Nyheter - Lokaltidningen Mitt I

4 MITT I DANDERYD. TISDAG 3 MARS 2015
Bilist smet efter krock med plank
Fredrik Söderberg Bruce
[email protected] tel 550 550 53
Nyhetschef
mejl
nyheter
djursholm Tidigt i söndags
morse upptäcktes att någon
hade kört in en bil i ett plank som
hör till till en förskola vid rondellen Vendevägen och Angantyrvägen.
Bilföraren fanns inte längre
kvar vid olycksplatsen, men polisen lyckades spåra upp föraren.
Bilen var kraftigt krockskadad
men föraren hade klarat sig utan
skador.
– Föraren är nu misstänkt för
smitning från trafikolycksplats.
Om någon skadar annan persons
egendom vid en olycka ska
denne ringa till polisen och sedan
stanna kvar vid platsen, säger
Ingela Classon, stationsbefäl vid
Roslagspolisen.
16
personer som var 100
år och äldre fanns i Danderyds
kommun den sista december
2014. I hela Sverige fanns det
totalt 1 953 invånare som var
över hundra år gamla.
Populärt med
konstrundan
DANDERYD 68 konstnärer
var i förra veckan anmälda till
Danderyds konstrunda helgen
5–6 september. Intresset är
stort uppger Karin Nordvaller som håller i trådarna för
konstrundan.
isacsson
blir ny
M-ledare
DANDERYD Katja Isacsson,
29 år, har valts till ny ordförande för partiföreningen
Danderydsmoderaterna.
Valet gjordes på moderaternas årsmöte som bevistades av partiets nya ledare
på riksnivå, Anna Kinberg
Batra.
Katja Isacsson efterträder Anders Paulsen, 54,
som finns kvar i styrelsen
och som gruppledare för
den moderata fullmäktigegruppen.
Det är tungt att ta sig upp för trapporna för Sevim Jansson med sonen Benjamin, 3 år, när hissen inte fungerar.
Foto: Stefan Källstigen
Snart är krånglet
med hissen över
TISDAG 7 OKTOBER 2014. MITT I DANDERYD 5
DaNDeryD Tre Danderydsbor var
Den stannade, krånglade
och skrämde människor.
I augusti blev den påkörd av en buss och har
sedan dess stått stilla.
Nu ska skräckhissen till
bussterminalen vid Danderyds sjukhus äntligen
bytas ut.
Sevim Jansson strävar med sin
barnvagn och sonen Benjamin,
3 år, uppför trapporna invid den
plats där den gamla hissen ska ersättas med en ny.
– Jag har varit på Danderyds
sjukhus. Det är jobbigt att ta sig
upp för trapporna med vagnen,
säger hon.
Sevin Jansson hade förmodligen inte velat åka med den gamla
hissen.
Under de två sista åren fick den
132 felanmälningar och minst tolv
gånger fastnade människor i den.
I en felanmälan påpekades att
hissen hoppade till när den åkte
med och hoppade fallskärm i Normandie till minne av de allierades
landstigning dagen D, den 6 juni
1944. Hoppet gjorde de tillsammans med brittiska fallskärmsjägare ur originalflygplanen, C-47
”Dakota” på samma hoppfält som
användes natten för invasionen.
300 000 besökare var på plats,
däribland specialgästerna Obama,
Putin, Merkel, drottning Elisabeth,
prins Charles med flera statschefer
och kungligheter.
– Innan hoppet var vi lite nervösa. Men rullningen vid landningen
satt lika bra som för 25 år sedan
när vi gjorde värnplikten. En ”once
in a lifetime”-upplevelse, säger
Torbjörn Schön.
Foto: LäsarbiLd
de hoppade till minne av dagen d
torbjörn Schön, Christian Björlin
och johan Strömberg hoppade.
injekTiOner BäsTa
Medicin vid schizOFreni
StoCkholM Det är bättre att
schizofrenipatienter får injektioner på sjukhus, som varar
i två veckor, än att de får med
sig tabletter hem. Det är en av
flera lärdomar som kan dras av
en studie som landstinget och
tre läkemedelsbolag gjort av
6 300 schizofrenipatienter
i Stockholms län.
Detta är den första stora
kartläggningen av schizofrenipatienters medicinering som
har gjorts.
ner och att den ibland stannade
tvärt så att de som åkte hissen blev
rädda. En annan gång stannade
den en bit innan bottenvåningen
för att efter en lång stund sjunka
ner så att folk kunde komma ut.
inte
dörröppnarna så hissresenärerna
fick öppna hissen för hand.
Den sista augusti blev hisschaktets övre del påkörd av en SL-buss.
Inga passagerare fanns i bussen
eller i hissen vid kraschen men
busschauffören skadades och bussen blev totalkvaddad.
Vid krocken blev hisschaktet
helt skevt och efter olyckan stängdes hissen av.
av om någon befinner sig i den, säger Stefan Wallberg, vd på hissföretaget SMW Elevator som levererar den.
Nyinstallationen blir e
n
En tredje gång fungerade
”En liten finess är
att hissen startar
automatiskt. Den
känner av om någon
befinner sig i den.”
Stefan wallberg,
Vd för SMW Elevator
Bussen kraschade in i en väntsal vid bussterminalen. enligt polisen var det en taxi som körde ut framför bussen och orsakade olyckan.
FOTO: MarcO BlOMBerg
taxiförare bakom krasch
l Polisens utredning visar att chauffören orsakade olyckan vid sjukhuset
Nu står det klart att
busskraschen på
terminalen vid Danderyds sjukhus orsakades
av en taxichaufför.
Bussen blev totaltkvaddad, en vänthall
demolerades och en
hiss kördes sönder
vid olyckan.
Enligt polisen blev bussen påkörd
i en rondell av en taxibil som kördes ut från sjukhusets akutmottagning.
Bussen fortsatte sedan över en
refug och mot en mötande vägbana innan den kolliderade med en
vänthall som ruckades ur sitt läge
och vars fönster krossades. Ett
hisshus med en hiss demolerades
också av bussen.
Taxichauffören är ansvarig för
olyckan, menar Claes Lundström,
undersökningsledare i Roslagens
polismästardistrikt.
– Taxichauffören har kört ut
i rondellen och inte sett bussen
som sedan kört sönder en hisskonstruktion, säger Lundström.
natten mot
söndagen den 31 augusti, klockan
ett på natten.
Inga passagerare fanns i bussen
vid kraschen. Busschauffören skadades och togs till sjukhus.
– Rent fysiskt klarade sig busschauffören bra förutom att han
skadade revbenen. Han var sjukskriven ett par veckor och är nu
tillbaka i tjänst, säger Tomas Hedenius, kommunikationsdirektör
på Arriva som kör bussarna för
SL:s räkning.
Bussen klarade sig inte lika bra.
Det var en nattbuss på linje 691
som går mellan Odenplan, Danderyds sjukhus och Hägernäs.
mellan bussterminalen och ett
lägre plan där en gångväg leder
till Danderyds sjukhus.
En av dem som i förra veckan
fick ta en omväg runt det skadade
området, när hissen inte fungerade, var Marinette, 74 år. Hon klarade inte trapporna med sin rulllator.
– Jag fick gå runt. Många som
kommer från sjukhuset och ska ta
bussen får ta en omväg, säger hon.
Olyckan inträffade
linnea JOnassOn, 31 år, med sonen
Marinette, 74, fick ta en omväg.
– Bussen blev totalkvaddad.
Den är avstängd för reparation
under en längre tid, säger Hedenius.
SL som ansvarar för hissen säger att det är oklart när den kan
FOTO: carlOs MOnTecinOs
användas igen. Vem eller vilken
instans som ska betala de omfattande skadorna på bussen, hissen
och vänthallen är ännu oklart. Enligt SL är det en försäkringsfråga.
Hissen, som nu är skadad, gick
Mitt i den 7 oktober 2014.
Sebastian i vagnen, tog sig ner
för trappan på en barnvagnsramp
som egentligen var alltför smal.
– Det var jobbigt att ta sig ner
utan hiss. Ändå är det standardhjul på den här vagnen. Det är alltid tråkigt när hissar inte fungerar,
säger hon.
l  Maj-Britt WahlBerg
[email protected]
tel 550 550 00
Sedan några veckor tillbaka pågår arbete med att byta ut delar i
schaktet inför installationen av
den nya hissen som ska tas i bruk
i mitten av april.
Den utrustas med g
lasdörrar och
glasrutor på långsidorna, blir handikappanpassad med bland annat
talsyntes och hörselslinga för den
som behöver använda nödtelefonen.
– En liten finess är att hissen
startar automatiskt. Den känner
linhiss
som går jämnare än den förra som
var en hydraulhiss som gick ryckigt när hissoljan blev kall på vintern.
– Det blir en rejäl ansiktslyftning, säger Stefan Wallberg.
Den trasiga hissen vid Danderyds sjukhus fick förtur till utbyte.
Men det finns många gamla och
dåliga SL-hissar som behöver bytas.
I sin nya budget satsar landstinget därför 1,5 miljarder kronor
på SL:s hissar och rulltrappor. Under en femårsperiod ska de flesta
bytas ut och arbetet inleds om ungefär ett år, enligt Kristoffer Tamsons (M), ordförande i landstingets trafiknämnd.
l  Maj-Britt Wahlberg
[email protected]
tel 550 550 95
Sjukhuset får
microugnsmat
DANDERYD Patienterna på
Danderyds sjukhus och personalrestaurangen Fontänen
får mat från en ny leverantör
den 1 april.
Leverantören valdes efter
det att 250 patienter i olika
åldrar fått provsmaka mat
från fyra anbudsgivare. Vinnare blev företaget Medirest
som ägs av den globala koncernen Compass group AB.
Maten är inte färdiglagad
när den kommer till sjukhuset
utan tillagas i microvågsugn
i tre till fem minuter. Metoden
kallas steamplicity och är en
slags ångkokning under plast.
– I stället för att man häller
upp och skopar ut maten, drar
man undan botten på lådan
så att maten hamnar på tallriken redan aptitligt upplagd,
säger Therese Gyllander,
kostcontroller på Danderyds
sjukhus.
Karta visade
fel hållplats
RÄTTELSE En felaktig karta
publicerades i nummer 8
av Lokaltidningen Mitt i Danderyd. Kartan skulle beskriva
läget för Roslagsbanans
ändstation Universitetet som
ersätter Östra Station under
tiden 19 juni–8 november.
Kartan visade dessvärre var
Roslagsbanans hållplats låg
innan den flyttades.
Mitt i Danderyd beklagar
misstaget.