Svara med hela meningar på frågorna nedan på engelska

age
__________
It lives here
___________
colour
__________
My fantasy
animal
Interesting fact
_____________
_____________
food
_____________
_____________
____________________
enemy
____________
Likes to do
____________
____________
Svara med hela meningar på frågorna nedan på
engelska









What kind of animal is it?_________________________
What is it called?________________________________
Where does it live?______________________________
How old is it?___________________________________
What colour is it?________________________
What does it eat?________________________________
What does it like to do?___________________________
Does it have enemies?____________________________
An interesting fact about
it!____________________________________________
______________________________________________
Draw your fantasy animal and write about it!
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Your fantasy animal!
 Hitta på ett fantasidjur! Svara på frågorna med hela
meningar!
 Fyll i tankekartan med stödord!
 Använd dig av dina svar och sätt ihop dessa till en
flytande text där du berättar om djuret på engelska.
(skriv så fint du bara kan) Samt rita!
 Ta vara på dina kunskaper om Personliga pronomen +
verbet ”att vara” (am, are, is).
 Träna på att berätta muntligt. Du ska försöka att bara
använda tankekartan när du berättar!
 Den skriftliga flytande texten kan exempelvis börja
såhär:
My fantasy animal is a mix between a tiger and a snake.
It lives in Afrika! She is called………….
Behålla detta papper hemma som hjälp!
Personliga pronomen
I – jag
You – du
He – han
She – hon
It – den/det
We – vi
You – ni
They – de/dom
Verbet “att vara” (am, are, is)
I am – jag är
You are – du är
He is – han är
She is – hon är
It is – den/det är
We are – vi är
You are – ni är
They are – de/dom är
När ett verb står i presens (nutid) lägger man till ett – s eller
– es i slutet på verbet när det är he, she, it som gör något.
I play – jag spelar
You play – du spelar
He plays – han spelar
She plays – hon spelar
It plays – den/det spelar
We play – vi spelar
You play – ni spelar
They play – de/dom spelar
A/an = en eller ett
Testa att sätta in
like – tycka om
eat - äta
run - springa
sing - sjunga
walk - gå
read - läsa
write - skriva
Engelska vokaler: E I A O U
A används när ett substantivs första bokstav låter som en
konsonant. Ex. a book, a cat, a girl
An används när ett substantivs första bokstav låter som en
vokal. Ex. an apple, an orange
Turn
I engelskan visar man att det
finns flera av något genom
att lägga till – s eller - es i
slutet av ordet:
One dog – many dogs
One house – three houses