FRAMTIDENS HÄLSA Intressanta föreläsningar om FRISKVÅRD

FRAMTIDENS HÄLSA
Intressanta föreläsningar om FRISKVÅRD
Birgitta Klemo arrangerar en inspirerande dag om alternativa behandlingsmetoder.
Söndagen den 27 september 2015 mellan 9:30-15:45 (lunch 12:00-13:00)
Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.
09:00-09:30 Registrering av föranmälda deltagare. Ej föranmälda betalar 700:- kontant vid entrén.
09:30-10:30 Birgitta Klemo informerar om dagens program och presenterar föreläsarna.
Birgitta pratar om högt blodtryck och diabetes typ 2.
10:30-11:30 Bertil Wosk
En mycket kunnig och karismatisk profil inom friskvård. Bertil talar om några felaktiga
sjukdomsteorier och kroniska och autoimmuna sjukdomar.
11:30-12:00 Frågestund: Ställ dina frågor till Birgitta Klemo och Bertil Wosk.
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Frekvensmedicin
Lars Lindmark talar om framtidens friskvård och presenterar bioresonansmaskiner från
Rayonex. Gunilla Nygård från Finland med mångårig erfarenhet av Rayonex-behandlingar
berättar om lyckade patientfall.
14:00-15:00 Mikael Nordfors
Läkaren som brinner för att ärligt hjälpa patienterna till bättre hälsa inom FRISK vård.
Mikael vill fokusera på patienten på ett trovärdigt sätt.
15:00-15:45 Dr Rolf-Gunnar Karlsson
Hälsa - en mänsklig rättighet
Sinne, andning, ämnesomsättning och kost som terapi; med tumörsjukdomar som
modell. Rolf-Gunnar är specialist i allmänmedicin.Bakgrund inom Antroposofisk,
Homeopatisk och Traditionell Kinesisk Medicin/akupunktur.
Hjärtligt välkommen i glädje och kärlek!
Anmälan till [email protected]
Skriv tydligt ditt för- och efternamn samt adress och telefonnummer.
Betala 700:- till Alternativ Klemo. Bankgiro: 179-7125