Vanliga frågor och svar Intensivsimskola

Vanliga frågor och svar Intensivsimskola
När börjar och slutar kursen?
Intensivsimskola 2015: Start 11 maj-12 maj (vecka 20), avslutning 11 juni- 12 juni (vecka 24).
Ett kurstillfälle inträffar på Kristi himmelfärds dag. Är det lektion iallafall?
Ja, simskolan kör på vardag som helgdag.
Vad ingår i priset för simskolekursen?
I kursavgiften ingår 10 kurstillfällen á 30 minuter samt entrékort för deltagaren och detta ger eleven obegränsad entré
under kursperioden 11/5– 14/6 2015.
I kursen Steg 1 ingår även 1 klippkort laddat med 12 badentréer under perioden 11/5-14/6 2015. Kortet är inte personligt
men gäller för 1 vuxen i sällskap med kursdeltagaren.
Behöver jag ringa och sjukanmäla/anmäla ledighet?
Nej, vi behöver inte veta om eleven blir borta vid ett eller ett par tillfällen, men vid längre frånvaro är vi tacksamma om ni
meddelar detta så att vi kan vidareförmedla det till elevens instruktör.
Får barnet ta igen en missad lektion vid ett annat tillfälle?
Nej, men barnet har fri entré alla dagar så att ni kan komma och öva på egen hand. Genom att fråga instruktören vilka
övningar som gjorts, och vad ditt barn kan behöva öva på, kan ni alltid gå och träna extra.
Hur utbildas VattenPalatsets instruktörer?
Våra siminstruktörer är utbildade av kursledare anslutna till Svenska Simförbundet och fortbildas kontinuerligt.
Varför är en vuxen med barnet i vattnet under Steg 1-lektionerna?
En förälder är med i vattnet och hjälper barnet i alla övningar med sin närvaro och trygghet. Lektionerna blir mer effektiva
när en förälder är med och ger barnet uppmärksamhet och hjälp med alla övningar hela tiden. Som förälder har man en
viktig del i barnens utveckling genom att vara aktiv och ha roligt tillsammans med barnet i och runt vattnet, även på
lektionerna. Hjälp instruktörerna att hitta motivation hos ditt barn och låt instruktören hjälpa er tillbaka så att övningarna
blir rätt utförda.
Vad skall jag tänka på som förälder till barn som går en kurs utan förälder i vattnet?
Din roll som förälder är att se till att barnet är ombytt, duschat, har ätit och har gått på toaletten när ni lämnar barnet till
instruktören. Hämta sedan barnet hos instruktören vid lektionens slut. Kom ihåg det viktigaste av allt - dela barnens
badglädje och uppmuntra alla framsteg.
Får jag vara med under mitt barns simskolelektion?
Steg 2: Föräldern ska alltid lämna och hämta barnet vid instruktören när lektionen startar och slutar. Om barnet vid första
tillfället behöver lite extra stöd är ni självklart välkomna att sitta med men annars ser vi gärna att vi får möjligheten att få
eget fokus från barnen under lektionerna. Sista tillfället på kursen har barnen en uppvisning och då vill vi naturligtvis att ni
alla sitter med och tittar, jublar och applåderar!
Steg 3 - 5: Naturligtvis är alla föräldrar välkomna att sitta runt bassängen och titta men vi vill gärna arbeta själva med
barnen vilket vi tycker visat sig ge bäst resultat.
Vattenpalatset i Lerum
Häradsvägen 3, 443 31 LERUM
0302-17020
Hur gör jag om jag vill att mitt barn ska fortsätta simma i simskolan hos er?
Efter genomförd intensivkurs blir ni inte automatiskt kallade till höstterminen. Deltagandet påverkar inte köplatsen ni har
till den terminsbaserade simskolan. Er intresseanmälan finns alltså kvar i kö för att erbjudas plats och när vi nått er tur
skickas en personlig inbjudan via e-post innehållande en länk till kursbokning. I kursbokningen får ni tillgång till vilka platser
vi har respektive dag, tid och nivå i de olika kurserna till hösten samt information om bokningsvillkor och priser. Om ni inte
svarar (via e-post eller via bokning) är det detsamma som att ni tackar nej till plats och intresseanmälan tas bort.
Har ni syskonförtur?
Nej! Alla barn erbjuds plats i tur och ordning allt eftersom intresseanmälan inkommit oavsett om barnet har syskon i
verksamheten eller ej.
Hur gör jag om vi vill byta till en annan grupp?
Kontakta simskolans administration så gör vi vårt bästa för att hitta en annan grupp för dig och ditt barn.
Jag har synpunkter på lektionsinnehållet och mitt barns utveckling, vem ska jag prata med?
Det kan vara bra att börja prata med barnets instruktör och/eller den instruktör vi har på land som har övergripande
information om simskolan och ditt barn och barnets grupp. Det går också bra att kontakta simskolans administration.
Varför lär ni ut crawl och ryggcrawl före bröstsim?
Crawlarmtagen är lättare för barn att lära sig då det är samma rörelse som när de lär sig krypa och tar en arm i taget.
För små barn är det också svårt att simma med huvudet ovanför ytan eftersom deras huvuden är stora och tunga i
förhållande till resten av kroppen. Det är framförallt i Norden tron att bröstsim är det simsätt som är mest vilsamt lever
kvar. I andra delar av världen är det crawl som gäller, även vid livräddning. För att barnen ska ha möjlighet att lära sig
bröstsim också börjar vi träna delar av bentagen redan vid tre till fyra års ålder och när instruktörerna ser att barnen
motoriskt behärskar rörelserna börjar vi träna hela bentaget. Sammansatt bröstsim börjar vi med när barnen simmar
10 meter av crawl respektive ryggcrawl och automatiserar rörelserna i bröstsimsarmtag och bentag var för sig.
I simkunnighetsdefinitionen (gemensam för Nordens länder) står det dock ingenting om vilket simsätt simningen ska
utföras på utan: ”Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på
djupt vatten simmar 200 m varav 50 m ryggsim i en följd”.
Vi vill avbryta kursen, kan vi få tillbaka kursavgiften för den resterande tiden?
Vi betalar inte tillbaka kursavgiften när kursen startat. Ni får däremot behålla era entrékort så att ni kan komma och simma
på egen hand kurstiden ut.
När lär sig barnet att simma?
Hur lång tid det tar för just ditt barn att lära sig att simma beror på ålder, mognad, vattenvana och hur ofta ni tränar. God
vattenvana är grunden när man ska lära sig att simma och det får man genom att regelbundet umgås med vatten och öva
frekvent. En intensivkurs är ganska lite och det räcker kanske inte för att befästa vattenvana och simkunskap. Som förälder
har man en viktig del i barnens utveckling genom att vara aktiv och ha roligt tillsammans med barnet i och runt vattnet. Det
kan ta olika lång tid, men alla kan lära sig att simma!
Ta sig fram i vattnet eller simma ett simsätt, hur bedöms det?
Som simlärare så räknar vi inte "att ta sig fram" som att simma. När vi pratar simma så menar vi ett simsätt, att barnet kan
utföra rörelserna korrekt, alltså simma med god teknik.
Varför använder ni inte flythjälpmedel i simskolan?
Flythjälpmedel så som armkuddar ger en annan balans och kontroll i vattnet för barnet. När armkuddarna tas av försvinner
den upplevda tryggheten och av den anledningen begränsar vi användandet av flythjälpmedel i simundervisningen.
Vattenpalatset i Lerum
Häradsvägen 3, 443 31 LERUM
0302-17020
När tar barnen simmärken?
Under Intensivsimskolans lektioner tas i regel inga simmärken. Däremot kan ni som föräldrar introducera och fortsätta
märkestagningen. Ni har 20% rabatt på simmärken i receptionen vid uppvisande av giltigt entrékort. När det gäller
märkestagning ska man vara noga med att barnet kan utföra alla momenten på rätt sätt. Ta hjälp av badpersonal om ni är
osäkra.
Kan alla barn gå i simskola?
Alla friska barn kan gå och bada. Även barn med olika typer av sjukdomar eller funktionshinder kan med fördel gå
simskola men det kan vara bra att rådfråga barnets läkare innan.
När ska barnet undvika att simma?
Alla barn som uppfattas som friska av sina föräldrar kan gå på sina simlektioner. När barnet inte ska komma till badet
är:
- När barnet har feber
- När barnet är allmänpåverkat - även utan feber
- Om barnet har ögon-, öron eller urinvägsinfektion
- Om barnet har diarré, eller kräkts - efter magsjuka vill vi att ni väntar två dygn innan ni
besöker badet
- Om barnet har ett öppet sår eftersom det kan leda till infektioner (även sår efter vissa
vaccinationer eller vattenkoppor och liknande)
Tycker alla barn om att simma?
Vi tror att barn föds vattenglada. Er egen inställning till vatten överförs snabbt till barnet så visa att ni tycker det
är roligt! Ett barn som kanske upplevt rädsla och har ett motstånd inför att gå i simskola behöver få extra hjälp att fylla
på med nya positiva erfarenheter. God vattenvana är grunden när man ska lära sig att simma och det får man genom att
regelbundet umgås med vatten och öva frekvent. Hjälp instruktörerna att hitta motivation hos ditt barn. Som förälder
har man en viktig del i barnens utveckling genom att vara aktiv och ha roligt tillsammans med barnet i och runt vattnet,
även på lektionerna. Kom ihåg det viktigaste av allt - uppmuntra varje litet framsteg.
Vattenpalatset i Lerum
Häradsvägen 3, 443 31 LERUM
0302-17020