Engelska 5

Engelska 5 Lärare: Olof Åhs Tel arb: 0451‐762023 Mobil: 0734‐253534 E‐post: [email protected] CSN‐poäng 100 Förkunskaper Grundskola eller motsvarande. Kursstart Vår‐ och hösttermin. Kurskod ENGENG05 Kursböcker ‐ Hedencrona, E, Smed‐Gerdin,K, Watcyn‐Jones, P, Checkpoint, Studentlitteratur, ISBN 978‐
91‐44‐02761‐6 ‐ Hedencrona, E, Smed‐Gerdin,K, Watcyn‐Jones, P, Checkpoint Trainer, Studentlitteratur, ISBN 978‐91‐44‐02765‐4 (Säljs normalt tillsammans med Checkpoint som paket) ‐ Svartvik, J, Sager, O, Modern engelsk grammatik, Liber, ISBN 978‐91‐47‐02088‐1 ‐ Svartvik, J, Sager, O, Modern engelsk grammatik övningsbok 1, Liber, ISBN 978‐91‐21‐
18382‐3 ‐McCourt, Frank, Angela's Ashes, ISBN 0684843137 Obligatoriska moment: Träffar Kursen har tre lektionstillfällen. Studieuppgifter Det finns fem insändningsuppgifter och sex självrättande tester. Prov I kursen görs ett kursprov och ett nationellt prov (speaking, writing, listening och reading). Om engelska Engelska 5 är en bred kurs som bygger på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. Eleven fortsätter att öva upp förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer. Förståelse och tolkning av innehållet i talad och skriven engelska såväl som förmågan att formulera sig i tal och skrift övas med olika texter och uppgifter. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. Engelska är ett gymnasiegemensamt ämne. Kursmål www.skolverket.se Övrigt Den normala kurslängden är en termin. Vi erbjuder studiehjälp två gånger i veckan och vid dessa tillfällen kan du få individuell hjälp med dina engelskstudier. Du kan välja flexstudier eller att ingå i en studiegrupp som träffas en gång i veckan.