Införsel av motorfordon

Införsel av motorfordon
Gränsöverskridande handel
April 2015
Det organiserade
momsfusket med
motorfordon och
husvagnar.
Ett allvarligt hot mot den
sunda konkurrensen.
Införsel av motorfordon
• Cirka 30 personer i teamet.
• Riksurval.
• Det allvarligaste fusket som rör motorfordon är
momsbedrägerier.
• De allvarligaste bedrägerierna sker oftast genom
målvaktsföretag och så kallade missing traders.
Vårt uppdrag
• Identifiera och åtgärda avancerat skattefusk i
samband med gränsöverskridande handel med
bilar, husbilar, transportbilar, MC, entreprenadmaskiner.
• Identifiera och avregistrera målvaktsbolag.
• Identifiera och beskatta den faktiska aktören.
• Störa oseriösa aktörer och motverka osund
konkurrens.
Införsel motorfordon
• 30 000–40 000 begagnade fordon tas in varje år
genom ”privatimport”
– Tillkommer registrerade importörer.
• Fusket konstant.
• Skattehöjningar
– 15 000 kr per satsad dag.
– 1 500 000 kr skattehöjning per utredning.
– Betalningssäkring 40 procent.
Ihållande trender
• Momsbedrägerier (missing trader/målvaktsbolag)
– Missbruk av svenska VAT-nummer.
– Missbruk av utländska VAT-nummer.
– Husbilar, MC, bilar och entreprenadmaskiner.
Ihållande trender
• Bulvaner
– Löjliga marginaler.
– Fel momsmetod.
• Oredovisade intäkter – svart handel
Ihållande trender
• Krockade USA-bilar via Litauen
– Stulna delar, kloning.
Missing traders
• Bolag som används för att köpa fordon
momsfritt i andra EU-länder.
• Ofta säljs varorna vidare med fakturerad moms som
inte redovisas in men dras av hos köparen.
• Saknar ofta revisor och/eller har inte komplett
styrelse.
• Redovisar eller betalar normalt ingen moms.
• En missing trader har normalt inte förfogat över
fordonet på riktigt – bara ett verktyg för momsfusk.
Missing traders
• Vi försöker
– knyta rätt personer till beställningen, inköpet och
transporterna av fordonen direkt från den utländska
säljaren
– knyta personerna som hämtat fordonen utomlands till den
verkliga aktören bakom upplägget.
Missing trader − skenredovisning
Kund
DE
Faktura 100 000
Momsfritt
(EE VAT-nr)
EE
Remote
Missing
Trader
Faktura 90 000
Faktura 110 000
Momsfritt
(SE VAT-nr)
SE
Missing
Trader
Faktura 80 000
+ moms 20 000
SE
Detaljist
Bulvaner
• Fiktiv ägare som läggs in i ägarkedjan för att
– skapa förutsättningar för vinstmarginalbeskattning.
– blåsa upp inköpspriset = minska marginalen.
– dölja den faktiska säljaren/köparen.
• Läggs in i Sverige eller i utlandet mellan verklig
säljare och svensk handlare.
Hur stort är problemet med missing
traders i motorbranschen?
• 41 000 000 EUR
– 2012−2014
– Kända inköp av motorfordon via svenska missing traders
eller målvaktsbolag.
– Undanhållen moms på detta blir 100 Mkr.
– Betalningssäkring har skett med 36 Mkr.
• Tillkommer inköp via målvaktsbolag placerade i
andra EU-länder.
• Vår uppskattning är inköp på ca 300 000 000 kr
per år.
Inköp via målvaktsbolag
Husbilar
Helt svart verksamhet med husbilar
Svensk aktör 2
Svensk aktör 1
Ingen
näringsredovisning
Svart försäljning
av 162 husbilar i
Sverige
Tyska
leverantörer
Finska VAT-nr används
för att köpa bilar utan
moms i Tyskland
Finska
Missing
Traders
Husbilarna
registreras
på bulvaner,
släktingar
och ibland
direkt på
kund
Cross och Enduromotorcyklar
• Deklarerar ingenting
• Deklarerar försäljningen,
• Avdrag för moms från MT 1
Svensk
Missing Trader
1
Svenskt
Bolag
• Deklarerar försäljningen,
• Avdrag för moms från MT 3
• Inga vinster deklareras
• Deklarerar inget
Styrelseledamot
Svenskt
Missing Trader
2
Huvudman
Enskild Firma
Momsregistrerad
Fakturor 10 Mkr +
moms 2,5 Mkr
Svensk
Missing Trader
3
Betalning
Betalning
Styrelseledamot
EE 4
EE 5
Betalning
Beställningar
EE1
EE 2
EE 3 - MT
1 estländskt bolag deklarerar varuinköp från EU men ingen försäljning
Lämnar info om försäljning till Svenska Missing Traders 3-4
Fakturor – EU försäljning 3 000 000 EUR
NL
DE
GB
Leveranser
SVERIGE
Momsregistrering
Hävdar
all försäljning
till Belgien
BELGIEN
Missing Trader
•
•
•
•
Redovisar
ingen moms
Varuinköp
4 250 000 EUR
Okt 2010 – Sep 2011
TYSKLAND
Ett flertal leverantörer
Inköp av husvagnar i Tyskland för 40 miljoner kronor.
Under perioden oktober 2010 till september 2011.
Inga husvagnar hamnade i Sverige.
Avregistrering och moms att betala i Sverige pga inköpen.
Hur jobbar vi
• Samverkan myndigheter, branschorganisationer,
handlare, utländska myndigheter och företag.
• Informationsinsamling mycket brett.
• Riksurval och analys.
• Synlighet, information.
• Agera snabbt.
• Träffa rätt.
• Stör.
Informationsinsamling
Utredare
Vår fördel är att vi ofta har ett chassinummer som gör att vi
kan identifiera varorna som ingår i momsfusket.
Samverkan för att motverka osund konkurrens
• Internationellt samarbete
– Data, dokument, riskanalys, varningssignaler,
omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyten – utredningar.
– Multilaterala kontroller med andra EU-länders
skattemyndigheter.
– Frågor till utländska skattemyndigheter.
• Cirka 600 per år och 50 inkommande per år.
– Spontant informationsutbyte med utländska
skattemyndigheter.
• Eurofisc
– systematiskt informationsutbyte gällande riskabla
transaktioner och aktörer – early warning system för
missing traders.
Samverkan för att motverka osund konkurrens
• Branschen
– Vi vill gärna ha tips på nya fuskupplägg, metoder och aktörer.
• Myndigheter
– Transportstyrelsen, Tullverket, Bilprovningen,
Ekobrottsmyndigheten.
• Data, dokument, erfarenheter, gemensamma utredningar.
– Samarbete nödvändigt för att träffa rätt personer med skatt,
brottsanmälan.
• Med flera
–
–
–
–
Transportföretag.
Företag som säljer fordonsdata, typ Carfax.
Andra insatser inom Skatteverket.
Kombinationer – ROT-bedrägerier, falska fakturor etc.
Problem med import via Litauen
Bedrägerierna har tidigare skapat rubriker i media:
”Skatteverket jagar importbilar”
Dagens Industri 10 november 2014.
”Kriminella säljer livsfarliga bilar”
Aftonbladet 5 februari 2013.
”Din nya bil – en skrothög?”
Vi Bilägare, december 2012.
Fordon från Litauen till Sverige
900
827
800
735
700
600
534
500
413
400
453
391
300
200
100
106
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Carfax
• 75% av bilarna som tas till Sverige från Litauen
har incidentrapport (2010-2012).
Inte bara ett problem för oss
• Bristfälligt lagade och reparerade bilar.
– Transportstyrelsen, köpare, medtrafikanter.
• Handel och reparationer med stulna delar.
– Polisen, försäkringsbolag, försäkringstagare, brottsoffer.
• Falska handlingar med krympta marginaler.
– Skatteverket, konkurrenter, skattebetalare.
• Felaktigt tillämpade momsregler.
– Skatteverket, konkurrenter, skattebetalare.
Exempel
Annons publicerad på Blocket 2011:
• MB C 63 AMG 2009
• 2 500 mil
• 410 000 kronor
• Bild på en snygg och prydlig bil
När man googlade chassinumret:
• Krockskadad bil på auktionssajt i USA, 16 000 USD
• Fronten intryckt, motorn krossad
Slutsats: Orimligt
• Går inte att tjäna några pengar på detta
• Bilen köps i USA, transporterats till och har reparerats i
Litauen, fraktats till Sverige och säljs för 410 000 kronor.
Ett annat exempel
J Mobile Ltd
(USA)
Salvage title
2011-03-16
UAB K
(Litauen)
2011-03-22
1 900 USD
SIA L
(Lettland)
tullvärde 1 200 USD
momsfri import
Verklig
transaktion
22 500 USD
M Bil AB
(Sverige)
Reg. i Sverige
2012-02-28
2011-04-08
26 700 USD
UAB V
(Litauen)
2011-04-14
2 000 + moms 440 USD
2011-04-18
22 500 USD
Robert R
(Tysk privat
person)
Vad kan man som handlare tänka på?
• Onormalt billigt
– ibland billigare än vad man kan köpa direkt från utlandet.
• Stora kontantaffärer
– lagen om penningtvätt.
• Fråga varför kontant betalning, varför pengarna ska
föras över till annan än företaget, allmänt frågvis om
det känns oseriöst.
• Direktbetalning till utländsk säljare i stället för till
svensk säljare.
• ID på representant för bolag och fullmakt från
styrelsen.
Vad kan man som handlare tänka på?
• Googla säljaren, kontakten.
• Kolla bilens historik.
• Ställ dig frågan: ”Vill jag verkligen medverka i eller
underlätta för uppenbara momsfusk?”
Vad kan man som konsument tänka på?
• Onormalt billigt.
• Stora kontantaffärer
– i princip alltid oseriöst.
– riskerna med att hantera.
• Fråga varför kontant betalning, varför pengarna ska
föras över till annan än företaget, allmänt frågvis om
det känns oseriöst.
• Stora affärer som görs upp i skymundan.
• ID på representant för bolag och fullmakt från
styrelsen.
Vad kan man som konsument tänka på?
• Riskerna med att köpa bil som inte är registrerad i
Sverige – vem är ägare egentligen.
• Kolla bilens historik.
• Garantier
– går det att komma i kontakt med säljaren.
– ska man träffas bakom macken en kväll även då bilen gått
sönder.
• Ställ frågan: ”Vill jag verkligen medverka i eller
underlätta för uppenbara momsfusk?”
”Kompis som ska ställa upp”
• Varför ber man mig stå som ägare på en bil?
– Rimliga skäl.
• Finns det några risker?
– Kapitalbeskattning på en vinst som uppkommer då den man
hjälper minskar sin skatt (vid enstaka bilar).
– Näringsbeskattning och moms om man står för många bilar.
– Kontakt med kunder som blivit lurade.
• Varför ber man mig stå som ägare/ansvarig för ett bolag?
– Målvakt som tar skattesmällen.
– Brott mot målvaktsförbudet.
– Medhjälp i skattebrott.