Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till
Rehabcentrum
Kungsholmen!
Att drabbas av en sjukdom eller
skada innebär ofta ett nytt läge
i livet. När livsvillkoren förändras
kan du behöva professionell hjälp
på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig
aktiv rehabilitering utifrån dina
behov och förutsättningar.
”Våra kockar lagar
mat från grunden
och använder gärna
ekologiska och närodlade råvaror.
Omsorg om den goda
maten är ett sätt att
visa omtanke.”
Vägen tillbaka till ett bra liv bygger på kunskap och träning.
Kunskap som hjälper dig att hantera nya utmaningar i vardagen
och träning som hjälper dig att återfå och stärka din funktionsförmåga.
Dina behov och förutsättningar är utgångspunkt när vi tillsammans sätter mål för din rehabilitering. På Rehabcentrum har vi
den professionella kunskapen, men det är du själv som är den
viktigaste resursen i rehabiliteringen. Ett bra resultat bygger på
att du är aktiv och delaktig. Med omtanke, respekt och kunskap
hjälper vi dig på vägen.
MERVÄRDE FÖR DIG
Rehabcentrum finns på Stockholms Sjukhem som ligger centralt på Kungsholmen, nära Fridhemsplan, med bra kommunikationer och direkt närhet till annan service. Vårt unika läge med
en egen park gör att vi kan erbjuda rehabilitering i en lugn miljö
mitt i centrala Stockholm. Även den inre miljön är harmonisk och
stimulerande. Rehabcentrum har generösa och ljusa lokaler som
är väl anpassade för rehabilitering och träning.
MAT SOM GÖR SKILLNAD
Vi är måna om att hela vistelsen hos oss ska vara bra för dig.
Vi vill skapa en så positiv och hemlik miljö som möjligt. Att
servera god och bra mat är självklart för oss. Vi vet att maten
gör skillnad både för återhämtning och välbefinnande.
Hos oss finns det alltid två rätter att välja mellan till lunch och
middag. All mat lagas i eget kök av erfarna kockar. Maten lagas
från grunden och vi använder gärna ekologiska och närodlade
råvaror.
”Målet med din
rehabilitering är
bästa möjliga
livskvalitet”
Rehabcentrum drivs utan vinstsyfte. För oss är kvaliteten i
vården själva vinsten.
”På Stockholms
Sjukhem finns
café, restaurang
och bibliotek.”
”Genom egen forskning har vi unika
möjligheter att utveckla ny kunskap,
till gagn för dig
som rehabiliteras
hos oss.”
Rehabcentrum drivs av en stiftelse utan vinstsyfte, vilket betyder att
alla pengar går direkt till verksamheten. Det gör att vi kan satsa på
det som ger guldkant i tillvaron under din vistelse här, till exempel
god mat och en stimulerande miljö.
Vi satsar också på utveckling och forskning för att alltid ha den
senaste kunskapen inom området. Det innebär att vi kan erbjuda
dig rehabilitering av högsta kvalitet.
STIMULERANDE OCH HARMONISK MILJÖ
Våra patientrum är ljusa och rymliga. De flesta rum är enkelrum
med toalett och dusch, men det finns även dubbelrum. TV finns i
det gemensamma TV-rummet och i de flesta patientrum. Alla rum
har tillgång till trådlöst nätverk som du kan koppla upp dig mot om
du har en egen dator, mobil eller surfplatta.
Rehabilitering handlar om att stärka både kropp och själ. Därför
är miljön du vistas i viktig. Vår kultursamordnare ordnar aktiviteter
som ger dig möjlighet att ta del av musik, konstutställningar och
andra upplevelser för alla sinnen.
På Stockholms Sjukhem finns även annan service som du kan
utnyttja. Här finns till exempel café, restaurang och bibliotek.
Träningen är individuellt anpassad
och du tränar både i grupp och
enskilt. Du kan komma hit direkt
efter din sjukhusvistelse eller
efter att ha varit hemma en tid.
BASSÄNGER, GYM OCH YOGA
Vi har moderna och väl anpassade lokaler för att möta dina behov.
Här finns bland annat ett välutrustat gym och två träningsbassänger, arbetsterapilokaler för skapande verksamhet samt ett träningskök. Vi har även tillgång till parken för träning och utevistelse.
På Rehabcentrum kan du också träna med hjälp av Wii-spel,
medicinsk yoga och rehabhund.
MULTIPROFESSIONELLA TEAM
Vi arbetar med rehabilitering i multiprofessionella team. Om du behöver stöd utöver det vi själva kan erbjuda har vi även ett väl uppbyggt nätverk med olika specialister till vår hjälp.
NEUROLOGISK REHABILITERING, AVDELNING 1
Vi tar emot dig som har behandlats på sjukhus på grund av en
neurologisk sjukdom eller skada. Du får hjälp med din rehabilitering
av ett team med specialistkunskaper inom neurologi. Utifrån individuella mål erbjuder vi behovsanpassad träning, enskilt och i grupp.
I rehabiliteringen arbetar vi tillsammans med dig utifrån individuella mål för att uppnå största möjliga självständighet i vardagsaktiviteter och funktioner som har påverkats av din sjukdom eller
skada.
Träningen handlar till exempel om att förbättra balans, styrka,
handfunktion, koncentrations- och planeringsförmåga. Allt detta
tränas också i komplexa vardagssituationer som personlig vård,
matlagning, inköp samt promenader utomhus.
KIRURGISK REHABILITERING, AVDELNING 3
Vi tar emot dig som behöver rehabilitering efter kirurgisk, thoraxkirurgisk eller ortopedisk behandling och/eller operation.
Rehabiliteringen handlar mycket om fysisk aktivitet, kost och
smärtlindring. Målsättningen är att du med hjälp av nya strategier
och tekniker ska nå största möjliga självständighet i vardagen. Detta sker bland annat genom fysisk träning i grupp samt individuellt
behovsanpassad träning av dagliga aktiviteter och förflyttningar.
”Att hjälpa dig
på vägen tillbaka
till ett bra liv är
teamets drivkraft.”
PLANERAD NEUROLOGISK REHABILITERING
I Stockholms län gäller vårdval för planerad rehabilitering. Vårdvalet innebär att du kan välja vilken vårdgivare du vill anlita. Rehabcentrum tar emot dig som har blivit beviljad planerad specialiserad
rehabilitering för en neurologisk sjukdom eller skada.
Vi erbjuder både rehabilitering i dagvård och inneliggande rehabilitering. För att komma till oss behöver du en läkarremiss. På vår
webbplats finns mer information om vårdvalet för planerad neurologisk rehabilitering www.stockholmssjukhem.se/rehabcentrum
”Träningen är alltid
individuellt anpassad.
Vi tränar både enskilt
och i grupp.”
PRIMÄRVÅRDSREHAB KUNGSHOLMEN
Stockholms Sjukhem erbjuder även primärvårdsrehabilitering.
Hit är du välkommen för att träffa våra kunniga arbetsterapeuter
och fysioterapeuter samt vår dietist. Ingen remiss behövs för
primärvårdsrehabilitering.
Arbetsterapeuterna hjälper bl a till med utredningar och träning
vid fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. De arbetar även
med handträning och hjälpmedelsutprovning samt bedömer behov
av bostadsanpassning. Dietisten förebygger, utreder och behandlar kost- och nutritionsrelaterade problem. Här får du hjälp vid
bl a hjärt-kärlsjukdom, diabetes, övervikt, mag-tarm sjukdomar,
KOL och undernäring.
Hos fysioterapeuterna kan du få hjälp med träning vid olika sjukdomstillstånd. Primärvårdsrehab har mottagning på Stockholms
Sjukhem men vi gör även hembesök vid behov.
Vi har kontinuerligt olika utbildningar, till exempel artrosskola,
KOL-skola och studiecirklar. Vi har också olika träningsgrupper,
medicinsk yoga, bassängträning och gym.
NEUROTEAM KUNGSHOLMEN
Neuroteamet erbjuder rehabilitering i hemmet och i hemmets närmiljö. Vi vänder oss till personer över 18 år som behöver rehabilitering direkt efter utskrivning från sjukhus. Du kan vara ny- eller
återinsjuknad i stroke, annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk
sjukdom. I teamet arbetar arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped
och kurator.
Vi vill stödja dig genom att erbjuda en individuellt anpassad
rehabilitering. Målet är att du ska återvinna eller bibehålla bästa
möjliga funktion för att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv
som möjligt.
FOTO ALEXANDER RUAS. ILLUSTRATION PETER VARHELYI. TRYCK DONE 2015.
HITTA HIT Rehabcentrum ligger centralt på Kungsholmen med bra kommunikationer
och direkt närhet till annan service.
KONTAKTUPPGIFTER
Välkommen att kontakta oss om du har frågor om rehabilitering:
Neurologisk rehabilitering, avdelning 1:
Tarja Thiang, enhetsledare, tel 08-617 12 12
Kirurgisk rehabilitering, avdelning 3:
Agneta Björkman, enhetsledare, tel 08-617 93 56
Dagrehabilitering: Kenneth Granarve, paramedicinsk chef, tel 08-617 12 95
Primärvårdsrehab Kungsholmen: tel 08-617 93 82
Neuroteam Kungsholmen: tel 08-617 12 01
För mer information se www.stockholmssjukhem.se/rehabcentrum
VÅR KOMPETENS, DIN TRYGGHET
Rehabcentrum Kungsholmen, Box 12230, 102 26 Stockholm.
Besöksadress: Mariebergsgatan 22. Telefon 08-617 12 00
www.stockholmssjukhem.se/rehabcentrum
2015-05-05