från analys till bestående resultat

SÄRTRYCK, MANAGEMENTBLADET Nr #1 2013, AFFÄRSVÄRLDEN
FRÅN ANALYS
TILL BESTÅENDE
RESULTAT
Jan Qvarnström arbetar som konsult i egen regi, med fokus på
verksamhetsutveckling. Han är medlem i affärsnätverket BNI och
Stockholms Handelskammare och var nominerad till Årets Affärsnätverkare 2012.
I
30
nriktningen är verksamhetsutveckling.
och i olika sammanhang. Nästa år firar han
Jan Qvarnström blir ofta inkopplad när 10-årsjubileum och många kunder har han
företag behöver hjälp med att dokuhaft med sig sedan starten. En anledning till
mentera sitt arbetssätt eller säkra komdet tror han är att han alltid följer upp kundpetensen. Han är expert på att leda projekt nyttan. Han är extremt resultatinriktad och
som utmynnar i ett certifieringsbart system bygger in mätbarhet i ledningssystemet med
enligt såväl ISO- som kundkrav. I uppdraget mätbara mål. Att han har mångårig chefseringår att engagera och involvera så många farenhet och utgår från ledningens krav i
som möjligt i kvalitets- och miljöarbetet. Han
stället för ett system eller regelverk är andra
är specialist på att integrera många kravomfördelar. Under hans tio år på marknaden har
råden i ett ledningshan hunnit arbeta
system som kan cermed 35 olika bran− MIN ROLL ÄR OFTA
tifieras av tredjepart.
scher. Han hjälper
PROJEKTLEDARE, INTERVJUARE,
Samtidigt som han
företag som inte har
PEDAGOG OCH UTBILDARE.
skapar utrymme för
kompetens inom det
VILL FÖRETAGET FÖLJA ETT
ökad lönsamhet, flexegna företaget eller
VISST REGELVERK BÖRJAR
ibilitet,
effektivitet
som inte har tid eller
JAG MED ATT SE HUR DET REoch konkurrenskraft.
kunskapen att leda
GELVERKET KAN VÄVAS
Framför allt strävar
den typen av projekt.
IN I VERKSAMHETEN OCH
han efter att arbetet
blir förståligt och att
Brett kontaktnät
ANPASSAS FÖR JUST DET
skapa en medvetenav experter
FÖRETAG OCH INTE TVÄRTOM
het på alla nivåer i
Jan Qvarnström trivs
företaget, och hjälper
bra med att vara sin
till att bygga upp och överlämna ett kraftfullt egen utan anställda. Han menar att företaget
förbättringsverktyg till ledningen.
kan ses som ett paraplyföretag med kompletterande experter inom olika områden som
Många återkommande kunder
kan samverka på ett bra sätt mot slutkunden.
− Min roll är ofta projektledare, intervjuare, Han har många kollegor inom sitt affärsnätpedagog och utbildare. Vill företaget följa ett verk.
visst regelverk börjar jag med att se hur det
− När jag får större uppdrag har jag kollegor
regelverket kan vävas in i verksamheten och
i branschen och partners som jag kan koppla
anpassas för just det företag och inte tvärtom,
in. Det är också en trygghet för mina kunder
berättar han.
att det alltid finns någon som kan täcka upp
Jan Qvarnström har många återkommande om jag skulle bli sjuk eller av annat skäl inte
kunder som anlitar honom flera gånger
kan utföra uppdraget, säger han.
Adress:
Ljungstigen 16,
144 33 Rönninge
JAN QVARNSTRÖM
Namn: Jan Qvarnström
Gör: VD/verksamhetskonsult på Jan
Qvarnström Konsult AB
Utbildning: Företagsekonom
Drivkraft: Jag brinner för att hjälpa
kund att få ett certifieringsbart ledningssystem.
Motto: ”Låt fel bli rätt och mät det i
pengar”
Bor: Salem (25 km söder om Stockholm)
Familj: Gift med Elisabeth och har 2
utflugna barn
Fritid: Tennis, löpning, ideellt
föreningsarbete och resor.
OM JAN QVARNSTRÖM
KONSULT AB
“Jan Qvarnström Konsult AB hjälper
företagsledare och medarbetare att
förstå ISO- och kundkrav och omvandla det till ett lönsamt ledningssystem med excellent struktur. Ett
system som ledningen brinner för att
använda! Ett system som är entrébiljett till nya kunder”.
”Vi hjälper dig att visa befintliga
kunder, prospects, intressenter, uppdragsgivare och partners att ert
företag står för ett säkrat arbetssätt,
säkrad kompetens och ha ett
medvetet miljöarbete. Vi har en
mångårig managementerfarenhet
och att driva strategiska förändringsprojekt. Vi kan på ett enkelt sätt
förklara att marknad, affärer, kvalitet,
arbetsmiljö och miljö hänger ihop. Vi
är specialist på leda projekt som utmynnar i ett certifieringsbart system
som ökar lönsamheten”.
Tel: 08-532 539 36
E-post: [email protected]
www.jqkonsult.se
Managementbladet #1 2013
sundstrommedia.se