Viking Line - över 200 milj. passagerare, 20 milj. bilar och 3,7 milj

Viking Line – över 200
000 000 passagerare,
20 000 000 bilar och 3 700 000 fraktenheter
sedan 1959
Andreas Remmer vice VD
Sjöfartens dag 21.5.2015
En ny era i
passagerartrafiken
En ny era i passagerartrafiken Finland-Åland-Sverige
inleddes på försommaren 1959 då den nya bilfärjan – S/S
Viking – sattes i trafik av det nybilade bolaget Vikinglinjen
Ab med den åländska sjökaptenen Gunnar Eklund som
initiativtagare.
Sedan dess har ett drygt femtiotal fartyg varit verksamma
inom ramen för Viking-rederiernas trafik.
1959–2014
200 miljoner passagerare
19,5 miljoner bilar
3,7 miljoner fraktenheter
Varje år reser 6,6 miljoner passagerare
med Viking Lines fartyg.
Viking Line i korthet
•
•
•
•
•
•
Noterat på Helsingfors fondbörs sedan 5.7.1995
Omsättningen var 527,4 MEUR under 2014
Medelantalet anställda var 3.104 under 2014
Trafikerar Finland, Sverige och Baltikum
med sju fartyg
Totalt 12 kontor och sju hamnar
Trafikstatistik för verksamhetsåret 2014:
6.610.146
129.255
634.433
16.588
passagerare
lastenheter
personbilar
bussar
Historisk passagerarstatistik
1959–2014, 200 miljoner passagerare
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
Passagerarrekord under 2014
200 000 000 och 10 000 000
•
I början av mars hade M/S Viking XPRS sedan
trafikstarten den 28 april 2008 transporterat 10
miljoner passagerare. Inget annat fartyg inom
Viking Lines trafikområde har någonsin haft lika
stora passagerarvolymer under samma tidsperiod.
•
Viking Line nådde den 10 december en betydande
milstolpe när antalet passagerare överskred 200
miljoners gränsen.
Viking Lines flotta
Viking Lines flotta består av sju fartyg som är väl anpassade för passagerar- och frakttrafik.
Viking Grace
Byggd 2013
2.800 passagerare
550 personbilar
Amorella
Byggd 1988
2.450 passagerare
450 personbilar
Mariella
Byggd 1985
2.500 passagerare
400 personbilar
Gabriella
Byggd 1992, köpt 1997
2.400 passagerare
420 personbilar
Rosella
Byggd 1980
1.500 passagerare
340 personbilar
Viking XPRS
Byggd 2008
2.500 passagerare
230 personbilar
Viking Cinderella
Byggd 1989
2.500 passagerare
306 personbilar
En kombination av tjänster
FARTYGSTRAFIK
Trafik mellan Finland, Sverige, Estland och Åland där vi kombinerar
olika typer av kryssningar och konferenser med rutt och frakttrafik.
Kryssningar och konferenser från Stockholm och Helsingfors
till olika destinationer i Östersjön.
Verksamhet
FARTYGSTRAFIK
• Trafik mellan Finland, Sverige, Estland och Åland
där vi kombinerar olika typer av kryssningar
och konferenser med rutt och frakttrafik.
• Kryssningar och konferenser från Stockholm
och Helsingfors till olika destinationer i Östersjön.
ÖVRIG VERKSAMHET
• Rese- och bussverksamhet
inom Viking Line Åland
• Utveckling av Åland som destination
• Logi
Fraktverksamheten
Viking Line erbjuder sina fraktkunder sjötransport-,
stuveri- och speditionstjänster i trafiken Finland–Åland–
Sverige och Finland–Estland.
Regelbundna och frekventa avgångar, moderna fartyg och
en kunnig personal såväl iland som ombord bidrar till att
uppfylla transportföretagens behov.
3,7 miljoner fraktenheter
sedan 1959
Under verksamhetsåret 2014 transporterade Viking Line
totalt 129 255 lastenheter (119 704) och uppnådde
därmed en marknadsandel om uppskattningsvis 21,9 %
(20,9 %).
Första stora LNG-fartyget
Viking Lines nya fartyg är det första i Östersjön
och det första stora passagerarfartyget i världen
som drivs med LNG *.
LNG som bränslealternativ är världsunikt för ett
passagerarfartyg av denna storlek.
Genom att använda LNG reduceras utsläpp av kväve
med 85 % och växthusgaser med 15 %.
Svavel- och partikelutsläppen är praktiskt taget noll.
*) I praktiken innebär det att gasen kyls ned till minus 162 grader
då den övergår till flytande form och komprimeras ungefär 600 gånger.