"boken" Brösarps station

Emmas & Elliotts hus
mitt i naturen vid Brösarps station
Emmas hus. Elliotts hus.
Emma efter kvinnan som levde här under större delen av
förra seklet. Elliott efter ägarparets Lagottohund som fått
leka fritt i den stora trädgården. Ett klassiskt trettiotalshus
i mönstermurat tegel. Gråstensgrunden ger huskroppen
pondus. Det valmade yttertaket av tegel har fått patina
och liv av mossor och lavar. De nätta, spröjsade, vitmålade
fönstren leder ljuset in i rummen.
Att detta är Österlens mest ålderdomliga trakt har med
jordmånen att göra. På den feta slätten gav skördarna
rikedom åt sina bärgare. I bygden mellan skogen och
plogen var livsvillkoren hårdare. Några pengar till
nymodigheter fanns sällan i hushållen i Albo härad.
Anspråkslösheten skänker själen ro. Minner om en snart bortglömd epok.
Rummen äger en egen inneboende
skönhet. Tonen är romantisk. Rummen
skimrar i ljus. Atmosfären är informell,
otvungen och avslappnad. Bekvämt och
lätt att leva med. Materialen tål att nötas.
Ägarparet bor permanent i huset sedan
barnen har flyttat ut ur villan i Lund.
Familjen har lekt med tanken att bygga
ytterligare en länga - det finns rentav av
en färdig plan för den som är intresserad. Men å andra sidan huset duger
gott precis som det är.
Vilsamt.
Tidlöst.
Enkelt.
Dörrar knarrar.
Allt finns nära huset vid den gamla ångloksstationen. Längs smala grusvägar
och sandiga stigar når Du alla utflyktsmålen till fots eller per cykel.
När det byggdes 1930 hyste man säkert förhoppningar om järnvägens framtida blomstring. Men för
ett kvartssekel sedan lades sträckan Ystad - Kristianstad ned. Nuförtiden är det bara om söndagarna i semestertider som den pigga visslan ljuder i skogens tystnad och det lilla tåget tuffar iväg mot
Ravlunda och St Olof och bjuder en resa med historiska förtecken genom underskön natur.
Brösarps backar, där gullvivor och backsippor blommar i många tusental...
Verkeåns dalgång, där den glittrande livsnerven slingrar genom ängar och
hagar mot den vidsträckta heden - en skånsk savann där får och hästar betar...
Den vita bärnstensstranden vid Haväng, där ån blir ett med Östersjöns vågor...
Och byn, förstås, med gästgiveri, konditori, affär och annat viktigt...
Cykelavstånd till doftande strandängar.
Kritvit sand. Öppen horisont.
Enkelt och
ärligt motstår
tidens tand och
modets nycker.
Huset nyttjas med fördel
året runt.
Vitsipporna slår ut under bokarnas
sprickfärdiga knoppar. Grodor och
fåglar sjunger i kör.
Heden doftar solbränt kryddigt. Skogens grönska svalkar. Blåbär och
smultron att plocka.
Skogen flammar i rött och guld. Gummistövlar och ylletröja. Korg och kniv.
Frostglitter. Plocka björnbär och slån.
En egen pulkabacke. Långfärdsskidor.
Respekt för gammal klok tradition.
Byggt av enkla, tillgängliga material. Åldras vackert och värdigt. Ger
känslan av hållbarhet och obruten
tradition.
Kamin och vedspis.
Rummen genomlysta.
Ljuset silas mjukt.
Trots avskildheten
finns liv och
människor nära.
Till Brösarp kan man gå eller cykla. Byn är sedan urminnes tider en knutpunkt och är hjärtat i Albo härad.
Under vinjetten ” porten till Österlen” presenterar sig byn för vägfarande. Utbudet är förvånansvärt rikt: Det
finns doktor och apotek, skola och nyttiga näringsidkare av många slag. Det finns en välsorterad mataffär
och ett konditori av gammaldags snitt. På anrika Gästis får äggakagan inte försummas! Och byns årliga
antikmässa lockar besökare från när och fjärran. Är du inte bilburen behöver inget fattas dig om du bor i
Brösarp. Med buss tar man sig både till Kristianstad, Simrishamn, Tomelilla och Ystad!
Sandig betad mark. Backsippor. Gullvivor.
I dalgången ringlar Verkeån i mjuka kurvor. Alkärr och ljuslucker bokskog. En livsnerv i landskapet.
Naturupplevelserna runt byn är är omskrivna, filmade, målade och fotograferade. Backarna, de kulliga,
södra, för tankarna till Toscana eller Piemonte. De norra, mer dramatiska, ger illusionen om en höglänt
skotsk hed.
Landskapet bär en ålderdomlig prägel. Naturen är överväldigande rik. Det moderna livet tycks susa förbi
på avstånd. Att få leva på en plats där livsrytmen är så långsam som det nog var menat är en outsinlig
källa till kraft. Till lust. Till glädje.
Här tycks tiden ha saktat in.
Gårdshuset har fordom
inrymt brygghus och bagarstuga. Hushållsgrisen och
hönsen har haft sina platser.
Idag finns en tvättstuga med
toa och dusch av modernare
snitt, en snickarbod och ett
fint sovloft på vinden!
Naturen och tystnaden härskar
över människan. Överröstar
världens brus.
Ingen trafik. Bara människor som vandrar. Kor som betar. Någon som kommer
till häst.
Den stora trädgården är snudd på ett
eget landskap vid naturreservatet.
Platser att sitta på i sol och i skugga.
Rosor och pioner. De gamla fruktträden
skänker inte några stora skördar, men
blommar överdådigt i maj månad.
Växtligheten bjuder på stor variation.
Roas man av saft- och syltmakande är
naturen slösande rik på ingredienser
om man inte själv vill odla.
Elliott
Siffror & kalla fakta:
Byggnadstyp: 1930-talshus i 1 1/2 plan med
Inredning & utrustning: Kök med spis, kyl,
friliggande gårdshus.
frys & diskmaskin. Duschrum med duschkabin &
tvättställ. Separat toa & tvättställ. Tvättstuga med
Byggnadsår/renoveringsår: troligen byggt
tvättmaskin i gårdshuset.
1930. Varsamt renoverat från 1985 och framåt.
Golv: genomgående trägolv, plastmatta i kök
Storlek: 120 kvm (90+30). Stor inredningsbar
(trägolv under), hall & dusch.
vind. V.v. se ritning - angivna ytor ovan avser
användbar golvyta.
Uppvärmning: Direktverkande el. Vedspis i
köket och Handöl braskamin i vardagsrummet.
Konstruktion: Gjuten grund, delvis källare,
stomme av kanalmurat tegel, bjälklag av trä. Tegel-
Vatten & avlopp: Vattenförsörjnig från
fasad, valmat yttertak av tegel, undertak av spån.
järnvägens brunn. Avlopp till trekammarbrunn.
Dubbelkopplade spröjsade originalfönster.
Övrigt: Möjligt att uppföra ytterligare en byggnad.
Pris: 1.750.000:- eller bästa bud
Fastighetsbeteckning: Simrishamn Maglehems Ora 1:5
Adress: Brösarps Stationsväg 8, 273 55 Brösarp.
Areal: 1 646 kvm.
Taxeringsvärde: 721.000 varav byggnad 394.000- (2013)
Taxeringskod: 221 - fritidshus
Pantbrev: 8 st om totalt 1.054.000:Försäkring: Fullvärdesförsäkrat
Servitut: inga kända.
Objektsbeskrivningen grundar sig på av säljaren lämnade uppgifter och iakttagelser gjorda på fastigheten.
Uppvik & döttrar uppmanar dig som spekulant/köpare att noggrant undersöka fastigheten i enlighet med JB 4:19
Uppvik & döttrar
på landet!
Månstorp 104
273 98 Smedstorp
0414 - 708 00
[email protected]
Simrishamn Maglehems Ora 1:5
Brösarps Stationsväg 8
277 55 Brösarp
Text & layout: Gabrielle Malmberg
Foto: Lotta Nordstedt
Faktablad för fastighetsmäklare - Budgivning
2013-04-23 13.51
Till innehållet
Faktablad för fastighetsmäklare Budgivning
Bra för fastighetsmäklare att veta om Budgivning
Mäklarens skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen
En fastighetsmäklare är skyldig att upprätta en förteckning över budgivningen med uppgifter om
spekulanters namn, kontaktuppgift (adress, e-postadress eller telefonnummer) samt bud med
tidpunkt för när budet lämnades och uppgift om eventuella villkor om t.ex. lån eller besiktning. Om bud
lämnas genom ombud är det tillräckligt att anteckna ombudets namn.
Mäklaren ska överlämna förteckningen till säljaren och köparen när uppdraget slutförts. Om uppdraget
slutförts utan att någon försäljning skett (t.ex. vid uppsägning av uppdragsavtalet) ska mäklaren
överlämna förteckningen till uppdragsgivaren.
Mäklarens information om budgivningen
Mäklaren ska ge alla spekulanter tydlig information om hur en eventuell budgivning kommer att gå till
och hur bud bör lämnas. Mäklaren ska också informera om eventuella krav eller önskemål från säljaren
för försäljningen.
Mäklarens skyldighet att vidarebefordra bud och meddelanden
En mäklare ska redovisa alla spekulanter som visat intresse för att köpa objektet till uppdragsgivaren.
Informationen ska omfatta alla bud och andra meddelanden från spekulanterna. Detta gäller även om
buden inte lämnats på det sätt som bestämts.
Mäklarens skyldighet att vidarebefordra bud och meddelanden gäller till dess att ett köpekontrakt är
undertecknat av både säljaren och köparen. Det är enbart säljaren som kan bedöma om ett bud är
intressant eller inte. Mäklaren får dock ge säljaren sakliga råd i valet mellan olika spekulanter.
Krav på tydlighet vid budgivningen
Det är säljaren som bestämmer till vem objektet ska säljas
– en mäklare kan därför inte lova en spekulant att denne ska få köpa.
Det är säljaren som bestämmer när objektet ska säljas
– en mäklare kan därför inte lova en spekulant ytterligare tid för att lägga nya bud.
Det är säljaren som bestämmer till vilket pris objektet ska säljas
– en mäklare får därför inte avbryta pågående marknadsföring utan säljarens samtycke.
Fejkade bud och vilseledande marknadsföring
Mäklaren ska ta tydligt avstånd från att medverka till s.k. fejkade bud. Det förekommer att mäklare får
frågor om förfaranden som riskerar att vilseleda spekulanter om budgivningen eller annat som gäller
förmedlingen. Mäklaren bör då upplysa om vad som följer av kravet på god fastighetsmäklarsed.
Fastighetsmäklarinspektionens rekommendation
Inför kontraktskrivningen bör mäklaren vara tydlig i sin information om skriftlighetskravet vid köp av
fastighet och bostadsrätt. Mäklaren bör framhålla att köpet är bindande först då både köpare och
säljare undertecknat köpekontraktet. I samband med att överenskommelse om tid för kontraktskrivning
träffas kan det finnas anledning att påminna om mäklarens skyldighet att vidarebefordra alla bud till
säljaren.
Fastighetsmäklarinspektionen är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare och har tillsyn över dessa
samt informerar om god fastighetsmäklarsed.
Myndigheten ger ut faktablad som du hittar under rubrikerna Fastighetsmäklare, Student, Konsument och Press.
Faktabladen kan beställas hos Fastighetsmäklarinspektionen eller hämtas på myndighetens webbplats.
POSTADRESS Box 17174, 104 62 Stockholm BESÖKSADRESS Sankt Paulsgatan 6
TELEFON VX 08-555 524 60 TELEFAX 08-555 524 61
E-POST [email protected] WEBBPLATS www.fmi.se
http://www.fmi.se/faktablad-for-fastighetsmaklare---budgivning
Sida 1 av 1
Vår filosofi är ganska enkel.
Vi säljer hus vi själva skulle vilja bo i.
V
Vi tror på sambanden mellan lust och lönsamhet. Känsla och kunskap. Arbetsglädje och avkastning.
Det man tycker är roligt och stimulerande gör man bra. Därför vill vi inte ha fler hus än att vi
orkar arbeta engagerat och passionerat med dem alla. Det innebär inte att vi kategoriskt ratar
en viss sorts hus. Det lilla renoveringsobjektet i skogsbrynet kan vara lika spännande som
den kringbyggda gården på slätten eller längan i fiskeläget.
0414-708 00
www.uppvik.nu
Men, det ska erkännas - ”udda” hus finner lättast vägen till våra hjärtan!
Tavlan jag håller i famnen, målade jag som tonåring. En smula naiv, jovisst, men
så ville jag att mina drömmars hus skulle vara. Varje dag, efter snart ett kvartssekel
som mäklare, påminner den mig om hur fundamentalt det är med både drömmar och hus! Och jag vill gärna se och höra om hur din husdröm ser ut…
Stundtals är jag full av lätt avundsam beundran inför alla er som vågar rycka
upp er själva med rötterna för att börja växa i ny och okänd jordmån
- oavsett om ni flyttar hit, eller härifrån!
(Själv är jag mera som pionen - jag slutar blomma om jag flyttas!).
Det handlar kanske ytterst om livskvalitet. Vi upprepar ju
med en druckens envishet vårt motto: ” På Österlen
är livskvaliteten högre än huspriserna”. Det kanske ter
sig som en lek med ord. Begreppet livskvalitet är
naturligtvis inte lätt att översätta till kronor
och ören. Dessutom är själva ordet, kanske på
grund av alltför flitig mediaanvändning farligt
nära en urvattnad klyscha. Men innebörden är
både verklig och viktig!
Fotograf Peter Carlsson
För egen del upplever jag livskvalitet när jag
ibland lyckas vara närvarande i stunden.
Uppfyllas av ögonblicket. En försiktig
förhoppning är att vi på något sätt ska kunna
hjälpa Dig att förhöja Din livskvalitet.
Åtminstone vill vi gärna vara
Dina rådgivare och stigfinnare.
Dina vägvisare och budbärare.
Oavsett om Du vill köpa.
Eller sälja!
Gabrielle Malmberg
VD/reg. fastighetsmäklare
Text, foto & layout, 0708-66 95 93 (nås bäst via sms)
Lotta Nordstedt
Fastighetsmäklare
Grafisk form, foto & web
0708-92 07 24
Andreas Johansson
Visningar, koordinator & foto
0734-16 80 30
Elisabeth Wretsell
Fastighetsmäklare
Ansvarig för Uppvik VÄST
0704-52 06 46
Lasse Mangs
Text, foto & layout