major investment in terms of
money and labour. Your dual aims are to turn your heifer into
a strong, productive dairy cow and to use labour, housing and
feed efficiently. If you achieve these aims, you’ll cut the costs
of rearing per kilogram of milk.
But successful management in turn depends on carrying out your day-to-day work properly. Fertility is full of
practical information and tips that can be put to use straight away on every dairy farm and covers technical areas
as insemination and calving assistance.
En praktisksuchbok
om
Fertility encourages you to think and act two pregnancies ahead.
mjölkföretagande
med kon i fokus
From calf to heifer covers the basics of successful rearing, shows you how to control risks
and helps you to structure your work so that each calf automatically receives the best
treatment. From calf to heifer will open your eyes to how you run your farm. It’s full of
sensible tips on how to improve the rearing of calves and yearlings. Written clearly and illustrated with useful photos and Marleen Felius’s splendid drawings, this informative
handbook is very user-friendly and down to earth.
Fertility is one of the CowSIGNALS® series.
CowSIGNALS®: highly practical, reader-friendly information on animal-oriented cattle farming.
Jan Hulsen
You’ll find yourself turning to From calf to heifer time and again for its practical
information: after all, your young stock are your future!
Jan Hulsen
Fertilitetssignaler
From calf to heifer is one of the Cow SIgnals series.
®
Cow SIgnals : highly practical, reader-friendly information on animal-oriented cattle farming.
®
ISBN 978-90-8740-026-2
www.vetvice.com
Knowing what to do with which cow
t h e b asic n eed s of t h e p ig. Th ese n eed s
problems, because seventy-five per cent of health problems occur in the first
Jan Hulsen
Fertility is a management issue. It’s not just a matter of doing such and such or
giving the cows such and such. Good fertility results from processes such as dry
period, calving, lactation, heat observation and insemination.
www.roodbont.com
Space
Jan Hulsen
at to look for, you can pick up the signals everytime.
asonal grazing will show you how.
Lu
month after calving.
En praktisk guide för god fertilitet
www.cowsignals.com
9
789087 400262
www.roodbont.com
www.vetvice.com
ISBN 978-90-75280-95-1
From calf to heifer
d low cost way. But this also requires special
ming systems where the cows are housed at
day. Fertility management, feed availability,
d cow monitoring are very different. But also
specific skill and special attention has to be
cks.
a
Air
Health
period, calving, and start of lactation. The outcome: more milk and far fewer
Klövsignaler
Fertility
ons immediately, but always to ask yourself
at does this mean?
n? They give you specific information on the
A practical
guide for
dairy farm
management
Cow SIGNALS Seasonal grazing
xpertise and wide experience to write
guide on how to interpret the behavior,
dividual animals.
SIGNALS
Seasonal grazing
Feed Water
explains how to guide the cows through a healthy and problem-free dry
Using the knowledge from this book, you can take
focused measures and improve your farm results. The
Pig Signals Diamond will help you achieve this.
www.roodbont.com
www.cowsignals.com
efficiently saves a lot of time and makes the farmer’s
4. work
Intervene
as soon
much effectively
more enjoyable.
Dryasperiod, special
you see the first signal
needs cows and treatments discusses how to go
www.pigsignals.com
Cow
V il
quiet
the greatest impact on the health, welfare, production and job satisfaction of
Framgångsfaktorer för friska klövar
www.vetvice.com
Light
Peace &
cycle, the group of cows that require most attention and the jobs that have
3. No harmful environmental effects:
wet, infections, irritants
Look, think and act
Jan Hulsen
www.roodbont.com
t their he a l t h ,
ft
Sinkosignaler sinläggning, tiden
runt kalvning och
start av ny laktation
and resource as 40 healthy ones...”
1. Excellent hoof quality: shape and
2. Minimal forces on the hooves while
quality of the horn
standing
andtreatments
walking, maximum
Dry period, special needs
cows and
brings together all the
lyingthe
time
practical information about
most important period in the cow’s lactation
Vetvice’s advisors
and trainers, whose knowledge, insights and creativity have
Animal-oriented pig farming means working
carefully.
contributed in no small part to this book.
A mistake made yesterday can lead to problems tomorFrom it
leftall
to right:
row. So do something about it today. But
begins
Back row: Joep Driessen, Bertjan Westerlaan, Bert van Niejenhuis,
with your desire to improve. Only thenMarcel
can Drint,
you look,
Dr. Tom Vanholder.
think and act. Whether or not the information
from
Pig Wiebe Veenstra,
Front row: Nico
Vreeburg,
van Genugten,
Signals will benefit your pigs is largelyArjan
down
to you! Jan Hulsen, MSM.
Hoof Signals is a publication in the Cow Signals®
series. Cow Signals® presents highly practical
knowledge on animal-oriented cattle farming in
an accessible way.
he cha l l e ng e for t h e
Lu
produktion
“Afactors
sick cow
uphoof
as much
time
The four success
for takes
excellent
health:
Vetvice focuses on the management aspects of the dairy farm. Besides
Veterinary surgeons and pig enthusiasts Jan Hulsen and Kees Scheepens wrote
good animal husbandry, it pays particular attention to the wellbeing
Pig Signals based on their expertise and extensive experience with farmers and
of the people
working
with practical
the animals
and
their pigs. They created this richly-illustrated
book
as an ideal
guide
andproductivity. Vetvice
advises and trains livestock farmers in shed-building, organising
essential reference book.
The modern farmer knows that he can bring in
specialist vets, hoof trimmers and feed advisors. They
may not have a clear picture of why certain conditions
Marleen
Feliusknow
is a professional
“Since
childhood I have been fascinated
come about,
but they
more than artist.
enough
about
by farm them.
animals. They are the sole subject of my work.” She has been painting
how to prevent
works with cattle as the central focus since 1968. She also illustrates trade jourHoof Signals provides all the practical knowledge a
nals and books, including Het Varken and Cow Signals. Felius travels the world
farmer needs to get hoof health on his dairy farm
collecting
information
about livestock breeds
and types of animal husbandry.
under control.
With
easily understandable
descriptions,
This resulted
in the
standard reference work Genus Bos: Cattle breeds of the
clear drawings
and lots
of photographs.
world and De Koe.
Vetvice Future Farming Consultancy: Management tools, information and
consultancy to monitor and improve a dairy farm. Specialists in cow health and
production, labor efficiency and productively applying sensor technologies.
www.vetvice.com
The Vetvice hoof health core team,
from left to right:
Jan Hulsen DVM, MSM,
Joep Driessen DVM,
Anne Kloek B.Agr.Sci,
Bertjan Westerlaan DVM,
Wiebe Veenstra M.Agr.Sci,
Marcel Drint DVM,
Nico Vreeburg DVM.
Jan Hulsen
Dries Aerden
Hälsa
En praktisk guide till att utfodra mjölkkor för hälsa och
www.liba.be
Dry period, special needs cows and treatments
Robotmjölkning
more job satisfaction for man and cow.’
Look, think
and act
“ S uc c e s s ful pi g ma na ge me nt i s
a bout doi ng the ri ght thimedicine,
ng
with a short foray into agricultural education. “After
company, Vetvice, Hulsen developed the Cow Signals concept, which includes
books, lectures and workshops. Pig Signals® represents an expansion of his field
of activity. This book is a tangible result of this process.
®
PI G SI GNA LS
Vetvice Barn Design / DairyLogix: Designing barns for cow comfort and labor
efficiency, that are flexible, simple, safe & expandable. The Vetvice advisors help
you build a future-proof barn with low operating costs. Specialists in robotic
milking and in 150+ dairy herds.
www.vetvice.com (Canada & USA: www.dairylogix.com)
mixed farm where he grew up taking care of pigs. “After three years in veteri-
reduces the pressure
of work.
And
it delivers
nary practice,
I began
to focus
on knowledge transfer and consulting.” With his
Hoof Signals
The CowSignals® Training Company: Top-of-the-bill training, presentations and
consultancy. Visit us for a unique Dutch Dairy Experience at the CowSignals Center
Europe, in the Netherlands. We can also visit your company.
The Certified CowSignals Trainer Program stands for quality of cow and dairy
knowledge, plus communication and presentation skills.
www.cowsignals.com
ten
T h e P i g S i g n a l s Di a m o n d
PIG
S IGNAL S
About the author
Jan Hulsen has made a career of presenting knowledge about animals and
animal husbandry
in a practical
‘Good hoof health brings higher financial
returns
and fashion. He was born and raised on a traditional
Jan Hulsen grew up on a farm with dairy cattle and finishing pigs. With a degree
in veterinary medicine and a strong interest in communication he enjoyed a good
three years of on farm work in a large animal practice before refocusing on helping
farmers sharpen their critical thinking and observation skills, and increasing their
knowledge of the needs of their livestock and other management issues. Jan is a
trained journalist and has an executive MBA-degree.
Vetvice® is an independent training and consultancy group, supporting dairy
farmers and their suppliers and advisors worldwide. It consists of:
Hälsa
a
Vat
der
tten
24-12-14 12:28
Hoof Signals
About the author and the Vetvice Group
Va
r
Utfodringssignaler
9 789198 221558
www.vetvice.com
9 789198 221527
Checkboek_SE.indd 1
de
V il
ISBN 978-91-982215-5-8
Menke Steenbergen
www.hushallningssallskapet.se/y
Jan HulSen
www.roodbont.com
Fo
Fo
Utfodringssignaler vägen till lyckad utfodring är en del i Cow Signals®-Serien.
Dessa böcker ger stor praktisk kunskap om djurfokuserad mjölkproduktion på ett lättillgängligt sätt.
Se, AnAlySerA, AgerA
Jan Hulsen
Överallt och hela tiden finns det signaler att se…. utveckla din
förmåga att uppfatta och förstå. Hästsignaler hjälper dig på vägen.
ISBN 978-91-982215-2-7
och optimal mjölkproduktion. Att bygga för
Kons grundläggande behov kan summeras med hjälp av sju nyckelord,
som utgör hörnen på den s.k. kosignalsdiamanten. Dessa sju
grundläggande behov är foder, vatten, ljus, luft, vila, utrymme och
hälsa. Som mjölkföretagare ska du alltid vara mycket uppmärksam på
dessa behov för att försäkra dig om god hälsa och kons välfärd samt
optimal mjölkproduktion. Foder management kräver också extra
uppmärksamhet på hörnstenarna i kosignalsdiamanten.
kosignaldiamanten.
Förutom det, så visar Utfodringssignaler dig vad du som mjölkbonde kan göra idag för
att förbättra ditt utfodringssystem, med tillförlitlig information, korta förklaringar
och många bilder från verkliga gårdar.
gånger är förmodligen inget bra förslag.”
Från höger till vänster:
Stående:
Nico Vreeburg (veterinär, byggnadskonsult för mjölkkor, konsult inom
företagsledning) Joep Driessen (veterinär och internatilnell tränare i kosignaler)
Bertjan Westerlaan (veterinär, byggnadskonsult för mjölkkor, konsult inom
företagsledning)
Den här rikt illustrerade och praktiskt baserade handledningen
vänder sig till hästälskaren, från nybörjare till mer avancerad. Boken
innehåller tydliga förklaringar och 350 fotografier och illustrationer
från vardagen med häst.
måste du alltid vara uppmärksam på dessa
behov för att säkerställa god hälsa, djuromsorg
Ljus
Hästar skickar hela tiden ut signaler om sin fysiska och psykiska hälsa
hand om medarbetare och andra resurser i dagens lantbruk.
genom sitt kroppsspråk. Lär vi oss att tolka dessatarsignaler
kommer
Jack Rodenburgs samlade kompetens efter trettio år
vårt samarbete med hästen att utvecklas. Boken Medförfattaren
Hästsignaler guidar
som byggnadsprojektör och erfarenhet från företagsledning i Kanada
dig mot ökad förståelse.
vila, utrymme och hälsa. Som mjölkföretagare
Ljus
Den grundläggande utformningen måste bli rätt från
Dries Aerden studerade vid K.H. Kempen University
början eftersom det är svårt att ändra när byggnaden väl står där och den
College i den belgiska staden Geel. Efter att ha skaffat
är avgörande för kornas hälsa och produktivitet.
Men ävenerfarenhet
detaljerna vid
måste
sig internationell
ett antal stora,
vara väl genomtänkta. Om en grind inte
går att öppnamjölkgårdar
åt rätt håll eller
om
specialiserade
i Danmark
och USA, anslöt
hanhantera
sig till en
detko,
belgiska
konsultföretaget
LIBA. Dries har
det krävs två personer för att skilja av och
då har vi
missat ett
stort intresse
förför
foder
och den inverkan det kan ha på
tillfälle att spara arbetstid (och därmedett
pengar).
Att bygga
mjölkkon
ekonomin i mjölkproduktionen. LIBA specialiserar sig på
ger dig kunskap och riktlinjer för att kunna utforma ett väl fungerande
den ekonomiska delen av mjölkproduktion
mjölkkostall.
– affärsredovisning och att skriva affärsplaner – och
operativa
ledningen.
De erbjuder
även en onlineKunskapen är presenterad på på
ett den
tydligt
språk med
många bilder,
skisser och
applikation som heter Cowdashboard™, vilket är ett enkelt sätt
praktiska tips.
för lantbrukare att följa sin foderbalans. LIBA tillhandahåller råd
om hur man kan förbättra foderbalansen och den ekonomiska
”Ett förslag på byggnadsritning
som
inte
ändras minst två
förvaltningen
på en
mjölkgård.
hörnen i kosignaldiamanten. Dessa sju
grundläggande behov är foder, vatten, ljus, luft,
mjölkkor kräver extra uppmärksamhet på
Denna bok innehåller en fascinerande samling praktiska tips och värdefulla riktlinjer
om vikten av hälsosam, ekonomisk utfodring. Visste du att en ko som inte kan äta
med sin grupp äter sitt foder fortare och äter därmed mindre foder? Att en mjölkko
producerar ungefär 200 liter saliv per dag och pumpar igenom ca 15 000 liter
blod genom sitt juver? Och att de flesta gårdar föredrar att inte utfodra tidigt på
morgonen?
Jan Hulsen Jack Rodenburg
Menke Steenbergen - Jan HulSen
kunskapen kan vara avgörande för resultatet.
Böckerna i serien ”Framtidens Lantbruk” tar ytterligare ett steg och
Utfodringssignaler besvarar de fyra praktiska frågor som varje mjölkbonde och
personal på mjölkgårdar frågar:
1. Vad ska jag utfodra och hur mycket?
2. Vad är det bästa sättet att försäkra sig om att varje djur får rätt foderstat?
3. Hur kontrollerar jag att varje djur äter det som de borde äta?
4. Hur kan jag göra justeringar och lösa särskilda problem?
Jan Hulsen - Dries Aerden
mjölkkor.
Kosignalsdiamanten
De grundläggande behoven för en ko kan
sammanfattas med sju nyckelord som utgör
Utrymme
skrev en serie böcker kring detta som blivit mycket uppskattade.
ocH verkligen se.”
Att bygga för mjölkkon
Med sitt företag Vetvice, utvecklade Jan konceptet Kosignaler® och
”Hästsignaler lär dig
skillnaden mellan att titta
nals an d us e t h em . '
tvice.com
HÄSTSIGNALER
observationsförmåga samt öka medvetenheten avseende djurens
Ett gammalt lantbruksordspråk från Holland
Bra utfodring är grunden till din gårds framgång, inte bara ekonomiskt, men också i
form av produktion, djurhälsa och fertilitet. Visste du att nästan 50 % av skillnaderna
i mjölkproduktion mellan olika gårdar bestäms av foderstatens komposition? Och att
resten beror på andra saker som inhysning, djurhälsa och management?
Utrymme
var de tre år han jobbade på en stordjurpraktik en bra grund när han
övergick till att hjälpa lantbrukare vässa sitt kritiska tänkande och sin
Kosignaldiamanten
”Du utfodrar med dina ögon”
Jan Hulsen växte upp på en gård med mjölkkor och grisar.
läste
veterinärmedicin
och har även ett särskilt
Kor och människor borde stå i centrumHan
när vi
utformar
ett mjölkkostall.
intresse för kommunikation. Efter att ha arbetat som
Välmående kor är friska och högproducerande. Det samma gäller för
lantbruksveterinär under tre år, bestämde han sig för
människor när de får jobba i trivsammaatt
och
väl utformade
miljöer. Att
fokusera
på kunskapsöverföring
och rådgivning och
utforma ett mjölkkostall är en process som
kräver sammanvägande
av många
genomgick
ytterligare utbildning
inom journalistik,
marknadsföring,
kommunikation
och företagsekonomi.
faktorer och perspektiv. Vi måste ta hänsyn
till kons behov,
arbetseffektivitet
företag
utvecklade Jan Cow Signals®och kostnader. Vi Med
måstesitt
även
tänkaVetvice,
på en eventuell
konceptet och skrev den framgångsrika bokserien
framtida utökning.
Cow Signals®. Vetvice ger föreläsningar och utbildningar inom
Ett väl utformat
mjölkkostall
är Signals®
grunden för
en än 30 länder. Vetvices
alla aspekter
på Cow
i mer
huvudsakliga
specialitet
management
framgångsrik
mjölkproduktion
och är
ingen
lantbrukarepå mjölkgårdar.
djurvård,
de även
på för
personalens välfärd och
bygger såUtöver
ofta att
den egnafokuserar
kompetensen
räcker
produktivitet. Vetvice ger rådgivning och utbildar lantbrukare
att hitta bästa tänkbara lösningar. Man måste söka råd
inom byggnadsteknik, arbetsorganisation och förebyggande
och kunskap
från många och inom olika områden. Den
djurhälsovård.
Utfodringssignaler
Jan Hulsen växte upp på en gård med mjölkkor och slaktsvin. Med en
examen i veterinärmedicin och ett stort intresse för kommunikation
behov och andra managementfrågor.
Att bygga för
mjölkkon
”Om du minskar arbetstiden med 10 minuter per dag har du
sparat 1,5 vecka på
ett år. Med friska kor och bra rutiner kan
Om för fattarna
du spara ännu mer.”
Om författarna
Jan Hulsen
Berrie Klein Swormink
Ungdjurssignaler
En praktisk guide för ungdjursuppfödning
www.cowsignals.com
Kunskap för effektivare lantbruk.
Beställ hela serien av oss.
Hög djurvälfärd, bra arbetsmiljö, hög effektivitet och kunskap är nycklar till
konkurrenskraft och lönsamhet.
Just nu arbetar vi intensivt med att översätta och komplettera en rad böcker med
inriktning mot god djurhållning och effektivt lantbruk. Som komplement till böckerna tar vi
fram ett modernt undervisnings- och självstudiematerial.
En del av böckerna finns redan ute för försäljning.
Skaffa dina exemplar via beställningsformuläret på Hushållningssällskapet Västernorrlands
hemsida, www.hushallningssallskapet.se alternativt via e-post:
[email protected]
Hushållningssällskapet Västernorrland
www.hushallningssallskapet.se