Elevutvärdering

stöddokument - ipraktiken
Elevutvärdering
Din tur att tycka till! Svara ärligt eftersom dina svar är mycket värdefulla för
företaget. Ringa in dina svar. (1 = Mycket dåligt, 5 = Mycket bra)
1. Har det varit en bra prao/praktik?
Inte så bra
1
2
3
4
5
4. Hur skulle vi kunna förbättra prao/praktik på företaget?
Mycket bra
Kryssa i de alternativ du tycker passar bäst.
Vad har varit bäst?
Mer introduktion om företagets verksamhet.
Annat schema.
Mer av
Mindre av
Mer information om företaget.
Mer tid med handledaren.
Vad skulle ha kunnat vara bättre?
Mindre tid med handledaren.
Tydligare instruktioner.
Mer information innan prao-/praktikperioden.
Fler olika uppgifter.
Inte så många olika uppgifter.
Mer eget arbete.
2. Vad är det viktigaste du lärt dig?
Mindre eget arbete.
Mer information om branschen.
5. Vad är det viktigaste du bidragit med under din prao/
praktik?
3. Har din handledare varit bra?
Inte så bra
1
2
3
4
5
Vad var det bästa med handledaren?
Mycket bra
6. Har du fått en bra bild av vad ett företag är?
Vad kunde handledaren ha gjort bättre?
7. Ge några tips till de elever som kommer att göra sin prao/
praktik här i framtiden!