ANBUDSINFORMATION - Advokatbyrån Kaiding

1 (3)
Ref nr
1034829.7.0012
ANBUDSINFORMATION
Thelins Rör AB, 556377-0964, i konkurs
Allmän beskrivning
Bolaget Thelins Rör AB försattes i konkurs 2015-10-08 vid Luleå tingsrätt.
Advokat Håkan Kjellgren förordnades till konkursförvaltare.
Bolaget har bedrivit installation och försäljning av rör och VVS-artiklar i Piteå
och Luleå området. Bolaget har haft sin bas i Norrfjären i Piteå kommun.
Bolagets tillgångar består av maskiner och inventarier, fordon och varulager.
Egendomen finns i Bolagets tidigare förhyrda lokaler i Norrfjärden.
Maskiner och inventarier
Bolagets maskiner och inventarier består bland annat av diverse verktyg som
nyttjats i den aktuella verksamheten och en container.
Se bifogade inventeringslista.
Advokatbyrån Kaiding
Umeå
Skellefteå
Piteå
Luleå
Kalix
Haparanda
Gällivare
Box 114, 941 23 PITEÅ
Besök: Prästgårdsgatan 30
Tel: 010-199 07 50
Fax: 010-199 07 99
Bankgiro: 204-0475
F-skattsedel
E-post: [email protected]
Webb: www.kaiding.se
Bankgiro klientmedel: 204-0467
Org nr: 994700-9438
2 (3)
Fordon
Bolagets fordon består av två fungerade bilar, ett fungerande släp och
två avställda bilar som kan betecknas som skrotbilar.
Se bifogade inventeringslista.
Varulager
Bolagets varulager består bland annat av en mängd olika rördelar samt
egendom som varit till salu i Bolagets butiksdel, t.ex. olika typer av
blandare, högtryckstvätt, visningsexemplar badrum m.m.
Se bifogade inventeringslista.
Anbud
Konkursförvaltaren bereder samtliga möjlighet att inkomma med anbud avseende
1. Maskiner och inventarier
2. Fordon
3. Varulager
Konkursförvaltaren önskar i första hand anbud på samtlig egendom och i andra
hand på delar av egendomen. Konkursförvaltaren kommer dock att prioritera
anbud omfattande all egendom.
Denna ”anbudsinformation” med bifogade inventeringslistor skall
endast ses som ett komplement och hjälpmedel till intressents egen
undersökning och besiktning av egendomen.
Konkursförvaltaren ansvarar inte i någon del för de lämnade
uppgifterna och intressent skall således själv besiktiga och bedöma
egendomen i alla avseenden.
Egendomen säljes i befintligt skick och konkursboet friskriver sig från allt ansvar
för eventuella fel och brister i egendomen och/eller i detta anbudsunderlag.
Konkursförvaltaren förbehåller sig fri prövningsrätt i alla avseenden.
Visning
Visning av egendomen kan ordnas efter överenskommelse med
konkursförvaltaren. Kontakta advokat Håkan Kjellgren tel 010-199 07 50 eller
3 (3)
e-post [email protected]
Övrigt/anbudstid
Ytterligare upplysningar om egendomen lämnas av konkursförvaltaren Håkan
Kjellgren på telefon 010-199 07 50 alt. [email protected]
Anbud märkta ”Thelins Rör” ska vara advokat Håkan Kjellgren, Box 114, 941
23 Piteå, tillhanda senast måndag 2015-11-16 kl 15.00
Piteå den 28 oktober 2015
Håkan Kjellgren
Bilagor:
Bil 1:1
Bil 1:2
Bil 1:3
Bil 2
Bil 3:1
Bil 3:2
Bil 3:3
Bil 3:4
Bil 3:5
Maskiner och inventarier
Maskiner och inventarier förråd
Maskiner och inventarier förråd 2
Fordon
Varulager
Varulager butiken
Varulager container inne
Varulager rörförråd
Varulager radiatorer element