Inbjudan - Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
och
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Inbjuder till
Kyrkogårdskongress den 8-9 september 2015 i Norrköping
Program även på kvällen den 7 september
Utmaningar inom begravningsverksamheten
VÄLKOMMEN TILL NORRKÖPING
Vi lever i ett samhälle som är i ständig förändring. En verksamhet som vår – begravningsverksamheten –
utgör inget undantag. Beslutsfattare, lagstiftare och en kravställande allmänhet utmanar oss till att bli än
mer lyhörda för hur vi förväntas klara av de tjänster som ingår i vårt uppdrag.
Årets kyrkogårdskongress syftar till att syna en del av dessa utmaningar. Norrköpings
kyrkogårdsförvaltning kommer inte att visa upp några flashiga fasader av nyanlagda askgravplatser eller
tjusiga krematorier och kapell ritade av stjärnarkitekter. Istället kommer personalen naket och ärligt visa
på de problem som finns i verksamheten, problem som säkert många huvudmän känner igen sig i.
En viktig fråga under kongressen blir hur vi ska kunna tillgodose vårt behov av utbildad och kompetent
personal på kyrkogårdarna. En annan fråga är hur våra begravningsplatser ska kunna ta emot den
växande gruppen besökare med funktionsnedsättning.
Vår förhoppning är att kongressen inte bara ska väcka frågor utan även ge svar som direkt kan omsättas
ute i verkligheten.
Varmt välkomna till 2015 års kyrkogårdskongress!
Kongressen arrangeras av Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation och Svenska kyrkan i Norrköping, som är lokal värd för kongressen.
Varmt välkomna till några septemberdagar i Norrköping!
Katarina Evenseth
Ordförande
Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
Helén Källholm
VD
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
MÅNDAG 7 SEPTEMBER
Trivselkväll
Kvällen inleds kl. 18.00 på restaurang Laxholmen i Arbetets museum för mat, prat och fria besök på
museets utställningar. (Särskild anmälan)
TISDAG 8 SEPTEMBER
08:45
Registrering och kaffe (Louis de Geer Konsert & kongress)
09:30
Kongressen öppnas
Thomas Wärfman, kyrkoherde i Norrköpings pastorat
Katarina Evenseth, ordförande i FSK
Helén Källholm, VD för SKAO
Lisa Tilling, dagens konferencier
10:00
Den mångkulturella döden i traditioner, konventioner och
utmaningar Göran Rosenberg, författare och journalist
10:30
Paus
11:00
Ett år på Norrköpings kyrkogårdsförvaltning,
Lennart Angselius, tidigare kyrkogårdschef i Jönköping samt konsult i Norrköping 2014
11:30
Fria eller fälla
Johan Östberg, trädkonsult och Eva Grönwall kyrkogårdskonsulent
12:00
Lunch
13:00
Konferencier Lisa Tilling har ordet
13:20
Skolan en del av branschen
Jonas Andersson, verksamhetsansvarig på Himmelstalundsgymnasiet
Bertil Tallving, tidigare lärare på Himmelstalundsgymnasiet
Göran Andersson, Trädgårdsanläggarna i Sverige
13:50
Vuxenutbildningar inom trädgård
Elisabeth Lewén, VD Hvilan Utbildning
Gunilla Nordberg, ordförande i GRO
14:20
Naturbruksgymnasiets trädgårdsutbildning
Amelie von Zweigbergk, utredare på Utbildningsdepartementet
14:50
Kaffe
15:20
Tillgängligare kyrkogårdar
Fabian Mebus, Riksantikvarieämbetet
15:50
Aktuellt inom begravningsverksamheten
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
16:10
16:10
FSK: s årsmöte (endast för medlemmar)
Rundvandring på stadsmuseet alt. stadsvandring (särskild anmälan)
19:00
Supé med dans
ONSDAG 9 SEPTEMBER
08:30
Studiebesök på kyrkogårdar och i Norrköpings promenader.
12:00
Lunch
13:00
Mitt första år på Norrköpings kyrkogårdsförvaltning
Anne-Lena Werner, kyrkogårdschef
13:30
Miljödiplomering i praktiken
Hanna Hermansson, fastighets- och miljöingenjör, Göteborgs kyrkogårdsförvaltning
14:00
Aktuellt inom begravningsverksamheten
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
14:15
Begravningsverksamheten i ett samhälleligt perspektiv
Representant från Kulturdepartementet
14:45
Inbjudan till kyrkogårdskongress 2016
15:00
Avslutning med kaffe
ALLMÄN INFORMATION
Tid
7 – 9 september 2015
Plats
Louis de Geer Konsert & Kongress
Dalsgatan 15 i Norrköping
Pris
Kongressavgift: 3 500 kr inkl. moms.
I avgiften ingår kaffe och lunch för två dagar samt supé den 8 september.
Trivselkvällen den 7 september: 350 kr inkl. moms.
FSK:s passiva medlemmar enligt medlemsmatrikeln:
Kongressavgift: 1 000 kr inkl. moms. Trivselkväll: 300 kr inkl. moms.
Logi & resa Logi ingår inte i priset men kan bokas i samband med anmälan enligt nedan.
Weekendpriser gäller för er som kommer helgen före kongressen.
Anmälan
Bindande anmälan till kongressen sker via nedanstående länk
Sista anmälningsdag är den 31 juli 2015
http://www.trippus.net/deltagare_kyrkogardskongress2015
Bekräftelse Skickas till deltagarna via e-post
Betalning
Mot faktura som sänds ut via e-post senast 6 veckor innan kongressen
Upplysning Övriga upplysningar och svar på praktiska frågor:
Tina Malmström, Grand Travel Group Sweden AB, tel. 013- 126690
[email protected]
Anne-Lena Werner, Kyrkogårdschef i Norrköping, tel. 011 – 24 15 01 och mejladress
[email protected]