Föreningar Värmland 2015 - Värmlands läns vårdförbund

Beroendecentrum Värmland
Brukarorganisationer
LP Värmland
Totalt finns mer än 60 aktiva LP-kontakter spridda över landet. LP-kontakterna fungerar som ett öppet
hus med kafé och dagverksamhet där vi erbjuder stöd och motivation till personer med beroendeproblematik att förändra sin livssituation.
När allting inte står rätt till vill man kanske inte berätta hur det i verkligheten ligger till för vem som helst. Vår
personal har oftast själva erfarenhet av beroendeproblematik. Dessutom har vi alla ett brinnande hjärta för att
hjälpa personer med beroendeproblem att nysta i den jobbiga situation som ett drogberoende ofta kan skapa.
Givetvis har alla vi som jobbar på LP-kontakterna tystnadsplikt.
Här kan man på olika sätt delta i en avslappnad och drogfri gemenskap, där var och en är med och bidrar på sitt
sätt. Ofta anordnas utflykter och andra gemensamma aktiviteter. LP-kontakterna erbjuder också hjälp i kontakten med olika myndigheter och sjukvård m.m.
Välkommen till din LP-kontakt för att köpa en macka och bara lyssna in hur andra har det eller dela din vardag
med en som vet hur det kan se ut.
ARVIKA
Hantverksgatan 5
671 31, Arvika
Tel: 0570-177 90
Kontaktperson:
Bosse Tång
Öppettider
Vi har öppet tisdag-fredag mellan kl. 09.00-16.00
Kontaktmöte
Måndagar kl 19.00
HAGFORS
Besöksadress:
Storgatan 3
683 22 Hagfors
Postadress:
Norra Värmlands LP-kontakt
Gräs 23
683 95 Sunnemo
Kontaktperson:
Kristina Strömvall Nilsson
Tel: 070-645 65 20
Öppettider
Vi har öppet måndag och torsdag
kl. 10.00-13.00
Kontaktmöte
Möten på kontakten tisdagar jämna veckor kl. 19.00
KRISTINEHAMN
Besöksadress
Stationsgatan 5
681 30 Kristinehamn
Tel: 072-396 41 88
Epost:
[email protected]
Kontaktpersoner:
Ann-catrine Jakobsson, Daniel Berner
Öppettider
tisd-tors 9.00-11.00
SUNNE
Besöksadress
Missionskyrkan
Långgatan 37, Sunne
Postadress
Box 93
683 22, Hagfors
Tel: 0705-76 44 65
Epost:
[email protected]
Kontaktperson:
Roland Jansson
Öppettider
Vi har öppet tisdagar: kl. 09.00-21.00, torsdagar: kl. 10.00-14.00
Kontaktmöte
LP-gudstjänst i Missionskyrkan, Sunne, en söndag i månaden kl. 18.00
SÄFFLE
Besöksadress
Västra Storgatan 8
661 30 Säffle
Tel: 0533-135 61
Mobil
070-6799960
Kontaktperson:
Dan Nilsson
Öppettider
Vi har öppet måndag till fredag mellan 12.00 – 16.00
Kontaktmöte
Måndagar 18.00
TORSBY
Adress
Levgrensvägen 10
685 30, Torsby
Tel: 0560-710 77
Kontaktperson:
Jonny Bjuremo
Öppettider
Vi har öppet måndag, onsdag och fredag mellan kl. 10.00-14.00
Kontaktmöte
Fredagar kl. 18.00
LÄNKARNA
Länkarna är en ideell frivilligorganisation som är partipolitisk och religiöst obunden, den står öppen
för alla som vill göra ett ärligt försök att komma i från sitt missbruk. Länkarna hjälper människor som
har problem med alkohol, narkotika eller andra former av kemiskt missbruk.
ARVIKA
Östra Esplanaden 7, 671 31 Arvika
Post: c/o Börje Wennerström, Kastanjegatan 3G 671 50 Arvika
Telefonjour: 070-379 81 82
Jour: mån - ons 18.00 - 20.00
Mötesdag: fredag 18.00
Sommarhem Västra Sund
Hemsida: http://www.arvika.dfsl.se
E-post: [email protected]
GRUMS
Orrkullegatan 5B Nb, 664 31 Grums
Tel. 0555-125 61, 073-992 09 19, 073-570 36 37
Öppet: Måndag, torsdag 17.00-20.00
Hemsida: http://www.grums.dfsl.se
E-post: [email protected]
KARLSTAD
Älvgatan 21 B, 652 26 Karlstad
Tel. 054-21 70 91
Öppet: vard. 08.00-19.00
lördag, söndag, helgdag 9.30-12.00, 15.00 -19.00
Kvinnojour: torsdagar 9.00 - 13.00
Mötesdag: måndag 19.00 arb.möte fredag 19.00
Lunchmöte: onsdag 12.00
Hemsida: http://www.karlstad.dfsl.se
E-post: [email protected]
Futurumlänkarna:
Kårgränd 4 652 25 Karlstad
Tel. 054 - 15 63 30
0761 03 5012 dygnet runt
Öppet vardagar 09.00 - 19.00
Söndagar 10.00 - 13.00
Möten: Tisdagar 18.00, punktmöte eller uppladdn.möte
Hemsida: http://www.futurumlankarna.se
E-post: [email protected]
SÄFFLE
Hamngatan 6, 661 00 Säffle
Tel. 0533 - 412 62
Öppet: mån-tors 09.30-19.00
E-post: [email protected]
fredag 08.00-17.00
RIA Hela människan
Öppen verksamhet – Ria
Hela Människans öppna verksamhet vänder sig till människor som på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk befinner sig i socialt utsatt livssituation. Ria verksamheten började växa
fram under 1950-talet. I dagens Sverige ryms alla drogfrågor i Rias arbete.
Målet är att minska den sociala utsattheten och höja livskvaliten bland våra besökare. Detta sker genom att vi
skapar en livsbejakande miljö och ger stöd och motivation till människor så att de kan bryta destruktiva mönster
och skapa nya positiva nätverk.
Viktiga delar i den öppna verksamheten är vardagsgemenskapen kring fika och mat, genom fritidsaktiviteter och
genom att ge möjlighet att sköta sin personliga hygien. Vi arbetar också med stödsamtal och ger stöd i kontakter med myndigheter och vård.
KARLSTAD
Hela Människan, Ria Karlstad
Pihlgrensgatan 1
652 26 KARLSTAD
Telefon: 054-21 07 25
e-post: [email protected]
Föreståndare
Catharina Widén
Mobil: 070-510 65 52
e-post: [email protected]
KRISTINEHAMN
Hela Människan i Kristinehamn
Hamnvägen 7, 681 30 Kristinehamn
Telefon: 0550-10850
[email protected]
Verksamhetschef Nancy Edlund
Telefon: 070-525 98 96
[email protected]
Vice ordförande Anna Lena Evehäll
Telefon: 070-379 19 04
SÄFFLE
Hela Människan, Ria Säffle
Västra storgatan 8
661 30 SÄFFLE
Telefon: 0533-121 12
GRUMS
Hela Människan, Ria Grums
Orrbygatan 6
664 30 GRUMS
Telefon: 0555-424 50
Birgitta Lund, 0730-32 79 99
Filipstad
Hela Människan, Ria Filipstad
Tegnérgatan 5
682 30 FILIPSTAD
0590-123 34
Föreståndare: Lennart Chrunak
e-post: [email protected]
RSMH Värmlands län
Vad vill RSMH
RSMH vill att människor som mår psykiskt dåligt skall mötas med förståelse och respekt samt erhålla adekvat
professionell hjälp tidigt och i tillräcklig omfattning. Vi är själva experter på våra egna upplevelser och vill därför
ha inflytande över den egna behandlingen.
Vad gör RSMH:s lokalföreningar
Lokalföreningarna arbetar i hög grad med kamratstödjande rehabilitering och är ett sätt att komma tillbaka in i
samhället. Samhällets stöd bör vara inriktat på att hjälpa föreningarna att nå detta mål.
RSMH:s fyra mål med föreningsverksamheten är:
• att bryta isolering och ensamhet
• att vända passivitet till aktivitet
• att skapa delaktighet och ansvar
• att ge människor möjlighet att växa
RSMH-Värmland
Kårgränd 4
652 25 Karlstad
Tel: 070-631 77 88
[email protected]
RSMH-Arvika
c/o Anna Bäckström, Vinkelvägen 40, 671 50 Arvika
Tel: 076-10 09 545
RSMH-Eda
Gunnarsbyvägen 7, 673 32 Charlottenberg
Mobil: 076-846 24 18
RSMH-Karlstad/Kalstasola
Kårgränd 4, 652 25 Karlstad
Tel: 070-631 77 88
[email protected]
www.rsmhkalstasola.se
Caféet är öppet måndag-fredag kl 09.00-16.00.
Du behöver inte vara medlem i RSMH utan caféet är öppet för alla som önskar social gemenskap.
RSMH-Sunne, Furugatan 7, 686 31 Sunne
Tel: 0565-121 20
www.rsmh-sunne.vpsite.se
RSMH-Säffle
[email protected]
RSMH-Torsby
Hagvägen 2, 680 60 Sysslebäck
Tel: Tel: 0564-10606
E-post: [email protected]
RSMH-Årjäng
c/o Karl-Erik Boström, Storgatan 28 B, 672 30 Årjäng
Tel 072-702 68 38
[email protected],
http://rsmharjang.wordpress.com/
AA möten
AA-möten har ofta en given form. AA-möten har ofta en rätt given form. Någon medlem i gruppen leder mötet
och öppnar med att läsa AA:s programförklaring och något ur AA:s litteratur. Därefter delar deltagarna sina
egna erfareheter kring alkoholism och tillfrisknande. Hur det var, vad som hände och hur det nu är. Under mötet
förs normalt inga öppna diskussioner utan varje medlem får tala ostört till punkt. Som deltagare är det frivilligt att
dela med sig eller bara lyssna. Tid för frågor och diskussioner finns både före och efter själva AA-mötet. Det förekommer några olika slags möten:
Slutna möten
Till slutna möten är alla kvinnor och män som har en önskan att sluta dricka välkomna. Slutna möten utgår ofta
från stegen i tolvstegsprogrammet, något annat ur AA:s litteratur eller något tema med anknytning till alkoholism
och tillfrisknande.
Öppna möten
Till öppna AA-möten är alla som är intresserade av AA välkomna. Ofta får vi besök av anhöriga, arbetskamrater,
chefer, läkare, människor från hälsovården och andra som vill veta mer om hur AA fungerar.
Arbetsmöten och Gruppsamvetsmöten
De flesta grupper har regelbundna arbetsmöten för att gå igenom praktiska frågor rörande gruppen, samt
gruppsamvetsmöten för att diskutera större frågor eller hur gruppen fungerar i förhållande till AA:s tolv traditioner.
Informationsmöten
Möten på skolor, arbetsplatser och hälsovården informerar om vad AA är och inte är.
Se AA i samhället.
Stormöten/konvent
Är ofta en helg då AA-grupper går samman och arrangerar många AA-möten och bjuder in AA-vänner. Dessa
finner du i Kalendern.
Arvikagruppen, Värmland
Besöksadress:
Mikaelikyrkan, Arvika
Församlingshemmet
Öppet möte: 1:a mån/månaden 18:30
Säfflegruppen, Värmland
Besöksadress:
Billerudsgatan Säffle, Kyrkan
Källarvåning
Telefon:
054-18 87 22
Öppet möte sista torsdagen i månaden 19:00
Degerforsgruppen, Värmland
Besöksadress:
Sveagatan 3, Degerfors
Öppet möte
Andra måndagen i månaden
Måndag 18:00 -19:00 1a Måndagen i månaden = Praktiskt möte. 2a Måndagen i månaden = Öppet möte
Uvågruppen, Värmland
Besöksadress:
Filarevägen 8, Hagfors
Blinkersbergskyrkan
Öppet möte 1:a mån/månaden 19:00
Munkforsgruppen, Värmland
Besöksadress:
Kyrkogatan 4. Munkfors
Söder kyrkan Församlingshemmet
Öppet möte: 1:a ons/månaden 19:00
Bergslagengruppen, Värmland
Besöksadress:
Dennicketorp, Filipstad
Mån, ons, tor, sön 18:00
Sunnegruppen, Värmland
Besöksadress:
Församlingshemmet vid kyrkan, Sunne
Måndagar 19:00
Torsbygruppen, Värmland
Besöksadress:
Holländergatan 42, Torsby
Församlingshemmet
Telefon: 070 620 46 76 (Jour). Öppet möte:Torsdagar 19:00
Söndagsgruppen, Värmland
Besöksadress:
Sjömansgatan 6, Karlstad
Vikenkyrkan
Telefon: 054-188722
Öppet möte: 3:e sön/månaden 16:30
Lunchgruppen, Värmland
Besöksadress:
Drottning Kristinas väg 7, Karlstad
Norrstrandskyrkan
Öppet möte: Onsdagar 12:00
Charlottenberg/EDA-gruppen, Värmland
Besöksadress:
Klockargatan 2, Charlottenberg
Kyrkans Hus. Öppet möte: 1:a tis/månaden 19:00
Stölletgruppen, Värmland
Besöksadress:
Församlingshemmet, Stöllet
Telefon:
0563-81138
Öppet möte: 1:a och sista ons/månaden 19:00
Milleniumgruppen 2000, Värmland
Besöksadress:
Fadderortsgatan 1, Karlstad
Gaveln, mittemot apoteket på Rud
Öppet möte: Sista ons/månaden 19:00
Herrhagsgruppen, Värmland
Besöksadress:
Herrhagsgatan 31, Karlstad
Herrhagskyrkan
Telefon: 054-188722
Öppet möte: 1:a mån/månaden 19:00+ tredje lör/månaden 10:30
Årjängsgruppen, Värmland
Besöksadress:
Sveavägen 43, Årjäng
Missionskyrkan
Öppet möte: Vid behov måndagar 19:00
Glavagruppen, Värmland
Besöksadress:
Ordenshuset, Glava
Öppet möte: Måndagar 19:00
Hammarögruppen, Värmland
Besöksadress:
Bruksgatan 1, Skoghall
Öppet möte: Tisdagar 18:00
Kilgruppen, Värmland
Besöksadress:
Bjurbäcksgatan 1, Kil
Sannerudskyrkan
Öppet möte: 1:a tor/månaden 19:00
Ekshäradsgruppen, Värmland
Besöksadress:
Ekesbergsvägen 1, Ekshärad
Öppet möte: Tisdagar 19:00
Molkomsgruppen, Värmland
Besöksadress:
Stationsgatan 16, Molkom
2 tr. med hiss
Öppet möte: Tredje tisdagen varje månad 19:00
Solagruppen, Värmland
Besöksadress:
Östra Torggatan 18, Karlstad. Öppet möte: 2:a och fjärde torsdagen i månaden 18.30-20.00
Stora Boken-gruppen ”Carpe Diem”, Värmland
Besöksadress:
Hantverksgatan 12 A, Arvika
Telefon: 070-6642363
Öppet möte: Söndag 18:00
Stora Bokengruppen, Värmland
Besöksadress:
Karpgränd 4 c, Kristinehamn
källaren
Öppet möte: Torsdagar 18:30
NA-möten
JOURTELEFON: 0771-138000
Anonyma Narkomaner definieras utifrån sina andliga principer som hittas i NA’s 12 steg, tradition och koncept.
Anonyma Narkomaner är en gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt
problem, vi möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria och finna ett nytt sätt att leva utan droger.
Det finns endast ett villkor för att bli medlem i Anonyma Narkomaner – En önskan att sluta använda. Anonyma
Narkomaners program för tillfrisknande är öppet för alla beroende, eller de personer som tror sig ha problem
med droger, det kostar därför inget att vara med i NA. Vårt budskap är att en beroende, vilken beroende som
helst, kan sluta använda droger, bli av med önskan att använda och finna ett nytt sätt att leva.
Lärkangruppen
Möten varje Onsdag, klockan 18:00, och pågår i 1 timma.
Magasingatan 17, Arvika
Möten varje Fredag, klockan 18:00, och pågår i 1 timma och 30 minuter.
Magasingatan 17, Arvika
Bara det bästa
Möten varje Tisdag, klockan 19:00, och pågår i 1 timma och 30 minuter.
Spångbergsvägen 19 C (Uppgång C visas inte), Filipstad
Vägen till frihet.
Möten varje Onsdag, klockan 19:00, och pågår i 1 timma.
Hertig Filipsgatan 10. (Träffpunkten Filipstad.), Filipstad
Vikingagruppen
Möten varje Onsdag, klockan 19:00, och pågår i 1 timma och 30 minuter.
Vikenkyrkan, Karlstad
Möten varje Lördag, klockan 10:30, och pågår i 1 timma och 30 minuter.
Vikenkyrkan, Karlstad
Kristinehamnsgruppen
Möten varje Måndag, klockan 18:00, och pågår i 1 timma och 30 minuter.
Karpgränd 4c kv, Kristinehamn
Munkforsgruppen
Möten varje Torsdag, klockan 19:00, och pågår i 1 timma och 30 minuter.
Församlingshemmet Ransäter, Ransäter
IOGT-NTO
Hjälplinjen är ett 020-nummer och därmed kostnadsfritt. Alkoholrådgivningen är öppen 8.00 -16.00 alla vardagar. På övrig tid finns en telefonsvarare där du kan lämna meddelande om du vill bli uppringd. Du kan också
skicka ett mejl med dina frågor och funderingar. Du kan vara anonym. Vi har tystnadsplikt.
Vi har också sammanställt en
FAQ med vanliga frågor och svar.
Telefonnummer: 020-80 80 80
E-post: [email protected]
Twitter: @Alkoholradgiv
Lokalföreningar:
ARVIKA
B0065 Anders Fryxell, ARVIKA
Torbjörn Karlsson
Tel 070-254 31 03
E-post: [email protected]
B2390 Enighet, VÄXVIK
Sten Olsson
Tel 0251-104 29
C3843 Svea, ARVIKA
Roger Johansson
Tel 0570-341 55
FILIPSTAD
C1683 John Ericsson, LESJÖFORS
Lennart Svensson
Tel 0590-302 08
C2826 Lugnet, FILIPSTAD
Karl-Henrik Henriksson
Tel 0590-700 43
FORSHAGA
B1563 Näckrosen, OLSÄTER
Bertil Ljungberg
Tel 0552-200 06
C0588 Ulle Bonde, BUTORP
Sickan Persson
Tel 0563-523 36
C1032 Myran, FORSHAGA
Gun Ericsson
Tel 054-87 16 22
E-post: [email protected]
myrans program
GRUMS
B2968 Gryning, GRUMS
Bo Johansson
Tel 0555-210 19
HAGFORS
C0228 Regnbågen, Råda
Helge Johansson
Tel 0563-125 32 m 070-211 79 32
E-post: [email protected]
C0335 Älvdalen, Hagfors
Sigrid Lundmark
Tel 070-569 12 61
E-post: [email protected]
C4916 Byns Framtid, EKSHÄRAD
Elsa Larsson
Tel 0563-404 94
HAMMARÖ
B2283 Hammarö, SVENSHULT
Alvar Eriksson
Tel 0570-46 12 10 E-post: [email protected]
Johnny Boström
Tel 054-56 55 64
E-post: [email protected]
www.hammaro.iogt.se
KARLSTAD
B2270 Trofast, SKATTKÄRR
Mats Jansson
Tel 070-580 00 16
E-post: [email protected]
C0389 Ägir, KARLSTAD
Kathy Gyhlesten
Tel 0733-72 62 16
E-post: [email protected]
C3384 Linnéa, ULVSBY
Erland Bergqvist
Tel 054-86 63 43, 070-399 72 48
E-post: [email protected]
KIL
C4722 Hercules, TOMTA
Lennart Knutsson
el 0555-210 89
KRISTINEHAMN
B1081 KRISTINEHAMN
Roland Stenbäck
Tel 0550-815 71
E-post: [email protected]
MUNKFORS
C0290 E G Geijer, MUNKFORS
Alice Carlberg
Tel 0563-515 58
STORFORS
C4537 Ledstjärnan, BJURTJÄRN
Cecilia Mård
Tel 0550-323 11
SUNNE
C1688 Anders Fryxells Minne, SUNNE
Solveig Andersson
Tel 0565-711 663
SÄFFLE
C5029 Ny Framtid, SÄFFLE
Birger Danielsson
Tel 054-202 29 00
TORSBY
C1817 Wita Banéret, BACKA-DALBY
Karin Amundsson
Tel 0564-420 32
C1868 Fyren, VITSAND
Inga-Greta Lindblom
Tel 0560-302 84
E-post: [email protected]
C2571 Vågbrytaren, AMBJÖRBY
Stig Hedlund
Tel 0563-802 47
ÅRJÄNG
B0311 Silbodal, ÅRJÄNG
Sven Göran Edberg
Tel 070-513 00 29