Förvandlade liv i mötet med Jesus

Förvandlade liv i mötet med Jesus
I Nya testamentet möter vi många olika
människoöden. Livsavgörande möten med
Jesus där det som varit trasigt och fult blir
helt och vackert, det som var inlindat i
lögner och svek blev sant och ärligt.
Så är det också idag! Våra liv förändras för
alltid när vi kommer till Jesus. Där sker ett
avgörande, men det är bara början. Vi får
en nära och personlig relation med
honom som börjar när vi säger ja till Jesus
och kan få fortsätta in i evigheten.
Tyvärr händer det att relationen med Jesus mer och mer tunnas ut. Vi drömmer oss
tillbaka till det som varit, med nostalgisk blick ser vi det som skedde förr i församlingen
som mycket bättre än det som är nu. Inte sällan leder det till att vi blir kritiska och
misstänksamma, ja till och med bittra. Vi ser inte längre något gott i nuet eller framtiden.
Varför? För att vi har förlorat den första kärleken till Gud.
Men det underbara är att inget är hopplöst. Det går att få tillbaka den första kärleken till
Jesus, ja till och med till församlingen.
Både för dig som aldrig gått tillsammans med Jesus, som aldrig lärt känna han som kan
förvandla allt, och för dig som förlorade din nära kontakt med Jesus, som känner tomhet
och förtvivlan, så räcker Jesus ut sina sårmärkta händer och säger: ”Kom till mig, jag vill
göra något nytt i ditt liv!”
Under maj månad kommer gudstjänsterna att utgå från några situationer i Johannesevangeliet där Jesus förvandlar människors liv. Behöver du en förvandlad livssituation?
Välkommen till våra gudstjänster och sammankomster. Välkommen till Jesus!
Sven-Erik Karlsson, pastor
Maj & juni 2015
Maj
Lördag 2/5
17.00 Övernattning för
Himlakul och Station med
pizzaknytis, anmälan
19.00 Tonår i Hagakyrkan
Söndag 3/5
11.00 Nattvardsgudstjänst
Förvandlat liv - Tomas
Martin Sigurd
Elisabeth Ågren
Sång & musik Rickard
Edebrandt med team
Himlakul, kyrkcafé
Måndag 4/5
19.00 Körövning
Lördag 9/5
14:00 Körrepetition
18.00 Konsert med
Elimkyrkans kör
Stefan Silversten
Att finna nåd
19.00 Tonår i Elimkyrkan
Söndag 10/5
11.00 Gudstjänst
Förvandlat liv – en ensam
kvinna
Elisabeth Ågren
Monica Egegren Persson
Sång & musik Linga
Sjöqvist, Minna Persson,
Magnus Eriksson m fl
Himlakul, kyrkcafé
Måndag 11/5
19.00 Samtalskväll för
föräldrar i bönerummet
Hemmet som kyrka, kyrkan
som hem
Tisdag 12/5
13.00 Bussutflykt med RPG
Upplev Sundsvallbron
18.30 Konfa i Elimkyrkan
Torsdag 14/5
9.00 Gökotta på hällarna,
Bänkåsvikens sommargård
Sven-Erik Karlsson
Musik Barbro Dahlgren och
Gun East
Medtag sittdyna & fikakorg
9.30 Station
Utflykt till Bodaborg
Anmälan 50 kr/medlem
Söndag 17/5
11.00 Gudstjänst
Förvandlat liv - en blind man
Sven-Erik Karlsson
Krister Sjöblom
Sång & musik Mattias
Grossby & Peter Holm
18.00 Sinnesrogudstjänst
Steg 5, erkännandet
Sven-Erik Karlsson
Elin Hansson
Sång & musik Sound of Joy
Delning, ljuständning
Torsdag 21/5
18.30 Alphafest
Hur gör jag det bästa av
resten av mitt liv?
Bjudmedkväll, anmälan
Fredag 22/5-söndag 24/5
18.30 Konfahajk på
Bänkåsvikens sommargård
Lördag 23/5
19.00 Tonår, grillkväll på
Bänkåsvikens sommargård
Söndag 24/5
11.00 Gudstjänst
Förvandlat liv - en lam man
Lars Ågren, Robert Wedin
Sång & musik Ebba Wedin,
Magnus Eriksson m fl
Himlakul, kyrkcafé
Utflykt till Folkets park
Tisdag 26/5
13.00 RPG Vårträff
Gårdtjärns missionshus
Torsdag 28/5
19.00 Dopkurs
Undersvining, samtal
Fredag 29
18.30 Station
för barn i klass 4-9
Lördag 30/5
19.00 Tonår
Brännboll på Norra Berget
Söndag 31/5
11.00 Friluftsgudstjänst
med konfaavslutning på
Bänkåsvikens sommargård
Konfirmanderna medverkar
Sven-Erik Karlsson, Elisabeth
Ågren, Filip Sandberg, Martin
Davén
Sång & musik Jan Almqvist
med team, kyrkcafé
OBS! Vid regn i Elimkyrkan,
se hemsidan
Juni
Onsdag 3/6
18.00 Barnen övar inför
söndagens gudstjänst
Torsdag 4/6
19.00 Dopkurs
Lördag 6/6
10.00 Nationaldagsbön i
Elimkyrkan
15.00 Ekumenisk
ungdomsfest på
Bänkåsvikens sommargård
Aktiviteter, grillning,
kvällsmöte, Pris 50 kr
Söndag 7/6
11.00 Gudstjänst för stora
och små
Jesus möter en pojke
Avslutning för barnverksamheten
Elisabeth Ågren och
barnledarna, drama
Sång & musik Annie Lord,
Josefina Lind, Basix m fl
Kyrklunch till förmån för
barnhemmet i Indien
Söndag 14/6
11.00 Nattvardsgudstjänst
Sven-Erik Karlsson
Gospelgruppen Plain
Britta Spångberg
Kyrkcafé
Torsdag 18/6
9.30 Avslutning för
Vardagskyrkan
Söndag 21/6
11.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst på Bänkåsviken
Tormod Flatebö
Elisabeth Ågren
Sång & musik RPG-kören,
Lilian Stenlund
Medtag fikakorg och stol
18.00 Sinnesrogudstjänst
Steg 6, villighet
Robert Wedin
Anna Ehn Lundgren
Lördag 27/6
17.00 Offentlig
lägeravslutning på
Bänkåsviken.
Grillning kl 16.00
Söndag 28/6
18.00 Gudstjänst på
Bänkåsvikens sommargård
Sven-Erik Karlsson
Eva Lord
Sång & musik Ylva
Sundholm
Kyrkcafé
Inlämning av loppisprylar
till loppmarknad den 4/7
Måndag 29/6
12.00 Bänkåsvikens
sommargård öppnar för
säsongen.
Gemenskapsdag
18.00 Nattvard och lovsång
Onsdag 24/6-lördag 27/6
Wanted by a loving God
Barnläger för klass 1-6 på
Bänkåsvikens sommargård
wanted.bankasviken.se
30 augusti 10:00-19:30
Undervisning, samtal
barnaktiviteter,
bön, lovsång & nattvard
En dag för dig som vill ta
del av gemenskapen i
Elimkyrkan
På Bänkåsvikens
sommargård
Det händer varje vecka
Alpha, Beta & Växa
Kurser i kristen tro
Torsdagar 18.30-21.00
Avslutning 21/5
Vadstället - bönesamling
Kyrksalen, tisdagar 18.30
Avslutning 16/6
Ekumenisk bön
Bönerummet, källaren
Lördagar 10.00
Avslutning 6/6
Aktuellt
Bänkåsvikens sommargård
"Gud förmår att ge er allt
gott i överflöd, så att ni
alltid har allt vad ni
behöver och själva kan ge i
överflöd till varje gott
ändamål."
2 Kor 9:8
Sommarcafé
alla dagar 12-16
Smörgåsar, kaffe, glass
Badstrand
Gudstjänster & aktiviteter
Stuguthyrning
Pg 27 14 52-5, Bg 227-6160
Sommargudstjänster
Söndagar kl 18:00
29 juni - 9 augusti
www.bankasviken.se
Att finna nåd
DOPKURS
Nyfiken på dopet?
Undervisning & samtal
28 maj, 4 juni
19.00
LLöörrddaagg 99//55 1188::0000
SSåånnggeerr aavv oocchh m
meedd SStteeffaann SSiillvveerrsstteenn
KKoonnsseerrtt mmeedd EElliimmkkyyrrkkaannss kköörr && mmuussiikkeerr
Expeditionen, 060-61 78 80 mån-fre kl 9-13
[email protected]
Medlemsnytt
Sven-Erik Karlsson, pastor
070-234 48 85, [email protected]
Döpta
Royne Östlund 15/3
Elisabeth Ågren, pastor
070-651 82 14, [email protected]
Inflyttade
Peter van der Meulen 15/3
Petra Gullqvist 15/3
Anna Älander 26/4
Stefan Silversten, församlingsmusiker
073-251 14 12, [email protected]
Tjänstledig till och med 31 december 2015
Kurser och evenemang
sker i samarbete med
studieförbundet
Elimkyrkan
Sundsvalls baptistförsamling
Norra Järnvägsgatan 16
852 32 Sundsvall
www.elimkyrkansundsvall.se