Utbildningar som motiverar och hjälper dig.

Anticimex Utbildning
Utbildningar som motiverar
och hjälper dig.
Syftet med våra motivationsutbildningar är att ge en bättre förståelse för hur olika
grundförutsättningar inom livsmedelshygien kan påverka din verksamhet. Vi erbjuder många
olika utbildningar och strävar alltid efter att du som har deltagit i någon av dem, ska uppleva
att utbildningen har varit lärorik och inspirerande och att du kan rekommendera den till andra.
Målsättning
Alla deltagare ska efter utbildningen känna att de:
vet vad som förväntas gällande
verksamhetens rutiner.
är motiverade att arbeta på rätt sätt.
Målgrupp
Anställda inom livsmedelshanterande verksamheter som
exempelvis restauranger, livsmedelsbutiker, storhushåll,
bagerier och livsmedelsindustrier.
Upplägg
Utbildningarna kan med fördel genomföras på plats i
din verksamhet och då med dina egna exempel. I dessa
skräddarsydda utbildningar anpassar vi tillsammans
kursinnehållet och utbildningens längd, alltifrån trettio
minuter upp till en halv- eller heldag. Vi erbjuder också
öppna utbildningar med deltagare från olika verksamheter.
Utbildningstillfällen
På www.anticimex.se hittar du aktuella tillfällen för de
öppna utbildningarna och kan anmäla dig direkt. Kontakta
ditt närmaste Anticimex-kontor om du vill att vi ska
anordna en skräddarsydd utbildning för ditt företag.
Vi erbjuder följande motivationsutbildningar
Allergi och överkänslighet Grundförutsättningar
Märkning
Personlig hygien
Rengöring
Underhåll
Boka din
utbildning
nu!
Våra motivationsutbildningar ger
medarbetarna den kunskap som krävs.
Allergi och överkänslighet
I motivationsutbildningen Allergi och överkänslighet
tar vi upp vilka livsmedel som kan vara allergener, vad
som händer vid en reaktion, i vilka produkter vi kan
hitta allergener och hur vi kan hantera dem. Kunskap
om allergener är en förutsättning för alla som hanterar
livsmedel. Allergener är i dag ett stort problem för alla
de som är allergiska eller överkänsliga.
Personlig hygien
Motivationsutbildningen Personlig hygien ger dig
kunskap om hur personlig hygien och beteende
påverkar matsäkerheten
Vi går bland annat igenom:
Sjukdom
Arbetskläder
Vi går bland annat igenom:
Handtvätt
Vanliga livsmedel som kan orsaka överkänslighet
och allergiska reaktioner
Mikroorganismer
Rengöring
Hantering av allergener
Märkning av allergener
Grundförutsättningar
Motivationsutbildningen Grundförutsättningar har
som mål att alla ska förstå vad en grundförutsättning
är, vilka som finns och varför de är så viktiga.
Vi går bland annat igenom:
Motivationsutbildningen Rengöring ger dig kunskap kring
renlighet och vanliga typer av smuts. Rengöring är en av
de viktigaste grundförutsättningarna för att förhindra att
mikroorganismer växer och sprids okontrollerat.
Vi går bland annat igenom:
Vad är rent
Vad som ska vara rent
Baskunskap om grundförutsättningar
Rengöringsfaktorer
Dagliga rutiner
Hur kan man kontrollera att det är rent
Märkning
Underhåll
Motivationsutbildningen Märkning ger dig kunskap om
varför vi märker våra livsmedel och hur det ska göras.
En korrekt märkning ger dina kunder den information
som de behöver för att kunna göra sina val. Det kan
exempelvis gälla att undvika sådant som de inte tål,
fakta om bäst-före-datum, kontaktinformation etc.
I motivationsutbildningen Underhåll diskuterar vi
konsekvenserna av ett fungerande och ett icke-fungerande
underhållsarbete. Ett korrekt underhåll av lokaler och
utrustning är en grundförutsättning för en säker
mathantering.
Vi går bland annat igenom:
Vi går bland annat igenom:
Varför vi märker våra livsmedel
Skillnaden mellan förpackade och
oförpackade livsmedel
Hur märkningen ska se ut
Vem som ansvarar för underhållet
Skalskydd
Omgivning
Golv, tak och väggar
Mängddeklaration
Förvaringsanvisning
Ursprung
Anticimex är ett europeiskt serviceföretag som grundades i Sverige 1934.
Vi skapar trygga och hälsosamma inomhusmiljöer genom inspektioner,
garantier och försäkringar och arbetar inom områdena skadedjur, hygien,
byggnadsmiljö, energi, brandskydd och arbetsmiljö.
Utg. 1
Vanliga typer av smuts