här - Sveriges Hembygdsförbund

2
r
N
5 Alfta sockens hembygdsförening
1
0
-2
Medlemsbrev
.ongr.
,t{{ ~fUttige
~l
.
ro? i
.on n
· ~rem
Till Sverige å Min Allernådigeste Konungs och Herres Troman,
Landshötdinge över Gefleborgs Läns, samt Commendör av Kongl.
Maj:ts Nordsjerneforden.
Jag F. A. U. Cronstedt, Grefwe.
l
9lorb~jerne~
3ag
.A. U.
®ttfwt,
br wettrltgt: Q1t albenttun~ ~
(
Gör weterligt: At aldenstund, Alfta Socknemän anhållit och till
Hjulmakare där i socknen få gesällen Olof Brun k antagen, som
hantvärkat väl och försvarligen skalllärt och nöjaktige prof derå
aflagt.
Fördenskulle och som Härads Rätten i orten genom utdrag af
protokollet här den 25 november sisdtledne år, förklarat att ny
sådan ny gärningsman för saknemännen nu nödig.
Alltså i anledning så väl däraf, som i stöd av 1734 års lag Olof
Brunk härigenom antagen till Hjulmakare uti Alfta socken, dervid
han, under ett ärligt och anständigt uppförande, Almogens
behöriga betjäningsdel och gärningsärans riktiga erläggande till
Kongl. Majt och Kronan, eger och njuter det hägn och försvar,
som Almogens enligt lag och befattningar förunnas.
Det allom som vederbör till efterrättelse lämnar
Gefle Slott i Lands Canceliet den 30de Januari 1796
F.A.U Cronstedt
!/2:?'
~
~
Olof Brun k och Pehr Tullpan är hittills de enda
storsnickare som identifierats i Alfta och
Ovanåker. De utmärker sig med de mest
stringenta förstukvistarna och de finaste
dekordetaljerna. Olof Brun k hade en starkare
ställning i det kollektiva medvetandet och kallas
11
Brunken 11 • l likhet med Tullpan ägde han en egen
gård. Brunkas står det på en karta över Näsbyn.
Enligt bouppteckningen var den relativt väl
utrustad med möbler och lösöre med silver, tenn,
koppar och redskap för snickeri.
Brunkens signum är det noggranna hantverket
som än idag fungerar som förstukvistar, dörrar,
skänkar, hängskåp och andra möbler och föremål i
allt nytt som kommit till i Alfta efter 1800-talets
mitt.
Alftaringen som tagits fram av Alfta sockens
hembygdsförening har inspirerats av
storsnickarna i bygden.
Inledande text hämtad från Hälsingeboken, skriven av
Maj-Britt Andersson
Ett stort tack till Karin Elfberg som
skänkt originalhandlingen där Olof
Brunk blir antagen som hjulmakare
hos Alfta Socknemän till
Alfta sockens hembygdsförening
storfinanser i Alfta på 1920-talet och Alfta Trävaruaktiebolag
1920 bildades Alfta Trävaruaktiebolag av några företagsamma Alftabor.
Bolaget lånade pengar från bland annat Norrköpings Enskilda Bank för att
företrädesvis köpa skogsfastigheter av Ljusne-Woxna AB som den l november 1919
trädde i likvidation.
skogsfastigheterna Ljusne-Woxna hade i Lillhärdal, Härjedalen och Ytterhagdal i
Norra Hälsingland. Bolaget öppnade ett skogskontor i Sveg och anställde en
skogvaktare. Huggare
och timmerkörare
anställdes och
avverkningar
~w
JW
~
påbörjades.
- AKTIE~BR
--
E:)()W(")()W(")()W(")()W(")...-...,~C"'()'\tY(")()'\tY(")()'\tY(")()'\tY(")()'\tY(")tl
t~
e
AlLJFTA
&
C
!§<llllll!ll åilgj!<eno
(
t;:(
~
j
TJRÄVA~·~-AIKI.TnJE.!E>OlLAG.
<!l ell~a~llliiliigli!let< il <lPV<llliill!'llämnum<lll~& lb>©'l~&gj! Ulm• et<frlil 1l l l l l l l"~a~ ~&l!lit<ne!!",
llilllHJ>NOJR
10.000
ll\\JR ONOJR
t<ftnllli<Ö>!!"S!ii>l!li!l"~&<!ll <!llell~&l!lit<ligli!l<eil
Wi!llil"<lll®ll' gellll<lllliilll <!lleilili!ll illlll'liiliielb>!l"ew
ii lb>Clll lllllllfll<e" lll!!l<a><!ll <!li e
R"ii>ilfrilgli!let<<e&" Clll<Clill S~l!li;rll<!llftgli!lea<a>l!", l!.I<O>lll!!l lb>Clllllll\ff/lll!<Ol!"<!ll!l'lliilllld/1 Clll<Cli!l ~a~llllmmälll.\ ll~a~l!l: ii<Ö>!l"<eo
!!lll\<.ll"nWi!ll,
W e <!ll <!ll e t<t<i!ll lillllMii<a>lb>l!"ew l'i<ii>lli~& 110 11Bil<lllell!l'lli.ll'lll!ll!!lllll.llll!lll<lll!l'!l/lll<ell" ~ämmt<e t<~a~ ll <lllim$.
&
(
~
"''l\!i"li<Ö>f<" ili\Rll lb><O>lli!llg®t< ii!l'lllb><efti!llllt<l!l
el
(
V
~L~
Alll!illl\
ff<ii>!l" All..lFT A
T~.A ~::oAWTirEJB\Oll..AG,
V
~
~
J
J
~~
J
j
~J\
~
~
J
~~~
hlc...__)~\._)c...__}~\._)c...__}~\._)c...__)~\._)c...__)~\._)c...__)~\._)c...__)~\._)c...__)4Ä.'-.Jc...__)~\._)c...__)~\._)Q{
Samtidigt inträffade
ett prisfall på 80% på
virke. Detta gjorde att
bolagets likvider
omgående blev
ansträngda. Löner
skulle betalas ut till
skogvaktaren i Sveg,
huggare och
timmerkörare. En del
av det huggna virket
kördes ner för
flottning.
Det huggna virket som inte hann köras fram före prisfallet fick ligga kvar i skogen och
förstöras. Det lönade sig inte att ta reda på det. Det framkörda virket skulle tummas
och flottas efter Ljusna n ner till Bollnäs där bolaget hade avtal med Bollnäs Ångsåg
om legasågning av det levererade timret. Innan de sågade virket var torkat och klart
för försäljning så betalades löner, avverkningsom kostnader, tumnings-, flottnings-,
sågnings- och torkningskostnaderna av lånen.
Tiden från stående skog till försäljningsbart virke var lång och under den tiden skulle
likvid finnas för utbetalningar.
Virket från avverkningen i Ytterhagdal gick till Runerna Ångsåg för legosågning.
Balansräkningen den 31 december 1920 visade att det fanns skulder för 3 511 622 kr och
ett aktiekapital på 231000. Bolaget hade utstående fordringar på 178 707 kr.
Förutom lånet hos Norrköpings Enskilda Bank hade bolaget också lånat pengar hos
Bollnäs Folkbank som hade kontor i Alfta och Edsbyn och Mälarprovinsens Bank som
hade kontor i Alfta. Dessutom fanns lån från bolagsintressenterna.
31 december 1921 hade man löneskulder och produktionsskulder på 261455 kr.
Ungefär i mitten och till slutet av 1922 gick nästan all verksamhet åt att trixa med pengar
för att kunna betala av på lånen. Dagligen kom det kravbrev från banken i Norrköping.
Under hela året 1922 kom gång på gång önskemål från Svegskontoret om likvida medel
för att kunna betala löner, köp hos handlare mm. T.o.m att skogvaktaren avstod lön för
att det inte fanns pengar. En handlare skickade flera påminnelser på 16 kr och menade
att han var i trångmål om inte de 16 kr betalades. Bia skogsvårdsstyrelsen, Bergvik Ala
och många andra hade fordringar som de krävde betalt för.
ALFT A TRÄV ARVAKTIEBOLAG
SKOGSKONTORET ,
TELEGRAMAORESS:
SVEG
ALFTABOLAGE.T
RIKSTELEFON
Våren 1923 var konkursen ett faktum. Flera Alfta intressenter som hade gått i borgen för
lånen hamnade på obestånd pg av konkursen. En del av dem gjorde personlig konkurs.
Några fick gå ifrån sina gårdar, några räddades av sin släkt. Det blev stort avbräck i
skatteintäkter för Alfta kommun.
Alfta Trävaruaktiebolags konkurs och Runerna Ängsågs dåliga affärer på -20 talet gjorde
också så att Bollnäs Folkbank kom på obestånd och övertogs av Sundsvallsbanken.
Hade inte det stora prisfallet kommit hade nog Alfta Trävaruaktiebolag:s verksamhet
kunnat överleva, även om de första åren hade varit tuffa.
Göran Stigsson
r-------------------------~
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Läs mer i häftet 11 Krisen i Alfta vid 1920-talets
början .. av Carl Boman som finns till salu vid
Julmarknaden den 5 & 6 december
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
1-------------------------_l
alendern
Med reservation för ändringar
24/11 Föreläsning omkring Joe Hill - Alfta Hembygdshus
27/11 Glöggkväll i Alftas butiker- ett arrangemang av Alfta köpmän
5/12 Julmarknad- Alfta Hembygdshus. Öppet kl 11-16
6/12 Julmarknad- Alfta Hembygdshus. Öppet kl 11-16
6/12 Luciakröning i Alfta kyrka
24/12 God Jul
9/2
Fettisdagen- Semlor och föreläsning i Alfta Hembygdshus
Se fler kommande arrangemang på vår webbsida
Annons från vår sponsor som lämnat ett bidrag till portokostnader för medlemsbrevet
BAKTAB
Vårt säte är beläget i Alfta, men vi har hela
Sverige och dess grannländer som arbetsfält.
Bland våra kunder finns företag inom trä-,
~e~~~llindustri och dagligvaruhandel med
~!.:.~=========== Vi har bred erfarenhet av de flesta typer av
transporter och logistiklösningar.
Våra två arbetsområden är transporter och
lager- logistiklösningar.
Sitt inte lottlös
Spela Bingolotto i TV 4
med Ingvar Oldsberg
Just nu får du fyra Bingolotter gratis om du sänder in blanketten som vi sänt
ut tillsammans med vårt medlemsbrev.
Lämna in blanketten till föreningen eller sänd den direkt till Folkspels
kundcenter. Adress hittar du längst ned på svarsblanketten och det behövs
inget frimärke.
Det går att avsluta prenumerationen när du vill.
Genom att prenumerera på Bingolotter så får du flera
fördelar och blir automatiskt premiumkund.
- Vinstgaranti-om du inte vinner på 15 lotter på rad så
får du fyra lotter gratis.
-Du får vinstpåminnelse med info om du vunnit på
lotter du fått i prenumerationen. Kom bara ihåg att spara
lottens framsida.
- Premiumpoäng som ger dej rabatter och förmåner.
- Kundtidning med information följer med i varje leverans av lotter.
-Extra dragningar varje månad där du som prenumerant kan vinna resor,
nya lotter och presentkort.
-Chans att vinna en resa varje dag under sommaren när det är uppehåll i tvprogrammet. Bara för att du är prenumerant.
-Du stöder Alfta sockens hembygdsförening.
Julklappstips 2015
:·: Linnehandduk och bricka
Motiv med Hälsinglands
världsarvsgårdar:
Linnehandduk: 150:Bricka: 350:- (vit eller svart)
:-: Årets upplaga av boken
Hälsingerunor
t·l Generationsringen i guld,
eller våra populära silversmycken med Alftarosen
Il
Julhälsning från vår ordförande
Hej Medlemmar.
Nu är Hälsingegård Löka stängt för vintervila.
Vi har haft ungefär lika många besök som i fjol. Arbetsköket blev väldigt fint,
och mycket enklare att arbeta i. Bara det att ha rinnande varmt vatten i kranen!
Sommarens utställning handlade om vår järnväg, DHdJ (Dala-Hälsinglands järnväg).
Tack till er som lånade ut allt material.
Jag vill även tacka våra guider och alla ideella krafter som har jobbat detta år.
Alla årstider har sin tjusning. Nu vill man kura ihop sig i soffan, kanske med något att
läsa eller hoppas på en vinst från Bingolotto.
Passa på att beställa bingolotter genom oss.
Så till sist vill jag önska er alla en skön julhelg och ett riktigt gott nytt hembygdsår.
Ordförande
Hembygdens år
Vill du lära dig
baka i vedeldad
ugn eller
tillverka
ost/ostkaka?
Boka med
Olpers Lisa
på tel:
070-256 2596
Försäkra dej om en biljett
11
till föreställningen Gården
11
- ett livsöde i regi av Hans
Klinga.
Föreställningar 1/7- 17/7
2016 på Hembygdsgården
Kämpens i Bollnäs.
Läs mer och boka biljett på
www.ticnet.se.
Kort info från
föreningen:
Fotoplåtar av Agnes
Andersson med flera
som föreningen
förvarat i den gamla
prästgårdens arkiv är
nu flyttade till
arkivutrymmen i
Alftaskola n.
Sveriges Hembygdsförbund firar
100 års-jubileum under 2016 och
har utlyst året till Hembygdens år.
Jubileet blir ett tillfälle för
gemenskap, fest och glädje. Vi ska
fira en av Sveriges största
folkrörelser och uppmärksamma
allt det arbete som utförs i drygt
2 000 medlemsföreningar.
läs mer här: www.hembygd.se
Alfta sockens hembygdsförening
Långgatan 49
822 30Aifta
0271-10730
webbsida: www.alftahembygdsforening.se
e-post:
[email protected]
facebook: alftasockens.hembygdsforening