Ladda ner produktblad

INKASSO OCH PÅMINNELSESERVICE
VÅRDA DINA
KUNDRELATIONER OCH
MINSKA
KREDITFÖRLUSTERNA.
Vi hjälper dig att spara tid och öka likviditeten.
PÅMINNELSESERVICE
INKASSOSERVICE
När du säljer dina varor eller tjänster och betalningen
När det gäller att få betalt för en fordran som gått till
uteblir tar det fokus från att göra nya affärer.
inkasso handlar mycket om att vara kvick, lyhörd och att
välja rätt åtgärd vid rätt tillfälle. Vi på Promentor Finans är
Därför är det viktigt att ha en partner som hjälper dig att få
ett noggrant inkassobolag med ett öga för detaljer. Vi
betalt för ditt jobb. Du slipper lägga ner tid och energi på
förstår helheten.
att bevaka betalning inkommer. Med vår tjänst har Du en
partner som med största respekt för dina kunder tar hand
Vi hjälper dig med inkasso som en separat tjänst eller i
om dina ärenden och säkerhetsställer att Du får betalt.
kombination med vår faktureringsservice och
påminnelseservice. Har vi hanterat din fordran via våra
Vi hjälper dig att sända betalningspåminnelse, bevaka
system låter vi ärendet gå vidare till inkasso automatiskt.
betalning och fakturera dröjsmålsränta. Rutinerna sätts
Om inte hanterar vi dina fordringar ändå; enstaka ärenden
alltid upp i dialog med Dig och Vi ser till att skräddarsy
kan du enkelt registrera i vår klientwebb och större
dessa efter dina önskemål.
volymer överför Du via fil.
Du får tillgång till vår klientwebb, vilket ger dig full kontroll
över dina ärenden. Enkelt och smidigt kontrollerar Du
status i enskilda ärenden samt beställa olika typer av
rapporter.
KONTAKTA OSS
OM OSS
Telefon: 08-734 31 00
E-post: [email protected]
www.promentorfinans.se
Promentor Finans fokuserar på att tillhandahålla tjänster inom
fordringshantering till medelstora och stora företag i Sverige. Vi är
måna om att bidra till att stärka våra kunders befintliga affärer och
att möjliggöra fler lönsamma affärer för våra kunder.
SÅ HÄR GÅR DET TILL
1
2
3
4
Vi tecknar ett avtal och skapar
en rutin som passar dig.
Du skickar underlag till oss via
fil, e-post eller klientwebb.
Vi skickar ut inkassokrav,
bevakar och bokar betalning.
Vi klientmedelredovisar
inbetalningar och utbetalar
dagligen till dig.
5
Om betalning uteblivit ansvarar
vi för att välja och vidta
lämpliga åtgärder.
KONTAKTA OSS
OM OSS
Telefon: 08-734 31 00
E-post: [email protected]
www.promentorfinans.se
Promentor Finans fokuserar på att tillhandahålla tjänster inom
fordringshantering till medelstora och stora företag i Sverige. Vi är
måna om att bidra till att stärka våra kunders befintliga affärer och
att möjliggöra fler lönsamma affärer för våra kunder.