Björn Engelska.indd

Barriär- och räddningspump STT-60-D
Barrierför
and
Rescue
Pump STT-60-D
insats
vid översvämningar
for flooding and
situations
ochemergency
katastrofer
®
Björnpumpar AB, as initiator and pioneer of emergency pumps, now
itsoch
well-known
driven pumps with akompletterar
diesel driven
Björnpumpar AB, supplements
som initiator
pionjärpetrol
för katastrofpumpar,
emergency pump.
nu sina välkända bensindrivna pumpar med en dieseldriven katastrofpump.
Pump
• Designed
Pump
: in stainless steel and hardened,
high strength, light alloy.
Utförande i rostfritt
stålwith
och large
härdad höghåll•q Screw/diagonal
pump rotor
fast
lättmetallegering.
clearance for solid particles.
q
Pumphjul
av skruv/diagonaltyp
medseals.
stor fri
• Tried
and tested,
maintenance-free axle
passage
för
fasta
partiklar.
• Suction screen with large screen area and
q 12Skötselfri
axeltätning av beprövad typ.
mm openings.
Barrier and Rescue Pump STT-60-D
for flooding and emergency
situations
q
Sugsil
med stor silarea
och öppningar
12 mm.
Björnpumpar AB, as initiator and pioneer
of emergency
pumps,
now
Diesel engine:
supplements its well-known petrol Dieselmotor:
driven pumps with a diesel driven emergency
• Direct injection.
pump.
•q Air-cooled.
Direktinsprutad.
Pump
�
�
�
�
•q Vertical
shaft.
Luftkyld.
•q Electric
start with flywheel alternator 12 V, 200 W.
Vertikalaxlad.
•q Power
3-3.5
kWsvänghjulsgenerator
(4-4.5
hp)
at 3000-3500
rpm
Elstart
med
12 V,
200 W.
Designed in stainless steel and hardened,
high
strength,
light
alloy.
varying
with
volume
flow.
q
Effekt
3-3,5
kW
(4-4,5
hk)
vid
3000-3500
Screw/diagonal pump rotor with large clearance for solid particles.
varv/min
Tried and tested, maintenance-free axle
seals. varierande med volymflödet.
Please state part number 4-08 when ordering.
Suction screen with large screen area Artikelnummer
and 12 mm openings.
4-08 anges vid beställning.
Diesel engine:
�
Direct injection.
Klimatförändringar kräver allt större behov av lämplig specialanpassad ut� inAir-cooled.
Changes
climate demand a greater need of specially designed equipment. Flood banks
rustning.
Skyddsvallar
och temporära barriärer tillsammans med BJÖRN hög�
Vertical
shaft.together with BJÖRN high capacity pumps are the best means to
and temporary barriers
kapacitetspumpar
bästa
sättet
att reducera
skadekostnaderna.
Mångårig
er� Electric
startär
with
flywheel
12 V,
W. contingency planning
reduce
damage
costs.
Many
years
ofalternator
experience
of200
effective
in difficult
farenhet
katastrofberedskap
irpm
svåra
miljöer
liggerflow.
bakom BJÖRN
� från
Power
3-3.5 kW
(4-4.5
at 3000-3500
varying
with
volume
environments
lieeffektiv
behind
the
high hp)
efficiency
and easy
handling
of BJÖRNpumps.
pumparnas höga effektivitet och deras enkla hantering.
Please state part number 4-08 when ordering.
Changes in climate demand a greater need of specially designed equipment.
Flood banks and temporary barriers together with BJÖRN high capacity pumps
are the best means to reduce damage costs. Many years of experience of
effective contingency planning in difficult environments lie behind
the high efficiency and easy handling of BJÖRNpumps.
Björnpump to drain banked areas and
to pump out leakage water.
för länsning
invallat
område
och
BjörnpumpBjörnpump
to drain banked
areas av
and
to pump
out leakage
water.
för utpumpning av inläckande vatten.
www address E-mail
www.bjornpumpar.se
[email protected]
Björnpumpar AB
Box 137
SE-195 23 Märsta
Sweden
Visiting address
Söderby Gård
195 95 Rosersberg
Telephone
Corporate identity number
+46 8 590 357 24
556683-1094
Fax
VAT Reg. no.
+46859035501
SE 556683109401
Bank Giro
5421-1172
Specification
Specifikation
Tillbehör:
Head of discharge m wc
Capacity according to
ISO 254S
platsbelysning.
Volume flow
940 mm
Technical
data
Tekniska
data
Tekniset
tiedot
600 mm
Accessories:
q Torrsugningssil för länsning ned till ett
• Dry suction screen for draining down to a water
vattendjup
några millimeter.
depth
of a fewpå
millimetres.
Grovfilter
diameter650
650mm
mmencloses
omgärdar
•q Coarse
filter diameter
thepump.
pump.
q
Sugrör
för
tömning
av
dagvattenbrunnar.
• Suction pipe for draining surface water manholes.
Kaströr
pumpning
•q Ejector
pipeför
forslanglös
hose-less
pumping vid
withpumppump
placering
nära
en
barriär.
placement close to a barrier.
Snabbkoppling
förhoses.
slang.
•q Snap-on
coupling for
q
Fjärrmanöver
för
start/stopp
och varvtal.
• Remote control for start/stop and speed.
Extra
för driftduring
underlong
längre
•q Extra
fuelbränsletank
tank for operations
periods.
tidsperioder.
• Feed
pump for extra fuel tank.
•q Power
outlet 12/14
V, 200bränsletank.
W for reliable
Matarpump
för extra
lighting.
qworkplace
Eluttag 12/14
V, 200 W för rationell arbets-
q Vikt komplett pump 75 kg.
• Weight
complete pump 75 kg.
q Tryckanslutning 4” (100 mm) för
• Pressure connection 4” (100 mm)
for slang.
the hose.
q
vattendjup
placering
• MaxMax
water
depth withvid
placement
on på
utan
stödben
basebotten
without
support
legs560
560mm.
mm.
q
Uppåtriktad
tryckstuts,
vändbar
• Upward directed pressure spigot,
nedåt,downwards,
se figur. see figure.
reversible
q Stora
vibrationsdämpade
fotplattor
• Large
vibration
damped base plates
and
mmwheels.
gummihjul.
kan
120 och
mm120
rubber
TheseDessa
can be
individually
250250
mmmm
from
the visat
var för raised
sig höjas
från
illustrated
läge. position.
Förflyttas
lätt och
Easily moved
asenkelt
a2
somwheel
en 2 hjulig
kärra.
barrow.
For large
watervattendjup
depths there
movable,
pontoon mounted
Björnpump
STT-60-D/FB60.
För stora
finnsisena flytbar,
pontonmonterad
Björnpump
STT-60-D/FB60.
Installation
Installation
On
ground
På uneven
ojämn mark
In surface
water manholes
I dagvattenbrunn
With
pressure connection
upwards
themot barriär.
Med the
tryckanslutning
uppåt kan slang
stödjas
hose can be supported against the barrier.
Rätt till ändringar av konstruktion och data förbehålls.
Björnpumpar AB
Besöksadress
Box 137
Söderby Gård
S-195 23 Märsta
195 95 Rosersberg
Design
Swedenand data subject to alteration
Bulletin SE-08001
Distributör
Telefon
Telefax
www adress
E-post
+46 8 590 357 24
InIcable
trenches
kabelgrav
With the connection
downwards
Med anslutning
nedåt tar slang
stöd mot marken.
the hose is supported on theBulletin
ground.
SE-08001
+46 8 590 355 01
www.bjornpumpar.se [email protected]
Bankgiro
5421-1172
Organisationsnummer
556683-1094
Moms regnr
SE 556683 109401