Svenska · Engelska Samhällsvetenskap Ekonomi

Gy&Vux
2015
Svenska · Engelska
Samhällsvetenskap
Ekonomi
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 1
2015-01-23 15:21
Vi utvecklas tillsammans.
Att höja kunskapsresultaten i skolan kräver insatser
på flera områden över lång tid. Forskning visar att
läraren är den enskilt viktigaste faktorn för framgångsrikt lärande. Men om varje elev ska bli inspirerad, kunna
förstå, reflektera och utvecklas från sin nivå, måste det
ges möjlighet att få vara just den lärare som krävs.
Tillsammans med skolor, lärare och elever runt om
i landet utvecklar vi ständigt samtidens läromedel.
Ett exempel är Gleerups interaktiva böcker, en helt
ny typ av digitala läromedel. Oavsett om du väljer
tryckta eller digitala läromedel tror vi att alla elever
behöver strukturerade läromedel som är granskade,
kvalitetssäkrade samt anpassade till centralt innehåll,
kursplaner och uppsatta mål. Vi tror att det sparar tid.
Tid för att mötas. Tid för att utvecklas.
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 2
2015-01-23 15:21
3
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 3
2015-01-23 15:21
I samarbete med Spyken.
Spyken är en kommunal gymnasieskola i Lund med cirka 1 000 elever. Skolan har kommit
långt i sin digitala satsning och har digitala läromedel i flera ämnen. Sedan höstterminen 2014
är det naturvetenskapliga programmets klasser engagerade i pilotprojektet med Gleerups.
Vi träffar en klass på naturvetenskapliga programmet på Spyken.
Det är eftermiddag och de ska ha matte och gå igenom den räta
linjens ekvation. Inför lektionen har eleverna fått i uppgift att se en film
i sin interaktiva bok Exponent 1c. Filmen beskriver linjära funktioner.
Ingela Nilsson, lärare i matematik och kemi, inleder lektionen.
Vad upplever du som mest positivt med pilotprojektet?
– Såg ni filmen? Visa med tummen upp om ni förstod den räta linjens
ekvation och tummen ner om ni inte fattade någonting. Händerna åker
upp i luften, några tummar upp och några tummar ner.
Vad är den största skillnaden med att arbeta digitalt?
När vi frågar Ingela hur hon egentligen kom i kontakt med Gleerups
interaktiva böcker och varför pilotprojektet startades svarar hon att det
handlade mycket om att läromedlet levde upp till hennes förväntningar.
– Jag hade tidigare sett digitala böcker men då var det bara inskannade kopior av vanliga böcker. De amerikanska digitala böckerna hade
allt, man kunde gå in och klicka i kryssrutor, pussla ihop saker, titta
på filmer, snurra på molekyler – interaktiviteten fanns verkligen där.
Sedan dess har jag har väntat på att den svenska marknaden skulle
komma ikapp. Nu när jag kom i kontakt med Gleerups interaktiva
böcker kunde jag tänka mig att testa, berättar Ingela.
– Jag hade inte fått testa hur det är att jobba helt digitalt annars, jag
hade fått köra med min vanliga pappersbok. Projektet ska utvärderas
även inför skolledningen, vad min klass har tyckt om kombinationen
dator och interaktiv bok.
– En av de största fördelarna med de interaktiva böckerna är att de
innehåller trevliga små filmer. Då behöver jag inte göra dem själv, vilket
jag gör i kemi, utan jag kan fortsätta flippa klassrummet med hjälp av
den interaktiva boken. Det som är bra med filmerna är att de inte är
så långa, inte längre än fem minuter. Blir en film längre än så, tröttnar
eleverna. Då blir det jobbigt med läxan istället.
Behövs den tryckta boken?
– Ja, det kommer alltid finnas elever som vill ha en bok. De interaktiva
böckerna är bra, speciellt i matte eftersom jag föredrar det flippade
klassrummet. I matte går det fort fram och med hjälp av filmerna kan
eleverna sitta i lugn och ro och förbereda sig. Då har alla chans
att läsa på så de är förberedda när lektionen börjar.
Ingela Nilsson tycker inte det förändrar lärarrollen att jobba digitalt. Hon jobbar både digitalt och med papper. Det digitala har länge varit en del av det sätt hon jobbat på.
Ingela tror på att variera undervisningen och ser det digitala som ett bra komplement.
4
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 4
2015-01-23 15:21
”En av de största fördelarna med de interaktiva böckerna är att de innehåller
trevliga små filmer. Då behöver jag inte göra dem själv, vilket jag gör i kemi,
utan jag kan fortsätta flippa klassrummet med hjälp av den interaktiva boken.”
Ingela Nilsson, Spyken
Oliver Bengtsson är elev på Spyken och tycker det är smart att
ha alla böckerna på datorn:
Sara Fälth har matte varje dag och tycker att det är skönt att inte
behöva kånka på böcker:
Vilken funktion uppskattar du allra mest i de interaktiva böckerna?
– I biologi brukar det vara ganska tunga böcker, man spar packning,
säger hon.
– Läraren kan kommunicera med oss direkt i den interaktiva boken.
Hon gör tillägg i boken där hon skriver vad vi ska göra. När det är
något man inte fattar kan man ställa en fråga som hela klassen kan
se, och alla ser svaret. Det är väldigt smidigt.
Vi frågar vidare bland eleverna i klassrummet.
Charlotte Christensen, hur är det att vara pilotklass?
– Det är ju spännande, men i början var det lite komplicerat. Då tänkte
jag: det här kommer aldrig funka. Ska jag sitta med en dator istället för
min mattebok? Jag blev väldigt orolig men det gick lättare efter ett tag.
Vilka är de största fördelarna med den interaktiva boken?
– Jag tycker om att det är så bra indelat. Man har en innehållsförteckning och kan klicka rakt in där man ska arbeta. Man slipper att
bläddra runt i boken och försöka att hitta sidorna och sedan tillbaka
till facit. Istället tar man bara upp en ny flik för facit och en flik för
uppgifterna.
Vilka är de största fördelarna med den interaktiva boken?
– Den största fördelen är att man kan komma åt den överallt. När vi
var utomlands kunde jag komma åt allt på surfplattan.
Hur tror du att man kommer jobba i skolan i framtiden?
– Jag tror att man kommer jobba mer på datorer just för att det är så
enkelt. Man spar in på papper och böcker och det är inte så att man
går och tappar bort en dator precis, som det lätt händer med böcker.
Det är mer miljövänligt. Men jag tror inte på att helt övergå till att
använda datorn. Att skriva på datorn på matten ser jag ingen funktion
med. Det är bra att skriva för hand också så man inte tappar det.
Läs hela intervjun på gleerups.se
Eleverna på Spyken upplever att de interaktiva böckerna underlättar, både vad gäller i kommunikationen med läraren och smidigheten med att alla böckerna alltid finns
tillgängliga via datorn.
5
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 5
2015-01-23 15:21
Två digitala alternativ för ett mer
individanpassat lärande.
Vilket är bäst för dig?
Webb – Viewpoints 3
Bok + webb
På din skola arbetar du med de tryckta böckerna i ett visst ämne.
Du vill komplettera med ett digitalt material för att öka variationen och
möjligheterna med undervisningen. Då väljer du en webb. En version
till eleverna, och en till dig som lärare. En webb fungerar på alla digitala
plattformar.
6
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 6
2015-01-23 15:21
Interaktiv bok – Viewpoints 3
Interaktiv bok – Viewpoints 3
Viewpoints 3
Interaktiv bok
På din skola har du och varje elev tillgång till en egen dator eller surfplatta.
Ni satsar fullt ut på en-till-en. Du vill ha ett interaktivt allt-i-ett-material som
erbjuder mängder av smarta funktioner och nya möjligheter att fördjupa och
variera undervisningen. Då väljer du en interaktiv bok. En version till varje elev,
samt en till dig som lärare. I lärarversionen finns hela elevens interaktiva bok
och dessutom lärarhandledningen, fördjupningsövningar och kopieringsunderlag.
En interaktiv bok fungerar på alla digitala plattformar.
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 7
2015-01-23 15:21
Det bästa med Gleerups
interaktiva böcker – samlat!
Elever och lärare som använder Gleerups interaktiva böcker
berättar att en av de mest uppskattade egenskaperna är att
de har alla sina läromedel samlade på ett ställe.
I respektive interaktiv bok finns även allt innehåll samlat:
texter, bilder, filmer, förklarande animationer, övningar, fördjupningar och plats för egna anteckningar. Dessutom går
innehållet att utöka! De interaktiva böckerna kan byggas ut
med eget material som du kan dela med andra. Och pricken
över i – en interaktiv bok fungerar på alla digitala plattformar.
Ta ett samlat grepp om dina digitala läromedel du också!
Plattformsoberoende
Alltid uppdaterad
Bygg ut & dela
Personligt lärande
Individuell uppföljning
Den interaktiva bokens
layout och innehåll anpassar sig beroende på
om du använder dator,
surfplatta eller mobil.
Den interaktiva bokens
innehåll uppdateras
löpande och är alltid
aktuellt.
Bygg ut den interaktiva
boken med eget material
och dela det med dina
elever, kollegor och andra
lärare runt om i landet.
Ställ in bakgrundsfärg och
textstorlek efter personligt
behov, få texten uppläst,
skapa egna anteckningar,
bokmärken och länkar, läs
fördjupningar, gör tester
och övningar i egen takt.
Du som lärare kan följa
upp resultaten från de
övningar som eleverna gör.
8
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 8
2015-01-23 15:21
En samlad lösning
för digitala läromedel
på din skola!
59:-
/mån och elev*
*Avser 10 ämnen vid tecknande av 12 månader. Minst 200 elever på skolan måste omfattas.
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 9
2015-01-23 15:21
Interaktiva böcker.
Knapp för knapp.
Gleerups interaktiva böcker är utvecklade i nära samarbete med
elever, lärare och skolledare runt om i landet. Tack vare detta har de
fått en unik sammansättning av funktioner. Här har du de viktigaste,
knapp för knapp.
1
3
6
17
Interaktiv bok – Insikter i svenska 1
5
6
16
6
1. Min sida
En samlingsplats för alla digitala läromedel,
de senaste aktiviteterna, kommentarer och
elevernas resultat.
2. Dölj meny
Genom att dölja menyn får du en lugnare
läsupplevelse.
3. Innehåll
Välj om du vill visa eller dölja
innehållsförteckningen.
4. Sök
Smart sökfunktion ger sökresultat för både
boken och internet.
5. Bokmärken
Skapa bokmärken för att enkelt hitta tillbaka
till intressanta avsnitt.
6. Navigera
Bläddra med hjälp av piltangenterna, gå direkt
till en sida via snabbnavigeringen eller sök via
innehållsförteckningen.
7. Lyssna
Alla texter går att få upplästa med talsyntes.
Flera av de interaktiva böckerna innehåller också
inlästa texter.
8. Aviseringar
Uppdateringar om vad som hänt sedan senaste
inloggningen.
9. Lägg till
Bygg ut den interaktiva boken med eget material
du skapat själv eller länkat från internet.
10
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 10
2015-01-23 15:21
ckså
ste
erial
9, 11, 12
8
7 13
10
2
Interaktiv bok – Insikter i svenska 1
Insikter i svenska 1
4
14
Se mer på nästa sida
10. Dela
Dela ditt tillagda material med elever, kollegor och
lärare på andra skolor.
11. Markera
Spara textstycken genom att markera dem.
12. Anteckningar
Anteckna och spara i ditt eget anteckningsblock.
13. Inställningar
Bakgrundsfärg och textstorlek går att anpassa
efter personliga behov.
14. Testa kunskaperna
Eleverna kan testa sina kunskaper genom olika
övningar. Resultaten sparas så att du kan se vilka
övningar som är gjorda och vad eleverna har kvar.
16. Lärarversion
Lärarversionen av Gleerups interaktiva böcker
innehåller lärarhandledning, fördjupningsövningar
och kopieringsunderlag.
15. Översätt
I webbläsaren Google Chrome ger Google translate dig möjlighet att översätta hela eller utvalda
delar av boken.
17. Länka hit
Använd snabblänkar för att länka direkt till ett
visst stycke.
11
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 11
2015-01-23 15:21
Nyhet!
Dela din kunskap med vem du vill.
En unik funktion i Gleerups interaktiva böcker är möjligheten att bygga
ut boken genom att lägga till eget material. Det kan vara sådant du
skapat själv eller länkat från internet. På så sätt kan du enkelt dela med
dig av din kunskap till en, flera eller alla elever. Även till dina kollegor på
skolan. Och som om inte det vore nog – nu kan du även dela ditt material med andra lärare i hela Sverige. Med vem som helst! Dessutom kan
du ta del av det material som andra har delat. Resultatet är ett smartare
sätt att dela kunskap strukturerat. Det material som andra lärare lagt till
och delat syns som en avisering. Du väljer själv om du vill integrera
detta i din och dina elevers bok eller inte. Tillagt material får dessutom
samma funktioner och höga tillgänglighet som ursprungligt material i
boken.
Allt det här kallar vi Gleerups Dela – en unik delaplattform som sträcker
sig långt utanför den interaktiva boken. Vi tror att Gleerups Dela hjälper
dig att spara tid och underlättar det kollegiala lärandet. Vad ska man
med kunskap till om den inte kan delas med andra?
12
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 12
2015-01-23 15:21
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 13
2015-01-23 15:21
Här finns allt.
Snart kan upptäcktsfärden börja. Vi fick plats med
det mesta i årets katalog, allt hittar du på gleerups.se.
Välkommen!
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 14
2015-01-23 15:21
SVENSKA
Svenska som andraspråk/sfi
16
21
ENGELSKA
Grundläggande vuxenutbildning SPANSKA
KINESISKA 22
28
29
29
HISTORIA
GEOGRAFI
Kartor SAMHÄLLSKUNSKAP
Beteendevetenskaplig inriktning PSYKOLOGI
FILOSOFI RELIGION 30
35
35
36
42
42
44
44
JURIDIK
FÖRETAGSEKONOMI
Entreprenörskap Ledarskap och organisation Marknadsföring Internationell ekonomi Information och kommunikation 46
49
52
53
54
56
56
DATORKUNSKAP
57
IDROTT OCH HÄLSA
58
KOMPETENSUTVECKLING 60
INFORMATION
Kontakt Försäljningsvillkor Beställningsblankett Titelregister 62
62
64
65
66
15
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 15
2015-01-23 15:21
SVENSKA
Nyhet
Språket och berättelsen
Språket och berättelsen är ett nytt läromedel i svenska för högskoleförberedande program.
Det kombinerar det bästa av två världar: Skönlitterära texter som väcker elevernas intresse
och tränar läsningen samt en teoridel som går igenom kursens språkliga moment. Grundboken
och det tillhörande lärarmaterialet innehåller mängder med övningar som tränar färdigheterna i
svenska.
HUVUDBOK
Språket och berättelsen
Linda Gustafsson/Uno Wivast
Språket och berättelsen täcker in den första kursen i svenska. Boken består av två tydliga
delar. De första kapitlen utgår från klassiska teman i litteraturen, som till exempel Mod och
styrka, Att växa upp och Kärlek och identitet. I varje tema finns skönlitterära texter. Det är
äldre och nyare texter, av kvinnor och män, från olika delar av världen. Varje text följs av
uppgifter som tränar läsförståelse, ordkunskap och språkriktighet samt inbjuder till vidare
diskussioner kring temat. Temadelen är en utmärkt ingång till svenskkursens innehåll, och till
elevernas läslust.
Bokens andra del går igenom kursens språkliga innehåll. Här finns till exempel skrivträning,
muntlig framställning, grammatik och språksociologi. Det är enkelt att hitta just det avsnitt
som ni ska gå igenom i kursen, och de många uppgifterna hjälper inlärningen.
Språket och berättelsen fungerar både för lärare som vill välja och vraka ur läroboken, och
för de som vill följa ett genomtänkt upplägg från start till mål.
WEBB
Komplettera boken med digitalt material
Den tryckta boken kompletteras på ett utmärkt sätt av en elevwebb och en lärarwebb. Här
har du en extra övningsbank att använda dig av, samt intressanta länkar och fördjupningar.
Perfekt om du vill utöka det redan gedigna övningsmaterialet i boken.
Språket och berättelsen för kurs 1 kommer att följas av böcker för kurs 2
och kurs 3. De tre böckerna följer samma upplägg, med skönlitterära texter
i kombination med språkliga moment. Språket och berättelsen ger dig ett
komplett innehåll för svenskkurserna.
Är Språket och berättelsen rätt för mig?
•Jag undervisar på högskoleförberedande program
•Jag vill ha ett material med mycket
övningsmaterial
•Jag vill ha tillgång till allt material men
själv kunna välja ordning
•Jag vill arbeta med väl valda skönlitterära texter
•Jag vill ha ett kursanpassat läromedel
där allting finns
•Jag vill ha möjlighet att arbeta helt
digitalt genom de interaktiva böckerna
16
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 16
2015-01-23 15:21
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
SVENSKA
INTERAKTIV BOK
För dig som jobbar helt digitalt
Den interaktiva boken är ett komplett läromedel för dig som vill utgå helt ifrån dator eller
läsplatta i undervisningen. Här hittar du allt material från den tryckta boken, anpassat för
digital användning. Layouten anpassar sig efter den skärm som ni använder. Eleven kan läsa
boken i sin mobil eller lyssna på den i hörlurarna, men boken kan även visas på storbild i
klassrummet. Den interaktiva elevboken innehåller även självrättande övningar och intressanta länkar.
Den interaktiva lärarboken innehåller mängder av extraövningar till bokens innehåll. Varje text
i temadelen har tillhörande större uppgifter som tränar centrala moment i ämnesplanen. Du
kan välja vilken text och vilket tema du vill utgå ifrån för att exempelvis öva på reportage eller
referat, argumenterande text eller muntlig framställning. Det är en rejäl uppgiftsbank att
plocka ur.
Med lärarboken har du dessutom möjlighet att bygga ut boken med egna filer och övningar,
som du delar med eleverna eller kollegorna. Du kan också ge instuderingsanvisningar på
plats i boken.
Språket och berättelsen
Introduktionserbjudande
av Språket och berättelsen!
Köp 30 st elevböcker +
1 interaktiv lärarbok och få
mer än 15 % rabatt!
Språket och berättelsen, Elevbok, ca 290 s 40686138
Språket och berättelsen, Elevwebb, individlicens 12 mån* 40690746
P
39:-
Språket och berättelsen, Lärarwebb, individlicens 12 mån*
40690739
P
249:-
Språket och berättelsen, Interaktiv elevbok, individlicens 6 mån*
40687890
69:-
Språket och berättelsen, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån* 40687906
99:-
40687913
249:-
Språket och berättelsen, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån*
30 st Språket och berättelsen, Elevbok + 1 st Interaktiv lärarbok*
Paket
299:-
406908837495:-
* Utkommer under sommaren 2015.
17
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 17
2015-01-23 15:21
SVENSKA
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
Insikter i svenska
Insikter i svenska är allt-i-ett-böcker med en tydlig struktur som passar både för yrkes- och
högskoleförberedande program. Nyckelbegreppen, strukturen och övningarna lotsar eleverna genom
kurserna och gör dem medvetna om vad de har lärt sig. Varje kapitel avslutas med sammanfattande
uppgifter samt bedömningsmatriser som gör att eleverna själva kan identifiera sina kunskaper och
eventuella brister, samt jämföra dessa med betygskriterierna.
Nyhet
HUVUDBOK
WEBB
INTERAKTIV BOK
Insikter i svenska 1 och 2–3
Fredrik Harstad/Iben Tanggaard Skoglund
Komplettera boken med digitalt
material
För dig som jobbar helt digitalt
I Insikter i svenska har kunskapsmålen från
de tre delkurserna i svenska omvandlats till
ett antal nyckelbegrepp som lotsar eleverna
genom ämnesplanen.
Båda böckerna har fem kapitel – Tala,
Skriva, Läsa, Tre teman och Språksociologi
– som alla är indelade i tre avsnitt. Varje
avsnitt innehåller fem begrepp som är
kopplade till ämnesplanen samt många
praktiska och roliga övningar i varierande
omfång och svårighetsgrad. Alla kapitel
avslutas med en större uppgift och matriser
som ger lärare och elever vägledning kring
bedömning. Den tydliga strukturen hjälper
dig att snabbt hitta det du söker.
Elevwebbarna är elevens komplement till
de tryckta böckerna. De innehåller interaktiva övningar som eleverna kan använda för
att träna vidare på de färdigheter som
boken tar upp. Här finns också utskrivbara
pdf:er och grammatikfilmer. I elevwebben
till Insikter i svenska 1 finns hela boken
som DAISY, text och ljud.
Lärarwebbarna innehåller allt som finns i
elevwebbarna samt fördjupningar och
lektionstips.
I de interaktiva böckerna hittar du utöver
böckernas texter självrättande övningar,
länkar till film- och ljudklipp, förslag till
skrivövningar samt pdf:er som kan
användas både i helklass och vid individuellt arbete. Här finns också grammatikövningar med förklarande filmer.
Bedömningsmatriserna finns som
utskrivbara pdf:er. Till Insikter i svenska 1,
Interaktiv bok medföljer även boken i
DAISY-format med ljud, bild och
läsmarkering.
De interaktiva lärarböckerna innehåller hela
elevboken och extra lärartips; lektionstips
och yrkesindelade länktips till artiklar.
Dessutom har du möjlighet att ladda upp
egna filer och dela dessa med eleverna på
plats inne i själva boken.
Insikter i svenska
Insikter i svenska 1, Elevbok, 248 s
40673053
298:-
Insikter i svenska 1, Elevwebb, individlicens 12 mån
40674975
29:-
Insikter i svenska 1, Lärarwebb, individlicens 12 mån 40678485
69:-
40690890
7 595:-
30 st Insikter i svenska, Elevbok 1 + 1 st Lärarwebb
Paket
Insikter i svenska 1, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40680488
99:-
Insikter i svenska 1, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40680495
149:-
Insikter i svenska 2–3, Elevbok, 340 s
40676627
425:-
Insikter i svenska 2–3, Elevwebb, individlicens 12 mån
40686305 29:-
Insikter i svenska 2–3, Lärarwebb, individlicens 12 mån
40678232 49:-
Insikter i svenska 2–3, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40684998
119:-
Insikter i svenska 2–3, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40685001
139:-
15 % rabatt på Insikter i svenska 1
Vid köp av 30 st elevböcker
+ 1 lärarwebb
18
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 18
2015-01-23 15:21
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
SVENSKA
Svenska Timmar
Svenska Timmar är bland annat känd för att kombinera en humoristisk ton med pedagogisk
tydlighet, där elevens eget arbete står i centrum. Svenska Timmar täcker alla tre kurserna
på de högskoleförberedande programmen.
HUVUDBOK
HUVUDBOK
Svenska Timmar språket
Svante Skoglund/Lennart Waje
Svenska Timmar litteraturen
Svante Skoglund
Svenska Timmar språket fungerar som en
handbok. Den innehåller mängder av
övningar i anslutning till de teoretiska
genomgångarna. Det gör boken lättanvänd,
och du som lärare har stort stöd i dina
lektionsplaneringar. Du behöver inte gå
igenom boken sida för sida, utan har goda
möjligheter att välja avsnitt i enlighet med
ditt eget kursupplägg. Eleverna tränas inför
högskolestudier på ett tydligt sätt, till
exempel genom avsnitten om vetenskapligt
skrivande, källkritik, retorik och
språkriktighet.
Litteraturhistorien presenteras med humor
och tydlighet, i kronologisk ordning från
antiken till modernismen. De stora klassikerna tas upp, med gott om anekdoter och
detaljer som gör att historien kommer
närmare. I Svenska Timmar litteraturen är
det uppenbart att de klassiska författarna
är människor och att texterna har något att
säga även idag. Det är gediget, intressant
och levande.
HUVUDBOK
Svenska Timmar antologin
Svante Skoglund/Lennart Waje
I Svenska Timmar antologin får du ett
gediget urval av litteraturhistoriens klassiker, från antiken till absurdismen. Alla
texter följs av frågor och uppgifter som
fördjupar läsningen. Boken följer innehållet
i Svenska Timmar litteraturen, och passar
utmärkt att använda tillsammans med den.
INTERAKTIV BOK
För dig som jobbar helt digitalt
De interaktiva böckerna ger eleverna möjlighet att träna på egen hand, fördjupa läsningen
och variera innehållet, oavsett var de befinner sig. De interaktiva lärarversionerna innehåller
allt som finns i elevversionen samt ger utökad funktionalitet för kommentarer, möjlighet att
lägga till eget material och dela det med eleverna – direkt i boken.
Svenska Timmar språket, Interaktiv bok
Svenska Timmar språket, Interaktiv bok innehåller självrättande övningar. De fungerar utmärkt
som repetition efter de olika avsnitten, och kräver att eleven tänker till.
Svenska Timmar litteraturen, Interaktiv bok
Svenska Timmar litteraturen, Interaktiv bok hjälper dig att variera litteraturundervisningen. Författaren Svante Skoglund ger via ett flertal bildspel, treminutersversioner av epoker och diktare.
De är bra ingångar till avsnitt och författarskap. Urvalet och tillgängligheten sparar tid för dig
som lärare, och eleverna kan variera sitt läsande när och var de vill.
Svenska Timmar
15% rabatt på Svenska timmar
vid köp av 30 st elevböcker!
Svenska Timmar språket, Elevbok 4:e uppl, 379 s 30 st Svenska Timmar språket, Elevbok
Paket
40673367
425:-
40675910
9 995:-
Svenska Timmar språket, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40680464129:-
Svenska Timmar språket, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40680471149:-
Svenska Timmar litteraturen, Elevbok 3:e uppl, 352 s
40673374
425:-
40680914
9 995:-
30 st Svenska Timmar litteraturen, Elevbok Paket
Svenska Timmar litteraturen, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40680518119:-
Svenska Timmar litteraturen, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40680525129:-
Svenska Timmar antologin, Elevbok 3:e uppl, 384 s
40673398
425:19
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 19
2015-01-23 15:21
SVENSKA
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
Fånga din publik med Retorik 100 p.
Nyhet
Spännade tal av aktuella personer!
I Retorik 100 p hittar du tal av bland andra Alice Bah
Kuhnke, Barack Obama och i den interaktiva boken finns
dessutom Malala Yousafzais tal i FN 2013.
HUVUDBOK
INTERAKTIV BOK
Retorik 100 p Henrik Gustavsson
För dig som jobbar helt digitalt
Retorik 100 p är en bok för gymnasiekursen i retorik. Här hittar du intressanta, inspirerande och konkreta råd för presentationer, argumentationer och tal. Den retoriska
arbetsmodellen gås grundligt igenom. Eleverna får lära sig hur de ska förbereda sig,
hur de ska hantera rösten, kroppen och rummet, och hur de ska göra för att analysera
sin publik. Presentationstekniska hjälpmedel behandlas, och hur man kan hantera sin
talängslan.
För dig som vill arbeta helt digitalt finns
Retorik 100 p, Interaktiv bok. Elevversionen
ger möjlighet till extra träning och
fördjupad läsning. Lärarversionen innehåller bland annat lektionstips och idéer för
undervisningen.
Retorik 100 p blandar teori och praktik på ett utmärkt sätt. Varje genomgång avslutas
med praktiska övningar, testade i klassrummet. Typtexter åskådliggör teorierna.
Är Retorik 100 p
rätt för mig?
• Jag håller i fördjupningskursen
Retorik 100 poäng
• Jag vill ha ett bra material för
de muntliga delarna av
Svenska 1, 2 och 3
Retorik 100 p
Retorik 100 p, 192 s
40685537
Retorik 100 p, Interaktiv elevbok, individlicens 6 mån 40686893
99:-
Retorik 100 p, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40686886
129:-
Retorik 100 p, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån 40686879
169:-
298:-
BRA SVENSKA 1
BRA SVENSKA 1
Bra Svenska 1 – för yrkeselever
med tydligt yrkesfokus.
• Jag söker ett läromedel med många
praktiska övningar i retorik
Eva Hedencrona
Karin Smed-Gerdin
BRA SVENSKA 1
Eva Hedencrona
Karin Smed-Gerdin
I Bra Svenska 1 lär du dig genom att arbeta med texter och
ordövningar, skriva och tala. Praktisk träning alltså, ibland
på egen hand och ibland i samarbete med kamraterna.
Bland texterna i Bra Svenska 1 möter du både skön- och
facklitteratur. De handlar om klädkoder, fotboll, bokstäver,
film, tornedalingar, bilmärken, hopfällbara hattar, oxfilé
och mycket annat.
När du är färdig med den här boken har du erövrat nya
kunskaper i svenska. Du har genomfört kursen Svenska 1
och fått en trygg grund för ditt yrkesliv eller fortsatta studier.
Vi önskar dig trevlig läsning och glädje med orden!
Eva Hedencrona/Karin Smed-Gerdin
Eva Hedencrona är gymnasielärare i engelska, svenska
och svenska som andraspråk.
Hon har bland annat arbetat
som lärare, högskoleadjunkt,
rektor och arbetar just nu
med pedagogisk utveckling.
Eva Hedencrona har skrivt en
mängd läromedel, främst i
engelska och svenska.
Karin Smed-Gerdin är gymnasielärare i svenska och
engelska med erfarenhet av
de flesta program. Hon har
också arbetat med uppdragsutbildning och distansundervisning. Karin är en etablerad
läromedelsförfattare och har
under flera år skrivit läromedel
i svenska och engelska.
Bra Svenska 1 är en allt-i-ett-bok med tydlig yrkeskoppling, där skönlitterära texter varvas
med korta faktaavsnitt och uppgifter. Boken innehåller gott om konkreta språkövningar, och
kopplingen till yrkeslivet går som en röd tråd genom såväl texter som arbetsuppgifter.
Bra Svenska 1 som andraspråk är en arbetsbok till Bra Svenska 1. Här finns extra ordlistor,
övningar och diskussionsuppgifter till de längre texter som finns i grundboken. Elever som
läser svenska som andraspråk får extra stöd i sin textläsning.
Webbtjänsterna är ett komplement till den tryckta boken. Elevwebben innehåller självrättande övningar, länkar och en DAISY-läsare. Lärarwebben har bland annat tips på hur du kan
variera undervisningen och via den kan du följa dina elevers resultat samt kommunicera med
dina elever.
BRASVENSKA1-OMSLAG.indd 1-2
2012-01-26 10.16
HUVUDBOK
ARBETSBOK
Bra svenska 1
Bra Svenska 1, 2:a uppl, 256 s 40676375
Bra Svenska 1, Elevwebb, individlicens 12 mån
40679550
29:-
Bra Svenska 1, Lärarwebb, individlicens 12 mån
40681393
495:-
Bra Svenska 1 som andraspråk, 2:a uppl, 104 s 40681720
199:-
339:-
WEBB
20
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 20
2015-01-23 15:21
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
SVENSKA
Sätt full fart på undervisningen i sva.
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
HUVUDBOK
WEBB
INTERAKTIV BOK
Är Sätt full fart rätt för mig?
Sätt full fart
• Jag letar efter ett heltäckande material i svenska som
andraspråk
Sätt full fart är ett modernt och heltäckande basläromedel för svenska som andraspråk på
gymnasiet. Denna upplaga är omarbetad för kurs 1, 2 och 3 enligt de nya kursplanerna. Sätt
full fart är ett allt-i-ett-material som består av en bok och kompletterande webbtjänster som
breddar och fördjupar innehållet.
För dig som vill arbeta helt digitalt finns den interaktiva boken. Här hittar du texter, interaktiva övningar, textuppläsning, resultatuppföljning och möjligheten att lägga till och dela eget
material. Färdiga lektionsuppgifter sparar värdefull tid för dig som lärare.
Sätt full fart har en humoristisk ton och många konkreta övningar som stimulerar eleverna
till ett mer aktivt lärande.
• Jag vill ha ett läromedel med
en humoristisk ton som gör det
roligare att lära sig
• Jag vill ha gott om övningar för ett
elevaktivt lärande
Sätt full fart
Sätt full fart, Faktabok, 2:a uppl, 298 s
40683069
Sätt full fart, Elevwebb, individlicens 12 mån
40683380
29:-
Sätt full fart, Lärarwebb, individlicens 12 mån
40683403
249:-
Sätt full fart, Interaktiv elevbok, individlicens 6 mån
4068501889:-
Sätt full fart, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40685025
119:-
Sätt full fart, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40685032
249:-
Nyhet
Allt för sfi och sva
Hos oss hittar du ett stort urval
av material för sva och sfi. Allt
från heltäckande basläromedel
till bredvidmaterial, hörövningar
och kopieringsunderlag för alla
nivåer och studievägar. Läs mer på
gleerups.se
349:-
Salami och 13 andra noveller
Bim Wikström
Denna novellbok vänder sig till vuxna och unga vuxna som behöver
träna sin läsning. Boken består av 14 lättlästa noveller och efter
varje novell finns ett antal uppgifter eller frågor för att testa om man
förstått novellens budskap och poäng.
Salami och 13 andra noveller
Salami och 13 andra noveller, 88 s
40686299
159:-
Stegen – leder eleven framåt
Stegen -serien ger extraträning i svenska
för unga vuxna och vänder sig till elever
som av olika anledningar behöver extra
träning i svenska språket. Texter och
uppgifter håller en enkel nivå, utan att
vara barnsliga. Stegen består av sex
olika böcker. För mer information och
prisuppgifter se gleerups.se
21
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 21
2015-01-23 15:21
ENGELSKA
Pick & Mix 1och 2
Innehåller
nyheter
– skräddarsy undervisningen.
Den bästa mixen för dig och dina elever skapar du själv, men det kan vara bra med ett tryggt
material att utgå från. Så kan man kort beskriva grundidén för Pick & Mix som är ett helt unikt
och nytänkande basläromedel. Nu finns detta omtyckta och innovativa läromedel för både
Engelska steg 5 och steg 6!
t
HUVUDBOK
INTERAKTIV BOK
Pick & Mix 1
Tove Phillips/Simon Phillips
För dig som jobbar helt digitalt
Pick & Mix 1 är ett nytänkande basläromedel för Engelska steg 5 på
gymnasiet och komvux, som ger dig som lärare möjlighet att skräddarsy undervisningen enligt dina och dina elevers behov.
Läromedlet består av tio teman med fängslande texter samt en
mängd övningar som tränar läs- och hörförståelse, grammatik, vokabulär samt kommunikation i tal och skrift.
Pick & Mix 1 är ett ovanligt flexibelt och användarvänligt läromedel
som man kan arbeta med på två olika sätt:
•Tematiskt – gå igenom kapitlen och avsnitten i den ordning de
kommer i boken, som i ett traditionellt läromedel.
•Via färdigheter – gå direkt till de moment och färdigheter som
behöver tränas.
Pick & Mix 1 fungerar alldeles utmärkt för alla som föredrar att
arbeta med en tryckt bok, men det är i den interaktiva boken som
läromedlet verkligen sticker ut och är något alldeles extra. Självklart
kanske, med tanke på att detta är ett läromedel framtaget med ett
interaktivt gränssnitt i tankarna redan från starten.
I den interaktiva boken finns självrättande övningar, ljud och
massor av inspirerande länkar till relevanta resurser i omvärlden.
Här kan du och dina elever verkligen plocka och blanda på ett
alldeles unikt sätt!
Den interaktiva lärarboken innehåller även en lärarhandledning
med ytterligare resurser för dig att använda i undervisningen, till
exempel ordövningar, test som liknar nationella prov, facit, manus
till Listening, länkar och bedömningsunderlag i pdf-format.
Hur du än väljer att använda läromedlet kan du vara säker på att
dina elever kommer att uppskatta det flexibla upplägget och det tilltalande innehållet.
LÄRAR-CD
Komplettera boken med ljud och hörövningar
Pick & Mix 1 Lärar-cd med ljudfiler till elevbokens texter och hörövningar. Ett utmärkt komplement för dig som enbart arbetar med den
tryckta boken.
Är Pick & Mix rätt för mig?
•Jag söker flexibla och nytänkande basläromedel i
Engelska steg 5 och/eller steg 6
•Jag söker ett digitalt material som man kan plocka och
blanda ifrån efter behov
Pick & Mix 1
Pick & Mix 1, Elevbok, 224 s
40681423 269:-
Pick & Mix 1, Lärar-cd
406855441095:-
Pick & Mix 1, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40685070 109:-
Pick & Mix 1, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40685094 249:-
25 st Pick & Mix 1, Elevbok
+ 1 st Interaktiv lärarbok 40690838 5 895:-
Paket
•Jag vill ha ett material med tydlig koppling till nationella
prov och kursplanen
•Jag vill förstärka min undervisning med interaktiva
övningar, ljud och filmklipp
22
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 22
2015-01-23 15:22
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
ENGELSKA
Nyhet
What’s in The News?
Ännu fler godbitar att krydda dina lektioner med!
Den engelskspråkiga världen står aldrig stilla och Pick & Mix vill
hålla dig uppdaterad. Därför finns The News, en helt ny sida som
uppdateras månadsvis med nyhetstips och tillhörande resurser. I
den interaktiva elevboken finns det senaste inlägget tillsammans
med arbetsuppgifter (ofta interaktiva) medan den interaktiva
lärarboken innehåller ett arkiv på samtliga inlägg i skriv- och
kopierbart pdf-format. Därmed får du som lärare en ständigt
ökande resursbank att utnyttja i klassrummet eller till läxor.
Nyhet
HUVUDBOK
INTERAKTIV BOK
Pick & Mix 2
Tove Phillips/Simon Phillips
För dig som jobbar helt digitalt
Pick & Mix 2 är ett helt nyskrivet läromedel som erbjuder variation
och flexibilitet för alla som läser eller undervisar i Engelska steg 6.
Vill du fokusera på en eller flera särskilda färdigheter kan du plocka
ut de övningar/avsnitt som du och dina elever behöver utan att
eleverna behöver läsa sammanhängande material först. Vill du
hellre arbeta tematiskt med dina elever är det bara att ta sig
igenom boken från början till slut. På så sätt arbetar man metodiskt
igenom kursen Engelska 6.
Pick & Mix 2 består av tio huvudteman, och i enlighet med kursplanens krav får eleverna en hel del att sätta tänderna i. Här bjuds på
spännande och omfattande ämnen som konsumtion, makt, psykologi och engelsk litteraturhistoria. Dessutom finns en blandning av
nya och äldre texter från olika delar av den engelskspråkiga
världen, utmanande analysfrågor, ett stort urval språkövningar och
en fyllig resursbank med nya tal- och skrivtips.
Nyhet
I Pick & Mix 2, Interaktiv elevbok finns interaktiva övningar med
resultatuppföljning, inbyggt ljud (både autentiska röster och
talsyntes) genom hela boken, länkar till betydelsefulla sidor och
resurser utanför bokens egna ramar, en nyhetssida (The News)
som uppdateras varje månad, ett realiaavsnitt med information om
engelsktalande länder – och mycket mer. Pick & Mix 2, Interaktiv
elevbok är ett modernt digitalt läromedel som verkligen är värt
namnet.
Med den interaktiva lärarboken har du möjlighet att kommunicera
med dina elever men också att följa deras resultat, rätta uppsatser
och mycket mer. Dessutom får du extra övningar och test, facit,
Listening-manus och länkar. Och om du har egna övningar, länkar
eller texter så kan du enkelt bygga ut den interaktiva boken genom
att lägga in ditt material där det passar och sedan dela det med
dina elever eller kollegor.
LÄRAR-CD
Komplettera boken med ljud och hörövningar
Arbetar du enbart med den tryckta elevboken är Pick & Mix 2
Lärar-cd ett viktigt komplement. Här finns ljudfiler till elevbokens
texter och hörövningar.
Pick & Mix 2
Förmånligt erbjudande av Pick & Mix!
Få 15 % rabatt på Pick & Mix 1 och 2 vid köp av 25 st
elevböcker + 1 interaktiv lärarbok
Pick & Mix 2, Elevbok, 256 s 40689085 289:-
Pick & Mix 2, Lärar-cd* 40689092 1195:-
Pick & Mix 2, Interaktiv elevbok,
individlicens 12 mån* 40689108 109:-
Pick & Mix 2, Interaktiv lärarbok,
individlicens 12 mån* 40689115 249:-
25 st Pick & Mix 2, Elevbok
+ 1 st Interaktiv lärarbok* Paket
40690845 6 295:-
* Utkommer i augusti 2015.
23
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 23
2015-01-23 15:22
ENGELSKA
Innehåller
nyheter
Viewpoints
Guida alla dina elever till godkänt i engelska!
Viewpoints är en serie basläromedel i engelska som täcker steg 5, 6 och 7 för både yrkesförberedande och högskoleföreberedande program.
Viewpoints guidar alla dina elever genom kurserna med en tydlig struktur, engagerande och
omväxlande texter av ett brett urval av spännande författare, tankeväckande diskussionsfrågor,
ovärderliga skrivresurser samt de redskap som behövs för att klara NP och gå vidare till nästa steg.
t
HUVUDBOK
Engelska 5
HUVUDBOK
Engelska 5
Viewpoints 1 Elevbok
Linda Gustafsson/Uno Wivast
Viewpoints Vocational Elevbok
+ DAISY-cd
Linda Gustafsson/Uno Wivast
•Texter av Bali Rai, Neil Gaiman, Charlaine Harris, Sophie Kinsella m fl
•Lättsamma berättelser och gripande skildringar som ger en spännande ingång till engelskspråkig litteratur
•Texter av Joyce Carol Oates, Roald Dahl, Tanya Landman, Nick
Hornby m fl
•Spännande texter utvalda och förkortade speciellt för yrkeskurser
•Fem ämnesområden som låter eleverna identifiera sig med
ungdomar från olika delar av den engelskspråkiga världen
•Omsorgsfullt uppbyggda övningar med enkla och lättförståeliga
instruktioner på engelska
•Riklig glossering och omväxlande övningar kring varje text
•Diskussionsfrågor och skrivuppgifter som motiverar eleverna att
uttrycka sig
•Tankeväckande diskussionsfrågor och ändamålsenliga skrivuppgifter som utmanar eleverna
Högskoleförberedande
•Extra lässtöd via en gratis DAISY-cd
Yrkesförberedande
HUVUDBOK
Engelska 6
HUVUDBOK
Engelska 7
Viewpoints 2 Elevbok
Linda Gustafsson/Uno Wivast
Viewpoints 3 Elevbok
Linda Gustafsson/Uno Wivast
Nyhet
•Texter av Ian McEwan, Jane Austen, John van de Ruit, Arundhati
Roy m fl
•T
exter av Barack Obama, Margaret Atwood, Janette Turner
Hospital, Stephen Hawking m fl
• Autentiska skildringar av både nya och erkända författare
•Utvalda texter som tränar elevernas analytiska förmåga i genren
•B
rett spektrum av texttyper som lätt kan knytas till olika
gymnasieprogram
•Språkövningar som ger utökat ordförråd och förbättrad språklig
korrekthet
•O
rdlistor med synonymer och ordförklaringar på engelska samt
praktiska övningar för intuitiv språkträning
• Utmanande produktionsuppgifter med fokus på bl a samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen
• T
räning och tips på hur man ska skriva och tala på rätt sätt i olika
sammanhang
24
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 24
2015-01-23 15:22
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
ENGELSKA
Nyhet
Introducing Viewpoints Live!
Vad är Viewpoints Live?
Var hittar jag det?
Viewpoints Live är ett helt nytt, ständigt
uppdaterat avsnitt som förvandlar
autentiska artiklar, filmklipp med mera till
matnyttiga resurser för klassrummet.
Viewpoints Live hittar du längst ner i
vänstermenyn i samtliga lärarwebbar och
i de interaktiva lärarböckerna.
Ser Viewpoints Live likadant ut för
alla årskurser?
Nej, inläggen är helt olika beroende på årskurs (Engelska 5, 6 och 7). Viewpoints 1
och Viewpoints Vocational är därför de
enda böckerna som delar samma material.
Nyhet
Nyhet
WEBB
INTERAKTIV BOK
Komplettera boken med digitalt elevmaterial
För dig som jobbar helt digitalt
Elevwebbarna är elevens komplement till de tryckta böckerna. De
innehåller interaktiva övningar som hjälper eleven att befästa och
fördjupa sin språkinlärning. Betoningen ligger på vokabulär, grammatik och förståelse. Dessutom får eleven tillgång till bl a ljudfiler,
film- och litteraturtips, ordlistor och användbara länkar.
De interaktiva elevböckerna innehåller bland annat inspelat ljud
och en mängd interaktiva övningar, länkar och filmer som motiverar
eleverna att fördjupa sig ännu mer i engelska.
Lärarböckerna innehåller dessutom över hundra arbetsblad och
prov i skrivbart pdf-format (inklusive extra Listening-, Reading- och
Speaking-övningar baserade på NP), yrkesinfärgade aktiviteter,
idéer och underlag till projektarbete, råd och lektionstips till varje
tema i boken, facit samt årets stora nyhet: det ständigt uppdaterade
avsnittet Viewpoints Live.
Komplettera boken med digitalt lärarmaterial
Lärarwebbarna är lärarens komplement till böckerna och innehåller
bland annat: extra vokabulär- och grammatik-arbetsblad, Listening-,
Reading- och Speaking-övningar, råd och lektiontips till varje tema i
boken, ljudfiler till hörövningar, yrkesinfärgning, facit, bilder, länkar
och ständigt uppdaterat material via avsnittet Viewpoints Live.
Viewpoints 1, 2, 3
LÄRAR-CD
Komplettera boken med ljud och hörövningar
För dig som vill ha ljud och hörövningar på cd-skiva finns
Viewpoints Lärar-cd som innehåller inspelningar av huvudtexter från
elevböckerna och hörövningar från lärarwebbarna.
Viewpoints 1, Elevbok, 240 s 40671608 319:-
Viewpoints 1, Lärar-cd 40674906
1095:-
Viewpoints 1, Elevwebb, individlicens 12 mån
40674913
Viewpoints 1, Lärarwebb, individlicens 12 mån
40674920
249:-
25 st Viewpoints 1, Elevbok
+ 1 st lärarwebb
406908076 895:-
Paket
39:-
Viewpoints 1, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån 40680587 129:Viewpoints 1, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån 40680594 299:-
15 % rabatt på Viewpoints vid köp
av 25 st elevböcker + 1 lärarwebb
Viewpoints Vocational
Viewpoints 2, Elevbok, 312 s
40675255 339:-
Viewpoints 2, Lärar-cd
40675262
1 595:-
Viewpoints 2, Elevwebb, individlicens 12 mån
40675286
Viewpoints 2, Lärarwebb, individlicens 12 mån
40675279
249:-
406908147 395:-
39:-
Viewpoints Vocational, Elevbok
inkl. DAISY-cd, 176 s
40672162 299:-
25 st Viewpoints 2, Elevbok
+ 1 st lärarwebb
Viewpoints Vocational, Lärar-cd
406749371095:-
Viewpoints Vocational, Elevwebb,
individlicens 12 mån
Viewpoints 2, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån 40685056 129:-
40674944
Viewpoints Vocational, Lärarwebb,
individlicens 12 mån
25 st Viewpoints Vocational, Elevbok
+ 1 st lärarwebb
39:-
40674951 249:Paket
Viewpoints Vocational, Interaktiv elevbok,
individlicens 12 mån
Viewpoints Vocational, Interaktiv lärarbok,
individlicens 12 mån
För 6-månaderslicenser av interaktiva böcker se gleerups.se
406907916 495:40680600
99:-
Paket
Viewpoints 2, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån 40685063 299:Viewpoints 3, Elevbok, 208 s
40685711 299:-
Viewpoints 3, Lärar-cd
406871661 334:-
Viewpoints 3, Elevwebb, individlicens 12 mån
40687173
Viewpoints 3, Lärarwebb, individlicens 12 mån
40687197 249:-
25 st Viewpoints 3, Elevbok
+ 1 st lärarwebb
406908216 495:-
Paket
39:-
Viewpoints 3, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån 40686619 129:40680617 299:-
Viewpoints 3, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån 40686626 299:För 6-månaderslicenser av interaktiva böcker se gleerups.se
25
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 25
2015-01-23 15:22
ENGELSKA
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
Context
I Context sätts allt i ett sammanhang – texter och språk anknyter till aktuella händelser och
företeelser, och eleverna möter engelsktalande människor från kulturer över hela världen.
Noveller av välkända författare, intressanta essäer och artiklar av unga, trendiga
frilansjournalister får dina elever att vilja läsa mer. Med Context arbetar eleverna på ett nytt
sätt, mer likt svenskundervisningen: de blir medvetna om vad de lär sig och varför, samt
lockas att reflektera över processen och sina egna framsteg. Context 1 och 2 är läromedel för
högskoleförberedande program samt komvux och täcker Engelska steg 5 och steg 6.
Nyhet
and tony cutler
by svante skoglund
HUVUDBOK
WEBB
INTERAKTIV BOK
Context 1 och Context 2 Main Book
Tony Cutler/Svante Skoglund/Karin
Holmberg
Komplettera boken med digitalt
elevmaterial
För dig som jobbar helt digitalt
Context 1 och Context 2 engagerar eleverna och gör dem medvetna om sitt eget
lärande. Här finns faktatexter, artiklar och
noveller av välkända författare som Marian
Keyes, Robert Barnard, Hanif Kureishi och
Amy Chua. Gott om övningar samt
Resource Pages, Grammar Section och
kapitelordlistor längst bak i boken. I
Literature Section i Context 2 presenteras
den äldre litteraturen med författarpresentationer och exempeltexter, från Beowulf
till Wilde.
ÖVRIGT
• Context 1 och 2 CD med inspelning
av texterna i boken samt
Listening-övningarna
Student’s Web är elevens komplement till
huvudboken och är kreativa, omfångsrika
och inspirerande verktyg. Här finns ljudfiler
till bokens texter, videofilmer, extra
lästexter och test. Dessutom finns här en
mängd interaktiva och kreativa övningar
samt extra Listening-uppgifter. Webbarna
utökas ständigt med nytt material via
avsnittet New links.
Komplettera boken med digitalt
lärarmaterial
Teacher’s Web är lärarens komplement till
den tryckta boken. Förutom tillgång till
elevwebben, finns här ljudfiler till bokens
Listening samt massor av lärarmaterial.
Dessutom finns extramaterial till Resource
Pages, Grammar Section och mycket mer.
Den interaktiva boken ger nya möjligheter
för dig som vill arbeta helt digitalt. Här finns
introduktionsfilmer, interaktiva övningar,
ord- och språkövningar, fördjupningsuppgifter, extra lästexter, ljudfiler och mycket
mer. Materialet utökas ständigt med nytt
material via avsnittet New links.
De interaktiva lärarböckerna innehåller
även en lärarhandledning med bl a filmklipp, en mängd arbetsblad och prov i pdfformat. Dessutom finns det möjlighet att
ladda upp och dela egna filer med
eleverna.
15 % rabatt på Context 1!
Vid köp av 25 st Context 1
Main Book + 1 Context 1
Teacher’s Web
• Context 1 och 2 Key med facit till
övningarna i boken
• Context 1 Teacher’s Guide med
pdf:er med arbetsblad
Context 2
Context 1
Context 1, Main Book, 336 s 40662941339:-
Context 2, Main Book, 384 s
40666673 349:-
Context 1, Teacher’s Guide, 64 s
406666421 495:-
Context 2, Key, 32 s, 5 ex
40666680349:-
Context 1, Key, 32 s, 5 ex
40666659349:-
Context 2, Cd
406666971 298:-
Context 1, Cd
406666661 198:-
Context 2, Student’s Web, individlicens 12 mån
40674845
Context 1, Student’s Web, individlicens 12 mån
40674821 39:-
Context 2, Teacher’s Web, individlicens 12 mån
40674838 249:-
Context 1, Teacher’s Web, individlicens 12 mån
40674814249:-
Context 2, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40682246 129:-
Context 2, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40682239 279:-
25 st Context 1, Main Book
+ 1 Teacher’s Web
Paket
406908527 395:-
Context 1, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40680549 129:-
Context 1, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40680563 279:-
39:-
För 6-månaderslicens se gleerups.se
26
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 26
2015-01-23 15:22
ENGELSKA
Reparera engelskan
med Interaktiv DAISY.
Reparationskurs engelska är ett flexibelt material framtaget för alla som behöver hjälp
att nå målen i årskurs 9 och gå vidare till gymnasiestudier, samt för elever på gymnasiets
introduktionsprogram. Finns både som webbtjänst och som kopieringspärm.
WEBB
KOPIERINGSPÄRM
Reparationskurs engelska,
Interaktiv DAISY
Reparationskurs engelska,
Kopieringspärm
Ett helt unikt läromedel för att reparera kunskaperna i engelska –
en interaktiv DAISY med inspelat ljud, textföljning, självrättande
övningar och diagnosformer för läraren. Övningarna finns i tre
svårighetsnivåer med ”checkpoints” och sammanfattningstest.
Reparationskurs engelska finns även som kopieringsunderlag.
Materialet ger eleverna möjlighet att arbeta metodiskt med
övningar som inkluderar färdigheterna Vocabulary, Speaking,
Writing, Grammar och Reading, samt ett ”National Test” som liknar
ett riktigt nationellt prov i Engelska steg 5. Materialet har en
progression i svårighetsgrad och är därför uppdelat i tre nivåer.
Efter varje nivå finns ett självtest, ”checkpoint”, för att kontrollera
att eleverna har tillgodogjort sig tillräckligt mycket för att gå vidare
till nästa nivå.
Reparationskurs engelska interaktiv DAISY ger eleverna gott om
möjligheter att öva alla färdigheter – inklusive Listening, som tack
vare ny teknisk funktion ger användaren möjlighet att dölja
Reading-texterna. Ett stort urval övningstyper där eleverna bland
annat kan matcha, välja eller skriva fritt.
Den multifunktionella DAISY-spelaren lämpar sig särskilt bra för
elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, synskador eller funktionshinder. Via kontrollpanelen kan eleven söka och navigera,
bokmärka viktiga sidor samt ändra ljud- och bildinställningar enligt
sina egna behov.
Är Reparationskurs engelska rätt för mig?
•Jag söker ett tydligt, metodiskt och praktiskt läromedel
för t ex gymnasiets introduktionsprogram eller elever
som behöver extra stöd
Som lärare har du en egen panel där du kan administrera elever,
grupper, klasser och andra lärare, samt styra vilka övningar som ska
vara självrättande och vilka som ska rättas av dig. Möjligheten att
skicka feedback och hämta rapporter finns också.
•Jag behöver träna mina elever i vissa moment inför
Engelska steg 5
Reparationskurs engelska
Producerad med produktionsstöd från
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Reparationskurs engelska interaktiv DAISY,
skollicens 12 mån
40680778 670:-
Reparationskurs
engelska kopieringspärm, 182 s
406721931 135:-
Base Tony Jansson/Kesti Johansson
Verktyget som ger alla behörighet i engelska
Base ger dina elever en ny chans att förbereda sig ­inför gymnasiets engelskkurser – och samtidigt upp­täcka att
det faktiskt är kul att plugga engelska! Med spännande texter och enkla, konkreta uppgifter byggs de nödvändiga kunskaperna upp. Med varje bok följer även en DAISY-skiva som hjälper lässvaga elever och elever med
dyslexi att lyckas.
För mer information och prisuppgifter se gleerups.se
Tony Jansson
Kesti Johansson
27
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 27
2015-01-23 15:22
ENGELSKA
GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING
Ny upplaga
Lägg grunden med Stepping Stone.
Stepping Stone är ett populärt basläromedel i engelska för grundläggande vuxenutbildning
och för elever som inte behärskar grundskolans kurs. Det kan också användas på gymnasiets
introduktionsprogram eller för undervisning av nyanlända eller sent anlända elever på högstadiet.
Denna tredje upplaga är helt uppdaterad för den nya reformen och ger dig och dina elever nya
möjligheter att variera undervisningen och fördjupa språkinlärningen.
HUVUDBOK
Stepping Stone 1, 2 och 3
Birgitta Dalin/Jeremy Hanson/Kerstin Tuthill
Är Stepping Stone rätt för mig?
Stepping Stone 1 har skrivits främst för de elever som inte har läst
engelska tidigare, men även för de som vill repetera språket från
grunden.
Stepping Stone 2 bygger vidare på grunderna från Stepping
Stone 1, samtidigt som all grammatik från den första boken repeteras. Detta gör att elever med vissa förkunskaper kan börja med
Stepping Stone 2 utan att gå miste om grundläggande begrepp och
regler.
Stepping Stone 3 utökar och fördjupar elevernas ordförråd,
grammatikkunskaper och medvetenhet om den engelskspråkiga
världen, samt vidareutvecklar deras förmåga att förstå vardagsengelska och att uttrycka sig både muntligt och skriftligt.
Till varje elevbok medföljer två cd-skivor med inspelade texter,
ordlistor, uttalsövningar och tester.
•Jag söker ett allt-i-ett-material i engelska på grundskolenivå för vux, nyanlända elever i grundskolan eller
introduktionsprogrammet
•Jag söker ett läromedel som täcker grunderna på ett
allmänt, icke-barnsligt sätt
•Jag har elever som inte har svenska som modersmål
•Jag uppskattar ett läromedel med en metodisk och tydlig
struktur
•Jag vill utveckla mina elevers förmåga att lyssna, läsa,
skriva och tala engelska
•Jag vill kunna komplettera undervisningen med en stor
mängd extramaterial
Stepping Stone 1–3
Stepping Stone 1, Elevbok, 3:e uppl, 216 s
40679529 309:-
Stepping Stone 1, Lärarhandledning,
3:e uppl, 162 s
406815221 495:-
Stepping Stone 1, Elevwebb, individlicens 6 mån
40689122
39:-
Stepping Stone 1, Elevwebb, individlicens 12 mån 40682758
49:-
Stepping Stone 1, Lärarwebb, individlicens 12 mån 40682765 695:20 st Stepping Stone 1, Elevbok
+ 1 st Lärarwebb Paket
Förmånliga erbjudanden av
Stepping Stone 1 och 2!
Vid köp av 20 st elevböcker
+1 st lärarwebb
406908697 495:-
Stepping Stone 2, Elevbok, 3:e uppl, 256 s
40682772 319:-
Stepping Stone 2, Lärarhandledning,
3:e uppl, 206 s
406827891 495:-
Stepping Stone 2, Elevwebb, individlicens 6 mån
40689139
39:
Stepping Stone 3, Elevbok, 3:e uppl, 288 s
40682833 329:-
Stepping Stone 3, Lärarhandledning,
3:e uppl, 174 s
406828401 495:-
Stepping Stone 3, Elevwebb, individlicens 6 mån
40689153
39:-
Stepping Stone 2, Lärarwebb, individlicens 12 mån 40682819 695:-
Stepping Stone 3, Elevwebb, individlicens 12 mån 40682857
49:-
20 st Stepping Stone 2, Elevbok
+ 1 st Lärarwebb Stepping Stone 3, Lärarwebb, individlicens 12 mån 40682864 695:-
Stepping Stone 2, Elevwebb, individlicens 12 mån 40682802
Paket
49:-
406908767 495:-
Stepping Stone Grammar, 3:e uppl, 52 s
40686985
99:-
28
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 28
2015-01-23 15:22
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Komplettera boken med digitalt elevmaterial
Elevwebbarna är elevens komplement till de tryckta böckerna. Alla
tre elevwebbar innehåller en mängd interaktiva övningar, med fokus
på grammatik, ordförråd och läsförståelse. Det finns även ljudfiler,
interaktiva ordlistor, studieanvisningar och länkar.
Elevwebbarna är både pedagogiska och användarvänliga verktyg
för att befästa och fördjupa sin språkinlärning. Licenserna löper
över 6 eller 12 månader.
ENGELSKA/SPANSKA/KINESISKA
WEBB
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
LÄRARHANDLEDNING
Komplettera boken med en tryckt lärarhandledning
I de tryckta lärarhandledningarna ingår en stor mängd metodiska
tips, kopieringsunderlag för extra material, kapiteltest med facit
samt cd-skivor med inlästa texter, ordlistor, uttalsövningar, hörövningar och hörförståelsetest. I samband med revideringen har även
lärarhandledningarna genomgått en minutiös granskning samt
byggts ut med nytt material.
Komplettera boken med digitalt lärarmaterial
ÖVRIGT
Lärarwebbarna innehåller allt som finns i de tryckta lärarhandledningarna men i digital form. Dessutom finns här extra övningar,
prov, studieanvisningar, bilder, länkar, texter om engelsktalande
länder, kartor, ljudfiler och yrkesinriktat material. Köper du lärarwebben behöver du inte den tryckta lärarhandledningen.
Stepping Stone Grammar
I häftet Stepping Stone Grammar samlas den grammatik som finns i
de tre elevböckerna. Grammatiska regler förklaras på svenska och
exempelmeningar visar hur reglerna används i praktiken.
Nytt i Stepping Stone, 3:e upplagan:
•Starkare fokus på undervisning på engelska genom
omskrivning av svenska förklaringar och instruktioner
•Tydligare ordning inom varje kapitel, med fler sammanfattande övningar i slutet
•Ordlistorna som hör till huvudtexterna har byggts ut med
engelska synonymer och definitioner (Stepping Stone 2
och 3)
•Fler kommunikations- och skrivövningar samt
fördjupningsuppgifter
•Texter och ordlistor i kortare avsnitt som är lättare att
överblicka
•Uppfräschad layout med bland annat nya bilder och
färgkodning
•Utökat webbmaterial för både lärare och elever
El Sur – spanska av idag
Marcelo Cea/Fernando Lopéz
Serrano
Lai ba! Henrik Bengtsson/Håkan Friberg/Qian Zhao
Lai ba! är ett läromedel i modern rikskinesiska (mandarin) för steg
1 och 2 på gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Första delen,
Lai ba!, består av en tryckt lärobok och en lärarwebb för steg 1.
Fortsättningen, Lai ba! 2, är enbart ett webbmaterial men innehåller
allt som behövs för både lärare och elev för steg 2. Materialet är i
pdf-form och kan skrivas ut eller läsas direkt på skärmen. Texterna
och dialogerna bygger på vanliga vardagssituationer som kan
komma när man är i Kina och den vanligaste grammatiken tas upp
och tränas. I webbtjänsterna ligger bokens texter och glosor inlästa
som mp3-filer.
El Sur är ett komplett läromedelspaket för steg 3 och 4
på gymnasiet och vuxenutbildningen. En snabb progression och ett modernt ungdomsperspektiv är utgångspunkten i El Sur.
Boken vill främst få eleverna att börja prata spanska
och därför är kommunikation och interaktion ett genomgående inslag i alla kapitel.
Mer information och prisuppgifter hittar du på gleerups.se
Lai ba!
Diskutera kinesiska på Facebook
I Facebookgruppen Kinesiska – för dig som undervisar, diskuterar
författarna och lärare i kinesiska allt som rör din undervisning!
Lai ba! Grundbok, 224 s
40663832
389:-
Lai ba! Cd
40665737
1 395:-
Lai ba! Lärarwebb, skollicens 12 mån
40663849
895:-
Lai ba! 2 Elev- och lärarwebb, skollicens 12 mån
40680952
1 790:29
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 29
2015-01-23 15:22
HISTORIA
Perspektiv på
historien
Innehåller
nyheter
Denna populära serie är är en riktig klassiker bland läromedel i historia. Här finns
läroböcker, kommentarshäften och temaböcker. För dig som vill arbeta helt digitalt finns
även interaktiva böcker som ger dig helt nya möjligheter att ge liv åt historieundervisningen.
HUVUDBOK
HUVUDBOK
HUVUDBOK
Perspektiv på historien 50p
Lars Nyström/Hans Nyström/
Örjan Nyström
Perspektiv på historien 1b och Plus
Lars Nyström/Hans Nyström/
Örjan Nyström
Perspektiv på historien 2–3
Perspektiv på historien 50p är framtagen
för kurs 1a1. Boken har en kronologisk
struktur med utgångspunkt i slutet av
1700-talet och innehåller övningar och
rutor som ger fördjupning och konkretion.
Boken inleds med en kort diskussion om
vad ämnet historia är och går sedan vidare
med ett mycket matnyttigt kapitel om källkritik. Detta följs av en epoköversikt från de
första människorna fram till upplysningen.
Här finns också dokumentövningar och
sammanfattningar som avslutar varje
kapitel. Boken har gott om frågor och
arbetsuppgifter av olika karaktär, som t ex
frågor på texten, diskussionsfrågor och
fördjupningsuppgifter.
För kurs 1b finns Perspektiv på historien 1b
och Perspektiv på historien Plus. Båda har
samma upplägg men Plus är den mer omfattande av de två.
Kronologin börjar med de första människorna och varvas med övningar och
fördjupningsrutor som ger konkretion.
Övningarna bygger på dokument, brev,
foton, affischer med mera och ger eleverna
möjlighet att öva sina färdigheter som
historiker.
Här finns bl a kapitel om bruk och missbruk av historien och om källkritikens
grunder. Rikligt med arbetsuppgifter och
frågor på texten, diskussionsfrågor och
fördjupningsuppgifter. Sammanfattningar
avslutar varje kapitel.
I Perspektiv på historien 2–3 Historiebruk
och historievetenskap finns det gott om
intressanta övningar och tanken med
boken är att förbereda eleverna för att
arbeta med, värdera, analysera och bedöma
historiska texter. Historiebruk med inriktning mot populärkultur har ett helt eget
kapitel.
Boken kan med fördel kombineras med
seriens temaböcker: Socialhistoria och
Kulturhistoria eller med andra tematiska
texter, historiska dokument och skönlitterära framställningar. På så sätt ger den en
utomordentlig grund för egna historiska
arbeten. Sista kapitlet handlar just om hur
man genomför ett eget arbete i historia.
Lars Nyström/Hans Nyström/Örjan
Nyström
Med Perspektiv på historien 2–3
Historiebruk och historievetenskap
som bas sätter du tillsammans
med temaböckerna enkelt
samman ett material för kurs 2a
och 2b.
Kommentarshäften
Till varje huvudbok finns ett kommentarshäfte, Kommentarer till övningarna, där
författarna ger utförliga kommentarer och sin syn på hur man kan lösa uppgifterna.
30
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 30
2015-01-23 15:22
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
HISTORIA
Är Perspektiv på historien rätt för mig?
•Jag söker böcker med ett bra språk,
och ett innehåll som engagerar
•Jag vill ge eleverna verktyg för
att arbeta aktivt med källkritik,
historiesyn och historiebruk
•Jag vill ha olika typer av frågor,
uppgifter och övningar som låter
mig nivåanpassa undervisningen
•Jag vill ha ett läromedel med
stora digitala möjligheter
Nyhet
Nyhet
Nyhet
HUVUDBOK/TEMABOK
INTERAKTIV BOK
Perspektiv på historien – Socialhistoria
Perspektiv på historien – Kulturhistoria
För dig som jobbar helt digitalt
Lars Nyström/Örjan Nyström m fl
Dessa böcker för kurs 2 och 3 passar särskilt bra i kombination
med Perspektiv på historien 2–3. Böckerna innehåller ett tiotal
artiklar av professionella historiker. Varje artikel behandlar ett
särskilt område eller tema, tar upp historiska problem och frågeställningar och belyser dessa. Efter varje artikel finns uppslag till
diskussionsuppgifter, litteraturtips, fördjupningsstudier, dokumentövningar eller frågor på texten.
Perspektiv på historien – Socialhistoria innehåller bland annat
kapitel om utsatta barn genom tiderna, kvinnornas situation inom
adeln, avsnitt om ståndssamhället, migration och arbetslivet.
Perspektiv på historien – Kulturhistoria är en bok för kurs 2b. Boken
inleds med en ingående beskrivning av de kulturhistoriska
epokerna för att sedan behandla världsbildernas kulturhistoria,
mediehistoria, populärmusik, känslornas historia, arbetarkultur med
mera. Boken fungerar utmärkt som komplement till andra kursböcker eller som huvudbok för kursen Kultur- och idéhistoria.
Perspektiv på historien 50p, Perspektiv på historien 1b och Perspektiv
på historien 2–3 finns även som interaktiva böcker. De innehåller
en mängd extramaterial som ger fördjupning och konkretion åt den
kronologiska framställningen. Här finns exempelvis en rad filmer
från olika arkiv, ljudklipp från SR Minnen och tidstypisk musik från
olika epoker. För att underlätta inlärningen finns bildsatta sammanfattningar till kapitlen samt självrättande frågor.
I de interaktiva lärarböckerna finns bilder med historisk statistik,
historiska kartor, tips till övningar på nätet, utförliga kommentarer till
bokens övningar och mycket mer. Dessutom öppnar de interaktiva
böckerna upp möjligheter för att lägga till eget material och dela det
med dina elever – inne i boken där det hör hemma. Du kan dessutom följa elevernas resultat på bokens alla interaktiva övningar.
Tre förmånliga paket!
Köp Perspektiv på historien 2–3, Socialhistoria
och Kulturhistoria och få 15–20% rabatt.
Perspektiv på historien
Perspektiv på historien 50p, 312 s, inb
40671547 329:-
Perspektiv på historien 50p,
Kommentarer till övningar, 44s
Perspektiv på historien Plus,
Kommentarer till övningar, 80 s
40675392 225:-
40675408 225:-
Perspektiv på historien 2–3, 248 s, inb
40665980 379:-
40679918
Perspektiv på historien 2–3,
Kommentarer till övningar, 124 s
40683434 225:40681805 Perspektiv på historien 50p,
Interaktiv lärarbok, individlicens 6 mån
Perspektiv på historien 50p,
Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
89:-
40679925 109:-
Perspektiv på historien 2–3,
Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån Perspektiv på historien 50p,
Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40679932 259:-
Perspektiv på historien 2–3,
Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån 40681812 149:-
Perspektiv på historien 1b, 416 s, inb
40674449 399:-
Perspektiv på historien – Socialhistoria, 260 s
40674463 359:-
40675385 225:-
20 st Perspektiv på historien –
Socialhistoria
406909825 995:-
Perspektiv på historien 1b,
Kommentarer till övningar, 68 s
Paket
99:-
Perspektiv på historien 1b,
Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
Perspektiv på historien – Kulturhistoria, 296 s40683427
359:40679888 139:-
Perspektiv på historien 1b,
Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
20 st Perspektiv på historien –
Kulturhistoria
Paket
406909995 995:-
40679895 259:-
Perspektiv på historien Plus, 552 s, inb 40674456 475:-
20 st Perspektiv på historien 2-3 –
+ 20 st Socialhistoria
+ 20 st Kulturhistoria
Paket
40690975 17 495:31
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 31
2015-01-23 15:22
HISTORIA
Alla tiders historia
Alla tiders historia är ett av våra mest omtyckta läromedel. Med ett stort och tydligt fokus på källkritik,
historiebruk och historiesyn uppfyller serien alla de krav som ställs i ämnesplanerna. Alla tiders
historia utmärker sig med ett enkelt, berättande språk och pedagogiskt upplägg. Dessutom är serien
rikt illustrerad med bilder och kartor vilket utökar läsupplevelsen och därmed förståelsen.
Hans Almgren
Hans Albin Larsson
Alla tiders historia Bas
Hans Almgren
Hans Albin Larsson
HUVUDBOK
INTERAKTIV BOK
HUVUDBOK
Alla tiders historia Bas –
för 50p-kursen
Hans Almgren/Hans-Albin Larsson
För dig som jobbar helt digitalt
Alla tiders historia 1b
Hans Almgren/Börje Bergström/
Arne Löwgren
I 50-poängsboken lotsas eleverna genom
den äldre historien via kortfattade epoköversikter, för att sedan fokusera på tiden
från 1870 och framåt.
Den kronologiska texten kompletteras
med tematiska fördjupningar som t ex
Israel/Palestina-frågan, Brott och straff
genom tiderna och På väg mot jämställdhet. Välj det som just din klass tycker är
spännande!
Historievetenskap, i form av bland annat
källkritiska diskussioner, frågeställningar
om historiebruk och historiesyn, kommer
dels in löpande i texten, och dels genom
övningar.
Till varje avsnitt finns det frågor och
diskussionsuppgifter. Boken är rikt illustrerad med bilder och kartor.
För dig som vill arbeta helt digitalt i
50-poängskursen finns Alla tiders historia
Bas, Interaktiv bok. Här bjuds du på ett
smörgåsbord av pedagogiska komponenter
att välja mellan som till exempel en ”kortkurs” där kapitlet sammanfattas, interaktiva
frågor, film- och ljudklipp och överskådliga
tidslinjer. I den interaktiva boken har färdighetsträningen – källanalys, historiebruk,
historiesyn – utvecklats med fler dokument
och uppgifter.
Lärarversionen av den interaktiva boken
innehåller allt som finns i elevversionen plus
arbetsuppgifter (även internetbaserade),
länktips till intressant undervisningsmaterial, facit och ytterligare instuderingsuppgifter.
Alla tiders historia 1b är i huvudsak kronologiskt uppbyggd med tyngdpunkt på de
två senaste århundradena, men hela
avsnittet om tiden efter 1945 är nyskrivet
med utökade texter om bland annat Iraks,
Irans, Afghanistans och Kinas moderna
historia.
Den löpande kronologin har genomgående kompletterats med övningar i källkritik, historiedebatt och historiebruk.
Eleverna får en förståelse av hur historia
skapas och används. Boken är rikt illustrerad med bilder och kartor.
Är Alla tiders historia rätt för mig?
•Jag söker ett beprövat material som jag vet fungerar, och jag gillar det klassiska
Alla tiders historia-upplägget
•Jag vill ha böcker med ett enkelt, berättande språk och ett innehåll som engagerar
•Jag vill ha tillgång till spännande, digitalt extramaterial som jag kan variera undervisningen med
32
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 32
2015-01-23 15:22
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
HISTORIA
Prisad författare.
L ÄR K A N 2 014
Hans Almgren är sedan många år huvudförfattare till serien Alla
tiders historia. Hösten 2014 mottog han det fina läromedelspriset Lärkan för sitt författarskap. En alla tiders författare!
HUVUDBOK
HUVUDBOK
WEBB
Alla tiders historia Maxi
Hans Almgren/Börje Bergström/
Arne Löwgren
Alla tiders historia 2–3
Hans Almgren/Birgitta Almgren/
Olle Larsson
Komplettera boken med digitalt
lärarmaterial
Alla tiders historia Maxi ger ordentligt med
utrymme åt historien och lyfter fram
sammanhangen. Skildringen börjar i forntiden och leder fram till nutid.
Boken inleds med ett kapitel om källor
och källkritik. Läsaren får också möta
konst- och arkitekturhistorien i ord och bild.
Fördjupningsrutor anknyter till den kronologiska genomgången men tar även upp
historisk forskning och historiedebatt.
Boken har en luftig layout med många
kartor och ett rikt bildmaterial.
Alla tiders historia 2–3 är en tematisk bok
som täcker kurs 2a, 2b och 3. Den inspirerar eleverna och ger dem de färdigheter
som krävs för att fördjupa sig i ämnet.
Boken har två huvuddelar, en del som vi
kallar ”Om historieämnet” som bland annat
tar upp källkritik, genushistoria, historiebruk
med mera, och en del som vi kallar ”Ur
historien: teman och längdsnitt”. Den
senare innehåller tio kapitel som tar upp
allt från mode genom tiderna och konstarternas historia till krigets och terrorismens historia.
Alla tiders historia, Lärarwebb är lärarens
komplement till de tryckta böckerna Bas,
1b samt Maxi. Lärarwebben gör det lätt att
snabbt hitta extra och fördjupande material
till varje epok. Här finns:
•Instuderingsfrågor
•Arbetsuppgifter av olika längd och svårighetsgrad, uppdelade för varje epok
•Länkar till arkivmaterial, bilder, musik,
konst m m för varje historisk epok
•Temauppgifter
•Powerpoints med sammanfattningar
Alla tiders historia
Alla tiders historia Bas, 240 s, inb
40645968
329:-
Alla tiders historia Bas, Interaktiv elevbok, individlicens 6 mån 40684158
89:-
Alla tiders historia Bas, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40684172
109:-
Alla tiders historia Bas, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40684189
259:-
Alla tiders historia 1b, 452 s, inb
40675170
399:-
Alla tiders histora Maxi, 2:a uppl, 580 s, inb
40649225
499:-
Alla tiders historia 2–3, 390 s, inb
40674371
439:-
Alla tiders historia, Lärarwebb, individlicens 12 mån
40662156
349:-
33
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 33
2015-01-23 15:22
HISTORIA
Möt historien i stora drag.
Nyhet
Möt historien är en helt nyskriven bok för kurs 1a1 på yrkesförberedande program. Här står
de stora utvecklingslinjerna och de viktigaste brytpunkterna i fokus, ackompanjerat av ett rikt
bildmaterial. Med ett berättande språk presenteras historien i fem kronologiska och tematiska
kapitel, t ex Det moderna Sveriges framväxt. Det är sammanhängande berättelser som ger
en tydlig överblick över hur utvecklingen gått till inom respektive tema. Ett självklart upplägg
egentligen, men som ändå är ganska unikt för en historiebok.
15% rabatt på Möt historien!
Vid köp av 25 st tryckta elevböcker
+ 1 interaktiv lärarbok.
HUVUDBOK
INTERAKTIV BOK
Möt historien Olle Larsson
För dig som vill jobba helt digitalt
Möt historien är en nyskriven bok med rikt bildmaterial för gymnasiets kurs 1a1 i historia. Den är framtagen med avsikt att med
breda penseldrag visa på de stora utvecklingslinjerna – men även
viktiga brytpunkter – i historien.
Möt historien, Interaktiv bok har, förutom den tryckta bokens text
och bild, material som hjälper eleverna att tillgodogöra sig innehållet ännu bättre. Där finns bland annat interaktiva tester efter
varje kapitel, kapitelsammanfattningar i text och bild samt film- och
ljudklipp från olika arkiv. Dessutom berättar bokens författare korta
och spännande händelser om äkta människor – allt för att öka
engagemanget och levandegöra det förflutna.
Lärarversionen av den interaktiva boken innehåller allt som finns
i elevversionen samt facit och ytterligare arbetsuppgifter. Dessutom
kan du bygga ut boken med egna länkar, texter och uppgifter och
dela dessa med eleverna – direkt i boken!
Bokens första avsnitt behandlar översiktligt alternativa epokindelningar, källkritikens grunder och hur historia använts både förr och
nu. Sedan följer en kronologisk översikt av den tidiga historien fram
till början av 1800-talet.
Bokens huvuddel består av fem mer eller mindre fristående
kronologiska teman:
• Det moderna Sveriges framväxt
• Från jordbrukssamhälle till tjänstesamhälle
• De stora konflikternas tid
• Imperialismen och dess arv
Är Möt historien rätt för mig?
• Ryssland, Kina och USA – dagens stormakter
• Jag undervisar på yrkesförberedande program
Varje kapitel avslutas med instuderingsfrågor, diskussionsuppgifter samt övningar i källkritik och historiebruk.
• Jag vill jobba tematiskt men ändå kronologiskt
• J ag vill kunna visa på stora förändringsprocesser
och viktiga brytpunkter och arbeta med källövningar
och historiebruk
Möt historien
Möt historien, Elevbok, 224 s
25 st Möt historien, Elevbok
+ 1 interaktiv lärarbok 40678454299:Paket
406910026 495:-
Möt historien, Interaktiv elevbok,
individlicens 6 mån
4068705089:-
Möt historien, Interaktiv elevbok,
individlicens 12 mån
40687067109:-
Möt historien, Interaktiv lärarbok,
individlicens 12 mån
40687074259:-
Olle Larsson (fil. dr i historia) är
författare till Möt historien. Han
arbetar som lektor i historia vid
Katedralskolan i Växjö sedan
snart 15 år tillbaka och är en
flitig skribent och författare.
34
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 34
2015-01-23 15:22
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
HISTORIA/GEOGRAFI
GEO – för en
globaliserad värld.
Gör nedslag
i historien.
Ämnesplanerna lyfter fram källkritik som en viktig del i undervisningen. Nedslag i historien innehåller ett trettiotal övningar som
kretsar kring centrala, historiska händelser, t ex ”Varför kollapsade
Sovjetkommunismen”. Varje övning består av en kort introduktionstext som följs av fyra eller fem källor som läsaren ska jobba med.
Eleverna får både fördjupad kunskap om händelsen samtidigt som
de lär sig att bedöma olika dokuments värde som källor.
Nedslag i historien
Nedslag i historien – att värdera och analysera källor,
Bredvidläsning, 256 s 40663801 349:Nedslag i historien – att värdera och analysera källor,
Kommentarhäfte, 72 s
40671257 224:-
KARTOR
Nedslag i historien – att värdera
och analysera källor
Sam Olofsson
GEO – geografi för gymnasiet
Bo Andersson/Thomas Schellenberg/
Torsten Persson/Tord Porsne
GEO – geografi för gymnasiet vänder sig till de som läser Geografi 1
men den tar också upp många moment som traditionellt ligger i de
fördjupande gymnasiekurserna.
Här behandlas de stora frågorna kring globalisering, klimatförändringar och hållbar utveckling, utan att göra avkall på de grundläggande ämneskunskaperna. Boken innehåller även tematiska
avsnitt, fallstudier och varierande arbetsuppgifter.
GEO
GEO – geografi för gymnasiet, 368 s
40648068 469:-
GEO – digitala bilder, Dvd
406662461 595:-
Gleerups atlaser visar dina elever den nya världen!
Miljö- och energikunskap
Gleerups stora skolatlas
Gleerups skolatlas
I Gleerups stora skolatlas finns ett stort
urval av såväl topografiska och politiska
som tematiska kartor över Sverige, Norden,
Europa och hela världen.
Temakartorna innehåller material av
både naturgeografisk och kulturgeografisk
prägel och ger underlag för analyser av
Norden, Europa, övriga världsdelar och
världen i sin helhet.
Gleerups skolatlas innehåller topografiska,
politiska och tematiska kartor över Sverige,
Norden, Europa och hela världen.
Tyngdpunkten i urvalet ligger på de topografiska och politiska kartorna. Eleverna
hittar även temakartor som ger information
om befolkning, näringsliv, markanvändning,
klimat, tektonik och språkområden.
Gleerups stora skolatlas webb
På Gleerups stora skolatlas, Lärarwebb
finns 70 av de mest använda politiska och
topografiska kartorna över Sverige, Norden,
Europa och övriga världen. Här finns även
tematiska kartor – såväl naturgeografiska
som kulturgeografiska aspekter är rikt
representerade.
Denna bok är
framtagen för
gymnasiekursen
med samma
namn inom
ämnet hållbart
samhälle, men
passar alla som
vill få djupare förståelse för
begreppet hållbar utveckling.
Läs mer om Miljö- och energikunskap på gleerups.se
Gleerups stora skolatlas
Gleerups stora skolatlas, 3:e uppl, 128 s, inb 40681683
329:-
Paket
15 ex Gleerups stora skolatlas, 3:e uppl 40683205
3 950:-
Gleerups stora skolatlas, Lärarwebb, individlicens 12 mån
40672605
395:-
40681669
275:-
Gleerups skolatlas
Gleerups skolatlas, 4:e uppl, 104 s, inb
15 ex Gleerups skolatlas, 4:e uppl
Paket
40683212
2 995:35
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 35
2015-01-23 15:22
SAMHÄLLSKUNSKAP
Arena
Innehåller
nyheter
Samhällskunskap för hela gymnasiet.
Arena är en läromedelsserie för gymnasieskolans kurser i samhällskunskap som tagit Sveriges
gymnasieskolor med storm. Det är inte så konstigt då Arena-serien erbjuder heltäckande och
högkvalitativa kursböcker, kompletterande elev- och lärarwebbar samt interaktiva böcker med
mängder av extramaterial. Samhällskunskap har aldrig presenterats mer lockande, varit så
uppdaterad eller så modernt och flexibelt förpackad.
Ny upplaga
HUVUDBOK
HUVUDBOK
WEBB
Arena 50p
Lars-Olof Karlsson
Arena 123
Lars-Olof Karlsson
Komplettera boken med digitalt
elevmaterial
Arena 50p vänder sig i första hand till de
elever som går på yrkesförberedande
program och läser kursen 1a1. Boken
presenterar kursens innehåll på ett tydligt
och strukturerat sätt samtidigt som den
sätter igång både diskussion och reflektion
kring samhällsfrågor.
Boken innehåller åtta kapitel, t ex
Demokrati och massmedia, Statsskicket
och partierna, Välfärden och vardagen och
Metod och källor.
Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och med uppgifter som konkretiserar och repeterar innehållet.
Arena 123 är en omfattande bok som
täcker kurserna 1, 2 och 3. Med Arena
knyter du enkelt an till aktuella händelser
utan att behöva leta efter kompletterande
material på annat håll.
En tydlig struktur och klassiskt upplägg
gör boken enkel och trygg att använda.
Nationalekonomi och politik behandlas
ingående, men specialkapitel med mer
sociologisk inriktning och ett helt kapitel
om samhällsvetenskaplig metod finns
också. Texten bjuder ofta på historiska
perspektiv och ger en stabil grund för
vidare studier. Med Arena 123 blir eleverna
väl förberedda för samhällsvetenskapliga
studier på universitetsnivå.
Denna, den 2:a upplagan, har förutom
uppdateringar även utökats med avsnitt om
privatekonomi och privatjuridik.
Arena Elevwebb är elevens komplement till
de tryckta böckerna Arena 50p och Arena
123. Här finns material som hjälper eleven
att lättare tillgodogöra sig bokens innehåll
som t ex:
•Självrättande frågor
•Arbetsblad med centrala begrepp
•Alla bokens bilder som bildspel
•Länksamlingar
•Nutidskryss
Komplettera boken med digitalt
lärarmaterial
Arena Lärarwebb är lärarens komplement
till de tryckta böckerna Arena 50p samt
Arena 123. Lärarwebben innehåller allt
som finns i elevwebben, men även material
som sparar tid åt dig som lärare:
•Facit på böckernas uppgifter
•Ytterligare arbetsuppgifter
•Månadens uppgift – en aktuell
arbetsuppgift
Arena
Arena 50p, 168 s, inb
40677341
299:-
Arena 50p, Interaktiv elevbok, individlicens 6 mån 40684196 69:-
Arena 50p, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
4068421989:-
Arena 50p, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40684226
Arena 123, 2:a uppl, 476 s, inb
40678430439:-
219:-
Arena 123, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40680037
139:-
Arena 123, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40680044
249:-
Arena, Elevwebb, individlicens 12 mån 40684240 29:-
Arena, Lärarwebb, individlicens 12 mån 40684257 199:-
Via din lärarwebb kan du lägga till och dela
eget material med dina elever, följa dina
elevers resultat och kommunicera med
dina elever.
36
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 36
2015-01-23 15:22
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
”Detta är en alldeles ypperlig lärobok främst avsedd för kursen Internationella relationer i
samhällskunskap på gymnasiet. Den är också tänkt att kunna användas som fördjupningsbok på
Samhällskunskap 2 respektive 3. Bokens författare är själv gymnasielärare i samhällskunskap och har
tidigare erfarenhet av att ge ut läromedel, vilket märks. Boken är helt enkelt utmärkt väl komponerad.
Den är mycket pedagogiskt utformad med goda instuderingsfrågor och är rikligt försedd med bilder,
kartor och klargörande faktarutor. Ämnesmässigt är författaren föredömligt insatt i teoretiska begrepp
och akademiska debatter, vilka han på ett lättfattligt sätt lyckas vidareförmedla till läsarna.”
SAMHÄLLSKUNSKAP
Om Arena – Internationella relationer:
Del av recension om Arena – Internationella relationer från BTJ. Häftepos: 14120124. Lektör: Bo Petersson
Nyhet
Nyhet
Nyhet
HUVUDBOK
HUVUDBOK
INTERAKTIV BOK
Arena – Internationell ekonomi
Lars-Olof Karlsson
Arena – Internationella relationer
Lars-Olof Karlsson
För dig som jobbar helt digitalt
Arena – Internationell ekonomi är skriven
för kursen Internationell ekonomi 100p.
I den första delen får läsaren följa med
på en resa som skildrar den internationella
ekonomins framväxt. Läsaren får följa
några centrala varor och får veta hur dessa,
ny teknik och handel har lagt grunden för
dagens globaliserade ekonomi. Insprängt i
framställningen finns många rutor med
modeller och konkreta exempel.
Den andra delen är tematisk. Författaren
diskuterar t ex hur valutor och handel är
kopplade till varandra, de viktigaste
handelsvägarna och vilka de stora aktörerna i dagens ekonomi är. Andra teman
tar upp WTO, utvecklingsfrågor eller hur
handel påverkar vår miljö. Vi får också lära
oss om affärskulturer i olika delar av
världen.
En helt nyskriven bok för 100-poängskursen Internationella relationer.
Boken tar avstamp i de aktörer som är
verksamma på den internationella arenan.
Sedan följer en historisk genomgång kring
hur internationella relationer har utvecklats. Tredje delen av boken är av mer
teoretisk karaktär och beskriver olika
statsvetenskapliga perspektiv som på olika
sätt belyser och diskuterar internationell
politik. Den avslutande delen behandlar
svensk utrikes- och säkerhetspolitik.
Innehållet levandegörs och förtydligas
med diagram, kartor och fotografier, liksom
med många exempel på aktuella frågeställningar i internationell politik.
Boken bjuder in till diskussioner, och har
gott om fördjupande frågeställningar och
uppgifter.
Vi har ytterligare
ett läromedel
till kursen
Internationell
ekonomi.
Läs mer på s 56.
De interaktiva böckerna är kompletta läromedel med interaktivt material integrerat i
bokens texter. I Arena 50p och Arena 123
finns bland annat svar på bokens frågor,
extra övningar, länksamlingar och självrättande tester eleverna kan arbeta med.
Dessutom finns även korta teorigenomgångar som med hjälp av ljud och bild
förklarar centrala avsnitt.
I de interaktiva böckerna Arena –
Internationell ekonomi och Arena –
Internationella relationer finns förutom den
tryckta bokens texter och bilder även självrättande frågor, facit till bokens instuderingsuppgifter och en del källövningar.
Arena
Arena – Internationell ekonomi, 272 s
40682093
Arena – Internationell ekonomi, Interaktiv elevbok individlicens 6 mån
40686350
99:-
Arena – Internationell ekonomi, Interaktiv elevbok individlicens 12 mån
40686367
129:-
Arena – Internationell ekonomi, Interaktiv lärarbok individlicens 12 mån
40686381
179:-
Arena – Internationella relationer, 216 s
40682109 299:-
Arena – Internationella relationer, Interaktiv elevbok individlicens 6 mån
40687678
89:-
Arena – Internationella relationer, Interaktiv elevbok individlicens 12 mån
40687685
109:-
Arena – Internationella relationer, Interaktiv lärarbok individlicens 12 mån
40687692
169:-
399:-
37
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 37
2015-01-23 15:22
SAMHÄLLSKUNSKAP
Reflex
Tre favoriter i god form.
Ett av Sveriges populäraste läromedel bjuder som alltid på aktuella och väl genomtänkta
böcker av högsta kvalitet. Med ett enkelt, lättsamt och berättande språk samt många
verklighetsnära exempel fångas elevernas intresse.
HUVUDBOK
HUVUDBOK
HUVUDBOK
Reflex Bas för kurs 1a1
Hans Almgren/Stefan Höjelid/Erik Nilsson
Reflex Plus för kurs 1b
Hans Almgren/Stefan Höjelid/Erik Nilsson
Reflex 123 för kurs 1, 2 och 3
Hans Almgren/Stefan Höjelid/Erik Nilsson
Reflex Bas är skriven för kurs 1a1. Ett
enkelt språk och en tydlig struktur gör
innehållet lätt att förstå och ta till sig. Olika
samhällsfrågor belyses ur både samhällsoch individperspektiv.
Reflex Bas följer helt och hållet kursplanen och inkluderar allt som den efterfrågar såsom ett engagerande kapitel i
sociologi, vardagsekonomi, politik, media
och internationella frågor. Avsnittet om
arbetsliv och privatekonomi är omfattande
och vardagsnära. Ett kort kapitel om
samhällsvetenskaplig metod inleder boken.
I varje kapitel finns debattrutor och aktuella case som lockar till diskussion och
ställningstagande. Sist i varje kapitel finns
instuderings- och fördjupningsfrågor
samt viktiga nyckelord.
Reflex Plus, för kurs 1b, ger en utförlig
faktabakgrund för ämnets alla delar och
olika samhällsfrågor belyses ur både
samhälls- och individperspektiv. Det berättande språket och den tydliga strukturen
gör den lätt att arbeta med för både lärare
och elever.
Texterna kompletteras med många
diskussionsväckande bilder, statistik och
tabeller. Fallstudier, case, finns i varje
kapitel och gör teorin mer verklighetsanknuten.
Genom en överskådlig formgivning, en
detaljerad innehållsförteckning och ett
fylligt register fungerar boken även utmärkt
som referensbok vid elevarbeten.
Till varje kapitel finns repetitionsfrågor
och diskussionsuppgifter. Det finns även
förslag till fördjupningsuppgifter av olika
svårighetsgrad.
Reflex 123 täcker alla tre kurserna i
samhällskunskap och passar därmed även
utmärkt på vuxenutbildningen. I innehållsförteckningen framgår vilka kapitel som är
ämnade för vilken kurs. Boken ger en
utförlig faktabakgrund för ämnets alla
delar. Ett enkelt, berättande språk och en
tydlig struktur gör materialet lätt att ta till
sig. Olika samhällsfrågor belyses ur både
samhälls- och individperspektiv. Speciellt
uppskattade har bokens ekonomikapitel
blivit.
Texterna kompletteras med många
diskussionsväckande bilder, statistik och
tabeller. I varje kapitel finns fallstudier,
case, som underlättar kopplingen mellan
teori och verklighet.
Genom en överskådlig formgivning, en
detaljerad innehållsförteckning och ett
fylligt register är boken väl lämpad att
fungera som referensbok vid elevarbeten.
Boken har gott om repetitionsfrågor,
diskussionsuppgifter och förslag på
fördjupningsuppgifter av varierande
svårighetsgrad.
Är Reflex rätt för mig?
•Jag vill ha ett läromedel med ett enkelt och berättande språk
•Jag söker ett tryggt, beprövat material, anpassat efter den nya kursplanen
•Jag gillar Reflex-seriens klassiska upplägg
L ÄR K A N 2 014
Författaren Hans Almgren är vinnare av
läromedelsförfattarpriset Lärkan 2014.
•Jag vill ha ett material som utförligt förklarar teorier och begrepp
•Jag vill ge mina elever bra verktyg för diskussion och debatt
•Jag vill ha ett läromedel med stora digitala möjligheter
38
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 38
2015-01-23 15:22
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
SAMHÄLLSKUNSKAP
WEBB
INTERAKTIV BOK
Komplettera boken med digitalt elevmaterial
För dig som jobbar helt digitalt
Reflex Elevwebb är elevens komplement till de tre tryckta böckerna.
Här finns material som hjälper eleven att lättare tillgodogöra sig
bokens innehåll, som till exempel självrättande frågor, länksamlingar
samt nutidskryss.
Världen förändras fort och i samhällskunskap är det extra viktigt att
ditt läromedel är uppdaterat och aktuellt. Med de interaktiva böckerna har du och dina elever alltid senaste nytt på plattan, datorn
och mobilen!
De interaktiva böckerna av Reflex Bas, Reflex Plus och Reflex
123 innehåller interaktiva tester efter varje kapitel, aktuella
övningar och nyhetskryss. Vissa filmer bjuder på korta teorigenomgångar, andra filmer leder med ett klick ut i verkligheten.
Komplettera boken med digitalt lärarmaterial
Reflex Lärarwebb är lärarens komplement till de tre tryckta böckerna. Här finns utöver det som finns på elevwebben en mängd
material som sparar tid åt dig som lärare: facit på bokens frågor,
ytterligare arbetsuppgifter, alla bokens diagram och flödesscheman
som bildspel, litteraturtips samt Månadens Reflex – en aktuell
arbetsuppgift.
Reflex
Lärarversionen av den interaktiva boken innehåller allt som finns i
elevversionen samt facit, ytterligare instuderingsuppgifter, källtexter
och arbetsuppgifter (även internetbaserade). Dessutom kan du
bygga ut boken med eget material som du enkelt kan dela med
dina elever och kollegor.
Reflex Bas, 192 s
40676191 299:-
Reflex 123, 476 s
40672094 439:-
Reflex Bas, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40684554 89:-
Reflex 123, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40684523 139:-
Reflex Bas, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40684561 249:-
Reflex 123, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40684530 269:-
Reflex Plus, 352 s
40673664 399:-
Reflex, Elevwebb, individlicens 12 mån
40670915
Reflex Plus, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40680013 129:-
Reflex Lärarwebb, individlicens, 12 mån
40670922 199:-
Reflex Plus, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40680020 269:-
För 6-månaderslicenser av de interaktiva böckerna, se gleerups.se
Samhällskunskap – så klart!
Äntligen finns det ett läromedel
speciellt framtaget för samhällskunskap i gymnasiesärskolan!
Nyhet
Nyhet
HUVUDBOK
WEBB
INTERAKTIV BOK
Samhällskunskap – så klart!
Peter Leijon
Komplettera boken med
digitalt material
Peter Leijon
För dig som jobbar helt digitalt
Peter Leijon
Samhällskunskap – så klart! innehåller alla
moment som kursplanen för gymnasiesärskolan efterfrågar. Särskilt fokus finns på
privatekonomi och arbetsmarknad.
Texterna är enkelt skrivna med sin bas i
elevernas verklighet. Många och genomtänkta bilder underlättar inlärningen. Svåra
ord förklaras tydligt. Texterna kompletteras
med frågor av olika svårighetsgrad så det
är lätt att nivåanpassa undervisningen.
39:-
I den interaktiva boken finns frågor i olika
svårighetsgrad i direkt anslutning till läst
Elevwebben och lärarwebben är kompleavsnitt. Texten finns inläst och är även
ment till den tryckta boken. Elevwebben
möjlig att storleksanpassa. Den interaktiva
innehåller övningar till bokens kapitel,
lärarboken innehåller bland annat
ordnade i olika svårighetsnivåer.
undervisningstips.
Lärarwebben innehåller tips
kring lektionsupplägg och
Samhällskunskap – så klart!
extra övningar
Faktabok, 208 s
40683281 279:att använda
Elevwebb,
individlicens
12
mån
40710857 69:i klassrummet.
Lärarwebb, individlicens 12 mån
40685308
169:-
Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40685315
109:-
Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40685322
299:39
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 39
2015-01-23 15:22
SAMHÄLLSKUNSKAP
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
Spela roll – utmanar läsaren.
Spela roll är ett läromedel för de yrkesförberedande programmen som både vill engagera och
utmana. Med utgångspunkt i elevernas vardag och med verklighetsnära exempel har många
fastnat för detta läromedel. Till boken finns kompletterande webbstöd och för dig som vill
arbeta helt digitalt finns den interaktiva boken.
HUVUDBOK
WEBB
INTERAKTIV BOK
Spela roll 50 p
Fredrik Harstad/Sandra Heaver/
Jens Öberg
Komplettera med digitalt material
Spela roll Interaktiv bok
Elevwebben är elevens komplement till den
tryckta boken. Här finns självrättande
frågor, ord- och begreppsövningar, stöd
inför prov, länksamlingar och nutidskryss.
Lärarwebben är lärarens komplement till
den tryckta boken. Här finns allt som finns i
elevwebben samt lärarstöd, som t ex handledning, ytterligare arbetsuppgifter, provunderlag och Månadens Spela roll (en aktuell
arbetsuppgift).
I den interaktiva boken hittar du självrättande faktakollar, ord- och begreppsövningar, källkritikskola med mera –
placerat i sitt sammanhang. Boken uppdateras regelbundet med nya övningar och
hela boken finns inläst för den som
behöver extra stöd eller söker variation.
Lärarversionen innehåller allt som finns
i elevversionen samt bl a lektionsuppgifter,
provunderlag till samtliga kapitel och material till klassrumsövningar.
Med utgångspunkt i elevernas vardag
väcker Spela roll 50 p engagemang och
inspirerar till intressanta samtal i klassen.
Det direkta tilltalet samt de många och
varierande uppgifterna och exemplen,
utmanar eleverna i att tycka, tänka och
resonera kring sin egen vardag och plats i
världen.
Boken har en tydlig kapitelstruktur, en
luftig layout och många illustrationer som
underlättar läsandet.
Spela roll
Spela roll 50 p, 192 s
40673138
Spela roll 50 p, Elevwebb, individlicens 12 mån
40675415
30:-
Spela roll 50 p, Lärarwebb, individlicens 12 mån
40675422
249:-
Spela roll 50 p, Interaktiv elevbok, individlicens 6 mån 40679970 69:-
Spela roll 50 p, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40679987
89:-
Spela roll 50 p, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40679994
299:-
299:-
Fler läromedel inom
samhällsvetenskap!
Nyhet
För dig som undervisar på samhällsvetenskapligt program finns ytterligare en rad läromedel att välja bland. Både att använda som kurslitteratur eller som bredvidmaterial och temaböcker. Till böckerna finns
fylliga lärarhandledningar och lärarwebbar och flera av läromedlen
finns även som interaktiva böcker för dig som vill jobba helt digitalt.
Läs mer och titta på smakprov på gleerups.se
• Om ungdomskulturer
• Etnicitet och kulturmöten
• Människors miljöer
• Psykologi 1
• Sociologi – grunderna
• Kommunikation
40
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 40
2015-01-23 15:22
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
SAMHÄLLSKUNSKAP
Kompass – vardagsnära och pedagogiskt.
Kompass-seriens ambition är att vara ett läromedel där samhällskunskapens alla olika moment
finns med, presenterade på ett enkelt sätt. Serien passar de elever som vill ha en enkelt skriven,
konkret samhällskunskapsbok.
HUVUDBÖCKER
WEBB
INTERAKTIV BOK
Kompass till samhällskunskap 50
Maria Eliasson/Gunilla Nolervik
Komplettera boken med
digitalt material
För dig som jobbar helt digitalt
Kompass till samhällskunskap 50 har ett
rakt och enkelt språk där praktisk samhällskunskap har fått stort utrymme. Fakta tas
upp med verkligheten som bas och sätts i
sitt vardagliga sammanhang genom intervjuer, instuderings- och analysuppgifter.
Boken har gott om illustrationer som
för­klarar centrala begrepp på ett enkelt
och tydligt sätt. Bokens text finns inspelad
och fritt tillgänglig som mp3-filer på
gleerups.se.
Elevwebben är ett komplement till båda
böckerna och är fylld med faktatester,
övningar på ord och begrepp, länksamlingar, aktuella uppgifter med mera. Här
finns även böckernas texter inspelade som
mp3-filer. Elevwebben kompletteras regelbundet med aktuella artiklar och arbetsuppgifter och varje vecka läggs ett aktuellt
nyhetskryss upp.
Lärarwebben innehåller allt som finns i
elevwebben och ger dig även möjlighet att
kommunicera med dina elever, lägga till
och dela eget material samt följa upp
reslutat.
Kompass till samhällskunskap 100
Maria Eliasson/Gunilla Nolervik
Kompass till samhällskunskap 100 är
skriven för gymnasiets kurs 1b i samhällskunskap. Det pedagogiska upplägget gör
den särskilt lämplig för de elever på yrkesprogram som vill läsa kurserna 1a1 och
1a2.
Boken är tydligt strukturerad, har ett
lättillgängligt språk och har gott om
övningar i varierande svårighetsgrad. Ett
flertal intervjuer hjälper till att levandegöra
materialet.
För dig som vill arbeta helt digitalt finns
Kompass till samhällskunskap 50, Interaktiv
bok med självrättande tester som tränar
fakta och begrepp samt övningar som lyfter
aktuella problem och frågeställningar.
Hela bokens text finns inläst för de som
behöver extra stöd eller söker variation.
Lärarversionen av den interaktiva boken
innehåller allt som finns i elevversionen
samt bland annat färdiga bildspel. Dessutom kan du bygga ut boken med eget
material och dela det med eleverna.
Kompass
Kompass till samhällskunskap 50, 204 s
40672100
Kompass till samhällskunskap 100, 244 s
40675323
329:-
Kompass, Lärarhandledning 50+100, 2:a uppl, 224 s
40675453
1 595:-
Kompass, Elevwebb, individlicens 12 mån
40651754
39:-
Kompass, Lärarwebb, individlicens 12 mån
40686930
39:-
Kompass till samhällskunskap 50, Interaktiv elevbok, individlicens 6 mån 40679949 69:-
Kompass till samhällskunskap 50, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40679956
89:-
Kompass till samhällskunskap 50, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40679963
249:-
Struktur – samhällskunskap för
introduktionsprogrammen
299:-
Nyhet
Struktur är en ny samhällskunskapsbok för dig som vill ha
en trygg och stabil grund att utgå från, men samtidigt vill
ha stor frihet när det gäller upplägg och undervisning.
Boken är skriven för årskurs 7–9, men lämpar sig också
bra för de elever som ska läsa samhällskunskap på
gymnasieskolans introduktionsprogram. Den är enkel utan
att vara barnslig. Läs mer om Struktur på gleerups.se
41
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 41
2015-01-23 15:22
SAMHÄLLSKUNSKAP
BETEENDEINRIKTNING
Innehåller
nyheter
Fyra läromedel för beteendevetenskaplig inriktning!
Kurserna för beteendevetenskaplig inriktning ska ge eleverna kunskaper om allt från
kommunikation, ledarskap och metodik till förståelse för människors utveckling och socialisation.
En hel del, kan man tycka – med våra fyra läromedel täcker vi behovet mer än väl.
Nyhet
HUVUDBOK
HUVUDBOK
Ledarskap och organisation
Lars Berglund/Thomas Sewerin
Lärobok i sociologi
Johan Forsell
Detta är en medryckande och intresseväckande bok om ett ytterst aktuellt ämne.
Författarna går igenom de klassiska
beskrivningarna av ledarskap och organisation och kompletterar dessa med moderna
tolkningar. Övningarna i boken bidrar till att aktivera
eleverna och bjuda in dem till självreflektion
och egna observationer.
Till boken finns en kompletterande
lärarwebb med kommentarer till övningarna, provmodeller och extramaterial som
hjälper dig att variera undervisningen.
Lärobok i sociologi är en ämnesintroduktion, skriven för gymnasiet. Eleverna
presenteras för klassikerna, de grundläggande metodfrågorna, teorier och modeller
samt centrala begrepp som individ och
identitet, genus, klass, etnicitet etc.
Tre kapitel har större avsnitt om sociologisk metod och i ett särskilt kapitel behandlas moderna samhällsproblem ur en
sociologisk synvinkel. Sist i varje kapitel
finns en sammanfattning, uppgifter och tips
på litteratur för vidare studier.
Till boken finns en kompletterande elevwebb och en lärarwebb med bland annat
självrättande övningar och extramaterial
som breddar och fördjupar undervisningen.
Ledarskap och organisation finns också
som interaktiv bok för dig som vill jobba
helt digitalt.
Läs mer om läromedlet på s 53.
Lärobok i sociologi finns också som interaktiv bok för dig som vill jobba helt digitalt.
Nyhet
HUVUDBOK
Lärobok i kommunikation
Johan Forsell
Lärobok i kommunikation är framtagen för
100p-kursen Kommunikation, tänkt för
högskoleförberedande program.
Att kommunicera är något djupt mänskligt och i denna bok tittar vi närmare på vad
kommunikation egentligen är.
Författaren presenterar teorier inom
ämnet men också en del handfasta och
konkreta råd i hur man blir en bättre
kommunikatör. I boken betonas särskilt
delar som kommunikation i konflikter, hur
det sociala sammanhanget påverkar vårt
sätt att kommunicera och framväxten av
mediesamhället och mediekulturer. Den
löpande framställningen varvas med case,
övningsuppgifter och intressanta
fördjupningsrutor.
Till boken finns en kompletterande lärarwebb med extramaterial som hjälper dig att
variera undervisningen.
Lärobok i kommunikation finns också som
interaktiv bok för dig som vill jobba helt
digitalt.
Titta närmare på smakprov av
alla våra böcker eller prova ett
digitalt läromedel gratis i tio
dagar på gleerups.se
42
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 42
2015-01-23 15:22
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
PSYKOLOGI
BETEENDEINRIKTNING
Nyhet
Nyhet
Nyhet
HUVUDBOK
INTERAKTIV BOK
Psykologins vägar
Ole Schultz Larsen
För dig som jobbar helt digitalt
Psykologins vägar är en välskriven och fyllig psykologibok för kurs
1 och 2a. Här får eleverna en bred genomgång av olika teorier i
ämnet, men också konkreta kopplingar till sin egen verklighet.
Intressanta övningar och fallbeskrivningar lockar till reflektion och
gör de teoretiska resonemangen enklare att ta till sig.
Boken presenterar psykologins olika inriktningar, flera av de viktigaste psykologiska arbetsområdena samt en mängd teman. Även
specifika problemställningar såsom stress, kriser, könsroller, inlärning med mera tas upp.
Varje kapitel utgör en sluten helhet, en färdig modul, som man
kan arbeta med utan att man behöver ha läst övriga kapitel. Man
kan stiga på där man har lust!
Psykologins vägar finns också som interaktiv bok för dig som vill
jobba helt digitalt.
De interaktiva böckerna är perfekta för dig som vill arbeta helt
digitalt och få allt samlat i ett och samma läromedel. Varje bok har
olika interaktiva inslag som t ex självrättande frågor, extra övningar,
filmer som behandlar frågeställningar från texten och länkar till
aktuella artiklar. Här finns också talsyntes, kommentarsmöjligheter
och fördjupningsmaterial med mera.
De interaktiva lärarböckerna innehåller utöver det som finns i
elevversionerna även lärarstöd av olika slag. Dessutom kan du
bygga ut din interaktiva bok med eget material, länkar, frågor och
texter – och dela det med eleverna!
Ledarskap och organisation
Faktabok, 244 s 40681430 319:-
Lärarwebb, individlicens 12 mån
40686176 249:-
Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån 40686503 129:-
Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån 40686510 249:-
Lärobok i sociologi
Faktabok, 224 s 40676306 329:-
Elevwebb, individlicens 12 mån
40685247
Lärarwebb, individlicens 12 mån
40687203 149:-
Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån 40686411 129:-
Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån 40686428 229:-
29:-
Lärobok i kommunikation
Faktabok, 154 s 40682086 319:-
Lärarwebb, individlicens 12 mån* 40687227 149:-
Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån 40686442 129:40686459 229:-
Psykologins vägar
Faktabok, 406 s
40676986 399:-
Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40684592 119:-
Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån 40684608 239:-
För 6-månaderslicenser av de interaktiva böckerna, se gleerups.se
*Utkommer i augusti 2015.
43
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 43
2015-01-23 15:22
FILOSOFI / RELIGION
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
Filosofi med personlig ton och gediget innehåll.
HUVUDBOK
Filosofi Lars Mouwitz
Läroboken har ett personligt och berättande språk. Eleverna får
följa filosofin i dess historiska utveckling, och förståelsen av klassiska begrepp och frågeställningar fördjupas steg för steg. Med
intressanta biografier och en humoristisk ton gör författaren Lars
Mouwitz filosofin både levande och intressant.
Filosofi
Filosofi, 376 s
40676351
399:-
Filosofi, Interaktiv elevbok, individlicens 6 mån 40684714 89:-
Filosofi, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40684721
109:-
Filosofi, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40684738
139:-
INTERAKTIV BOK
För dig som jobbar helt digitalt
I den interaktiva boken har eleverna
möjlighet att lyssna på texten via talsyntes
samt lägga in egna anteckningar kopplade
till avsnitten. Lärarversionen innehåller en
ordentlig lärarhandledning med exempel på
ingångsfrågor, terminsplanering och
sammanfattningsbilder att visa i helklass.
Dessutom ger den dig utökad funktionalitet
för kommunikation och möjlighet att lägga
till och dela eget material med mera.
Relief Livsvägar – gör världsreligionerna levande.
HUVUDBOK
Relief Livsvägar
Nils-Åke Tidman/Kerstin Wallin
Relief Livsvägar är ett läromedel för kursen Religionskunskap 1 för
yrkesförberedande program. De stora världsreligionerna presenteras på ett tydligt och enkelt sätt. Fokus ligger på praktiska riter
och traditioner, och texten utgår i de allra flesta fall från svenska
förhållanden. De olika livsåskådningarna tydliggörs också med hjälp
av personliga intervjuer med troende och icke-troende.
Bredvid världsreligionerna presenteras de etiska modellerna, tillsammans med ett antal typfall som lämpar sig utmärkt för diskussioner i klassrummet.
Ett omfattande temakapitel tar upp ämnen som t ex förhållandet
mellan religion och vetenskap, nyandlighet och texttolkning.
WEBB OCH INTERAKTIV BOK
Komplettera boken med digitalt lärarmaterial eller jobba helt digitalt med
den interaktiva boken
Relief Livsvägar, Lärarwebb kompletterar
och berikar boken och du som lärare får
tips och uppslag till din undervisning.
För dig som vill arbeta helt digitalt finns
Relief Livsvägar, Interaktiv bok för både
lärare och elever. Här hittar du intressanta
diskussionsuppgifter, quiz-övningar, tidslinjer och en fyllig ordlista. Lärarversionen
av den interaktiva boken innehåller allt som
finns i elevversionen samt ger utökad funktionalitet vad gäller exempelvis kommentarer, delning av eget material och
resultatuppföljning.
Är Relief Livsvägar rätt för mig?
•Jag undervisar på ett yrkesförberedande program
•Jag vill ge mina elever en konkret och vardagsnära bild av olika religioner
•Jag vill ha ett material som tar avstamp i enskilda människors erfarenhet av religion
•Jag vill ha ett läromedel med stora digitala möjligheter och tillgång till bra lärarstöd
Relief Livsvägar
Relief Livsvägar, 2:a uppl, 240 s
40676573
314:-
Relief Livsvägar, Lärarwebb, individlicens 12 mån
40662125
119:-
Relief Livsvägar, Interaktiv elevbok, individlicens 6 mån 40679833 79:-
Relief Livsvägar, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
4067984099:-
Relief Livsvägar, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40679857199:-
44
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 44
2015-01-23 15:22
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
RELIGION
En människa, tusen världar
Nyhet
En människa, tusen världar är ett helt nytt läromedel i religionskunskap för högskoleförberedande program. Det är ett material som lyfter diskussionen, livsfrågorna och samtiden.
Som pekar på mångfalden, ökar förståelsen och fördjupar kunskaperna. Ett modernt
läromedel, förankrat i omvärlden och nutiden. Människan är en enda, men världarna är tusen.
Nyhet
Nyhet
HUVUDBOK
INTERAKTIV BOK
En människa, tusen världar
Robert Tuveson
För dig som jobbar helt digitalt
En människa, tusen världar är ett komplett läromedel för kursen
Religionskunskap 1 för högskoleförberedande program.
Människosynen står i centrum, liksom identitets- och samtidsfrågor.
Läromedlet beskriver relationen mellan tro och vetenskap ur ett
historiskt och nutida perspektiv. De etiska modellerna presenteras,
problematiseras och tillämpas på religiösa och icke-religiösa livsåskådningar. Författaren beskriver världsreligionerna utifrån historia,
trosföreställningar och samhälle, och gör jämförelser.
Den interaktiva boken är ett komplett läromedel för dig som vill
utgå helt ifrån dator eller läsplatta i undervisningen. Här hittar du
allt material från den tryckta boken, anpassat för digital användning.
Layouten anpassar sig efter den skärm som ni använder. Eleven
kan läsa boken i sin mobil, eller lyssna på den i hörlurarna. Den kan
också visas på storbild i klassrummet. Den interaktiva boken innehåller även tillämpningsexempel och länktips.
Varje kapitel kopplar an till det centrala innehållet i kursen. Både
lärare och elever kan tydligt se vad som tränas och vilka kunskapskrav som behandlas i varje del.
Med En människa, tusen världar får du ett gediget och genomarbetat material som du kan luta dig mot i undervisningen.
Den interaktiva lärarboken innehåller bland annat större extraövningar som tränar specifika delar ur det centrala innehållet. Här
finns tips på hemsidor, böcker och filmer som är lämpliga för
fördjupning och diskussioner, och tips om virtuella studiebesök.
Med lärarboken har du också möjlighet att ladda upp egna filer och
övningar, och dela dem med eleverna. Du kan också ge instuderingsanvisningar på plats i boken.
En människa, tusen världar
Introduktionserbjudande av
En människa, tusen världar!
Köp 25 st elevböcker
+ 1 Interaktiv lärarbok och få
15% rabatt!
En människa, tusen världar, Elevbok ca 300 s
40687470 299:-
En människa, tusen världar,
Interaktiv elevbok, individlicens 6 mån
40690319
69:-
En människa, tusen världar,
Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40690302
99:-
En människa, tusen världar,
Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån 40690326 249:-
25 st En människa, tusen världar,
Elevbok + 1 st Interaktiv lärarbok
Paket
406909686 495:-
Planerad utgivning maj-augusti 2015.
45
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 45
2015-01-23 15:22
JURIDIK
LEX
Innehåller
uppdateringar
Engagerande juridik med praktisk träning.
I LEX förenas träning med praktik. Faktaböckerna innehåller övningsuppgifter och djupare
diskussionsfrågor och i lärarwebbarna finns generöst med material som hjälper dig att engagera alla
dina elever. Eleverna tränas i att identifiera rättsliga problem, söka och tolka relevant rättsregel samt
att tillämpa denna. Serien innehåller läromedel för alla tre kurser i juridik: Privatjuridik, Affärsjuridik
samt Rätten och samhället.
Ny upplaga
HUVUDBOK
HUVUDBOK
HUVUDBOK
LEX Privatjuridik
Eva Lundberg/Mikael Pauli/Erik Öman
LEX Affärsjuridik
Eva Lundberg/Michael Pauli/Erik Öman
LEX Rätten och samhället
Eva Lundberg/Mikael Pauli/Erik Öman
Den nya upplagan av LEX Privatjuridik
behandlar rättsområden som är särskilt
viktiga för dig som privatperson. Den övervägande delen av boken tar upp civilrättsliga områden såsom familjerätt, hyres- och
fastighetsrätt, konsumenträtt, arbetsrätt
samt skadeståndsrätt och försäkringsrätt.
Därutöver behandlas översiktligt även
straff- och processrätt samt EU-rätt. Den
nya upplagan behandlar bland annat den
utökade lagen om distansavtal och
ändringar på hyreslagens område.
LEX Privatjuridik utvecklar elevernas
förmåga att lösa problem av privatjuridisk
karaktär. De får insikt i rättsordningens roll
i ett demokratiskt samhälle, samtidigt som
de övar förmågan att diskutera rättspolitiska och etiska frågor.
Till faktaboken finns en kompletterande
lärarwebb.
LEX Affärsjuridik behandlar de rättsområden som är viktiga ur ett företagsperspektiv. Boken tar upp viktiga områden
som till exempel associationsrätt, avtalsrätt,
arbetsrätt med mera. LEX Affärsjuridik
fokuserar också på juridiska begrepp och
problemlösning i rättsliga sammanhang
och visar på olika sätt att lösa affärstvister.
Till faktaboken finns en kompletterande
lärarwebb.
LEX Rätten och samhället tar upp grunden
för det svenska domstolsväsendets
uppbyggnad samtidigt som den ger en
praktisk vägledning för processen i
brottmål respektive tvistemål. Vidare
behandlar den straffrättens grundläggande
frågor , t ex vad som utgör ett brott och
vilka de rättsliga konsekvenserna kan bli
för den som begår ett brott. Boken
behandlar också Europarätt och tar upp det
internationella skyddet för mänskliga
rättigheter.
Till boken finns en kompletterande
lärarwebb.
”Om man jämför böckerna med andra läromedel i juridik som
är avsedda för gymnasienivå, så förstår man att författarnas
syfte med deras verk är att ge elever ett roligare sätt att lära sig
på. Tack vare dessa tre författares engagemang har både mitt
och många andra ungdomars intresse för juridiken vaknat.”
Karin Malmsköld
Studerande i juridik, Danderyds gymnasium
46
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 46
2015-01-23 15:22
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
JURIDIK
JURIDIK
”Jag vill att LEX ska hjälpa eleverna att förstå hur juridiken är kopplad till
vår vardag, hur juridiken verkar för att skapa det samhälle vi vill ha.”
Erik Öman, en av författarna till LEX, har under­visat i juridik vid Uppsala och Örebro universitet, samt arbetat
bland annat med lagstiftningsut­redningar för Finansdepartementet och Justitie­de­partementet.
Hur skulle du beskriva LEX?
Vad vill du att LEX ska åstadkomma?
LEX går på djupet utan att krångla till det.
Språket är enkelt, förklarande illustrationer,
juridik på ett sätt som får ämnet att kännas
relevant, roligt och engagerande. LEX
strävar efter att aktivera eleverna och få
dem att tänka själva.
Jag vill att LEX ska hjälpa eleverna att
förstå hur juridiken är kopplad till vår
vardag, hur juridiken verkar för att skapa
det samhälle vi vill ha. Att lagstiftningen
inte bara är ett gytter av paragrafer som
lever sitt eget liv, utan att det alltid finns en
Författare: Mikael Pauli/Eva Lundberg/Erik Öman
anledning att lagen ser ut som den gör.
Man tänker kanske inte på det i vardagslivet, men nästan allt vi gör påverkas av juridiken på ett eller annat sätt.
Nyhet
WEBB
INTERAKTIV BOK
Komplettera boken med lärarmaterial
För dig som jobbar helt digitalt
Till LEX Privatjuridik, LEX Affärsjuridik, LEX Rätten och samhället
finns fylliga lärarwebbar. Här hittar du allt du behöver för din undervisning som till exempel fullständiga lösningar, powerpoint-bilder,
utvärderingar, rättsfall för fördjupande studier, ord och begrepp,
rättegångsspel och kompletterande övningsuppgifter.
LEX finns även som interaktiva böcker för dig som vill arbeta helt
digitalt. I dessa finner du självrättande tester, som t ex ”rätt eller fel”,
placerade i bokens texter där de hör hemma. I LEX Privatjuridik,
Interaktiv bok finns dessutom ett flertal filmer som blivit mycket
uppskattade av både elever och lärare. Filmerna ger en bra variation i undervisningen och hjälper eleverna att förstå.
Lärarversionerna innehåller allt som finns i elevversionen samt
en anpassad lärardel med bland annat powerpoint-bilder och ytterligare material som stödjer din digitala undervisning. Dessutom kan
du bygga ut den interaktiva boken med dina favoritövningar, länkar,
texter och bilder och dela dem med dina elever – inne i boken!
Komplettera juridikundervisningen
med praktisk träning med hjälp av
LEX Avtal24. Läs mer på s 48.
LEX
LEX Privatjuridik, Faktabok och övningar,
2:a uppl, 344 s
40690043399:-
LEX Privatjuridik, Lärarwebb, individlicens 12 mån 40690036249:-
LEX Affärsjuridik, Interaktiv lärarbok,
individlicens 12 mån 40684677 279:-
LEX Rätten och samhället,
Faktabok och övningar, 320 s
40682871
LEX Rätten och samhället,
Lärarwebb, individlicens 12 mån 40686145 249:-
399:-
LEX Privatjuridik, Interaktiv elevbok,
individlicens 6 mån 40680082 LEX Privatjuridik, Interaktiv elevbok,
individlicens 12 mån
40680099 129:-
LEX Privatjuridik, Interaktiv lärarbok,
individlicens 12 mån
LEX Rätten och samhället, Interaktiv elevbok,
individlicens 6 mån 40686466 40680112 279:-
LEX Affärsjuridik, Faktabok och övningar, 320 s
40672155399:-
LEX Rätten och samhället, Interaktiv elevbok,
individlicens 12 mån 40686473 139:-
LEX Rätten och samhället, Interaktiv lärarbok,
individlicens 12 mån 40686480 279:-
99:-
LEX Affärsjuridik, Lärarwebb, individlicens 12 mån40672582 249:LEX Affärsjuridik, Interaktiv elevbok,
individlicens 6 mån 40684653 LEX Affärsjuridik, Interaktiv elevbok,
individlicens 12 mån
40684660 129:-
99:-
99:-
47
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 47
2015-01-23 15:22
JURIDIK
LEX Avtal24 – praktisk träning kring avtal.
LEX Avtal24
LEX Avtal24 är ett fantastiskt komplement i juridikundervisningen. Här tränas eleverna på allt som rör
avtal. Det centrala innehållet i ämnes­planerna säger
bl a att eleverna ska författa enklare juridiska dokument. Med LEX Avtal24 – ett unikt, digitalt läromedel – får eleverna en djupare förståelse för hur
avtal fungerar: vilka överväganden som ligger
bakom olika avtalsvillkor, hur olika rättsregler
påverkar ramarna för vad som kan avtalas och vad
som bör beaktas i olika slags avtal. Eleverna får
praktisk träning i att upprätta allt från äktenskaps­­
förord och samboavtal till köpeavtal privat­personer
emellan.
Är LEX Avtal24 rätt för mig?
•Jag vill ha ett läromedel som tar in
juristen i klassrummet
•Jag vill själv kunna hämta kunskap
och bli experten
•Jag vill att eleverna ska kunna ”leka”
och problematisera kring verkliga och
juridiska situationer som mynnar ut
i olika avtal
LEX Avtal24
LEX Avtal24, skollicens 12 mån
Innefattar tillgång till max fem lärarlicenser per enhet/skola.
40680624
1 995:-
Se villkor på gleerups.se
Codex Privatjuridik – en populär klassiker.
Codex Privatjuridik behandlar juridiska frågor som kan uppstå i vårt vardagsliv. Det vardagsnära
perspektivet och de verklighetsbaserade uppgifterna ökar intresset och engagemanget för juridik hos
eleverna.
HUVUDBOK OCH LÄRARHANDLEDNING
Codex Privatjuridik
Martin Silander/Per Fischier/Helén Kinnman/Eva Rosén Ericsson
Är Codex rätt för mig?
•Jag söker ett beprövat läromedel
som jag vet fungerar
Codex Privatjuridik behandlar juridiska frågor som kan uppstå i
vardagslivet. Från familj, boende och försäkringar, till arbete, brott
och straff och internationell rätt. Med sitt enkla språk och sin
pedagogiska struktur gör Codex Privatjuridik juridiken lättillgänglig.
Verklighetsbaserade övningar väcker elevernas intresse och varje
kapitel avslutas med uppföljande frågor i tre delar: Fråga juristen,
Rätt eller fel och Case, där de nya kunskaperna sätts på prov.
Codex Privatjuridik är framtagen för gymnasieskolan och
komvux, men passar även annan studieverksamhet och för den
som vill fördjupa sig på egen hand.
Till boken finns en fyllig lärarhandledning med planeringsförslag,
lösningar, extrafrågor, juridiska dokument, rättsfallskola med mera.
•Jag vill ha ett läromedel skrivet av
erfarna och verksamma jurister
•Jag söker ett läromedel med
enkelt språk och tydlig struktur
Codex Privatjuridik
Codex Privatjuridik, Faktabok med övningar, 272 s
40674005
399:-
Codex Privatjuridik, Lärarhandledning, 180 s + cd
40674012
1 395:-
48
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 48
2015-01-23 15:22
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
FÖRETAGSEKONOMI
Som i verkligheten. Men gratis!
Nyhet
Nu kan vi, genom ett unikt samarbete med programleverantören Fortnox, erbjuda
övningar för redovisning och bokföring i skarpt läge. Tillsammans har vi tagit
fram underlag för affärshändelser för ett fiktivt företag. Både programvaran och
övningarna är helt kostnadsfria.
Läs mer och hämta materialen på gleerups.se och fortnox.se
Kubik – företagsekonomi utifrån
entreprenörens synvinkel.
Kubik utgår från den enskilde entreprenören och dennes affärsplan – här får dina elever
följa inredningsarkitekten Linda och snickaren Arto som tillsammans startar AB Kubik.
Företagsekonomiska begrepp vävs in i berättelsen och förklaras på ett engagerande och tydligt
sätt. Faktaböcker, övningsböcker och kompletterande elevwebbar och lärarwebbar täcker kurserna
Företagsekonomi 1 och 2.
HUVUDBOK
ÖVNINGSBOK
WEBB
Kubik 1 och 2 Faktaböcker
Dahlstedt/Hellström/Lundman/Oké/
Yderberg
Kubik 1 och 2 Övningsböcker
Dahlstedt/Hellström/Lundman/Oké/
Yderberg
I Kubik 1 och 2 varvas berättelsen om företagarna Linda och Arto med fördjupande
faktaavsnitt. Varje kapitel i faktaboken
avslutas med en kort sammanfattning, och
tydliga symboler visar både när det är dags
att göra uppgifter i övningsboken och
uppgifter på elevwebben.
Med övningsböckerna tränas eleverna i ett
företagsekonomiskt och entreprenöriellt
tänkande. Här finns gott om uppgifter samt
ett genomgående och verklighetsnära
praktikfall som utvecklar elevens kunskap
och kreativitet.
Komplettera boken med
digitalt material
Dahlstedt/Hellström/Lundman/Oké/
Yderberg
Elevwebbarna och lärarwebbarna till Kubik
1 och 2 är komplement till de tryckta böckerna. Här finns till exempel underlag till
affärsplan, kalkylmallar, multiple choicefrågor, bokförings- och bokslutsövningar.
Kubik
Kubik 1, Faktabok, 264 s 40673725
329:-
Kubik 1, Övningsbok, 220 s
40673732
329:-
Kubik 1, Elevwebb, individlicens 12 mån
40680631
29:-
Kubik 1, Lärarwebb, individlicens 12 mån
40675521
259:-
Kubik 2, Faktabok, 288 s
40677235
329:-
Kubik 2, Övningsbok, 196 s
40677242
329:-
Kubik 2, Elevwebb, individlicens 12 mån
40681546
29:-
Kubik 2, Lärarwebb, individlicens 12 mån
40681560
259:49
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 49
2015-01-23 15:22
FÖRETAGSEKONOMI
Innehåller
nyheter
Take off
Allt-i-ett-bok som följer företagarprocessens fyra steg.
Take off 1 och 2 följer företagarprocessen steg för steg, från Starta och Planera till Driva och
Utvärdera. Traditionellt svåra avsnitt presenteras på ett lättförståeligt sätt, och teori varvas med
reflekterande frågor som visar om eleverna förstått. Faktabok, övningsbok och kompletterande
lärarhandledning följer alla samma upplägg och bildar ett komplett läromedel för Företagsekonomi 1
och 2. För dig som istället vill jobba helt digitalt finns de interaktiva böckerna.
HUVUDBOK
Take off 1 och 2 Faktabok
Lars Eriksson/Helén Hurtigh/Susann Sörensson
Take off kombinerar kurserna Företagsekonomi 1 och 2 på ett enkelt och pedagogiskt sätt
och utgår från de naturliga delarna i företagarprocessen. Med Take off får eleverna en grundläggande förståelse för ämnet företagsekonomi.
I Take off 1 och 2, Faktabok får du bland annat följa företagarna Emelie och Niklas, hotellägare i fjällvärlden. Deras lilla företag löper som en röd tråd genom boken. Vikten av
noggranna omvärldsanalyser, fungerande nätverk och allt annat som ligger till grund för ett
framgångsrikt entreprenörskap diskuteras. Stor vikt läggs vid att visa kontaktvägar till
myndigheter och andra organisationer. Du finner också en omfattande ordlista med svenska
och engelska ekonomiska termer.
Smarta flikar gör det enkelt att
orientera sig och följa processen.
50
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 50
2015-01-23 15:22
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
FÖRETAGSEKONOMI
”Företagsekonomi handlar om affärskunskap, dvs kunskap i att göra
affärer. Vi vet att det är någonting som intresserar elever. Det märks
bland annat på det stora intresset för Ung Företagsamhet.”
Lars Eriksson, Helén Hurtigh och Susann Sörensson, författare till Take off.
ÖVNINGSBOK
Take off 1 och 2 Övningsbok
Arleborn/Eriksson/Hurtigh/
Lagerborg Andersson/Sörensson
Nyhet
INTERAKTIV BOK
För dig som jobbar helt digitalt
Till faktaboken finns en övningsbok i praktisk spiralbindning (A4).
Övningsboken följer faktabokens indelning av de olika stegen:
Starta, Planera, Driva och Utvärdera. I övningsboken finner du
övningar som viktiga begrepp, ”rätt eller fel”, övningsuppgifter samt
större case som ger eleven förståelse både i teori och praktik.
LÄRARHANDLEDNING
Den interaktiva boken är ett komplett läromedel för dig som vill
utgå helt från dator eller läsplatta i undervisningen.
Interaktiv faktabok
Förutom bokens intressanta texter ger Take off 1 och 2 Fakta,
Interaktiv bok eleven tillgång till självrättande tester, användbara
verktyg och inte minst pedagogiska, animerade filmer till avsnitt
som traditionellt upplevs som svåra inom företagsekonomin som till
exempel kalkylering och moms. Lärarversionen innehåller hela elevboken och en lärarhandledning som ger dig allt lärarstöd du
behöver, till exempel powerpoint-bilder, kommentarer och lösningar,
case, frågespel och mycket mer.
Interaktiv övningsbok
Med Take off 1 och 2 Övningar, Interaktiv bok får eleverna tillgång
till självrättande tester som ”rätt eller fel”, konteringsövningar, luckövningar samt instuderingsuppgifter och case. På sidan ”Mina
resultat” kan eleven lätt följa sina resultat och se vilka övningar som
finns kvar att göra.
Du som lärare kan enkelt följa dina elevers resultat på övningarna i bokföring, kalkylering, budgetering med mera.
Komplettera boken med lärarmaterial
Till faktaboken och övningsboken finns en tryckt lärarpärm med
cd. Här finner du allt material du behöver som lärare: facit till frågor
i faktabok och övningsbok, provbank, ca 170 redigerbara powerpoint-bilder samt större övergripande tematiska uppgifter för
samarbete med andra ämneskategorier.
Take off
Take off 1 och 2, Faktabok, 2:a uppl, 412 s 40673619 439:-
Take off 1 och 2, Övningsbok, 2:a uppl, 310 s 40673626 349:-
Take off 1 och 2,
Lärarhandledning, 2:a uppl, 335 s + cd
406739921 795:-
Take off 1 och 2 Fakta, Interaktiv elevbok,
individlicens 12 mån 40680051 139:-
Take off 1 och 2 Fakta, Interaktiv lärarbok,
individlicens 12 mån 40680068 298:-
Take off 1 och 2 Övningar, Interaktiv elevbok,
individlicens 12 mån*
40684691 129:-
Take off 1 och 2 Övningar, Interaktiv lärarbok,
individlicens 12 mån* 40684707 149:-
* Preliminär utgivning i augusti 2015.
51
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 51
2015-01-23 15:22
ENTREPRENÖRSKAP
FÖRETAGSEKONOMI
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
Entreprenörskap – följer
processen från start till mål.
Entreprenörskap är ett flexibelt läromedel med en tydlig struktur. Här kan eleverna följa ett projekt
från början till slut. De får lära sig vad ett projekt är, hur man hittar idéer och skapar konkreta mål
för projektet, hur man planerar själva projektet, genomför det, realiserar målen och så småningom
utvärderar det.
Är Entreprenörskap
rätt för mig?
•Jag vill ha ett processinriktat
läromedel fullt med idéer, tips och
övningar
•Jag vill ha ett flexibelt läromedel,
som lär ut metoder som ökar elevernas entreprenöriella tänkande
•Jag vill ha ett läromedel med
stora digitala möjligheter
HUVUDBOK
Entreprenörskap Helena Palmheden
Entreprenörskap är ett välkomnat ämne i gymnasieskolan. Ett samhälle förutsätter att
människor finner nya lösningar och att de söker metoder för att hitta dem. Det här läromedlet är en start för att utvecklas i entreprenöriellt tänkande.
Entreprenörskap är en kombinerad fakta- och övningsbok där eleverna lär sig att realisera
sina idéer utifrån ett uppsatt mål och en projektplan. Här följs hela projektets process från
start, via planering och genomförande, till avslut. Boken är fylld av övningar, mallar, case etc –
allt för att konkretisera och hjälpa eleverna att förstå vad entreprenörskap innebär.
Nyhet
Nyhet
WEBB
INTERAKTIV BOK
Komplettera boken med
digitalt lärarmaterial
För dig som jobbar helt digitalt
Till boken finns en lärarwebb som är lärarens komplement till den tryckta boken.
I denna webb hittar du tips på bedömning,
övningar, powerpoint-bilder, provbank och
mycket mer.
Entreprenörskap finns även som interaktiv
bok. Utöver bokens befintliga texter och
övningar innehåller den en rad smarta
funktioner samt en mängd självrättande
övningar efter varje block.
I den interaktiva lärarboken finns hela
elevboken och en lärarhandledning med
powerpoint-bilder, undervisningstips,
förslag på extraövningar och mallar. Dessutom kan du lägga till och dela egna filer
med dina elever.
Entreprenörskap
Entreprenörskap, Fakta- och övningsbok, 178 s
40676566299:-
Entreprenörskap, Lärarwebb, individlicens 12 mån
40686152
Entreprenörskap, Interaktiv elevbok, individlicens 6 mån 40686527
89:-
Entreprenörskap, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40686534
119:-
Entreprenörskap, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40686558
249:-
•Jag vill ha ett läromedel där
eleverna lär sig planera, genomföra och avsluta projekt
•Jag vill ha ett hjälpmedel i att
hantera och värdera kunskapskraven för kursen
”
Författaren och läraren
Helena Palmheden
tar upp sådana saker
som att samarbeta i en
projektgrupp, skapa en
budget, marknadsföra
projektet, lagar och
regler som kan vara
aktuella, att hålla möten,
att dokumentera och
att reflektera. En lättläst
och inspirerande bok för
alla som är intresserade
av entreprenörskap och
projektarbete.
Del av recension från BTJ
Lektör: Carola Lindström
Häftepos: 13121170
249:-
52
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 52
2015-01-23 15:22
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
FÖRETAGSEKONOMI
Ledarskap och organisation.
Inspirerande nyhet som leder.
LEDARSKAP OCH ORGANISATION
Ledarskap och organisation är ett medryckande och intresseväckande material om ett ytterst
aktuellt ämne. Läromedlet aktiverar eleverna och bjuder in dem till självreflektion och egna
observationer, inte minst om du väljer den interaktiva boken.
Nyhet
HUVUDBOK
INTERAKTIV BOK
Ledarskap och organisation Lars Berglund/Thomas Sewerin
Ledarskap och organisation
interaktiv bok
Alla ingår vi i någon sorts organisation och vi utövar alla ledarskap, eller påverkas av andras
ledarskap. Människan som organisationsvarelse är ett allt viktigare ämnesområde som vi
måste lära oss mer om, i takt med att förändringstakten ökar i vårt samhälle. Om detta, och
mycket mer, handlar boken Ledarskap och organisation som är skriven för gymnasiets tvärvetenskapliga kurs med samma namn. I boken går författarna igenom de klassiska beskrivningarna av ledarskap och organisation och kompletterar med moderna tolkningar.
Övningarna i boken bidrar till att aktivera eleverna och bjuda in dem till självreflektion och
observationer, bland annat av skolan som organisation och hur ledarskapet utövas där.
Är Ledarskap och
organisation rätt för mig?
•Jag vill ha ett inspirerande och
aktuellt läromedel i ämnet
WEBB
Komplettera boken med
digitalt lärarmaterial
Lärarwebben är ett komplement till den
tryckta boken och erbjuder material som
både stödjer och sparar tid för dig i din
undervisning. Här hittar du bland annat
kommentarer till övningarna, provmodeller,
bildspel och annat som hjälper dig att
variera undervisningen.
Du som vill arbeta helt digitalt ska välja
Ledarskap och organisation, Interaktiv bok.
Här finns bokens lättlästa texter, självrättande tester och smarta funktioner som
underlättar studierna. Eleverna kan till
exempel lyssna på boken (talsyntes), stryka
under, markera och kommentera direkt i
boken. Nu har dessutom den interaktiva
boken utökats med ett antal inspirerande
föreläsningsfilmer av författaren Thomas
Sewerin. Ur ett ledarskapsperspektiv analyseras också ett antal kända konstverk.
I den interaktiva lärarboken finns hela
elevversionen och en lärarhandledning,
med bildspel, provförslag och kommentarer
på övningarna. Du som lärare kan dessutom bygga ut boken genom att lägga till
eget material och dela det med dina elever.
•Jag vill ha ett läromedel som
aktiverar eleven och leder till
självreflektion
•Jag vill ha möjligheten att
arbeta helt digitalt med den
interaktiva boken
•Jag vill ha ett material med
många övningar och uppgifter
Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation, 244 s
40681430
319:-
Ledarskap och organisation, Lärarwebb, individlicens 12 mån
40686176
249:-
Ledarskap och organisation, Interaktiv elevbok, individlicens 6 mån 40686497
99:-
Ledarskap och organisation, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40686503
129:-
Ledarskap och organisation, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40686510
249:-
53
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 53
2015-01-23 15:22
FÖRETAGSEKONOMI
MARKNADSFÖRING
Innehåller
nyheter
Marknadsföring
Lär dig marknadsföring genom att följa ett modernt företag.
Den tekniska utvecklingen har inneburit att företagens arbetssätt förändrats radikalt. Eleverna får här en
bred inblick i dagens marknadsföring och i ämnets klassiska grunder. Utifrån marknadsplanen för det
fiktiva företaget Rågugnen, lär sig eleverna hur en modern marknadsförare tänker och jobbar.
HUVUDBOK
Marknadsföring, Fakta- och övningsbok
Stefan Furst/Lasse Siggelin
I denna kombinerade fakta- och övningsbok får eleverna inblick i de nya villkor som dagens
marknadsföring kräver och en förståelse för ämnets klassiska grunder.
Med marknadsplanen som central guide lär sig eleverna hur en marknadsförare tänker
och arbetar. De får följa hur företaget Rågugnen marknadsförs och synliggörs på en
marknad med allt större krav.
Boken består av 13 kapitel som avslutas med individuella diskussions- och gruppuppgifter
samt ett större genomgående case. Tydliga ordlistor och korta diskussionsuppgifter
i form av bikupor finns löpande vid faktatexten. Marknadsföring behandlar marknadsföringens historia, lagar och andra bestämmelser, etik
och hållbar utveckling, marknadskommunikation och olika analysmetoder. Här diskuteras
även sociala medier och e-handel samt marknadsföring ur ett internationellt perspektiv.
Ur Marknadsföring, Fakta- och övningsbok.
54
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 54
2015-01-23 15:22
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
FÖRETAGSEKONOMI
Del av recension från BTJ. Lektör: Jan-Olof Svensson. Häftepos 13121.
MARKNADSFÖRING
”Marknadsföraren måste nu vara väl insatt i hur internet, e-handel och
sociala medier fungerar. Författarna presenterar detta på ett utmärkt sätt.
I denna aktuella och pedagogiska bok som är en av ämnesområdets
bästa finns många relevanta exempel, bra övningsuppgifter samt ypperliga sammanfattningar och ordlistor.”
Nyhet
WEBB
INTERAKTIV BOK
Komplettera boken med
digitalt lärarmaterial
För dig som jobbar helt digitalt
Marknadsföring, Lärarwebb är ett komplement till den tryckta boken och erbjuder
material som både stödjer och sparar tid
för dig i din undervisning. Här hittar du
bland annat facit, powerpoint-bilder och
provbank.
För dig som vill arbeta helt digitalt finns Marknadsföring, Interaktiv bok.
I den interaktiva elevboken har eleverna tillgång till en rad smarta funktioner som till
exempel talsyntes, anteckningsfunktion och kommunikationsmöjlighet. Dessutom finns en
mängd case, självrättande övningar och ”Testa-dig-själv”-frågor som varierar undervisningen
och förstärker inlärningen.
Lärarversionen innehåller allt som finns i elevversionen samt ytterligare funktioner som gör
undervisning enklare och mer inspirerande, t ex powerpoint-bilder, mallar, facit med mera.
Som lärare kan du dessutom välja att bygga ut boken med eget favoritmaterial – kanske en
länk till en reklamfilm, en bra övning eller en text du vill att eleverna ska läsa. Materialet
lägger du in och delar sedan med eleverna – direkt i boken!
Är Marknadsföring
rätt för mig?
•Jag vill ha en kombinerad faktaoch övningsbok
•Jag vill ha ett strukturerat läromedel där marknadsplanen är
kärnan
•Jag vill ha ett läromedel med
stora digitala möjligheter
Marknadsföring
Marknadsföring, Fakta- och övningsbok, 432 s
40674708
449:-
Marknadsföring, Lärarwebb, individlicens 12 mån 40686275
249:-
Marknadsföring, Interaktiv elevbok, individlicens 6 mån
40684622 99:-
Marknadsföring, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån
40684639
129:-
Marknadsföring, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån
40684646
289:55
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 55
2015-01-23 15:23
INTERNATIONELL EKONOMI/INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
FÖRETAGSEKONOMI
Gleerups digitala läromedel
är plattformsoberoende.
Läs mer om våra digitala
läromedel på sid 6–13.
Förklarar sammanhangen.
Är Internationell ekonomi
rätt för mig?
•Jag söker ett läromedel som visar
på sammanhangen mellan individ,
nation, företag och organisationers
handlande på världsmarknaden
•Jag vill att man på ett tydligt sätt
visar på hur och varför vi behöver
ekonomiska internationella samarbeten och utbyten
Internationell ekonomi Ann-Charlotte Lyvall
Vårt populära läromedel Internationell ekonomi är anpassat efter gymnasiets nya kursplan.
Ekonomiska teorier kopplas till historiska fakta och nutida händelser, vilket gör det enklare
för eleverna att se och förstå samband. Boken förklarar grundligt de ekonomiska drivkrafter
som finns och redogör för handelns betydelse och utveckling. Innehållet spänner från valutahandel och handelshinder till hur miljön påverkas av handel. I boken finns frågor som testar elevernas kunskaper och får dem att förstå vilka delar av
kapitlet som är bärande medan fördjupningarna uppmanar dem att använda sina kunskaper
för att resonera vidare.
Till boken finns en lärarwebb som är lärarens komplement till den tryckta boken. Här finns
instuderingsfrågor, förslag på lösningar, förslag till provuppgifter, powerpoint-bilder och olika
relevanta tips för undervisningen.
Internationell ekonomi
Internationell ekonomi, 232 s
40676900
399:-
Internationell ekonomi, Lärarwebb, individlicens 12 mån 40686169
395:-
•Jag vill ha ett läromedel som tar
upp dagens kriser genom att
beskriva hur obalans kan uppstå i en
ekonomi
•Jag vill ha frågor och fördjupningar i
slutet av varje kapitel
Vi har ytterligare ett
läromedel till denna
kurs – läs om Arena
Internationell ekonomi
på s 37.
Information och kommunikation.
Information och kommunikation Lena Silverdahl/Rosalie Stridh
Information och kommunikation är ett läromedel framtaget för gymnasiets kurs med samma
namn, men fungerar även på andra grundläggande utbildningar inom information, kommunikation och administration. Tyngdpunkten i läromedlet ligger på presentationer (muntliga såväl som skriftliga), ordbehandling och beräkningar. Boken tar upp de mest användbara funktionerna i Office 2010 –
Powerpoint, Word och Excel. Instruktioner varvas med verklighetsnära och inspirerande
övningar. I Information och kommunikation finns också en översikt av hur en persondator
fungerar och hur man navigerar i Windows. Boken tar även upp sociala medier och ergonomi.
Komplettera boken med digitalt lärarmaterial
Till faktaboken finns en kompletterande
lärarwebb som innehåller allt material du
behöver i din undervisning som till exempel
powerpoint-bilder, bedömningsmallar, provuppgifter och extra arbetssuppgifter.
Information och kommunikation
Information och kommunikation, 176 s
40676368
399:-
Information och kommunikation, Lärarwebb, individlicens 12 mån 40683458 395:-
56
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 56
2015-01-23 15:23
DATORKUNSKAP
Så enkelt – Word, Excel och Powerpoint.
Så enkelt-serien innehåller tre fristående databöcker anpassade för elever som snabbt vill kunna
använda Word, Excel och Powerpoint. Med enkelt språk, luftig layout och tydlig struktur presenteras
de vanligaste och mest grundläggande funktionerna, och i de många övningarna kan eleverna träna
sina nya färdigheter.
PowerPoint – så enkelt
Word – så enkelt
Bo Ekdahl
Bo Ekdahl
Du lär dig t ex att
Du lär dig t ex att
•kopiera, klippa ut
och klistra in
•göra bildspel
•lägga till effekter
•formatera text
•formatera bakgrund
•skapa tabeller och punktlistor
•infoga objekt
•infoga bildobjekt
Excel – så enkelt
Bo Ekdahl
Du lär dig t ex att
•göra kalkyler
•beräkna medel, högsta och
lägsta värde
•skapa linje- och cirkel­diagram
•filtrera data
Är Så enkelt rätt för mig?
• Jag vill ha ett läromedel som snabbt och enkelt
förklarar det viktigaste i Word, Excel och PowerPoint
• Jag söker ett inspirerande material som gör det roligt
att lära
Ur Excel – så enkelt
Så enkelt 2010
Word – så enkelt (2010), 68 s 40674340 259:-
Excel – så enkelt (2010), 60 s 40674326 259:-
PowerPoint – så enkelt (2010), 54 s 40674333 259:57
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 57
2015-01-23 15:23
IDROTT OCH HÄLSA
Idrott och hälsa.
Trots att människokroppen är anpassad för regelbunden fysisk aktivitet kan vi, i vårt moderna
samhälle, nästan helt undgå att röra på oss. Fysisk aktivitet har blivit en bristvara och många,
inte minst barn och ungdomar, lider idag av underbelastning.
Vi har utvecklat ett lättläst och inspirerande läromedel – ett läromedel som gör eleven
nyfiken och vetgirig.
Idrott och hälsa Faktabok Dan Andersson/Per Tedin
Faktaboken Idrott och hälsa är indelad i tio kapitel. Varje kapitel
inleds med ett reportage om en person med anknytning till kapitlets
tema. Boken har en tydlig struktur och ett lättsamt språk med
många förklarande figurer och begrepp. Aktuella frågeställningar
om t ex ätstörningar, droger och stress förklaras på ett mycket
pedagogiskt sätt.
Ur Idrott och hälsa Faktabok
Idrott och hälsa Övningsbok
Idrott och hälsa Lärarhandledning
Dan Andersson/Johan Ekengren/Karl-Axel Tedman/
Rasmus Tornberg
Dan Andersson/Johan Ekengren/Karl-Axel Tedman/
Rasmus Tornberg
Övningsboken följer faktabokens kapitelindelning. I övningsboken
finns både praktiska och teoretiska uppgifter. Uppgifterna i
övningsboken utgår ofta från konkreta vardagssituationer och
inspirerar eleverna att ta reda på mer. Vidare innehåller övningsboken en träningsdagbok och ett förslag på en kostdagbok.
Handledningen är en pärm fylld med idéer och uppslag i syfte att
underlätta lärarens planering av idrottslektionerna. Här finns bl a
detaljerade instruktioner som visar hur olika praktiska övningar ska
genomföras. Vidare ryms ytterligare övnings- och projektuppgifter
utöver dem som ligger i övningsboken. Till lärarhandledningen
medföljer en cd med presentationsmaterial. Handledningen är flexibel
till sitt upplägg och hjälper dig att göra undervisningen spännande
och varierad.
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa, Faktabok, 196 s
40652799 329:-
Idrott och hälsa, Övningsbok, 80 s 40661128 259:-
Idrott och hälsa, Lärarhandledning, 228 s + cd
40661142
1 595:-
58
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 58
2015-01-23 15:23
Hej lärare!
Anmäl dig till vårt
nyhetsbrev på gleerups.se
så bidrar vi med 30 kronor
till Rädda Barnen!
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 59
2015-01-23 15:23
KOMPETENSUTVECKLING
Ta nästa steg!
Reflektionshandboken
för pedagoger
Kristin Bie
Lärare i den uppkopplade skolan
Annika Lantz-Andersson (red.)/
Roger Säljö (red.)
Nyhet
Nyhet
Hur kan man tänka kring sitt arbete och sin yrkesroll, ensam och tillsammans med andra? Och på vilket sätt är denna reflektion viktig för
oss och för arbetet? Det är utgångspunkten för den här boken. Reflektionshandboken för pedagoger är en hjälp för lärandeorienterad reflektion. Den behöver inte läsas från pärm till pärm, utan den fungerar som
en uppslagsbok med riktlinjer för hur reflektion kan bli ett stöd i din yrkesverksamhet. Praktiskt format på boken; 10,5 x 16 cm
Grundläggande metod
Thomas Harboe
De senaste decennierna har digitaliseringen förvandlat vår vardag. Hur
förändras lärarrollen när mobila digitala resurser finns i klassrummet?
Här presenterar en rad forskare studier kring digitala medier och lärande.
Användningen av digitala medier i skolan innebär ett avgörande språng
in i nya sätt att läsa, skriva, räkna, lära sig språk och umgås med information. Boken innehåller aktuella studier som bygger på empirisk forskning,
där implikationerna för pedagogens roll i undervisning står i fokus.
Metod helt enkelt
Ann Kristin Larsen
Grundläggande metod är en bred introduktion till de metoder som
används inom samhällsvetenskapen. Här presenteras och förklaras de
begrepp, tillvägagångssätt och verktyg som är viktiga när man genomför undersökningar. Boken ger ett handfast stöd under hela projektfasen, från valet av ämne, problemformuleringen, planeringen och upplägget, via undersökningen till själva uppsatsskrivandet.
Betyg i teori och praktik
Kenneth Nordgren (red.)/
Christina Odenstad (red.)/
Johan Samuelsson (red.)
Metod helt enkelt fungerar som en handbok till grundläggande forskningsuppgifter genom att steg för steg belysa hur man kan arbeta med
en samhällsvetenskaplig undersökning. Boken ger en introduktion till
hur exempelvis ett examensarbete kan planeras och genomföras, samt
hur man kan disponera och skriva en uppsats.
Introduktion till
filmpedagogik
Malena Janson (red.)
Nyhet
Betygsättning är en stor och omdiskuterad del av läraryrket. I den här
boken ges en stabil teoretisk grund för blivande och verksamma lärare.
Med hjälp av praktiska och ämnesspecifika exempel omsätts teorin i
vardagsnära resonemang kring hur lärare sätter betyg.
Kompetensutveckling
Reflektionshandboken för pedagoger, 124 s 40688255 139:-
Lärare i den uppkopplade skolan, 256 s
40687159 273:-
Grundläggande metod, 160 s 40681287 179:-
Metod helt enkelt, 128 s 40664792
Betyg i teori och praktik, 2:a uppl, 208 s 40676047 238:-
Introduktion till filmpedagogik, 208 s
40687302
224:-
Denna bok tar ett helhetsgrepp och beskriver både varför och hur film
används i skolan. Såväl teoretiska som praktiska perspektiv tas upp och
både elevens och lärarens roller belyses.
Flödet av bilder och berättelser är idag enormt och aldrig tidigare har
behovet av ett navigeringsverktyg varit större. Att använda sig av film i
skolan – att se, samtala och själv skapa – är ett verktyg som visat sig
vara effektivt och uppskattat i skolor runtom i Sverige och världen.
Men alldeles för få har ännu upptäckt filmens pedagogiska potential,
något denna bok vill ändra på.
165:-
60
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 60
2015-01-23 15:23
Att undervisa om sexualitet
och relationer
Olle Katz/Viktoria Bengtsdotter Katz/Olof
Franck/Anita Wallin
Nyhet
Betydelsen av ”text” har ändrats de senaste decennierna. Man talar idag
om ett vidgat textbegrepp och om multimodala texter. Att kunna läsa och
hantera texter innefattar betydligt mer än den elementära läsfärdigheten
att tyda bokstäver och ord. För elever i skolans olika textvärldar blir detta
en allt viktigare fråga.
Med den här boken vill författarna visa hur man kan analysera text och
därmed bättre förstå såväl textens utformning som ämnesinnehållet.
KOMPETENSUTVECKLING
Se texten!
Kristina Danielsson/Staffan
Selander
Nyhet
Att undervisa om sex och samlevnad är bland det roligaste man kan
uppleva som lärare. Elever och lärare möts i samtal om något som engagerar. Det är också ett ämne som förenar en mängd kunskaps- och
forskningsområden. I denna bok finns faktakunskaper om en rad områden samt kapitel om bland annat sexualitet och religionsfrågor, sex- och
samlevnadsundervisning för yngre barn, värderingsövningar och aktuell
forskning kring sex- och samlevnadsundervisning.
Utbildning, demokrati,
medborgarskap
Magnus Dahlstedt/
Maria Olson
Interaktiva medier
och lärandemiljöer
Elza Dunkels (red.)/ Simon
Lindgren (red.)
Nyhet
Den här boken handlar om utbildning som medborgarfostran, vilken
sorts samhälle denna skapar och hur den har förändrats över tid. Boken
gör nedslag vid fyra olika tidpunkter: 1940-talet, 1960-talet, 1990-talet
och tidigt 2000-tal. Vid varje nedslag visar författarna vilken slags medborgare utbildningen fostrar till, hur det går till och vilket samhälle individen fostras för.
Interaktiva medier och lärandemiljöer handlar om skolan i det samtida
medielandskapet. I boken tar några av Sveriges främsta forskare och
praktiker inom det pedagogiska området upp viktiga frågor kring tillgång och användning av interaktiva medier i olika lärandemiljöer.
Insikten att ökad datortäthet och IT-användning inte automatiskt leder
till bättre lärande har skapat ett behov av en forskningsdialog kring
digitaliseringen av den svenska skolan och användningen av tillgängliga
digitala läromedel.
Lärande bedömning
Anders Jönsson
Ny upplaga
I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Den visar hur
bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges
möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visar boken hur bedömningen kan stötta elevernas lärande på ett effektivt sätt.
Bokens tredje upplaga har fått en ny tydligare struktur. Den har också utökats med ytterligare exempel på forskning om formativ bedömning samt med förslag på hur man kan arbeta med exempelvis återkoppling och kamratbedömning. Den nya upplagan innehåller dessutom
en diskussion om nationella prov, likvärdighet och sambedömning.
Skola i normer
Lena Martinsson (red.)/
Eva Reimers (red.)
Ny upplaga
I andra upplagan av Skola i normer granskas hur normer om sexualitet,
ålder, klass och etnicitet upprepas och utmanas av elever och lärare i
skolan, på lärarutbildningen och i skolans värdegrundsarbete.
I boken relateras detta till hur utbildning också formas genom normer
om nyliberalism och välfärdssamhälle.
Kompetensutveckling
Se texten!, 180 s 40678140 199:-
Undervisa om sexualitet och relationer, 168 s
40678461 184:-
Utbildning, demokrati, medborgarskap
– om att skapa goda relationer, 152 s 40685445 174:-
Interaktiva medier och lärandemiljöer, 168 s 40677976
Lärande bedömning, 3:e uppl, 224 s 40684462 246:-
Skola i normer, 2:a uppl, 224 s
40685995
239:-
179:-
61
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 61
2015-01-23 15:23
INFORMATION
Hej, vad behöver du hjälp med?
För frågor, support eller beställning av
läromedel, pratar du med oss på kundservice!
Vad sägs om ett besök på din skola?
Hör av dig till någon av oss!
Anna Östrand
Caroline Reijs
Lisa Widlund
Cecilia Jarrå
Mona Malmborg
Petra Gustafsson
Joakim Carlsson
Välkommen att höra av dig vardagar
mellan 8.00 –16.00. Tel: 040 -20 98 10
eller e-post: [email protected]
Linda Stackerud
62
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 62
2015-01-23 15:23
INFORMATION
Behöver du diskutera läromedel i just ditt ämne?
Ring någon av oss!
Svenska, Sva, Sfi
Svenska, Filosofi, Religion
Jessica Jonsson. 040-20 98 09
[email protected]
Mattias Lygård. 040-20 98 23
[email protected]
Engelska, Spanska
Samhällskunskap, Historia,
Geografi, Kinesiska
Will Maddox. 040-20 98 74
[email protected]
Cecilia Barnes. 040-20 98 51
[email protected]
Ekonomi, Juridik, Datorkunskap,
Idrott
Annika Pennanen. 040-20 98 61
[email protected]
Affärsområdeschef
Lars Åkerblom. 040-20 98 22
[email protected]
Vill ni ta ett helhetsgrepp kring
skolans digitala läromedel?
Kontakta mig!
Martin Ljungström
Tel 040-20 98 91
[email protected]
63
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 63
2015-01-23 15:23
INFORMATION
Köpvillkor Gleerups Utbildning AB
Beställningar
Betalningsvillkor
Gleerups Utbildning AB
Kundservice
Box 367
201 23 Malmö
Telefon: 040-20 98 10
Telefax: 040-12 71 05
E-mail: [email protected]
Gleerups titlar kan också beställas i bokhandeln eller hos annan erkänd återförsäljare.
Bokhandel och återförsäljare: Fri leveransmånad samt 20 dagar netto.
Priset i våra kataloger och på hemsidan (www.
gleerups.se) är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exklusive mervärdesskatt. Gällande
momssatser är 6% på böcker och 25% på
övriga produkter. Priset gäller vid leverans
direkt från förlaget. Priset utgör basen för
rabattsättning och fakturering. Gleerups Utbildning äger rätt att utan föregående meddelande
när som helst ändra priser. Vi reserverar oss för
eventuella prisändringar.
Skador och felaktiga leveranser
Priser
Orderbegrepp
Med order avses: En samlad beställning för
leverans vid ett tillfälle med en leveransadress
och där godset har en och samma leveransmärkning. Gleerups artikelnummer skall alltid
finnas på ordern. Om alla i en order ingående
artiklar ej kan levereras vid samma tillfälle, medräknas dessa i ordervärdet och debiteras vid
leveransen med ursprungsorderns rabatt.
Rabatter
Rabatt lämnas med utgångspunkt från orderns
värde exkl. moms. Gleerups rabattskalor framgår av nedanstående uppställning.
Ordervärde kr 0–8 999
9 000 – 59 999
60 000 – 149 999
150 000 – 269 999
270 000 – 329 999
330 000 – 399 999
400 000 – 474 999
475 000 – 549 999
550 000–
Rabatt i %
0
2
3
4
5
6
7
8
9
Frakter
Frakten betalas av köparen. Frakt för restnoterade titlar debiteras vid första leveranstillfället. Om köparen önskar mottagarfrakt måste
detta anges vid beställning. Hämtning av
leverans med kundens eget fraktfordon resp.
av befraktare, kontrakterade av kunden, kan
ske om tidpunkten har fastställts i samråd med
Gleerups och dess distributionsenhet.
Godset skall i köprättsligt hänseende avses
som avlämnat till köparen, då självständig
transportör mottagit varorna. Avlämnandeplatsen är alltså normalt säljarens lageranläggning.
Om inget annat överenskommits är varorna
Gleerups till dess att full betalning erlagts.
Övriga: 30 dagar netto från fakturadatum. Krav
om bestämd leveranstid kan aldrig tillgodoses under augusti och måste under sommaren i övrigt alltid fastställas genom särskild
överenskommelse mellan kund och Gleerups
Utbildning AB. Vid betalning efter förfallodatum
debiteras dröjsmålsränta, diskonto + 8%.
Levererade varor skall omedelbart efter mottagandet kontrolleras. Vid transportskada
är mottagaren skyldig att omedelbart, eller
senast inom sju arbetsdagar, anmäla skadan till
transportföretaget. Om kolli saknas, skall detta
anges på fraktsedeln, innan kvittens sker.
Observera: Transportskadat gods skall som
regel inte återsändas till förlaget, dock ska
skadorna dokumenteras i form av digitala
bilder som ska kunna levereras till Gleerups vid
behov. Om leveransen i något annat avseende är felaktig, skall anmälan göras snarast,
dock senast 30 dagar från leveransdagen, till
Gleerups Kundservice, telefon 040-20 98 10.
Eventuellt återsändande får endast ske efter
godkännande från kundservice, som även ger
besked om hur återsändandet skall ske. Fraktkostnaden för sådant återsändande betalas av
Gleerups Utbildning AB.
Du är alltid välkommen att kontakta oss för att
ta del av de personuppgifter som finns registrerade. Om de är felaktiga, ofullständiga eller
irrelevanta kan du begära att uppgifterna rättas
alternativt tas bort.
Vid eventuellt missbruk av de tjänster som
erbjuds på företagets hemsida förbehåller sig
Gleerups Utbildning rätten att neka personer
och företag tillgång till webbplatsen.
Digitala Läromedel
Digitala läromedel säljs som licenser. I katalogen samt på www.gleerups.se finns information om vilken löptid som gäller för respektive
digitalt läromedel.
Ett digitalt läromedel är levererat då licensID
med tillhörande instruktioner mailats till den
av kunden vid beställningstillfället uppgivna
e-postadressen.
Fullständiga användarvillkor för digitala läromedel finns på www.gleerups.se
Returer av digitala läromedel
Ett digitalt läromedel kan ej returneras.
Returer av tryckta läromedel
Tryckta läromedel som inköpts under perioden
1 maj t.o.m. 30 september får returneras, och
skall då vara Gleerups Utbildning AB tillhanda
i nyskick senast 15 oktober samma år. Det
åligger kunden att utan anmaning styrka att
inköp skett under den angivna perioden genom
att med godset bipacka kopia på faktura eller
följesedel. Returfrakten betalas av köparen.
Returnerade varor krediteras senast den 30
januari året efter returen. Kreditering sker till
varans pris den 15 oktober med ett avdrag på
25%. Lägsta returantal för gottgörelse är fem
felfria exemplar per titel.
Copyright
Mångfaldigande av material, helt eller delvis,
utan medgivande från Gleerups Utbildning är
förbjudet enligt lagen om upphovsrätt. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom
tryckning, kopiering, duplicering, stencilering,
overheadvisning, fotografering, inspelning etc.
Insamling av dina personuppgifter
I samband med de tjänster som erbjuds på
Gleerups Utbildnings hemsida sker insamling
av personuppgifter. Genom att utnyttja dessa
tjänster samtycker du till att Gleerups Utbildning får behandla dina personuppgifter enligt
personuppgiftslagen, PUL. Vi tar ansvar för att
de personuppgifter som du lämnar till oss inte
lämnas vidare till tredje part utanför koncernen
Berling Media AB, undantaget situationer där
detta krävs enligt lag.
64
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 64
2015-01-23 15:23
KOPIERA GÄRN A!
INFORMATION
Beställningsblankett
Datum:
Leveransadress
Fakturaadress (om annan än vidstående)
Skolans namn
Fakturamottagare
Referens
Faktura referens
Adress
Adress
Postnr/Ort
Postnr/Ort
Godsmärkning
Telefon
e-post Telefon
e-post
Artikelnummer/ISBNTitel
Antal
Moms och frakt tillkommer. Se Försäljningsvillkor sid 64.
Postadress: Gleerups Utbildning AB, Box 367, 201 23 Malmö
Kundservice:
Tel: 040-20 98 10, Fax: 040-12 71 05, e-post: [email protected]
Beställ gärna på gleerups.se
65
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 65
2015-01-23 15:23
INFORMATION
Egna anteckningar
64
400899_Läromedia_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 64
2015-01-23 15:15
INFORMATION
65
400899_Läromedia_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 65
2015-01-23 15:15
INFORMATION
Titelregister
A
Alla tiders historia Arena K
32
Kompass Nyhet 36
Kubik 49
Att undervisa om sexualitet och relationer
41
Nyhet 61
L
B
Lai ba!
29
Base27
Ledarskap och organisation Betyg i teori och praktik Bra svenska
60
20
Codex Privatjuridik Context
Lex Lex Avtal24 48
Lärande bedömning C
48
Nyhet 26
42, 53
Nyhet 46
61
Lärare i den uppkopplade skolan
Nyhet 60
Lärobok i kommunikation Nyhet 42
Lärobok i sociologi Nyhet 42
Nyhet 54
E
M
El sur
29
En människa, tusen världar
Nyhet 45
Entreprenörskap Nyhet 52
Marknadsföring Metod helt enkelt Möt historien 60
Nyhet 34
F
Filosofi 44
N
Nedslag i historien 35
G
Geo 35
P
Gleerups skolatlas 35
Perspektiv på historien Nyhet 30
Gleerups stora skolatlas
35
Pick & Mix
Nyhet 22
60
Psykologins vägar
Grundläggande metod Nyhet
I
43
R
Idrott och hälsa 58
Information och kommunikation 56
Insikter i svenska
Nyhet 18
Interaktiva medier och lärandemiljöer
Nyhet 61
Internationell ekonomi Nyhet 56
Introduktion till filmpedagogik
Nyhet 60
Reflektionshandboken för pedagoger
Nyhet 60
Reflex 38
Relief Livsvägar 44
Reparationskurs engelska
27
Retorik 100 p
Nyhet 20
66
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 66
2015-01-23 15:23
INFORMATION
S
Salami Nyhet 21
Samhällskunskap - så klart! Nyhet 39
Se texten!
Nyhet 61
Skola i normer Nyhet 61
Spela roll 40
Språket och berättelsen
Nyhet 16
Stegen21
Stepping Stone
28
Svenska Timmar
19
Så enkelt
Sätt full fart
57
21
T
Take off Nyhet 50
U
Utbildning, demokrati, medborgarskap 61
V
Viewpoints
Nyhet 24
Innehåller digitala läromedel
Se gleerups.se för tekniska krav
gällande våra digitala läromedel.
67
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 67
2015-01-23 15:23
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 68
2015-01-23 15:23
Önskas något mer?
Fortsätt upptäcktsfärden i vår digitala värld. På
gleerups.se hittar du samtliga läromedel. Många
av böckerna finns dessutom att provläsa direkt på
skärmen. Du kan testa alla digitala läromedel helt
gratis i tio dagar. Följ Aktuelltbloggen för nyheter
om händelser och läromedel. Håll dig uppdaterad
om alla våra evenemang genom kalendariet.
Och när du ändå är och hälsar på – anmäl dig till
Gleerups nyhetsbrev! Då är du säker på att aldrig
missa något inom just ditt område.
Vi ses på gleerups.se!
Postadress: Gleerups, Box 367, 201 23 Malmö
Besöksadress: Hans Michelsensgatan 9
Telefon: Växel 040-20 98 00, Kundservice 040-20 98 10
Fax: 040-12 71 05. E-post: [email protected]
Idé, foto och produktion: Top Dollar, Sverige
Tryck: Livonia Print
Kvalitet: ISO 9001/Miljö: ISO 14001
69
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 69
2015-01-23 15:23
Eller så ses vi på gleerups.se
400880
400880_Gleerups_2015_SV-ENG-SAM-EK.indd 70
2015-01-23 15:23