Bränsleledningar

2015-02-11/TP
Bränsleledningar - Brandrisk
Ta tillfället i akt nu under vintern. Se över alla bränsleledningar med anslutningar. Har dessa några år
på nacken, är de med säkerhet torra och har börjat spricka. Köp nya slangar hos något
välrenommerat reservdelsföretag. Försäkra dig om att slangarna är anpassade för bensin. Byt också
alla slangklämmer och eventuellt bränslefilter.
OBS! Stålomspunda bränsleledningar är väldigt snygga, men gummislangen innanför stålstumpan är
oftast av mycket dålig kvalitet (t.ex. de som säljs av MOSS). Vill du absolut ha stålomspunna
bränsleledningar, så vänd dig till någon lokal slangtillverkare. Be denne tillverka nya slangar i exakta
mått och som är anpassade för bensin.
Kontrollera också, att det sitter ett evakueringsrör av metall monterat på varje flottörhus.
Evakueringsrören skall mynna under bilen så långt från grenröret/avgasröret som möjligt.
Evakueringsrörens funktion är att ta hand om eventuell bensin, som kommer från flottörhuset om
flottören inte tätar av någon anledning.
OBS! Bensin på gren- eller avgasröret medför med största säkerhet BRAND. Byt ut NU i
förebyggande syfte innan det händer något!
2015-02-11/TP
Vår medlem Jan Carlsson har bett mig föra nedanstående erfarenhet vidare inom MGCC. Jag tror
ingen vill uppleva samma sak.
"Min kompis Gunnar, boende strax utanför Södertälje, köpte i oktober förra året (2014) en till synes
ganska välvårdad MGB, som han fann inte så långt från sitt hem. Gunnar saknade sin Jaguar, garaget
gapade tomt och en MGB skulle ju kunna vara ett trevligt alternativ. Men bilen på fotot från 28
oktober har här bara en dag till kvar att "leva"!
Dagen efter, den 29:e, skulle Gunnar åka till macken och fylla på alla vätskor. Bilen kördes in mot
Södertälje på en mindre väg i lugnt tempo, när det plötsligt kom en gråaktig rök sipprande ut från
motorhuvens springor. Röken blev alltmer påtaglig och trängde sej snabbt in i kupén. Gunnar
stannade bilen efter vägkanten. Plötsligt brann det för fullt! Förloppet gick så oerhört fort och Gunnar
kastade sej ur bilen för att ganska chockad se sin bil brinna upp totalt.
När brandkåren kom var allt redan över.
Varför det började brinna och hur kunde branden ta sån våldsam fart?
Bensinens antändningstemperatur är runt 400 grader, så branden måste antagligen berott på att det
läckt bensin på ett riktigt genomvarmt grenrör. Bilens elektriska bränslepump fortsatte att gå och
spruta bensin trots att motorn stannat, då Gunnar givetvis i denna stress helt naturligt inte tänkte på att
vrida av tändningsnyckeln. Gunnar noterade efteråt: det var ju tur att jag inte körde den hårt
trafikerade E4:n och att det inte hände när jag kom fram till bensinmacken .....
Så lätt kan det hända och så viktigt är det att se över sin bil, kontrollera slanganslutningar och att
ingen slang ligger och nöter eller börjar bli gammal och torr. Det finns ju återställningsbara brytare som
slår av strömmen till ex. bensinpumpen vid en ev. krock men det hade inte hjälpt i det här fallet."
//Tord Persson