Kontakt - Löfstadkyrkan

Kontakt
Dec 2014 – Feb 2015
Ett programblad från Löfstad­k yrkan i Tranås samt Gripenbergs & Åsens missionsförsamlingar
”
Ge och ni
skall få.
Luk.6:38
lofstadkyrkan.se
”
Be så
skall ni få.
Matt.7:7
Löfstadkyrkans
­församling
Nygatan 7 • 573 33 Tranås
0140-132 00
www.lofstadkyrkan.se
[email protected]
Bg 238-1754
Swish: 123 163 99 05
Ordförande
Urban Kronström, Götg 30 A,
573 39 Tranås, 0140-103 45
[email protected]
Pastor och föreståndare
Per-Gunnar Enocsson
0140-132 00, 070-231 37 44
[email protected]
Församlingspastor
Tobias Wahlström
0140-13236; 0731-504142
[email protected]
Löfstadkyrkans ungdom
Bg 265-7492
[email protected]
Ungdomsledare
Tomas Röjder
0140-132 36, 070-248 56 60
[email protected]
Gripenbergs
­missionsförsamling
Pg 725 74-7
Församlingsföreståndare
Tobias Wahlström, 0731-504142
Ordf Jan Hansson, 0140-203 75
Åsens
­missionsförsamling
Pg 96 26 10-2
Kurt-Olof Johansson, 0140-700 81
Kontakt
Ansv utg: Per-Gunnar Enocsson
Foto: Lotta Fischerström
Tryck: Tryckeriet i Älmhult AB
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
Julklappstips!
Mitt tips är två böcker som varit inspirerande och utmanande för mig den senaste tiden: Trons vittnen – berättelser
för daglig läsning av Peter och Joel Halldorf, som handlar
om 365 människor från olika tider och traditioner i kyrkan.
Det som är gemensamt för vittnen är bön och ett utgivande
liv, som visar på att kyrkans/församlingens två ben är ”att
be” och ”att ge”. Församlingens drivkraft och uppgift som
ett tecken på att Guds rike finns i den här världen är bönen
och diakonin, berättelsen om Guds utgivande kärlek till alla
människor.
Dessa 365 berättelser om exempel på trons vittnen är inspirationskällor även in i vår tid och vårt samhälle som en motkraft till materialism och konsumism, stress och splittring.
Meningen med berättelserna är just att vara inspirerande –
till att leva ett liv i enkelhet och frihet, inte som ett krav utan
som en gåva. Men hur gör man? Hur går det till praktiskt?
Dessa frågor brottas Richard Foster med i boken Fri att
leva enkelt. På ett mycket ärligt sätt tar han upp det svåra
ämnet med den lyxkonsumtion som många i västvärlden
ägnar mycket av sin tid åt, och som snabbt blir något osunt,
något som binder och tynger ner. Att leva enkelt är varje
kristens kallelse, och det är när vi lever i den kallelsen som
vi blir de kreativa, fria människor Gud skapade oss att vara.
(från presentationen av boken).
Också här är vittnesbördet att bön och diakoni är församlingens/kyrkans liv och andning. Att be är att andas in –
inspiration – och att ge är andas ut – vilket ibland kan innebära transpiration ;-). Denna andning i församlingen, som är
Kristi kropp, är lika naturlig som andningen
är för våra fysiska kroppar. Andningen är
både tecken på, och förutsättningen för, att
vi lever!
Jesus säger: Be, så skall ni få. (Matt.7:7),
och Ge, och ni skall få (Luk.6:38). Både
bönen och tjänandet har löften med sig att
vara givande. Det händer något med oss
när vi ber och när vi ger – förutom vad det
betyder för dem som vi betjänar och ber
för.
Källan till bön och diakoni finns hos Gud
själv: Och hoppet sviker oss inte, ty Guds
kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom
att han har gett oss den helige Ande.
(Rom.5:5)
Per-Gunnar ”Pecka” Enocsson
församlingsföreståndare
Mer som händer...
För kyrkskjuts –
ring 0705-31 32 97
Bön före gudstjänsterna
Vi samlas varje söndag 9.40 i Kapellet – och
för-be-reder inför gudstjänsten. Alla är välkomna
– inte bara de medverkande i gudstjänsten.
Alla kulturarrangemang
genomförs i samarbete
med studieförbundet
Bilda.
Bibelsamtal
Vi läser kommande söndags texter ur Evangelieboken, samtalar och ber. Varannan tisdag
kl.10.00 jämna veckor – utom när det är ekumeniska bönesamlingar. Start för våren tisd.20/1.
Löfstadkyrkans ungdom
Symöte
Söndagsskolan (0–12 år)
Kvinnoföreningen ”Marta och Maria”– varannan
tisdag kl.15.00 (udda veckor) med start v 3 (13/1).
Vi handarbetar, river förbandsmaterial, samtalar
och fikar under program och god gemenskap.
Torgkaffe
Varje fredag kl.10-12. Avslutning för året den 5/12
– och starten på den nya säsongen är den 16/1.
Bibelstudier à la Pelle och Gustav
Torsdagskvällar kl.18.30 – från den 22/1. Här ser
vi på världen med en dagstidning i ena handen
och Bibeln i den andra. Kvällsfika ingår. Vi brukar
ha rätt roligt också!
Kören
Övar ungefär varannan söndag kl.19-20.30.
Kontakt: Tinna Enocsson, 0703-051306
Drar igång söndag 11/1 kl.10.00
Scout (från förskoleklass & uppåt)
Startar söndag 18/1 kl.14.00-16.30 på Furuvik – sedan varannan söndag
Tonår (från åk 7–)
Startar fredag 9/1 kl.20.00 – se separat
schema för de olika aktiviteterna.
Light (åk 4–7)
Startar fredag 9/1 kl.17.30 – se separat
schema för de olika aktiviteterna.
Konfirmationsundervisningen (åk 8–)
gemensam med Brunnsparkskyrkan
Gruppen med 5 konfirmander och 3 hjälpledare vårstartar onsdag 21/1 kl.15.30.
Cellgrupper/bönegrupper/husgrupper
är lite olika namn för att dela tro och liv tillsammans i den lilla gruppen (som kan mötas i hem
eller kyrka) – i en atmosfär av ärlighet, öppenhet
och generositet. Ett antal grupper är igång –
som du är välkommen in i – men det finns också
utrymme för att bilda nya. Intresserad? Prata
med någon i medarbetarteamet!
Löfstadkyrkans
församling är
ansluten till:
Kontakt: Tomas Röjder, 0702-48 56 60
och
Ungdomskören (från åk 7–) ​
gemensam med Brunnsparkskyrkan
Övningar på vissa söndagar – se separat
schema. Kontakt: Hanna Sundén, 0703427052
Program i Löfstadkyrkan
30/11 – 1/2 Insamlingsperiod för mission i andra länder via Equmenia­k yrkan och Alliansmissionen
November
Söndag 30 november
10.00 Adventsgudstjänst
Wahlström. Kören
sjunger. Söndagsskola.
Utgångs­kollekt för mission i andra länder
Söndag 21 december
10.00 Gudstjänst. Enocsson.
Sång och musik: Ebba
Lorentzi. Utgångs­kollekt
för mission i andra länder
December
JULAFTON
Onsdag 24 december
11.00 Julbön med julens budskap i ord och bild, sång
och musik
Söndag 7 december
10.00 Gudstjänst med nattvard. Pär Sandstedt.
Sång: Julia Engborg.
Söndagsskola. Utgångskollekt för mission i
andra länder
Lördag 27 december
14.30 Andakt på Berget
15.30 Andakt på Lövstagården
Fredag 5 december
10-12 Torgkaffe. Avslutning för
säsongen
Söndag 14 december
10.00 Gudstjänst – för alla
åldrar med julfest för
scout och söndagsskola
Utgångskollekt för mission i andra länder
18.00 Konsert med Tranås
Manskör. Utgångskollekt
till församlingen
Januari 2015
Torsdag 1 januari
18.00 Gudstjänst med
nattvard. Wahlström.
Utgångskollekt för mission i andra länder
Söndag 4 januari
15.00 Julfest! Församlingens
7-årsfirande! Servering
med tårtbuffé och fiskdamm.
Vi avslutar med gudstjänst. Tema: ”Att bära
Gud.” Wahlström.
In­sam­ling för mission i andra länder via
Equmenia­k yrkan
Söndag 28 december
10.00 Gudstjänst. Göran
Holmberg, evangelist
och missionär inom
Equmeniakyrkan.
Sång: Jonna Lindroth
och Alexander Samuelsson. Insamling för
mission i andra länder
via Equmeniakyrkan.
Servering
Tisdag 13 januari
15.00 Syföreningen ”Marta
och Maria” startar för
säsongen
NYÅRSAFTON
Onsdag 31 december
18.00 Nyårsbön i Tranås kyrka
Fredag 16 januari
10-12 Torgkaffe. Start för
säsongen
Söndag 11 januari
10.00 Gudstjänst. ”Förhoppningar för församlingens
framtid.” Enocsson.
Söndagsskola
Söndag 18 januari
10.00 Gudstjänst med nattvard. Processen – vad
är nästa steg? Enocsson. Söndagsskola.
Utgångs­kollekt för mission i andra länder.
Samlingarna hålls i Löfstadkyrkan om inget annat anges
EKUMENISKA BÖNEVECKAN
20-25 januari
Tema: Ge mig något att dricka!
Tisdag 10.00, Onsdag 10.00,
Torsdag 10.00
Bönesamlingar på Frälsningsarmén
Torsdag
18.30 Tomas Sjödin talar ”Det
händer när du vilar.”
Brunnsparkskyrkan
Kollekt till ekumeniska
kassan
Fredag
18.30 Bön- och lovsångsgudstjänst på Frälsningsarmén. Kollekt till
ekumeniska kassan
Söndag 25 januari
10.00 Gudstjänst i Löfstadkyrkan. Att bära ett
budskap. Monica Alhbin,
Frälsningsarmén. Kören
sjunger. Söndagsskola.
Utgångskollekt till den
ekumeniska kassan
Lördag 24 januari
14.30 Andakt på Berget
15.30 Andakt på Lövstagården
Torsdag 29 januari
15.00 Dagledigträff i Brunnsparkskyrkan. RPG
Torsdag 29 januari
18.30 Ledar-kickoff – med
Gunnel Noreliusson,
Region Öst
Februari
Söndag 1 februari
10.00 Gudstjänst. Missions­
föreståndare Kjell
Larsson, Sv Allians­
missionen. Söndagsskola. Insamling för mission
i andra länder via Sv
Alliansmissionen
Söndag 8 februari
10.00 Gudstjänst. Wahlström.
Torsdag 12 februari
15.00 Dagledigträff i Brunnsparkskyrkan
Söndag 15 februari
10.00 Gudstjänst. Tomas
Röjder. Efter serveringen
– församlingsmöte om
budgeten
Tisdag 17 februari
19.00Trivselkväll
Torsdag 19 februari
15.00 Dagledigträff. Mars
Söndag 1 mars
10.00 Gudstjänst. Enocsson.
Söndagsskola. Efter serveringen hålls Församlingens årsmöte
Fredag 6 mars
19.00 Världsböndagen. Samling i Löfstadkyrkan
Söndag 8 mars
10.00 Gudstjänst. Elever från
bibellinjen och musiklinjen på Södra Vätterbygdens folkhögskola,
Jönköping. Söndagsskola
För kyrkskjuts –
Söndag 22 februari
10.00 Gudstjänst med
nattvard. Wahlström.
Söndagsskola. Efter
serveringen hålls LKUs
årsmöte
ring 0705-31 32 97
Torsdag 26 februari
15.00 Dagledigträff. RPG
Läge för
förändring?
Lördag 28 februari
15.30 Andakt på Östanå
Välkommen till oss!
Storg. 43 Tranås Tel 141 00
Alltid välkommen till
Storgatan 33, Tranås.
Tel 126 45
Program i Gripenberg­
Samlingarna hålls i Gripenbergs Missionskyrka om inget annat anges
November
Januari 2015
December
Tisdag 6 januari
19.00Rastplats
Lördag 6 december
16.00 Julmarknad med Lucia.
Tobias Wahlström
Söndag 11 januari
16.00 Visionskväll - med
upptaktsmöte inför det
nya året. Tobias Wahlström
Söndag 30 november
10.00 Adventsgudstjänst.
P-G Enocsson. Vikören sjunger
Tisdag 2 december
19.00Rastplats
Söndag 14 december
10.00 Gudstjänst. Pär Sandstedt
Söndag 21 december
10.00 Gudstjänst med nattvard. Tobias Wahlström
Tisdag 23 december
19.30 Samling vid krubban.
Sundéns, Bengt Alsén
30/11 – 6/1
Insamlingsperiod för
mission i andra länder via
Equmeniakyrkan
Söndag 1 januari
18.00 Gudstjänst med nattvard i Löfstadskyrkan.
Tobias Wahlström
Tisdag 13 januari
18.00Stickcafé
Lördag 17 januari
9.00-16.30 Sångarting i
Linderås. Ann-Christin
Hallberg, Norrköping
Sön 18 januari
12.00 Ekumenisk Gudstjänst i Linderås kyrka.
Sångartingskören. CarlMagnus Alstermark
Torsdag 22 januari
19.00Sångövning
Söndag 25 januari
10.00 Gudstjänst med
nattvard. Tobias Wahlström. Årsmöte
Februari
Söndag 1 februari
10.00 Gudstjänst. Daniel
Wramhult
Tisdag 3 februari
19.00Rastplats
Torsdag 5 februari
19.00 Sångövning
Söndag 8 februari
10.00 Gudstjänst med nattvard. P-G Enocsson
Söndag 15 februari
10.00 Gudstjänst. Robert
Söderberg
Tisdag 17 februari
18.00Stickcafé
Torsdag 19 februari
19.00Sångövning
Söndag 22 februari
10.00 Gudstjänst. Katarina
Alsén
Mars
Söndag 1 mars
10.00 Gudstjänst. Ann-Sophie Sundén
Tisdag 3 mars
19.00Rastplats
Söndag 8 mars
10.00 Gudstjänst med nattvard. Tobias Wahlström
Studieförbundet Bilda
för kyrka och samhälle
www.bilda.nu
Telefon: 036-34 21 01
Program i Åsen
November
Januari 2015
December
Tisdag 13 januari
19.00 Bönesamling i Betania,
Hult
Söndag 30 november
16.00 Adventsgudstjänst på
Idyllen, Tranås. Enocsson
Söndag 11 januari
14.00 Gudstjänst hos
Ekumeniska BÖNEVECKAN
Tisdag 9 december
19.00 Bönesamling i Betania,
Hult
Onsdag 14 januari
19.00 Gudstjänst i Församlingshemmet
Torsdag 11 december
14.00 Dagledigträff i Församlingshemmet. Luciafirande och julfest
Torsdag 15 januari
19.00 Bönesamling i Betania,
Hult
Söndag 14 december
14.00 Gudstjänst hos Vilhelmssons, Boeryd
Insamling för Equmeniakyrkans mission i
andra länder
Söndag 21 december
16.00 Gudstjänst på Idyllen,
Tranås. ”Inför julen.”
Lördag 17 januari
Sångarting i Linderås.
Ann-Christin Hallgren,
Norrköping
Söndag 18 januari
12.00 Ekumenisk gudstjänst
i Linderås kyrka – med
Sångartinget. CarlMagnus Alstermark
Torsdag 22 januari
14.00 Dagledigträff i Betania,
Hult. Syskonen Edén
från Tranås
Söndag 25 januari
16.00 Gudstjänst på Idyllen,
Tranås
Februari
Söndag 1 februari
14.00 Församlingens årsmöte med nattvard
– hos Johanssons på
Idyllen
Tisdag 3 februari
14.00Symöte
Tisdag 10 februari
19.00 Bönesamling i Betania,
Hult
Tisdag 17 februari
19.00 Bibelsamtal i Församlingshemmet, Adelöv.
Svenska kyrkan
Torsdag 19 februari
14.00 Dagledigträff i Betania, Hult. Siv Hagman,
Brandstorp, om fäng­
elsemission
Mars
Söndag 1 mars
16.00 Gudstjänst på Idyllen.
Tranås
Tisdag 3 mars
14.00Symöte
B
Föreningsbrev
Avsändare:
Löfstadkyrkans församling
Nygatan 7
573 33 Tranås
Ugglan
Storgatan 27, tel 120 84
Storgatan 32, Tranås, Tel 141 10
Trygg och personlig hjälp
i en svår stund
Storgatan 19, Tel 0140-105 05
Kenth Nilsson
Vasagatan 25, Tranås, Tel 38 47 00
Alltid välkommen till
Storgatan 33, Tranås.
Tel 126 45
Din lokala bank
Handelsbanken
Tranås Tel 659 30
Må-Fr 10-18 | Lö 10-14
Ågatan 23 | Tel 173 00
Du får 10 % rabatt
på första köpet.
Använd kampanjkod: lofstadkyrkan
Produkter till mycket låga priser - inom hem­
elektronik, foto, hushåll/kök, telekom, övrigt!
CKKarlsson, Beckhemsvägen 12A, 573 42 Tranås
Telefon: 070-770 38 98 • www.ckkarlsson.se
Storgatan 30, Tel 153 00, 181 21
PETRUS KAJAK
[email protected]
www.petruskajak.se
070 - 227 11 71
0140 - 21171
[email protected]