TRE PERSPEKTIV

KONFERENS 16 FEBRUARI 2016 I STOCKHOLM
TRE PERSPEKTIV
PÅ PSYKISK OHÄLSA
BORDERLINE . SCHIZOFRENI . ASPERGER/ADHD
PASSA
PÅ
R4
FÖ
ETALA
GÅ 5 BEGRÄNSAT ANTAL
Brukarkonferens med Sveriges ledande föreläsare inom psykisk (o)hälsa
B
Johanna Von Schedvin
Marcus Sandborg
Immanuel Brändemo
Föreläsare inom borderline
och självskadebeteende
Föreläsare och författare inom
schizofreni och missbruk
Föreläsare inom Aspergers,
ADHD och transsexualism
NÅGRA PUNKTER UR PROGRAMMET
• Självbild och identitet under psykos
• Varför rätt bemötande är viktigt
• Rätt bemötande - tonfall, gester och kroppsspråk
• Andra friskfaktorer som påverkat
• Att leva med ett självskadebeteende
• Psykoser - hur upplevs de?
• Hur påverkas vardagen av att leva med adhd?
• Hur är det att ligga inne på psykiatrin?
BOKA DIN BILJETT ENKELT OCH SNABBT
Telefon 0722 - 11 11 94
Online
www.psykepedia.se
“Det värdefullast med konferensen är att få
berättelser från er som kan berätta hur det känns!
Man får en helhet istället för bara teori.”
Annifrid Frimodig (ÖREBRO)
Enhetschef FFF, LSS
KONFERENS 16 FEBRUARI 2016 I STOCKHOLM
Brukarna bär på den viktigaste kunskapen
- Kunskap kommer från erfarenhet
Välkommen till en fullspäckad halvdagskonferens! Vi har valt ut tre personer bland Sveriges främsta föreläsare med egen erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiska sjukdomar.
Deras livs historier är berättelser som inte lämnar någon oberörd. Historier
om insjuknande, missbruk, slutna psykiatriska avdelningar, tung medicinering och hur man återhämtar sig.
Historier som experter oftast inte skulle kunna förmedla. Genom att dela
dessa livs historier vill vi bidra till att öka kunskapen och motverka fördomar
om psykisk ohälsa.
Konferensen riktar sig till deltagare som kommer i kontakt med psykisk
ohälsa i sin arbetsvardag. Du som deltagare kommer efter utbildningen att
framförallt kunna skapa bättre möten med brukarna/patienterna, effektivare återhämtning samt få verktygen för att stärka brukarens inflytande över
13.00 - 14.10
En Kamp För Att Överleva
Johanna Von Schedvin brinner för att förändra synen på Borderline- och
självskadepatienter. Hon är en föreläsare som fångar publiken med sitt
färgstarka berättande som sällan lämnar någon oberörd. Johanna pratar
öppet och ärligt om hur det är att leva med självskadebeteende, ätstörning och att överleva självmordsförsök, till att nå sjukdomsinsikt och
tillfrisknande.
14.10 - 14.30
14.30 - 15.40
Fika
Från Missbruk Till Återhämtning
Marcus Sandborg har schizofreni och berättar om tankar hos en person
med en psykossjukdom. Han berättar om sina egna erfarenheter om att
gå från en strulig tonåring till en utslagen 26-åring som missbrukade
droger och jagades av demoner och hur han lyckades återvända till ett
vanligt liv. Marcus har skrivit boken En lång väg hem och vi vågar säga att
han är Sveriges mest anlitade föreläsare inom schizofreni från ett
brukarperspektiv.
15.40 - 15.50
Paus (Bensträckare)
15.50 - 17.00
Mitt liv med Asperger och ADHD
Immanuel
stor erfarenhet
ADHD
och Aspergers
syndrom
Mary-AnneBrändemo
Jakobssonhar
föreläser
om ADHDavoch
autism,
både ur eget
persoch
arbetar
sedan
2010Hon
somberättar
heltids-anställd
NPF-utbildare
hosvardaASPI.
pektiv
och som
förälder.
om kampen
för att få ihop
Hans
expertis
liggerdär
i att
ge deltagare
reflektioner över
vad
som fungerar
gen i en
stor familj
flera
av familjemedlemmarna
har
neuropsykiatrisbra
respektive vanliga misstag
samband
bemötande sätt
av brukare
ka funktionsnedsättningar.
Honi berättar
påmed
ett tragikomiskt
hur det
med
NPF-problematik.
Immanuel
gett ut sin
självbiografi
blev för
efter utförsäkringen
från FK,har
huräven
hon fungerar
i arbetslivet
och
Trollhare
och brinneroch
förtillgångar
att skapahennes
en brygga
mellan professionen
och
vilka begränsningar
funktionsnedsättning
för med
brukare
sig. Idagi samhället.
är Mary-Anne anställd på NSPHiG som brukarcoach i direkt
samarbete med Arbetsförmedlingen.
BOKA DIN BILJETT ENKELT OCH SNABBT
Telefon 0722 - 11 11 94
PÅ
SA
AS
A
AL
P
T
BE 4
5
GÅ FÖRAT ANTAL
NS
Online
www.psykepedia.se
RÄ
G
BE
INFORMATION
KONFERENS 16 FEBRUARI 2016 I STOCKHOLM
13.00 - 17.15
Lokal
Meddelas 30 dagar
innan konferensen
Har du också många intresserade deltagare från din verksamhet?
Vi hjälper dig. Ring 0722-111192 och få en förmånlig grupprabatt!
(Begränsat antal)
950 kr + moms *
Fika och material ingår
* GÄLLER INNAN 16 NOVEMBER
ORDINARIEPRIS: 1250 kr + MOMS
BEGRÄNSAT ANTAL!
“Det värdefullast med konferensen är att få berättelser från er som kan berätta hur
det känns! Man får en helhet istället för bara teori.”
- Annifrid Frimodig (Örebro) - Enhetschef FFF, LSS
“Mycket bra föreläsningar som vårdpersonal att höra och bli påmind om hur viktigt
vårat bemötande med patienten är.”
- Pernilla Andersson (Jönköping) - Skötare Funktionshinderomsorg
“Rörande, engagerande och nyttiga perspektiv på psykisk ohälsa. Allt presenterat på
ett naturligt och engagerande vis. Detta är kunskaper som alla borde ta del av!”
Andreas Whalberg (Umeå) - Handledare GF Chansen AB
“Det bästa var att föreläsarna själva hade erfarenheter inom olika ämnen.
För mig blev det lättare och mycket mer intressant att lyssna på.”
- Darija Soldan (Habo) - IFO Socialtjänsten
För fler konferenser och
bokning av föreläsare besök:
www.psykepedia.se
Vi utbildar Sverige inom psykisk ohälsa