Farligaste förarnas bilar tas i beslag

17 NOVEMBER 2015
ÅRG 26, NR 47
Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka
Red 555 266 20, [email protected] Annons 555 266 10
MED HAMMARBY SJÖSTAD
Läs även:
NVP.se
NACKA 15
KULTUR 29
NYHETER 6
NYHETER 8-9
Statoil ger sig
inte i datumstrid
Fabrikens former
under 175 år
Hundattack
står ägaren dyrt
Oro när vård
flyttas från Nacka
Telia kapar
fiberutbyggnad
VÄRMDÖ Telia avbryter
utbyggnadsplanerna av
fibernätet i delar för Värmdö. Som orsak anges att
för få valt att teckna avtal.
Men på Djurö höjs kritiska
röster, eftersom man anser
att kampanjen var dömd att
misslyckas.
➤10
Ägare ger sig
in i museiflytt
VÄRMDÖ Nationalmuseum
ger sig in i diskussionen om
Porslinsmuseets lokalisering.
Trots att de äger museets
samlingar, med 40 000 föremål, anser de inte att de
fått delta i processen kring
de nya utställningslokalerna.
➤7
Tror väg ska
ge nya bostäder
FOTO: JENNY FREJING
Farligaste förarnas
bilar tas i beslag
Idag står 31 bilar i ett plåtskjul
i Nacka. Av polisen kallas de ”busbilar” på grund
NACKA/VÄRMDÖ
av att förarna misskött sig så pass mycket att de
anses utgöra en stor fara i trafiken.
➤6
Nu ska raster
upp på agendan
VÄRMDÖ
TEMA UTBILDNING Är
elevernas scheman för tajta?
Nu finns ett förslag om att
införa minst 15 minuters
rast varje för- och eftermiddag på högstadiet i Värmdö.
Utbildningsnämndens ordförande Marie Bladholm, M,
är positivt inställd och lovar
att lyfta frågan.
➤20-21
Siri skrev skarpaste artikeln
➤24-25
VÄRMDÖ Värmdö har
upphandlat en konsult som
ska titta på trafiklösningar
för Hemmestaområdet.
Uppdraget är begränsat till
att gälla en förbifart genom
Storskogen. Nu menar flera
föreningar att förbifarten
inte är en trafiklösning, utan
ett exploateringsprojekt.
➤12-13
SP O RTE N
Twittrar med
Zlatans fans
NACKA/VÄRMDÖ FOTBOLL
Franske Nackabon Marc
Monteil är storklubben
Paris Saint-Germains man i
Sverige.
➤34
2
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
INNEHÅLL
SIDAN TVÅ
Utblick mot Paris
med brutal inramning
V
staden i modern tid. En tragedi
så stor att en allvarlig tågolycka i
samma land, med minst tio döda,
helt hamnat i skymundan.
Vårt Parisinslag kändes plötsligt brutalt otajmat, även om det
förstås är futtigt i sammanhanget.
Den ljusa utblicken fick en kolsvart inramning.
i har sedan länge planerat
en artikel om en Nackabo
som jobbar med sociala
medier på svenska åt fotbollslaget
Paris Saint-Germain till veckans
tidning. En rolig utblick, tänkte
vi. Tajmingen var ju dessutom
perfekt med tanke på PSG:s kommande champions league-match
mot Malmö FF, samt Sveriges
kvalmatcher mot Danmark, där
Parislagets största stjärna Zlatan
Ibrahimovic är given galjonsfigur.
Men så small bomber och vapen
i Paris. Vid nationalarenan för fotboll, på restauranger och i en konsertlokal. Det talas om det värsta
terrordådet i den franska huvud-
INSÄNT
Samtidigt är det just så terror-
ANDERS MILDE
[email protected]
Skriv en insändare: Nacka Värmdö Posten, Box 735, 131 24 Nacka. Mejla till: [email protected] Du får vara anonym och underteckna
med en signatur, men redaktionen behöver namn och kontaktuppgifter.Vi förbehåller oss rätten att korta texter.
Kommentarer
från NVP.se
Om att det eventuellt blir
en tredje Nackamast.
Borde ju kunna gå att
sätta den nya sändaren
i Telias torn i Hammarby
och få lika bra täckning
för dessa radiokanaler.
Problemet numera är väl
att Telia och Teracom
(som jag antar kommer
svara för driften för SBS
Radios räkning) är olika
bolag.
Patrick
Värmdö 12-13
Kultur & Nöje 29
Näringsliv 16
Familjenytt 30-31
Det händer 33
Sport 34-35
Hur tar ni hand
om era ungdomar?
ter, göra restaurangbesök och se
fotbollsmatcher.
Och PSG:s svenska fans kommer att fortsätta följa sitt favoritlag. Därför kör vi den planerade
artikeln.
dåd fungerar – syftet är att slå
sönder vardagen, tryggheten och
redan uppgjorda planer. Skaka
om och förstöra.
Men även om det känns konstigt att skriva det nu så kommer
parisborna att gå på nya konser-
Debatt 4
Nyheter 6-10
Nacka 14-15
En ny plan riskerar att skära av
medlemmarna
från hamnen,
anser GBK.
Tattby för några år sen och
som framför allt används
av killar som spelar hockey.
Jag har börjat känna att det
är dags att ta tag i det här
problemet som jag har tänkt
på länge.
Nacka kommun, ni har
precis byggt två busshållplatser vid Östervik. Vid
den stationen går det bara
nattbussar så varför inte
lägga pengar på något som
skulle göra era ungdomar
mer säkra? Om det inte
byggs en trottoar skulle vi
hästtjejer i alla fall uppskatta lite ljus längs med vägen.
När man går den här vägen
på kvällen så är det kolsvart
ute och om man inte har en
bra reflex så är det omöjligt
för en bilförare att se när
man kommer gående.
Det här är ett problem
som jag tror att både vuxna
och ungdomar i Saltsjöbaden har tänkt på en eller
flera gånger. Det jag vet är
att vi skulle uppskatta om
ni tog oss seriöst, då ridning
inte bara är en hobby utan
även en livsstil för många.
Visst vore det synd om det
hände en olycka? Bara för
att det inte fanns en trottoar
och en förare inte såg sig för!
Ska det behöva hända en
olycka för att det ska byggas
en trottoar från stationen
Östervik fram till Stall Compass? Stora satsningar görs i
Nacka kommun inom hockey och fotboll. Varför kan vi
inte säkra vägen från stationen och fram till stallet?
Varje fredag åker jag från
skolan till stallet för att rida.
Jag åker från min skola i
Björknäs till Lillängen och
tar Saltsjöbanan till Östervik.
Från Östervik till stallet är
det en uppskattad sträcka
på 800 meter, på den här
sträckan finns ingen trottoar!
Det finns många personer
som åker kommunalt till
stallet, framför allt ungdomar som rider en eller flera
gånger i veckan. För oss så
är det en risk att gå både till
och från stallet.
När man går till och från
stallet på vintern när det är
mörkt och snöar ute skulle
det vara bra med en trottoar
där man inte håller på att
ramla ner i diket varje gång
det kommer en bil.
Jag själv känner att jag
har blivit mer och mer
medveten om hur stora
satsningar det görs på de
typiska ”killsporterna”. Nu
tänker jag till exempel på
den ishall som byggdes i
Renee Brodin,
Björknässkolan 9E
Vad blir kvar av småbåtshamnen?
I Farstaviken, på norra sidan, finns en småbåtshamn
som drivs av Gustavsbergs
båtklubb sedan drygt 90 år
tillbaka. Där finns 250 båtar
vid fem bryggor. I dag finns
det två nedfarter till bryggorna, tre förrådsdelar, en
verkstad och 30-35 p-platser utan tidsbegränsning.
Detta innebär att vi i båtklubben kan underhålla
bryggor och båtar, anordna
arbetsdagar för medlemmarna, stuva undan bojar
och bommar, ta ombord
drivmedel och annan utrustning, parkera bilen och
fara ut och övernatta i skärgården.
1983 revs de två mindre
masterna och den stora
som blev kvar kompletterades med dagens
andra mast 1984.
Johan
Våga vägra nålsdyna,
sätt sändarna i befintliga master! En riktig karl
Från bloggarna
”En chans
att påverka”
Läs hela inlägget på
Fisksätrabloggen på NVP.se
måste ställa sig är: Vad vill
man främja, båtlivet i kommunen eller JM och deras
bostadsköpare i Östra Ekedal och Strandvik?
Om det är det senare så
är det bara att tillstyrka förslaget, men vill man främja
och utveckla småbåtslivet
i kommunen så bör man
tänka om och hitta bättre
lösningar. Kommunen
har planmonopol och kan
behålla Farstaviken som
en levande och funktionell
småbåthamn för alla i
kommunen.
Förslaget till ny detaljplan
för området innebär att förråd och verkstad försvinner
(kvar blir ett bygglov), nedfarten till två av bryggorna
tas bort och i praktiken blir
bara 5-6 tidsbegränsade
p-platser kvar för båtägare
som far ut med båten. Övriga p-platser som anges i förslaget kommer att användas
som tidigare för sjösättning
(båt och trailer) och av närliggande förskola.
Som förslaget nu ser ut
så blir konsekvensen att
endast närboende, med
gångavstånd, kan använda
småbåtshamnen som tidigare. Frågan fullmäktige
Staffan Sundberg
vice ordföramnde i GBK
Gåvotips som lyser
upp i höstmörkret.
Dela ut gratis reflexer!
när de går till och från skolan. Reflexer kan inte kosta
så mycket så man borde
kunna dela ut dem till barn
gratis, reflexer kan faktiskt
rädda folk från att dö!
Varför delas det inte ut
gratis reflexer i affärer?! Vi
elever i Hemmestaskolan
vill synas i mörkret så att
vi inte blir påkörda. Nu på
hösten när det är mörkt har
jag sett att vissa i min klass
inte har några reflexer alls
Orolig elev
REDAKTIONEN TEL 555 266 20 FAX 555 266 41 MEJL [email protected]
Anders
Milde
Ansvarig
utgivare
555 266 26
anders.milde
@nvp.se
Hanna
Bäckman
Erik
Ljones
Gustav
Grändeby
Ingemar
Lundin
Charlotta
Westling
Jenny
Frejing
Nadia
Enedahl
Webbansvarig
555 266 28
erik.ljones
@nvp.se
Reporter
Nacka
555 266 21
lennart.spetz
@nvp.se
Reporter
555 266 24
gustav.grandeby
@nvp.se
Sportchef
555 266 27
ingemar.lundin
@nvp.se
Reporter
Värmdö
Foto
Foto
555 266 23
555 266 25
charlotta.westling jenny.frejing
@nvp.se
@nvp.se
FÖRETAGSANNONSER TEL 555 266 10 FAX 555 266 40 MEJL [email protected]
555 266 25
nadia.enedahl
@nvp.se
Sofia
Benson
Lena
Lindh
Ewa
Roséen
Marina
Wiking
Lars
Persson
Daniel
Höijer
Patrik
Staflin
Charlotte
Pierre
Säljledare
Annonskonsulent
Annonskonsulent
Annonskonsulent
Grafiker
Grafiker
IT
VD
Ekonomichef
555 266 13
sofia.benson
@nvp.se
555 266 14
lena.lindh
@nvp.se
FAMILJE & RUBRIKANNONSER
Grattis, Pryl, Bostad, Bil, Båt, Yrke & Hantverk
Maria Karlsson
555 266 36 [email protected]
555 266 12
ewa.roseen
@nvp.se
555 266 15
marina.wiking
@nvp.se
555 266 16
lars.persson
@nvp.se
71 502 I UPPLAGA 87 500 LÄSARE
28 127 UNIKA BESÖKARE PÅ NVP.SE (v 25, 2014)
Nacka Värmdö Posten är partipolitiskt obunden, utges av Nacka Värmdö Posten AB och distribueras
av Posten AB till samtliga hushåll, kontor och postboxar i Nacka och Värmdö. Medlem av Tidningsutgivarna (TU) och GTF. NVPs innehåll publiceras elektroniskt samt lagras i elektroniska arkiv. Den
555 266 17
daniel.hoijer
@nvp.se
555 266 35
patrik.staflin
@nvp.se
Aprendere Skolor
555 266 31
charlotte.pierre
@nvp.se
NVPs tryckeri BOLD/DNEX i Akalla
och våra distributörer Posten AB
och Posten Express är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
BOLD/DNEX är även Svanenmärkt.
som sänder material till tidningen anses medge sådan publicering och tillhandahållande. För insänt
material ansvaras ej. Du får citera och referera materialet i NVP förutsatt att källan anges. Varje
form av mångfaldigande utan utgivarens skriftliga godkännande är förbjudet. ISSN: 1654-4692
26 Friebergs Bil
11 Moderaterna I Nacka B3 Ticket Privatresor
29 Grantomta Montessori 25 Nacka Enskilda Gymn 26 Trafikverket
Backeboskolan
19 Gustavsb Församling 31 Nacka Hockey Klubb 36 Vattenhuset
Benny Lag
33
5 Moderaterna I Nacka B4 Toyota Center
Artipelag
Bga Videoproduktion
LEDNING & EKONOMI
Mia
Wirström
555 266 18
mia.wirstrom
@nvp.se
ANNONSÖRER DENNA VECKA
Addera Kompet. & Utv. 24 Fredells Trävaror
Reporter
Bitr.
chefred
555 266 22
hanna.backman
@nvp.se
Lennart
Spetz
4 Gustavsb Gymnasium 20 Nacka Kommun
10 Viking Line
4 Gustavsb Gymnasium 24 Nacka Kommun
12
15
25
13
14 Vittra Saltsjö-Boo
21
Bilia Group Sthlm
10 Gustavsbergs IF
35 Nacka Kommun
22 Värmdö Församling
30
Boo Församling
30 Gustavsbergs IF
36 Nacka Kommun
23 Värmdö Kommun
13
Boo Kfum
35 Gustavsbergsbadet
Bullandö Krog
27 Hotell Blå Blom
Bygg-Ole
4 ICA Ektorp
8 Nacka Kommun
28
27 Nova Begravningsbyrå 30
9 Ohlssons Tyger
Centrum för arbete
19 Ingvarulf Screentryck 4 Psc Krog
Centrum för arbete
20 Inspira Försk./Skolor 18 Ptk´s Utbildningsstift 27
Centrum för arbete
26 Jobblotsen Sverige
Cream Sweden
47 Kanon Auktioner
Dahlbacka Bil
4 Lyckliga Hundar
Dialectic Forum
25 Maestroskolan
Elite Hotels Of Swe
27 Mio
Familjetorget
Fonus Huvudkontor
9 Restaurant Le Golf
27
16
33 Saltsjö-D Montessori 24
3 Stalands Möbler
9 Moderaterna I Nacka B1 Strömma Outlet
30 Moderaterna I Nacka B2 Säby Säteri
Arbetsmarknad
42-43
Bilar & Tillbehör
43-44
27
33 Retreal 2 Stockholm
19 Skuru IK
RUBRIK
ANNONSER
33
Bostadsmarknad 36-42
Företagens Marknad 44
Kungörelser
45
35 Prylmarknad
44
7 Specialister
44
15 Tjänster & Service
44
27 Yrke & Hantverk
45
4
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
Debattredaktör: Anders Milde Tel: 555 266 26, [email protected]
NVP-Debatt, Box 735, 131 24 Nacka. Texter tas emot t o m
onsdag kl 17. Skriv gärna kort, max 2500 tecken, och för repliker 1500.
NVP DEBATT
Värmdös ekonomi i kris
Behovet är akut!
Vi söker boende i form av jour/familjehem till ensamPTRRFSIJƲ^PYNSLGFWS8TRUWN[FYUJWXTSPFSIZU©
TQNPFX¨YYGNIWFYNQQJYYGWFRTYYFLFSIJKºWIJXXFGFWS
0TRTHMQ^XXSFU©JYYKºWJIWFLTR
Plats:
hur man blir jour/familjehem
,,ZXYF[XGJWLX
och vad det innebär
L^RSFXNZR
Företagshållare:'JSS^1FLXTRMFW
HF©WXJWKFWJSMJYF[OTZWKFRNQOJMJR.
Anmälan: NSKT%YW^LLQNSFXJ
JQQJWU©[©W facebooksida: YW^LLQNSF
.IWTYYX[¨LJS,ZXYF[XGJWL
VÄRMDÖ I förra veckans
NVP framgick att de största
verksamhetsnämnderna i
Värmdö gör stora underskott. I artikeln säger Kommunstyrelsens ordförande,
Monica Pettersson, M, på
frågan om man kan lita på
siffrorna: ”Det som redovisas nu i budgetuppföljning
tre är med sanningen överensstämmande. Jag kan
inte svara på vad som skett
tidigare”.
Bakgrunden är att Värmdös politiker under det
första halvåret fick skriftliga
prognoser som visade att
flera av dessa nämnder förväntades klara sin ekonomi.
Vid våra kontrollfrågor på
mötena visade sig uppgifterna inte stämma. Vi fick
besked att det saknades
pengar, att verksamheterna
pekade på minus. Vid halv-
årsskiftet redovisades minus
drygt 30 miljoner kronor för
vård, skola och omsorg. Tre
månader senare har underskottet nästan dubblerats.
Vi ser en ekonomi i fritt fall
och vi är djupt bekymrade.
Varje dag går lärare,
omsorgspersonal och socialsekreterare till jobbet och
kämpar med underskott i
den egna verksamheten.
Samtidigt sväller kommunens centrala förvaltning,
nya chefsnivåer har införts
och antalet tjänstebilar ökat.
Vi socialdemokrater har
i många år påtalat behovet
av att istället effektivisera kommunens centrala
förvaltning. Resurserna
behövs i skolan, omsorgen
och sociala insatser. Endast
vart tredje verksamhetsmål
uppfylldes förra året. Vi
har sett stora underskott
för verksamheterna flera
år i rad nu. Värmdöborna
betalar en av länets högsta
skattesatser och förtjänar
en bättre kvalitet.
Det är en ironi att den
styrande alliansen i fullmäktige den 21 oktober
drev igenom en budget med
en skattesänkning på fem
öre bara dagar innan de nya
jättelika underskotten redovisades.
De största budgetförsämringarna finns i vård- och
omsorgsnämnden. Vid
veckans nämndsmöte la S
flera förslag för att hantera krissituationen, bland
annat föreslogs ett arbetsutskott med tätare möten
och snabbare uppföljningar. Förslagen röstades ned.
År 2012 beviljades inte
Kommunstyrelsen ansvarsfrihet på grund av kritik
från revisorerna. De menade att kommunstyrelsen
inte tog det övergripande
ansvaret för ”tillsyn och
uppsikt”. Nu är kommunen
återigen på väg att hamna i
ett läge där styrningen fallerar när ekonomin är utom
kontroll.
För att undvika en repris
av 2012 behöver kommunstyrelsen ta över ansvaret
för vård- och omsorgsnämnden för att få kontroll över
kvaliteten i verksamheten
och den ekonomiska situationen. Det är också dags att
börja redovisa vårt ekonomiska utfall på ett ärligt och
korrekt sätt, som blir tydligt
för medborgarna.
Annika Andersson Ribbing, S
Mikael Lindström, S
Karin Aaseby, S
Sandro Wennberg, S
Tid:
9TWXIFLST[JRGJW
PQ00
Nu investerar vi i förbättrad cykelpendling
NACKA Cykelpendlingen
från Nacka ökar. Fler och
fler inser hur snabb och
effektiv cykelpendlingen är.
Inga tidtabeller, inga byten,
ingen kö, leverans från dörr
till dörr. Motion och sparade pengar på köpet. Pengar
som kan användas till annat
än importerade drivmedel.
Nackas cykelstrategi
antogs i slutet av 2014. Nu
investerar vi i utbyggda cykelbanor för de prioriterade
regionala cykelstråken. Allt
för att ge en säkrare och
effektivare cykelpendling.
Undersökningar visar att en
av tre cykelolyckor beror på
undermålig infrastruktur.
Det är inte acceptabelt.
I Nacka jobbar Alliansen
hårt med att utveckla och
förbättra cykelpendlingen.
Ältabergsvägen är redan
utbyggd, sträckan Saltsjöbaden-Fisksätra utmed motorvägen är under utbyggnad och beslut är tagna om
utbyggnad av cykelstråket
på Grustagsvägen i Älta och
längs gamla Värmdövägen
”Varje cykelpendlare innebär ett ledigt säte på bussen”,
skriver Peter Zethraeus, M.
ARKIVBILD: ELISABETH UBBE
från Boo kyrka till Saltsjöbadsleden. Här talar vi om
en markant förbättring jämfört med dagens gång och
cykelbana.
Varför gör vi det här –
alla kan väl inte cykla till
jobbet? Nej, men en ökad
cykelpendling är inte bara
positiv för de som cyklar.
Varje cykelpendlare innebär
ett ledigt säte på bussen
eller frigjort vägutrymme
för trafik som måste fram.
Undersökningar visar att en
investerad krona i utbyggd
cykelinfrastruktur i Stockholmsområdet ger hela 13
kronor tillbaka till samhället
i form av lägre sjukskrivningar, effektivare trafik,
minskad miljöbelastning,
ökad tillväxt etc. Något som
motsvarande investeringar
i bilrelaterad infrastruktur
inte kommer i närheten av.
En av anledningarna till
att Alliansen kan göra större
investeringar för förbättrad cykelpendling än vad
oppositionen kan, är den
fastighetsaffär som gjordes
med Rikshem förra året.
Den röstade oppositionen
nej till, och kan då inte heller använda de resurser som
affären har medfört.
Nu ökar vi trycket i arbetet
att förbättra möjligheten för
säker cykelpendling för Nackaborna. Det tjänar alla på.
Peter Zethraeus, M
natur- och trafiknämnden
6
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
VÄRMDÖ 10
NVP NYHETER
N OT E RA T
Slogs ner vid
busshållplats
»Kan man fixa fiber i Norrland kan man väl fixa det i Värmdö?»
Johan Kust promenerar
omkring bland ”busbilarna”,
som väntar på utredning.
GUSTAVSBERG Klockan
kvart i fyra på söndagsmorgonen blev en man grovt
misshandlad och nedslagen
vid en en hållplats i Gustavsbergs centrum. Enligt uppgifter till polisen ska mannen ha frågat en annan man
om en avgångstid, och det
ska ha lett till att han han
utsatts för misshandeln.
Offret fick skador i ansiktet
och fördes till sjukhus.
Misshandel i
Nacka strand
natt natten till söndagen
ska två personer ha blivit
misshandlade av en man
på Lokomobilvägen i Nacka
strand, enligt uppgifter till
polisen. Ingen ska ha blivit
allvarligt fysiskt skadad.
Den misstänkte gärningsmannen avvek från platsen
och spårades med hund,
men utan resultat.
Fosforhalter i sjö
ett mysterium
NACKA De extremt höga
fosforhalterna i Långsjön
är fortfarande ett mysterium. I oktober gjordes en
undersökning av bottensedimenten, för att ta reda på
orsaken, men inte heller den
kunde ge några säkra svar:
Slutsatsen är att fosforn kan
komma från läckage från
botten, men det finns även
skäl som talar emot det. När
isen lagt sig, och sjön inte
påverkas av vindar, ska fortsatta provtagningar göras.
Fem inbrott
på ett dygn
NACKA/VÄRMDÖ Lite före
klockan elva i lördags upptäcktes ett misstänkt inbrott
på Ringvägen i Saltsjöbaden. Rutor hade krossats på
en lägenhet. Klockan 19.48
sågs två personer resa en stege mot ett hus på Becktorpsvägen i Orminge. De sprang
från platsen, men polisen
konstaterar att ett inbrott redan fullbordats. Vid halv nio
och klockan tio på kvällen
upptäckte ägare till fastigheter på Betselvägen i Gustavsberg och Trollsjövägen
i Lännersta att tjuvar varit
inne i bostäderna. Klockan
13.37 på söndagen upptäcktes ett inbrott i ett fritidshus
på Skärmarö i Värmdö.
HELGEN I
KORTHET
LÖRDAG
20:14 En bil sätts i brand på
Hamnvägen i Fisksätra.
Inlåsta med körförbud –
förarna anses för farliga
NACKA/VÄRMDÖ I ett plåtskjul i Nacka står 31 bilar inlåsta och väntar på utredning. Fordonens
förare anses nämligen utgöra en stor risk ute
på vägarna. De skadligaste förbrytarna är de
som kör påverkade.
– Då är man en fara för alla, säger kommunpolisen Johan Kust.
De beslagtagna bilarna, där
ägarna misstänks för vårdslöshet i trafik, grov olovlig
körning eller rattfylleri,
kallas för ”busbilar” av polisen. Fordonen som väntar
på ett beslut har tre framtidsscenarion.
Det första är att ägaren
kommer och plockar ut bilen eftersom beslaget upphävs av förundersökningsledare, åklagare eller rätten.
Det andra och tredje utfallet
är att bilen förverkas och
beroende på skicket – skrotas eller säljs vidare.
Bilarna beslagtas mestadels av polisen för att hindra återfallsförbrytare att
fortsätta begå brott i trafiken, eller för att polisen ska
kunna leta efter tekniska
spår i den, om bilen även
kan vara intressant i andra
avseenden.
Johan Kust, kommunpolis i Nacka, går runt i skju-
let och pekar på ett fordon
som körts av en person utan
körkort flera gånger. En annan har hämtats in efter ett
grovt rattfylleri. Bilarna står
staplade på varandra för att
få plats.
Mörkertalet väldigt högt
I Nacka och Värmdö anmäldes förra året 600 trafikbrott i de tre kategorierna.
Av dessa är knappt hälften
av förarna misstänkta för
att ha kört påverkade av alkohol eller droger.
Johan Kust, som tidigare
varit chef för den nu upplösta trafikgruppen, bedömer
att det är en normal siffra i
förhållande till folkmängden.
– Det är olika faktorer
som avgör hur många som
anmäls. Den ena är hur
mycket personal vi har på
vägarna och den andra hur
duktiga vi är på att profilera misstänkta fordon.
En annan omständighet är
medborgarnas medverkan,
många rattfyllerister ertappar vi på grund av tips.
Hur högt tror du mörkertalet av rattfyllerister är?
– Oj, jättehögt. Speciellt i
Värmdö, eftersom det är ett
stort område som är svårt
att täcka upp med polisiär
närvaro. Där får vi ofta tips
om personer som kör berusade hem från exempelvis
en middag. Mentaliteten
är annorlunda där ute.
Det är samma sak på skärgårdsöarna där många kör
berusade på fyrhjulingar
och mopeder. Där får vi
nästan alltid träff, säger
Johan Kust.
Blir ansvaret tyngre på
medborgarna att anmä-
la nu när det inte längre
finns en lokal trafikgrupp?
– Jag vill nästan säga att
i 95 procent av fallen, både
när det gäller beslag och
rattfylleri, så är det poliser
som varit i andra verksamheter som stått för gripandena. Trafikgruppen har
mer varit involverad i daglig
verksamhet och för att öka
trafiksäkerheten på 222:an
och Saltsjöbadsleden.
Idag har vi ingen renodlad
grupp, men vi kommer att
ha mycket trafikövervakning i Nacka. Det är ett problem vi har identifierat, säger Johan Kust.
Hur farliga är förarna i trafiken vars bilar ni beslagtagit?
– Mycket farliga. Sätter
man sig bakom ratten på-
Färre anmälningar av rattfulla i Nacka
Nacka
Rattfylleri/drograttfylleri:
2010: 135/69
2011: 123/72
2012: 98/72
2013: 96/82
2014: 89/80
Värmdö
Rattfylleri/drograttfylleri:
2010: 74/18
2011: 98/27
2012: 83/22
2013: 72/15
2014: 75/21
Antal anmälningar de senaste fem åren i kommunerna.
KÄLLA: BRÅ, BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
verkad är man en fara för
alla medtrafikanter, tyvärr
blir det väldigt många tragiska olyckor där barn och
vuxna blir påkörda av rattfyllerister. Sedan finns det
ingenting som säger att
kategorin som kör olovligt
utan körkort per automatik
är sämre än de med körkort,
säger Johan Kust.
Polisen tittar efter tecken
Många av bilarna här ser
smårisiga ut. Kan ni känna
igen en busbil på fältet?
– Jo, i vissa fall kan vi det.
Men det skulle vara galet att
säga till dig att alla svarta
Audibilar med solfilm är farliga. För så är det inte. Det är
många bitar man tittar på i
sådana fall, och dem vill jag
inte avslöja. Däremot vill vi
att medborgarna gärna hör
av sig till oss om de vet en
granne eller familjemedlem
som satt sig i bilen rattfull,
eller brukar köra påverkade,
säger Johan Kust.
2014 beslagtogs det totalt
24 bilar enligt TBL7.
2013 handlade det om 50
bilar.
GUSTAV GRÄNDEBY
[email protected]
Ägare får betala 60 000 för hundattack
BOO Hunden gick till
attack – nu måste
ägaren betala 60 000
kronor till offret.
En 40-årig man från Boo
tvingas betala det höga
skadeståndet till en 31-årig
man efter en hundattack.
Den drabbade var, enligt domen, anställd av 40-åringen
när hunden gick till attack
i hundägarens hem. Den
yngre mannen hävdar att
han skadades så allvarligt
vid attacken att han fick
nedsatt funktion i sin högra
arm och vanprydande ärr
på kroppen. För detta krävde han skadestånd på drygt
322 000 kronor.
40-åringen bestred skadeståndskraven, men kun-
de tänka sig att betala en
ersättning på drygt 24 500
kronor.
Han menade bland annat
31-åringen har sig själv att
skylla eftersom att han tagit sig in i bostaden oinbjuden.
Nu har parterna enats
om en förlikning vid Nacka
tingsrätt där man bestämt
att 40-åringen ska betala
60 000 kronor till 31-åringen.
ERIK LJONES
FOTO: JENNY FREJING
NACKA Strax före mid-
7
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
NYHETER
Nationalmuseum kritiskt
mot plan för ny utställning
GUSTAVSBERG
Nu ger sig ägarna
av Porslinsmuseets
samlingar, Nationalmuseum, in i debatten om museets
lokalisering.
– Vi finner det
beklagligt att Nationalmuseum med sin
expertkunskap inte
getts möjlighet att
delta i processen, säger Bernt Arell, över–
intendent.
Turerna runt Porslinsmuseets lokalisering har varit
många. Nu ger sig Nationalmuseum in i diskussionen.
I en skarp skrivelse till
de ansvariga politikerna i
kommunstyrelsen står det:
”Vi finner det beklagligt att
Nationalmuseum med sin
expertkunskap om utställningsverksamhet och föremålshantering inte getts
möjlighet att delta i processen för Gustavsbergssamlingens nya utställningslokaler”.
I brevet står att den ”kontinuerliga dialog” med Nationalmuseum som kommundirektör Stellan Folkesson
och kommunjurist Frida
Ragnarsson hänvisar till
överhuvudtaget inte funnits.
– Vi har försökt föra en
dialog, men vi har inte lyckats på det vanliga sätt som
tjänstemän brukar diskutera. Det har heller inte varit
möten där vi förhandlat. Vi
har ätit två snabbluncher
där de schematiskt beskrivit
planerna. På raka frågor får
vi inte svar, och då återstår
inget annat sätt än att skriva, och det är ett dåligt sätt
att kommunicera, säger
Berndt Arell, Nationalmuseums överintendent och
högste chef.
”Rudimentär bild”
Den dialog som funnits, har
enligt Nationalmuseum,
skett efter att arkitektarbetet för det nya kulturhuset
inletts, och har, utöver enstaka mejl, inskränkt sig till
en kortare föredragning av
kulturchefen och museichefen samt Nationalmuseums
Nationalmuseums chef
Berndt Arell.
säkerhetschef. Vid dessa
tillfällen har Nationalmuseum inte erhållit ”mer än en
rudimentär bild av kommunens intentioner”.
– Vi har inte fått se några
planer. De har inte förhandlat med oss. Vi har inte diskuterat hur vi ska hantera
verksamheten. Vi har också
begärt att få se ritningar under hela processen. Senast
i oktober var jag i Gustavsberg för att få tillgång till
material och trots att vi har
två tjänstemän på plats har
de inte heller fått tillgång till
material, säger Berndt Arell.
Det är Värmdö kommun,
som enligt ett avtal med staten genom Nationalmuseum, driver Porslinsmuseet.
Men det är Nationalmuseum som äger Gustavsbergssamlingen.
– Det är en enorm samling,
40 000 föremål, som är helt
unik, även på ett internationellt plan. Den är, till skillnad
från andra samlingar som
splittrats och sålts, en obruten
samling från allra första produktion, säger Berndt Arell.
”Någon ljuger”
I veckan skulle kommunstyrelsen fatta beslut om att
museet ska flyttas till det
nya kulturhuset i mässhallarna, men frågan återremitterades. Dagen efter beviljade byggnadsnämnden ett
bygglov för det nya kulturhuset i mässhallarna, vilket
innebär en flytt av museet.
Nationalmuseum förutsätter nu att om kommunfullmäktige beslutar om att flyt-
ta museet, kommunen står
för alla kostnader.
– Vi är måna om att samlingen sköts så bra som möjligt och vill att den ska vara
kvar på den plats där den
kommit till. Det är en jättefin skatt kommunen sitter
på, och det är tråkigt att behöva kommunicera genom
media, säger Berndt Arell.
Hur ser du på att ägaren
känner sig exkluderad?
– Det får stå för ägaren.
Nationalmuseum har varit
vidtalad och involverad i processen som pågår, på olika
sätt, via olika individer, säger
Monica Pettersson, M, kommunstyrelsens ordförande.
Men de säger ju att de inte
har det?
– I så fall ljuger ju våra
tjänstemän, men jag utgår
från att det vi hör från dem
är sant. Det kan ju vara någon annan än brevskrivaren
på Nationalmuseum som de
varit i kontakt med. Men någon är det ju som inte talar
sanning.
CHARLOTTA WESTLING
[email protected]
NO TE R A T
Föräldrar tar
över förskolor
NACKA Protesterna var
stora när Nacka förra året
meddelade att de inte längre skulle ha arbetsgivaransvar för personalen på ett
antal förskolor i Nacka som
drivs som föräldrakooperativ. Nu har läget lugnat ner
sig, enligt en rapport från
ansvariga tjänstemän.
Alla förskolorna går den
1 januari 2016 över i egen
regi. En kommer att drivas
som aktiebolag, och övriga
fortsätter som föräldrakooperativ.
Nacka startar
nytt boende
NACKA Två kommunalt
drivna boenden för asylsökande ensamkommande
barn är på väg att starta i
Nacka till årsskiftet. Nästa
år räknar Nacka med att
ha ansvar för omkring 320
barn. I dag måste kommunen ibland köpa boendeplatser utanför Nacka för
upp till 3 500 kronor per
dygn, medan kostnaden för
ett kommunalt boende är
upp till 1 700 kronor.
8
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
NYHETER
N OT E RA T
Misstanke om
mord kvarstår
Habiliteringscentrets flytt
NACKA/VÄRMDÖ
Nästa år försvinner
habiliteringscentret
från Nacka sjukhus.
650 patienter från
Nacka och Värmdö
måste följa med i
flytten till stan.
Ett oundvikligt beslut, enligt de ansvariga. Ett hårt slag för
de allra mest utsatta,
enligt föräldrar till
multihandikappade
barn.
NACKA I mitten av okto-
ber häktades en Nackabo
i 55-årsåldern misstänkt
för mord sedan en person
hittats död i en lägenhet i
Nacka. Nackabon är sedan
ett par veckor försatt på
fri fot. Enligt Nackabons
advokat, Björn Adolfsson,
är hans klient fortsatt misstänkt och man väntar på
resultatet av obduktionen.
NVP har sökt åklagaren,
men utan resultat.
Kvinna döms för
miljonsvindel
I rummet på sjätte våningen
i Nacka sjukhus finns ribbstolar, en studsmatta och
massor av mjuka, stora klossar i olika färger. Hit kommer elvaåriga Alina Pastuhov en gång i veckan.
Alina Pastuhov är ensam
i landet som sin diagnos:
NCL, typ 5. Det är en neurologisk, progressiv sjukdom,
som påverkar syn, tal, motorik och förmåga att förstå.
För att bibehålla styrkan i
kroppen är Alina sedan fem
år tillbaka i behov av daglig
sjukgymnastik, i skolan, dit
sjukgymnaster från habiliteringscentret kommer på
besök, och på fritiden.
– Alina har blivit helt
blind. Det är en väldigt svår
sjukdom, som bryter ner
alla nervfunktioner. Man
måste fortsätta träna, hela
tiden, säger hennes mamma
Nina Lakia.
NACKA En kvinna döms för
att ha förskingrat över två
miljoner kronor från sin
arbetsgivare, ett företag
i Nacka. Kvinnan fick tillgång till företagets digitala
bankkonton och förde vid
flera tillfällen över pengar
till sig själv.
Arbetsgivaren fattade
misstankar om att något inte stod rätt till när kvinnans
konsumtion och livsstil
inte gick ihop med lön och
CSN-pengar. När arbetsgivaren konfronterade kvinnan erkände hon.
Nacka tingsrätt bedömer
brottet som grovt och dömde i förra veckan kvinnan
till fängelse i ett år och nio
månader. Hon ska dessutom betala drygt 2,7 miljoner kronor i skadestånd till
arbetsgivaren.
Fick veta ryktesvägen
QMest läst på
NVP.se (5-12 nov)
1. Stiftsgård blir asylboende
2. Hoppas på hjälpande
hand när flyktingar anländer
3. Nytt t-banepaket kan ge
14 500 bostäder
4. Fyller upp lokal julkasse
5. Oviss framtid för storgods från 1700-talet
Nina Lakia och sjukgymnasten Annette Kindlund hjälper
Ninas dotter Alina Pastuhov med en av övningarna på
habiliteringscentret på Nacka sjukhus. FOTO: JENNY FREJING
När hon, ryktesvägen, fick
veta att centret ska flytta
från Nacka till Linde, nära
Globen, blev hon bestört.
– Vi har jobbat tätt med
personalen här, och mottagningen är väldigt bra, särskilt för barn med speciella
behov. Det kan bli svårt för
Alina att byta miljö och åka
in till stan. Jag tror inte att
hon kommer att ha samma möjligheter till en bra
habilitering. En risk är att
man inte får samma tid med
sjukgymnasterna, att vi ska
Kvällsöppet i badet
– måndag till torsdag till 21.00
Motionsimma hela kvällen till 20.30.
Vattengympa måndag 18.30, tisdag och torsdag 19.15.
Ingen anmälan, drop in.
Entréavgifter:
En gång 120 kronor
Rabattkort 10 gånger 1 000 kronor
Årskort 4 400 kronor
Varmt välkomna!
Tfn 08-570 470 50
Ösby badväg 3
www.gustavsbergsbadet.se
9
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
Priserna gäller t o m söndag 21/11 2015. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
NYHETER
skapar stor oro
få en lapp i handen där det
står övningar vi ska göra
hemma, men vi har ju redan
så mycket annat att tänka
på, säger Nina Lakia.
Lena, som också är mamma till ett multihandikappat
barn som besöker centret,
håller med:
– Jag är orolig att vi blir
mer anonyma, att det inte
blir samma närkontakt med
skolan och hemmet.
Nina och Lena är kritiska
mot att patienter och föräldrar inte blivit informerade
om flytten.
– Det känns som om det
har klubbats igenom i smyg.
Ingen har frågat oss vad vi
tycker, säger Nina Lakia,
och tillägger att hon helst
skulle vilja att ett liknande
center öppnas i exempelvis
Nacka Forum.
Ellinor Egefors, chef för
Habiliteringscenter Nacka,
säger att det finns en rad
skäl till flytten. Ett är att kontraktet i lokalerna i Nacka
är uppsagt, som en följd av
sjukhusets ombyggnation.
Underlaget otillräckligt
Ett annat skäl är att landstingsenheten Habilitering &
Hälsa, där centret ingår, på
senare år har fått en kraftig
ökning av patienter inom autismspektrat, utan motsvarande tillskott av resurser.
För att skapa en mer jämlik
och effektiv vård behövs en
omorganisation. I den ingår
specialiserade team och att
barn- och vuxenmottagningar ska organiseras på olika
sätt. Centret i Nacka måste
delas upp, och då räcker inte
patientunderlaget till.
– Om vi skulle bli en renodlad barnmottagning,
skulle vi bli för få anställda.
Olika smaker
2990 1490
/st
Därför ska barn- respektive
vuxenteamet slås ihop i två
större habiliteringscenter i
Linde, säger Ellinor Egefors.
Flytt nästa sommar
Den sista juni 2016 går
kontraktet ut. Många berörs
av flytten – förra året hade
centret 650 patienter från
Nacka och Värmdö, varav
drygt hälften under 16 år.
– En förändring är nödvändig för att vi ska klara
vårt uppdrag på länsnivå
när vi har fått så många nya
patienter. Samtidigt är det
bekymmersamt att patienterna i Nacka och Värmdö
får så mycket längre att åka.
Vår personal befarar även att
de måste lägga mer tid på resor och mindre på patienterna. Å andra sidan blir Linde
närmare för patienter från
Haninge, Tyresö och Nynäshamn, säger Ellinor Egefors.
Ett annat orosmoment är
att färre patienter ska delta
i mottagningens gruppinsatser, för bland annat barn
med Downs syndrom.
– Ofta måste en resursperson följa med på sådant, och
det är inte säkert att skolorna och förskolorna tillåter
dem att åka så långt, säger
Ellinor Egefors.
Varför har ni inte gått ut
med information?
– För att det är så långt
kvar till flytten. Men beslutet är förankrat i dialog med
patientföreningarna.
Anna-Lena Christensson
Österberg är verksamhetschef för Habilitering & Hälsa, som omfattar 16 000
patienter.
– Vi har diskuterat och
analyserat olika förslag, och
den här flytten är det bästa
alternativet för Nackamottagningen. Jag är medveten
om att det blir längre att åka
för patienterna från Nacka
och Värmdö, och det är klart
att det inte är önskvärt. Men
vi ska göra allt vi kan för att
vården ska bli precis lika bra
som nu, säger hon.
autism och olika rörelsehinder.
• En växande grupp är
personer med diagnoser
inom autismspektrat,
som i dag utgör hälften
av habiliteringens patien-
/st
Serrano
Limpa
500 ml. Glass.
Corte Fresco. 80 g.
ICA. 750 g.
Jfr pris 59:80/kg.
Jfr pris 186:25/kg.
Jfr pris 13:20/kg.
Frankrike.
”Mottagningen är väldigt bra, särskilt
för barn med speciella behov”
990
/st
Häagen Dazs
St Agur
Grönmögelost.
Jfr pris 159:00/kg.
Årets
fångst
Nypressad
159k
↲
/kg
1990
Alltid
795k
Löjrom
/st
Hummer
99k
/st
/st
Juice
ICA Selection.
Sverige Bottenviken. 1 kg.
Nordvästatlanten. Ca 450 g.
1 liter. Olika smaker.
Jfr pris 795:00/kg.
Färsk. Jfr pris ca 396:00/kg.
Jfr pris 19:90/liter.
Alla dagar 8–22
Gamla Landsvägen 10 • Nacka • Telefon 08-718 43 17
HANNA BÄCKMAN
[email protected]
QHabilitering i Nacka och i länet
• Under förra året hade
habiliteringscentret på
Nacka sjukhus omkring
650 patienter i alla åldrar
från Nacka och Värmdö.
Hit kommer personer
med utvecklingsstörning,
Ektorp
ter. Omorganisationen
av Habilitering & Hälsa i
Stockholms läns landsting
hänger delvis samman
med att patientökningen
kräver ett förändrat arbetssätt.
Kom in till oss på Familjetorget,
butiken med det stora utbudet
och personliga servicen!
Emmaljungas skötväska på köpet (värde 840:-)
vid bokning av Super Viking med sitt- och liggdel
Välkomna!
Öppettider: Mån-Fre 10-18, Lör 10-16
Ormingeplan 2-4 (Mitt emot Orminge Centrum,
vid entrén till Barnkulan, Danshuset mfl.)
www.familjetorget.se • 08-747 04 06
10
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
VÄRMDÖ
Telia skalar ner fibersatsning
finns så många fritidsboenden, säger Swanson.
Kampanjen har pågått
under sommaren och hösten. Redan i juli berättade
NVP om nyheten. Och då sa
Henrik Forssell, ansvarig för
fiber på Telia, att en högre
eller lägre anslutningsgrad
än 30 procent inte kommer
att påverka priset.
Trots det väljer Telia att
avbryta, och det redan innan sista anmälningsdagen
på kampanjen gått ut.
VÄRMDÖ
12 000 hushåll erbjöds fiberanslutning
under sommaren och
hösten. Men nu stoppas utbyggnadsplanen av Telia i delar
av Värmdö.
– Kan man fixa fiber
i Norrland kan man
väl fixa det på Värmdö, säger Djuröbon
Fredrik Levin.
I ena berörda området ligger Sollenkroka, Djurö och
Stavsnäs. Det andra innefattar delar av Ingarö samt
delar av Hemmesta och
Gustavsberg. I de här två
områdena kom man inte i
närheten av det antal intressenter som krävs för att gå
vidare i bygget.
Var inte rimligt att bygga
Når inte mål på 30 procent
– Vi har som tumregel att vi
ska komma upp i 30 procent
för att fortsätta. Och det antalet har vi tyvärr inte nått,
säger Carl Johan Swanson,
kommunikationschef för
Telias fiberaffärer.
Totalt var det 6 500 hushåll som fick erbjudandet.
– Jag tror att det var cirka
Fredrik Levin på Djurö hade redan tecknat ett avtal med Telia. Nu drar bolaget tillbaka fiberutbyggnaden, då de anser att intresset är för svalt.
FOTO: JENNY FREJING
20 procent som visade intresse. Det var för lite för att
fortsätta.
Flera avtal hade redan
tecknats, men de sägs nu
upp med omedelbar verkan.
– Det är tråkigt när de
som är intresserade blir
drabbade. Vi visste att det
här var en chansning redan
från början, det är det alltid.
Men framförallt här, då det
– Vi valde att avbryta i förtid
för att det inte fanns någon
rimlighet att nå 30 procent.
Jag tycker att vi avbröt i skälig tid, säger Swanson.
Läsare har nu hört av sig
till NVP om att man misstänker att Telia drar sig ur
för att sätta press på kommunen att bidra med stöd,
då man inte kan göra vinst
på affären. Men enligt Lars
Fladvad, kommunens utvecklingschef, kommer det
inte att hända.
– Nej, det kommer vi inte
att göra. Det är inte vår uppgift, utan om det ska byggas
handlar det enbart om det
finns intresse från marknaden. Däremot ska vi ha möte
med Telia om framtiden för
att se om någon lösning kan
hittas.
En av dem som redan hade hunnit teckna avtal och
såg fram emot att få fiber är
Fredrik Levin på Djurö. Han
ställer sig nu frågande till
hela kampanjen.
– Om man tittar på området vi bor i så är kampanjen
i min mening omöjlig. Det
går inte komma upp i de 30
procent som behövs, med
tanke på att det bara är 30
procent som bor här permanent. Så jag undrar hur
de har tänkt, säger Fredrik
Levin.
Svalt intresse från politiker
– Hela vår gata hade gått
med, och nu är det irriterade tongångar här. De flesta
här ute vill ha fiber.
Han menar att det finns
många fördelar med att ha
fiber i Stockholmsområdet.
– Kommunen borde främja det. Så att folk kan arbeta hemma istället för i stan.
Med den trafiksituation vi
har borde det vara prioriterat. Kan man fixa fiber i
Norrland kan man väl fixa
det i Värmdö?
NYA MINI CLUBMAN.
PRIS FRÅN 215.000 KR.
Bilia Group
Smista Allé 31, Segeltorp.
Öppettider: Mån-fre: 9-18, Lör-sön: 11-16.
Tel: 010-497 64 00.
NYA MINI CLUBMAN.
CO2-utsläpp 118g/km. Bränsleförbrukning 5,1 l/100 km. Effekt 136 hk.
Bilen på bilden kan vara extrautrustad.
MARCUS JOSEFSSON
12
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
VÄRMDÖ
N OT E RA T
Dubbla inbrott
på samma gata
VÄRMDÖ Två lägenhetsin-
nehavare på samma gata
i Gustavsberg drabbades
förra veckan av inbrott. Det
ena upptäcktes på onsdagskvällen, det andra på torsdagsmorgonen. Enligt polisen ska tjuvarna ha tagit
sig in balkongvägen i ett av
flerbostadshusen på Hästskovägen i Gustavsberg.
Lägenheterna ligger knappt
30 meter från varandra.
Försäljning av
prästgård dröjer
Enkelspårigt uppdrag i
HEMMESTA
En förbifart Storskogen skulle öka möjligheten till exploatering av Hemmesta centrum,
och utmed Skärgårdsvägen mot Ålstäket –
men också exploatering av helt nya områden.
Det framgår av det uppdrag kommunen gett
en konsultfirma.
För fem år sedan gjorde Trafikverket en förstudie och
kom då fram till att en förbifart Storskogen inte skulle lösa de lokala trafiksäkerhetsproblemen. Istället
föreslogs andra lösningar,
som att minska bilåkandet,
sänkta hastigheter och mindre ombyggnationer, som
sen antogs i länsplanen.
Men nu vill Alliansen i
Värmdö få in förbifarten i
den kommande länsplanen
för att få till en finansiering
av vägen, eftersom Tra-
fikverket tidigare sagt nej
till det. En konsult håller
därför på med en åtgärdsvalsstudie. Normalt görs en
sådan studie för att man ska
titta på en helhetslösning, i
detta fall är uppdraget inskränkt till förbifarten.
I konsultuppdraget står att
studien görs i samarbete med
Trafikverket och konsulten
förutsätter att parterna är
överens om genomförandet.
Trafikverket avvaktande
Men det stämmer inte riktigt, enligt Trafikverket.
– Vi deltar nu inte aktivt
i utredningen. Som vi sagt
är det önskvärt att titta på
lösningar för trafiken ur ett
större perspektiv och vilken funktion som man vill
ha och vad man vill uppnå,
säger Sofia Mild, samhällsplanerare på Trafikverket
region Stockholm.
I konsultuppdraget framgår också tydligt att förbifart Storskogen ”skulle öka
möjligheten till exploatering av Hemmesta centrum
och övriga områden som
ligger längs med Skärgårds-
vägen mellan Ålstäket och
Hemmesta vägskäl. En ny
lokalgata eller förbifart
möjliggör också exploatering av nya områden”. Kommunstyrelsens ordförande
Monica Pettersson, M, har
nyligen utlovat 11 300 nya
bostäder, varav 1 300 i Storskogen, i en skrivelse till
Sverigeförhandlingen, om
en Östlig led byggs.
Vill åtgärda centrumtrafik
Att trafikfrågan intimt hänger samman med bostadsbyggande bekräftar nu del-
DJURÖ Det blev inget beslut i kyrkofullmäktige
om försäljningen av Djurö
prästgård i förra veckan.
Inför mötet hade ett 30-tal
Djuröbor samlats för att
överlämna en appell till
ledamöterna. En tredjedel
av ledamöterna krävde en
minoritetsbordläggning och
så blev det. Nu kommer frågan upp igen vid nästa möte
som är först i juni nästa år.
Efteråt hölls ett kyrkorådsmöte, där man beslutade
om att bilda en samverkansgrupp som ska föra dialog
med församlingsborna.
VÄRMDÖ Fritidshemmen
i Värmdö borde gå ihop
med föreningslivet och
starta en öppen, ledarledd
fritidsverksamhet, tycker
S-gruppen i utbildningsnämnden. Sådana idrottseller kulturfritids skulle,
enligt dem, ge fler barn
chansen till en aktiv fritid,
eftersom fritidsaktiviteter
annars ofta äger rum sent
på kvällar och på helgerna.
Nu har utbildningsnämnden beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
frågan och samtidigt ta
fram ett förslag på hur ett
pilotprojekt kan utformas.
FOTO. JENNY FREJING
Kulturfritids
ska utredas
Leif Rinman, Outi Kilkki,
Magnus Aschan, Tom Arnbom och Suzanne Lagerbäck representerar olika
föreningar som är mot förbifarten genom Storskogen.
QHär krockar Förbifart Hemmesta med andra beslut
• Finns ej med i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för
väg 222 och 274.
• Ingår inte i länsplanen
för regional transportinfrastruktur 2014-2025.
• Bryter mot kommunens
översiktsplan 2012-2030.
• Bryter mot kommunens
Naturreservatsplan, där
skydd av tätortsnära naturområden ska prioriteras.
13
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
VÄRMDÖ
vägutredning
vis Anders Gullander, FP,
planutskottets ordförande.
– Att vi driver frågan beror på att vi vill få klart hur
vi kan lösa trafikfrågan i
och kring Hemmesta. Det
påverkar i sin tur hur vi kan
utveckla centrum och området bortom Hemmesta. Vi
vet att det finns olika uppfattningar om utredningen
behövs eller ej. Vi vet också
att det finns ett stort intresse
av att utveckla området vid
Hemmesta vägskäl, något vi
inte kan starta innan vi vet
hur trafiklösningen ska se
ut. Det finns också många
synpunkter på att utveckla
den befintliga vägen genom
Hemmesta, som kan vara ett
alternativ till en förbifart.
Så det är främst fler bostäder
som är skälet?
– I vilket fall måste det
till en trafiklösning innan vi
startar planarbete för resten
av Hemmesta centrum.
Varför duger inte den förstudie som Trafikverket
gjorde 2010?
– Det finns också en annan syn på detta, ett exempel är den medborgardialog
som genomfördes 2011 om
trafiken mellan Hemmesta
och Ålstäket. I den var man
också noga med att man ville utreda andra alternativ
än att bygga vidare på den
väg som idag går genom
Hemmesta centrum.
Bedömer du Trafikverkets
förslag till åtgärder som
ointressanta?
– Absolut inte, men det
är också viktigt att vi kan
utveckla ett attraktivt centrum utan trafik via en utbyggd väg.
CHARLOTTA WESTLING
Jul i Gustavsberg C!
fredag 27/11 & lördag 28/11
Tomten och hans
nissar på besök
Gissa vad det
är i julklappen!
De bjuder på glögg och
pepparkakor.
Fredag 15-18 & lördag 12-15.
Presentkort på 500 kr i
valfri butik.
En vinnare varje dag.
På lördag lagar Nobelkocken
Johnny Johansson julmat kl. 12, 13 & 14!
Tips, recept och smakprover till alla besökare.
Kom och träffa Skärgårdsradion 90,2
som sänder live under lördagen!
”Förbifarten löser
inte trafikproblemen”
HEMMESTA
En förbifart Hemmesta genom Storskogen
är inte främst en trafiklösning, utan ett
exploateringsprojekt
för nya bostäder. Det
menar Hagabergs
samfällighet och flera föreningar.
Varför vill egentligen politikerna bygga en förbifart
Storskogen? Den undrar
Hagabergs samfällighet
med 250 fastighetsägare
som är starkt ifrågasättande
till vägbygget och till den
utredning som pågår. Det
undran har även Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen och Värmdö Fågelklubb.
De radar upp en rad argument mot en förbifart.
–Förbifarten frångår
översiktsplanen, som i sig
innehåller omfattande bostadsbyggen, och naturreservatsplanen. Den finns inte med bland de åtgärdsval
Trafikverket arbetar med,
dessutom har man en tydlig
opinion emot sig. Jag blir
alltmer fundersam vilka de
egentliga incitamenten är
för att bygga en förbifart,
säger Magnus Aschan, som
representerar Hagabergs
samfällighet.
Han startade Facebookgruppen Rädda Storskogen
som på två dagar samlade
över 1 000 namn.
– Det handlar inte om att
vi är emot nya bostäder.
Värmdö kan och bör växa
som stora delar av regionen
gör. Men man kan göra det
på ett sätt som bevarar vår
unika miljö, det som gör att
många vill bo på Värmdö,
säger Magnus Aschan.
Oväntad information
När Magnus Aschan var på
ett möte om de nya centrumplanerna för Hemmesta i somras ställde han en
fråga och fick ett oväntat
svar. Enligt Aschan sa en
tjänsteman att Förbifart
Hemmesta i första hand är
ett exploateringsprojekt,
men som vägprojekt inte en
särskilt vettig lösning.
Magnus Aschan är mycket kritisk till vad som nu
sker.
– Det är en katastrof för
miljön. Storskogen är den
sista stora skogen på Värmdölandet som nu riskerar att
trängas bort. Det är också
ett demokratiskt problem.
Hade det varit öppna kort
från början hade det varit
en sak, men nu försöker
man trixa igenom förbifarten.
Skär av sjöäng
Inte heller Tom Arnbom
från Värmdö Fågelklubb
förstår hur de ansvariga
tänker.
– När det gäller trafikproblem måste man våga tänka
nytt. Vi bygger oss fast i en
gammal slags infrastruktur
som bygger på bilen. Tusentals bilar från nya bostäder,
Saltarö, Bullandö och Vaxholmstrafiken ska styras in
på Stavsnäsvägen.
– Om en förbifart ska vara
en trafiklösning då måste de
ju bygga om Stavsnäsvägen
till fyrfilig eller reversibel
och vem ska bekosta det?
Kommunen? Förbifarten
löser inte trafikproblemen
utan skapar ett större problem, säger han.
CHARLOTTA WESTLING
[email protected]
Massor av erbjudanden i butikerna.
14
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
NACKA
Det här vill oppositionen lägga
NACKA
Inga nya miljonprogram, men ett nytt
kommunalt bostadsbolag. Dataspelsutveckling i kulturskolan och stärkta
fritidspolitiker.
Det är några
förslag som oppositionspartierna i
Nacka lägger fram.
Försäljningen av mark och
fastigheter för att hålla nere
skatten och klara investeringar är det som oppositionen i kommunen framför
allt vänder sig mot inför
kommande års budget.
– Alliansen säljer mark
och fastigheter för att hålla
nere skatterna. Det gör att
vi har en underfinansiering och att vi urholkar den
finansiella hållbarheten i
kommunen. Våra barn kommer ha mindre möjligheter att bestämma över sin
kommun i framtiden. Markförsäljningar där det ska
byggas bostäder ger mest
pengar till kommunen, och
då avsätter man mindre
ytor till skolor, förskolor
och äldreboenden, säger
oppositionsrådet Khashayar
Farmanbar, S.
– Vi säljer ut mark för att
betala tunnelbaneavtalet.
Om vi inte säljer måste vi
betala på något annat sätt,
och var de pengarna ska
komma ifrån är det ingen
som redovisar. Så stora lån
kan vi inte ta, svarar kommunstyrelsens ordförande
Mats Gerdau, M.
Vill ge skolor mer
Flera partier vill också ge
skolor och andra verksamheter större kompensation
än vad alliansen gör, något
som i Vänsterpartiets fall
skulle kunna göras med en
skattehöjning på 10 till 15
öre.
– Vi har det ekonomiska
utrymme som vi har och
verksamheterna är bäst på
att bestämma hur det ska
användas, istället för att vi
uppifrån ska bestämma det,
svarar Mats Gerdau, som
reagerar på att S vill ta bort
Alliansens jobbpeng, som
finansierar jobbcoacherna:
– Det har varit en framgång i Nacka för de som står
långt ifrån arbetsmarknaden. S vill ta bort 16 miljoner från pengen, säger han.
– De har haft ganska då-
Politikerna diskuterade
nästa års budgetar på
måndagens kommunfullmäktige.
ligt resultat, samtidigt som
det är dyrt, säger Farmanbar, som istället vill satsa 10
miljoner på traineeplatser.
Mats Gerdau är också kritisk till S-förslaget på data-
spelutveckling i skolan:
– Musikskolan tycker jag
ska vara en musikskola. Da-
taspel kan man ägna sig åt
på annat håll, säger han.
– Dataspelsbranchen stäl-
15
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
SALTSJÖBADEN
Nackas skattepengar på
Miljöpartiet
Med sin bakgrund inom dataspelsbranschen tror Khashayar
Farmanbar, S, att en kombination
av musik och dataspelsutveckling kan ge elever stora möjligheter.
FOTO: JENNY FREJING
ler sig väldigt positivt en
sådan satsning. Det finns
en enorm potential, kontrar
Khashayar Farmanbar, som
förra veckan kunde se näringsministern presentera
en liknande tanke på riksplanet.
LENNART SPETZ
[email protected]
Vänsterpartiet
– Alliansen
planerar
för fler
bilar i
centrala
Nacka,
men vi tror
inte att det får plats så
himla många fler. Vi
vill halvera parkeringsnormen för nybyggnation
från 16 000 till 8 000. Utsläppen kommer inte att
vara så stora i framtiden,
men bilarna tar mycket
plats, säger Sidney Holm,
MP.
– Nedskärningar
ska vara
riktade
och något
man väljer.
Genom att
generellt låta bli att kompensera för löne- och kostnadsökningar skär man
utan att se konsekvenserna. Vi vill kompensera skola, förskola och äldreomsorg och socialtjänst med
35-40 miljoner, en 10-15
öres skatteökning, säger
Rolf Wasteson, V.
– Vi vill bygga bostäder
för alla. Hyresrätter hjälper inte om inte alla har
råd att bo i dem. Kommunen måste ta ett socialt
ansvar och se till att det
blir vettiga hyror. Det
innebär att man inte tar
in lika mycket pengar vid
försäljning.
– En annan satsning är
att det alltid ska finnas
ett kommunalt alternativ
i verksamheterna. Det
saknas i hemtjänsten,
och det kan hända i andra
verksamheter. Det kostar
egentligen inga pengar.
– Kommunen säljer ut
medborgarnas gemensamma egendom och har
i 30 år haft en underfinansierad budget. Vi vill höja
skatten med 10 öre, 26
miljoner kronor, istället,
som vi lägger på ett bättre
resultat i kommunen, som
kan användas till investeringar. Kommuner som
Nacka ska ha ett överskott
på 2,5 procent varje år.
STRÖMMA OUTLET
STOCKHOLMS STÖRSTA SORTIMENT
TILL STOCKHOLMS LÄGSTA PRISER
STORREA!
Supersoft sovtäcken, supersoft
sovkuddar, påslakan, underlakan frotté, möbler
VI REAR ÄVEN DENNA VECKA
Present, Belysning, Sovkuddar/Sovtäcken,
Plädar, Morgonrockar, Tavlor, Prydnadskuddar, Ljus, Barnpåslakan, Lyktor,
Doftljus, Överkast, Keramik,
Salladsskålar, Soffor, Soffbord
Butiken hittar du på Värmdö, vid Strömma Kanal
Öppettider: Ons-Fre 11-16, Lör 11-17, Sön 11-16
www.strommaoutlet.com facebook.com/strommaoutlet
Tel: 571 406 10
Ge din jubileumsgåva på pg 90 91 92-7, www.hjart-lungfonden.se eller 0200-89 19 00.
tillsammans r äddar vi liv
– Kommunen ska starta
ett kommunalt bostadsbolag. Det har fortfarande inte byggts så många hyresrätter, och många har ombildats till bostadsrätter.
Bolaget skulle bli ett kraftfullt verktyg när mycket
av Nacka stad ska byggas
på kommunal mark – det
skulle kunna pressa hyrorna. Nu upplåter man mark
till högstbjudande i stället
för den som erbjuder lägst
inflyttningshyror.
Nackalistan
– Om vi
omförhandlar
tunnelbaneavtalet kan
vi också få en annan framtid i Nacka. Enligt kommunens prognos kommer
skulden per invånare att
öka för varje år. Vi vill ha
tunnelbana men på andra
villkor, säger Christina
Ståldal, NL.
– Vi vill inte ha nya
miljonprogram där man
bygger snabbt och med
dålig kvalitet. Vi vill se en
mer sansad bebyggelseutveckling som ger mindre
bilköer och bättre förutsättningar i övrigt.
– Vi vill utveckla demokratin och ge Nackaborna
reellt inflytande. Man kan
öka transparensen i politiken och låta dem som inte
sitter i majoriteten sitta i
till exempel KSAU.
Socialdemokraterna
– Vi vill gifta
dataspel
med kultur
och entreprenörskap,
bland annat
genom att kulturskolan
ska erbjuda kurser i spelutveckling, säger Khashayar Farmanbar, S.
– En annan satsning är
en multifunktionsarena i
Fisksätra, som beräknas
kosta 68 miljoner. Där
skulle man kunna arrangera Skuru handbolls
tv-matcher och konserter
och det skulle blir en vass
mötesplats.
– Vi vill också inrätta en
investeringsfond som ska
förebygga social utslagning. Utsattheten ökar,
och Nacka skulle behöva
en fond på 15 miljoner till
stöd för unga på drift eller
dem som står långt ifrån
ett arbete.
Sverigedemokraterna
Partiet lägger ingen budget i år, sedan representanten Eric Myrin uteslutits ur partiet och kommunföreningen varit förhindrad
att arbeta. Partiets tre viktigaste frågor:
• Bevara Nackas grönområden
• Minska mottagandet av asylsökande och flyktingar
• Förbättra villkoren för de äldre
Tvist om
oljehamn
fortsätter
NACKA
Statoil överklagar
uppsägningen av
Bergs oljehamn till
Högsta domstolen.
Anledningen är, enligt Statoil, att även om både tingsrätt och hovrätt gått på Nackas linje, så har man gjort det
med olika motiveringar.
– Vi håller fast vid att
Nackas uppsägning inte följer vad parterna varit överens om när tomträttsavtalet
ingicks. Vi har förlorat i två
instanser, men på två helt
olika grunder. Det kan vi
inte acceptera när så stora
värden står på spel, säger
Håkan Svanberg på Statoil.
Oense om uppsägningsdag
I tomträttssavtalet mellan
kommunen och Statoil, som
skrevs 1958, står det att avtalet kan sägas upp fem år
innan tomträttsperiodens
utgång den 31 december
2018. Statoil anser att det
innebär att en uppsägning är
giltig endast om den skedde
den 31 december 2013.
En uppsägning före det
datumet är ogiltig då den
strider mot tvingande lag
och en uppsägning efter datumet är ogiltig då den strider mot tomträttsavtalet.
I tidigare domar har det
dock ansetts rimligt att uppsägningen inte gjorts på nyårsafton, utan den 2 januari.
LENNART SPETZ
16
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
NÄRINGSLIV
& EKONOMI
Näringslivsredaktör: Gustav Grändeby
Tel: 555 266 24 e-post: [email protected]
VÄLGÖRENHET Förra året samlade Sanna Persson i
Ösbydalen in ungefär 1 000 julklappar till hemlösa,
flyktingar och missbrukare. Klapparna, som sedan
skickades till olika lokala boenden, var från Värmdöbor som velat hjälpa till att lysa upp vardagen för
samhällets utsatta. Nu är insamlingen, som sker via
Julgåvan, i gång igen. Vill du ge en julklapp kan du
lämna in paketet på Willys eller Body Joy i Mölnvik
senast den 23 december. Sanna Persson meddelar att
förra året var det brist på paket till män och pojkar i
tonåren. Mer information finns på Facebooksidan Julgåvan/Skokartongsappellen.
Villa Soludden vill bredda sin verkamhet och har ansökt om att få bygga ut till hotell. Villan vid Grisslingefjärden ritades av finske arkitekten Reijo Hillberg år 1990.
FOTO: VÄRMDÖ KOMMUN
Bäddat för hotell vid Grisslinge
GRISSLINGE
Ägarna till Villa Soludden har ansökt om
att få bygga ut sin
konferensanläggning
vid Grisslingefjärden
till ett hotell.
I Ekvik, mellan Grisslingefjärden och Skeppsdalsström, ligger Villa Solud-
fester och aktiviteter som
kickoffer, bröllop och födelsedagar.
den. Sedan de nya ägarna
tog över anläggningen 2009
har man omvandlat Ekvik
Konferens till Villa Soludden, en mindre konferensanläggning.
I dag bedriver man enligt
sin hemsida konferenser
och möten. Förutom ledningsgrupper tar man även
emot större sällskap för
olika exklusiva event och
Satsar på sex dubbelrum
Under de senaste åren har
anläggningens kundkrets
och beläggning stadigt ökat
och nu ansöker ägarna om
att få bygga ut till en mer
komplett hotell- och konferensanläggning.
En del av utbyggnaden
kan ske inom befintlig byggnad, men för att få plats
med fler hotellrum behöver
man göra en ny tillbyggnad
mot söder.
Mellan byggnaderna tänker man sig en sammanlänkande korridor. Tillbyggnaden ska ha liknande
material som den befintliga
byggnaden, och ha varie-
rande takfall och fasetterat
fasadliv.
Villa Soludden ritades av
den finske arkitekten Reijo
Hillberg 1990. Huset är i
trä, täljsten och glas. 20102011 genomgick villan en
totalrenovering. I dag finns
ett konferensrum, ett sällskapsrum samt 15 övernattningsrum samt en stor
brygga. Nu vill man bygga
ut det befintliga konferensrummet för att rymma 20
personer, samt även bygga
fyra till sex nya dubbelrum.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ansökan
bifalls och att detaljplanen
ändras, i dag medger den
en konferensbastu, men
planutskottet lyfte ut frågan
från dagordningen i veckan.
CHARLOTTA WESTLING
Ont om plats för Nackas svar på Värmdökassen
På Värmdö har Värmdökassan gjort
stor succé. Sedan fyra år försöker Nacka
kommun starta motsvarigheten Bondens
marknad. Problemet är att det inte finns några passande platser.
ARKIVBILD: NADIA ENEDAHL
NACKA
Finns det plats för en lokal matkasse i Nacka?
– De enda platserna kommunen förfogar över är
platser där ingen är, säger
Sidney Holm, MP.
Tanken med Bondens
marknad är att kunderna
ska kunna handla närproducerade råvaror som lantbrukare odlat eller fött upp
själva. I Stockholm finns
Bondens marknad på Östermalm och Södermalm.
Sedan 2011 har Miljöpartiet
drivit frågan om att starta
Bondens marknad i Nacka.
Kommunstyrelsen står bakom förslaget.
Enligt Sidney Holm är de
bästa platserna för Bondens
marknad utanför Nacka Forum och Dieselverkstaden.
Men de platserna ägs av stora företag vilket gör det svårt
att bedriva marknad där.
– Nu när Nacka bygger
nytt är det viktigt att kommunen får tillgång till offentliga platser där det rör
sig mycket folk. Där skulle
Bondens marknad och andra aktiviteter kunna äga
rum, säger Sidney Holm.
Det nya stadstorget kommer sträcka sig från stads-
huset till Värmdöleden. Där
tror Sidney Holm att det
kommer gå att få in bra utrymmen för marknader.
– Det bästa vore om man
gör om vid Kyrkviken och
bygger Kyrkviksparken och
tar bort biltrafiken. Då kan
man låta bussar åka dit.
Med en tunnelbana och när
bygget runtom är klart så
kommer det vara mycket
folk där, säger Sidney Holm.
SAMUEL BARGABRIEL
NVP I SAMARBETE MED
TOLLARE FOLKHÖGSKOLA
NVP TEMA
UTBILDNING
Pedagogik om nätet
➤18-19
fångas i ny bok
Lärarleg hårdvaluta
➤22
i betygstider
Hon vann NVP:s
artikeltävling
➤24-25
Lyfter frågan
om mer raster
FOTO: JENNY FREJING
➤20-21
18
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
TEMA UTBILDNING
Elever blev skolexempel
Helena Kvarnsell, lärare på Björknässkolan, har skrivit en bok om hur lärare kan förhålla sig till IT. På bilden jobbar klass 7E på Björknässkolan med matteanimationer.
FOTO: JENNY FREJING
19
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
TEMA UTBILDNING
i IT-lärobok
NACKA
– Hur vi som människor
lär oss saker har inte förändrats med datorer. Det
handlar om hur vi använder
dem i undervisningen. Det
är då vi kan fördjupa kunskapsbildningen ännu mer,
säger hon.
I boken finns inga tips
på applikationer eller
IT-verktyg. Författarna tar
utgångspunkt i forskning
kring pedagogik och IT och
redogör för vilka fallgropar
och vinster som digitaliseringen för med sig.
Förr eller senare
måste alla acceptera: IT i skolan är här
för att stanna.
Men för de ivrigaste belackarna finns
ändå en tröstande
ingrediens.
Det krävs ändå
gammal hederlig
pedagogik för att få
eleverna att utnyttja
tekniken rätt.
Det är mattelektion för
klass 7E på Björknässkolan, och Helena Kvarnsell,
lärare på skolan, använder
en animation på nätet som
visualiserar hur tal kan faktoriseras.
– Det tvingar eleverna att
tänka i andra banor, och du
skulle aldrig kunna jobba
med att faktorisera tal på
samma sätt med en penna
och ett papper, säger hon.
Helena Kvarnsell har sedan år 2009 försökt få in
mer IT i klassrummet. Under den tiden har hon noterat både för- och nackdelar.
– Det går inte att välja
bort digitaliseringen, i stället ska man se till att den utnyttjas på ett så bra sätt som
möjligt i skolan. För lärare
kan tekniken och verktygen
bli en tröskel att ta sig över,
men när man gjort det är
det bara nerförsbacke, säger
hon.
Svårt hålla fokus på nätet
– Boken är ett samtal mellan forskning och praktik.
Jag som lärare har använt
mig mycket av klass 9A och
9B som slutade på skolan i
somras. De eleverna är jag
skyldiga ett stort tack! säger
Helena Kvarnsell.
Problemen med IT är flera. Men sällan tillräckliga
för att inte kunna utnyttja
dem och gå vinnande ur
striden. Att nätet innehåller
distraktionsmoment går att
lösa med inställningar och
anpassningar på datorn.
– Söker du på You Tube
hur man räknar kort division, så kommer du se roli-
”Appar kommer och går,
men det goda
förhållningssättet består”.
Redogör för fallgropar
Helena Kvarnsell blev så intresserad av teknikens nya
roll i skolan att hon nu tillsammans med Håkan Fleischer, forskare i pedagogik,
ger ut boken ”Digitalisering
som lyfter skolan”.
Målgruppen är lärare som
är nyfikna på hur man fördjupar elevers kunskaper
via digitala verktyg. Enligt
författarna behöver inte lärarna bli datorsnillen, snarare få en stabil pedagogisk
grund att stå på.
-
gare filmer i högerkolumnen. För de som drömmer
sig bort är det mitt jobb som
lärare att påminna dem om
uppgiften, säger Helena
Kvarnsell.
Att webben har gränslöst
med information behöver
inte vara kontraproduktivt
i den meningen att eleverna
bara är en sökning bort från
svaret, och struntar i att fördjupa sig. Tvärtom går det
att krama ur ännu mer kunskap då.
– Har vi en fråga som rör
brokonstruktion behöver
inte diskussionen stanna i
klassrummet. Då sträcker
vi ut våra händer och söker
upp en expert som vi ringer.
Det är viktigt att visa hur nära världen är, säger Helena
Kvarnsell.
Lärare har en viktig roll
Helena Kvarnsell får ibland
reaktioner om att det är
mycket svårare för eleverna att läsa på skärm, och
att man borde undvika det
i skolan.
– Elever kommer i framtiden att förväntas läsa på
skärm. Då måste de träna
på det i skolan, precis som
att hantera distraktionsmomenten på skärmarna, säger hon.
För lärare kan det vara
skrämmande att eleverna
ofta behärskar IT-verktygen
och programmen bättre än
lärarna. Men så ska inte yrkeskåren känna, menar Helena Kvarnsell.
– Vi behöver inte vara
bäst på allt. Men det är vi lärare som vet var i klassrummet vi ska stå för att det ska
jobbas bra, vem som behöver en klapp på axeln, eller
hur man skapar bra relationer i klassrummet.
– Det är som Håkan
Fleishcer säger: ”Appar
kommer och går, men det
goda förhållningssättet består”.
Författarna Håkan Fleischer
och Helena Kvarnsell.
FOTO: GOTHIA FORTBILDNING
GUSTAV GRÄNDEBY
[email protected]
UTBILDNING FÖR VÄRMDÖ/NACKABOR
KOMVUX VÄRMDÖ
VILL DU FÅ NOBELPRISET
alla genier börjar någonstans - du kan börja hos oss
Vi har kurser i Photoshop, Indesign, Premiere, Lightroom, Excel,
Word, foto, matte, engelska, svenska, bokföring, vård, psykologi
fakturahantering, historia, pedagogiskt ledarskap, medicin m.m.
Sista ansökningsdag 6/12
www.komvuxvarmdo.se
2016 startar Maestroskolan
musikklasser från åk 4
Maestroskolan är en fristående F-9 grundskola
som skapar möjligheter för ditt barn.
Hos oss kan elever kombinera sin grundskoleutbildning
med undervisning inom musik, dans, bild och form.
Välkommen på informationsmöte
25/11 kl 18.30 åk 3-4
19/1 kl. 18.30 f- åk 3
20/1 kl. 18.30 åk 4-9
Ni får chansen att träffa skolledningen samt våra musiklärare
med mångårig erfarenhet av att undervisa i musikklass.
Plats: Maestroskolans körsal Alphyddevägen 4, Nacka.
Vi bjuder på fika!
Det går även bra att boka ett individuellt möte
med skolans pedagoger.
Musik: Åsa Möckle Gowèeli, Marcus Josephson
Dans: Elena Poutanen.
Bild och form: Christine Velazquez
Mer info hittar du på www.maestroskolan.se
20
www.komvuxvarmdo.se
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
TEMA UTBILDNING
Plugga utan kostnad
Hos oss får du låna läroböcker
Komvux Värmdö
- UTBILDNING FÖR VÄRMDÖ/NACKABOR -
Vi har kurser i Photoshop, Indesign, Premiere, medicin,
Lightroom, Excel, Word, matematik, engelska, svenska,
bokföring, vård, psykologi, psykiatri, fakturahantering,
historia, Dreamweaver, foto, pedagogiskt ledarskap,
ekonomi, redovisningsassistent, administratör, undersköterska, boendestödjare, ekonomiassistent, m.m.
Vi har även lärlingsutbildningar.
www.komvuxvarmdo.se
Kim Berg, Clara Sandberg, Gustav Starck,
Moa Werner och Hanna Östberg, som går i
nian på Hemmestaskolan, sitter på golvet
under rasten, i avsaknad av en soffa.
FOTO: JENNY FREJING
Nu ska rasterna
VÄRMDÖ
Minst 15 minuters rast varje för- och eftermiddag, gratis mellanmål på högstadiet och
rastaktiviteter. Det skulle få Värmdös elever
att både må och prestera bättre, skriver Lotte
Johansson i ett medborgarförslag.
Kommunens skolpolitiker är försiktigt positiva till idéerna.
Gustavsbergsbon Lotte
Johansson är övertygad:
Värmdös elever måste få
större möjligheter till rast
och återhämtning under
långa skoldagar. Hon jobbar bland annat med att föreläsa och hålla workshops
om ungas hälsa, och har två
barn som går respektive har
gått i skolan i Värmdö.
– Det här handlar om elevernas arbetsmiljö. De måste
få tid att tanka energi under
dagarna. Hungriga barn blir
trötta eller stökar runt. Det
drabbar arbetsron även för
de barn som har med sig
mellanmål eller har pengar
att handla för, säger hon.
Mobiler ökar stressen
Hon är orolig att raster på
fem minuter, liksom för korta lunchraster och snålt till-
tagen tid efter idrotten, ska
påverka eleverna negativt.
Det i kombination med att
många tar sin tillflykt till mobilerna under rasterna tror
hon kan leda till både stress
och sämre skolresultat.
Därför skrev hon ett så
kallat e-förslag, som ligger
på Värmdös hemsida, för
vem som helst att läsa och,
om man håller med, skriva
under. Där föreslår hon att
Värmdö inför en reglering
om rätt till raster i minst 15
minuter varje dag, på både
för- och eftermiddagen. Hon
vill även att mellanmål erbjuds gratis till alla elever på
eftermiddagen även på högstadiet och att pausaktiviteter införs, exempelvis i form
av att en lektion avslutas
med en kort fysisk aktivitet.
”Tänk vilken gemenskap
vi skulle bygga och vilket fokus det skulle bli på skolarbetet när de grundläggande
behoven av näring, trygghet
och fysisk aktivitet tillgodoses”, skriver hon.
Målet med e-förslaget
är att någon politiker ska
plocka upp idéerna. Och det
kan komma att ske redan
nu. Utbildningsnämndens
ordförande Marie Bladholm, M, är nämligen positivt inställd till förslaget om
en minimilängd på rasterna.
– Jag ska absolut se till att
detta tas upp till diskussion
i kommunens rektorsgrupp.
Det är klart att Värmdös
elever måste ha bra raster
för att orka. Men vi får kika
på hur det ser ut först. Det
ser nog olika ut på olika skolor, säger hon.
”Intressant förslag”
Även andre vice ordförande
i nämnden, Karin Aaseby, S,
gillar idén, inte minst som en
metod för att höja motivationen hos högstadieelever.
– Det här är ett intressant förslag som borde nå
Värmdös rektorer och skolpersonal. Kanske vill några
21
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
TEMA UTBILDNING
Niorna Ida Lidberg och Wilma Erlandsson på Hemmestaskolan har ibland bara fem minuter
långa raster mellan lektionerna. Då blir det stressigt.
FOTO: JENNY FREJING
”Om en lektion drar
över får man springa”
HEMMESTA
Niorna samlar ihop
sina böcker, kollar
mobilen, säger hej till
kompisarna, går till
skåpet, hämtar andra böcker i skåpet,
skyndar till nästa
lektion. NVP var med
under tio intensiva
rastminuter på Hemmestaskolan.
Q Fi
Finn
nn
ns in
inte
e i sko
koll
llag
ll
age
ag
en
n
Det fi
finns
nns in
nget
et i s
et
sko
kolla
agen
ge
en so
s m regl
e era
ra
ar hurr m
myc
yc
ycket
et ra
e
raste
sterr elev
st
ste
ev
ve
err ska ha
h , uta
tan dä
är
an es end
ang
en astt a
attttt alla
la
a el
e eve
ever sk
ev
ka
a ha en sko
ko
k
olm
olmi
l ljö
lmi
jö so
om präg
präglas
räg
ägla
las
as
a
s av
v trry
ygg
yg
gg
g
ghet
h t oc
ch stu
tu-d ro.
die
o Hurr dett
e ta s
sed
ed
e
eda
dan sk
ka
a ås
ås a
åst
adk
dk
d
komm
ommas
om
as
sä
ärr upp
u
t lll rek
ti
rektor
tor
torern
orern
ern
na att
att
tt avg
av
a
vg
v
g
göra
örrra
ö
öra
a.
upp på agendan
av skolorna genomföra ett
pilotprojekt. Effektiv vila
mellan inlärningspassen är
en viktig förutsättning för
lärandet, säger hon.
När det gäller gratis mellanmål är Marie Bladholm
mer restriktiv.
– Vi måste prioritera hur vi
använder skattepengar, de
ska i första hand gå till undervisning. Som vårdnadshavare kan man skicka med en
frukt, och på högstadiet kan
oftast eleverna fixa det själva.
Vad tänker du om elevernas mobilanvändande på
rasterna?
– Jag vet att en del skolor
i Värmdö har mobilförbud
för eleverna. De får lämna in
mobilerna på morgonen, och
får tillbaka dem när skoldagen är slut. Jag tycker att det
är bra, så borde det vara på
fler skolor i kommunen.
HANNA BÄCKMAN
I samma sekund som läraren Katarina Lindeberg avslutar sin lektion i franska
med ”Skriv av de här ändelserna, det är det sista vi gör
i dag” börjar niondeklassarna packa ihop block och
böcker. Strax är klassrummet tomt, men skåphallen
en bit bort desto fullare.
Det blir snabbt varmt och
stojigt, under de tio minuter
som alla ska förbi sina skåp
för att hämta böcker till nästa lektion.
Eleven Ebba Möhle verkar
inte stressad. Hon tycker snarast att rasterna är för långa,
åtminstone på lunchen.
– Ibland har vi en och
en halv timmes lunch. Jag
skulle hellre ha kortare
lunchrast, och sluta tidigare, säger hon.
Hon får medhåll av Ida
Lidberg och Wilma Erlandsson.
– När vi har så långa raster gör vi nästan ingenting.
Det är ofta för lite tid för att
hinna åka hem. Jag skulle
hellre sluta tidigare, säger
Wilma.
Stressiga minuter
Å andra sidan har de ibland
bara fem minuter mellan
lektionerna.
– Då blir det jättestressigt.
Om en lärare håller kvar
en i en minut extra får man
springa till nästa lektion,
och om man kommer för
sent rapporteras det, berättar Ida.
Lika snabbt som skåphallen fylldes med folk, töms
den, sånär som på några
elever, som har tjugo minuters rast. I väntan på nästa
lektion har de satt sig på
golvet utanför några toalet-
ter, eftersom andra sittplatser saknas.
– Vi skulle vilja ha en soffa, säger Moa Werner.
Alma Stenberg och Judith
Möhle, som går i åttan, håller med. De sitter uppflugna
på en avsats, en meter över
golvet. Visserligen finns det
plats på bänkarna nedanför,
men när alla har rast kan
det snabbt bli fullsatt.
Att Alma och Judith har
datorerna i knät beror på att
de för tillfället inte har rast,
utan gör ett arbete om amerikanska inbördeskriget.
Men de intygar att många
elever tar sin tillflykt till
datorer och mobiler på rasterna.
– En del sitter för sig själva och spelar, vissa tittar på
när andra spelar. Det kan
vara lite tråkigt ibland, men
jag tycker inte att det är något problem. Det kan vara
skönt att göra det när man
inte orkar prata med folk,
säger Alma Stenberg.
HANNA BÄCKMAN
[email protected]
22
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
TEMA UTBILDNING
Lärare nobbar sätta betyg
Men ingen stor brist på behöriga lärare befaras i Nacka till jul
NACKA
Sedan den första juli
får bara lärare med
den nya lärarlegitimationen sätta betyg. Nacka kommun
tror sig ha bra koll på
de kommunala skolorna, men på Skuru
skola anser lärare att
man inte får tillräckliga förutsättningar
att täcka upp för varandra.
57 lärare i Nackas grundskolor väntade vid den
senaste kartläggningen, i
augusti, på den nya lärarlegitimationen och Nacka
kartlägger nu situationen
inför betygsättningen efter
höstterminen.
– Jag hoppas att alla får
sin legitimation till jul. Vi
tittar just nu på om det finns
någon skola där det inte
finns en legitimerad lärare.
Det ser bra ut, och jag tror
inte att några elever ska
drabbas, sade chefen för
Nackas kommunala skolor
och förskolor Einar Fransson tidigare i höst.
Lärarförbundet i Nacka
håller med Einar Fransson
om att läget i Nacka är betydligt bättre än i andra
kommuner
– Nackas skolor är välförsedda med legitimerade
lärare, säger fackförbundets
Birgitta Valham.
Men ett problem kvarstår: Hur mycket resurser
behöriga lärare ska få för att
sätta betyg åt andra lärare.
– Lärarnas arbetbelastning
är idag oerhört hög. Om man
då ska lägga på läraren en
uppgift som är så viktig som
myndighetsutövningen att
ge betyg, så måste man få
tid. Vi har försökt få till ett
kollektivavtal kring det, men
har inte nått fram. Nacka
kommun har inte ens svarat
oss, säger Birgitta Valham.
Lärare säger ifrån
På Skuru skola sade behöriga lärarna förra veckan nej
till att sätta betyg åt obehöriga lärare, eftersom man
inte får den tid – en timme
per elev – man tycker att
man behöver för att kunna
inte har ämneskunskaper
förstår man betygskriterierna och principerna för hur
betygen ska sättas. Vi ska
se till att betygen är rättmätiga.
Lena Gustavsson tycker
att ett nationellt initiativ
som lärarlegitimationen
borde följts av nationella
riktlinjer för hur lärare ska
signera andra lärares betyg.
Efter nyår ska alla skolor
i Nacka granska hur julens
betygsättning fungerade på
olika skolor.
Litar också på obehöriga”
Det är ingen stor brist på behöriga lärare i Nacka, men betygsättningen riskerar att bli en belastning, när de ska betygsätta obehöriga lärares elever.
ARKIVBILD: JENNY FREJING
sätta betyget, enligt Lärarnas tidning.
Den lärare som signerar
ett betyg är ansvarig för
att det betyget är riktigt
och för det krävs besök på
lektioner, gemensam provrättning med mera, enligt
lärarna.
Nu blir det istället skolans
rektorer som får signera
de olegitimerade lärarnas
elevers betyg.
– Vi har tre obehöriga lärare på skolan, men alla prov
avkodas och prov och betygsättning sambedöms för att
det ska bli rätt. Ofta är det de
riktigt höga eller riktigt låga
betygen som är svåra att sät-
ta, säger Skuru skolas rektor
Lena Gustavsson.
– Jag förstår att lärarna
inte vill ta det här extra ansvaret. Nu blir det jag och
biträdande rektorer som för
betygsdiskussioner med de
obehöriga lärarna om vilka
betyg som ska sättas. Även
om en legitimerad lärare
Hur det ser ut på andra skolor fanns det förra veckan
inga uppgifter om, men Helena Ekwall chefen för verksamhetsstödet hänvisar till
att flera rektorer som säger
att det inte varit någon oro.
– De obehöriga lärarna
kan vara oerhört kompetenta, men står i kö för att
få legitimationen. Vi litar på
att de obehöriga sätter riktiga betyg och sedan förs det
mycket diskussioner på ämneskonferenser. Vi kommer
att följa upp det här, säger
hon.
23
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
åt varandra
Andelen legitimerade lärare i Nackas fristående skolor är 54 procent, i de kommunala skolorna betydligt
fler – 82 procent.
Hur den lägre andelen
behöriga lärare i friskolorna kommer att påverka är
fortfarande oklart, eftersom
statistiken inte är tydlig.
Flera fristående skolor i
Nacka som NVP pratat med
säger sig ha en högre andel
lärare med legitimation än
vad Skolverkets statistik visar.
– Vad siffrorna kommer
att landa i vet vi inte idag. Vi
kommer diskutera det med
de olika huvudmännen.
Till exempel för Engelska
skolan, säger Carina Legerius, utvärderingsexpert på
Nacka kommun.
På Engelska skolan är situationen speciell med tanke på lärarnas bakgrund:
– Om en lärare använder engelska i klassrummet
och har en utbildning från
engelspråkiga länder, som
Storbritannien, USA och Ka-
nada är de behöriga, säger
Jonathan Howell, presskontakt på Engelska skolan.
Friskolor kartläggs
Enligt honom har skolan 58
lärare i Nacka och idag är
det två som inte är behöriga
och en som väntar på lärarlegitimationen.
– 96 procent är behöriga
och kan sätta betyg i höst.
Det är ett problem för oss
att statistiken inte visar att
våra lärare är behöriga.
Enligt Nacka kommuns
utbildningsenhet ska det
vara sju fristående skolor
som har en låg andel högskoleutbildade lärare och
få lärare med legitimation
och man ska nu kartlägga situationen. Lärare på
Waldorfskolor är undantagna från kravet på lärarlegitimation. Skolverket arbetar
fortfarande med att behandla många ansökningar
om lärarlegitimation.
LENNART SPETZ
[email protected]
QLärarare med leg i Nackas skolor
I Nackas kommunala
grundskolor var det 88
procent av 658 lärare som
har en högskoleexamen,
och 40 som väntar på sin
legitimation, enligt Skolverkets senaste statistik,
från mitten av augusti.
Av de fristående skolornas 244 lärare är det enligt
samma statistik bara 61
procent som har en peda-
gogisk högskoleexamen
och 17 som väntar på legitimation.
Flest legitimerade lärare
finns det i ämnena svenska, SO-ämnen och biologi.
Minst antal finns i svenska
som andraspråk, hem- och
konsumentkunskap, teknik och bild.
KUNSKAPSGALLERIAN
Möt tre av Nackas bästa gymnasieskolor,
DOODPHGXQLNDSUŖOHU
25 NOV 18:00-21:00
Experimentgatan 7, Sickla
KÄLLA: NACKA
KOMMUN/SKOLVERKET
Ergonomisk häst
med gamla anor
NACKA
Från Ingarö sprids
numera en uppmaning om att världen
behöver fler plugghästar. Gunnar Grip
anser att Carl von
Linnés läspulpet är
en ypperligt ergonomiskt möbel.
Den läs- och skrivpulpet
som Carl von Linné lät tillverka 1741 använde han
både vid studier och när han
föreläste. Originalet finns
idag på Linnés Hammarby i
Uppland.
Att denna läs- och
skriv-möbel fått namnet
plugghäst är inte svårt att
förstå om man ser den:
Framför ett säte som man sitter grensle över finns en reglerbar bordsskiva för böcker,
papper – eller laptop.
Kulturentreprennören
Gunnar Grip, boende på
Ingarö, har arbetat med att
lyfta fram studiestolen som
en symbol för Linné och
Uppsala.
– Den här modellen har
testats i århundraden. Linné var bara en av alla på
1700-talet som använde
den i sitt bibliotek. Originalet från 1741 har vi som
inspiration och vi har samarbetet med inredningsarkitekter, ergonomer och sjukgymnaster för att ta fram en
modern stol. De tycker att
det är så här en lässtol ska
se ut – man sitter grensle
och lutar sig lätt framåt på
ÖPPET HUS
Våra elever är inte bara elever. Våra lärare är inte bara lärare. Och vår skola är
inte bara en skola. Vi vill förändra världen. Vi är Young Business Creatives.
Samhällssvetenskap, Ekonomi
Rytmus är det naturliga valet för dig som vill studera musik
eller medieproduktion på gymnasiet.
Estetiska programmet musik eller estetik och media
Förre ärkebiskpoen Anders Wejryd är en av många som idag
använder den moderna versionen av Linnés plugghäst.
armbågarna. Allt det gör att
man avlastar ryggen.
FInns på nätet gratis
Pulpetmodellen har kallats
”Linnés plugghäst” sedan
1800-talet, men liknande läsmöbler har funnits
i europeiska och svenska
kloster och bibliotek från
1200-talet.
Nu funkar plugghästen
inte bara för att läsa tunga
böcker utan också för dataarbete. En del moderna
designers har gjort liknande
arbetsmöbler.
Via hemsidan plugghästen.se förmedlas en byggritning till plugghästen gratis
och den som vill kan beställa särskilt virke att bygga
med – virke som gallrats ut
på Linnés olika trädgårdar.
Det går också att beställa
färdiga exemplar av hästen.
Nästa år kan Carl von Linné
och platser som har anknytning till honom bli ett nytt
världsarv.
LENNART SPETZ
Vill du ta del av verklighetsbaserad undervisning – med föreläsningar,
diskussioner och verkliga case, ofta utifrån ett globalt perspektiv?
Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Ekonomi
24
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
TEMA UTBILDNING
Hennes artikel om
NACKA
Under tidningsveckan läste 1 000 elever
i Nacka och Värmdö
NVP. Flera skolor deltog dessutom i vår
artikeltävling – allra
mest imponerade
Siri Österlunds artikel om stressen efter
idrottslektionerna.
Ett 40-tal artiklar har skickats till NVP:s redaktion.
Bidragen har bjudit på intressant läsning och bland
annat avhandlat brist på fotbollsplaner, skolmat, ändrade busstider och feminism.
Det ämne flest tog upp var
kritik mot att de kommunala skolorna i Nacka har slopat prao, vilket NVP tidigare
berättat om på nyhetsplats.
I klass 8mi på Ekliden sattes alla elever i arbete med
att skriva egna nyhetsartiklar. Läraren Emelie Manouchehr tycker att arbetet
under tidningsveckan bidrog till intressanta diskussioner i klassrummet.
– Vi började prata om
genren och eleverna fick
även bläddra i andra tid-
ningar. Sedan skrev alla en
varsin nyhetsartikel, vissa
utifrån verkliga händelser,
vissa med fingerade fakta,
säger hon.
Ställer rektorn till svars
En som i högsta grad dök
ner i ett vardagsproblem var
Siri Österlund. Hennes artikel om elevernas stress efter
idrottslektioner var den som
imponerade mest på NVP:s
jury. Texten är välskriven,
tar upp ett verkligt problem,
innehåller röster från dem
som berörs och ställer också
rektorn till svars.
– Varje vecka är det samma problem. Jag vet folk
som inte hinner äta efter
idrotten, säger Siri Österlund.
Hon har fått en viss inblick i tidningsvärlden, eftersom hennes mamma jobbat som formgivare på DN.
– Och så läser jag tidningar ibland. Då lär man sig hur
texterna ska se ut.
Har väckt skrivlust
Läraren Emelie Manoucherhr tror att de veckor
eleverna jobbat med artiklarna tillfört nya kunskaper.
– Det har lett till frågor
om intervjuteknik och väckt
en skrivlust hos många, de
har fått med sig många nya
verktyg. När vi efteråt skrev
populärvetenskapliga artiklar i NO märktes det att det
gett en väldigt bra grund, de
har börjat tänka mer på hur
man skriver.
Flera elever har ställt rektorn Mats Strandler till
svars. Har du fått några
reaktioner på det?
– Haha, nej. Han har faktiskt inte nämnt det, utan
verkar gilla läget.
ANDERS MILDE
HANNA BÄCKMAN
QFler elevartiklar i NVP
Många av de bidrag som skickats in har skrivits i subjektiv
form, präglade av eget tyckande. Flera av dessa kommer
att dyka upp på NVP:s insändarsida – så håll utkik.
Saltsjö-Duvnäs Montessoriförskola fyller 20 år!
Den lilla
förskolan
med det
stora hjärtat
Est. 1995
På Saltsjö-Duvnäs Montessoriförskola har vi inte bråttom. Allt sker i barnens takt
och vi har tid för var och en av våra barn i åldern tre till sju år. Det tycker vi är
viktigt. Likaså att se alla barn som de är, låta dem få utvecklas i sin egen takt och
skapa, sjunga, leka, läsa, skriva, räkna och mycket, mycket mer. Självklart är vi
ute på vår härliga tomt varje dag och vi har nära till skogen där vi följer årstidernas
gång. Vi har egen verkstad för snickeri och måleri. Våra sex och sjuåringar går
gärna i vår unika 6-årsverksamhet i en liten grupp och med en pedagog. Tryggt,
hemtamt och en fin övergång till skolan. Sist, men inte minst, så skrattar vi och har
roligt tillsammans. Det är det allra viktigaste!
Välkomna till oss!
Ring gärna och boka tid för ett besök, 08-718 05 70.
Ugglevägen 34, 131 44 Nacka
E-post: [email protected] Hemsida www.sdmf.se
25
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
TEMA UTBILDNING
Dialectic Forum
stress tog priset
- en plats för personlig utveckling
Vill du bli bättre i ditt
andraspråk svenska
eller till och med lära dig
svenska som andraspråk?
Kontakta Maria Norberg
Dialecticforum på
[email protected] eller ring 08-716 22 74
www.dialecticforum.se
Att kunna simma
är en livförsäkring!
Tävlingsvinnaren Siri Österlund, som går i åttan på Eklidens skola, tycker att det är för stressigt efter idrottslektionerna.
VI FINN
SALTSJÖ S I
-B
& SICKLAOO
Ny kurs start vecka 48.
Ni kan redan nu anmäla er till vårterminens kurser.
FOTO: JENNY FREJING
Se kursstart och tider på vår hemsida
www.vattenhuset.com
08-798 50 88
Här är den vinnande artikeln:
Elever hinner inte äta
efter idrottslektionen
NACKA
Om man behöver
stressa för att äta,
vad kan det få för
konsekvenser för
lärandet?
Eleverna i 8mi på
Ekliden skola har det
här problemet och
många av dem hinner inte ens äta sig
mätta efter idrotten.
Eleverna i klass 8mi på Eklidens Skola, Nacka, måste
skynda sig efter idrotten i
skolan och hinner knappt
äta mat.
Alla de dagar som eleverna har idrott, så har de kort
med tid att byta om. Det kan
handla om fyrtio minuter
för att äta mat, byta om och
ta sig till nästa lektion.
Eleverna upplever det här
som väldigt stressigt och
ohållbart. De hinner inte till
lektionen i tid.
”Kan inte fokusera”
– Det är jättejobbigt för att
man måste äta sig mätt, annars kan man inte fokusera
på lektionerna, säger Eira
Willermark, elev i klass 8mi.
– Man ska ju duscha efter
idrottslektionerna, fortsätter hon, jag tar ju lägre tid
på mig för att jag vill ha bra
hygien och då kan det ta
mer än fyrtio minuter att bli
klar.
Det är möjligt att köpa
bland annat festis och smörgås i skolans kiosker, men
alla har inte de ekonomiska
förutsättningarna att köpa
mat där varje dag.
Vi intervjuade rektor
Mats Strandler och om hur
han ser på situationen.
– Det låter inte bra, tycker
han.
– Alla era luncher är ganska korta. Så ska det inte
vara, säger Mats Strandler
bekymrat.
Delar med gymnasiet
Problemet i det här fallet är
att eleverna delar på gymnastiksalarna med Nacka
gymnasium och då måste
man anpassa tiderna. All
idrott har kommit att vara
under just den tiden då de
har lunch och därför måste
skynda sig mycket.
Även idrottsläraren, Pelle
Eriksson, har problem med
det här. Hans luncher ligger
placerade så att han ibland
har trettiofem minuter på
sig att byta om och äta. Han
kan därför inte flytta lektionerna.
Svårt att åtgärda
Men Mats Strandler, rektor,
tycker ändå att det är fel.
– Det spelar ingen roll om
någon annan har det sämre,
om man tycker att det inte
är bra så är det inte bra, säger han bestämt.
I nuläget så är det svårt
att göra någonting åt situationen, men Mats Strandler
ska ta tag i det och eventuellt prata med Nacka gymnasium och komma fram till
en lösning.
SIRI ÖSTERLUND
Vi välkomnar barn, föräldrar
och övriga intresserade till
ÖPPET HUS
på Grantomta Montessoriförskola/skola
Onsdagen den 25 november kl. 17:30-19:00
Hos oss går barn från 1 år till årskurs 6. Våra lärare och
SHGDJRJHUIUnQI|UVNRODVNRODRFKIULWLGVKHP¿QQVSn
plats i lokalerna för att presentera vår verksamhet samt
svara på era frågor.
Varmt välkomna!
Grantomta Montessori
Viks skolväg 13, 139 35 Värmdö
Tel: 08-57017700 Mail: [email protected]
26
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
TEMA UTBILDNING
Vuxenutbildningsenheten Värmdö kommun
Dags att söka kurser för våren 2016
.RPPXQDO9X[HQXWELOGQLQJ
Anne-Sophie Medin Magnusson, lärare på Ösbyskolan, gratuleras av av Marie Bladholm, M,
ordförande i Värmdös utbildningsnämnd.
FOTO: VÄRMDÖ KOMMUN
Här är Årets pedagog:
”Blev glatt överraskad”
VÄRMDÖ
306 nomineringar
skickades in – fyra
topplärare tog priset.
I förra veckan fick
Årets pedagoger i
Värmdö veta att de
vunnit.
Värmdö kommuns utmärkelse Årets pedagog instiftades 2013. Vem som helst
får nominera den lärare,
fritidspedagog eller förskollärare som bäst förtjänat
priset, och i år har många
nappat – hela 306 nomineringar inkom.
Efter att juryn har tagit
en närmare titt på nomine-
ringarna har de utsett fyra
vinnande lärare: Maria Beukelmann på Varglyans förskola, Anne-Sophie Medin
Magnusson på Ösbyskolan,
Anna Jaldevik på Ösbyskolan och Cecilia Bäckström
på Brunns skola.
Vill väcka nyfikenhet
De fick i förra veckan beskedet och en blomsterkvast
var av representanter från
kommunen.
– Jag blev glatt överraskad. Jag hade ingen aning
om det här över huvud taget, säger Anne-Sophie Medin Magnusson.
Hon är F-7-lärare på
Ösbyskolan, har jobbat som
lärare i 16 år och gillar sitt
jobb, mycket.
– Jag brinner verkligen
för mitt arbete och vill
väcka elevernas nyfikenhet
och engagemang. Det är så
fantastiskt att se deras inhämtning av kunskap och
utveckling, säger hon.
Fortfarande i förra veckan visste varken hon eller
de andra vinnarna varför de
fått priset, eftersom motiveringarna offentliggörs först
på kommunfullmäktiges
möte den 25 november. Då
får vinnarna även 25 000
kronor var, som ska användas till vidareutbildning.
HANNA BÄCKMAN
Öppet Hus
Lör. 28/11 1͞:00—͝͠:00
Ekonomiprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
* Bra utbildning & mycket idrott *
Jessika Kollberg Sek2c Jack Noaksson Ek3A
www.nackaenskilda.se
[email protected]
Cylindervägen 4, 131 26 Nacka Strand
08-601 14 50 (Exp.)
0706-23 26 87 (Mob.)
ZZZYDUPGRVH
Du ansöker via webben:
www.varmdo.se
Sista ansökningsdag är den 6/12
För studie- och yrkesvägledning:
Katarina Flodén Carlsson 08-570 485 43
NDWDULQDÁRGpQFDUOVVRQ#YDUPGRVH
Övriga frågor kontakta expeditionen:
08-570 483 31 eller
YX[HQXWELOGQLQJHQ#YDUPGRVH
JULBORD ENLIGT
SKEVIKS GÅRD
JULBORDET STÅR UPPDUKAT 27/11-20/12. KONTAKTA
OSS VIA SKEVIK.SE FÖR EXAKTA DAGAR OCH TIDER.
Upplev julen på Säby
Säby Säteri på Ingarö bjuder på en rofylld och ombonad julstämning. Du hittar allt du kan önska på vårt
klassiska julbord med härliga inslag och
smaker från vårt eget Smakriket Säby.
Varmt välkommen att fira in julen
hos oss på Säby Säteri.
- Läs mer om tider och upplägg på vår
hemsida www.sabysateri.se
Evenemang i november/december
• Säby Säteris smakrika julbord
• Fredagsmys
• Adventsweekend
• Julfest
• Julkonferens
Tel. 08-570 267 00 • [email protected]
28
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
NACKA
Vem ska bli Årets Nackabo?
1. Serhan Demirci
Motivering:
”Nackas
kanske
trevligaste
och mest
engagerade
kassörska som på Ica i Saltsjöbadens centrum, gör dagens
inköp till en höjdpunkt.”
Du verkar vara en trevlig prick.
Hur gör du för att pigga upp en
småsur kund?
– Alla är värda ett leende. Jag
frågar hur de mår och de frågar
mig hur jag mår. För mig är de
inga kunder, de är mina bekanta. Jag har haft svarta dagar
sedan min man gick bort i cancer, men de ger mig energi och
bjuder över mig på middagar.
2. Henrik Rosencrantz och
Samy Lidner
Motivering:
”Engagerade
ledare gör
en aktiv fritid möjlig för
barn och unga. För F03 i Saltsjö
Boo IF är dessa två dagens hjältar, flera dagar i veckan.”
Ni använder fotbollen för att
engagera unga. Hur gör ni?
– Vi lägger ner fyra-fem dagar
på plan i veckan och har också aktiviteter utanför plan. Vi
åker till badhus och anordnade
senast sportmatlagning. Våra
ledord är bredd, glädje och engagemang.
3. Yusie Rundkvist Chou
4. Mette Ekström
5. Marie Augustsson
Motivering:
”Lokalt engagerad ledare och
ambassadör för
Fisksätra, som
står upp för och
enar invånarna
i området, med sikte på utveckling och gemenskap.”
Motivering:
”Förskollärare
som med stort
engagemang
och hjärtat på
rätta stället
starkt bidrar till Björknässkolans popularitet och goda
rykte.”
Motivering:
”Reagerade
snabbt och
lyckades tillsammans med
bland annat
kyrkan mobilisera Saltsjöbadsborna för att hjälpa flyktingar
i nöd.”
Du drev kampanjen för en simhall i Fisksätra. Hur ser du på
debatten i efterhand?
– Den blev en omvälvande
upplevelse. Det var uppenbart
att Fisksätra var den bättre placeringen, men för M, FP och C
vägde de känslomässiga skälen
tyngre. Men det mest värdefulla
för mig är alla nya, underbara
vänner som jobbade med mig.
Hur ser ditt engagemang för
barnen ut?
– Jag är med i trygghetsteamet och jobbar mot mobbning. Det blir mycket tid för att
diskutera värdegrunder, så att
alla är trygga. Sen har jag roligt
på jobbet, jag är lite barnslig.
Du startade Flyktinghjälpen
Saltsjöbaden. Vad är det?
– En Facebookgrupp, där vi
medlemmar har startat ett jourboende för flyktingar i Saltsjöbaden. Vi har tolv sängplatser
för tillfälliga övernattningar.
Finns det andra Fisksätrafrågor som du jobbar med?
– Ja! Jag kommer att fortsätta
med Nätverket för Fisksätras
framtid. Vi vill bland annat höja
valdeltagandet i Fisksätra.
Vad är det bästa med att jobba
med barn?
– Nu är jag i en 3-klass på
skoltid och sen på fritids. Det
är tredje året jag följer de här
barnen och jag ansvarar för undervisning om värdegrund och
bild. Jag får så mycket tillbaka,
det blir mycket kramar.
Har det varit svårt att få folk
att engagera sig?
– Nej, det har varit lätt. Vi är
över 200 personer i gruppen,
och inför varje helg gör vi ett
upprop. Folk ställer upp med
kläder, tolkhjälp och sjukvårdskunskaper. När man gör
det enkelt för folk att engagera
sig, då gör folk det.
Nu en utmaning. Ge mig
PLU-numret på kvisttomater,
bananer och palsternacka.
– Kvisttomater, 4664, palsternacka, 4672 och bananer 4011
– men inte de ekologiska!
Hur viktig är fotboll som samhällskraft på en skala 1-10?
– Högt på skalan, kanske en
åtta. På gräsrotsnivå skapar
fotboll härliga minnen och nya
relationer. Man kan jobba över
samhälls- och nationsgränser,
alla är jämlika i en fotbollströja.
6. Fredrik Teghammer
7. Omer och Karima Fatah
8. Jakob Grandin
9. Paolo Roberto
10. Ann Lindberg
Motivering:
”Kontaktperson och
boendestödjare på
Youth & Care
i Fisksätra,
där han med stort engagemang
fungerar som stöd för ungdomar när de behöver det som
bäst.”
Motivering:
”Driver bibliotekskaféet i
Nacka Forum
och gör det
med personKarima Fatah.
lig charm och
engagemang, vilket uppskattas
av alla besökare.”
Motivering:
”Hjärnan och
initiativtagaren bakom
klubbfenomenet
Yard som tagit Nobelberget i
besittning och tydligt förstärkt
Sicklas plats på kartan.”
Motivering:
”En resa från
boxningsringen, via
bland annat
tv, film,
kokböcker och träningsböcker har gjort denna före detta
”värsting” till en av våra mest
folkkära profiler.”
Motivering:
”Passionerad
entreprenör
som med
smått klassiska Saltsjöbadens blommor visat vägen
för en lokalt engagerad näring
med hjärtat på rätta stället.”
Vilka är hemligheterna bakom
nöjda besökare?
– Att man är trevlig mot alla
och ger alla bra service, säger
Omer.
Varför behövs en sådan som
du i Nacka?
– Det behövs en salig blandning av människor och initiativtagare i Nacka för att göra det
till en attraktiv plats. Det behövs folk som vågar satsa och
ta risker, och det är jag en del i.
Vad är det som driver dig att
stötta funktionshindrade ungdomar?
– Oj, det var länge sen jag
tänkte på det. Att se andra
människor må bättre och utvecklas kanske.
Hur känns det när någon av
era ungdomar kan flytta och
klara ett eget boende eller med
så lite stöd som möjligt?
– Jag är jätteglad för deras
skull. Den största glädjen är ju
att de själva är så nöjda, stolta
och glada över sin situation.
Tycker ni om böcker?
– Vi älskar böcker. Och på biblioteket finns tidningar på arabiska, franska och kurdiska.
Vilken författare skulle du vilja
ha på besök i kaféet?
– Jag har alltid älskat Astrid
Lindgren, och har läst hennes
böcker med barn och barnbarn.
Tyvärr är hon ju borta, säger
Karima.
Var det självklart att låta Nobelberget bli flyktingmottagning under några veckor?
– Absolut. Det var en ”no
brainer”. Får vi tillfrågningar vi
känner för och tycker är extra
viktiga tillsätter vi resurser till
det. Det här var givet för oss att
ställa upp på.
Varför tror du att du blev nominerad?
– Jag vet inte riktigt, men
det kan ha att göra med den
resa jag har gjort. Från att ha
klassats som en av Stockholms
farligaste kriminella ungdomar
under 18 år till att driva nio
företag med runt 100 anställda – ett bevis på att allt går att
förändra.
Vad har du på gång just nu?
– Jag jobbar med mina företag
och hoppas kunna starta tre
nya under nästa år.
Varför tror du Saltisborna uppskattar din blomsterbutik?
– För att affären har legat här
så länge, och kanske för att jag
valt att satsa på blommor och
växter, inte så mycket presenter som andra gör.
Behöver vi växter och blommor?
– Ja, så klart. Växter gör trivsel i hemmet – ett tomt hem ser
inte ut som ett hem och med
en snittblomma kan du ändra
hemmet varje dag. Vissa växter
och blommor är lite miljövänliga, de äter formaldehyd och
bensen. Det är ju inte så dumt.
Så gör du för att rösta på din favorit
NACKA
De har redan nått
ut i sitt närområde.
Men för att bli Årets
Nackabo krävs det
att deras gärningar
når ut ännu bredare.
Årets version bjuder
på glädjespridare av
alla sorter.
FAMILJELÖRDAG:
PEKA, TRUMMA, DANSA
TEATER TRE
21 NOVEMBER 15:00 LILLA SCEN
DIESELVERKSTADEN
DIESELVERKSTADEN.SE
Förra året var det musiklärarna Lena Thyregård Lysell
och Anna-Karin Reuterhäll
som vann priset. I år finns
ingen musik på schemat.
Men ta några fritidsledare,
sedan lägger du till en boxare, florist och en samordnare för flyktingar, så har du
hälften av årets startfält.
QHär kan du rösta
Förra årets vinnare, Lena Thyregård Lysell och Anna-Karin
Reuterhäll, omgivna av sina elever.
FOTO: RYNO QUANTZ
Tack vare de tio nominerades engagemang har
de redan nu vunnit många
Nackahjärtan.
Men för att ta gå hela vägen behöver de nominerade
er hjälp.
Har du en favorit? Tveka
• Gå in på nacka.se,
nvp.se, nackaforum.se
eller mejla din favorit till
[email protected]
• Dessutom finns röstbås i
Orminge c, Saltsjöbadens
c och på biblioteken i Fisksätra, Älta, Dieselverkstaden och Nacka Forum.
• Rösta senast 2 december.
• Vinnaren presenteras i
NVP 8 december och koras i Forum 13 december.
inte att ta dig tid och rösta
fram den du tycker förtjänat
priset.
GUSTAV GRÄNDEBY
29
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
KULTUR
& NÖJE
Kulturredaktör: Lennart Spetz
Tel: 555 266 21 e-post: [email protected]
Fajansvaser av Stig Lindberg.
FOTO: STAFFAN LARSSON
Den lyckliga fabrikens
former i tegel och plast
GUSTAVSBERG
Gustavsbergskännaren Gösta Arvidsson
ger sig än en gång ut
i porslinets historia.
I boken ”Gustavsberg – form och funktion i folkhemmet” är
det konsthistoriska
perspektivet som
står i fokus.
2007 gav han ut sin tidigare stora volym om fabriken,
och då skildrades både fabriken och samhället kring den.
– Den här lilla boken
handlar inte om arbetarnas
villkor och liv och hur man
byggde samhället. Den är
fokuserad på formutvecklingen. Det är fler bilder i
den här boken som ska belysa formernas och mönstrens
utveckling, och sätta dem
i relation till konstutvecklingen i omvärlden. Så jag
visar exempel från världsutställningarna, säger han.
Wilhelm Kåges modeller
och G-studion hör till så-
vet om hur det var. Jag
har upplevt alla från
Kåge och framåt och
vet hur produktionen
gick till. 50- och 60-talen var det ”den lyckliga fabriken”.
Har du ett favoritämne?
– Att skriva om 3040-och 50-talen, det är
Gösta Arvidsson har skrivit en ny bok
de vitalaste perioderna
om porslinsfabriken
och det är föremål från
den tiden som folk har
en relation till.
eget arkiv som Gösta ArForm utifrån krav
Idag är Gösta Arvidsson
vidsson använt till boken.
Gösta Arvidsson hoppas
med i vänföreningen, men
– Jag har spelat in många
att den nya boken ska göra
han har inget uppdrag för
intervjuer och har jag ett
att man nu kan sätta in det
fabriken.
stort privat bibliotek med
porslin man eventuellt har
Var tycker du att museet
många interna dokument,
hemma, i ett mycket större
ska ligga i framtiden?
som jag förvärvat efter min
sammanhang.
– Det är en infekterad
mamma, som också skrev
Butikskorgen som Sven
debatt som jag inte har delom fabriken. Sen har jag ju
Eric Juhlin designade åt KF
tagit i. Jag tycker att den
levt med fabriken hela livet
på 60-talet är ett av många
nuvarande entrén ska vara
och min familj umgicks med
små guldkorn i boken:
kvar, för torkhuset är rena
både Kåge och Lindberg .
– Den visar hur en utbilmuseiföremålet från mitFabriken var ett kul ställe
dad konsthantverkare kan
ten av 1800-talet. I fasaden
för mig, med fest och glam.
arbeta utifrån en komplicefinns alla de tegelsorter som
Vad fascinerar på fabriken?
rad kravspecifikation och få
tillverkades på fabriken, så
– Vi är inte så många kvar
till en så bra produkt. Den
fasaden i sig är som ett stort
som varit med och upplevt
korgen är fortfarande urtyshow-room.
fabriken och det är viktigt
pen för alla butikskorgar.
att vi dokumenterar det vi
Det är till stora delar sitt
LENNART SPETZ
dant som beskrivs mer
ingående i den nya boken.
– Design intresserar
många och det diskuteras vilka som arbetade
med vilka serviser. Diskussionerna handlar
alltid om designen och
konstnärerna, utifrån
vad folk har strående
hemma.
Urkorgen till matbutiken, av Sven-Eric Juhlin.
Katter och en noshörning av Lisa Larson.
30
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
VILL DU GRATULERA NÅGON som fyller år, har förlovat sig, gift sig,
eller fått barn? Sänd in några rader till NVPs familjesida.
Bara text (20 ord) 40:-, Bild + 20 ord 100:-, för varje extra ord +2 kr
Vi skickar räkning så bifoga namn och adress med beställningen.
Beställ enklast på www.nvp.se eller e-posta till [email protected]
Posta till Nacka Värmdö Posten, Box 735 131 24 Nacka. (Märk kuvertet
“Familje”). Vi måste ha text och bild senast måndagen veckan före
publicering. Publicering kan dock dröja pga utrymmesbrist.
FAMILJENYTT
Maria Karlsson familjeredaktör
555 266 36
[email protected]
87 500
▼
GRATTIS
GRATTIS
▼
Nacka- och Värmdöbor
läser
Nacka Värmdö Posten
varje vecka
Grattis Tilde på 3-årsdagen! Med på bilden systrarna Alva
och Wilma som föddes den 23/2. Jag älskar er!
Farmor.
GRATTIS
22 oktober 2015 blev Linus stolt storebror till Pontus Henrik
Lindberg 3590 g och 50 cm. Vi älskar er!
Mamma Maria och pappa Mikael.
Vill du hjälpa en hemlös katt?
▼
Den 10 november blev vår
älskade Jesper 2 år.
Stort grattis och många
kärleksfulla kramar från
mamma och pappa.
Vill du få uppleva glädjen
av att öpnna ditt hem för en
behövande katt? Då ska du
adoptera din kisse via oss.
Kontakta Tasseland
070-316 45 51 www.tasseland.se
PREDIKOTURER
e-post: [email protected]
Boo församling, Kyrkans hus
Tisdag 17/11, kl 11.00 Senior-Qigong.
Kl 12.00 INSTÄLLD! Tisdagssoppa. Kl 13.00 Oasen. ’
Kl 16.30-21.00 Ungdomskväll. Kl 19.00 Ungdomsmässa
för alla.
Onsdag 18/11, kl 08.30 Morgonmässa. Kl 18.00 Scouter
(Arbetsgården). Kl 18.00 Öppen Qigong. Kl 18.45 Frigörande andning. Måndag 23/11, kl 10.00 Må-bra-gruppen.
Tisdag 24/11, kl 11.00 Senior-Qigong.
Kl 12.00 Tisdagssoppa. Kl 13.00 Oasen. Kl 16.30-21.00
Ungdomskväll. Kl 19.00 Ungdomsmässa för alla.
www.svenskakyrkan.se/boo
Djurö, Möja och Nämdö församling
Djurö kyrka Söndag 22/11, kl 11.00 Gudstjänst med nattvard.
Nacka församling
Nacka kyrka: Onsdag 18/11, kl 14.00 Församlingsträff. Kl
18.00 Kvällsmässa. Kl 19.00 Föräldraföreläsning. Lördag
21/11, kl 10.00 Meditation, G Agnarsson. Söndag 22/11 kl
11.00 Högmässa, Y Jansson, P Rönnblom, Nacka kyrkokör,
söndagsskola, kl 17.00 Musikvesper.
Nacka kapell: Onsdag 18/11, kl 8.30 Mässa, H Larsson.
Älta kyrka: Tisdag 17/11, kl 18.30 Kvällsmässa. Söndag
22/11, kl 11.00 Mässa, G Agnarsson, H Romin Hammarström. Måndag 23/11, kl 11.00 Måndag i Älta.
Fisksätra kyrka: Tisdag 17/11, kl 18.00 Fisksätramässa.
Torsdag 19/11, kl 11.30 Veckomässa, kl 12.00 Lunchträff.
Söndag 22/11, kl 15.00 Yoga, A Hemberg. Kl 17.00 Söndagsgudstjänst, PS Passmark, H Romin Hammarström.
Måndag 23/11, kl 10.00 Öppen dörr.
Kl 11.45 Måndagsbön.
Forumkyrkan; Tisdag 17/11 kl 13.00 Stickcafé, kl 18.00
Stickcafé för världens barn. Torsdag 19/11, kl 10.30 Gudstjänst för gullungar, M Sverke. Söndag 22/11, kl 11.00
Gudstjänst med nattvard, I Lundberg.
Danvikshems kyrka. Söndag 22/11, kl 13.30 Gudstjänst, L
Kull.
Saltsjöbadens församling
Tisdag 17/11, kl 09.30 Qigong, församlingshemmet.
Kl 11.45 Lunchmässa.
Onsdag 18/11, kl 09.00 Morgonbön, Skogsö kapel .
Kl 18.30 Samtal & Mässa. Kl 19.00 Au Pair Café. församlingshemmet.
Kl 18.00 Konsert: Unga stråkar och röster för fred och frihet. Fiol- och cellospelare från Saltsjöbaden och Fisksätra,
sång av Diskantkören. Entré: 50 kr som går till Svenska
kyrkans internationella arbete för stöd åt barn och vuxna
på flykt, Samarr; Nacka Musikskola. Söndag 22/11, kl
11.00 Mässa, ”Livets pärlor”, musik Jacob Douglas, Anders
G Carlsson, Stefan Gustafson, Anders Ahl. Tisdag 24/11,
kl 09.30 Qigong, församlingshemmet. Kl 11.45 Lunchmässa. Onsdag 25/11, kl 09.00 Morgonbön. Skogsö kapell. Kl
18.30 ”Samtal & Mässa”.
Skärgårdskyrkan Värmdö
Tisdag 17/11,kl 19.00 Bibelstudium om Psaltaren.
Torsdag 19/11, kl 09.30 Baby-Café. Fredag 20/11, kl 1719 10-12-åringar. Kl 19.00 Ungdomssamling.
Söndag 22/11, kl 11.00 Missionsmöte Paul Waern. Musik
Magdalena Birgersson. Söndagsskola. Kyrkkaffe därefter
Församlingsmöte.
Alla barn vill bli vuxna.
Bli Barnrättskämpe och arbeta för att miljontals barn får en bättre
morgondag. Besök oss på www.räddabarnen.se och bli månadsgivare idag.
31
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
FAMILJENYTT
Jørgen
Kjærgaard
Nielsen
* 12 mars 1937
† 25 oktober 2015
Vår älskade mamma,
mormor och svärmor
Kari
Barn och barnbarn
Ida Berglund
Begravningen har ägt rum
i Danmark, Visby kirke
30 oktober.
OaVsett var
katastrofen
är. Inom 36
timmar kan
vi vara där.
I katastrofsituationer
hänger allt på att agera
snabbt. Sms:a LÄKARE
till 72970 så skänker du
50 kr eller gå in på
lakareutangranser.se
för att ge din gåva. Tack.
* 14 september 1919
har idag stilla insomnat
Gustavsberg 5 november
2015
MARIANNE och LASSE
BIRGIT och INGVAR
Marie Anders
Anneli Niklas
Tobias Daniel
med familjer
Släkt och vänner
Det kom en dag en
stilla vind
Och smekte ömt
Din trötta kind
Liksom ett ljus som
släcktes ut
Din levnadsdag har
nått sitt slut
Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.
Varmt tack till den underbara
personalen på Slottsovalen.
Vår älskade
Eva Landqvist
* 21 juli 1956
har hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad
den 8 november 2015
ROLF
RIKARD PATRIK
FREDRIK
GÖSTA
Släkt och vänner
Kära lilla Mamma,
nu är Din strävan slut
All smärta den är borta
och Du får vila ut
För allt vi vill Dig tacka
för kärlek rik och stor
För omsorg och all möda
Tack kära lilla Mor
Begravningsgudstjänst med
efterföljande gravsättning
äger rum fredagen
den 11 december kl.11.00
i Ingarö kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund.
Osa till IGNIS Gustavsberg
tel. 08-570 103 99 senast 4/12
32
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
LÄSARSIDAN
EN RÖD ROS Jag vill av hela mitt hjärta tacka
det yngre par som lämnade in min plånbok
i kassan den 7/11 på Mio i Charlottendal i
Gustavsberg. Där jag glömde den i min iver
vid lampavdelningen. Tusen tack!
BIDRA GÄRNA TILL LÄSARSIDAN
e-posta en insändare eller bild till [email protected] eller
posta till Nacka Värmdö Posten, Box 735, 131 24 Nacka.
(Märk kuvertet ”Läsarsidan”).
ETT JÄTTESTORT TACK vill vi ge till
Julian Olin för en fantastisk eftermiddag på Gustavsbergsteatern lördagen den 7/11 då han sjöng sånger av
Gunnar Wiklund.
Annika
Ingvar och Birgit
Nallen Mona-Dannys fantastiska resa
En bok för barnen i
klass 2 på Sigfridsborgs skola blev början på en lång resa.
Inte för eleverna
själva – utan för deras klassnalle Mona-Danny.
Idén har klassen fått från
boken Diamantjakten. Där
skickar tre barn ut sin nalle
med en lapp fäst runt halsen. Den som hittar honom
uppmanas göra något roligt med nallen,
skriva om vad
och skicka bilder innan han
skickas vidare
på nya äventyr.
Förvecklingar
uppstår dock när
det utkristalliserar sig att
en av barnens mammor gö mt
en diamantring i
björnen.
Eleverna på Sigfridsborgs
skola bestämde sig för att
göra likadant, men utan
gömda ädelstenar. En nalle
inköptes på loppis och vinkades sedan av på busshållplatsen på Lovisedalsvägen.
Därefter har nallen bland
annat fått åka motorcykel,
träna på Friskis & Svettis
och börjat skolan.
Läraren Eva Sundblad
berättar att björnresan har
gett de 78 barnen ett gemensamt projekt att samlas
kring. Samtidigt som de lärt
sig
dokumentera och
skriva om något de gillar i
”nalleboken”.
– Barnen
tycker att den
är spännande och de följer
sin egen nalles äventyr
parallellt
med bokens nalle,
vilket ger
en bättre
läsupplevelse,
som de själva kan knyta an
till. Sist men inte minst –
nallen är uppmärksammad.
Främlingar är vänliga och
delar upplevelser med barnen.
Går i andra nallars fotspår
Björnen, som går under
namnet Mona-Danny, har
också blivit lite av en mediapersonlighet. Under sin resa
har hen redan hunnit med
att besöka SVT:s Bolibompa
och hänga med Radiosporten på elitseriehockey.
I förra veckan fick klassen
dessutom berätta om sitt
projekt direkt i P4 Stockholms morgonprogram.
Nalleresor verkar vara på
modet rent generellt. Förutom Sigfridsborgs skola
har NVP tidigare berättat
om Björknässkolan, som vid
två tillfällen gjort liknande
projekt. Senast i slutet i september fanns nallen Ceasar
med på bild i tidningen, då
han plockats upp av Livgardets Dragonmusikkår.
ANDERS MILDE
FOTO: PRIVAT
ÄLTA
Radioreporter, personlig tränare och kompis till Björne – Mona-Danny fick pröva på mycket.
10
000
:för en bra idé?
Bor eller pluggar du i Nacka eller Värmdö? Är du mellan 13-19 år? Sök stipendium från
Stipendiefonden Av Egen Kraft
till Gunnar Wirströms minne.
Har du en idé till ett projekt som du verkligen tror på så ta chansen att söka. Stipendierna är till för att hjälpa dig att förverkliga dina ideér.
Projektet kan bestå av i stort sett vad som helst men det ska vara du som driver det, antingen själv eller tillsammans med kompisar.
Mer information om ansökan får du av Johan Rådmark, tel. 0709-99 90 66 eller mejl [email protected] eller
Bosse Ståldal, initiativtagare till fonden, tel 747 72 03 eller mejl [email protected] Du kan också bolla din idé med Johan eller Bosse och få tips och råd.
Din ansökan vill vi ha senast 30 november. Du kan läsa mer på www.nvp.se/stipendiefonden
Välkommen att söka stipendium!
Stipendiefonden syftar till att:
• Stödja, stimulera och uppmärksamma ungas entreprenörskraft, innovationer och projekt
• Hedra Gunnar Wirströms minne som en sann entreprenör - han startade och byggde upp Nacka Värmdö Posten - och hans insatser för unga i Nacka och Värmdö.
Fonden har hittills stötts av stiftelsen Av Egen Kraft, Nacka Värmdö Posten, Nacka kommun, Värmdö kommun, Företagarna Nacka Värmdö, Bygg Ole och Kunskapsskolan. Fler bidragsgivare är välkomna!
33
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
DET HÄNDER
KALENDARIET
ONSDAG 18 NOVEMBER
DEN GLADA JULGRANEN Måla
en keramikjulgransprydnad till vår gemensamma
julgran på Fisksätra. Du kan
måla med dina favoritfärger,
mönster från ditt hemland
eller vad du tycker är fint.
Gratis och passar alla åldrar!
Fisksätra museum, Fisksätra
torg 13, kl 15-17.
KONSTVISNING RYMDKonstrum. Curator Kristina Junzell guidar utställningen Du är redan här
med Charlotte Gyllenhammar, Peter Köhler, Anneè Olofsson m.fl. Kaffe, bakverk ingår. Söndag
22/11 och söndag 29/11, kl 14.00, KONSTRUM
Smedjeg.10 i Sickla. Entré 50 kr. www.rymdkonstrum.se
SENIORDANS i Värmdö Bygdegård kl 18.00-19.30. Anpassade danser som gör att även
den som inte dansat förut
kan vara med. Avgift 150:- för
14 ggr. Info 070-966 55 15.
Arr: Värmdö Seniordansare.
sång och dans av elever och
ledare i MusikKompaniet.
Café Chez Nous öppet Program: ww.altakulturknut.se
[email protected]
Tel 773 32 20. Fri entré.
SÖNDAG 22 NOVEMBER
folkets hus i Orminge Centrum. Ikväll med Wahlen &
Segeblad. Fri parkering. Café.
Entré 70:-.
SLÄKTFORSKNING Tips och råd
LÖRDAG 21 NOVEMBER
till nybörjaren. Välkommen
till Gustavsbergs bibliotek kl
17.30-19.00. En informationsträff om släktforskning för
dig som vill börja. Vi visar
ArkivDigital, tipsar om böcker i ämnet och kommer med
tips och råd. Anmälan: sofia.
[email protected]
TAVELFÖRSÄLJNING kl 11.0014.00 på Gustavsgården.
Trallbanevägen 5, Gustavsberg. Tavlor för varje smak
och för att inte tala om ramar! Kom och fynda, även
bra som julklappar!
Arr: Guldkanten.
SJÖSTADEN DÅ OCH NU, bild-
EN BILD-BERÄTTELSE av och
revy. Sjöstadsguiden Inger
Johansson berättar om
gammalt och nytt. Kl 19.00
på GlashusEtt, Lugnets allé
39. Icke medl 50:-. Arr: Sjöstadens hembygdsförening.
med Katarina Schoerner
Carr. Marika på Brunn och
Malin i Ed, kvinnor ur historien. Djurö kyrka kl 16.00.
Entre 90:-. Arr: Sjöhistoriska
Stigens Vänner.
miljeaktivitet för barn och
föräldrar på ängen nedanför
Boo kyrka kl 11-13. Vi letar
spår efter djur, till exempel
ätspår från gnagare och
spillning efter skogens djur.
Visar också inför vintern
hur man kan se vem som
har gått i snön. Vi bjuder på
”krabbelurer”, som vi steker
över glöd. Medtag matsäck,
det finns möjlighet att grilla
korv. Samling på parkeringen vid kyrkogårdsförvaltningen på Boo kyrkväg 11.
Buss 421 från Orminge C och
buss 422 från Gustavsbergs
C till hållplats Boo kyrka.
Uppl: Per 08-747 82 71, Ingela
070-281 80 71. Arr: Boo Miljöoch Naturvänner.
DEN GLADA JULGRANEN Måla
en keramikjulgransprydnad till vår gemensamma
julgran på Fisksätra. Du kan
måla med dina favoritfärger,
mönster från ditt hemland
eller vad du tycker är fint.
Gratis och passar alla åldrar!
Fisksätra museum, Fisksätra
torg 13, kl 13-15.
JULMARKNAD med Röda Kor-
SECOND HAND BUTIK OCH CAFÉ
BABYRIM på Gustavsbergs
bibliotek ojämn vecka kl
13.30-14.00. Boka in er på Babyrimmen i höst med Märta!
www.bokagrupp.se/varmdo
JAZZ I BOO kl 11-13.30 bjuder
Jazziorerna på öppen repetition i Boo Folkets Hus vid
Orminge C. välkommen!
TORSDAG 19 NOVEMBER
MUSIK OCH SÅNG FÖR PENSIONÄRER med Allanz orkester i
Älta Kulturknut kl 13-15.
Dansa om Du vill. Entré 50
kr + lott 10 kr. Fika finns att
köpa i caféet. Arr: SPF Seniorerna Svanen Älta.
DANS kl 17.30 bjuder Värmdö
Dragspelsgille upp till dans
på Gustavsgården. Lättare
förtäring serveras. Varmt
välkomna till Gustavsgården.
Arr: Guldkanten/Sv.
BOO HEMBYGDSGÅRD OCH
LOPPISEN har öppet kl 10-12.
Arr: Boo Hembygdsförening.
Nämdöstigen 1.
VAR MED I BOKKLUBBAR, talbokscirkel, läsecirkel i höst!
Välkommen till höstens
bokklubbar, talbokscirkel, läsecirkel. Kom och fika, tipsa
och prata böcker på Värmdö
bibliotek i Gustavsberg och
på Djurö. För mer information om, tider och anmälan,
gå in på varmdo.se/bibliotek
CAFÉ EXISTENS. Föreningen
Mötesplats Sickla inbjuder
till samtalsforumet Café
Existens. Vi träffas jämna
tisdagar för att samtala om
vardagsnära livsfrågor utan
förkunskaper. Välkommen
till NAV-scen, Dieselverkstaden, plan 3 kl 18:30-20:00!
LUSTHUSET – En öppen mötes-
plats där man utan kostnad
kan spela pingis, schack,
biljard, kort, mm eller bara ta
en fika. Ett rikare och friskare liv som senior. Öppet måfr kl 10-14 i Boo folkets hus.
FAMILJEKUL I NATUREN FaMOGEN DANS kl 13-16 på Boo
Wihk på Dieselverkstaden i
Sickla! kl 10.15-11.00 för barn
1-4 år samt småsyskon. Kl
11.30-12.15 för barn 2-8 mån.
Kl 13.00-13.45 för barn 8-18
mån. Drop in. Pris 80 kr/barn.
Syskon 40 kr. www.wihk.com
kl 11-15 på Fredrik Jahns
Gränd 18 B, Finntorp.
Uppl. 716 08 64 tel.svarare.
Arr: Röda Korset NackaBookretsen och Saltsjöbadskretsen.
UTSTÄLLNINGAR
FREDAG 20 NOVEMBER
BARNRYTMIK med Charlotte
SENIORDANS i Värmdö Bygdegård kl 10.00-11.30. Anpassade danser som gör att även
den som aldrig dansat förut
kan vara med. Avgift 150:- för
14 ggr. Info 070-966 55 15.
Arr: Värmdö Seniordansare.
0730-676 253. Arr: Röda
Korset Nacka-Bookretsen.
BIDRA MED DITT TIPS TILL ”DET HÄNDER”
Boka direkt via http://www.nvp.se/Guiden/Tipsa/
eller via mejl [email protected]
Postadressen är: Nacka Värmdö Posten, Box 735, 131 24
Vi behöver tipset senast en vecka före publicering.
Av utrymmesskäl görs en prioritering av vilka tips som
publiceras. Skriv kortfattat. Bifoga gärna en bild.
MUSIK-O FÖRFATTARCAFÉ Älta
Kulturknut kl 14-16. Maja
Britzelli och Marianne E Gunve berättar om sitt författarskap. Mellan framträdandena spelar Musikkompaniet
musik i olika genrer samt har
dansuppvisning. Program:
www.altakulturknut.se
[email protected],
Oxelv 42, Älta C. Fri entré.
JAPANSK SAGOYOGA med Azu-
sa Itagaki. Yogan är baserad
på japanska sagor. Med hjälp
av egna rörelser upplever
och skapar vi en spännande
historia. För barn från 4 år
tillsammans med en vuxen.
Föranmälan from 9/11.
Fri entré, begränsat antal
platser. Saltsjöbadens bibliotek kl 11.00.
LÖRDAGSÖPPET och FÖREDRAG
på Skärgårdsmuseet, Stavsnäs kl 12-15. Kl 13 blir det
föredrag om konstnären och
författaren Sten Rinaldo. Entré: 50 kr, endast kontant betalning. Medl gratis. Adress:
Byholmsv. 9.
set på Kyrkettan, Gustavsbergs Kyrkas Församlingshem kl 12-15.30. Fynda på
loppis, handla hantverk, köp
hembakat bröd, chansa på
lotteri och tombolavinst och
ta en fikapaus. Intäkterna
går oavkortat till Insamlingen Världens barn.
VAR MED I BOKKLUBBAR, TALBOKSCIRKEL, LÄSECIRKEL I HÖST!
HUMORISTISKA TAVLOR I AKRYL
av Lars G Attling visas på
biblioteket i Nacka Forum
15/11-6/12. Tavlorna, lämpliga som julklapp, säljs till ett
enhetspris av 500 kr/st.
KONST PÅ GRÜNEWALDSVILLAN
med Anna Ranman och Staffan Persson som ställer ut
oljor och akvareller tillsammans. Vernissage fredag
20 nov kl 17-20 och pågår
tom 22 nov med öppettider
kl 12-16. Grünewaldsvillan,
Saltsjöbadsprommenaden 8,
Saltsjöbaden.
TEXTILT ÅTERBRUK- GAMMALT
BLIR TILL NYTT. Berit Fredriks-
son visar prov på hur man
kan omvandla äldre textilier
till någonting nytt. På Ålta
kulturknut, Älta C. Behållningen vid ev. försäljning går
till föreningen Östhjälpen
och deras verksamhet i
Rumäninen. Utställningen
pågår tom 21/11.
MÅNDAG 23 NOVEMBER
LATTEMAMMA2.0/LATTEPAPPA2.0 på Gustavsbergs bibli-
otek kl 13.30. Ledda föräldrasamtal i grupp som riktar sig
till nyblivna föräldrar som vill
mötas och samtala om barn
och föräldraskap. Ledord är
kärlek, omtanke och tillit.
Anm och frågor: Lotten Kratt
[email protected] tel
070-281 82 67.
LOPPIS Hästhagsterrassen 1
kl 12.00-17.00. Arr: Guldkanten
MÅLNINGAR, GLASKONST OCH
SMYCKEN Nackakonstnären
Anita Franzén ställer ut målningar, glaskonst och smycken tillsammans med Gunvor
Enqvist, som visar konst av
färg, garn och trä.
Öppet kl 11.30-18.00 16/1119/11. Välkommen!”Galleri
67, Västerlånggatan 67,
Gamla Stan.
BABYGUNG Ramsa och sjung
för de minsta. Anja sjunger
och ramsar tillsammans
med dig och din baby. Kl
10.30 i Saltsjöbadens bibliotek.
TISDAG 24 NOVEMBER
PENSIONÄRER Vi besöker
SAGOÄVENTYR på Gustavsbergs bibliotek kl 14.00 för
barn och vuxna tillsammans.
Med inspiration från sagans
magiska värld ger vi oss ut
på ett spännande lekäventyr.
För barn 3-6 år och vuxna.
Anm och frågor: Lisa Björfors
Freudendahl [email protected], 0702-161 215.
MUSIK- OCH FÖRFATTARCAFÉ
på Älta Kulturknut, Älta C kl
14-16. Maja Britzelli, Pia Davidson och Marianne Gunve
berättar om sitt författarskap. Bokförsäljning. Piano,
konstnär Anita Franzén,
Sävsångarv 52 Älta, kl 14.00.
Anita visar hur hon gör sina
glassmycken i fusingteknik.
Julklappstips: Showroom/
butik smycken, målningar,
glaskonst, handmål glas.
www.konsthant.se
Anmälan 0708-347 733.
Arr. SPF Seniorerna.
UTSTÄLLNING I huvudet på
Frida Fjellman visas i Gustavsbergs konsthall. Hennes
skulpturala installationer av
glas, keramik, trä och neon
rymmer ofta både lek och
allvar. Utställningen pågår
tom 3 jan, öppet tis-sön kl 1116. Fri entré. Odelbergs väg
9. www.gustavsbergskonsthall.se
HJÄLP MED DATOR, surfplatta
och/eller mobiltelefon.
Vi träffas på Biblioteket
Nacka Forum kl 10.00-12.00.
Arr: SeniorNet Nacka.
LÄXHJÄLP och träna svenska
med Röda Korset i Boo,
på Orminge bibliotek kl
16-18.30. Uppl. A-C Malmlöf
Kom och fika, tipsa och prata
böcker på Värmdö bibliotek
i Gustavsberg och på Djurö.
För mer information om dagar, tider och anmälan, gå in
på vår hemsida:
www.varmdo.se/bibliotek
ÖVRIGT
HEMMESTA LOPPIS
har öppet tisdag-fredag kl
14-19 och lördag-söndag kl
11-16. Fri parkering. Mer info
www.hemmestaloppis.se
k
Anti
AUKTION
Prästkragens väg 15, Lännersta Saltsjö-Boo
Lördag 21 nov kl 11.00-18.00
Visning Fredag kl 12.00-18.00
samt lördag kl 9.00-11.00
Då klubbas bla Gustaviansk byrå
och karmstol 1700-tal, kanna Picasso sign -54,
fina silverföremål, mattor. oljemålningar,
ljuskronor, handknutna mattor och mycket mer!
C:a 500 utrop!
Servering!
Välkommen! Ralph Bengtsson
www.kanonauktioner.se
Vill ni sälja antikt, kontakta oss 070-816 43 39
34
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
SPORT
FUTSAL Helgen i Umeå bjöd på en vinst
och en oavgjord match för Nackas
futsalstolthet Nacka Juniors (bilden).
På lördagen besegrades Täfteå IK med
hela 9-1 och på söndagen blev det 5-5
mot Team TGUngdom FF.
Tipsa sporten
Tel: 555 266 26
e-post: [email protected]
N OT E RA T
VM-titel till
Nackakämpe
NACKA KAMPSPORT
25-årige Nackabon Johanna Sands segerframgångar
försätter. Nacka Dojos duktiga fighter vann nyligen
VM för blåbälten i klassen
adult medium heavy i brazilian jiu-jitsu som gick av
stapeln i USA. Tävlade gjorde även Linda Lindström,
som tog sig till final, men
fick nöja sig med ett silver
efter att ha förlorat finalen
på domslut. Deltog gjorde
även Elina Moestam och
Dan Bergenholtz.
Toppen mot
botten i derby
NACKA/VÄRMDÖ HOCKEY
Serieledande Nacka HK
fortsätter att bjuda på fina
resultat i hockeyns Division
2 Östra A. Laget vann under
fredagen bortamötet mot
Spånga IS IK med segersiffrorna 5-3. Laget har i och
med seriens framgångar
chansen för vidare serieavancemang via kvalspel,
men första väntar ett rykande lokalderbyt mot rivalerna Värmdö HC redan i
kväll, tisdag. Värmdö har, i
jämförelse med Nacka, haft
det betydligt tyngre. Laget
förlorade i fredags mot Bålsta HC, 3-5, och befinner
sig näst sist i tabellen.
Cyklar in pengar
till flyktingar
NACKA FÖRENINGSLIV
Saltsjöbadens Triathlon
Sällskap vill samla in pengar till de flyktingdrabbade.
Klubben gör detta tillsammans med Röda Korset
med hjälp av ett väldigt
nytänkande insamlingsinitiativ. Under namnet ”Spin
for Life” vill man samla in
pengar genom att få folk att
cykla. Lördagen den 12 december, klockan 8-13, kommer klubben att anordna ett
stort cykelevent i Hammarby Sjöstad för att under fem
timmar trampa in så mycket
pengar det bara går till de
behövande. För varje cyklad
timme skänks hundra kronor till Röda Korset.
Skuru tappade
ledning i slutet
NACKA HANDBOLL
Skuru ledde söndagens
bortamöte i Elitserien mot
Lugi med 18-15 med drygt
tre minuter kvar av matchen, men tappade till 18-18.
VM-spelarna Carin Strömberg och Lina Hawia gjorde
fyra mål var.
Gustav Grändeby reporter
555 266 24
[email protected]
Ingemar Lundin sportchef
555 266 27
[email protected]
Länken mellan Zlatans
PSG och svenska fansen
NACKA/VÄRMDÖ
Drömjobbet blev till
verklighet. Möt Nackabon som arbetar
med att kommunicera med Paris Saint-Germains svenska fans på Twitter
och Facebook.
Den franska fotbollsklubben
Paris Saint-Germain har fått
staden Paris att drömma
större än någonsin. Med
seriesegrar, bländande fotboll och prestigevärvningar
som Edinson Cavani, Angel
Di Maria och Zlatan Ibrahimovic har Paris Saint-Germain seglat upp till att bli
en av Europas allra största
fotbollsklubbar. Men en
PSG-supporter drömmer lite
större än alla de andra.
Marc Monteil är född och
uppvuxen i Paris, men bor
sedan många år tillbaka i
Nacka. Till vardags arbetar
han på bank, men så fort arbetsdagen är över omvandlas Marc till mannen bakom
PSG:s svenska Twitter- och
Facebook-konton.
Tog sin chans
– Ja, det är nog inte många
som vet att det är en Nackabo som ansvarar för det. Det
är ett lite annorlunda extrajobb jag har, berättar Marc.
Det hela började efter att
PSG sökte efter en person
som kunde hjälpa till med
att översätta fotbollstexter
från franska till svenska.
Marc, som kan tala både flytande svenska och franska,
tänkte att detta kunde vara
hans stora chans.
– Jag mejlade, och de
nappade. Sen började jag
hjälpa dem lite med översättningar. Det ena ledde
till det andra. Sen dröjde
det inte länge innan jag
smått började arbeta med
Facebook i maj och Twitter-kontot i november 2013.
Bodde nära arenan
Marc hyser stor kärlek för
klubben. Han växte upp
precis intill PSG:s hemmaarena Parc des Princes.
– Jag gick i skolan ungefär hundra meter från arenan. Jag gick på matcherna
när jag var liten. Jag har alltid varit ett PSG-fan.
Du bor i Nacka i dag, varför blev det Sverige?
– Min pappa är fransk,
men jag har även en svensk
mamma. Jag skulle fylla 17
år när jag flyttade till Sverige. Jag flyttade hit för att
lära mig svenska, men sen
blev jag kvar i Nacka helt
enkelt.
Marc har ett otroligt stort
fotbollsintresse. När han
inte extrajobbar med sitt
franska favoritlag är han
engagerad i lokalidrotten i
Nacka – som tränare för sin
sons fotbollslag Boo FF.
– Jag har en stor kärlek
för fotbollen. Jag spelade
själv när jag var liten. Jag är
en gammal målvakt.
Hur märker du av intresset för PSG i de olika sociala medierna?
– Folk är engagerade och
intresserade. Man märker
verkligen av intresset i och
med att Zlatan är i klubben.
Han var det stora dragplåstret i början. Alla stora
klubbar har en stor stjärna,
och Zlatan är mer än en stor
stjärna i Sverige.
”Dream bigger”
Marc berättar att det i början bara handlade om Zlatan i alla inlägg. På senare
dagar har det verkligen
svängt om, och folk har börjat få betydligt bättre koll på
de andra spelarna.
– Det är lite mitt jobb att
publicera saker som inte
enbart handlar om Zlatan.
Folk måste fatta tycke för de
andra spelarna och klubben
också. Det är betydligt mer
jämnfördelat nu. Folk har
fattat tycke för hela klubben
nu tycker jag, det märks i
vad folk kommenterar. Men
det är en stor utmaning, för
vi pratar ju ändå om Zlatan.
I höst uppmärksammade du åttaåriga Hjalmar
Fredricsons inlägg på
Instagram om att få byta
bort ridhoppbiljetter mot
biljetter till PSG:s match
mot Malmö FF. Berätta!
– Det var en kul grej att
göra. När jag såg inlägget
mejlade jag PSG och frågade om de ville hjälpa till
och bjuda på två biljetter
till hans favoritlag Malmö.
De sa okej. Jag lade ut det
på Twitter, och på en timme
var det artiklar i Expressen
och flera andra stora medier. Till och med tidningar i
Frankrike skrev om detta.
Vår slogan är ”Dream bigger”, så vi ville hjälpa till att
förgylla hans stora dröm,
berättar Marc.
Du pratar om att drömma.
Att få arbeta med laget du
följt sedan barnsben måste vara en dröm?
– Ja, jag har väldens bästa
extrajobb! Jag får betalt för
att hjälpa min favoritklubb.
Jag får till och med åka ner
ibland till Paris och hälsa på
spelarna, träffa Zlatan, gå
runt i omklädningsrummet
och se matcherna.
Hur är Zlatan?
Marc Monteil twittrar med PSG-fansen på officiella twitterkontot
@psg_sverige. FOTO: NADIA ENEDAHL
Marc om attentaten i Paris
NVP:s intervju gjordes
innan fredagens attentat
i Paris hade ägt rum.
NVP ringde i helgen upp
Marc Monteil.
– Jag var väldigt orolig.
Min mamma var på
– Zlatan har jag träffat två
gånger. Första gången hälsade vi i stort sätt bara och
den andra gången var det
mer ”tjena, läget?”. Så jag
kan inte säga att vi direkt
hänger. Men det är mäktigt.
Men jag var med och firade
när de vann ligan i maj. Då
fick jag gå runt med spelarna när de gick ärevarv nere
på planen. Då kunde man ta
bra bilder till Twitter.
Det råder Champions League-feber i Sverige. För
nästa vecka återvänder
besök och vi satt uppe
hela natten och följde
tv-sändningarna. Ingen
som jag känner drabbades av attentaten.
– Hoppas att vi snart
får fokusera på annat.
Zlatan Ibrahimovic till uppväxtstaden Malmö för att
möta MFF med sitt PSG.
– Vi har massa planer.
Jag kommer åka ner och
anordna massa evenemang.
Vi kommer att ha en skattjakt i Malmö där ett antal
signerade Zlatan-tröjor
kommer att kunna vinnas.
Vi kommer även att ha ett
antal matchbiljetter som
folk kommer kunna vinna
genom tävlingar.
Hur slutar matchen mot
Malmö FF?
Fotbollen blir obetydlig
när sådant här sker, men
kan samtidigt ge lindring
eftersom man får tänka
på något helt annat, säger Marc.
INGEMAR LUNDIN
– Hm, jag tror att det blir
3-1 till PSG.
Och hur långt går PSG i
Champions League?
– Det handlar om flyt.
Men jag tror absolut att vi
har bra chanser i år. Vi har
en bredare trupp, spelarna är mer erfarna och mer
samspelade. De är inte så
många klubbar som har imponerat i år heller. Det är i
stort sätt Bayern München
och Real Madrid – och PSG.
FREDRIK WALLIN
Onsdagen den 25:e november kommer Zlatan till Sverige för att möta Malmö FF. FOTO: PSG.FR
35
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
SPORT
NO TE R A T
Rubrik
R
ubrik
OR
O
ORT
RT Ä
RT
ÄMNE
ÄM
MN
NE
EB
Brödtext
rödt
rö
dtex
ext
ex
Värmdös Niklas Johansson provar Marcus Granelli i Nackaburen.
FOTO: NADIA ENEDAHL
AIK mot Djurgården
i målvakternas derby
”Hoppas vi börjar hitta självförtroendet nu”
NACKA/VÄRMDÖ
I ena buren: En AIKkeeper.
I den andra: En kollega från Djurgården.
I jakten på självförtroende har både
Nacka Wallenstam
IBK och Värmdö IF lånat in målvakter.
Säsongen har inletts skakigt
för våra två främsta innebandylag på herrsidan.
Värmdö IF, som har ambitionen att tillhöra toppen
av division ett, har så långt
endast vunnit tre av åtta
matcher. Och för seriekonkurrenten Nacka Wallenstam IBK är det än värre, laget har ännu inte noterat säsongens första trepoängare.
Släpar på tung start
– Det är det där klassiska sista som saknas för att vi ska
ha marginalerna på vår sida. Vi har bra sammanhållning, en stark passningsspelare i Martin Norling och en
bra målskytt i Kim Johansson, och har nu dessutom
lånat in målvakten Andreas
Rehn från AIK, men vi har
inte haft det viktiga flytet
som krävs. Vår tunga start
på säsongen släpar vi fortfarande på, säger Värmdö IF:s
coach Victor Bildsten.
Målsnålt derby
Nacka Wallenstam IBK Värmdö IF 2-2 (2-0, 0-2,
0-0, 0-0)
Skott: 24-26
Målen:
1-0 Johan Enström (William Skalin Olsson)
2-0 Nick Ahlholm (Martin
Stark)
2-1 Kim Johansson (Axel
Ulltin)
2-2 Jonathan Ericsson
(Jimmy Risberg)
Publik: 186
Coachkollegan i Nacka,
Andreas Norström, uttrycker liknande frustration:
– Vi har det jättekämpigt.
Vi hamnar i underlägen,
hinner hela tiden nästan
ikapp, men inte hela vägen
fram. Mentalt tungt med
ständig uppförsbacke.
När klubbarna förra veckan möttes i derby delade de
broderligt på poängen, 2-2,
i en kamp där målvakterna
utmärkte sig.
Anmärkningsvärt är att
det på keepersidan utspelades ett derby i derbyt.
Värmdös Andreas Rehn
är nyinlånad från AIK, medan Nackas Marcus Granelli
inför säsongen lånades ut
från Djurgården.
– Nackas målvakt ska ha
en stor eloge. Han var fantastiskt bra, säger Victor
Bildsten.
Derbyt följdes i helgen
upp av uddamålsförlust,
7-8, för Nacka mot Telge,
medan Värmdö vann, 7-5,
mot Farsta.
– Nu är vi obesegrade i två
raka matcher. Hoppas det
gör att vi hittar självförtroendet, säger Victor Bildsten.
INGEMAR LUNDIN
Martin Stark på språng mot Andreas Rehn i Värmdömålet.
SPELA BADMINTON
ELLER TENNIS
Nu finns lediga kontraktstider i
BOO KFUMs sporthall
Vi har effektiviserat vår
kontraktshantering.
Kolla tider på vår
internetbokning MATCHi på
www.bookfum.se
Ring 08-715 01 40 för att boka kontrakt.
Strötider bokar du direkt på nätet.
Vår hall finns vid Myrsjöskolan i Orminge
36
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
SPORT
Resultat
Farsta
Tumba GoIF
Nacka Wallenst
Duvbo
HANDBOLL
8
6
5
5
5
5
3
2
2
2
1
0
0
0
1
0
0
0
2
1
1
0
1
0
0
2
1
2
3
3
3
5
5
6
6
8
238 –172 16
208 –171 12
180 –151 11
169 –123 10
198 –175 10
190 –181 10
178 –188 8
177 –180 5
178 –197 5
156 –194 4
157 –224 3
151 –224 0
Division 1 norra dam
Enköping - AIK 23-23
GT Söder - Strand 39-19 (20-13)
GT Söder
7
Nacka
7
Enköping
7
Boden
8
Strand
7
VästeråsIrsta
7
Tyresö Strand 7
AIK
8
Sthlm/Huddinge7
HF SIF
8
Ceres
7
Strömnäs
8
6
6
4
4
4
4
3
2
3
1
2
0
0
0
1
1
1
0
2
3
0
2
0
0
1
1
2
3
2
3
2
3
4
5
5
8
202 –133 12
197 –140 12
164 –151 9
198 –193 9
176 –175 9
201 –162 8
149 –170 8
156 –182 7
165 –174 6
180 –198 4
183 –208 4
164 –249 0
Division 1 mellersta Svealand herr
Telge - Nacka Wallenst 8-7
Värmdö - Farsta 7-5
Onyx - Tullinge 9-8
9
8
8
8
7
8
8
7
5
4
5
5
4
3
5
5
5
7
52 – 57
45 – 69
32 – 50
37 – 75
8
5
4
1
Sth Rejuvenate
Värmdö IS
Saltsjöbaden
Värtan
Lokomo Sthlm
Lidingö IBF
Hästhagen
4
3
3
5
3
4
4
4
2
2
1
1
1
0
0
0
0
2
1
1
0
0
1
1
2
1
2
4
39 – 11
25 – 19
19 – 20
39 – 31
18 – 20
17 – 22
10 – 44
Katrineholm
Västanfors
Helenelund
Spånga Djurg
1
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
4– 6
2– 4
1– 3
3 – 16
ISHOCKEY
Division 3 östra B herr
12
6
6
5
4
4
0
0
0
0
0
Lidingö Vikings - Farsta 4-5
Gripen
12 10
Lidingö Vikings12 8
Farsta
12 7
Flemingsberg 11 6
Segeltorp
11 5
Sudret
13 4
Stortorparna 11 2
Älta
12 1
0
2
2
1
0
0
2
1
2
2
3
4
6
9
7
10
89 – 27
64 – 42
68 – 46
51 – 43
54 – 60
51 – 69
40 – 66
33 – 97
30
27
25
19
15
12
8
5
1
2
3
0
0
2
1
1
1
1
3
2
2
4
72 – 54
83 – 46
60 – 49
54 – 46
42 – 37
49 – 44
40 – 39
23
19
15
15
15
14
10
Bostadsmarknad
Sudret - Segeltorp 11-5 (3-0,4-4,4-1)
Gripen - Sudret 5-2 (2-0,2-2,1-0)
Division 2 Stockholm dam
Värmdö - Järfälla IBK 5-2
Nacka W - Huddinge IBS 8-5
Huddinge IK - Tullinge 3-3
Åkersberga - Duvbo 10-1
Sköndal - Täby FC 8-3
Kungsängen - AIK 1-3
Åkersberga
Nacka W
Sköndal
AIK
Kungsängen
Järfälla IBK
Tullinge
Huddinge IK
Duvbo
Huddinge IBS
Värmdö
Täby FC
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
0
1
1
1
1
2
1
1
2
1
0
1
0
2
2
3
3
3
4
4
4
5
6
6
63 – 21
44 – 28
34 – 28
28 – 29
28 – 32
33 – 36
30 – 28
30 – 33
37 – 51
30 – 44
24 – 33
21 – 39
STORA
VISNINGSDAGEN
24
16
16
13
13
11
10
10
8
7
6
4
22 NOV
BANDY
PORSLINSKVARTEREN 4
Allsvenskan norra herr
INNEBANDY
Onyx
Älvsjö
Huddinge
Telge
Åby
Tullinge
Värmdö
1
2
3
1
Hästhagen - Värtan 4-17
Sth Rejuvenate - Lidingö IBF 6-3
Kristianstad - Hellton 23-23 (12-15)
Heid - Team Eslöv 24-19 (10-11)
VästeråsIrsta - Skövde 28-24 (16-11)
8
8
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
2
1
0
0
Division 5 Stockholm östra herr
Elitserien dam
Sävehof
Höör H 65
Skuru
Lugi
VästeråsIrsta
Skövde
Hellton
Team Eslöv
Kristianstad
Heid
Önnered
Spårvägen
8
8
8
8
LYXIGT SKÄRGÅRDSLÄGE
Rättvik - Borlänge 3-3 (2-1)
HaparandaTornio - Falu BS 6-0 (2-0)
Spånga Djurg - Ljusdal 2-6 (0-3)
HaparandaTornio - Tellus 2-3 (0-1)
HaparandaTor.
Ljusdal
Falu BS
Rättvik
UNIK
Borlänge
Tellus
Gustavsberg
3
2
3
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
2
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
12 – 5
9– 3
11 – 11
9– 7
11 – 6
6– 6
7– 8
3– 3
Nu har vi säljstartat den avslutande etappen i
Porslinskvarteren. Här bor du i skärgårdsmiljö bara
några hundra meter från Gustavsbergs hamn, nära både
service, natur och hav. Strax utanför entrén stannar
direktbussen som tar dig till Slussen på drygt 20 minuter.
Samtliga bostäder får balkong eller uteplats.
Välkommen på visning!
4
4
4
3
2
2
2
1
Visning: söndag 22/11 kl 11.30-12.30.
Visningsbostad på Gustavsbergs allé 32.
Tillträde: prel. kvartal 4, 2017
Mäklare: Danielle von Hofsten,
08-441 57 15,
[email protected]
MER INFO
PÅ JM.SE
Gör skillnad för nån annan.
Bli volontär!
Nu söker vi fler som vill vara med och ge asylsökande och nyanlända
en bra start i Sverige. Ett par timmars språkträning, en fika eller andra
sociala aktiviteter ger mycket både till dig och dem du möter. Se lediga
volontäruppdrag på redcross.se #integrationipraktiken
ERA Mäklargruppen Nacka/Värmdö
www.erasweden.com
FÖRSÄKRAD
SALTSJÖBADEN - IGELBODAPLATÅN
Gaveltrea med extra ljusinsläpp
Acceptpris: 2 300 000 kr
Avgift: 4 315 kr/mån
Adress: Svartkärrsvägen 32, 2 tr
Inglasad balkong
Boarea: 86,3 Kvm
Energiprestanda:
153 kWh/Kvm och år
Hiss ner till varmgarage
Visning: Onsdag 18/11 kl. 17.00–17.30 och
Söndag 22/11 kl. 13.00–13.45. Välkomna!
Mäklare: Cecilia Hall, 070-650 88 06
Vinterbrinksvägen 9 A, 133 32 Saltsjöbaden . Tel 08-717 70 00
Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder=
FLER BOSTÄDER HITTAR DU PÅ
husmanhagberg.se
NYPRODUKTION - ORMINGERINGEN 62
WWW.ORMINGERINGEN62.SE
Passa på, endast ett fåtal lägenheter kvar! Med ett av områdets bästa lägen intill den populära Ormingeparken
uppförs 55 bostadsrättslägenheter. Nu finns endast ett fåtal lägenheter kvar, treor om 73 - 87 kvm (några med
möjlighet att skapa "minifyror"). Öppen, social planlösning, hög standard och stora balkonger. Först till kvarn!
Fast pris 2.825.000 - 3.090.000 kr
Kvm ca 73 -87 kvm
Inflytt beräknad till kvartal 4, 2016
Byggherre RW Capital
Nacka Johan Aspenberg 08-716 25 00
www.husmanhagberg.se
Nacka 08-716 25 00
VIKDALEN 5 rok, 165 kvm
BJÖRKNÄS 7 rok, 172 kvm
Generös altan
Hög standard
Dubbelgarage
Flexibelt
Rejält 3-plansradhus
Villakänsla
Garage
ACCEPTERAT PRIS 5 750 000 kr. TOMT 223 kvm. EP F. VISAS Sö 22/11 11.30-12.30. Må 23/11 17.30-18.15.
Bergdalsvägen 27. NACKA Staffan John 08-556 184 31.
SMS:A 103929 TILL 71122
ACCEPTERAT PRIS 9 750 000 kr. TOMT 911 kvm (friköpt). EP F. VISAS On 18/11 17.00-17.30. Sö 22/11
13.15-14.15. Danielsvägen 11. NACKA Louise Klingborg 08-556 184 33.
VARUDEKLARERAT*
ÖSTRA ORMINGE 6 rok, 103 kvm +26 kvm
Barnvänligt!
VARUDEKLARERAT*
Sammanlagd boyta 129 kvm
SMS:A 110517 TILL 71122
Högt läge
SMS:A 111562 TILL 71122
SMS:A 110734 TILL 71122
VARUDEKLARERAT*
ERIKSVIK Två tomter Enbacken 11a+b
Fyra sovrum
Två tomter!
Soligt läge
ACCEPTERAT PRIS 4 500 000 kr. TOMT 1 401 kvm+ 1 369 kvm. VISAS Sö 22/11 11.00-11.30. Enbacken 11a+b.
NACKA Alexander Wall 08-556 184 30.
GUSTAVSBERG/ÖSBYDALEN 5 rok, 119 kvm
Gavelläge, solig tomt
Barnvänligt
Besiktigat
ACCEPTERAT PRIS 3 495 000 kr/bud. TOMT 271 kvm (friköpt). VISAS Sö 22/11 12.00-13.00. Må 23/11
17.30-18.00. Kornknarrsvägen 15. VÄRMDÖ Ulf Åkerstedt 0708-365131.
SMS:A 99547 TILL 71122
SMS:A 112113 TILL 71122
ACCEPTERAT PRIS 4 195 000 kr. TOMT 122 m² (friköpt). VISAS Sö 22/11 14.30-15.30. Må 23/11 18.00-18.40.
Sandholmsvägen 27. NACKA Alexander Wall 08-556 184 30.
Möjlighet att bygga bostadsrätter
SICKLA STRAND 2,5 rok, 51,5 kvm
Sjöutsikt
Balkong med eftermiddag- & kvällssol
Gavellägenhet
ACCEPTERAT PRIS 2 975 000 kr. AVGIFT 1 760 kr/mån. EP 172 kWh. VISAS On 18/11 18.00-18.30. Sö 22/11
13.30-14.00. Sickla Strand 39. NACKA Caroline Baarsen 08-556 184 43.
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING
NACKABUTIKEN NACKA FORUM, TORGHUSET HÖGST UPP, 08-716 17 00, VÄRMDÖBUTIKEN ODELBERGS VÄG 13 A, 08-570 365 00, WWW.SVENSKFAST.SE
SMS:A 85621 TILL 71122
SALTSJÖBADEN 3 rok, 74 kvm
Belägen mot parken utan insyn
Renoverade ytskikt
55+ boende
KVARNHOLMEN 3 rok, 86 kvm
Sjöutsikt!
Charmiga detaljer
Byggt 2014
ACCEPTERAT PRIS 4 450 000 kr. AVGIFT 4 063 kr/mån. VISAS To 19/11 18.30-19.00. Sö 22/11 12.45-13.30.
Kvarngränd 5. NACKA Alexander Wall 08-556 184 30.
”
SMS:A 112262 TILL 71122
SMS:A 97106 TILL 71122
ACCEPTERAT PRIS 2 300 000 kr. AVGIFT 4 745 kr/mån. EP 113 kWh. VISAS Ti 17/11 17.00. Sö 22/11 12.00.
Syrenparken 5. SAMLING UTANFÖR PORTEN 5 MIN INNAN VISNING. NACKA Louise Klingborg 08-556 184 33.
HENRIKSDALSBERGET 3 rok, 81 kvm
PRIS 2 750 000 kr. AVGIFT 4 214 kr/mån. EP 124 kWh.
VISAS On 18/11 18.15-18.45. Sö 22/11 15.00-15.30.
Henriksdalsringen 121. NACKA Louise 08-556 184 33.
Gå på visning dygnet runt
Med vår nya tjänst 3D-visning blir visningen
nästan som i verkligheten. Se våra bostäder med
märkningen 3D-visning på svenskfast.se
svenskamaklarhuset.se
NACKABUTIKEN NACKA FORUM, TORGHUSET HÖGST UPP, 08-716 17 00, VÄRMDÖBUTIKEN ODELBERGS VÄG 13 A, 08-570 365 00, WWW.SVENSKFAST.SE
3,5:a / 81 m²
Vill du sälja
till rekordpris?
Kontakta oss för
en fri värdering!
Västra Orminge - Skarpövägen 19, 1 tr
Accepterat pris: 2 595 000 kr Avgift: 3 822 kr Hiss: Ja
Visas: sön 22/11 kl 13:00-14:00, mån 23/11 kl 18:00-18:45
Gunilla Lundstedt 0707-770 432
EP: 151 kWh/m², år
3:a / 87 m²
Sickla Allé - Ljus & fräsch takvåning
med terrass i väster!
Skuru - Rymligt hus med 4-6 sovrum!
Adress: Sickla Allé 59, 4tr Utgångspris: 5 295 000 kr Avgift: 5 360 kr EP: 144 kWh/m², år
Jan-Eric Lundberg 070-554 23 40
Visas: sön 22/11 kl 13:30-14:15, mån 23/11 kl 17:30-18:00 Hiss: Ja
Adress: Sångvägen 4 Accepterat pris: 7 850 000 kr Boa: 217 m² Tomt: 1 216 m² EP: 94 kWh/m², år
Tiiu Eneroth 0707-99 10 28
Visas: sön 22/11 kl 12:00-13:00, mån 23/11 kl 18:00-18:45
Familjevilla med fina sällskapsytor, badrum med bastu, totalt 3 WC, plan grönskande tomt samt
rymliga altaner. På tomten finns vinterbonat gästhus/tonårshus. Entré med plats för 3 bilar.
4:A NACKA - JÄRLA SJÖ
Yteffektiv 4:a med ett skyddat läge utan insyn och balkong mot
söder. Genomgående gott skick. Utmärkt läge nära natur, bad,
kommunikationer och shopping. Modern fastighet med hiss.
ADRESS FINGERÖRTSVÄGEN 1, VÅN 3/4 BOYTA 86 M²
ENERGIPRESTANDA 116 KWH/M² ÅR
UTGÅNGSPRIS 3 495 000 KR AVGIFT 5 506 KR/MÅN
VISAS SÖ 22/11 11:45-12:30, MÅ 23/11 17:30-18:00
MÄKLARE OLA NIKLASSON TELEFON 076-787 24 85
4:A NACKA - FORUM
Trevligt planerad lägenhet med skyddat läge. Två nyrenoverade
badrum, tre bra sovrum och rymligt kök. Vardagsrum med
utgång till balkongen mot söder med utsikt mot grönska.
4,5:A NACKA - SKOGALUNDSKLIPPAN
Tilltalande lägenhet i ett genomgående gott skick med stilrena
materialval och moderna kulörer. Två badrum. Suverän
planlösning med stor balkong och 3-4 sovrum. Nära natur,
mataffärer, badplats och goda bussförbindelser till Slussen.
Varmt välkommen till en fantastisk lägenhet som måste ses.
ADRESS SKOGALUNDSKLIPPAN 19, 2TR BOYTA 90,5 M²
ENERGIPRESTANDA 109 KWH/M² ÅR
UTGÅNGSPRIS 2 850 000 KR AVGIFT 5 975 KR/MÅN
VISAS SÖ 22/11 14:45-15:30, MÅ 23/11 19:00-19:30
MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TELEFON 070-162 73 95
ADRESS KANTATVÄGEN 1, VÅN 2/3 BOYTA 93,5 M² / 4 ROK
ENERGIPRESTANDA SAKNAS
UTGÅNGSPRIS 2 995 000 KR AVGIFT 6 515 KR/MÅN
VISAS SÖ 22/11 14:30-15:15, TI 24/11 17:30-18:00
MÄKLARE HENRIK LINDKVIST TELEFON 076-787 27 62
3:A NACKA - KVARNHOLMEN
3:A NACKA - HENRIKSDAL
Tillfälle att förvärva en av de få treorna i det gamla
Hamnmagasinet. Stilren design möter vackert 1920-talshus
med takbjälkar och öppen spis. Balkong med sjöutsikt.
Högt belägen utan insyn. Stilrent kök. Stor inglasad balkong
med häftig utsikt. Två badrum. Goda parkeringsmöjligheter och
nära förskola, mataffär samt bra bussförbindelser till Slussen.
ADRESS MJÖLNARVÄGEN 16, VÅN 7/11 BOYTA 75 M²
ENERGIKLASS F
UTGÅNGSPRIS 4 095 000 KR AVGIFT 4 510 KR/MÅN
VISAS SÖ 22/11 13:00-13:45, MÅ 23/11 18:30-19:00
MÄKLARE OLA NIKLASSON TELEFON 076-787 24 85
ADRESS HENRIKSDALSRINGEN 95, 4 TR BOA 81 M² / 3 ROK
ENERGIPRESTANDA 121 KWH/M² ÅR
UTGÅNGSPRIS 2 795 000 KR AVGIFT 4 430 KR/MÅN
VISAS SÖ 22/11 11:00-11:45, TI 24/11 17:30-18:00
MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TELEFON 070-162 73 95
2:A NACKA - SICKLA ALLÉ
2:A SALTSJÖBADEN/NEGLINGE
Fenomenal planlösning med stort sovrum och klädkammare/
kontor. Betald balkong klar sommaren 2016. Bredband
100Mbit/s. Nära natur, badplats och ca 8 min till Slussen.
Välplanerad tvårummare med stor balkong åt sydväst. Stilren
lägenhet i gott skick med nytt kök och badrum. Stort sovrum
och praktisk klädkammare. Nära natur, bad och Saltsjöbanan.
ADRESS SICKLA ALLÉ 13H, 9TR BOYTA 47,5 M² / 2 ROK
ENERGIPRESTANDA 96 KWH/M² ÅR
UTGÅNGSPRIS 2 795 000 KR AVGIFT 2 699 KR/MÅN
VISAS SÖ 22/11 12:15-13:00, MÅ 23/11 17:00-17:30
MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TELEFON 070-162 73 95
ADRESS VASAVÄGEN 1, 1 TR, VÅN 2/3 BOYTA 66 M² / 2 ROK
ENERGIPRESTANDA 58 KWH/M² ÅR
UTGÅNGSPRIS 1 995 000 KR AVGIFT 3 986 KR/MÅN
VISAS SÖ 22/11 13:30-14:15, MÅ 23/11 18:00-18:30
MÄKLARE OLOF EDELSVÄRD TELEFON 070-162 73 95
Länsdeklarerad betyder att bostaden är besiktigad innan försäljning.
NACKA Sickla Allé 7 08-562 88 940 [email protected] VÄRMDÖ Gustavsberg Centrum 08-562 889 50 [email protected]
lansfast.se
VI SÄLJER MEST PÅ VÄRMDÖ
Gustavsberg Munkmora 3 rok
Visas - sön 22/11 kl 12.00-12.30 & mån 23/11 kl 17.30-18.00
Ep - 144 kWh m²/år
Välplanerad lägenhet med centralt läge nära centrum och härliga naturområden i nedre
”KORT GÅNGAVSTÅND TILL GUSTAVSBERG CENTRUM”
delen av Munkmora. Två rejäla sovrum med klädkammare och balkong i ogenerat söderläge.
Välskött förening med god ekonomi och låg månadsavgift där all drift ingår. Visst behov av
ytskikts-renovering föreligger.
Skyttevägen 4, Boyta: 82,3 m², Avgift: 4 495 kr/mån inkl all drift
Pris: 1 795 000 kr Mäklare: Jan Lundqvist Tel: 070 791 76 46
Värmdö Herrviksnäs
Visas - sön 22/11 kl 11.30-12.15 övrig tid vänligen kontakta mäklaren
”PERFEKT LÄGE VID BAD OCH BÅTPLATS”
Ett av de bättre lägena i området, ljust och fritt med mycket kort promenad till bad och
båtplats i skyddad havsvik. Kommunalt vatten och avlopp betalt och indraget. Detaljplan med
generös byggrätt. Underbar tomt som är plan med fruktträd och trädgårdsbuskar. Huset är ca
80 kvm i entréplan och har en stor källare med förråd, bastu och duschrum. Byggnaderna är i
behov av genomgripande renovering och kommer att överlåtas med friskrivningsklausul.
Gäddkroken 27, Boyta: ca 80 m², Biarea: ca 60 m², Tomt: 2 072 m²
Pris: 3 195 000 kr Mäklare: Michel Adeheimer Tel: 0707 99 29 99
Gustavsberg Ösbydalen 3 rok
Visas - sön 22/11 kl 11.30-12.15 övrig tid vänligen kontakta mäklaren
Ep - 112 kWh m²/år
Totalrenoverad 2014 och optimalt planerad trerummare med egen ingång och radhuskänsla.
Köket är vitt med rostfria vitvaror. Renoverat badrum 2015 med vitt kakel, vackert mönstrat
Marockanskt ljusgrått klinker med golvvärme. Inglasad altan på framsidan där man kan njuta
av kvällssolen,
här |kommer
man
även80
in till den egna tvättstugan.
bovida.se
08-571
400
”OPTIMALT PLANERAD MINI 3:A”
Rödhakevägen 3, Boyta: 49 m², Avgift: 3 746 kr
Pris: 1 850 000 kr Mäklare: Agneta Svensson Tel: 0760 400 240
bovida
FASTIGHETSMÄKLARE
bovida.se 08 571 400 80
42
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
Bostadsmarknad
ÖNSKAS HYRA
Lgh, hus eller stuga
önskas hyra för längre tid av
skötsam rökfri kvinna med
katter. Irene 0735-351 048.
RADHUS 6 ROK, FISKARHÖJDEN/SALTSJÖBADEN
!
Unikt boende med ett av områdets bättre lägen. Väldisponerad planlösning, moderna
färgval och fina golv. Bo på lugn återvändsgata med vacker vy mot vattnet och naturen.
Flera härliga altaner. Friköpt tomt, ny luftvärmepump, garage och p-plats. Barnvänligt
område med närhet till bad, båtliv, affärer, bussar & Saltsjöbanan. 8 min till Slussen med bil.
■ Trålgatan 30 ■ 4 495 000 kr/Bud ■ Boyta 127 kvm
■ Friköpt tomt 155 kvm
■ Lördag 21/11 kl.12:00-13:00 Söndag 22/11 kl.14:00-15:00 ■ Fastighetsmäklare Karin Åhrmark
FÖRÄNDRA VÄRLDEN
– ÄVEN I FRAMTIDEN
Arbetsmarknad
Är du Nacka kyrkas
nya ansikte utåt?
nacka församling söker
Ta ställning mot orättvisor och för alla
människors lika värde både nu och
i framtiden – ge en testamentsgåva.
Husmor/husfar 100%
Vaktmästare 50%
AMNESTY.SE/TESTAMENTEN
läs mer/ansök: www.svenskakyrkan.se/nacka
Välkomna till vårt kontor i Sickla Köpkvarter, ICA Kvantum-huset! www.sehem.se 08-714 04 05
08-546 06 100
NACKA 08-716 91 50 VÄRMDÖ 08-570 230 30 / FASTIGHETSBYRÅN.SE
Varför inte ringa Stockholms största mäklare?
4:a Nacka | Skogalundsklippan Skogalundsklippan 16, 2 tr
3:a Nacka | Skogalundsklippan Skogalundsklippan 19, Entréplan
Utgångspris 3 175 000 kr Avgift 5 975:-/mån (inkl värme, va, kabel-tv) Boarea 90,5 kvm Vån 2 (Hiss)
Energiprestanda 109 kWh/kvm år Visas Sön 22/11 15.15-15.45 Mån 23/11 18.30-19.00
Mäklare Sandra Enåsen Due-Pedersen 0733 460227
Utgångspris 2 495 000 kr Avgift 4 778:-/mån (inkl värme, va, kabel-tv) Boarea 75 kvm
Energiprestanda 109 kWh/kvm år Visas Sön 22/11 14.30-15.00 Mån 23/11 17.45-18.15
Mäklare Sandra Enåsen Due-Pedersen 0733 460227
3:a Nacka | Ekudden Ekuddsvägen 2, 7 tr
3:a Nacka | Alphyddan Alphyddevägen 21, 1 tr
Utgångspris 2 895 000 kr Avgift 4888 kr/mån inkl värme, va, kabel-tv Boarea 69,2 kvm Vån 7
Visas Sön 22/11 13.30-14.00 Mån 23/11 19.30-20.00
Mäklare Sandra Enåsen Due-Pedersen 0733 460227
Utgångspris 2 995 000 kr Avgift 3 620:-/mån Boarea 72 kvm Vån 4 av 5 Energiprestanda 157 kWh/kvm år
Visas Sön 22/11 12.00-12.30 Mån 23/11 17.30-18.00 Mäklare Angelica Gedlund 0733-460 340
1:a Nacka | Ekudden
Ekuddsvägen 1, 5 tr
3:a Nacka | Jarlaberg Trillans väg 47
Utgångspris 2 495 000 kr Avgift 5 036:-/mån (inkl värme, va, kabel-tv) Boarea 75 kvm Vån 2 av 3 (Hiss)
Energiprestanda 165 kWh/kvm år Visas Sön 22/11 12.00-12.30 Mån 23/11 17.30-18.00
Mäklare Johan Sörman 0733 460 221
Utgångspris 1 695 000 kr
Avgift 1 622:-/mån
Boarea 19,4 kvm Vån 5 (Hiss)
Energiprestanda 115 kWh/kvm år
Visas Tis 17/11 18.00-18.30
Mäklare Sandra Enåsen Due 0733 460227
Boka På gång.
Det värsta som
kan hända är att
en mäklare får
jobba gratis.
Varför inte ringa Stockholms största mäklare?
FASTIGHETSBYRÅN.SE
Personlig assistent
till man 30+ på Värmdö
Arbetsmarknad
TVÅ AVLÖSARE
SÖKES
Tjej eller kille till en aktiv kille på 12 år
några dagar i veckan efter skolan, samt en
helgdag i månaden
Arbetet innebär att vara ett stöd i vardagen och hitta på roliga saker
tillsammans, läsa, gå till biblioteket, museum, åka och bada eller
bara mysa hemma. Du är 20–30 år, glad och pigg och påhittig men
även pålitlig, tydlig och ansvarstagande.
Vi söker även en glad, pigg och kreativ tjej i 20–30 års ålder som
avlösare till en alert tjej på 10 år några dagar i veckan efter skolan,
samt en helgdag i månaden. Arbetet innebär att var ute ganska
mycket och hitta på roliga saker.
Krav är att du har god svenska i förståelse, tal och skrift. Du är
pålitlig, tydlig och ansvarstagande. Tidigare erfarenhet av att arbeta
med barn är meriterande, och gärna då barn med funktionsnedsättning. Urval sker löpande och tjänsterna tillsätts omgående.
Känns detta intressant är du välkommen att mejla ditt CV till
[email protected]
Bilar & Tillbehör
Vill du ha ett roligt och stimulerande jobb ska du läsa det här.
Vi söker dig som är en lugn och stabil person och kan skapa
trivsel runt dig när du kommunicerar med din brukare och
arbetskamrater. Du får gärna ha intresse för matlagning och
vara simkunnig. Du är man över 40 med livserfarenhet och
inte för bunden av fasta tider. Vi har att göra varje dag, så
dagarna går ganska fort. Du bör även kunna svenska språket
helt flytande för att kunna kommunicera med brukaren.
I början blir det dagtider och helgdag, men senare även
kvällar. Dagtid arbetar man två assistenter.
F ö r s k o l o r
SÖKER
FÖRSKOLLÄRARE
till Eknäs Förskola
Läs mer på vår hemsida www.unike.se
För ytterligare information kontakta
Helena Rooth 070-166 75 70 [email protected]
Välkommen med din ansökan till Unike Förskolor AB,
Centralvägen 3, 132 40 Saltsjö-Boo alt [email protected]
Tände det till och du snabbt vill veta mer kan du ringa för
beskrivning till 070-593 60 60. Hör av dig med en beskrivning
om din person, civilstånd, livsåskådning och vad du tror att du
kan tillföra för att hjälpa till som personlig assistent.
Ansökan sker på:
http://www.humana.se/om-oss/jobba-hos-oss/Lediga-jobbassistans/?rmpage=job&rmjob=4625&rmlang=SE
Humana är Sveriges största företag inom personlig
assistans- och familjeomsorg. Vi är 14 000 medarbetare
i Sverige och Norge som arbetar efter samma vision.
Alla har rätt till ett bra liv.
söker
Kyrkvaktmästare
Frisör sökes!
Duktig frisör sökes för
anställning heltid/deltid
till vårt team i
Värmdö köpcentrum.
Mycket fräsch salong.
Ca 20-25 min med buss
från Slussen.
För mer info ring Lotta
08-57022215 eller 0762-462239.
på Djurö, 100%
Öppet:
Vard 10-19, lörd 10-17
För mer upplysningar, se vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo
Värmdö Köpcentrum
Torget Tel 570 222 15
www.frisyrmakarnavarmdo.se
kia.com
Passa p !
Spara 51.600 kr
n r du k per en
ny Kia Sportage
Special Edition!
N r du k per en Kia ing r alltid den trygga k nslan av Sveriges l ngsta
nybilsgaranti fr n fabrik. V lkommen in och provk r!
1,6 2WD 135 HK SPECIAL EDITION ORD. PRIS 261.500 KR
Kampanjpris: 209.900 kr
Endast 10 st bilar kvar, leverans inom 10 dagar!
Sportage Special Edition r utrustad med bl.a. eluppv rmd
l derratt, l derkl dsel, Bluetooth, navigationssystem,
panoramasoltak och backkamera.
Hantverkarv gen 30, 136 44 Haninge
08-707 58 00, www.torvallabil.se
ppet: M n-tor 9-18, fre 9-17, l r-s n 11-15
Alla erbjudanden g ller levererade bilar t.o.m. 30/11-2015 eller s l ngt lagret r cker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller f retagsavtal och g ller endast lagerbilar. Br nslef rbrukning blandad k rning Kia Sportage 5,2-7,2 l/100 km, CO2-utsl pp 135-189 g/km.
Testerna r gjorda enligt EU-k rcykel och milj klass Euro 5. Bilen p bilden kan vara extrautrustad. Med reservation f r eventuella tryckfel.
NYA ASTRA från
Sverigepremiär 12/11 kl 18
hos Lindgren Bil Föranmälan
159 900 kr
1)
Premiär för nya Astra
Oförskämt lyxig
Helljus som inte bländar och som alltid anpassar sig efter varje
WUDùNVLWXDWLRQ(QI|UDUVWROVRPJHUGLJPDVVDJH(WWUHMlOWODVW
XWU\PPH2FKHWWQlVWLQWLOOREHJULSOLJWVPDUWLQIRWDLQPHQWV\VWHP
'HWlUYDGYLNDOODUO\[6RPLQWHNRVWDUVNMRUWDQ
9lONRPPHQLQRFKSURYN|U
Nya Opel Astra.
Utmanar överklassen.
SERVICE / RESERVDELAR / HYRBILAR
Försäljning: 08-574 609 90. VARDAGAR 9-18. LÖRDAG-SÖNDAG 11-15
Service/Reservdelar: 08-574 609 99. VARDAGAR 7-17
Leveransvägen 1-3, Gustavsberg. www.lindgrenbil.se
%UlQVOHI|UEUXNQLQJEODQGDGN|UQLQJONP&22XWVOlSSEODQGDGN|UQLQJJNP%LOHQSnELOGHQlUH[WUDXWUXVWDG
1)
OSA senast 11/11
1LlUYDUPWYlONRPQDWLOOGHQQD
SUHPLlUNYlOO9LEMXGHUSnPDW
RFKGU\FN$QPlOGLJWLOO
[email protected]
Bilar &
Tillbehör
Just nu hos Bilia
Volvo Classic
KÖPES
Företagens Marknad
UTHYRES
Seriöst intresserad av att
köpa din bil fr -98. Oavsett
märke/skick. Långmilare,
defekt, obes, rostiga och trasiga ej hinder. Ring mig för en
snabb och trygg bilaffär.
Mvh Sixten 0705-988 449.
LEDIGA LOKALER!
> Hemmesta centrum
> Bästa skyltläge, 40-200m2
För mer info ring Mats Lindgren, 0708-30 66 41
Bilar köpes även defekta.
Ring eller smsa så blir din bil
såld snabbt och enkelt.
Tel 0735-411 232 mvh Jimmy.
ÖNSKAS HYRA
BILLIGA KONTOR
Önskas hyra
uth i Älvsby ind omr Värmdö
34–85 kvm fr 1 800 kr
+ moms/mån inkl el och värme
Volvo V70 T4 190hk Classic Kinetic
Inkl. konstantfarthållare, insynsskydd över lastutrymmet, eluppvärmt baksäte,
tidursfunktion för tillsatsvärmare/parkeringsvärmare med tidur, 17” fälgar
Pallene, Driver Support (exkl BLIS) m.m.
Förr
Nu
282.500:269.900:-
Bil Köpes: Från -00 o uppåt
Allt av intresse Små def ej
hinder Tacksam för alla förslag Rickard 076-265 08 87.
Lokal ca 20 m2,
uppvärmd, VA, el,
ventil/fönster.
Cirka 6 mån från
2015-12-01.
NBEAB
Tel 0709-11 30 98
Boka Fastigheter
Tel 571 621 20
Just nu!
• Uppgradera till
Momentum för 20.000:• Köp till automat för 9.900:-
Erbjudanden i denna annons kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Bilen på bild är extrautrustad.
Med reservation för slutförsäljning, prisförändringar och tryckfel. Erbj. på automat gäller t.o.m. 160424.
Bränsleförbrukning blandad körning: 6,0 l/100km, CO2 140 g/km.
Prylmarknad
Tjänster & Service
BORTSKÄNKES
ADVOKATER
4 st plasttunnor 200 L, + 8
lastpallar bortskänkes vid
hämtning. Tel 0731-820 728.
ADVOKATFIRMAN ÅLHED AB
Hammarby Sjöstad
•
08-644 03 38
•
www.alhed.se
SÄLJES
Advokat Håkan Ullberg
EL-LOPPIS Den 21 nov. mellan
kl 11-15 har vi El-loppis på
Renvägen 14 i Gustavsberg
Välkomna!
Arvs-, bodelnings- och testamentsärenden. Bouppteckningar - Boutredningar.
Lång erfarenhet. Kontor i Hammarby Sjöstad och på Ingarö.
Tel 584 003 00, 070-624 49 99 [email protected]
BOKFÖRING
Advokat Karin Rajala
Vårdnad, boende, umgänge
Västerlångg. 27, Gamla stan
KÖPES
073-55 36 745
Just nu hos Bilia
Nya Hyundai
Tuscon
Provkör
hos Bilia!
Antika festkläder, krokodilväskor, teaterkikare, käppar,
klockor, smycken, solfjädrar,
parfymflaskor mm. Tel 22 95 14
Lp-skivor och singlar från -50
-60 och -70-tal. Pop, rock,
jazz, schlager. Ring Thomas
717 55 16, 070-717 55 16.
Tel 08-574 117 50
[email protected]
www.dinadv.se
www.bravolins.se
Bravolins utför tjänster inom Ekonomi &
Administration åt småföretag i Nacka och Värmdö
BOKFÖRING
Hej alla företagare
som driver AB!
Hjälp med bra och billig redovisning,
bokslut och deklarationer m.m.
www.ercaredovisning.se
Monica 070-563 42 74
- redovisning - bokslut
- deklarationer.
Hör av er!
ERCA + + +
redovisning
MARKEDA AB
tel 070-413 56 26
DIVERSE
Specialister
RUT & ROT med seniorer!
med seniorer!
FOTVÅRD
Hyundai Tucson 1.6 GDI M6 Select 2WD
Från 214.900:Boka din provkörning redan nu på bilia.se
eller kom förbi din närmaste anläggning så berättar vi mer!
Smutstext
XX
Bränsleförbrukning
blandad körning 6,3 l/100 km, Co2 147g/km.
XX på bilden är extrautrustad. Med reservation för tryckfel.
Bilen
MediFot
• Medicinsk fotvård •
Endast hembesök.
Maria Sundström
073-759 01 60
TANDLÄKARE
SICKLA
TANDAKUTEN
Atlasvägen 37 B
Tel 716 40 81
Vi tar emot nya,
akuta och
tandvårdsrädda
patienter.
Även implantatbehandling.
Kvällsöppet. Fri barntandvård.
Ansl. till Försäkringskassan.
• Trädgårdsskötsel
• Städning/Fönsterputs
• Hantverkare/Elarbeten
• Snickeri/Måleri
• Möbelmontering
••Trädgårdsskötsel/Gräsklippning
Inköp/Matlagning/Ledsagning
•Rensning
Barnpassningav rabatter
•
Flytt/Bortforsling (ej RUT/ROT)
• Hantverkare/Snickeri/Elarbeten
•
Data/IT (ej RUT/ROT)
• Städning/Fönsterputs
Vi söker fler
• Inköp/Matlagning/Ledsagning
seniorer inom
• Montering av möbler
RUT & ROT!
• Flytt/Bortforsling
(ej RUT/ROT)
• Data/IT(ej RUT/ROT)
Vi
digmed
mednästan
nästan
allt
Vi hjälper
hjälper dig
allt!
RING
08-64211200030
RING 08-642
www.seniorbemanning.net
www.seniorbemanning.net
IT
*
KREATIV
IT-SUPPORT
Jag finns i Nacka och ger support på
MAC & PC, MJUKVAROR, NÄTVERK, ROUTRAR,
BRANDVÄGGAR, BACKUPER, NYINSTALLATIONER
0733-584010 [email protected] www.kreativitsupport.se
Datareparationer/Återställning
Internet/Nätverksinstallationer
Hembesök
070-727 36 39
www.varmdo-it.se
Carinas Måleri
070-486 77 88
www.carinasmaleri.se
Innehar f-skatt
Yrke & Hantverk
Björn Pettersson
Målerifirma
VI TAR HAND OM
DIN TRÄDGÅRD
Tel 773 21 31, 070-371 40 79
• Bortforsling av ris mm
• Häckklippning
• Gräsklippning & Röjning
av gräs, stora som små ytor.
• Beskärning av träd
• Slyröjning
• Allt efter era önskemål.
Målar allt överallt
BYGGNADSARBETEN
JT´s Rörservice AB
Badrumsrenoveringar - Allt inom vvs - Totalentreprenad
Anlita ett företag som är etablerat sen -91
Tel 070-761 offert.
51 72
Kostnadsfri
Följ oss på Facebook
070-761 [email protected]
72, 070-761 51 82. [email protected]
GARAGEPORTSPECIALISTEN HJÄLPER
DIG ATT HITTA RÄTT GARAGEPORT
FLYTTFIRMOR
Värmdöviks Måleri
Ring oss för fri offert
070-743 00 30
Medlem i SMS
www.nackaflyttstad.se
FÖNSTERPUTS
J Christensen AB
- Allt inom bygg
- och våtrum
www.din-byggare.nu
SNICKARE/
PLATTSÄTTARE
Spec: ”Compact living” lösningar
08-57034541, 0708-370791
BRUAB
ett byggföretag etablerat 1990
Erbjuder full entreprenad.
Utför även sprutisolering.
Tel 070-518 46 07
[email protected]
www.djuromiljoisolering.se
Kennet 0735-323 933
FörvaltningsserviceAB
MARKISER & PERSIENNER
Tel 747 22 25,
571 687 77
www.bosemarkis.se Ugglevägen 34A, Nacka
Persienner, Markiser mm
Kvalitet till
LÅGPRIS
Er leverantör i
Värmdö / Nacka
57140525
www.arnesmarkis.nu
Vi ombesörjer RUT-avdrag
www.anund.nu
• Plogning • Trädgårdsskötsel
• Sandsopning • Grävning
• Stubbfräsning • Trädfällning
• Bergssprängning utan besiktning
070-778 28 18
TRÄDPLOCKAREN
I STOCKHOLM
Din lokala trädfällare
Kostnadsfria offerter
070-777 90 05 • www.avanzatrad.se
PERSIENNER
Markiser Fönstertätning
Reparationer
717 15 20, 070-741 02 15
Sektionsfällning med kranbil
www.tradplockaren.com
Tel 070-825 58 42
Torsvägen 61, Saltsjöbaden
LÖVHAMRAKOMPANIET
Markiser & Persienner 3 års garanti
• Svensk tillverkning • Hög kvalitet
570 165 50, 070-674 68 40 Ingarö
www.varmdomarkiser.se
GOLV
+HUU)UXSn
Täppan ab
',77/2.$/$75b'*c5'6)g5(7$*
'(6,*1$1/b**1,1*
6.g76(/75b'9c5'
Håller rent i Nacka!
Kent Forslin
GRÄV & SCHAKT AB
Tel 070-480 03 39
Fuktisolering, dränering, vatten, avlopp,
tomtplanering, LPS. Minigrävare.
ZZZWDSSDQVH
STÄDNING
TT Golv
Bygg • Idé & Inredning
med känsla och kvalitet.
Ring för ett kostnadsfritt hembesök
[email protected]
Telefon 08-645 47 90
Vi tillämpar ROT-avdrag
Allt inom mattläggning
– IDÉSNICKARN –
Medlem i SMS
Välgjorda
arbeten utföres
45 års erfarenhet • Bästa referenser
Diicon A.T. AB
070-88 77 203
NACKA - VÄRMDÖ
Tel 0736-24 26 02
även service och montering
Beställ nu och få paketpris!
08-31 71 78, 072-332 04 99
för kostnadsfri
-30%
offert!
BYGGARE
Tel 070-729 80 40
PERSIENNER
Allt inom Flytt & Flyttstäd
Tel
212100
08-776070-576
21 00 • 070-576
00
Ring för en kostnadsfri offert!
Trädfällning
Saltsjö-Boo
TRANSPORTER
LAGER & MAGASIN
Flyttningar
OT Flytt & Lagertjänst AB
Tel 070-568 80 80, 715 86 36
www.ot-flytt.se
VVS ARBETEN
• Linoleum • Våtrum
• Textil • Parkett
GVK-behörighet. F-skattsedel
Tel 0704-44 42 23
ett familjeföretag som utför alla typer av städning.
Begär en kostnadsfri offert.
Ulf Mårtenssons Golv
Innehar F-skattsedel. Garanti lämnas.
MURARE
TAKARBETEN
Värmdö Städ & Fix
Hansson & Larsson
Städ, fönsterputs,
flyttstädning mm.
TAK & PLÅT AB
www.varmdostadofix.eu
Ring 070-380 20 16 för offert
Alla slags plåtarbeten.
Fri offert. Fasta priser.
PLÅTSLAGERIARBETE
Renovering, montering & försäljning av skorstenar,
eldstäder och rökgasfläktar. Vi har egen båt
för ö-jobb.
Kostnadsfri offert.
Tel 08-667 67 85 • Fax 08-667 01 57
E-post: [email protected] • www.tatarna.se
Tel 073-999 22 12, 08-570 222 90 • www.cbror.se
08-715 87 18, 070-813 76 47 www.ahlholmsstadservice.se
Specialitet golvslipning
0708-18 88 33
CB RÖR - VET HUR MAN GÖR
Utför det mesta inom VVS, Värme och Enskilt vatten.
08-734 92 79
F-skatt och Ansvarsförsäkring
Medlem i PLR
CHRISTIAN
NIKLAS
073-962 56 76 070-446 21 61
PER ERIKSEN
Plåtslageri & Bygg
073-617 33 05
www.pepb.se
JT´s Rörservice AB
Badrumsrenoveringar - Allt inom vvs - Totalentreprenad
Anlita ett företag som är etablerat sen -91
Kostnadsfri offert.
070-761 51 72, 070-761 51 82. [email protected]
AVLOPPSRENSNING
• AVLOPPSRENSNING
HÖGTRYCKSSPOLNING m.m.
• HÖGTRYCKSSPOLNING
Specialitet:
• TINAR
UPPFASTIGHETER,
FRUSNA AVLOPP Tel
VILLOR,
Tel/fax
08-57078198
78, 08-570
0733-58198
78 78
00
0733-58
00 Fax
F-skatt oo Ansvarsförsäkrade
Ansvarsförsäkrade
• KAMERAINSPEKTION
TRÖGA AVLOPP
Medlem i PLR, Plåtslageriernas Riksförbund
www.ingarö-plåtslageri.com
TOMTARBETEN
BYGGLUDDE
ALLT INOM PUTS
&
VI HÖSTSTÄDAR, BLÅSER LÖV SAMT
BORTFORSLING AV LÖV, RIS, GROVSOPOR mm
MURNING
Skorstenstätning
Braskaminer
Vi
Fastigheteskötsel, häckklippning, gräsklippning,
ombesörjer
maskinell snöröjning och handskottning,
RUT-avdrag
med abbonemang, allt efter era önskemål.
Även BRF och fastighetsbolag mm
är välkomna att höra av sig.
RING FÖR ETT KOSTNADSFRITT HEMBESÖK
070-775 45 04
08-571 546 17
50%
MÅLNING
FULA KÖKSLUCKOR?
0735-323 933, [email protected]
Förvaltningsservice AB
Vi lackerar dina
köksluckor, lådor och
dörrar i valfri kulör.
Högklassiga jobb.
Bra priser.
Transport finns.
Du kan betala med kort.
Värmdö/Nacka • Storstockholm + Jour 072-854 15 00 • forvaltningsserviceab.se
Fritt hembesök & offert.
Ring 715 00 88
www.ormingemaleri.com
LACKAT & KLART AB
www.lackatoklart.se
Innehar F-skattsedel
BERGSPRÄNGNING
MATJORD & MARKARBETEN
Kjell Jinneby Allservice AB
070-657 83 24
Gjutarvägen 5 - Saltsjö-Boo
Filial:
Brännkyrkagatan 95
TEL 718 26 50
Kungörelser
Medlem i SMS
Kostnadsfri offert. Innehar F-skattsedel
070-735 31 70
KLIPPNING/BESKÄRNING AV
HÄCKAR, BUSKAR OCH FRUKTTRÄD
L. FALK Trädgård- och Gärdsgårds Entreprenad
Tel 070-260 56 90 www.hackklippning.com
KUNGÖRELSE
Nacka kommun har fått ansökan om bygglov för nybyggnad
av radiomast och teknikbod på fastigheten Erstavik 25:1,
Östervägen, Nacka, diarienummer B 2012–000207.
Sista dag för synpunkter är 2015-12-08.
Handlingar i ärendet finns tillgängliga i Nacka stadshus,
Granitvägen 15, Nacka.
Kontaktperson vid frågor är handläggare Kerstin Starborg,
[email protected]
Synpunkter skickas till: Bygglovenheten, Nacka kommun,
131 81 NACKA
46
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
TISDAG 17/11
ONSDAG 18/11
6.00 Rapport.
6.05 Gomorron
Sverige sammandrag.
6.25 Gomorron Sverige.
10.00 Fråga doktorn. (R)
10.45 Engelska Antikrundan. (R)
11.45 Livets hårda skola. (R)
12.15 Artityd. (R)
12.45 Allt för Sverige. (R)
13.45 Det sitter i väggarna. (R)
14.45 K-märkta ortnamn.
14.50 Brita i grosshandlarhuset.
16.30 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.50 Björnön.
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.13 Kulturnyheterna.
18.25 Sportnytt.
18.30 Regionala nyheter.
18.45 Go’kväll.
19.30 Rapport.
19.55 Regionala nyheter.
20.00 Första hjälpen.
21.00 Veckans brott.
22.00 Kobra.
22.30 Killer magic.
23.00 Rapport.
23.05 Antichrist.
0.50–6.00 Nattsändningar.
6.00 Rapport.
6.05 Gomorron
Sverige sammandrag.
6.25 Gomorron Sverige.
10.00 Björnön. (R)
10.40 Go’kväll. (R)
11.25 Första hjälpen. (R)
12.25 K-märkt form. (R)
12.30 Plus. (R)
13.30 Robins. (R)
14.00 Miranda. (R)
14.30 Landet runt. (R)
15.15 Cimarron Strip: The deputy.
16.30 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.50 Strömsö.
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.13 Kulturnyheterna.
18.25 Sportnytt.
18.30 Regionala nyheter.
18.45 Go’kväll.
19.30 Rapport.
19.55 Regionala nyheter.
20.00 Uppdrag granskning.
21.00 Jills veranda.
22.00 Livets hårda skola.
22.30 Artityd.
23.00 Favela i Rio.
23.15 Rapport.
23.20 Karl Johan.
23.50 Dox: Bikes vs cars. (R)
0.50–6.00 Nattsändningar.
8.05 Världens
undergång. (R)
9.00 SVT Forum.
16.20 Vetenskapens värld. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Världens undergång. (R)
18.55 K-märkta ord. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Pantbanken: Fynd och förlust.
19.55 K-märkt.
20.00 Korrespondenterna.
20.30 Berättelser från Ukraina.
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 Ett bättre liv.
22.45 Sockeraktivisten.
23.40 Köttberget checkar ut –
teckenspråkstolkat.
0.40 24 Vision.
1.00 Rapport.
1.05–5.06 Nattsändningar.
6.00 Project runway. (R)
6.45 The real housewives of
Orange County. (R)
7.35–8.00 Nanny.
8.30 Jims värld.
8.55 Hot in Cleveland.
9.20 The real housewives
of Beverly Hills. (R)
10.15 The real housewives
of Vancouver.
11.10 The mentalist.
12.05 Masterchef USA. (R)
13.05 Lyxfällan. (R)
14.05 Project runway.
15.05 The real housewives
of Beverly Hills.
16.00 Vanderpump rules.
17.00 Lyxfällan.
18.00 Million dollar listing New York.
19.00 Masterchef USA.
20.00 Svenska Hollywoodfruar.
21.00 Skönhetsfällan.
22.00 Paradise hotel.
23.00 Million dollar listing
New York. (R)
0.00 The mentalist. (R)
1.00 Blacklist.
2.00 Paradise hotel. (R)
2.55–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
11.35 Hem till gården.
12.45 Holby city.
14.00 Husjägarna. (R)
16.10 Mitt kök. (R)
16.55 Äntligen hemma. (R)
17.55 Vardagspuls.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.15 Sporten.
19.20 Vädret.
19.30 Halv åtta hos mig.
20.00 Äntligen hemma.
21.00 Världens tjockaste man –
En kärlekshistoria.
22.00 Nyheterna.
23.00 Hawaii five-0. (R)
23.55 Elementary. (R)
0.50 House. (R)
1.45–4.35 Nattsändningar.
6.00 Desperate
housewives. (R)
6.50 Real housewives of
New York. (R)
7.45 Mike & Molly.
8.10 The little couple. (R)
9.10 Private practice. (R)
10.05 Grey’s anatomy. (R)
11.05 Desperate housewives.
12.05 Ellen DeGeneres show.
13.00 Real housewives of New York.
14.00 Mom. (R)
14.30 Vänner. (R)
15.00 The little couple.
16.05 Private practice.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Mom.
18.30 Vänner.
19.00 Fotboll: Danmark–Sverige.
EM-kval, playoff. Match 2 av 2.
0.00 Criminal minds.
1.00 2 1/2 män.
1.25–6.00 Nattsändningar.
8.05 Världens
undergång. (R)
9.00 SVT Forum.
16.20 Korrespondenterna. (R)
16.50 Berättelser från Ukraina. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Världens undergång: Stalin.
18.55 K-märkta ord. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Profilerna.
20.00 Makt hos mig.
20.30 Kultur i farozonen.
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 Love i Finland.
22.45 Mer ljus – en film om
konstnären Lina Selander. (R)
23.45 Hundtvodd med
Martina Thun. (R)
0.15–5.06 Nattsändningar.
6.00 Project runway. (R)
6.45 The real housewives
of Orange County. (R)
7.35–8.00 Nanny.
8.30 Jims värld.
8.55 Hot in Cleveland.
9.20 The real housewives
of Beverly Hills. (R)
10.15 Vanderpump rules. (R)
11.10 The mentalist.
12.05 Masterchef USA. (R)
13.05 Lyxfällan. (R)
14.05 Project runway.
15.05 The real housewives
of Beverly Hills.
16.00 Vanderpump rules.
17.00 Lyxfällan.
18.00 Million dollar listing New York.
19.00 Masterchef USA.
20.00 The mentalist.
21.00 Navy CIS.
22.00 Paradise hotel.
23.00 Million dollar listing
New York. (R)
0.00 The mentalist. (R)
1.00–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
11.35 Hem till gården.
12.45 Holby city.
14.00 Husjägarna. (R)
16.10 Mitt kök. (R)
16.55 Äntligen hemma. (R)
17.55 Vardagspuls.
18.25 Lotto, joker och
drömvinsten 2015.
18.35 Vardagspuls. (R)
18.50 Keno.
19.00 Nyheter, sport och väder.
19.30 Halv åtta hos mig.
20.00 Bonde söker fru.
21.00 Morden i Sandhamn.
22.00 Nyheterna.
23.00 Hawaii five-0. (R)
23.55 Elementary. (R)
0.50–4.35 Nattsändningar.
6.00 Desperate
housewives. (R)
6.50 Real housewives
of New York. (R)
7.45 Mike & Molly.
8.10 The little couple. (R)
9.10 Private practice. (R)
10.05 Grey’s anatomy. (R)
11.05 Desperate housewives.
12.05 Ellen DeGeneres show.
13.00 Real housewives of New York.
14.00 Mom. (R)
14.30 Vänner. (R)
15.00 The little couple.
16.05 Private practice.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Mom.
18.30 Vänner.
19.00 The Big bang theory.
20.00 Nya Arga snickaren.
21.00 Grey’s anatomy.
21.55 Code Black.
22.55 The Big bang theory. (R)
23.51 Criminal minds.
0.50–6.00 Nattsändningar.
TORSDAG 19/11
6.00 Rapport.
6.05 Gomorron
Sverige sammandrag.
6.25 Gomorron Sverige.
10.00 Hem till byn.
11.00 Go’kväll. (R)
11.45 Uppdrag granskning. (R)
12.45 Kobra. (R)
13.15 Aarons nya land – syntolkat.
13.45 Gymnasieångest. (R)
14.00 Dox: Bikes vs cars. (R)
15.00 Karl Johan. (R)
15.30 Gomorron Sverige
sammandrag.
15.50 Minnenas television. (R)
16.40 Karl för sin kilt. (R)
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.13 Kulturnyheterna.
18.25 Sportnytt.
18.30 Regionala nyheter.
18.45 Go’kväll.
19.30 Rapport.
19.55 Regionala nyheter.
20.00 Mitt i naturen.
21.00 Absolut svensk.
22.00 Debatt.
22.45 Flickvän på försök.
23.15 Rapport.
23.20 Ängelby. (R)
0.05 Uppdrag granskning. (R)
1.05 Jills veranda. (R)
2.05 Kobra. (R)
2.35–6.00 Nattsändningar.
8.05 Världens undergång: Stalin. (R)
9.00 SVT Forum.
16.20 Agenda. (R)
17.05 Det goda livet. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Världens undergång: Stalin.
18.55 K-märkta ord. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Motståndsmannens flykt.
20.00 Förvaret.
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 Edit: Dirawi.
22.45 Snön på Kilimanjaro.
0.30 Rakt på. (R)
1.00 Rapport.
1.05 Vem vet mest? (R)
1.35 Nyheter.
3.05–5.06 Nattsändningar.
6.00 Project runway. (R)
6.45 The real housewives
of Orange County. (R)
7.35–8.00 Nanny.
8.30 Jims värld.
8.55 Hot in Cleveland.
9.20 The real housewives
of Beverly Hills. (R)
10.15 Vanderpump rules. (R)
11.10 The mentalist.
12.05 Masterchef USA. (R)
13.05 Lyxfällan. (R)
14.05 Project runway.
15.05 The real housewives
of Beverly Hills.
16.00 Vanderpump rules.
17.00 Lyxfällan.
18.00 Million dollar listing.
19.00 Masterchef USA.
20.00 Prisjägarna.
21.00 Rachel och Jossan: utan filter.
21.30 You’re the worst.
22.00 The blacklist.
23.00 Navy CIS. (R)
0.00 The mentalist. (R)
1.00–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
11.35 Hem till gården.
12.45 Holby city.
14.00 Husjägarna. (R)
16.10 Mitt kök. (R)
16.55 Äntligen hemma. (R)
17.55 Vardagspuls.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.15 Sporten.
19.20 Vädret.
19.30 Halv åtta hos mig.
20.00 Bytt är bytt.
21.00 Brottsplats Sverige.
22.00 Nyheterna.
23.00 Jenny Strömstedt.
0.00 Elementary. (R)
0.55–4.35 Nattsändningar.
6.00 Desperate
housewives. (R)
6.50 Real housewives of
New York. (R)
7.45 Mike & Molly.
8.10 The little couple. (R)
9.10 Private practice. (R)
10.05 Grey’s anatomy. (R)
11.05 Desperate housewives.
12.05 Ellen DeGeneres show.
13.00 Real housewives of New York.
14.00 Mom. (R)
14.30 Vänner. (R)
15.00 The little couple.
16.05 Private practice.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Mom.
18.30 Vänner.
19.00 The Big bang theory.
20.00 Fest hos Bindefeld.
21.00 Berg & Meltzer på Oscars.
22.00 100 code.
23.00 The Big bang theory. (R)
23.55 Criminal minds.
0.55–6.00 Nattsändningar.
FREDAG 20/11
6.00 Rapport.
6.05 Gomorron
Sverige sammandrag.
6.25 Gomorron Sverige.
10.00 Strömsö. (R)
10.40 Go’kväll. (R)
11.25 Absolut svensk. (R)
12.25 Mitt i naturen. (R)
13.25 Jills veranda. (R)
14.25 Låna för livet!
– teckenspråkstolkat.
14.55 Debatt. (R)
15.40 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.00 Columbo.
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.13 Kulturnyheterna.
18.25 Sportnytt.
18.30 Regionala nyheter.
18.45 Go’kväll.
19.30 Rapport.
19.55 Regionala nyheter.
20.00 På spåret.
21.00 Skavlan.
22.00 Mr Robot.
23.05 Friday night dinner. (R)
23.30 Rapport.
23.35 Whitechapel. (R)
0.20 Hem till byn. (R)
1.20–6.00 Nattsändningar.
8.05 Världens
undergång. (R)
9.00 SVT Forum.
16.20 Kultur i farozonen. (R)
16.50 Motståndsmannens flykt. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Världens undergång: Stalin.
18.55 K-märkta ord. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Samtal om romsk kultur.
20.00 Alexander Sokurovs filmvärld.
20.55 K-märkt.
21.00 Aktuellt.
21.30 Sportnytt.
21.45 Café De Flore.
23.50 Please like me.
0.15 Hitlåtens historia. (R)
0.45 24 Vision.
1.00 Rapport.
1.05–5.06 Nattsändningar.
6.00 Project runway. (R)
6.45 The real housewives of
Orange County. (R)
7.35–8.00 Nanny.
8.30 Jims värld.
8.55 Hot in Cleveland.
9.20 The real housewives
of Beverly Hills. (R)
10.15 Vanderpump rules. (R)
11.10 The mentalist.
12.05 Masterchef USA. (R)
13.05 Lyxfällan. (R)
14.05 Project runway.
15.05 The real housewives
of Beverly Hills.
16.00 Vanderpump rules.
17.00 Lyxfällan.
18.00 Million dollar listing.
19.00 How I met your mother.
19.30 Trogen tjur sökes.
21.30 En galen natt.
23.20 The romantics.
1.15 Paradise hotel. (R)
2.15–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
11.35 Hem till gården.
12.45 Holby city.
14.00 Husjägarna. (R)
16.10 Mitt kök. (R)
16.50 Äntligen hemma. (R)
17.50 V75 klubben.
17.55 Vardagspuls.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.15 Sporten.
19.20 Vädret.
19.30 Postkodmiljonären.
20.00 Idol 2015.
21.35 Boy machine.
22.00 Nyheterna och sport.
22.15 Vädret.
22.25 Idol 2015, forts.
22.40 Idol extra.
23.20 Transformers:
De besegrades hämnd.
2.15–4.40 Nattsändningar.
6.00 Desperate
housewives. (R)
6.50 Real housewives
of New York. (R)
7.45 Mike & Molly.
8.10 The little couple. (R)
9.10 Private practice. (R)
10.05 Grey’s anatomy. (R)
11.05 Desperate housewives.
12.05 Ellen DeGeneres show.
13.00 Real housewives of New York.
14.00 Mom. (R)
14.30 Vänner. (R)
15.00 The little couple.
16.00 Young & hungry.
17.00 Top 20 funniest.
18.00 Fest hos Bindefeld. (R)
19.00 Berg & Meltzer på Oscars. (R)
20.00 America’s funniest
home videos.
21.00 The Big bang theory.
22.00 Castle.
23.00 The Island.
1.45 100 code. (R)
2.40 The originals.
3.25–6.00 Nattsändningar.
LÖRDAG 21/11
6.00 Fråga doktorn.
6.45 Debatt. (R)
7.30 Uppdrag
granskning. (R)
8.30 Engelska Antikrundan. (R)
9.30 Flickvän på försök. (R)
10.00 Vinterstudion.
15.00 Karl för sin kilt. (R)
15.50 På spåret. (R)
16.50 Basket: Sverige–Spanien.
17.50 Helgmålsringning.
17.55 Sportnytt.
18.00 Rapport.
18.15 Go’kväll.
19.00 Sverige!
19.30 Rapport.
19.45 Sportnytt.
20.00 Moraeus med mera.
21.00 Robins.
21.30 Downton Abbey.
22.20 Miranda.
22.50 Rapport.
22.55 Charlie St. Cloud.
0.30 De 12 apornas armé.
2.35 Karl för sin kilt. (R)
3.25 Columbo. (R)
4.55 Go’kväll. (R)
5.40–6.40 Absolut svensk – syntolkad. (R) Nattsändningar.
7.35 Världens
undergång: Stalin.
8.30 Folkpartiets
landsmöte.
16.30 Sverige idag
på romani chib/arli.
16.35 Rapport.
16.40 Sverige idag
på romani chib/lovari.
16.45 K-märkta ord. (R)
16.50 Profilerna. (R)
17.20 Edit: Dirawi. (R)
17.50 Basket: Sverige–Spanien.
19.00 Den fantastiska resan.
20.00 U2 – live in Paris.
22.00 Gomorra.
22.50 Hitlåtens historia –
Good times. (R)
23.20 Love i Finland. (R)
23.50 Motståndsmannens flykt. (R)
0.20 Samtal om romsk kultur. (R)
0.50 Nyheter.
5.00–5.05 Rapport.
6.00 Go on.
6.25 Ben and Kate.
6.50 Nanny.
7.15 Alla älskar Raymond.
7.45 The Goldbergs.
8.10 Jims värld. (R)
9.35 How I met your mother.
10.05 Million dollar listing. (R)
12.00 Toned up.
12.30 Playing house.
13.00 Courtney loves Dallas.
13.30 Prisjägarna. (R)
14.25 Pluras paradis. (R)
15.25 Million dollar listing Miami.
16.20 How I met your mother. (R)
16.50 En galen natt.
18.35 I hennes skor.
21.30 Inglourious basterds.
0.45 Intruders.
2.30 How I met your mother. (R)
2.55–6.00 Nattsändningar.
5.55 Vad blir det för mat.
6.55 Jamie lagar
brittiskt. (R)
7.58 Nyhetsmorgon.
11.30 Idol 2015. (R)
12.55 Idol 2015, forts. (R)
13.20 Boy machine. (R)
13.50 Solsidan. (R)
14.20 Jamie Oliver:
Middag på 30 minuter. (R)
14.55 Bytt är bytt. (R)
15.55 Äntligen hemma. (R)
16.55 Kockarnas kamp. (R)
17.55 Keno.
18.00 V75 Direkt.
19.00 Nyheterna.
19.10 Sporten.
19.25 Vädret.
19.30 Postkodmiljonären.
19.55 Lotto, joker och
drömvinsten 2015.
20.00 Så mycket bättre.
21.35 Hur många lingon
finns det i världen?
22.00 Nyheterna.
22.05 Vädret.
22.15 Hur många lingon
finns det i världen?, forts.
23.55 Blue Valentine.
2.15–4.50 Black rain.
6.00 America’s funniest
home videos.
6.25 Marvel’s Avengers
Assemble.
6.50 GCB.
7.40 Shake it up.
8.10 Christine.
8.35 America’s funniest home videos.
9.30 Hart of Dixie.
10.25 Biggest loser. (R)
12.20 Nya Arga snickaren. (R)
13.20 Sveriges värsta kändisbilförare.
14.20 The Big bang theory. (R)
15.15 Berg & Meltzer på Oscars. (R)
16.15 The muppets. (R)
17.15 Berättelsen om
Narnia: Häxan och lejonet.
20.00 Top 20 funniest.
21.00 Fail army.
21.30 The lone ranger.
0.25 Invisible.
2.20 American horror story.
3.20–6.00 Nattsändningar.
SÖNDAG 22/11
6.40 Mitt i naturen.
7.40 Minnenas television: Siw Malmkvist
show. (R)
8.30 Hem till byn. (R)
9.30 Kobra. (R)
10.00 Moraeus med mera. (R)
11.00 Vinterstudion.
14.00 En stad – en historia. (R)
14.10 Jills veranda. (R)
15.10 Det sitter i väggarna. (R)
16.10 Downton Abbey. (R)
17.00 Ridsport: Världscupen
Stuttgart.
17.55 Sportnytt.
18.00 Rapport.
18.10 Regionala nyheter.
18.15 Landet runt.
19.00 Sportspegeln.
19.30 Rapport.
19.55 Regionala nyheter.
20.00 Allt för Sverige.
21.00 Bron.
22.00 Homeland.
22.50 Ginas värld.
23.20 Rapport.
23.25 Moraeus med mera. (R)
0.25–6.00 Nattsändningar.
7.50 Sverige idag
på romani chib/arli.
7.55 Sverige idag
på romani chib/lovari. (R)
8.00 Makt hos mig. (R)
8.30 SVT Forum:
Folkpartiets landsmöte.
10.00 Rapport.
10.05 Gudstjänst.
11.05 Rapport.
11.10 SVT Forum:
Folkpartiets landsmöte.
15.00 Kultur i farozonen.
15.30 Berättelser från Ukraina.
16.00 Rapport.
16.05 Sverige idag på meänkieli.
16.10 Samtal om romsk kultur. (R)
16.40 K-märkta ord. (R)
16.45 UR.
18.00 Akuten. (R)
18.50 Trollstigen. (R)
19.00 Världens natur:
Vägen till överlevnad.
19.50 En natt med vargar. (R)
20.00 Köttberget checkar ut.
21.00 Aktuellt.
21.15 Agenda.
22.00 Sportnytt.
22.10 Dokument utifrån: Nedskjuten.
23.05 Förvaret. (R)
0.05 Ett bättre liv. (R)
0.35–5.05 Nattsändningar.
6.25 Ben and Kate.
6.50 Nanny.
7.15 Alla älskar Raymond.
7.45 The Goldbergs.
8.10 Jims värld. (R)
9.05 How I met your mother.
9.55 Toned up. (R)
10.25 Playing house. (R)
10.50 Necessary roughness.
11.45 Million dollar listing Miami. (R)
12.45 Supersize vs superskinny.
13.45 My shopping addiction.
14.45 Trogen tjur sökes.
16.35 Skönhetsfällan. (R)
17.30 Prisjägarna. (R)
18.30 Svenska Hollywoodfruar. (R)
19.30 Rachel och Jossan:
utan filter. (R)
20.00 Pluras paradis. (R)
21.00 Grannpatrullen.
23.05 The blacklist. (R)
0.05–6.00 Nattsändningar.
6.55 Jamie lagar
brittiskt. (R)
7.58 Nyhetsmorgon.
11.30 Så mycket bättre.
13.00 Morning glory.
15.15 Jamie Oliver:
Middag på 30 minuter. (R)
15.55 Bonde söker fru. (R)
16.55 Sverigequizen. (R)
17.55 Keno.
18.00 Bingolotto.
19.00 Nyheterna.
19.10 Sporten.
19.25 Vädret.
19.30 Bingolotto, forts. (R)
20.00 Solsidan.
20.30 Hellenius hörna.
21.00 Beck: familjen.
22.00 Nyheterna.
22.05 Vädret.
22.15 Beck: Familjen, forts.
23.05 Morden i Sandhamn. (R)
0.05–4.45 Nattsändningar.
6.50 GCB.
7.45 Shake it up.
8.15 Christine.
8.40 Mixology.
9.10 America’s funniest
home videos.
9.40 Tom och Jerry – landkrabbor
med morrhår.
11.05 Extreme couponing.
12.05 Top 20 funniest. (R)
14.00 Biggest loser.
15.00 Grey’s anatomy. (R)
16.00 Real housewives of New York.
17.00 House of DVF.
18.00 Sveriges värsta
kändisbilförare. (R)
19.00 Fest hos Bindefeld. (R)
20.00 The muppets.
21.00 Avengers.
23.50 CSI: Cyber. (R)
0.45–6.00 Nattsändningar.
MÅNDAG 23/11
6.00 Rapport.
6.05 Gomorron
Sverige sammandrag.
6.25 Gomorron Sverige.
10.00 Landet runt. (R)
10.45 Sverige! (R)
11.15 Clownmedicin. (R)
11.35 På spåret. (R)
12.35 Skavlan. (R)
13.35 Moraeus med mera. (R)
14.35 Flickorna.
16.10 Gomorron Sverige
sammandrag.
16.30 Engelska Antikrundan. (R)
17.30 Sverige idag.
18.00 Rapport.
18.13 Kulturnyheterna.
18.25 Sportnytt.
18.30 Regionala nyheter.
18.45 Fråga doktorn.
19.30 Rapport.
19.55 Regionala nyheter.
20.00 Det sitter i väggarna.
21.00 Ängelby.
21.45 Svenska hemligheter.
22.00 Dox: En syrisk kärlekshistoria.
23.20 Rapport.
23.25 Bron. (R)
0.25 Allt för Sverige. (R)
1.25–6.00 Nattsändningar.
7.40 Sverige idag
på meänkieli. (R)
7.45 UR.
9.00 SVT Forum.
16.20 Gudstjänst. (R)
17.20 Nyhetstecken.
17.30 Oddasat.
17.45 Uutiset.
18.00 Världens fakta:
Nyskapad vildmark.
18.50 Mer än ett keldjur. (R)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Hundtvodd med Martina Thun.
20.00 Vetenskapens värld.
21.00 Aktuellt.
22.00 Sportnytt.
22.15 Hitlåtens historia.
22.45 Vikingshill på meänkieli.
23.05 Profilerna. (R)
23.35 Sockeraktivisten. (R)
0.30 Vem vet mest? (R)
1.00–5.06 Nattsändningar.
6.00 Project runway. (R)
6.45 The real housewives of
Orange County. (R)
7.35–8.00 Nanny.
8.30 Jims värld.
8.55 Hot in Cleveland.
9.20 The real housewives
of Beverly Hills. (R)
10.15 Vanderpump rules. (R)
11.10 The mentalist.
12.05 Extreme home makeover.
13.05 Lyxfällan. (R)
14.05 Project runway.
15.05 The real housewives
of Beverly Hills.
16.00 Vanderpump rules.
17.00 Lyxfällan.
18.00 Million dollar listing.
19.00 Masterchef USA.
20.00 Million dollar listing New York.
21.00 Pluras paradis.
22.00 Paradise hotel.
23.00 Million dollar listing. (R)
0.00 The mentalist. (R)
1.00 Blacklist.
2.00–6.00 Nattsändningar.
5.50 Nyhetsmorgon.
10.00 Malou efter tio.
11.35 Hem till gården.
12.45 Holby city.
14.00 Husjägarna. (R)
15.00 Hem till salu. (R)
16.15 Mitt kök. (R)
16.55 Äntligen hemma. (R)
17.55 Vardagspuls.
18.50 Keno.
19.00 Nyheterna.
19.15 Sporten.
19.20 Vädret.
19.30 Halv åtta hos mig.
20.00 Tina i fjällen.
21.00 Sverigequizen.
22.00 Nyheterna.
23.00 Hawaii five-0. (R)
23.55 Elementary. (R)
0.50 House. (R)
1.50–4.35 Nattsändningar.
6.00 Desperate
housewives. (R)
6.50 Real housewives
of New York. (R)
7.45 Mike & Molly.
8.10 The little couple. (R)
9.10 Real housewives of New York.
10.10 Young & hungry. (R)
11.10 Desperate housewives.
12.05 Ellen DeGeneres show.
13.00 Real housewives of New York.
14.00 House of DVF. (R)
15.00 The little couple.
16.05 Private practice.
17.05 Grey’s anatomy.
18.00 Mom.
18.30 Vänner.
19.00 The Big bang theory.
20.00 Sveriges värsta kändisbilförare.
21.00 CSI: Cyber.
21.55 Quantico.
22.55 The Big bang theory. (R)
23.50 Criminal minds.
0.50 2 1/2 män.
1.20 Person of interest.
2.20 CSI Miami.
3.05–6.00 Nattsändningar.
47
NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 17 NOVEMBER 2015
TV TISDAG 17–MÅNDAG 23 NOVEMBER 2015
FILMTIPS
SÄSONGSSTART
Café De Flore
Elisabet vill ta Kleerup får egen
hem segern igen dag på Gotland
DRAMA
¡¡¡
Kanske en kärlekshistoria
om en man och en kvinna.
Eller kanske en om en
mamma och en son? Eller
snarare både och, med rollfigurer åtskilda av tid och
rum, i mystisk förening.
Udda men fängslande.
(Frankrike/Kanada, 2011)
Förra året stod hon som
segrare i ”På spåret” tillsammans med sin lagkamrat Jesper Rönndahl.
Nu vill Elisabet Höglund
upprepa succén – och den
här gången är hon bättre
förberedd än någonsin.
SVT2 FREDAG 21.45
Morning glory
KOMEDI
¡¡¡
Ung tv-producent (Rachel
McAdams) får chans
i morgon-show i New York
och måste bland annat
tampas med egotrippade
nyhetsstjärnor (Harrison
Ford och Diane Keaton).
Bra manus, stjärnor i överraskande fin form. (USA,
2010) TV4 SÖNDAG 13.00
När Andreas Kleerup tar
huvudrollen i ”Så mycket
bättre” väntar uppväxtberättelser, tårar och en
aktivitet som först gick åt
skogen. Dessutom bjuds
det på trumsolouppvisning
i trädgården.
TV4 LÖRDAG 20.00
SVT1 FREDAG 20.00
De 12 apornas armé
SCIENCE FICTION ¡¡¡¡
Fånge (Bruce Willis) skickas tillbaka i tiden för att
hindra ett dödligt virus från
att spridas på jorden.
Skruvad, nästan sinnesutvidgande science fictionhistoria av Terry Gilliam.
(Twelve monkeys, USA,
1995) SVT1 LÖRDAG 0.30
UNDERHÅLLNING
Karen Berg-Roylance från Utah är en av svenskättlingarna som söker sina rötter i ”Allt för Sverige”.
DOKUMENTÄR
DOKUMENTÄR
Hon drömmer om Sverige
Amerikanska Karen BergRoylance fick av en slump
veta att hon hade svenskt
påbrå. Nu är hon en av
deltagarna som söker
sina rötter i ”Allt för
Sverige”.
– Min farfar var svensk,
men det pratades det
aldrig om hemma. Det var
hemligt, eftersom vi tillhörde mormonkyrkan och
pappa skämdes för sitt arv,
säger hon.
I efterhand har hon insett att tecknen på att de
var svenskättlingar fanns
där hela tiden.
– Vi fick till exempel alltid tunna pannkakor med
sylt, vilket jag tyckte var
jättekonstigt och helt olikt
hur det var hos mina
vänner.
Karen Berg-Roylances
livslånga dröm om en liten
röd stuga ser nu ut att
kunna bli verklighet.
– Min man och jag har
pratat om att köpa en stuga i Värmland. Vi hoppas
kunna återvända redan
nästa sommar, säger hon.
Att medverka i ”Allt för
Sverige” beskriver hon
som en fantastisk upplevelse och ögonöppnare.
– När jag kom till Sverige föll allt på plats och jag
kände mig hemma för första gången i mitt liv. Jag
ser nog på livet väldigt
mycket som en svensk,
snarare än som en amerikan. Det gäller allt från
synen på religion till att
man faktiskt inte behöver
kallprata med de andra
som väntar på bussen.
SVT1 SÖNDAG 20.00
Dylans texter får Vapenlobbyn
ton 40 år senare har starkt grepp
Dokumentären ”Bob Dylan
– The New Basement
Tapes” handlar om hur
gruppen The New Basement Tapes tonsätter Bob
Dylans oanvända texter
från 1967. Elvis Costello
är en av gruppmedlemmarna.
SVT2 LÖRDAG 20.00
Vapenlobbyn National rifle
association (NRA) är en av
de starkaste politiska krafterna i hela USA. I ”Dokument utifrån: Nedskjuten”
berättas historien om hur
organisationen blev en
sådan maktfaktor.
SVT2 SÖNDAG 22.10
KAMPANJER JUST NU
Macadamia Trio
2 olika sorter
American Crew
Moistureschampo+vax 150 ml
Moroccan Oil
Schampo + balsam
K-PAK
Schampo + balsam
349:-
149:-
498:-
398:-
Tangle Teezer
Utredningsborste
129:-
d:fi
d:struct 75 ml
REF
Utvalda styling produkter
Revlon
Nutri Color Cream
119:-
129:-
129:-
Forum Nacka Tel 08-718 57 11, Sickla Köpkvarter Tel 08-716 56 11
Tidsbokning & Drop-In
www.headspot.com
NVP SISTA FRÅGAN:
Om du fick omskola
dig, vad skulle du välja
att studera?
Läs vår bilaga om utbildning
Unni Espeland,
50+, personlig
assistent, Gustavsberg:
– Jag hade
studerat till reseledare och arbetat i Grekland.
Casandra Reiterberg, 23 år, kosmetolog, Täby:
– Jag har tagit
många korta kurser, men skulle
vilja ha en riktig
utbildning till kosmetolog.
Tuva Meison, 21
år, säljare, Högdalen:
– Jag är nu Make up artist, men
skulle studera
till professor i
historia.
Mikael Eriksson,
37 år, daglig verksamhet, Nacka:
– Jag vill inte
studera, min dröm
är att jobba på
Café.