Information 1 2016

CLOSER TO RALLY.
INFORMATION
RALLY SWEDEN HISTORIC
2016
SVENSK
VERSION
12-13 FEBRUARI 2016
RALLYSWEDEN.COM
#RALLYSWEDEN
CLOSER TO RALLY.
1. VÄLKOMMEN OCH INTRODUKTION
Välkommen till Rally Sweden Historic!
För fjärde gången arrangerar vi en tävling med historiska bilar i anslutning till VM-deltävlingen
Rally Sweden. Rally Sweden Historic kommer att genomföras 12-13 februari i Värmland och
Dalarna och vi kommer även som tidigare år att besöka vårt grannland Norge.
Plats och bana
Rally HQ finns i Karlstad Congress and Culture Centre (KCCC).
Anmälan och besiknting kommer att vara i Karlstad den 11 februari. Presentation av tävlande
kommer att hållas på SSS Karlstad på torsdag kväll, innan WRC-fältet startar SS1.
Den totala banlängden är cirka 700 km varav ungegär 135 km utgörs av specialsträckor. Rallyt
kommer köras både i Sverige och Norge.
Rallyt kommer starta fredagen den 12 februari i Hagfors och mål den 13 februari i Karlstad, där
även prisutdelningen kommer att hållas på SSS Karlstad.
Varmt välkommen till ett magisk vinterrally i Sverige och Norge!
Rally Sweden/Rally Sweden Historic
Organisationskommittén
--------------------------------------------FIA Miljöackreditering
Rally Sweden är första motorsportevenemanget i världen för att uppnå ackreditering
“Achievement of Excellence” från FIA Institute miljöprogram. Programmet är en del av ett större
initiativ mellan FIA och FIA Institute med syfte att utvärdera och reducera motorsportens inverkan
på miljön.
En viktig del är antalet tryckta och utskrivna dokument. Informationsdokument som detta
kommer endast att publiceras på vår websida och bara ett minimalt antal av inbjudan/tilläggsregler
kommer att skrivas ut för chefsfunktionärer och tävlande.
DETTA DOKUMENT ÄR INGET REGELVERK - ENDAST FÖR INFORMATION!
2
RALLY SWEDEN HISTORIC 2016
CLOSER TO RALLY.
2. KONTAKTUPPGIFTER
2.1 ADRESS OCH TELEFON
Permanent kontor
Postadress: Rally Sweden
Box 594
SE-651 13 Karlstad, Sweden
Besöks- och leveransadress: Lantvärnsgatan 4,
SE-652 21 Karlstad
Telefon: +46 (0) 54 10 20 25
Fax: +46 (0) 54 18 05 30
E-mail: [email protected]
Webb: www.rallysweden.com
Rally HQ Besöks- och leveransadress:
Besöks- och leveransadress: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8, SE-652 20 Karlstad, Sweden
Den officiella anslagstavlan kommer att vara placerad i Rally HQ. Dokumenten på den officiella
anslagstavlan kommer även att läggas upp på www.rallysweden.com
3. PROGRAM OCH DEADLINES
Fredag 11 December 2015
Inbjudan/tilläggsregler och anmälningsblankett publiceras
Webb
Tisdag 12 Januari 2016
Sista anmälningsdag
Rally Office
4. ANMÄLAN
4.1 LICENSKLASSER
Tävlingen är öppen för svenska A, B och C förare och kartläsare/co-drivers som innehar en giltig
licens för 2016. Tävlingen är också öppen för utländska deltagare med en giltig licens.
Utländska förare måste även skicka ett tillstånd från sitt bilsportförbund.
RALLY SWEDEN HISTORIC 2016
3
CLOSER TO RALLY.
4.2 BILKLASSER
Bilar som överensstämmer med FIA Appendix K och innehar ett giltigt HTP document kan
anmälas.
Klass 1: upp till och inklusive 1961. Klass 2-5: upp till och inklusive 1965. Klass 7: upp till och
inklusive 1971. Klass 8: upp till och inklusive 1975. Klass 9: upp till och inklusive 1981. Klass 10: upp
till och inklusive 1990.
Giltig HTP inklusive FIA homologeringshandlingar skall kunna uppvisa
Klass 1
Klass 2-3
Klass 4
Klass 5
Klass 7
Klass 8
Klass 9
Klass 10
STD/GT-GTS E-bilar
STD/GT-GTS F-bilar
STD/GT-GTS F-bilar
STD/GT-GTS F-bilar
STD/GT-GTS G1 & G2-bilar STD/GT-GTS H1-bilar
STD/GT-GTS H2 & I-bilar
STD/GT-GTS J1 & J2-bilar
oavsett cyl.volym.
1000 – 1300 cc
1300 – 1600 cc
Över 1600 cc
oavsett cyl.volym.
oavsett cyl.volym.
oavsett cyl.volym.
oavsett cyl.volym.
4.3 KRITERIER FÖR ACCEPTANS AV ANMÄLNINGAR
Slutdatum och tid för anmälan: kommer vara det som föreskrivs inbjudan/tilläggsreglerna
Inbjudan/tilläggsreglerna och anmälningsblankett kommer att publiceras på www.rallysweden.
com.
De som önskar delta i Rally Sweden Historic 2016 måste noggrant fylla i och skicka den
elektroniska anmälningsblanketten senast den sista anmälningsdagen.
Anmälan kommer endast att accepteras om anmälningsavgiften är betald.
Utländska förare måste även skicka ett tillstånd från sitt bilsportförbund.
Antalet anmälningar som accepteras är beoende av antalet anmälningar i VM-deltävlingen.
Arrangören förbehåller sig rätten att gallra.
4.4 ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälningsavgift: Anmälningsavgiften kommer att anges i inbjudan/tilläggsreglerna.
5. DÄCK
Endast däck enligt FIA Appendix – K Art. 8.4 och SBF klassade vinterdäck,
fritt antal. Transporthjul får användas.
6. RESERVATION AV HOTELL OCH LOGI
För att garantera ditt boende, vänligen boka så snart som möjligt. Efter 12 januari 2016, kan
tillgången på rum inte garanteras. Vänligen kontakta vår bokningsavdelning för bokning:
AVISITA Greta Anttilla 0752-40 10 45 [email protected]
De lokala turistbyråer i området kan också hjälpa dig med reservationer.
För kontaktuppgifter, www.varmland.org och / eller www.dalarna.se, www.visitnorway.no
4
RALLY SWEDEN HISTORIC 2016