Planering i Engelska åk 9 ht-15

Planering i Engelska åk 9 ht-15
9A
Vecka
Arbetsområde
34-36
Uppsats: "One Day as..." Eleverna skriver en uppsats i vilken de får beskriva en
dag som en valfri person/djur/sak eller annat som man kommer på. Denna
skrivs under lektionstid.
Litteratur: Klassen ser filmen Freedom Writers och arbetar med uppgifter till
filmen. Filmen är baserad på en sann historia och vi läser även autentiska
dagboksanteckningar.
Kap. "Animal Rights". Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt
grammatik i workbook.
PRAO
HÖSTLOV
FORTS. Kap. "Animal Rights". Vi arbetar med texter i textbook och övningar
samt grammatik i workbook.
Uppsats: "Endangered Animals". Eleverna skriver en uppsats om
utrotningshotade djur. Denna skrivs under lektionstid. Ca. 800 ord.
Realia: Engelsspråkiga länder i världen. Varje klass i åk 9 tilldelas varsitt
engelskspråkigt land. Eleverna arbetar sedan i grupper med olika
fokusområden som sedan redovisas för klassen. Arbetsområdet avslutas efter
jullovet.
JULLOV
37-40
41-42
43
44
45
46-48
49-51
52-1
9B
Vecka
Arbetsområde
34-36
Uppsats: "One Day as..." Eleverna skriver en uppsats i vilken de får beskriva en
dag som en valfri person/djur/sak eller annat som man kommer på. Denna
skrivs under lektionstid.
Litteratur: Klassen läser A Time to Kill och arbetar med uppgifter till boken.
PRAO
HÖSTLOV
Forts. Litteratur: Klassen läser A Time to Kill och arbetar med uppgifter till
boken.
Kap. "Animal Rights". Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt
grammatik i workbook.
Realia: Engelsspråkiga länder i världen. Varje klass i åk 9 tilldelas varsitt
engelskspråkigt land. Eleverna arbetar sedan i grupper med olika
fokusområden som sedan redovisas för klassen. Arbetsområdet avslutas efter
jullovet.
JULLOV
37-42
43
44
45
46-48
49-51
52-1
9C
Vecka
Arbetsområde
34-36
Uppsats: "One Day as..." Eleverna skriver en uppsats i vilken de får beskriva en
dag som en valfri person/djur/sak eller annat som man kommer på. Denna
skrivs under lektionstid.
Kap. "Body and soul". Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt
grammatik i workbook.
Kap. "Animal Rights". Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt
grammatik i workbook.
PRAO
HÖSTLOV
FORTS. Kap. "Animal Rights". Vi arbetar med texter i textbook och övningar
samt grammatik i workbook.
Uppsats: "Endangered Animals". Eleverna skriver en uppsats om
utrotningshotade djur. Denna skrivs under lektionstid. Ca. 800 ord.
Realia: Engelsspråkiga länder i världen. Varje klass i åk 9 tilldelas varsitt
engelskspråkigt land. Eleverna arbetar sedan i grupper med olika
fokusområden som sedan redovisas för klassen. Arbetsområdet avslutas efter
jullovet.
JULLOV
37-40
41-42
43
44
45
46-48
49-51
52-1
9D
Vecka
Arbetsområde
34-36
Uppsats: "One Day as..." Eleverna skriver en uppsats i vilken de får beskriva en
dag som en valfri person/djur/sak eller annat som man kommer på. Denna
skrivs under lektionstid.
Litteratur: Klassen läser Go Ask Alice och arbetar med uppgifter till boken.
Kap. "Animal Rights". Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt
grammatik i workbook.
PRAO
HÖSTLOV
FORTS. Kap. "Animal Rights". Vi arbetar med texter i textbook och övningar
samt grammatik i workbook.
Uppsats: "Endangered Animals". Eleverna skriver en uppsats om
utrotningshotade djur. Denna skrivs under lektionstid. Ca. 800 ord.
Realia: Engelsspråkiga länder i världen. Varje klass i åk 9 tilldelas varsitt
engelskspråkigt land. Eleverna arbetar sedan i grupper med olika
fokusområden som sedan redovisas för klassen. Arbetsområdet avslutas efter
jullovet.
JULLOV
37-40
41-42
43
44
45
46-48
49-51
52-1
9E
Vecka
Arbetsområde
34-36
Uppsats: "One Day as..." Eleverna skriver en uppsats i vilken de får beskriva en
dag som en valfri person/djur/sak eller annat som man kommer på. Denna
skrivs under lektionstid.
Kap. "Body and soul". Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt
grammatik i workbook.
Kap. "Animal Rights". Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt
grammatik i workbook.
PRAO
HÖSTLOV
FORTS. Kap. "Animal Rights". Vi arbetar med texter i textbook och övningar
samt grammatik i workbook.
Uppsats: "Endangered Animals". Eleverna skriver en uppsats om
utrotningshotade djur. Denna skrivs under lektionstid. Ca. 800 ord.
Realia: Engelsspråkiga länder i världen. Varje klass i åk 9 tilldelas varsitt
engelskspråkigt land. Eleverna arbetar sedan i grupper med olika
fokusområden som sedan redovisas för klassen. Arbetsområdet avslutas efter
jullovet.
JULLOV
37-40
41-42
43
44
45
46-48
49-51
52-1
9F
Vecka
Arbetsområde
34-36
Uppsats: "One Day as..." Eleverna skriver en uppsats i vilken de får beskriva en
dag som en valfri person/djur/sak eller annat som man kommer på. Denna
skrivs under lektionstid.
Kap. "Body and soul". Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt
grammatik i workbook.
Kap. "Animal Rights". Vi arbetar med texter i textbook och övningar samt
grammatik i workbook.
PRAO
HÖSTLOV
FORTS. Kap. "Animal Rights". Vi arbetar med texter i textbook och övningar
samt grammatik i workbook.
Uppsats: "Endangered Animals". Eleverna skriver en uppsats om
utrotningshotade djur. Denna skrivs under lektionstid. Ca. 800 ord.
Realia: Engelsspråkiga länder i världen. Varje klass i åk 9 tilldelas varsitt
engelskspråkigt land. Eleverna arbetar sedan i grupper med olika
fokusområden som sedan redovisas för klassen. Arbetsområdet avslutas efter
jullovet.
JULLOV
37-40
41-42
43
44
45
46-48
49-51
52-1