LPP Elektricitet

LPP Elektricitet
Du kommer känna igen väldigt mycket i detta område från årskurs 5 när vi arbetade med
kretsar kring el.
Vi kommer arbeta med ett material som heter PULS – Fysik och kemi (s. 102-114) samt ha
diskussioner och titta på film om elektricitet.
Läroplanen: centralt innehåll i FYSIK som ligger till grund för arbetsområdet:
Elektriska kretsar med batteri och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig
elektronisk utrustning, till exempel i ficklampor.
Några historiska och nutida upptäkter inom fysikområdet och deras betydelse för människans
levnadsvillkor och syn på världen.
Enkla systematiska undersökningar. Planera, utförande och utvärdering.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Efter arbetet ska du kunna:
- Planera en undersökning, genomföra den samt även skriva din utvärdering (vad du kom fram
till).
- Veta var/hur elektricitet används i hemmet och samhället.
- Diskutera vad upptäckten av elektricitet har haft för betydelse för människans levnadsvillkor
och hur de gjorde innan elektricitet fanns.
- Kunna rita ett kopplingsschema med batteri, lampa, strömbrytare och ledningar.
- Vilka material leder ström?
- Hur man ska handskas med elektricitet (elsäkerhet).
- Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas (parallellkoppling och seriekoppling)
samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
Begrepp:
Reflektor, batteri, strömbrytare, parallellkoppling, seriekoppling, isolering, ledning, elektricitet,
ström, skarvsladd, kortslutning, eluttag, petskyddad, elsäkerhet, eldsvåda, glödlampa, LED-lampa,
spänning, säkring, statisk elektricitet, , åska
Bedömning:
Du kommer bli bedömd i slutet av arbetet när du får möjlighet att visa vad du kan om detta område.
Du får välja mellan att göra en powerpoint, skriftligt- eller muntligt prov.
E
C
A
Fysik
Du kan göra enkla
undersökningar med hjälp av
planeringar. Du hjälper till att
komma på enkla frågor och
planeringar som fungerar
Du kan göra enkla
undersökningar med hjälp av
planeringar. Du kommer på enkla
frågor och planeringar som efter
någon förbättring fungerar.
Du kan använda utrustning på
ett säkert sätt som fungerar
ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett
säkert sätt som fungerar bra i
undersökningar
Du kan jämföra vad du och
andra har kommit fram till i
undersökningar. Du diskuterar
på ett enkelt sätt vad likheter
och skillnader kan bero på.
Du kan jämföra vad du och andra
har kommit fram till i
undersökningar. Du diskuterar på
ett enkelt sätt vad likheter och
skillnader kan bero på.
Du hjälper till och ger förslag
som kan göra undersökningen
bättre.
Du kan visa på ett enkelt sätt
hur du har gjort och vad du
har kommit fram till i dina
undersökningar med hjälp av
text och bild.
Du har baskunskaper i fysik.
Du ger exempel och beskriver
hur saker hänger ihop i
fysiken. Du använder fysikens
begrepp (som står under
”begrepp”) på ett ganska bra
sätt.
Du kan diskutera på ett enkelt
sätt om elektriska kretsar,
magneter, rörelser, ljud och
ljus. Du jämföra hur de händer
ihop med andra saker i
fysiken.
Du kan berätta om några
naturvetenskapliga upptäkter
(elektricitet) och på vilket sätt
de är viktiga för hur människor
lever.
Du ger förslag som efter någon
förbättring kan göra
undersökningen bättre.
Du kan visa på ett utvecklat sätt
hur du har gjort och vad du har
kommit fram till i dina
undersökningar med hjälp av text
och bild.
Du har goda kunskaper i fysik. Du
ger exempel och förklarar hur
saker hänger ihop i fysiken på ett
utvecklat sätt. Du använder
fysikens begrepp (som står under
”begrepp”) på ett bra sätt.
Du kan göra enkla undersökningar
med hjälp av planeringar. Du
kommer på enkla frågor och
planeringar som fungerar.
Du kan använda utrustning på ett
säkert sätt som fungerar mycket bra
i undersökningar.
Du kan jämföra vad du och andra har
kommit fram till i undersökningar.
Du diskuterar på ett enkelt sätt vad
likheter och skillnader kan bero på.
Du ger förslag som efter någon
förbättring kan göra undersökningen
bättre.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt
hur du har gjort och vad du har
kommit fram till i dina
undersökningar med hjälp av text
och bild.
Du har mycket goda kunskaper i
fysik. Du ger exempel och förklarar
hur saker hänger ihop i fysiken på ett
välutvecklat sätt. Du använder
fysikens begrepp (som står under
”begrepp”) på ett mycket bra sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat
sätt om elektriska kretsar,
magneter, rörelser, ljud och ljus.
Du jämföra hur de händer ihop
med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett välutvecklat
sätt om elektriska kretsar, magneter,
rörelser, ljud och ljus. Du jämföra
hur de händer ihop med andra saker
i fysiken.
Du kan berätta om några
naturvetenskapliga upptäkter
(elektricitet) och på vilket sätt de
är viktiga för hur människor lever.
Du kan berätta om några
naturvetenskapliga upptäkter
(elektricitet) och på vilket sätt de är
viktiga för hur människor lever.