Tillsynstimmar/Schema för kommunal barnomsorg

Tillsynstimmar/Schema
För att kunna planera barnomsorgen för Er behöver vi uppgifter om restider, intyg på arbetstider
från arbetsgivaren, m m. Ifylld blankett insändes omgående till:
Barn- och utbildningsförvaltningen, Svenljunga Kommun, 512 80 SVENLJUNGA
Barnets namn
Personnr
Vårdnadshavare 1 maka/make/sambo
Personnr
E-postadress
Tel
Arbetsgivare
Tel. arb
Vårdnadshavare 2 maka/make/sambo
Personnr
E-postadress
Tel
Arbetsgivare
Gift/sammanboende
Tel. arb
ANVISNINGAR
Barnet skall lämnas av den vuxne som börjar sist på morgonen och slutar först på kvällen.
Skoltider: Skriv start och sluttid för den tid som barnet är i förskoleklass, skola eller annan
verksamhet.
Den föräldrar som har regelbunden arbetstid fyller endast i schemat för vecka 1.
Barnet
Vecka 1 lämnas
Barnet
hämtas
Skoltider
Måndag
Måndag
Tisdag
Tisdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Barnet
Vecka 3 lämnas
Barnet
hämtas
Skoltider
Barnet
Barnet
hämtas
Skoltider
Barnet
Barnet
hämtas
Skoltider
Barnet
Barnet
hämtas
Skoltider
Vecka 2 lämnas
Vecka 4 lämnas
Måndag
Måndag
Tisdag
Tisdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Ensamstående
Schemat gäller fr o m
Barnet
Vecka 5 lämnas
Barnet
hämtas
Skoltider
Vecka 6 lämnas
Måndag
Måndag
Tisdag
Tisdag
Onsdag
Onsdag
Telefon ................................................................................................................................
Torsdag
Torsdag
Plats kan beredas fr o m ........................................... Vistelsetid ........................................
Fredag
Fredag
FÖRVALTNINGENS NOTERINGAR
Dagbarnvårdare / Förskola / Fritidshem ..............................................................................
Svenljunga den.........................................
....................................................................................................
Barn- och utbildningsförvaltningen, Svenljunga, tel 0325-180 00
Vårdnadshavare 1, underskrift
Vårdnadshavare 2, underskrift