länk till Museiguide 2015

ARBETSAMMA MUSEER
Museiguide 2015
Årets Arbetslivsmuseum
BORGQUISTSKA HATTMUSEET
Borgquistska – här har tiden stått stilla.
ARKIV • BOSTÄDER • BRUK • CIRKUS OCH TEATER • ENERGI OCH VATTENFÖRSÖRJNING • FISKE • FLYG • FORDON, BILISM OCH
MASKINER • FOTO OCH FILM • FÖRSVAR • GLAS OCH PORSLIN • GRUVA • HANTVERK • IDROTT • INDUSTRI
• JORDBRUK OCH TRÄDGÅRD • JÄRNVÄG • KONSUMTION • KVARN • MEKANISK VERKSTAD, GJUTERI OCH SMEDJA
• OFFENTLIG FÖRVALTNING • PERSONMUSEER • RADIO • REGIONALA MUSEER • SJUKVÅRD • SJÖFART OCH VARV
• SKOG OCH PAPPER • SKOLA • STEN OCH KALK • TEXTIL- OCH LÄDERINDUSTRI • TRYCKERI • TVÄTT
1
FÖRORD
I din hand håller du Sveriges största museikatalog. Med den
i bilen eller ryggsäcken är du rustad för en upptäcktsresa
genom museisverige. Här finns 425 museer, så många museer
har vi aldrig haft i katalogen. De museer som finns med är alla
medlemmar i Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam).
En frisk vind av nytänkande och entreprenörskap sveper
genom museerna i Sverige. Det är de små aktiva arbetslivsmuseerna, som berättar om industrisamhället och 1900-talets
historia, som står för detta nytänkande. Med hjälp av kunnig
personal och fungerande maskiner berättas historien om hur
Sverige gått från jordbruksland till industrination. Arbetslivsmuseerna liknar inte andra museer. Här finns ytterst få montrar
men många maskiner och föremål som visas i drift. Arbetslivsmuseerna erbjuder en upplevelse för alla sinnen. Hur många
har egentligen hört ramsågsbladen äta sig genom plankan
eller känt iskylan tränga sig ända upp i armarna när man
sköljer tvätten i en isvak? Sådana upplevelser finns på
arbetslivsmuseerna.
Mycket av arbetet på arbetslivsmuseerna sker ideellt. Drivkraften finns i det egna engagemanget, viljan att berätta och
insikten att detta är viktigt att föra vidare. På vissa arbetslivsmuseer har man anställd personal och det finns till och med
några museer som drivs som egna företag där bevarande,
förvaltande och visande blir till levebröd. Ett offentligt finansierat museum är i regel lokaliserat till en tätort. Myndigheten
för kulturanalys presenterade för en tid sedan en rapport om
besöksmönstren vid de centrala museerna. Bosatta i Stockholms län är överrepresenterade bland besökarna och står för
50 procent. Bland arbetslivsmuseerna möter vi en helt annan
bild. Museerna är som en karta över hur Sverige industrialiserades. Arbetsplatserna lokaliserades till platser där det fanns
strömmande vatten som kunde ge energi till maskinerna eller
där det fanns andra lokala förutsättningar för driften. Många
av arbetslivsmuseerna finns på mindre orter eller landsbygd
och blir där en viktig del av det lokala kulturarvet, man bevarar
bygdens historia.
Årets katalog är uppdelad i tjugofem landskap samt Göteborg
och Stockholm. Dessa redovisas i bokstavsordning från Blekinge till Östergötland, med början på sidan 8. På kartan till
höger visas landskapen.
ÖPPETTIDER OCH ENTRÉ
Arbetslivsmuseerna drivs till största delen av frivilligt arbete.
På grund av detta är det inte en självklarhet att man klarar av
att ha öppet alla dagar året runt. Några av katalogens museer
har bara öppet någon dag i veckan eller kanske endast på
begäran. Läs därför öppettiderna noggrant innan ni beger er
ut på en upptäcktsresa i det arbetsamma Sverige. Arbetslivsmuseerna har små eller inga bidrag för sin verksamhet utan
finansierar inköp, drift, underhåll och byggnadsvård främst
genom entréavgifter. Bli därför inte ledsen om ni måste betala
entré. Tänk i stället att ni får vara med och bevara vårt gemensamma kulturarv.
UPPTÄCKTER FÖR HELA FAMILJEN
Ett av våra största problem är hemmablindheten. Den där
känslan av att det som finns nära oss, det kan ju inte vara
särskilt märkvärdigt. En korkfabrik i Portugal blir en fantastisk
upplevelse medan en filfabrik i Hässleholm inte får oss
att höja på ögonbrynen. Vi måste lära oss att se det som finns
nära med nya ögon. Ge det vardagsnära en chans och vi lovar
er att ni inte kommer att bli besvikna. Runt hörnet lurar upptäckter för hela familjen.
REDAKTIONELLT
ANSVARIG UTGIVARE
Anders Lind
REDAKTÖR
Torsten Nilsson
GRAFISK FORM
Jerhammar & Co
Kommunikationsbyrå,
Norrköping 2015
LANDSKAPSKARTOR
REDAKTION
Stig Söderling
Lovisa A. Grentzelius, Annette
Backner, Ann-Charlotte Persson TRYCK
V-Tab AB, Februari 2015
INTERNET
www.arbetsam.com
www.facebook.com/ArbetSam
2
VILL DU VETA MER ELLER
BLI MEDLEM I ARBETSAM?
Arbetslivsmuseernas
Samarbetsråd
Laxholmen, 602 21 Norrköping
Tel: 011-23 17 30
[email protected]
OMSLAGSBILD
Hattstock och flinka händer.
Hattmakaryrket är ett av de
få i Sverige, där arbetstekniker och verktyg är nästan
desamma som en hattmakare
använde sig av på 1800-talet.
Hattstocken som vanligtvis är
av trä används för att forma
hatten till lämplig form.
Foto: Joachim Wall
Blekinge8
INNEHÅLL
Bohuslän10
Dalarna12
Museer som låter
4
Årets Arbetslivsmuseum
6
Årets Arbetsmyra
7
Museerna8
Mera museer
86
Museiregister98
Dalsland16
Gotland17
Gästrikland19
Göteborg21
TECKENFÖRKLARING
BpM Bo på museiområdet
Halland24
Världskulturarv
Hälsingland26
Årets industriminne
Årets Arbetslivsmuseum
Härjedalen/Jämtland28
Lappland30
Medelpad31
Norrbotten32
Närke34
Skåne36
Småland43
Stockholm51
Södermanland55
Uppland59
Värmland62
Laxholmen,
Norrköping
Västerbotten65
Västergötland67
Västmanland74
Ångermanland77
Öland79
Östergötland80
3
ARBETSAM
Museer som låter
Stångjärnshammaren i Olofsfors bruk, Västerbotten
Arkiv, bildsamlingar och människors
berättelser gör att vi vet ganska mycket
om vår historia. Men hur lät det?
Här har vi inte varit lika duktiga och idag kan vi bara göra
kvalificerade gissningar om hur det lät förr. En sak vet
vi - när föremålen hamnar på museum tystnar de. På en
hylla i ett klimatanpassat magasin eller i en monter i en
utställning har föremålen en tryggad ålderdom men de
är alla berövade sin röst. Därför är det tur att det finns
arbetslivsmuseer där föremålen fortfarande lever. Här
kan du höra hur en Grålle låter eller en ramsåg, en kvarn,
ett vattenhjul, en DC-3:a eller ett ångfartyg.
Samhället förändras och så gör också ljuden. Framtidsforskare hävdar att under de närmaste 20 åren kommer
mer än 50 % av de arbeten som finns idag att ersättas av
datorer, script och robotar. Vilka ljud kommer då att försvinna? Idag lever vi i ett samhälle med en mycket stökig
ljudbild av bilar, bussar, flygplan och tåg som har lagt en
kraftig ljudmatta över hela samhället. Ljudbilden är så påträngande att somliga försöker dränka ljuden med nya ljud.
Hur låter räknemaskinen
från Facit modell 1972?
4
I projektet Work with Sounds (WWS) samarbetar Arbetets museum och ArbetSam med fem museer i Europa, i
ett försök att rädda några av alla utrotningshotade ljud.
Vi ska under två år försöka samla in, bevara och tillgängliggöra historiska ljud. Det som samlas in är inte i första
hand soundscapes (ljudlandskap) utan vi försöker dokumentera ljudet av enskilda objekt, föremål eller maskiner,
tillverkade av människan. Under några år finns en unik
möjlighet att göra detta. Inspelningstekniken är bra, billig
och hyfsat enkel att använda. Det finns fortfarande gamla
maskiner att spela in och det finns människor som kan
köra maskinerna. Här i Sverige samarbetar vi med ett flertal arbetslivsmuseer. Ett museum som bidragit med hela
sin maskinpark är Knobesholms tunnbinderi i Halland där
alla de olika maskinerna spelats in.
European soundmap
Varje ljud som spelas in dokumenteras noggrant. Om
inspelningen inte blev tillräckligt bra ska du kunna åka
tillbaka till inspelningsplatsen och förhoppningsvis göra
om den. Därför lägger vi in en GPS-position för varje
inspelning. En konsekvens av detta är att det växer fram
en ljudkarta över Europa.
Finns inte alla ljud inspelade?
På internet finns idag massor med ljud på platser som till
exempel Sound Cloud och Free Sound. Det som skiljer museernas inspelningar från andra är den museala
dokumentationen. Här berättas hur inspelningen skett,
hur den genomförts och i dokumentationen beskrivs
vilka kompromisser man tvingats göra. För att hjälpa
örat tar man en bild av varje ljudobjekt och ganska ofta
filmas ljudkällan. Viktigast är den beskrivande texten som
berättar om ljudkällan. Ljuden får med denna inramning
en kvalitetsstämpel, Sounds approved by museums, och
sådana ljud är ovanliga på internet.
Ta hem ett museiföremål och gör vad du vill
Det är viktigt att göra museisamlingarna tillgängliga.
Work with Sounds arbetar därför med en CC-BY-licens
som innebär att det är fritt att ladda ner ljud från databasen www.workwithsounds.eu och göra vad man vill
med dem; plocka isär, göra om och publicera i andra
sammanhang. Det enda skyldigheten är att tala om vem
som gjort originalinspelningen. Men det räcker inte att
bara lagra ljuden i vår egen databas där ganska få kan
hitta dem. WWS exporterar alla ljud till K-samsök som
exporterar ljuden vidare till Europeana. Men inte heller
det är tillräckligt. De vanligaste platserna för kunskap är
Wikipedia och YouTube. Därför exporterar vi även ljuden
till Wiki Commons. När en ljudfil laddas upp till databasen exporteras den samtidigt till Commons, samtidigt
som den konverteras till Ogg som är ett fritt ljudformat.
Därför lägger vi också ljudfilmerna på en egen filmkanal
på YouTube och på så sätt skapas ytterligare vägar att
hitta de inspelade ljuden.
Stångjärnshammaren
På Olofsfors bruk i Västerbotten finns en synnerligen
unik kombination en fungerande stångjärnhammare och
en duktig smed och det är där projektet lyckades projektet fånga ljudet av en stångjärnshammare som byggdes
på 1840-talet. Några veckor efter inspelningen i Olofsfors
hörde Johan som är musikproducent i Stockholm av sig
och funderade över om man fick använda ljudet av den
inspelade stångjärnhammaren och några dagar senare
mejlade han;
”Jag och Istria har gjort klart en teaser (Intro/Vers/
Refräng) på låten I’m Sinking som du gärna får lägga ut
på er hemsida eller bara använda som referens till dina
kollegor för vad man kan göra med era ljud. Hoppas du
gillar den.”
Ett ljud från 1840 kan intressera en musikproducent
som gör modern klubbmusik.
Introt finns på www.soundcloud.com sök på: I'm Sinking
feat. Istria.
Så vävs historia och musik ihop till en nutidsväv.
Första inspelade ljudet
Världens äldsta ljudupptagning gjordes 9 april 1860 av
Fransmannen Édouard-Léon Scott de Martinville. Vid inspelningen användes en så kallad fonautograf som ristade
en ljudkurva på ett papper. Scott spelade in en kvinna
som sjöng den franska folksången Au Clair de la Lune
(By the Light of the Moon) men han kunde aldrig lyssna
på sin inspelning som huvudsakligen var ett sätt att visa
ljudvågor. För några år sedan lyckades man med hjälp av
en dator tolka ljudkurvorna och världens äldsta ljudinspelning från 1860 finns nu tillgänglig på YouTube. I Work
with Sounds har vi bland annat spelat in ljuden från den
medeltida Rasmus kvarn utanför Gränna och på så sätt
fångat ljud som är betydligt äldre än världens äldsta ljud.
Historien har börjat prata med oss.
Torsten Nilsson
1:e intendent och projektledare, Arbetets museum, Norrköping
FAQ
Can I download sounds?
Go ahead!
Can I use the sounds?
But don’t play them too loudly …
Hur låter brandbilen från 50-talet?
Hur låter en gammal dator?
Museer som deltar i projektet
Museum of Municipal Engineering, Krakow, Polen
Technical museum of Slovenia, Bistra, Slovenien
LWL-Industriemuseum, Dortmund, Tyskland
The Finnish Labour Museum Werstas, Tampere, Finland
La Fonderie. Musée bruxellois de I´industrie et du travail, Bryssel, Belgien
Arbetets museum, Norrköping, Sverige
Can I use them where ever I want?
They are free to use.
Can I change the sounds?
Be creative!
Can I use the sounds to make money?
Yes! And good luck!
Do I have to give credits to the person
who recorded the sound, photographer
or video recordist?
Definitely!
Where do I find the sounds?
www.workwithsounds.com
5
Hatten av för
Borgquistska Hattmuseet
Den gamla hattverkstaden Borgquistska
i Trelleborg utsågs till Årets Arbetslivsmuseum 2014.
Efter 112 år stängde Julia dörren till Borgquists hattaffär och
verkstad i Trelleborg. Hon låste noggrant och behöll nyckeln. Året var 1978 och tiderna hade förändrats. Förr syddes
hattar, mössor och studentmössor i affärens verkstad men
nu importerades billiga hattar och studentmössor från andra
länder. Dörren förblev låst fram till 2005 när den Borgquistska hattfabriken återupptäcktes.
Idag köper man inte hattar hos Borgquistska. Nu handlar
man kulturuppleveler och berättelser om Sverige förr, ett
Sverige där man bar stråhatt på sommaren och plommonstop på vintern. Borgquistska förvaltas idag av Föreningen
Gamla Trelleborg. Föreningen bevarar och vårdar en autentisk arbetsmiljö på ett föredömligt sätt och verksamheten
drivs genom ett stort ideellt engagemang. Visningar för
skolklasser, pensionärsgrupper, studentjubilarer, föreningar,
företag och allmänhet sker under ledning av ideellt arbetande guider.
– Glädjen bubblar i min kropp! Jag måste genast dela med
mig av denna glädje till alla ideella krafter som gjort detta
möjligt, svarade Jan Arvid Nilsson när vi ringde upp och
meddelade nyheten om utmärkelsen.
Juryn hade ett svårt arbete med att vaska fram vinnaren
bland så många bra nominerade museer, men vem som
skulle få utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum 2014 blev
tydligt fram emot jurysammanträdets slut.
– Initialt fanns en viss tveksamhet kring vinnarens tillgänglighet; andra våningen, smal trappa och ingen hiss. Men när
juryn upptäckte fantastiska 360-gradersbilder på föreningens hemsida där alla kan gå runt i anläggningen och med
en knapptryckning promenera upp för trappan, då försvann
all tveksamhet. Borgquistska Hattmuseet är ett utmärkt
exempel på hur kulturarvet kan göras tillgängligt även då
förutsättningarna är begränsade, säger Torsten Nilsson,
arbetslivsintendent på Arbetets museum.
Genom utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum uppmärksammas och uppmuntras alla fantastiska kulturarvsbevarare
som finns på samtliga 1 450 arbetslivsmuseer runt om i
Sverige. Bakom priset Årets Arbetslivsmuseum står Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Arbetets museum, Statens
försvarshistoriska museer, Statens maritima museer och
Trafikverkets Museer.
Det skedde till högtidliga trumpetfanfarer och de flesta inbjudna gästerna bar såklart hatt.
– Det är en unik skatt ni har i detta museum. Jag förstår att juryn
föll, sade Lovisa A. Grentzelius från ArbetSam.
Hon överlämnade priset för Årets Arbetslivsmuseum 2014
till föreningen Gamla Trelleborgs ordförande, Jan-Arvid Nilsson.
Föreningen sköter museet och svarar för guidning och marknadsföring. Allt arbete är ideellt.
– Oerhört roligt. Det börjar sjunka in så sakta nu att vi fått
utmärkelsen, det känns stort, sade Jan-Arvid.
Priset består av en emaljerad platta att sätta upp i museet,
25 000 kronor och ett diplom.
– Dessutom kommer hattmuseet att pryda nästa års omslag
på museiguiden för 2015, säger Lovisa.
6
ÅRETS ARBETSMYRA
Mimmi Mickelsen,
Göteborg
Mimmi Mickelsen, spårvagnsinstruktör
i Göteborg, blev Årets Arbetsmyra 2015.
Mimmi fick priset för sitt stora engagemang inom Museispårvägen och
Svenska Spårvagnssällskapet.
Arbetets museum i Norrköping har uppdraget att stötta
landets cirka 1 450 arbetslivsmuseer med bland annat insatser för att öka kompetens, nätverkande och kunskapsutbyte. Som en följd av detta ger varje år Arbetets museums
vänförening ett pris till en av alla de eldsjälar som genom
sina insatser för våra arbetslivsmuseer bidrar till ett rikt
kulturliv och bevarandet av vårt kulturarv.
– Genom priset "Årets Arbetsmyra" vill vi uppmärksamma
dels landets alla arbetslivsmuseer, dels alla de människor
som med liv och lust, och ofta på ideell basis, hjälper till att
bevara kulturarvet och tillgängligöra det, berättar Torsten Nilsson, Arbetslivsintendent vid Arbetets museum i
Norrköping.
Det var en enig jury som utsåg Mimmi Mickelsen till
Årets Arbetsmyra. Bakom nomineringen står Museispårvägen i Malmköping och Spårvägssällskapet Ringlinien.
– Mimmi är 34 år och har arbetat i transportbranschen
sedan sextonårsåldern. Från reseledare, taxiförare och
spårvagnsförare till dagens arbete som spårvagnsinstruktör. I nomineringen har framför allt Mimmis engagemang inom ungdomsverksamheten lyfts fram, berättar Torsten Nilsson.
Sedan 2011 har Mimmi engagerat sig i ungdomsverksamheten inom Svenska Spårvagnssällskapet och 2012 tog hon
över ansvaret för deras ungdomsläger i Malmköping. Hon
arbetar också aktivt med att söka pengar till verksamheten
samt få yngre intresserade att stanna kvar i organisationen. I Spårvägssällskapet Ringlinien arbetar Mimmi dessutom med rekrytering och utbildning för veteranvagnarna
i Göteborg.
– Genom sitt idoga arbete för att bredda verksamheten,
trygga tillväxten och skapa utbyte inom organisationen
bidrar Mimmi i högsta grad till en långsiktig och hållbar
verksamhet. Med priset Årets Arbetsmyra hoppas vi att
Mimmi får den uppmärksamhet som hon och hennes gärningar förtjänar, avslutar Torsten Nilsson.
Årets Arbetsmyra – Mimmi Mickelsen, spårvagnsinstruktör, Göteborg
Vem blir Årets
Arbetsmyra 2016?
Känner du någon på ett arbetslivsmuseum som är alldeles
speciell? Någon som kämpar på
med sitt museum och förtjänar att
uppmärksammas. Nominera i så
fall hen till utmärkelsen Årets
Arbetsmyra! Nomineringen
skickas senast 15 oktober 2015 till:
[email protected]
Eller till:
Årets Arbetsmyra
Arbetets museum, Laxholmen
602 21 Norrköping
7
B L E K I N G E
SVERIGES TRÄDGÅRD
121
116
D
27
126
B
122
28
29
•
KARLSHAMN
•
KARLSKRONA
E22
CEG
F
B Ett levande industrimuseum som sträcker sig ända från
Albinsson & Sjöberg
bilmuseum
C Albinsson & Sjöberg bilmuseum, Nostalgi & entusiastfordon.
Ebbamåla Bruk
D Den industriella revolutionen. På Ebbamåla Bruk berättar vi
Karlskrona Porslinsfabrik,
Porslinsmuseum
E Under åren 1918-1968 tillverkades vid AB Karlskrona Porslins-
Museum för
Rörligt kustartilleri
F Museet beskriver kustartilleriets rörliga tjänst från starten
Östra Hamngatan 7 D, Karlskrona
GPS: N 56° 9.779', E 15° 35.729'
Telefon: 0455-36 12 23
www.fabas.se/museum
Öppet: för bokning och information, v.g. ring eller mejla
Hovmansbygdsvägen 610, Kyrkhult
GPS: N 56° 22.197', E 14° 40.848'
Telefon: 0461-459 56
[email protected], www.ebbamalabruk.se
Öppet: maj-aug se tider på vår hemsida.
Grupper hela året enl ök
TRIINDUS
ÅRETS
BpM
6
9
19
E
MINN
Ö Hamngatan 7 D, Karlskrona
GPS: N 56° 9.732', E 15° 35.756'
Telefon: 0455-36 12 23
www.fabas.se/museum
Öppet: för bokning och information, v.g. ring eller mejla
Aspöberg, Aspö, Karlskrona
GPS: N 56° 7.010’, E 15° 31.742’
Telefon: 076-546 02 59
www.ka2.se
Öppet: v.g. se vår hemsida
BLEKINGE
Mörrumsån är Blekinges största vattendrag.
Ån är mycket fiskrik och internationellt
känd för sitt laxfiske men också för sina
fiskerullar som tillverkas på ABU-fabriken i
Svängsta, se nr 1.
ABU-museet Svängsta
Holländarevägen 86, Svängsta
GPS: N 56° 15.949', E 14° 46.123'
Telefon: 0454-32 91 60, 880 00
www.abugarcia.se
Öppet: 29 jun-8 aug mån-fre 13-16, lör 10-13.30
Guidade visningar hela året efter ök
8
De två största städerna är Karlshamn,
känd för sin punsch, och marinstaden
Karlskrona. Under 1900-talet genomgick
Blekinge en kraftig industrialisering vilket
gjort tydliga avtryck i de museer som finns
i landskapet.
”Urtiden”, dvs. från Halda fickur, över taxametrar och
teleur, fram till de världsberömda fiskeredskapen med
Ambassadeurrullen i topp. Museet är inrymt i den ursprungliga fabriken och visar en finmekanisk miljö med
maskiner, som fungerar genom axelledning och remdrift.
De äldsta maskinerna är från 1880-talet. Museet har
ett stort kulturhistoriskt värde och har erhållit utmärkelser
såväl regionalt som nationellt. Museet är beläget invid nuvarande Abu-fabriken och fabriksshopen.
I bilmuseet samsas klenoderna från förr. Stora lyxåk står sida
vid sida med bilarna som alla hade råd med och har nostalgiska
minnen från. Här hittar du även motorcyklar, husvagnar,
speciallackerade utställningsbilar och mycket mer.
Unna dig en nostalgitripp och besök bilmuseet.
den spännande historien och du får uppleva en intakt verkstadsindustri från det dynamiska århundradet 1850-1950.
Modellsnickeri, smedja, järngjuteri och mekanisk verkstad med
remdrift. Vi har ett av Sveriges äldsta vattenkraftverk i drift.
STF vandrarhem i varsamt restaurerade arbetarlägenheter.
Ebbamåla Bruk utsågs 1996 till Årets Industriminne i Sverige,
2007 Årets Byggnadsvårdare samt Årets Natur- och Kulturupplevelse (STF). Guidade visningar, utställning, cafe, fabriksbod
och STF vandrarhem.
fabrik ett vackert fältspatporslin av hög kvalitet. Under de 50
åren fabriken existerade gjordes allt från vackra bordsserviser
till olika konstföremål. Konstnärerna Edward Hald, Arthur
Percy, Sven-Erik Skawonius, Alf Jarnestad m fl skapade genom
åren sköna modeller och dekorer vid fabriken. En stor del av
fabrikens produktion visas i museet som är beläget i de tidigare
fabrikslokalerna.
1907 till nedläggningen år 2000. På museet visas pjäser,
robotar, luftvärn, elledning- och sambandsutrustning m m.
Utställningar av uniformer, bibliotek samt minnesrum över
de nedlagda regementet KA 2. Museet är beläget på Aspöberg, där en gång Sveriges grövsta artilleri var grupperat,
30,5 cm haubits m/16. På Aspö finns också den planerade
befästningsparken, med fasta anläggningar från 1600-talet
fram till år 2000.
Lindholmen
GPS: N 56° 9.150’, E 15° 34.974’
Telefon: 073-368 89 22
[email protected]
www.repslagarna.se
Öppet: året runt
G Flottans repslageri i Karlskrona uppfördes 1692 och slog rep
till 1960. Nu är det liv och rörelse igen i den 300 m långa
repslagarbanan med bemanning från Varvshistoriska föreningen
i Karlskrona. Repslagarbanan ingår i "Örlogsstaden Karlskronas
Världsarv". Här slår vi nu rep på traditionellt sätt och våra besökare,
i alla åldrar, har möjlighet att bli "repslagare för en dag". I VHFK:s
guidning ingår visning av världsarvsobjekt såsom Wasaskjul samt
Polhemsdockan. Vi visar även det tillhörande pumphuset med
animerad film.
Fotograf: Ulf Sennerling
Repslagarbanan i Karlskrona
UNNA DIG EN
NOSTALGITRIPP!
Läs om mäktiga maskiner från förr, om entusiasternas bil- och mc-pärlor, om vackra båtar,
om vägens och åkerns trogna kämpar och om tekniken från kalla krigets tid. I våra tidningar
tas du med på nostalgiska trippar som ger dig en känsla av spänning och välbehag.
finska flyktingar hösten 1944
Fyrkantiga
hytter från
Mercedes
sk 16
Pris: 69 kr inkl. moms. Norge 79 NOK, Danmark 65 DKK, Finland 9 EURO • 2 december - 26 januari
skånEsPaning
#5 2014 Pris: 69:Norge 79 NOK,
Danmark 62 DKK,
Finland 9 EURO,
inkl. moms.
många fynd på liten yta
såld På stEyR
viggen vs
draken
militär
bokskatt
■■
06
7
388425 206904
TRA
faRtfylld
föREning
Mer läsning: Julkul: Novell & tankenötter ��� Bandare x 2 ��� Traktorauktion
TIDSAM
4466-06
06
TIDSAM 4252-06
388446 606905
väldigt
mycket mer
än vi tror”
KÖP
SÄLJ
BYT
Veterantraktorklubb i Hjälmarebygd
gmu del 2
minröjaren ”vi klarar
05
■■
ORBÖ
KT
EN
RS
110 år med svenska ubåtar
388454 706901
SASONgENS
SISTA TRAFFAR
■■
Tjugo nyanser av bm 350
vårt tysta
försvar
7
FINT JUBILEUM
FOR PETERBILT
7 sidOR
histORik!
BOXERByggEn
Okända biblioteket
Yamaha XS 650
ons traktorer • Köpguide:
anders österrikiska pärlor
svensk
general
i strid
Vild fight i simulatorn
TIDSAM
4547-05
Danmark 65 DKK, Norge 79 NOK,
Finland 9 EURO inkl. moms.
– Magasin för jordnära entusiaster –
#6 2014
Volvo PV i nyskick
Carl-Otto
Cronanders
åkarhistoria
Kompisar
med ovanlig
Scania 141
#6 2014 Pris 69:-
Skolflygplan med
unik historia
Hjärtat klappar för Volvo
Curt och hans N84
• Hjälte på vägen • Blå Volvo-skönhet • Hasse sparade sin L76
7
historien om
Med lådan på magen • Bos
0455-30 29 30 • [email protected] • www.prenumereranu.se
BLEKINGE
9
B O H U S L Ä N
E6
H
• STRÖMSTAD
176
164
164
165
163
FISKE, STEN OCH SJÖFART
F
K
G
174
171 162
L•
161
I
B
J
Ett stort antal konservfabriker startades under det sena 1800-talets sillperiod.
Ett flertal museer berättar därför om både fiske och konserver. 172
44
UDDEVALLA
178
160
167
169
E
E6
168
Bohusgraniten är tack vare sin hårdhet mycket lämpad som gatu- och byggnadssten.
Landets första industriella stenbrott grundades på Bohus-Malmön 1842. Exporten av
gatusten blev omfattande när folk flyttade in till städerna. Under 1800-talet blev
fraktfarten en viktig näring. Mindre segelfartyg transporterade sten, konserver och
inte minst havre till Storbritannien som 1846 hade avskaffat sina spannmålstullar.
CD
Båtsamlingarna på Bassholmen
B
Fiskemuseet Hönö
C Fiskemuseet är beläget längst ut i Klova Hamn på Hönö.
Hönö Hembygdsgård
och Kvarn
D Det var här Hönökakan började bakas! Hedens Kvarn för-
Klädesholmens museum
Sillebua
E Museet, som är inrymt i en gammal konservfabrik, visar
Linmuseum med en
Linverkstad
F
Fotograf: Sigvard Fjellsson
Ön Bassholmen, Nordströmmarna
GPS: N 58° 14.509', E 11° 30.401'
Telefon: 070-665 39 11
[email protected]
www.allmogebatar.nu
Öppet: 20 jun-20 aug varje dag 11-12 och 15-18
Verksamheten drivs av den ideella föreningen Kusttraditioner som vill dokumentera fiskets historia och utveckling, hur
båtarna såg ut, var de byggdes och hur fisket bedrevs med olika
redskap. Här finner ni också dokumentation om ubåten Ulvens
förlisning 1943 och från den tyska ubåten U843, som sänktes
den 9 april 1945. Inträde vuxen 30 kr, barn 7-15 år 10 kr.
Västra Vägen 3, Klova Hamn
GPS: N 57° 40.781', E 11° 38.618'
Telefon: 031-96 89 94
www.fiskemuseet.se
Öppet: 2 mar-15 maj tis-fre 10-16. 16 maj-13 sep dagl 10-18.
14 sept-30 nov tis-fre 10-16. Övriga tider enl ök
såg fiskarhustrurna med fint vetemjöl till bakningen. Hönö
Hembygdsförening äger och driver Hembygdsgården "Tôseras",
båtsmannen Olauses hem samt Väderkvarnen på Hönö heden.
Orörd sedan 1929. Föreningen vill ge möjlighet att se och
uppleva hur man överlevde på ön under tidigare sekel.
Männen var ute på fiske och kom inte alltid hem. Fiskarhustrurna måste försörja familjen. På gården finns idag
också " August i Lyckas" gamla butik från 1914.
Gårdavägen 17, Hönö
GPS: N 57° 41.538', E 11° 39.084'
Telefon: 0707-22 88 08
www.hono.se/hembygd
Öppet: jun-aug lör 15-18 samt efter ök per telefon
Sillgränd 8, Klädesholmen. GPS: N 57° 56.695', E 11° 32.609'
Telefon: 0304-67 30 04
För gruppbokningar övrig tid: 0304-67 30 99
[email protected] • home.swipnet.se/sillebua • Facebook
Öppet: 4 jul-16 aug samt 22-23 aug. Alla dagar 15-19. Grupper
maj-sept efter ök
Kamstorp Kville, Hamburgsund
GPS: N 58° 34.576', E 11° 21.252'
Telefon: 073-852 70 97
[email protected]
www.bohuslin.se
Öppet: jul-aug tor-sön 12-16. Övriga tider enl ök
10
BOHUSL ÄN
Den gamla varvsmiljön på ön Bassholmen i Bohuslän har Föreningen Allmogebåtar förvandlat till ett levande båtmuseum. Gamla
traditionella träbåtar, ungefär 35 stycken visas både seglingsklara
i sjön och inomhus i museet. Detta inryms i den gamla industrilokalen, där man förr reparerade båtar. Där finns även fiskeredskap,
verktyg, motorer och annat. En fartygsslip, unik med sin vattenhydraulik, har renoverats pietetsfullt och är fullt funktionsduglig.
Besök denna intressanta och natursköna miljö!
Klädesholmens industriella utveckling från 1860 till 1960.
En viktig verksamhet är insamling och avfotografering av fotografier från Klädesholmen. Ett bildarkiv är under uppbyggnad
och bilderna digitaliseras efter hand. Fotografierna visar allt
från arbete i konservindustrin, fiske och fiskberedning, båtar,
men även porträtt, skolfoton och vardagsliv.
Linmuseet med en linverkstad drivs av föreningen Bohuslin. Vi
visar förutom hantverksredskap också ett industriellt beredningsverk från 1950-talet. Vi berättar och visar praktiskt hur lin
har framställts med hantverksredskap i över 1000 år och hur
det görs med industriella maskiner idag. Guidning 50 kr, 70 kr
inkl. pröva på! Linnetyger, second hand-textilier mm. Passar för
barn från 8 år. Från frö till tråd! Välkomna.
Museiföreningen
Munkedals Jernväg
G Järnvägen öppnades för trafik 1895 av Munkedals pappersbruk
Sillsalteriet Sibirien
H Kosters hembygdsmuseum i byggnadsminnesmärkt sillsalteri.
Skandiamuseet
I Museet visar tändkulemotorer från 1900-talets början och
Skolsegelfartyget Westkust
J Orusts Skolfartygsförening Förlig Vind bildades 1986 och anskaf-
Stenhuggerimuseet
i Hunnebostrand
K Museet ligger i ett gammalt stenbrott. Brytningen där startade
Sveriges Sjömanshusmuseum
L De sjöfarandes arbetslivsmuseum och landets enda bevarade
för att huvudsakligen frakta brukets produkter till Munkedals
hamn. Banan är 6 km lång och hade från början persontrafik,
föreningen trafikerar 3,3 km. För närvarande bedrivs trafiken
med motorlok eftersom en större revision pågår av våra ånglok.
Färden går på den ursprungliga bansträckningen och utgår från
Åtorp ner till Munkedals Hamn och Munkedals nedre. Efter
turen kan du njuta av en kopp kaffe och nybakad våffla i Jernvägscaféet. Hela tidtabellen finns på föreningens hemsida.
Östra Åtorpsvägen 18, Munkedal
GPS: N 58° 27.557', E 11° 41.019'
Telefon: 0524-123 68
www.munkedalsjernvag.com
Öppet: se vår hemsida
Flyttat från Hamnholmen till nuvarande plats i Kostersundet,
Långegärde brygga. Efter sista sillperioden användes byggnaden sommartid som makrillsalteri. Den saltade makrillen exporterades till Amerika. Hembygdsmuseum med utställningar,
hemslöjdsbutik och skaldjursrestaurang.
Långegärde brygga, Sydkoster
GPS: N 58° 53.472', E 11° 0.511'
Telefon: 0526-203 40
www.kosteroarna.com
Öppet: 22 jun-17 aug 16-19
framåt, främst från Skandiaverken i Lysekil. Företaget grundades
av Laurentius Laurin. Föreningen äger den k-märkta bogserbåten
Harry som drivs med en 4-cylindrig Skandiamotor om 300 hkr.
Harry levererades från Brynäsvarvet AB Atlas 1887 och är idag
ett museifartyg som kan bokas för charter. Föreningen äger en
av Skandiaverkens gamla fabriksbyggnader. På torsdagskvällarna träffas man i museets verkstad för att arbete med motorer.
I första hand arbetar man med tändkulemotorer och föreningen
har idag en imponerande samling Skandiamotorer.
Drottninggatan 4, Lysekil
GPS: N 58° 16.446', E 11° 25.563'
Telefon: 0523-61 19 45
www.llaurin.se
Öppet: tor 17-21
Edshultshall, Orust
GPS: N 58° 6.517', E 11° 27.920'
Telefon: 0702-51 48 68 (fartyget), 0704-60 29 37, 0304-207 00
www.westkust.com
Öppet: efter ök
Asslerödsvägen
GPS: N 58° 25.832', E 11° 18.099'
Telefon: 0523-553 80
[email protected]
www.stenhuggerimuseet.eu
Öppet: öppet för visningar året om efter beställning
St Hellevigsgatan 4, Uddevalla
GPS: N 58° 20.882', E 11° 56.130'
Telefon: 0522-134 60
www.sjomanshusmuseum.org
Öppet: hela året, mån-fre 11-16, lör 11-13
fade T/S Westkust 1987. Föreningen bedriver idag ungdomsverksamhet och seglarskolor ombord. Fartyget uthyres till företag,
skolor, föreningar m.fl. Fartyget T/S Weskust är k-märkt. Westkust
byggdes på Sjötorps varv vid Vänern och levererades 1932 till
skeppsredare Olof Hansson på Donsö i Göteborgs södra skärgård.
Fram till 1964 gick westkust som fraktskuta i östersjön och mellan
hamnar på de svenska, norska och danska kusterna. Hon lastade
oftast sten, sågade trävaror, gödningsmedel, salt, kol och andra
torra laster, vilket har medverkat till att bevara skrovet i gott skick.
på 1930-talet och lades ner på 1950-talet. Byggnaderna på området består av smedja, en utställningslokal och huggarskjul.
mönstringshus för sjöfolk. Museet visar också en krigsseglarutställning och om livet ombord. Till sevärdheterna hör också en
imponerande kaptenssalong och en autentisk manskapsskans.
Museet har också ett omfattande forskningsarkiv med referensbibliotek. Arkivet innehåller bl a mönstringsrullor, inskrivningshandlingar och ett fartygsregister. En riktig guldgruva för
både släktforskare och fartygshistoriker.
www.arbetslivsmuseer.se
Sverige är som en kokande gryta av museiverksamhet. Denna
museikatalog visar 425 museer som alla är med i ArbetSam och
har valt att vara med i katalogen. Övriga 1 000 museer hittar du i
en databas som förvaltas av ArbetSam och Arbetets museum.
Sök i databasen
BOHUSL ÄN
11
D A L A R N A
J
311
JÄRNBÄRARLAND OCH HANTVERKARLAND
E45
70
T
U
26
71
S
I
M
E45
C 880 E
70
FALUN • GOR
80
D
71
Z
26
F
PX
50
NV
68
Y
245
K BL H66
W8
Q
•
Södra Dalarna är förmodligen ett av de gruv- och hyttätaste områdena
i världen. Rika malmförekomster, stora skogar, många vattendrag där
kraften kunde användas och goda kunskaper gjorde att bergsbruk och
hyttor byggdes.
I Falun föddes falukorven och där bröts kopparmalm. Ur kopparmalmen utvanns det röda pigment som gav oss Falu rödfärg. I nordvästra
Dalarna gav inte jord- och skogsbruket nog inkomster. Där utvecklades ett område som präglades av saluslöjd. Varje ort fick sina specialiteter; knypplade spetsar i Gagnef, porfyr i Älvdalen, liar i Lima,
klockor och knivar i Mora och slipstenar i Orsa.
GÄNGESBERG
Arbetarbostäder Stora Hagen
B Ett av landets bäst bevarade arbetarbostadsområden från slutet
Clas Ohlson Museet
C Företaget Clas Ohlson har en fascinerande historia. Det har
CTH-Fabriksmuseum
D CTH-Fabriksmuseum är Sveriges största hatt- och mössmu-
Dalregementets museer
i Falun och Rommehed
E I det välbevarade kompletta lägret på Rommehed är ett
Ekomuseet Husbyringen
i Dalarna, Polhemsmuseet
F På Polhemsmuseet berättas om Christopher Polhems liv och
Stora Hagvägen 22, Grängesberg
GPS: N 60° 4.510', E 15° 0.449'
Telefon: 0240-234 97, 070-559 25 62
Öppet: jul-aug vard 10-15.30. Övrig tid ring Ludvika Turistbyrå
0240-860 50 för information
även grundaren Clas Ohlson, som 1918 startade företaget i Insjön. Besökaren får, via Clas Ohlsons kataloger och produkter,
uppleva en nostalgisk resa. I museet finns uppbyggda miljöer
som cykelverkstaden där Clas började sin postorderverksamhet
och Clas första kontor. I den lilla biografen visas bland annat en
film som presenterar företagets historia fram till nutid.
Hjultorget i Insjön
GPS: N 60° 40.382', E 15° 5.322'
Telefon: 0247-444 04
www.clasohlson.se
Öppet: dagligen, ring för info
seum. Fabriken startade 1885 av Carl Theodor Ericson och var
kunglig hovleverantör av mössor. År 2004 stängdes fabriken för
att den 1 december 2005 öppna igen som ett levande museum
som skildrar en unik kvinnoindustri. Ring för anmälan! Vi har
många delar i utställningen, samt facklig historia om fabriken.
Svenska Industriminnesföreningen
utsåg CTH-Fabriksmuseum till:
TRII N DU S
Å R ET S
6
0
0
2
M INNE
Vattugatan 3, Borlänge
GPS: N 60° 29.205', E 15° 26.109'
Telefon: 0243-191 99
[email protected]
www.cth-hattfabriken.se
Öppet: vard 10-15. Guidning 50 kr v g ring. Entré frivillig.
Kaffe & hattbakelse, beställ två dagar före
museum inrymt i en av de vackra förläggningsbarackerna. Upproriska händelser från 1400-tal, indelningsverket och framför
allt 1800-talets lägerliv presenteras. I Falun på Kaserngården
finner du ett museum som skildrar värnpliktsregementets öden
från 1908 till nedläggningen 2000.
Kaserngården 10, Falun och Rommehedslägret, Boränge
GPS: N 60° 36.247' E 15° 39.239'
Telefon: 070-247 78 94
www.dalregementetsmuseer.se
Öppet: Rommehed jun-aug, ons och sön 13-17.
Falun tis och lör 13-17
Urmakarev 2, Stjärnsund
GPS: N 60° 26.039', E 16° 12.410'
Telefon: 0225-801 31
[email protected]
www.husbyringen.se
Öppet: 24 maj 12-16. 21 jun-9 aug dagl 12-16. Övrig tid enl ök
Fotograf: Lars Dahlström
12
DA L A R N A
av 1800-talet. Husen var kvadratiska med fyra lägenheter i
varje hus med egna ingångar. Hus nummer 22 är idag museum.
En lägenhet speglar bostadsförhållanden år 1900, en annan
efter ombyggnationen 1960 till pensionärslägenhet. Här finns
också Sveriges första socialminister Bernhard Erikssons privata
arbetsrum.
verksamhet i Stjärnsund från 1700-1735. Polhem ansågs vara,
både av sin samtid och av eftervärlden, ett av Sveriges främsta
mekaniska genier. Han fick även stora nationella uppdrag under
sin levnad, där några av uppdragen redovisas på museet. På
museet visas också bl a polhemsuren, polhemslåsen och delar
av det mekaniska alfabetet.
Falu Gruva i Dalarna
G En gång i tiden var Falu Gruva den viktigaste industriella
Gruvplatsen 1, Falun
GPS: N 60° 26.039' E 16° 12.410'
Telefon: 023-78 20 30
[email protected]
www.falugruva.se
Öppet: öppet året runt. Se hemsida eller ring
arbetsplatsen i Sverige och kallades Sveriges skattkista. I dag
finns Falu Gruva, som en del av Världsarvet Falun, upptaget på
Unescos världsarvslista.
Året om hålls guidade visningar i gruvan och det finns möjlighet att gå runt dagbrottet Stora Stöten. Under sommarsäsongen
finns det extra mycket att upptäcka. Då är Gruvmuseet öppet
med Gruvhospitalet, Vattnets kraft och Lilla Gruvbyn. Besök
gärna våra Utbruk längs Järnets väg.
Flogbergets besöksgruva
H En av Sveriges mest intressanta gruvmiljöer. Ligger på en bergs-
Furudals Landsbygdsmuseum
med Veteranmuseum
I Furudals Bruk lades ned 1884 men flera byggnader finns
Fågelsjö Gammelgård
"Bortom Åa"
J Nytt världsarv! Fågelsjö Gammelgård är ett folkkonstens
Gravendals Bruk
K Gravendals Bruk anlades på 1720-talet. Verksamheten, i
Gruvcentrum Mojsen
L Gruvcentrum Mojsen ligger mitt i Grängesbergs tidigare
Kullsbergs Kalkbrukutställning i Dalhalla
M
Flogbergets gruva, Lernbo
GPS: N 60° 8.868', E 15° 18.160'
Telefon: 0240-66 00 00 vx
[email protected]
www.smedjebacken.se
Öppet: se hemsidan. Övrig tid kontakta Kulturförvaltningen
0240-66 02 86
Gryssjövägen 1, Fågelsjö, Los
GPS: N 61° 47.801', E 14° 38.203'
Telefon: 0657-300 30
[email protected] • www.fagelsjo.nu
Öppet: 11 jun-31 aug guidning varje timme 11-16. Övrig tid efter
ök, v.g. ring
Fotograf: Lotta Lindbeck
bevarade. Kättingsmedjan, mekaniska verkstaden. Herrgård
och bruksgata. I den före detta modellverkstaden visas Ore
dräktkammare. Norsk Veteranmuseum berättar om norska
polistruppernas – polititroppernas – historia 1943-45. Dessa
trupper tränades för att ta över den polisiära verksamheten när
Norge befriats. Varje år sedan 1994 blir Furudals Bruk norskt.
Onsdagen v 24 firar man alltid Veterandagen med stort norskt
kulturprogram. Förnämligt logi på båda museerna.
Furudal
GPS: N 61° 11.750', E 15° 10.335'
Telefon: 0258-100 84
www.furudalsbrukskulturhus.se
Öppet: 16 jun-9 aug
BpM
tempel, unikt i sitt slag. "Bortom Åa", som gården egentligen
heter, är en helt orörd kulturmiljö från slutet av 1800-talet. När
gården stängdes 1910 lämnades allt kvar och står än i dag kvar i
oförändrat skick. Här finns också en vapensmedja från 1800-talet som är intakt med sina maskiner och mathärbret med sina 7
olika lås.
huvudsak stångjärns- och spiksmide, pågick fram till 1909. År
1988 bildades en byförening, från år 1994 benämnd Gravendals
Byalag, vars huvudsakliga uppgift stadgats vara att vårda och
förvalta och visa byggnader m m. som anknyter till Gravendals
Bruks historia. Nu finns tack vare Hellsing Släktförening en
byggnad som innehåller en vattendriven stångjärnshammare
med härd och blåsbälg. Genom Byalagets insatser finns också
bl. a. en renoverad spiksmedja med ”provapå” smide. En del av
smedjebyggnaden inrymmer en renoverad bakarstuga.
Gravendal
GPS: N 60° 2.532', E 14° 31.055'
Telefon: 073-827 20 27
www.gravendalsbyalag.se
Öppet: se hemsidan
gruvområde i genuin industrihistorisk miljö. Mojsen var tidigare
gruvarbetarnas personalmatsal och är anpassad för utställnings- och museiändamål. Mojsen invigdes den 21/9 2008 och
här utlovas en industrihistorisk resa men också en framtidsresa.
Här kan besökaren bekanta sig med gruvarbetarnas hundraåriga kamp för bättre förhållanden på arbetsplatser och samhällen. Aktuella utställningar. Besöksgruva finns.
Dillnersväg 11, Grängesberg
GPS: N 60° 4.473', E 14° 59.297'
Telefon: 0240-217 40, 0705-59 25 62, 0705-81 98 77
www.mojsen.se
Öppet: vardagar 10.00-15.30. Övrig tid efter ök. V.g. ring
ovanstående nr eller till Ludvika Turistbyrå 0240-860 50
Dalhallavägen, Rättvik
GPS: N 60° 56.980', E 15° 6.415'
Telefon: 0248-79 79 50
www.dalhalla.se
Öppet: säsongstid, för information om Dalhallas
öppettider och konsertprogram, se hemsida
topp mellan sjöarna Leran och Hillen. Det är ett område som
är 350 meter långt och 45 meter brett med ett femtontal större
och mindre gruvor. Gruvdrift bedrevs redan under 1600-talet
och pågick med mindre avbrott till 1918. 1995 invigdes gruvan
som besöksgruva. Visas ovan och under jord. Gruvstuga med
utställning, café och souvenirer. Guidade turer dagligen. Barnvisningar. Flogbergsspel.
Dalhalla som ligger i ett gammalt kalkstensbrott i Rättvik är
en konsertarena i världsklass. Platsen är en spännande och
dramatisk miljö. Säsongstid anordnas guidade turer. I Dalhallas
entrébyggnad den s k Gruvstugan kan man se den industrihistoriska utställningen om Kullsbergs Kalkbruks verksamhet
från 1898-1991. I anslutning till Dalhalla finns vandrings- och
cykelleder. Med start vid Gruvstugan finns en geologisk/industrihistorisk skyltad vandring ned i arenan.
DA L A R N A
13
Ludvika Gammelgård,
gruvmuseum
N Ett tekniskt friluftsmuseum som visar gamla ovanjordsbyggna-
Medicinhistoriskt museum
O Medicinhistoriska museet i Falun grundades 1999 och är inrymt
Mentalvårdsmuseet Säter
P På Mentalvårdsmuseet berättas om den psykiatriska vårdens
Motor & Nostalgimuseum
Q I det vackra museumet finns bilar från 1920- till 70 talet att
Museif. Gefle–Dala Jernväg MfGDJ
R Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg bevarar, renoverar och
Orsa Slipstensmuseum
S Museet visar slipstenshanteringen med sina vikingatida anor
Porfyr- och Hagströmmuseet
T Här visas praktföremål i porfyr, ”Dalarnas diamant”, och his-
der och maskinerier i träkonstruktion från 1800-talet, samlade
från nedlagda gruvor i trakten. Glansnumret är en körbar,
komplett stånggångsanläggning (mekanisk kraftöverföring med
fram- och återgående trästänger). Bilden visar ett monumentalt
vattenhjul som drivit en stånggång i trakten. Här finns samlingar av äldre redskap och gruvfordon, tryckluftborrmaskiner med
en väldig kompressor. I en separat byggnad visas gamla kvarnar
och malmseparatorer för koncentration av fattiga malmer.
Fotograf Claes Söderberg
Nils Nils gata 7
GPS: N 60° 8.898', E 15° 12.396'
Telefon: 0240-100 19
www.hembygd.se/dalarna/ludvika
Öppet: Friluftsmuseum öppet året runt, vissa byggnader
öppna 1 jun-31 aug
Nisserska huset, Falu lasarett
GPS: N 60° 36.473’, E 15° 38.825’
Telefon: 023-49 20 64 under öppettid, övrigt tid 023-108 74
www.ltdalarna.se/medicinhistoriska
Öppet: tor 14-17. Övrig tid efter ök, v.g. ring 023-108 74
utveckling under 1900-talet. Här beskrivs behandlingsmetoder och livsvillkor för patienter och personal genom guidade
visningar i den autentiska miljön och utställningar. I huset finns
fantastisk patientkonst. Handikapphiss och toalett. Rastpaviljong för egen matsäck invid museet. Lunchrestaurang på
området. Alltid guidade visningar. Sommartider 2014, fasta
visningstider 23 jun-17 aug mån-fre 13 och 15, sön 13. Begränsat
antal per visning. För säker plats förboka på tel 0225-49 45 09.
Visningar utöver sommartiderna kontakta museet för bokning.
Länsvägen 16 , Skönvik
GPS: N 60° 20.526’, E 15° 42.718’
Telefon: 0225-49 45 09
[email protected]
www.mentalvardsmuseet.se
Öppet: 22 jun-16 aug
Beläget ca 1 km söder om Grängesberg, vid sjön Södra Hörken.
Skyltat fr. riksväg 50 vid Dalporten.
GPS: N 60° 3.829’, E 14° 59.720’
Telefon: 0240-213 32
http://motornostalgimuseum.com
Öppet: 1 jun-31 aug mån-fre 10-17, lö-sö 11-16
Övriga tider vg ring
Lokstallarna Falun
GPS: N 60° 36.207’, E 15° 38.883’
Telefon: 023-201 15
www.mfgdj.se
Öppet: vg se vår hemsida
Fotograf: Sara Buster
Gruvbacksvägen 2, Mässbacken
GPS: N 61° 10.936’, E 14° 45.109’
Telefon: 070-521 29 08, 070-689 14 65, 070-563 42 91
[email protected]
www.orsaslipsten.se
Öppet: 21 jun–16 aug 11-14 och när värdshuset har öppet
Dalgatan 81, Älvdalen
GPS: N 61° 13.762’, E 14° 2.195’
Telefon: 0251-314 02
www.alvdalen.se/fritid
Öppet: v.g. ring för information
14
DA L A R N A
i Nisserska huset, Falu lasarett. På museet visas permanentutställning bestående av gångna tiders sjukvårdsmaterial såsom
instrument, teknisk apparatur, undervisningsmaterial och
fotografier. Bilden visar operationsmiljö från tidigt 1900-tal.
beskåda. Ett 30-tal motorcyklar, mopeder och cyklar visas
också, liksom flera modellflygplan och en samling leksaksbilar.
Dessutom 100-tals radioapparater, många motorsågar, en fin
historisk kamerasamling och mycket annat. Riktig nostalgi kan
man uppleva på det trevliga lilla torg med flera gamla affärer
uppbyggda. Vår utomhusutställning med unika fint upprustade
maskiner och lingrävare är internationellt uppmärksammad.
Museet har butik, servering och konferenslokal.
levandegör kulturellt och historiskt intressant normalspårigt
järnvägsmaterial, främst med anknytning till Dalarna. Verksamheten bedrivs i de två gamla rundstallarna i Falun. I föreningens
museum som finns i lokstallet på bilden, från 1875 visas ånglok,
diesellok, rälsbuss, person- och godsvagnar samt bagagetruck,
dressiner, vågar med mera. Flera museitågskörningar genomförs
under året, främst då med ånglok på banan Falun – Grycksbo.
För mer information kontakta föreningen eller besök vår hemsida. OBS! Gena inte över spåren för att besöka oss.
och dess unika betydelse för bygden. Här finns uppbyggda
och autentiska miljöer med redskap, fotografier med texter,
slipstenar, brynen m m. Gruvområdet har ett kulturhistoriskt
och geologiskt riksintresse som bjuder besökarna på en dramatisk natur. Här finns en vandringsled (3,5 km), gruvstuga och
hackstuga. Historievandringar med rollspel söndagar 21/6-16/8,
musik- och kulturevenemang, hantverks- och julmarknad m m.
Souvenirförsäljning.
torien kring dem. I samma museum visas Hagströms dragspel,
gitarrer, förstärkare och dess tillverkning. Museet visar också
en utställning om myrjärnets utvinning och användning.
Dessutom finns en hall med olika mindre utställningar.
Siljanfors skogsmuseum
U Silljansfors skogsmuseum visar historien om skogsarbete,
Smedsbostaden på
Hammarbacken
V Ludvika anlades under Gustav Vasas tid som ett kronobruk
Stockholms Kultursällskap för
Ånga och Järnväg, SKÅJ
W Föreningen har en samling ånglok, elektrolok, motorvagnar,
Säters Biograf & TV-Museum
X Säters Biograf- och TV-museum har 525 kvm film-, biograf och
Säters Hembygdsmuseum,
Åsgårdarna
Y 23 hus, varav fyra på ursprunglig plats, husen är från 1600- och
Tunabygdens Gammelgård
Z Tunabygdens Gammelgård – hembygdsmuseet vid storindu-
Verket/Avesta Art
8 Verket – den gamla järnbrukshyttan uppfördes 1874; ett mo-
flottningsarbete, sågverksarbete och järnbruksarbete. Museet
består av ett friluftsmuseum, tre utställningshallar, ett cirkelsågverk drivet av en ånglokomobil samt masugn och lämningar
av smedjor och kanaler från Siljansfors järnbruk. I anslutning
till museet finns Siljansfors Arboretum med ca 50 olika trädarter. I Siljansfors försökspark har Sveriges lantbruksuniversitet
bedrivit skogsforskning och miljö-övervakning sedan 1921.
Siljansfors
GPS: N 60° 53.300’, E 14° 22.500’
Telefon: 0250-203 31
www.skogsmuseum.se
Öppet: jun-aug dagligen. Övriga tider vg ring
BpM
Bruksgatan 2, Ludvika
GPS: N 60° 9.375’, E 15° 11.283’
Telefon: 0771-62 62 62. Caféet 0240-171 75
www.ludvika.se/hammarbacken
Öppet: 13 jun-16 aug. För tider se www.ludvika.se/hammarbacken och Turistbyrån www.visitsodradalarna.se
Vansjövägen 5, Krylbo
GPS: N 60° 7.304´, E 16° 13.316´
Telefon: 08-15 95 50
www.skaj.se • [email protected]
Öppet: enligt ök med Sten-Eric Beskow, tel 018-36 76 71
Järnvägsgatan 26
GPS: N 60° 20.695’, E 15° 45.662’
Telefon: 0225-533 75
www.biografmuseet.se
Öppet: v.g. ring för närmare upplysningar om öppettider
och gruppbokningar
Skogsstigen/Museigatan, Säter
GPS: N 60° 20.560’ E 15° 45.247’
Telefon: 0225-514 23
www.hembygd.se/index.asp?lev=2241
Öppet: 1 jun-15 sep 13-17. Stängt mån
Gammelgårdsvägen 2, Borlänge
GPS: N 60° 29.764', E 15° 26.341'
Telefon: 0243-21 10 24
[email protected]
www.tunahembygd.se
Öppet: se hemsida eller vg ring. Caféet tel 0243-139 83,
073-943 11 09
Kanalvägen 1
GPS: N 60° 8.939', E 16° 10.242'
Telefon: 0226-64 51 62
www.verket.se
Öppet: 23 maj–13 sep
för smide och stångjärn. Vid bruksgatan på Hammarbacken i
centrala Ludvika låg smedsbostäderna. En av de ursprungliga
byggnaderna återstår. Här har en museibostad inretts som visar
hur en familj levde vid sekelskiftet 18-1900-talet. I ett gammalt, vackert sädesmagasin visas konstutställningar. Guidade
visningar av smedsbostaden, musik och barnprogram, café och
försäljning av hantverk och litteratur om kommunen.
person- och godsvagnar samt tjänstevagnar. Delar av föreningens fordons-samling finns i lokstallet SO järnvägsstationen i
Avesta-Krylbo. Andra delar av samlingen finns i lokstallet NV
järnvägsstationen i Sala. Dessutom arrangeras utfärdståg på
stamnätet i Mellansverige med el- och ånglok, vanligen utgående från Stockholm. Det finns plats för upp till 96 middagsgäster
i våra restaurangvagnar. Tåget kan chartras.
televisionshistoria i omsorgsfullt uppbyggda miljöer. Ett museum för den rörliga bildens historia med en liten gammaldags
biograf i centrum. Här visas regelbundet filmbilder som väcker
minnen till liv!
1700-talen. Smedjor, skomakeri, myntsamling, krukmakeri
från 1700-talet, kanske det enda i landet på ursprunglig plats.
Kapell som även är vägkyrka. Kaffeservering i Myntmästargården, från 1624. Guidning varje dag 13-17.
strin, grundades 1920 och är en av Sveriges största. Den ägs av
Tunabygdens Fornminnes- och Hembygdsförening, bildad 1915.
Verksamheten är knuten till oasen vid niporna mot Dalälvens
västra strand. Utställningen ”Från istid till Vasatid”, Böösloftet,
Kullesgårdens parstuga och Anders Matsgården visar historien
genom århundradena. Smedja, skvaltkvarn och trösklada finns.
Café och guide sommartid. Årsskriften Tunum ges ut till jul.
nument över den storskaliga järnframställningen och svensk
industrialisering. Verket idag är ett internationellt prisbelönt
interaktivt inlevelsemuseum med unika upplevelser och intryck; en spännande mix av historia, konst och naturvetenskap.
Avesta Art arrangeras sommartid där samtidskonsten för dialog
med järnverkets eget starka formspråk. Total yta är mer än
5 000 kvm, fördelat på flera olika plan och våningar, med hiss
till samtliga.
DA L A R N A
15
D A L S L A N D
172
BD
•
164
166
164
C
E45
172
166
172
•
ÅMÅL
BENGTSFORS
SKOG, SJÖAR, SLÄTTER OCH EN KANAL
Prins Eugen kallade landskapet ”ett Sverige i miniatyr”.
Bristen på skog i Bergslagen gjorde att järnbruk började etableras längs vattendragen i Dalsland, det första i Upperud 1669. Malmen hämtades från Bergslagen
och det färdiga järnet skeppades till Göteborg. För att underlätta transporterna
byggdes Dalslands kanal som blivit känd för akvedukten vid Håverud. Den färdigställdes av Nils Ericson 1868 och över akvedukten går både en landsvägsbro och en
järnvägsbro. Järnbruken hade stora skogstillgångar och när järnhanteringen krisade i slutet av 1800-talet omvandlades många järnbruk till skogsindustrier. Åmål är
landskapets största stad, inte minst uppmärksammad genom filmen Fucking Åmål.
Bengstfors bilsätesveteraner
B Utställningen beskriver Volvoepoken från 1964-1999. Vi berät-
Eds MC- och motormuseum
C Med 160 veteranmotorcyklar tillverkade av 60 olika MC-
Skåpafors Servetthistoria
D Föreningen Skåpafors Servetthistoria arbetar för att bevara
Industrigatan 12, Bengtsfors
GPS: N 59° 2.462’, E 12° 13.465’
Telefon: 0531-103 81, 0702-67 60 74
[email protected]
Öppet: efter överenskommelse
Storgatan 26, Ed.
GPS: N 58° 54.733’ E 11° 55.887’
Telefon: 073-098 43 03
www.mc-dalsland.se • [email protected]
Öppet: 1 jun-31 aug alla dagar 11-18.
Övriga tider vg ring 0534-230 81
Industrigatan 12, Bengtsfors
GPS: N 59° 2.462’, E 12° 13.465’
Telefon: 0531-423 41, 0708-77 07 11
www.skapaforsservetthistoria.se
[email protected]
Öppet: ons 9.30-15. Övrig tid efter ök
tar om bilsäten från Amazon 140-240 serien och Volvo 740-940
serien. Vi har även många filmer från produktionen. I en egen
filmprodukt berättar personer sin egen historia om fabriken
samt om sin spännande fritid. Där ses bland annat Knut ”Favör
Fredrik” Fredriksson med, som hade 82.91 i spjut som var 6:a
vid OS i Rom och Ruth Baldebo, Volvo personvagnars första
kvinnliga arbetsledare.
fabriker i Europa, USA och Japan sägs det vara Sveriges
största. Dessutom visas ca 300 radioapparater, 75 motorsågar,
50 båtmotorer samt modellflygplan, symaskiner, leksaker m
m. Museet disponerar ca 1000 m2 centralt i samhället Ed som
ligger ca 160 km norr om Göteborg. Det drivs av Club MCV
Bohus-Dal som är en underavdelning till den ideella föreningen
Club MC-veteranerna Sverige.
historien kring tillverkningen av engångsprodukter på Duni i
Skåpafors, från 1953 då servettillverkningen började, fram till
nedläggningen 2005. Vi har nu en permanent utställning på fd
Learfabriken. Här visar vi bland annat servetter och dukar sen
decennier tillbaka samt Sveriges första plissébägarmaskin som
kom i Duni AB:s ägo 1949.
Vill du utveckla ditt museum?
Följ med på Lilla museiskolan. Den riktar sig till
intresserade och verksamma på arbetslivsmuseer
som vill utveckla sitt intresse i museipedagogik,
marknadsföring, vård av föremål, föreningsutveckling, värdskap och bemötande samt hur man
kan bygga kostnadseffektiva utställningar.
Datum och platser:
9-10 sept Bläse Kalkbruksmuseum, Gotland
9-10 okt Teknikland, Jämtland
Mer information:
Kjell Nordeman, Arbetets museum
073-140 57 29, [email protected]
16
DA L S L A N D
G O T L A N D
C
148
149
SANDSTEN, SOCKER OCH KALK
Den gotländska sandstenen går i dagen i ett smalt bälte på sydligaste Gotland. Den är bildad av fina sandkorn som pressats samman med kalk för omkring 400 miljoner år sedan.
Sandstenen har använts som byggnadssten, för skulpturer, spisar, altaruppsatser och som
slipsten.
År 1894 togs Roma sockerbruk i drift. I och med bygget av sockerbruket anlades också
ett antal olika järnvägar på Gotland för att underlätta transporten av sockerbetor, se nr 3.
Den 15 december 1997 lades produktionen ner och den sista betkampanjen var över. Det
sista betlasset levererades av Bengt-Göran Norman från Vellarve i Roma. Kalksten behövs
när man tillverkar pappersmassa, järn och livsmedel. Gotland är kalkrikt och exporten till
fastlandet har därför varit omfattande. Många av de gamla kalkbrotten är idag färskvattenfyllda. De flesta har mycket klart vatten och är spännande badplatser, se nr 2.
Albatrossmuseet
B Den 2 juli 1915 strandade tyska minkryssaren SMS Albatross
Bläse Kalkbruksmuseum
C Ett museum som skildrar stenindustrins historia och arbetarnas
Föreningen Gotlandståget,
Järnvägsmuseet i Dalhem
D Föreningen Gotlandståget är museet över den gotländska
Gotlands försvarsmuseum
E Gotlands försvarshistoria för armé, flyg och marin från forn- till
Gotlands lantbruksmuseum
F Här visas vardagen från början av 1900 till 1960-talet. Mu-
Fleringe, Lärbro
GPS: N 57° 53.676’, E 18° 50.360’
Telefon: 0498-22 46 62, 22 46 04 till restaurangen
www.blasekalkbruksmuseum.se
Öppet: jun-aug vardagar 10-18, lör-sön 12-17. Övrig tid efter ök
Förrådsvägen 4, Tingstäde
GPS: N 57° 24.452', E 18° 9.572'
Telefon: 0498-27 43 57
[email protected]
www.gotlandsforsvarsmuseum.se
Öppet: se hemsida
Spenarvegården, Havdhem
GPS: N 57° 9.425’, E 18° 19.960’
Telefon: 0498-48 13 24
[email protected]
www.spenarve.se
Öppet: 28 jun-15 aug ons-sön 12-17
BpM
• VISBY
142
147
D
143
146
140
B
143
141
144
F
142
efter en sjöstrid mot ryska örlogsmän på Gotlands östra kust.
Fartyg och besättning internerades i Sverige under återstoden
av första världskriget. Med fotografier, brev, fartygsmodeller och föremål belyser museet sjömännens liv i det neutrala
Sverige. Sjömännen internerades 1915-1918, en unik händelse
under det stora kriget. Samlingarna visas främst för grupper.
Vi planerar stort firande av 100-årsminnet den andra juli med
föredrag, minnesgudstjänst och extra visningar. Se hemsidan!
Östergarns Bygdegård, Katthammarsvik
GPS: N 57° 23.983' E 18° 54.085'
Telefon: 0498-523 07
www.ostergarnslandet.se/albatross
Öppet: hela året efter ök per telefon
Hesselby Jernvägsstation
GPS: N 57° 32.695' E 18° 31.967'
Telefon: 0498-380 43
www.gotlandstaget.se • [email protected]
Öppet: jun-aug 11-16.30. För tågtidtabell, se hemsidan
E G
I
148
H
liv och villkor. Följ med på en spännande åktur med stentåget
på Gotlands längsta järnväg. Här arrangeras också konserter,
sång- och musikkvällar. Utställning, guidade visningar, kiosk,
café och restaurang. Vid 1900-talets början fanns ett 30-tal
stenbrott på norra Gotland. Arbetet i ”stenbacken” var slitsamt,
man hade bara enkla handverktyg till sin hjälp. Efterhand fick
brytningen en mer industriell prägel men ända in på 50-talet
lastades stenen för hand i stenbrotten. Kalkbränningen upphörde 1946.
järnvägsepoken 1878-1960. Resan går nu med våra ångtåg, från
Hesselby till den välbevarade lilla stationen Tule i skogen, mitt
emellan Dalhem och Roma. Genom ett omväxlande gotländskt
landskap går resan i tid och rum. Under 2014 går banan till
Roma kungsgård. Vår järnväg blir 2 km längre. Under 2015 invigs hela banan till Roma. I Hesselby finns en K-märkt järnvägsmiljö, museum, Jernvägscafé och butik.
nutid. Huvudbyggnad i tre våningar + understödshus, fälthus,
stridsfordonshus och specialutställningar, café, restaurang och
butik. Lekplats. Info-plats.
GFM Flyg & Marin. Stridsflyg, helikoptrar, stridledning och
bildutställning. Kustartilleri, historik, pjäser, robotar, minor och
instrument för eld- och stridsledning.
Museet finns på två platser: huvuddel i centrala Tingstäde, flyg
och marin 1,8 km söderut. Skyltade från väg 148.
seet har stor mängd fotografier bland annat visas Lagerlingen
(Tyskarnas läger) och kvinnornas tuffa vardag. Här finns en
stor samling av gamla veterantraktorer från 1916 till 70-talet,
lokomobiler samt en sågmotor Rudolf Disel från 1904 (visas
motordagen). Olika arrangemang anordnas t.ex. vårbruk, motordagen, skördedagen, tröskdag och plöjning allt sker givetvis
med gamla maskiner. Nu erbjuds boende i Spenarvegården i
1930-50 tals miljö. Bilden från en av våra tröskdagar visar en
Munktell 20/24 Termanius.
GOTL A ND
17
Lärbro Krigssjukhus Museum
G I Lärbro uppfördes 1939 ett av landets största krigssjukhus
Slite sjöfartsmuseum
H Från vikingatidens handelsfärder till dagens cementexport, har
Tingstäde Fästning
I En militär anläggning som består av fem skansar från början av
med ett sextiotal olika byggnader och plats för 500 patienter.
Här vårdades svenska soldater, här hamnade civila flyktingar
från Balticum och flyende tyska militärer. Hit transporterades
också många hundra överlevande från koncentrationslägren i
Tyskland. Förutom museets föremål och bilder finns en film där
livet på sjukhuset skildras av f d personal. Guidade turer finns
på beställning. På kyrkogården i Lärbro finns 45 internationella
krigsgravar.
Fotograf: Clary Winberg
Norrvangevägen 1, Lärbro
GPS: N 57° 79.055' E 18° 78.597'
Telefon: 070-859 48 02
[email protected]
www.larbro.se
Öppet: maj-sep dagtid. Övriga tider enl ök.
För gruppbesök, ring för beställning!
Slite varit hemmahamn för lotsar, fiskare och små fraktskutor,
men också för oceanfarare och för världens på sin tid största
passagerarfärjor. Orten har dessutom varit utpost mot öster
med fästning, kustbevakning och flyktingmottagning. Museet håller slipspel, radaranläggning och motorer i gång, men
seglar också äldre bruksbåt och vårdar ett flyktingmonument.
I museet sätter modeller gotländsk sjöfart i ett femtusenårigt
sammanhang.
Fotograf: Gunnar Sillén
Slite hamn, Slite
GPS: N 57° .42.338',E18°.550
Telefon: 0705-82 24 22, 0498-22 02 75
[email protected]
www.bildrum.se/slitesmus.htm
Öppet: arbetskvällar mån 18-21
Tingstäde Furubjärs 205
GPS: N 57° 44.263', E 18° 37.138'
Telefon: 070-661 59 44
[email protected]
www.tingstadefastning.se
Öppet: 23 jun-30 aug tis-sön 11-16. Guidade turer 12 och 14.
Öppet för grupper året runt
1900-talet. Fästningen användes fortfarande under 2:a världskriget och hemvärnet nyttjade den ända in på 1970-talet. Skans
1 är numera ett museum där man kan se försvarets historia i
Tingstäde. Fotoutställning från bl a 1:a världskriget, radioutrustning från Tingstäde radiostation och FRO, och en skalenlig modell av Bulverket, försvarsanläggningen mitt i Tingstäde träsk.
Besök Gotlands intressanta militärhistoria
Albatrossmuseet
SMS Albatross sjöstrid 1915
Ön Enholmen
Gotlands Försvarsmuseum
Lärbro Krigssjukhus museum
TINGSTÄDE FÄSTNING
350 år som försvar av Gotland
Armé, flyg & marin i sju byggnader
Fårö
148
Fårösund
149

Lärbro
149

Tingstäde


Slite Slite
147
Visby
Visby
148
142
143
146
140
1939-46 vårdades krigsoffer och flyktingar
Roma
Byggdes 1904-1914 för 5000 man

Katthammarsvik
143
Klintehamn
Hitta hit, priser, öppettider,
mat
Ljugarn
-se våra hemsidor
142
144
141
140
1. Albatrossmuseet.
Katthammarsvik
Hemse
0498-52307
http://ostergarnslandet.se/albatross/
2. Ön Enholmen. Slite
www.sliteutveckling.se
142
Burgsvik
18
GOTL A ND
3. Gotlands Försvarsmuseum. Tingstäde
[email protected]
www.gotlandsforsvarsmuseum.se
4. Lärbro Krigssjukhus Museum. Lärbro
www.larbro.se/Museumkrigssjukh.htm
5. Tingstäde Fästning. Tingstäde
[email protected]
www.tingstadefastning.se
GMM
Gotlands Militärhistoriska Museer
G Ä S T R I K L A N D
272
E4
303
DE
JÄRN, SKOG OCH HANDEL
Gävle, som är landskapets största stad, fungerade som utskeppningshamn
för norra Bergslagen och Gävlefiskarna hade tidvis kungligt monopol på fiske
längs en stor del av Norrlandskusten. I Gävle finns Sverigeklassiker som Läkerol, Ahlgrens bilar och Gevalia kaffe.
Forsbacka bruk
B Kom och upplev den unika miljö som Forsbacka Bruk erbjuder!
Joe Hill-gården
C Joe Hillgården, byggd 1750, är vackert belägen i Gamla Gävle
Jädraås Bruk
D Bevarad industrimiljö. En hytta med två masugnar i bruk
Jädraås-Tallås Järnväg – JTJ
E Museijärnväg 6 km med ångloksdragna tåg. Tåget
Rosenlöfs Tryckerimuseum
F Rosenlöfs Tryckeri är ett levande arbetsplatsmuseum med ett
Nedre Bergsgatan 28, Gävle
GPS: N 60° 40.332’ E 17° 8.986’
Telefon: 026-65 26 41
[email protected]
www.joehill.se
Öppet: lör 12-16. Även andra tider, speciellt på sommaren. Se
hemsida samt Facebook
Erskines väg26a, Jädraås
GPS: N 60° 50.541’, E 16° 28.149’
Telefon: 0297-451 90 (tel.svar.), 453 95 trafikdagar
[email protected]
www.jtj.org
Öppet: 14 jun-30 aug sön, 25-26 jul Stora Tåghelgen.
Se hemsidan för detaljerad info
Korsikavägen 23, Kungsgården
GPS: N 60° 36.103’, E 16° 37.333’
Telefon: 0290-376 18, 070-552 34 18
www.rosenlofsvanner.se
www.facebook.com/rosenlofs
Öppet: efter ök, vg ring
GÄVLE
80
B
KF
G
H
272
•
I
L
J
56
68
Följ järnhanteringens årsringar från 1500-talet och fram till
idag med flera av de magnifika byggnaderna bevarade. Sommartid är bruket öppet med dagliga visningar samt fasta utställningar. Med utställningen ”Från vaggan till graven” följer ni hur
livet levdes i Forsbacka bruk under dess storhetsdagar. Besök
även vår Industriutställning från tiden då järntillverkningen
var igång på bruket. Sommarservering. Nyhet! I vårt trevliga
café har du nu möjlighet att koppla upp dig trådlöst till internet.
Anslut dig till ”Brukssurfen”.
Stentorpsvägen, Forsbacka
GPS: N 60° 36.743’, E 16° 54.248’
Telefon: 026-303 03
[email protected]
www.forsbackabruk.se
Öppet: sommartid är bruket öppet med dagliga
visningar samt fasta utställningar
centralt i staden. Här växte Joel Hägglund/Joe Hill upp. Han
emigrerade 1902 till USA och med sina sånger var och är han
fortfarande symbolen för arbetarnas kamp under industrisamhällets framväxt. På gården finns ett museum med en permanent utställning om Joe Hills politiska och musikaliska arv,
samt minnesrum som visar hur det såg ut för 100 år sedan när
familjen bodde här. Sommartid hålls spelningar med fikaservering. Valfri entré.
mellan 1858 och 1930 och en Lancashiresmedja som var i drift
mellan 1905 och 1942. Upplev hela historien från transporterna
av järn och malm till färdigt plattjärn. Även järnvägen hade stor
del i utvecklingen. Se även Jädraås-Tallås Järnväg.
Fotograf: Rolf Sten
Jädraås
GPS: N 60° 50.481’, E 16° 27.961’
Telefon: 0297-451 23, 451 90 eller 070-585 13 12
www.jadraas.se • [email protected]
Öppet: 14 jun-30 aug sön 10-16
C
302
Järnhanteringen har varit viktig och utbredd. På 1800-talet bedrevs det järnhantering vid praktiskt taget alla vattendrag som med lämplig fallhöjd kunde
ge kraft till maskinerna. Järnbruken i Sandviken och Hofors lever idag vidare
som moderna stål- och verkstadsindustrier.
utgår från Jädraås, där en stor del av den gamla
järnvägs- och bruksmiljön är bevarad. Järnvägen
representerar tågets stora roll för resor och
transporter i järnets och skogens land under
1900-talet.
helt intakt tryckeri och bokbinderi som fortfarande fungerar.
I sätteriet sätts all text för hand. Bokstäverna, de sk typerna
plockas en efter en i sätthaken som hålls i vänster hand.
Typerna ligger sorterade i kast efter storlek och typsnitt.
Typograferna, handsättarna använder sig av ett eget måttsystem. Den minsta enheten är en punkt = 0.376 mm. Fortfarande
används denna måttenhet i våra datorer. Rosenlöfs Tryckeri
grundades 1886 och verksamheten pågick till 1974. Museet
invigdes år 1983. Ring och boka tid för visning. Rosenlöfs ligger
i Kungsgården vid Riksväg 80, 7 km väster om Sandviken.
GÄSTRIKL AND
19
Stiftelsen Gamla Stenhuset
G Gamla Stenhuset är den sammanbindande länken till det
Storbergets Gruvor ”Stollen”
H Visningsgruva med en 265 meter lång stollgång som mynnar i
Sveriges Fängelsemuseum
I Besök och berörs i museet med utställningar i två gamla fängel-
Sveriges Järnvägsmuseum
J Var med och fira museet 100 år! Lördag 23 maj kör vi med
Wetterlings Yxsmedja
K Wetterlings handsmider yxor sedan 1880. Fabriken är en
Ångslipspelet
(f.d. Gävle Varv)
L Slip och utrustningskaj anlades 1883 (ATLAS AB, Stockholm)
vackra brukssamhället Hammarbys månghundraåriga historia. Här berättas om järnhanteringen och massaindustrin, om
brukspatroner, fabrikörer och arbetare. Under juli och augusti
hålls välbesökta föredrag varje onsdag på teman som berör
platsen och landskapet Gästrikland. Hammarby är sannolikt
också landets finaste moderna brukssamhälle komponerat
av arkitekten Ralph Erskine i oupplöslig harmoni med ortens
1700- och 1800-talsbebyggelse.
Ribacksvägen 5, Gästrike-Hammarby
GPS: N 60° 32.515', E 16° 34.186'
Telefon: 0290-513 05
www.gamlastenhuset.se • [email protected]
Öppet: juli-aug ons kväll eller enl ök, se hemsida
Stollvägen 53
GPS: N 60° 31.615', E 16° 23.565'
Telefon: 0290-77 14 01
[email protected]
www.hofors.se
Öppet: 13 jun-18 jun, 3 aug-9 aug visning 14. 22 jun-2 aug visning 13, 14, 15
Hamiltongatan 1 och 3, Gävle
GPS: N 60° 40.286' E 17° 8.525'
Telefon: 026-65 44 30
[email protected]
www.sverigesfangelsemuseum.se
Öppet: sommaröppet alla dagar 12-16. Ons kvällsöppet till 18.
Lågsäsong ons 12-18, tor-sön 12-16. Visningar kan bokas alla
dagar utom mån
Fotograf: SBB Historic
Rälsgatan 1, Gävle
GPS: N 60° 39.701', E 17° 10.251'
Telefon: 010-123 21 00
[email protected]
www.trafikverket.se/jarnvagsmuseum
Öppet: tis-sön 10-16. Jun-aug alla dagar 10-17. Sommarprogram
14 jun-16 aug. Stängt midsommar, jul och nyår
Fotograf: Nick Blackmon
Atlasgatan 9, Gävle
GPS: N 60° 40.749’, E 17° 11.017’
Telefon: 026-14 28 14
Öppet: visning maj-sept tis 10-12. Övrig visning och körning
vg kontakta Åke Sjöberg 026-19 63 85 alt Lars Stjernstedt
026-12 60 32
GÄSTRIKL AND
ser, centralt invid slottet på södra sidan om Gavleån. I slottshäktet från 1732 möter du i utställningen "Androm till skräck
och varnagel" den tid då vi hade skampålar på torgen, skamstockar utanför kyrkorna och galgbackar längs med vägarna.
I cellfängelset från 1847 möter du en av de största reformerna
under 1800-talet, då vi istället började isolera de dömda enskilt
i cell. I entrén ingår en audioguide på sv, eng eller ty.
fler ånglok från 1800-talet än vad något annat museum i hela
världen klarar av – se Prins August (1856) och Göta (1866) med
flera in action! Varietéshow, hästar, sång och musik. Flanera
på marknaden bland adel och fattighjon. Den 12-13 september
gästas vi av det världskända loket ”Krokodilen” som gått i de
Schweiziska alperna. Du kommer att kunna boka biljetter via
museets hemsida till jubileumsåret 2015. Stort sommarprogram
och mycket mer!
levande arbetsplats med åtta anställda och tillverkningen
pågår för fullt varje vardag. Smidespressarna är från Arboga
Mekaniska och köptes nya på 30-talet. Vi svarvar egna
hickoryskaft i kopieringsvarvar och tillverkar egen el från
vattnet i Vallbyån, som rinner under fabriken. Öppet för
allmänheten och vi erbjuder guidade turer vid förfrågan.
Fabriksförsäljning, omskaftning och omslipning av gamla
yxor. Vacker natur. Välkomna till oss!
Vallbyvägen 58, Storvik
GPS: N 60° 35.554', E 16° 31.639'
Telefon: 0290-100 22
www.wetterlings.com • [email protected]
Öppet: mån-fre 7-16
20
ett dagbrott. Här kan man se lämningar efter järnmalmsbrytningen med hästvandring med mera. Gruvan ligger 45 meter
under jord. I en byggnad invid finns ett gruvmuseum med
utställning om gruv-hanteringen. Gruvan var igång från medeltiden fram till 1886. I området finns två hyttruiner, Tjärnäshytta
och Vibyhyttan. Dessutom finns även Pelargonmuseet i Berg.
Varma kläder rekommenderas!
på södra sidan av Gavleåns utlopp. Företagets verksamhet
upphörde efter c:a fem år och drevs i ny regi fram till 1960-talets mitt. Det nu restaurerade ångslipspelet, Europas enda
fungerande ångslipspel, kan köras med en återinsatt Scotte
ångpanna. Även Tripodkranens ångmaskin har iordningställts,
samt ångdrivna matarvattenpumpar. Utställningshallen är
invigd! Plats för filmvisningar och utställningar. Boka för möten,
visningar, take off event, etc.
G Ö T E B O R G
B
HAMNSTADEN
Lilla London, Götet, Goa Göteborg, Sveriges framsida, ett kärt barn med
många namn. Göteborg blev den viktiga porten västerut med en vanligtvis isfri hamn. Invandrade affärsmän har präglat stadens utveckling.
Handelshusen som byggdes upp under 1700-talet tog hand om finansiering av industriell verksamhet och försäljning av färdiga produkter i hela
Västsverige. I slutet av 1800-talet minskade handelshusens betydelse.
Industrin byggde upp egna försäljningsorganisationer, partihandlare och
rederier skötte handeln och bankerna finansierade investeringar. Under
1900-talet blev Göteborg landets största industristad. Verkstadsindustrin var viktig – inte minst varven, kullagren och bilindustrin.
Aeroseum
B Flygets Upplevelsecenter och Science Center både över och
Bergslagernas Järnvägssällskap
BJs
C BJs kör veterantåg över hela landet, vi kan komma hem till din
Bogserbåten Sven
D Bogserbåten Björn byggdes 1897 på Götaverken i Göteborg som
Energihistoriska samlingarna,
Elyseum
E Gasen kom till Göteborg redan i mitten av 1800-talet, elektrici-
Färjan 4
F Färjan 4 är den enda kvarvarande ångfärjan från lokaltrafiken
Lärje Bangårdsgata 2
GPS: N 57° 43.962’, E 12° 0.315’
Telefon: 0707-87 36 44
www.bjs-club.se
[email protected]
Öppet: vg ring eller mejla
Manufakturgatan 1
GPS: N 57° 43.170’, E 11° 58.492’
Telefon: Stefan Björnhage 070-885 27 40
Jan Heed 073-384 87 01
www.tugboatlars.se/Sven3.htm
Öppet: visning enligt ök. Vg ring
Västgötagatan 2
GPS: N 57° 42.270’, E 11° 58.838’
Telefon: 031-62 65 90 (onsdag 10-15)
[email protected]
Öppet: ons 10-15 eller efter ök. Stängt 15 jun-15 aug
Residensbron
GPS: N 57° 42.375’, E 11° 57.554’
Telefon: 031-701 77 54
www.steamboat.se
Öppet: historiska hamnturer sept-okt lördagar,
se vår hemsida
C
LH
MN
PD
K
FJ EO
G
Q
under jord. En världsunik underjordisk berghangar som var
Kalla krigets topphemliga förvaringsplats för de flygplan som tillhörde Göta Flygflottilj F9 (Göteborg). Idag utgör anläggningen
Aeroseum, där man kan få uppleva historiens vingslag samtidigt
som de historiska föremålen visar teknikens snabba utveckling
under de senaste 100 åren. I de interaktiva utställningarna kan
besökaren prova, experimentera, flyga och motivera barn och
ungdomar till studier.
ort och genomföra en "museibanedag" med trafik på din normalspårstation. Dragkraften är ånglok från 1910-talet, el- eller
diesellok från 50-talet. Vi har kapacitet på över 600 personer
i sittvagnar och 300 personer i sovvagnar. Vagnarna är från
1930–60-talet. Vi kan servera måltider för 100 personer om
gången.
Fotograf: Morgan Claesson
Säve Depå, Holmvägen 100
GPS: N 57° 46.548’, E 11° 53.315’
Telefon: 031-55 83 00
www.aeroseum.se
Öppet: tis-sön 11-18, sommartid dagligen 11-18
I
isbrytande ångbogserare för Åhus hamn. Köptes till Göteborg
av Bogser AB Sven 1963 och fick namnet Sven. Ångpanna ersattes av en Götaverken maskin typ G5. Tillverkad av Jönköpings
motorfabrik. Nuvarande ägare övertog Sven 2005 från Bogser
AB Sven. Efter 1000-tals arbetstimmar med maskin och skrov
är Sven åter i drift. Turer över Kattegatt och närliggande platser
görs årligen. Sven drivs privat och blev K-märkt 2010.
teten kring förra sekelskiftet och fjärrvärmen har numera funnits i 70 år. På museet kan du få reda på hur det gick till när de
första elkablarna drogs i Göteborg, om hur gas och fjärrvärme
kom till stan och mycket mer. Byggnaden som museet ligger
i stod färdig redan 1908 och togs i drift av Göteborgs Stads
Elektricitetsverk. Kombinationen el och museum har gett huset
dess namn, Elyseum.
över älven i Göteborg. ”Fyran” som byggdes 1920 trafikerade i
över 30 år linjen Residensbron-Götaverken och var kvar som
reservfärja till 1970. Färjan skänktes då till Sjöfartsmuseet, som
gett Sällskapet Ångbåten förtroendet att bevara färjan i trafikdugligt skick. Nu går den i beställningstrafik och rundturer på
älven. Färjan 4 är K-märkt och T-klassad.
GÖTEBORG
21
Göteborgs Remfabrik
G Tillverkningar av vävda och sydda drivremmar, nedlagd 1977.
Idrottsmuseet i Göteborg
H Idrottsmuseet i Göteborg startade 1983 och består av stora
Kortedala Museum
I Kortedala Museum är en lägenhet på två rum och kök, som
Maritiman
J Mönstra på i hjärtat av Göteborg! Klättra upp för lejdarna och
Medicinhistoriska museet
K På Medicinhistoriska museet kan du ta del av hur synen på
Nostalgicum
L Välkommen till Nostalgicum, ett 50- & 60-talsmuseum. Stig in
Radiomuseet
M Sveriges troligtvis mest omfattande och allsidiga radiomuseum
Åvägen 15
TRIGPS: N 57° 42.167’, E 11° 59.481’
I N DU S
Å R ET S
1
0
2 2
Telefon: 031-83 15 35
M INNE
www.remfabriken.se
Öppet: varje helgfri mån 17.30-19.30, visning 18.
Andra sön i månaden 11-14, visning 12. Grupper efter ök
samlingar med över 15 000 föremål, ca 30 000 fotografier
samt ca 5 000 idrottsböcker. Entré 20 kr. Gratis parkering
(stor parkering med plats för bussar).
Kvibergs Kaserner
GPS: N 57° 43.928', E 12° 1.482'
Telefon: 031-726 61 80
www.idrottsmuseet.se • [email protected]
Öppet: mån-fre 10-16, samt sista lör i varje månad 10-14
Adventsvägen 1
GPS: N 57° 45.486’, E 12° 2.156’
Telefon: 031-48 59 40
[email protected]
www.kortedala.museum
Öppet: sön 12-15 utom storhelger. Vecka 27-33 varannan sön
Packhusplatsen 12
GPS: N 57° 42.545’, E 11° 57.703’
Telefon: 031-10 59 50
www.maritiman.se • [email protected]
Öppet: se hemsidan
Östra Hamngatan 11
GPS: N 57° 42.538', E 11° 58.003'
Telefon: 031-711 23 31
www.sahlgrenska.se/museum
Öppet: tis-fre 12-16, tors 12-20.
För öppettider helg- och klämdagar se museets hemsida
Byfogdegatan 3
GPS: N 57° 43.559', E 12° 0.587'
Telefon: 031-19 77 22
www.nostalgicum.se • [email protected]
Öppet: mån-fre 10-18, lör 12-15
Anders Carlssons gata 2
GPS: N 57° 42.508’, E 11° 56.713’
Telefon: 031-779 21 01
www.radiomuseet.se
Öppet: mån stängt, tis 12-15, ons 12-20, tor-sön 12-15.
Museet är stängt på storhelger
22
GÖTEBORG
Välbevarad industrimiljö från 1901 med maskinpark och transmissionssystem intakta. Numera byggnadsminne och levande
museum som drivs av en ideell förening. Efter nedläggningen
har maskinparken utökats med flätmaskiner, bandvävstolar
och spetsmaskiner. Maskinerna används och demonstreras vid
visningar. Egen tillverkning av band, handdukar, snörmakerier,
spetsar m m som säljs i museibutiken. Parkering på gården.
visar hur en trebarnsfamilj bodde under 50-talet, när folkhemmet skulle byggas, allt syntes möjligt, och framtiden låg öppen.
bli en del av historien. Maritimans fartygsflotta tar dig med på
en seglats genom en svunnen epok med salta äventyr och rostiga skrov. Våra fartyg är inget annat än ett flytande kulturarv,
väl förankrat vid Packhuskajen. Så mönstra på och gå till sjöss
utan att kasta loss. Välkommen!
sjukdom och hälsa har förändrats genom tiderna. Omvälvande
upptäckter har lett till både framsteg och bakslag. Vetenskap
har fått stå mot kultur och tradition. Idéer och ideal har inspirerat, men också hindrat den medicinska utvecklingen. Utställningen är uppbyggd kring olika teman och presenterar den
allmänna medicinhistoriska utvecklingen från antiken fram till
vår egen tid. Museet tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
i 50- och 60-talet och känn dig som hemma. Känn doften av
Aqua Vera, smaka på en violpastill, sjunk ned i snurrfåtöljen
och bläddra i ett gammalt nummer av Svensk Damtidning.
Koppla av på Göteborgs trevligaste museum, där det är tillåtet
att lukta, känna, smaka och prova på hur det en gång var. Lägg
sedan en slant på jukeboxen på Café Dagny, lyssna på en gammal goding medans du äter stans godaste räkmacka.
(rundradio, kustradio, fartygsradio, militärradio, amatörradio,
mätinstrument, TV och mobiltelefoni). Omfattande bibliotek
med 6000 dokument. Museibutik med försäljning av böcker,
CD, radio-apparater och radiodelar samt kafé.
Skonaren Ingo
N Varvsägare Gustav Groth i Sjötorp byggde en tremastad sko-
Spårvägssällskapet Ringlinien
O Göteborg är spårvagnarnas stad sedan mer än 130 år tillbaka.
Varvshistoriska föreningen
i Göteborg
P En utställning om storvarvsepoken i Göteborg 1840-1990. Stora
Ångaren Bohuslän
Q Ångaren Bohuslän är västkustens enda skärgårdsångare med
Lundby Hamngata 40
GPS: N 57° 42.914’, E 11° 56.923’
Telefon: 031-14 25 01, 0768-60 20 30
www.skonaren-ingo.org
Öppet: välkommen med din förfrågan på telefon eller
e-post [email protected]
J Sigfrid Edströms gata 2
GPS: N 57° 42.592’, E 11° 59.517’
Telefon: 031-19 00 27
www.ringlinien.org
Öppet: Spårvägsmuseum okt-apr sön 11-14.
Trafik: maj-sept lör samt lör i advent. Juli dagl 12-18
Anders Carlssons gata 1
GPS: N 57° 42.519’, E 11° 56.649’
Telefon: 031-51 02 07
[email protected]
www.varvshistoriska.se
Öppet: mån-tor 9-14
Packhuskajen vid Residensbron
GPS: N 57° 42.377’, E 11° 57.476’
Telefon: 031-701 77 54
www.steamboat.se
Öppet: v.g. se vår hemsida
nare för egen räkning för att sysselsätta varvsarbetarna under
den stora depressionen i början av 1920-talet. Nybygget fick
namnet Ingo efter svågern Ingo Busck. Ingo gick i fraktfart mellan Vänern och danska och tyska hamnar. Föreningen Skonaren
Ingos Vänner bildades 1983. Uppgiften är att bevara Skonaren
Ingo så nära ursprungligt skick som möjligt och att föra kunskapen om att segla och underhålla en 3-mast skonare vidare till
nya generationer. För att finansiera allt underhåll hyrs Ingo ut
till skolklasser, lägerskolor, företag, föreningar, organisationer
och privatpersoner.
Varje sommar kan man också åka med historiska spårvagnar i
centrala Göteborg. Varje dag med trafik är 2-4 av de gamla vagnarna ute i trafik, mitt i gatan, mitt i staden. De äldsta vagnarna
är över 100 år gamla. Det finns vagnar från varje årtionde fram
till 1960-talet. Lättast hittar man de gamla vagnarna på Drottningtorget framför Centralstationen där de utgår på sina turer
till Liseberg. Vagnhallen och Spårvägsmuseum kan besökas
vintertid.
detaljerade modeller av varven Götaverken, Eriksberg och
Lindholmen, som visar hur fartygen byggdes och reparerades
under 1920-1950 talen. Foton av varv, fartyg och människor i
arbete. Här visas en del verktyg från den tid då fartyg nitades.
Litteratur om varven och varvsarbetets villkor finns att läsa och
köpa. Vår expedition finner ni på Anders Carlssons Gata 1 och
utställningen i Kyrkbyskolan på Prästvägen 11.
sin trecylindriga ångmaskin på 700 indikerade hästkrafter.
Bohuslän byggdes 1914 på Eriksbergs Mekaniska Verkstad för
Marstrands-bolagets kustlinje Göteborg-Marstrand-LysekilSmögen. Efter trafik i Öresund och på Oslofjorden lades
Bohuslän upp för att 1965 säljas för upphuggning. Sällskapet
Ångbåten lyckades rädda ångaren och efter upprustning är
Bohuslän sedan 1966 i trafik varje sommar på västkusten.
Ångaren Bohuslän är K-märkt och T-klassad.
GÖTEBORG
23
H A L L A N D
C J
UTFLYTTNING, INFLYTTNING OCH TURISM
41
D
GI
153
154
150
E•
F
FALKENBERG
H BE6
26
E20
•
25
HALMSTAD
117
24
Jordbruk och fiske har varit viktiga näringar. Samtidigt förblev landskapet i mångt
och mycket väldigt provinsiellt och fattigt, särskilt de inre skogsbygderna. Erosion
och sandhedar gjorde att även stora delar längs kusterna var oattraktiva och emigrationen var omfattande långt in på 1900-talet. Avsaknaden av starka industriella traditioner inom några dominerande branscher kan ha varit bidragande till
att landskapet efter andra världskriget genomgått en remarkabel förändring. Från
150 000 invånare år 1945 till över 300 000 år 2005 och från att ha varit en agrar
provins till ett industrialiserat landskap. Framförallt är det norra Halland som
haft den största utvecklingen då orter som Kungsbacka och Onsala blivit pendlingsorter till Göteborg. Hallands kuster lockar nu till sig mängder med turister på
somrarna, i synnerhet Mellbystrand, Tylösand, Skrea strand samt Apelviken.
Berte Museum
– Livet på landet
B Berte Museum – Livet på landet visar det mesta som funnits på
Båt- och sjöfartsmuseet
i Onsala
C Museet presenterar bygdens båt- och sjöfartshistoria genom att
Derome Trä &
Nostalgi Museum
D På Derome Trä & Nostalgimuseum kan du följa utvecklingen
Fotomuseet Olympia
E Olympia 100 år! Här visas fotografins utveckling från 1840
Knobesholms tunnbinderi
F Här kan du se hur en småindustri i bygden en gång sett ut. I
Vid motorvägsavfart 48 i Slöinge
GPS: N 56° 50.962’, E 12° 40.614’
Telefon: 0346-405 13
[email protected]
www.bertemuseum.se
Öppet: apr-maj och sep sön 13-17. Jun-aug tis-fre 10-16, sön 1317. Grupper alla dagar
Hagards väg 1, Onsala
GPS: N 57° 24.749' E12° 1.273'
Telefon: 0300-647 60
[email protected]
www.sjofartsmuseetonsala.se
Öppet: jun–aug, se hemsida. Guidade turer hela året vg ring
Ås Prästgård, Veddige
GPS: N 57° 13.949’, E 12° 18.625’
Telefon: 0340-313 33, 0706-73 12 12
www.derometramuseum.se
Öppet: 7 jun-23 aug 10-17. Midsommar stängt. Övriga året vard
10-16
Sandgatan 13A, Falkenberg
GPS: N 56° 54.214’, E 12° 29.338’
Telefon: 0346-879 28
www.fotomuseet-olympia.com
Öppet: hela året tis, ons, tor 14-18, sön 14-17.
Övrig tid enligt ök
Knobesholm, Asige
GPS: N 56° 53.330’, E 12° 46.998’
Telefon: 0346-421 61, 421 63
www.asige.se • [email protected]
Öppet: 31 maj och 2 aug 14-17. Övrig tid enl ök
24
HALLAND
landsbygden från slutet av 1800-talet och fram mot våra dagar.
Det gamla ridhuset i Slöinge har förvandlats till en vacker utställningshall i två våningar. Du kan vandra runt bland allehanda jordbruksmaskiner och uppbyggda miljöer som lanthandel
och skola. Verkstadsmiljöer för smide, snickeri och läderhantverk visas upp. Ett museum som överraskar med sin storlek och
föremålsrikedom. En nostalgitripp utöver det vanliga!
visa maritima föremål, äldre båtmotorer, fartygsmodeller och
sjöfartslitteratur. Utställningarna ”Kaptensgårdar i Onsala” och
"Fyrplats Nidingen” visar Onsalas betydelse inom sjöfarten och
utställningen ”Lars Gathenhielm” visar Sveriges mest kände
kapare/sjörövare. Se också utställningarna om utvecklingen av
sjöfart och teknik fram till idag.
inom träindustrin under de tre senaste seklen. Här finns Sveriges
största samling av verktyg och maskiner för träbearbetning.
Upplev vår snideriutställning och se hur folk levde i hemmen
förr i tiden. Utomhus finns motorsågade skulpturer tillverkade av
konstnärer från hela Europa. På söndagar sågar vi med ramsåg
dragen av en ånglokomobil och har vattenhjul i drift. Kombinera
gärna ert besök med en fika i vårt café. Välkomna!
fram till våra dagar. Det finns många unika föremål bl a en serie
bilder på Selma Lagerlöf, gamla Falkenbergsfilmer. Museet är
inrymt i Falkenbergs första biograf som öppnade 1912. Byggnaden är restaurerad och maskinrummet finns återskapat som det
såg ut då. Unika färgbilder som visar samarbetet mellan Lennart Nilsson och Gillis Häägg Falkenberg. I museet finns också
många gamla kameror, projektorer, filmkameror, filmaffischer,
m m.
tunnbinderiet tillverkades smördrittlar till traktens mejerier.
Fabriken är restaurerad och vid visningarna får du se hur det
gick till att göra smörtunnor.
Marinmuseet
G Här finns världens största samling om Svenska Amerikalinjen
Svedinos Bil- och Flygmuseum
H Följ med på en resa i tid och rum – följ bilens och flygmaskinens
Världsarvet Grimeton
Radiostation
I Strax öster om Varberg reser sig sex stycken 127 m höga stål-
Äskhults by
– upplev dåtid i nutid
J När du lämnat parkeringsplatsen bakom dig finns inte mycket
Uddarnas Väg 19, Trönningenäs
GPS: N 57° 8.976’, E 12° 13.246’
Telefon: 0340-62 15 42
http://marinmuseet.dinstudio.se • [email protected]
Öppet: jun och sep lör-sön 12-19. Juli och aug dagligen 12-19
som var igång 1915-1975. En utställning med cirka 2000 föremål
med bland annat en originalmodell av fartyget Gripsholm på
cirka 2 m, kläder, matsedlar, vykort, porslin, silverbägare och
möbler m m. Europas största samling av utombordare från
1897-1970, 100 olika fabrikat bl.a. den första svenska motorn
Archimedes från Stockholm. 14 fabriksnya motorer 1945-68.
Här finns också leksaker och ca 200 modellbåtar i plast och
metall.
fantastiska utveckling under det förra seklet. Från motoriserade
hästvagnar och bräckliga flygfarkoster i trä och tyg till vackra
strömlinjeformade bilar och överljudsflygplan på en tidsperiod
av endast en knapp mansålder. Varje decennium hade sina
”typiska” bilar och flygplan som speglade både tidsandan och
teknikens landvinningar. Bilar och flygplan är mer än teknik –
de är utseende, charm och inte minst drömmar.
Ugglarp, kustvägen Halmstad-Falkenberg
GPS: N 56° 48.518’, E 12° 37.435’
Telefon: 0346-431 87
www.svedinos.se
Öppet: jun-aug dagligen. Helger i maj och sep
Radiostationen 72, Grimeton
GPS: N 57° 6.782', E 12° 24.418'
Telefon: 0340-67 41 90
[email protected] • www.grimeton.org
Öppet: maj och sep lör sön 10-15. Jun-aug dagl 10-17.
Avvikelser kan förekomma. Stängt 19 jun. Visningar erbjuds
under ordinarie öppethållande.
torn ur det halländska landskapet. De tillhör radiostationen i
Grimeton som uppfördes på 1920-talet för trådlös kommunikation till Amerika. Radiostationen representerar ett viktigt steg
i utvecklingen av den moderna, trådlösa kommunikationen
och upptogs på Unescos världsarvslista 2004. Platsen är ett
levande kulturarv med en komplett och unik långvågssändare.
Kunniga guider berättar om radiostationens
DUSTRIhistoria och om vad som händer här idag.
ÅRETS IN
199 7
E
N
MIN
som påminner om vår egen tid. Du kliver rakt in i en genuin
1800-talsby.
En fägata leder fram till de fyra gårdarna, som ligger kvar på
sina gamla platser, trots 1800-talets skiftesreformer. Här växer
säd av äldre lantsorter och i kålgården odlas äldre köksväxter.
Örterna doftar i mullbänken och på gården pickar Åsbohöns.
Bygdespel, barnaktiviteter och turer i det vackra landskapet är
några av de aktiviteter som erbjuds. Kaffestugan har servering.
Äskhult, Fjärås
GPS: N 57° 25.602', E 12° 16.996'
Telefon: 0300-54 21 59
[email protected]
www.askhultsby.se
Öppet: från 1 maj. Grupper förbokas
Vägar till nya resmål, vardag som helg.
Träffa engagerade entusiaster, ångbåtar,
mopeder, tåg, bilar, arbetslivsmuseer och
mycket mer från förr. Med katalogerna
från Transporthistoriskt Nätverk i
handväskan eller handskfacket hittar
ni till spännande platser och roliga
upplevelser i hela Sverige.
[email protected]
Utskick sker kostnadsfritt men
vi skickar med ett inbetalningskort om ni vill stötta våra
föreningar som drivs ideellt.
ARBETSAMMA MUSEER
Museiguide 2015
AR
EV
OSS
..
VA L !
A
Beställ kataloger:
Järnvägsinfo-Förlaget
Box 1134
171 22 SOLNA
B
Upplevelser för hela familjen
Transporthistoriskt
..
natverk
Arbetsam
Tågsommar
2015
 5
Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 5
Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad nr 2 • April 2015 • Årgång 23
Järnvägsmuseer, museijärnvägar,
museispårvägar och dressinuthyrare
i Sverige
Årets Arbetslivsmuseum
BORGQUISTSKA HATTMUSEET
Borgquistska – här har tiden stått stilla.
ARKIV • BOSTÄDER • BRUK • CIRKUS OCH TEATER • ENERGI OCH VATTENFÖRSÖRJNING • FISKE • FLYG • FORDON, BILISM OCH
MASKINER • FOTO OCH FILM • FÖRSVAR • GLAS OCH PORSLIN • GRUVA • HANTVERK • IDROTT • INDUSTRI
• JORDBRUK OCH TRÄDGÅRD • JÄRNVÄG • KONSUMTION • KVARN • MEKANISK VERKSTAD, GJUTERI OCH SMEDJA
• OFFENTLIG FÖRVALTNING • PERSONMUSEER • RADIO • REGIONALA MUSEER • SJUKVÅRD • SJÖFART OCH VARV
• SKOG OCH PAPPER • SKOLA • STEN OCH KALK • TEXTIL- OCH LÄDERINDUSTRI • TRYCKERI • TVÄTT
1
Utgiven av Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten
i samarbete med samtliga svenska ångbåtsrederier
Evenemangskalendern 2015
Railway museums,
preserved railways and rail
bicycles for hire in Sweden
Museen, Museumsbahnen
und Draisine in Schweden
Musées, chemins de
fer touristiques, train
d´excursions et velorail
en Suède
Den fordonshistoriska rörelsens evenemang i Sverige – och övriga Norden!
HALLAND
25
H Ä L S I N G L A N D
83
E45
45
305
F
84
E4
CD
310
G
84
•
HUDIKSVALL
296
SÖDERHAMN
50
B
•
E
83
SKOG OCH BONDESLOTT
Jordbruket har inte kunnat ge tillräcklig försörjning varför olika
binäringar blev viktiga. Slöjd, linberedning, strömmingsfiske och
skogsarbete har därför varit viktiga sysselsättningar. Det välstånd som
linberedning och skogsbruk skapade gjorde det möjligt för allmogen
att uppföra ståtliga mangårdsbyggnader, de så kallade Hälsingegårdarna som idag är Världskulturarv. Landskapets ekonomiska utveckling är starkt kopplad till de stora skogstillgångarna. Bergvik blev
1874 världens första sulfitfabrik, se nr 1. Skogsindustrin är fortfarande
viktig i regionen. Vid kusten finns de stora industrianläggningarna.
Verkstadsindustrin är till stor del inriktad på skogsindustrins behov.
272
Bergviks industrimuseum
B Museet är inrymt i en byggnad som användes under den period
Dellenbanan
C Cykla dressin längs glittrande sjöar, över hisnande broar och
Delsbo Lantbruksmuseum
D Lantbruksmuseum som behandlar mekaniseringen inom jord-
F15 Flygmuseum
E Museet visar hur verksamheten bedrivits på Hälsinge Flygflot-
Gränsfors Bruks Yxmuseum
F Intill yxsmedjan ligger Gränsfors Yxmuseum. Här finns fler än
då Bergvik hade världens första sulfitfabrik. Det var kemisten
Carl Daniel Ekman som satte Bergvik på världskartan efter
att han lyckats omsätta teorier, uppfinningar och experiment
till industriell produktion. Industrimuseet ägnas inte enbart
åt Ekmans verksamhet. Besökaren får en bild av vad som fram
till senare delen av 1900-talet utgjorde Bergvik & Ala AB.
Verksamheten skildras med bevarade föremål, modeller och
fotomontage.
Fotograf: Stefan Sjödin
Norra Brofästet, Bergvik
GPS: N 61° 15.577’, E 16° 49.996’
Telefon: 0270-42 49 18, 070-692 23 76
[email protected]
www.hembygd.se/bergvik
Öppet: efter ök. Sommarcafé lör-sön
Fotograf: Jonas Strandell
Stationsgatan 9
GPS: N 61° 47.839’, E 16° 33.482’
Telefon: 0653-164 60
[email protected] dellenbanan.nu
www.dellenbanan.se
Öppet: Dressinuthyrning, maj-sep alla dagar 9-17. Stationskaféet 15 jun-16 aug alla dagar 11-17. Dellenbanans dag 21 juni.
Läs mera på webben
och skogsbruk. Här visas maskiner och redskap som förekom
i ett lantbruk med djurhållning, spannmålsodling och skogsbruk från 1900-talets början till idag. Intill museet finns en
bakstuga för uthyrning, där man kan baka sitt eget hällbröd.
Prästgårdslogen, Knutslunda
GPS: N 61° 48.667’, E 16° 34.155’
Telefon: 0653-121 18
Öppet: 1 maj-30 sept mån-fre 10-15, lör-sön 11-15.
Större grupper efter ök. Mat och kaffe vid beställning
tilj under de drygt 50 år som gått efter det att flottiljen sattes
upp 1945. Flottiljen lades ned 1998. Museet visar flygplan och
motorer från J21 (finns endast två i världen) till AJSH 37 viggen,
med tillhörande utrustning och en avdelning där F15:s olika
verksamheter visas. Vi har numera en AJS37 Simulator som är
så nära verkligheten man kan komma, med 36 kvm och 180 gr
stor skärm som ger en fantastisk upplevelse.
Byggnad 81, Flygstaden. Söderhamn
GPS: N 61° 16.197’, E 17° 5.227’
Telefon: 0270-142 84
www.soderhamnflygmuseum.se
Öppet: se hemsida för öppettider m m
Gränsfors Bruk, Gränsfors
GPS: N 62° 2.448' E 17° 5.184'
Telefon: 0652-710 90
[email protected]
www.gransforsbruk.com
Öppet: mån-fre9-16. Under sommarsäsongen även öppet lör.
Stängt sön
BpM
26
HÄLSINGL AND
genom mörka tunnlar. Åk en tur med den klassiska rälsbussen
på Dellenbanan. Hör dunket från rälsskarvarna. Köp biljetter genom luckan i den intakta väntsalen. Ta en kopp kaffe
och hembakat bröd i femtiotalskaféet intill (fyra trafikdagar/
säsong). Dellenbanan är järnvägen som förbinder Ljusdal och
Hudiksvall i Hälsingland. Den började byggas på 1850-talet som
världens nordligaste järnväg. Välkommen till Delsbo station!
2 000 yxor från golv till tak. Den som tror att en yxa är en yxa
bedrar sig. Det finns specialyxor för de flesta göromål. I museet
visas yxmodeller som smitts vid Gränsfors Bruk och yxmodeller från olika delar av världen. Den äldsta yxan från Gränsfors
är ca 3 500 år, en liten stenyxa funnen vid åstranden. Vid
Gränsfors Yxmuseum kan besökare även prova på att kasta yxa,
hugga och klyva ved.
Loos koboltgruva
G Henrik Kalmeter upptäcker 1736 kobolt i Loos. I gruvan bröts
kobolt till färg för europeiska porslinsfabriker. Gruvan var i drift
till 1773. År 1751 upptäcks grundämnet nickel i gruvan. 250 år
efter nedläggningen samlas entusiaster i Loos och miljontals
liter vatten pumpas ur och hundratals kubikmeter skräp rensas
ur. Ett museum byggs i en särpräglad timmeröverbyggnad över
schakten. Byggnaden rymmer utställningar, bildspel, butik m.m.
Guidade visningar görs i en orörd 1700-tals gruvmiljö.
Pokerbacken 17, Loos
GPS: N 61° 44.516’, E 15° 9.386’
Telefon: 0657-105 33
www.loosgrufvan.org
Öppet: sommartid öppet alla dagar.
Året runt för bokade grupper.
Industrihistoria
i Söderhamn
27/3 2015 på CFL
Program
09.30-10.00
Inledning och fika i Café Neon
10.00-11.00
”Historia för vem och för vad?”
Staffan Hansson, professor i teknikhistoria, Luleå tekniska universitet
11.00-12.00
”Söderhamnsfjärden - sågverksepoken under vatten”
Bo Ulfhielm, antikvarie/arkeolog på Länsmuseet Gävleborg.
12.00-13.00
Lunch
13.00-13.30
”Vem äger berättelserna?”
Ingela Broström, Länsmuseet Gävleborg/MAX-gruppen
13.30-14.30
”Vägg i vägg, om industrisamhällets relation till bondesamhället”
Maria Vallström, docent i etnologi, FoU Söderhamn, CFL.
14.30
Boksläpp av Ljusnes Industrihistoria, band 1
Ljusneortens museiförening
15.00
Fika och avslutande ord
”Det var på Söder det började” en fotoutställning av DiBiS visas under veckan
Anmälan mailas till [email protected] senast 11/3 2015
Självklart är allting kostnadsfritt
CFL, Södra Järnvägsgatan 7 i Söderhamn
HÄLSINGL AND
27
H Ä R J E D A L E N / J Ä M T L A N D
342
RENNÄRING, VATTENKRAFT OCH FJÄLLTURISM
336
I
E
E45
C
321
ÖSTERSUND
•
G
D
B
84
311
87
JF
E14
H
Östersund är en utpräglad handelsstad och i staden hålls den årligt återkommande
Gregoriemarknaden i tre dagar i början av mars. Härjedalen är det enda landskap i
Sverige där det inte funnits någon stad. Bebyggelsen i Härjedalen är koncentrerad till
dalgångarna längs Ljusnan och landskapet är glest befolkat.
Från 1500-talet fram till idag har renskötseln varit viktig i området och en grundval
för samernas försörjning. I dagens moderna renskötsel använder man snöskoter och
fyrhjuling för att ta sig fram, men renarna fångas på samma sätt som i gamla tider, se
nr 1. Indalsälven blev en av Sveriges mest utbyggda älvar och från 1930-talet uppstod
en storskalig export av el till Sydsverige. Hammarforsen försåg hela det närliggande
kustområdet med el, se nr 7. Ljusnan som flyter genom Härjedalen och Hälsingland ut
till Bottenhavet är kraftigt utbyggd med 18 vattenkraftverk.
Härjedalens Fjällmuseum
B Ett museum för hela familjen där enastående samlingar visas i
ArveMuseet och s/s Östersund
C S/S Östersund som är en av Sveriges äldsta passagerarångfar-
Bingsta-Smedjan
D På Hoverbergets sluttning med utsikt mot fjällvärlden ligger
Fröå Gruva
E Fröå gruva kom till när kopparen i Falun sinade. Brytningen
Gusta Stenmuseum i Brunflo
F Friluftsmuseum i den bergtäkt där Gusta stenhuggeri etablera-
Rörosvägen 30, Funäsdalen
GPS: N 62° 32.889’ E 12° 32.275’
Telefon: 0684-164 25
www.fjallmuseet.se
Öppet: se hemsidan
Arvesund Mattmar
GPS: N 63° 14.155' E 14° 4.065'
Telefon: 0640-441 68
[email protected]
www.angarenostersund.com
Öppet: jul-aug dagligen 11-17. Hamncaféet 12-16
BpM
Bergs Hembygdsgård, Hoverberg
GPS: N 62° 48.550’, E 14° 26.252’
Telefon: 0687-123 45, 0706-54 60 94
www.berg.se och www.snilleriket.se
Öppet: 24 jun-26 aug sön 12-16. Övrig tid vg ring
Björnänge, Åre
GPS: N 63° 24.163’, E 13° 12.052’
Telefon: 0647-323 98
www.froagruva.se
Öppet: midsommar till mitten av aug dagl 11-16
Restaurangens tel 0647-321 88
Gusta Brunflo
GPS: N 63° 04.987' E 14° 50.941'
Telefon: 070-634 92 48
[email protected]
www.brunflohembygd.com
28
H Ä R J E DA L E N/JÄ M T L A N D
vackra och roliga utställningar! Hur klarade man sig högst upp,
längst bort och med snö nästan hela året? Hur var man klädd,
vad åt man, vad levde man av? Ett museum för alla sinnen om
fjällbönder, samer och bruksarbetare. Hemlig gång för barnen
- möt småfolket och lek på buvallen med kor och getter! Museet
prisbelöntes i European Museum of the Year Award år 2001.
tyg drivs i trafik på Storsjön. Ångbåtstrafiken kompletterades
år 2004 med ett museum i hemmahamnen, där man visar de
senaste 150 årens teknikutveckling och dess betydelse för människan. Maskiner, motorer och hushållsapparater presenteras i
stora, välgjorda utställningar. Arvesund ligger på Storsjöns västra sida ca 1,5 mil norr om Hallen. Vandrarhem öppet året runt.
Bergs Hembygdsgård. Gårdens samlingar upptar 14 byggnader
med servering i huvudbyggnaden. Märkligast är Bingsta-Smedjan, Sveriges bäst bevarade bössmedja från 1817. Bingstabössorna har beundrats för sin precision och för bokade grupper
demonstreras den enkla men snillrika och nästan fascinerande
tillverkningen, både i smedjan och på film.
pågick i perioder mellan 1744-1919. Gruvbyn har rekonstruerats
och renoverats. Vattentekniken ”Konsten”, den enda i sitt slag
i norra Europa, med kanaler, gruvdamm, vattenhjul, stånggång
och pumpar snurrar och går som i forna tider. Servering.
des 1903. Verksamheten fortgick till 1978, större delen av tiden
under namnet Gusta stenförädlingsverk i olika fabrikslokaler
och med olika ägare. Parkering vid infotavlan.
Hovermo Gårds- och
Industrimuseum
G Museet fick omnämnandet ”Sveriges Industriminne 2001”.
Hovermo, Oviken
GPS: N 62° 52.999’, E 14° 21.599’
Telefon: 0643-400 05, 400 08, 070-331 65 68, 070-331 16 41
Öppet: jun-aug dagl. Övrig efter ök
Här finns vattendriven kvarn, ramsåg, kraftverk och prylar
från fyra generationer på gården. Smedja med egentillverkade
maskiner. Lekplats för barnen. Café med hembakat bröd.
TRIINDUS
ÅRETS
0
0
2 1
M INNE
Krångede kraftverksmuseum
H Byn, Folket och Kraften. Ett annorlunda upplevelsemuseum
Laxvikens Skogs och
Flottarmuseum
I Museet visar föremål och historik från skogs- och flottnings-
Teknikland
J Teknik-, flyg- och militärhistoria på ett nytt sätt. Här finns lek,
som tar besökaren tillbaka till 1930 talets Krångede. Pröva
på hur det var att leva, bo och arbeta i Krångede under kraftverkstiden. Upplev hur det var att arbeta under 1930-talets
arbetsvillkor för vattenrallare, bergsprängare och dykare.
Delar av museet finns inomhus. I museet finns en cafeteria
och turistinformation.
Krångede Kraftverk
GPS: N 63° 8.892’, E 16° 4.620’
Telefon: 0696-68 10 90
Öppet: jun-aug dagl. Övriga tider enligt ök
arbetet. Modeller på vind- och vattensåg, spelflotte, pålkvarn
och en flottled med vatten och små timmerstockar som visar
hur flottningen gick till. På museet finns även världens första
motorsläde som fått patent från 1924. Sommaren 2013 visas en
stor fotoutställning av flottningsarbetet från början av 1900talet. Vid större sällskap, kaffe och kolbullar.
Föllinge, Laxviken
GPS: N 63° 48.490’, E 14° 39.294’
Telefon: 0645-210 17
www.laxvikensmuseum.com
Öppet: 1 jun-1 okt efter ök
Optands flygfält, Östersund
GPS: N 63° 7.594', E 14° 47.923'
Telefon: 063-14 05 50
[email protected]
www.teknikland.se
Öppet: jun-aug nästan alla dagar samt vissa dagar under
hösten. Öppettider och datum se hemsida. Öppet för bokning
året runt
aktiviteter och utställningar för hela familjen. Prova köra elbil,
digitalt pistolskytte eller delta i aktiviteter i vår KomTek-verkstad. Utställningarna byggs på tema teknik-, fordon-, militäroch flyghistoria ur ett brett perspektiv. Här kan du komma
nära föremålen. Du kan till exempel prova att sitta i en Viggen
eller smygtitta på ditt sällskap genom dolda kameror i spionens
hotellrum.
TeknikTradition
Råd om industri- och
byggnadsvård.
Verksamheten bygger på 20
års erfarenhet av arbete med
byggnadsvård och
teknikhistoria.
Per Zackrisson
Aneby
www.tekniktradition.se
070-5721100
Hantverket har jag överlåtit
till nästa generation,
Svensk Byggtradition AB
www.byggtradition.se
H Ä R J E DA L E N/JÄ M T L A N D
29
L A P P L A N D
E8
E45
99
•
EUROPAS SISTA VILDMARK
KIRUNA E10
C•
GÄLLIVARE
97
95
E45
363
EB
E12
363
360
F • LYCKSELE
365
90
D
353
Lappland utgör ungefär en fjärdedel av Sveriges yta och är också Sveriges största
landskap.
Skog, vattenkraft och gruvor är viktiga i storskalighetens landskap, Malmfältens
gruvor, Malmbanan, malmhamnen i Luleå, Porjus kraftstation och Bodens fästning
brukar kallas ett industriellt megasystem.
Porjus kraftverk var Vattenfalls första stora kraftstation i Stora Luleälv. Stationen
byggdes 1910–1915 och var inledningen på den stora kraftverksbyggandet i Sverige.
Här föddes vattenrallarna som sedan kom att flytta mellan stationsbyggena. Porjus
kraftstation har kallats Undret i Vildmarken. Ett annat under från vildmarken var
Iteriacykeln från Wilhelmina plast.
92
90
Glommers Hattmuseum
B Minns du? Glommers Hattmuseum är sann nostalgi: 150
Gällivare museum
C Gällivare museum är sedan 1985 inrymt på andra och tredje
Pallins tryckeri
D
Sagabiografen
E Biograf från 1940-talet, där allt står som ägaren lämnade det 1965.
Skogsmuseet i Lycksele
F
fantastiska damhattar från 30-60-talen som modisten Jenny
Petrina Stenqvist aldrig sålde! Lagrade i kartonger på vinden
– tills familjen Klockljung köpte huset och startade hattmuseet
2010. Här visas även bland annat fotografier på Jenny Petrina, samtida modeplanscher, modetidningar och hattstockar
liksom hennes symaskin. Men också inventarier från två lokala
damfrisersalonger från samma tid. Och vevgrammofonen spelar
slagdängor från 30-talet.
Storgatan 103, Glommersträsk
GPS: N 65° 15.699’ E 19° 37.949’
Telefon: 070-313 52 06
Finns på Facebook
Öppet: när skylten ”Öppet” visas, ring först
BpM
våningen i gamla Centralskolan. Skolan byggdes 1914 och användes fram till 1984. I några av skolsalarna finns äldre tänkespråk
kvar, målade av dekorationsmålare Bror Drake. Dekorationerna
restaurerades av Gunnar Lindberg från Töre, inför öppnandet av
museet 1985. Utsmyckningen av trapphusets första våning har
utförts av konstnären Erling Johansson. Målningarna berättar
om Gällivares och Malmbergets födelse och historia. På museet
kan du ta del av samernas, nybyggarnas och malmens historia.
Salarna på våning två visar tillfälliga utställningar.
Storgatan 16, Gällivare
GPS: N 67° 8.038’, E 20° 39.683’
Telefon: 0970-186 92
www.gellivare.se/museum
Öppet: mån-fre 11-15.30, lör 12-14.
Uppgifter om sommartider, vg se hemsida
Stallgatan 2, Åsele
GPS: N 64° 9.598', E 17° 21.330'
Telefon: 0941-665 72
[email protected]
www.aselehembygdsforening.nu
Öppet: se hemsidan
All ursprunglig inredning finns kvar liksom ägarens bostad. Biografen var ihopbyggd med ett vanligt bostadshus. I 30 år stod Sagabiografen alldeles orörd, tills ett gäng entusiastiska bybor upptäckte
den i slutet av 80-talet. Ingenting var rört sen biografens ägare, Edit
och Östen, gick ut ur huset. Inte en fönsterruta var trasig, ingen mus
hade gnagt sönder något. Möbler, barnkläder, porslinet i skåpet,
filmprojektorn, allt var som förr. På köksbordet stod en bricka med
kaffekoppar, det såg helt enkelt ut som om Edit och Östen snart
skulle komma tillbaks. Sommarcafé med hembakat bröd.
Gruvvägen 33, Adak
GPS: N 65° 21.585’, E 18° 36.042’
Telefon: 0953-303 53
[email protected]
www.sagabiografen.ac.se
Öppet: se hemsidan
Fotograf: Andreas Nilsson
Gammplatsen
GPS: N 64° 36.225’, E 18° 40.223’
Telefon: 0950-379 45
www.skogsmuseet.se
Öppet: 15 jun-25 aug dagl 11-17.
Övriga året ti-sön 12-16, mån stängt
30
L A PPL A ND
Bröderna Pallins tryckeri i Åsele 1907. Det mesta finns bevarat
såsom helgjutna klichéer, typer i trä och bly, korrespondens,
journaler, affischer, blanketter m m. Tryckpressen en s k Heidenbergspress är från 1911 och fungerar fortfarande. Tryckpressen demonstreras vid vissa tillfällen. I övrigt visas tryckeriet
vid guidade turer.
Skogsarbetarens vardag, kockans recept, flottarens dröm,
getarpojkens äventyr, hästens slit och skogsarbetarhustruns roll
i nationalekonomin – allt finner du i Huggarepoken. I Skogsmuseets andra stora del, Maskinepoken, visas den skogstekniska
utvecklingen med flera maskiner, bl.a. en griplastare som du
själv kan manövrera! I utställningen "Samer i skog" visas en unik
samisk samling. Museet ligger på hembygdsområdet Gammplatsen där det även finns kulturbotanisk trädgård, post- och
telemuseum, sameviste mm.
M E D E L P A D
HYTTOR, SÅGVERK OCH PAPPERSINDUSTRI
Landskapets huvudnäring var fram till slutet av 1800-talet
järnhantering, som skedde vid ett 20-tal mindre järnbruk
och järnmanufakturverk. Malmen fraktades främst från gruvor i Stockholmsregionen. I området fanns skog som kunde
kolas till bränsle för masugnarna. Järnbruk byggdes i Galtström 1673, Lögdö 1685, Sörfors 1765, Torpshammar 1797,
Matfors 1833, Mohög 1857, Sundsbruk 1868 och Nedansjö
1873. Under 1900-talet etablerades världens största sågverksdistrikt runt Sundsvall, som mest fanns 43 exportsågverk. Flottleder byggdes upp och från älvarna kom årligen
tiotals miljoner stockar.
86
F
E14
Föreningen Galtströmståget
FGT, Galtströmsbruk
B Föreningen Galtströmståget driver trafiken vid Galtströms
Ostkustbanans vänner
C OKBv visar gärna upp sina fordon i Svartvik för mindre grupper
Svartviks Industriminnen
D På Svartvik fanns ett varv och en lastageplats för utskeppning
Wifstavarfs Bruksmiljö
och Museum
E Wifstavarf är ett bruksamhälle med en över 200-årig obruten
Österström
F Österström var under 1800-talet centrum för timmerhantering
E
SUNDSVALL
•
DC
B
järnväg. Dels ångbåtstrafik med Ångloket LOKE från 1887 på
helger och onsdagskvällar under juli månad. Från sommaren
2012 blir det möjligt att hyra dressin och själv ta sig fram på
järnvägen. Föreningen äger också Ångfartyget S/S Ophelia –
Galtström som kommer hem till Galtström våren 2012.
Galtströms bruk
GPS: N 62° 9.771', E 17° 30.003'
Tel: 060-381 01 Galtström, 070-312 99 40 Håkan Zaar, ordf
www.galtstromstaget.se
Finns på Facebook
Öppet: se info på hemsida och facebook
efter överenskommelse. Fordonsparken består av tre ånglok,
bland annat OKB H 24, ett ellok, två diesellok, några lokomotorer samt ett flertal vagnar från 20-talet.
Hyvelvägen, Kvissleby
GPS: N 62° 19.047’ E 17° 22.334’
Telefon: 060-56 15 24
www.okbv.se
Öppet: enligt ök
Svartviksväg 22, Kvissleby
GPS: N 62° 19.054’, E 17° 22.185’
Telefon: 060-56 11 55
www.sundsvall.se/museum • www.svartviksdagarna.y.se
Öppet: Infoskyltar finns tillgängliga året om ute på området.
För utställning samt bokning av visning se hemsidor
av virke. Under 1870-talet byggdes ångsågar och 1907 Svartviks sulfitfabrik, som var Europas största. Idag finns en vacker
herrgårdsmiljö med en återskapad köksträdgård och engelsk park
med kägelbana; ett unikt vattentorn, arbetarbostad och kyrka från
1800-talet. I anslutning till Svartviks Café finns en utställning med
en modell av Svartvik som det såg ut på 1930-talet. Här finns sommarcafé, restaurang, lekplats, hotell och loppis.
industrihistoria som omspänner många produkter med den
norrländska skogen som råvara. Här har bedrivits skeppsbyggeri, sågverk, massa- och papperstillverkning. Den ursprungliga
bebyggelsen är i stort sett bevarad med Herrgård, arbetarbostäder, förrådsbyggnader. Bilden visar ett spruthus som numera
är inrett som kapell. Intresseföreningen Wifsta Varfs Historia
har till ändamål att värna och vårda om vår miljö och kulturtarv
och arrangerar guidningar efter ök.
Wifstvarv, Timrå
GPS: N 62° 29.490’, E 17° 21.258’
Telefon: 060-57 22 66
www.vivstavarv.se
Öppet: Wifstavarvsdagen 26 juli. Övrig tid enl ök
45 km från Sundsvall, efter väg 320
GPS: N 62° 38.510’, E 16° 42.546’
Telefon: 070-242 31 75, 0692-510 42
[email protected]
www.holmshembygdsforening.se
Öppet: visning efter ök, vg ring eller kontakta oss via e-post
BpM
och sågning. Här finns herrgård med hotell & restaurang samt
en karusellpaviljong även kallad ”konjaksbespararen”, som
är ett minne från träpatronernas tid. Dessutom finns här en
industrisåg från 1800-talet, pumphus där de gamla tågloken
tankades och en gammal tågkupé. Området är väl skyltat för
guidning på egen hand.
M E D E L PA D
31
N O R R B O T T E N
99
395
SKOG, MALM OCH FÖRSVAR
394
392
E10
99
I
97
374
D
LULEÅ
94
F
356
•
E
H
E4
Norrbottenskusten har sedan länge varit utskeppningsområde för tjära, sågade
trävaror och järnmalm. I slutet av 1800-talet kom två teknologiska genombrott
som avsevärt ökade värdet på de norrbottniska malmfälten: thomasprocessen
1878 som gjorde det möjligt att använda den fosforrika järnmalmen och järnvägarna som sänkte transportkostnaderna.
Landskapet tillkom 1810 efter kriget med Ryssland och många av landskapets
museer berättar om försvaret av övre Norrland, inte minst från Kalla kriget-tiden.
CG
373
• PITEÅ
B
www.historiskskogsexport.se
E4
Ekomuseum Historisk
skogsexport från Kalix älvdal
B Utställningar finns i Björkfors, Karlsborg, Grytnäs, Filipsborg
Flygmuseet F 21
C Flygmuseet F 21 beskriver luftförsvaret av Övre Norrland
Försvarsmuseum Boden
D Försvarsmuseet sätter in Boden och Nordkalotten i ett större
Kalixlinjens museum
E Från 1809 års kapitulation till Kalla kriget, Siknäs och Kamlunge-
Kukkola fiskemuseum
F Kukkolaforsen är ett kulturområde där siken håvas och pastor
och Risön. Länsmuseets utställningar på Vassholmen och i
Kypas vägkojan i Jockfall. Nytt för i år är Ekomuseets nya
På nätet och i telefonen
Kulturum. Audioguider via telefon eller smart telefon finns bl a
www.historiskskogsexport.se
i Kalix, Näsbyn, Kamlungeforsen, Gyljen och Tvärån, BåtskärsÖppet: håll utkik efter skogs- och träindustrihistorien runt om i näs, Rikti Dockas och Skogsarbetarkojorna i Jockfall. På nätet
finns fördjupande filmer, virtuella utställningar, bildarkiv och
i Kalix och Överkalix, samt inte minst på webben
digitala originaldokument. Titta efter ekomuseets nya foldrar!
Norrbottens Flygfottilj Luleå
GPS: N 65° 32.502' E 22° 06.334'
Telefon: 0920-23 41 35, 070-524 85 85, 070-535 89 25
[email protected]
www.flygmuseetf21.se
Öppet: se hemsidan
Granatvägen 2, Boden
GPS: N 65° 48.328’ E 21° 40.664’
Telefon: 0921-628 00
[email protected]
www.forsvarsmuseum.se
Öppet: ons-sön 11-16
Mariebergs Viltfarm
GPS: N 65° 57.436’, E 22° 52.844’
Telefon: 0923-270 66
www.viltfarmen.se • [email protected]
Öppet: välkommen med din förfrågan på telefon eller med
e-post
BpM
Kukkolaforsen, Kukkola
GPS: N 65° 57.884’, E 24° 1.925’
Telefon: 0922-310 00
www.kukkolaforsen.se
Öppet: jun-sep 9-21
BpM
32
NOR R BOTTEN
samt F 21 från 1940-talet. Utvecklingen visas med föremål
och fotografier. Här finns en flygsimulator, JA37 Viggen, som
besökaren kan boka för en flygtur. Fyra specialutställningar:
1. F 19, den svenska frivilliga flygflottiljens insatser i Finland
under vinterkriget. 2. Operation Balchen där amerikanskt
transportflyg undsatte Nordnorge. 3. Haverier i Norrbotten
under andra världskriget. 4. Kalla kriget, dess påverkan på
försvaret och F 21.
perspektiv, där framför allt Bodens roll speglas. Museet är en
resa i svensk försvarhistoria från slutet av 1800-talet till idag,
genom fred och krig sett ur flera perspektiv. Museet riktar sig
till både stora och små - helt enkelt till alla som vill ha större
kunskap om de skeenden som präglat svensk försvarshistoria. I
museet finns kafé och butik. Utomhus finns en museipark med
hinderbana för barn, fordon och pjäser.
batteriet med Fylgias kanoner, 30 sängar i bergrum. Restaurang,
hotell, stugor, 85 bäddar, biograf, konferens, kickoff. Prova och
kör pansarvagn. Bussgrupper och guidade turer. Håv, nätfiske,
vandring och cykelleder i Kalixlinjen. 70 st fordon. 10 km från
korsningen E4-E10 Töre Lägerskola, bo i iglo, militärtält eller
bergrum. Vi hjälper er paketera er historiska resa med Finland.
byggs. Älven är i centrum där de gamla traditionerna fortfarande hålls vid liv. Passa även på att besöka kringliggande kvarnar
där vi idag har konstutställningar, hantverksbutik, restaurang
m m. Sommaren 2015 hoppas vi även att vi fått igång vår gröna
elproduktion. Välkommen!
Norrbottens järnvägsmuseum
G Museet vid Karlsvikshyttans station ger inblick i 120 års
Siknäsbatteriet
H Insprängt i Hörnyberget på ca 60 meters höjd; med enastående
Vitåfors Maskinmuseum
I I Vitåfors 5,5 mil norr om Luleå i Vitådalen finns en samling
Siknäsfortet
GPS: N 65° 50.613', E 22° 41.123'
Telefon: 073-817 19 60
[email protected]
Öppet: jun-aug ons-sön 11-16
BpM
Västra Vitåfors 703
GPS: N 65° 57.474', E 22° 21.817'
Telefon: 070-336 30 88
[email protected]
www.nissesmaskiner.se
Öppet: enligt ök
BpM
Fotograf: Jan Bergsten
järnvägshistoria. 420 m spår i två hallar, ca 140 fordon med
tonvikt på Malmbanan. Trafikdagar: lör-, sön- och onsdagskvällar under juli månad på Gammelstad–Karlsvikshyttans Järnväg,
loktåg eller rälsbuss. Chartertrafik på egen bana och stamnätet.
Rälsbuss, loktåg med plattformsvagnar, ångloksdrivet eller elloksdrivet snälltåg med 1940-talsvagnar.
Nära till Arcus camping med tempererat bad. Ta buss 6 från
Luleå centrum, från E4 avtag Arcus.
utsikt över Törefjärden står Siknäsbatteriet som ett monument
över försvarsvilja. Det uppfördes under kalla kriget som en del
av Kalixlinjen och var på sin tid säkrad för kärnvapen. Kanoner
från pansarkryssare Fylgia om 15,2 cm inbjuder till Siknäsfortet
med fyra våningar inne i berget. Fartygskanoner opererades av
320 man, 32 meter ner i berget. Museum, möteslokaler och 30
bäddar för övernattning. Museet drivs av föreningen Siknäsfortet.
Fotograf: Sten Ekman
Arcusvägen 95, Luleå
GPS: N 65° 35.777’, E 22° 4.066’
Telefon: 0920-25 00 16
[email protected]
www.nbjvm.se
Öppet: jun-aug vard 10-17. 27 jun-16 aug lör-sön 11-16
BpM
av entreprenadmaskiner från 40-talet till 70-talet, mestadels
lingrävmaskiner men även väghyvel och bandtraktor Gminder
kaelble m m. På museet får man se hur bl a grävmaskiner fungerade innan hydrauliken kom.
100-åringar
Skonaren Linnéa
I år har Linnéa seglat i Sverige i 100 år varav 46 år i Egil och
Kerstin Bergströms ägo.
I 100-årspresent önskar sig Linnéa inget högre än att komma i
vattnet efter två långa år på land. Planen är att bjuda in till ett
100-årskalas med sjösättning i juli. Alla presenter till 100-åringen
är välkomna.
SMS Albatross
Den andra juli är det 100 år sedan tyska minkryssaren
SMS Albatross strandade på östra Gotland. Fartyg och besättning
internerades i Sverige. Välkomna att uppmärksamma dagen på
Albatrossmuseet. Det blir minnesgudstjänst, föredrag och konsert.
Fotograf Per Åke Persson
Sirmione
Dagsfärsk bild på Sirmione under renovering inför 100 års dagen.
Vi kommer att fira henne vid Veteranbåtsdagen den 13 juni i Gislövs
läge. Avsikten är att hon skall visas upp seglande i hamnen.
Till höger i bild Bo Rosqvist som är båtfadder till henne. Överst
till vänster Mats Landén och Lasse Winblad som också ingår i
arbetslaget kring Sirmione.
NOR R BOTTEN
33
N Ä R K E
B
C
E18
•
E18
E20
HANDEL OCH SKOR
ÖREBRO
207
204
205
F
E
52
E20
D
50
G
49
50
51
Örebro har från medeltiden och framåt varit en viktig plats för
handels-utbytet mellan jordbruksbygd och bergslagsbygd. Det första
större företaget i Örebro var Örebro gevärsfaktori, grundlagt kring
sekelskiftet 1600 av Hertig Karl. Örebro industrialiserades snabbt
under 1800-talet. Örebro tändsticksfabrik som grundades 1844 blev
innan nedläggningen 1892 landets näst största tändsticksfabrik.
Under 1900-talet blev Örebro och Kumla centrum för den svenska
skoindustrin, se nr 5. Under mellankrigstiden fanns hälften av landets
skoarbetare i området. En förklaring till skonäringens framväxt var
de stora oxdrifterna som gick genom regionen på väg till Bergslagen.
Oxarna gav god tillgång på hudar och skapade goda kunskaper i
skinnberedning.
Garphyttans Industrimuseum
B På 1 300 kvm finns vi i de ursprungliga industrilokalerna från
Karlslunds Herrgård
med trädgårdar
C Karlslund har en spännande historia att berätta. I Anckarsvärds
Laxå bruksmuseum
D Carl Sahlin, disponent vid Laxå bruk åren 1900-1917, grundade
Stenarbetsmuseum Yxhult
E Museum med fokus på den lokala stenindustrin och dess pro-
Svenska Skoindustrimuseet
F Museet är en byggnad i tre våningsplan. På nedre planet visas
Bruksvägen, Garphyttan
GPS: N 59º 18.431’ E 014º 56.508’
Telefon: Museet må 9-10 019-29 51 08.
Övriga tider, Kate 019-29 80 80.
www.garphyttansindustrimuseum.se
Öppet: året runt första sön varje månad 14-16, mån 9-10, när
studiegruppen har sammankomst
Karlslund, Örebro
GPS: N 59° 16.268’, E 15° 8.862’
Telefon: 019-21 62 20
www.orebro.se/karlslund
Öppet: se hemsidan för aktuell information
G:a Tivägen 1
GPS: N 58° 58.763', E 14° 38.013'
Telefon: 0584–129 85, 103 86 eller 41 10 26
Öppet: juli sön 13-17. Övriga tider enl ök
Yxhultsvägen 13, Hällabrottet, Kumla
GPS: N 59° 6.636’, E 15° 13.648’
Telefon: 019-58 80 00
[email protected]
www.kumla.se
Öppet: jun-aug sön 11-17
Sveavägen 19, Kumla
GPS: N 59° 7.556’, E 15° 8.827’
Telefon: 019-58 81 87
www.skoindustrimuseet.se
Öppet: året runt mån-fre 13-17, maj-sep även lör-sön 13-16
34
NÄRKE
1906. Vi har många utställningar, bl.a. motorsågar, tusentals
svartvita bilder, maskinhall, videofilmer om företaget och
trakten. Suzuki Garphyttan är ett hundraårigt företag med fabriker i USA och Kina och med nya ägarna Suzuki även i Japan.
Företaget som är världsledande i sin nisch köper in valstråd
som man förädlar till bilindustrin. Särskilda händelser: 14 maj
kl 10 Tysslingedagen, 14 jun kl 10 Sommargudstjänst, 21 okt kl
19 Temakväll, 28 nov kl 10-16 Julmarknad. Museet och företaget
visas för enskilda grupper efter ök.
magasin visas utställningen Magasinet – om brännvin, gårdsliv
och mekaniska appareljer. I Mejeriet finns Statarmuseet med
ett arbetarhem från 1930-talet. I Tekniska kvarnen ryms ett
modernt och spännande tekniskt museum fyllt av upplevelser
för hela familjen. Missa inte Karlslunds vackra parker och trägårdar. Barnens trädgård är en del av området med piltunnlar,
tematrädgård och labyrint. Följ gärna Parkpromenaden som
med skyltar berättar om svunna tider i bild och text.
museet 1902. Större delen av samlingarna härstammar från hans
tid. De förvaras i en av Laxå bruksherrgårds flygelbyggnader.
Själva byggnaden är uppförd omkring år 1800.
dukter. Här tillverkades ca hälften av den skulpturala fasadsten
som prydde och pryder Stockholms innerstad. I museet som
är inrymt i det ursprungliga stenhyvleriet från 1879 finns en av
Sveriges största samlingar av de gipsförlagor som användes för
stenhuggarnas arbeten. Museet visar också en verkstad med
bl a fungerande stenhyvlar. Här finns även skalenliga modeller
som beskriver miljöer och tekniker kopplade till stenindustrin.
utställningar om skoindustrins framväxt och skomode genom
100 år. De två övre våningarna inrymmer skofabriken BengtarSko AB. Fabriken slog igen 1986 och lämnades då i orört skick
för att bli museum. På fabriken arbetar idag en nåtlerska och
två skomakare med att tillverka slippers för att besökarna ska
kunna se hur det går till. På museet finns ett specialbibliotek
och bildarkiv.
Zinkgruvans Gruvmuseum
Strömslunsv 12, Zinkgruvan
GPS: N 58° 48.672’, E 15° 5.432’
Telefon: 0583-822 36
www.hembygd.se/zinkgruvan
Öppet: v 26-32 samt sön 9, 16, 23, och 30 aug 12-16
G Museet skildrar historien sedan gruvbrytningen började 1857.
Inomhus: arkivrum, brandbil, bibliotek, fotorum, labb, verktyg
och instrument samt geologirum med en gruvmodell. Utomhus:
smedja, gruvmaskiner för lastning och borrning, ambulans och
gruvspel. Man kan åka en tur med gruvtåg till tomteberget. En
kafeteria med kaffe och läsk, bulle, kaka och sockerkaka. Försäljning av vykort, böcker, tröjor och glass. Bildspel om gruvan
visas. Ramp och handikapptoalett finns.
Vem blir
Årets Arbetsmyra 2016?
Känner du någon på ett arbetslivsmuseum som är alldeles
speciell? Någon som kämpar på med sitt museum och
förtjänar att uppmärksammas?
Nominera i så fall hen till utmärkelsen Årets Arbetsmyra!
Nomineringen skickas senast 15 oktober 2015 till:
[email protected]
Eller till:
Årets Arbetsmyra – Arbetets museum,
Laxholmen, 602 21 Norrköping.
Arbetets museum i Norrköping har uppdraget att
stötta landets cirka 1450 arbetslivsmuseer med bland
annat insatser för att öka kompetens, nätverkande
och kunskapsutbyte. Som en följd av detta ger varje
år Arbetets museums vänförening ett pris till en av
alla de eldsjälar som genom sina insatser för våra
arbetslivsmuseer bidrar till ett rikt kulturliv och
bevarandet av vårt kulturarv.
Priset Årets Arbetsmyra omfattar 5 000 kronor som
kommer att delas ut i samband med Museimässan på
Arbetets museum 2016.
Foto: Jenny Blad
2015 - Mimmi Mickelsen
Foto: Fotografica
2014 - Kerstin Bergström
Kontaktperson:
Torsten Nilsson, Arbetslivsintendent
Arbetets museum
070 - 846 08 11
Foto: Maria Eberfors
2013 - Kjell Nordeman
NÄRKE
35
S K Å N E
23
T
o
Q 13
E6
h E20
:
C 8 J
E
W
L
<n
H
17
E4
24
;
23
21
KRISTIANSTAD
JORDBRUK, VARV OCH LIVSMEDELSINDUSTRI
O
•a
R B
=
E22
118
D
X S
Yi e
19
11
E65
E6
E22
21
119
V
df
gp
MN 19
m
klG b
P
9
9
13
•
j
F
I
c
9
U
Z
K
Under 1800-talet inleddes en ekonomisk uppgång i Skåne.
Skiftesreformer och modernisering av jordbruket ledde till
ökad produktion och export. Kring jordbruket byggdes mejerier, brännerier, kvarnar, slakterier och verkstäder inriktade
på livsmedelsindustrins behov. Sockerindustrin fick särskild
betydelse.
Hamnstäderna och fisket ledde till en stor varvsindustri. I norra
Skåne, där jordbrukets förutsättningar var sämre utvecklades
korgmakeri, snickerier och verkstadsindustri.
YSTAD
Artillerimuseet
B Artillerimuseet ingår i Sveriges Militärhistoriska Arv som
Beredskapsmuseet
C Välkommen till Beredskapsmuseet! Sveriges enda museum i en
Bjersunds tegelbruksmuseum
D Tegeltillverkningen vid Bjersund började 1855 och pågick fram
Bjuvs Gruvmuseum
E Gruvmuseet skildrar historien kring den drygt hundraåriga
Blåherremölla
F "Blåherremölla - namnet som en sång är gömt bland kullarna i
truppslagets museum visande hela systemet artilleri med
kanoner, motor-och hästfordon, signalmateriel, instrument,
underrättelsematerial och ammunition etc. Dessutom finns
hantverksutrustning från ett gammalt regemente med mera.
Samlingarna är mycket omfattande och täcker tiden från cirka
1790 till år 2000. Handikappvänligt, fri parkering, lekplats och
kaffeservering.
Köpingevägen 86-30, Kristianstad
GPS: N 55° 59.03', E 14° 08.70'
Telefon: 044-12 19 03, 12 20 50
www.artillerimuseet.se
Öppet: maj-sept enligt hemsidan.
Grupper kan beställa april-okt
Djuramossavägen 160, Viken
GPS: N 56° 7.730’, E 12° 38.403’
Telefon: 042-22 40 39
[email protected]
www.beredskapsmuseet.com
Öppet: säsongsstart 14 april. Militärhistoriska dagar med stridsvagnsuppvisning m m. Läs mer på vår hemsida. Välkomna!
Bjersundsvägen, Bjärred
GPS: N 55° 42.614', E 13° 1.694'
Telefon: 070-601 16 18
[email protected]
Öppet: jun–aug sön 13–16. Övrig tid och grupper enligt ök
Ågatan, Bjuv
GPS: N 56° 5.299’, E 12° 55.211’
Tel: 042-458 54 62, 042-458 50 00
www.bjuv.se
Öppet: se hemsida eller vg ring för information
Blåherremöllevägen 10, Maglehem
GPS: N 55° 45.796', E 14° 9.400'
Tel: 044-35 15 05, 070-867 02 78
www.blaherremolla.se • [email protected]
Öppet: främst sommartid. Övrig tid enligt ök
36
SK ÅNE
underjordisk försvarsanläggning från andra världskriget. Beredskapsmuseets utställningar berättar om människorna och striderna, kvinnorna i hemmet och männen ute i fält, ransoneringstider och vardagsbestyr. Sveriges största vapenhistoriska utställning visas i den underjordiska stridsledningscentralen. Kanonen
Maja visas i sin bunker, där hon stått på post sedan år 1940 för
att skydda Sverige från angrepp. Cafeteria och museibutik med
bland annat souvenirer, musik, affischer och leksaker. Guidade
visningar arrangeras. Läs mer på beredskapsmuseet.com.
till 1887. Då lönade det sig inte längre med små tegelbruk.
Familjen Kockum hade en sommarvilla på tomten och därför
har tegelbrukets byggnader bevarats. De användes för t ex
champinjonodling och potatisförvaring. 1985 var tegelbruket
renoverat och hade gjorts till ett museum med tegelmästarebostad, tegelugn, kolkällare, torklada och stall.
gruvdriften i Bjuv, Billesholm och Ekeby. Så sent som 1979
stängdes det 60 meter djupa schakt 3, i vars maskinhus museet
är inrymt. Här får vi en god bild av arbetets art och miljön i
gruvan, bl a genom fullskalemodeller av kolhuggare och dragare. Vi ser hur bondbyn förvandlas till brukssamhälle och hur
folkrörelserna tar över bondesamhällets roll för människornas
umgängesformer. Arbetarrörelsen, Väckelsen, Nykterhetsrörelsen och idrotten skildras också.
Österlen", så börjar första strofen i en dikt av Anders Österling.
Här kan du njuta i en osannolikt vacker natur- och kulturmiljö.
Den gamla vattenmöllan är intakt och maler fortfarande. Du
får se hur möllaren och drängen bodde. I kaféet och galleriet
kan du i lugn och ro få kaffe med hembakade våfflor eller något
annat gott. Bak- och Mölledagar arrangeras. Guidade turer.
Blåherremölla blev byggnadsminnesförklarat 2012.
Borgquistska Hattmuseet
G Borgquistska - ett annorlunda hantverksmuseum som visar till-
Algatan 35, Trelleborg
GPS: N 55° 22.467’, E 13° 9.224’
Telefon: för bokning av guidad visning 0410-197 46.
Övrig info 0709-40 89 60
[email protected]
www.gamlatrelleborg.se
Öppet: guidad visning sista helgfria lördagen i varje månad
kl 13 eller enl ök
verkning av mössor, hattar och pälsar i ursprungliga autentiska
lokaler. Per Borgkvist startade verksamheten 1866 i nuvarande
lokaler på Algatan 35 i Trelleborg. Rörelsen bedrevs sedan
vidare i tre generationer fram till 1978. Nu 36 år senare visar
Föreningen Gamla Trelleborg Borgquisttillverkade produkter,
mönster, hattstockar, symaskiner, specialverktyg, brevväxling,
bokföring m m – allt i original! OBS! Trappa upp till museet med
dubbla ledstänger.
Centrum för Arbetarhistoria
H Centrum för Arbetarhistoria finns invid den pulserande Eriks-
Folkestorps Brännerimuseum
I Bränneriet i Folkestorp byggdes 1908-09 av Rickard Weibull.
Föreningen Veteranjärnvägen
(FVJ)
J Dressinuthyrning på Veteranjärnvägen Klippan (Nybygget) –
Garverimuseum
K Garverimuseet är inrymt i ursprungliga garverilokaler.
Grafiska Museet
L Teknikutvecklingen i grafiska branschen medförde stora föränd-
Hässleholms filfabrik
M Filfabriken startades 1916 och drevs fram till hösten 1986 då
Han arrenderade Folkestorps Gård, som då tillhörde Vittskövle
gods. Här brändes sprit av potatis. Sista arbetsdagen vid bränneriet var den 27 april 1971. Anläggningen har sedan rustats
i flera omgångar och förklarades 2005 som byggnadsminne.
Museet ingår i Gärds Härads Hembygdsföreningens samlingar.
Det finns ännu många byggnader som rymt gårds och andels
brännerier ute i det skånska landskapet. Det är endast i Folkestorp, som utrustningen är bevarad.
Olseröd
GPS: N 55° 47.302’, E 14° 8.946’
www.hembygd.se/gards-harads
Öppet: Guidade visningar för grupper efter ök
på tel 044-35 06 57, mån-fre 8-14
Entré 30 kr
Klippan
GPS: N 56° 7.812’, E 13° 7.675’
Telefon: 0435-103 02
www.veteranjarnvagen.se
Öppet: i lokstallarna sön i juli 12-16. Samt under arbetsdagar, övrig tid se hemsida. Dressinuthyrning 0435-44 17 73
jun-aug tis-sön , apr-maj sep-okt endast förbokning
Fredriksdals Museer och Trädgårdar, Helsingborg
GPS: N 56° 3.466’, E 12° 42.485’
Telefon: 042-10 45 24
www.grafiskamuseet.se
Öppet: maj-sep dagligen 11-16. Okt-april vardagar 11-16
Museivägen
GPS: N 56° 9.844’, E 13° 45.754’
Telefon: 0451-313 00, 109 55
www.hembygd.se/vastra-goinge
Öppet: fabriken visas efter ök, vg ring
Borgquistska
hattmuseet
gatan i hjärtat av Landskrona. I det gamla fina kvarteret Norra
Förstaden finns universitet, museum, arkiv under samma tak.
Ett kunskapscentrum för dig som är intresserad av arbetets och
arbetarnas historia.
Skolallén 1, Landskrona
GPS: N 55° 52.431’, E 12° 49.866’
Telefon: 076-148 41 42, 0418-144 40
www.arbetarhistoria.org
Öppet: ring för information
Strömmens strädde, Simrishamn
GPS: N 55° 33.372', E 14° 21.132'
Telefon:0414-605 88, 070-862 52 97
www.garverimuseet.com • [email protected]
Öppet: 27 jun-1 aug, ons och lör 13-16. Övrig tid enl ök
2014
Ljungbyhed. Cykla dressin och njut av den omväxlande och
fantastiska naturen vid Söderåsen. Under april-maj och sep-okt
endast förbokningar. Detta rekommenderas även övrig tid.
Öppet hus i lokstallarna i Klippan under söndagar i juli.
Magnifikt rundstall med vändskiva. Här visas en helt unik
samling av gamla ånglok och vagnar från de skånska privatbanorna. För trafikdagar med veterantåg och övriga arrangemang, se hemsida.
Byggnaden härstammar från början av 1700-talet. Det första
mekaniska garveriet påbörjades i Simrishamn 1808 och AB
Ehrnberg & Sons Läderfabrik var en gång det största garveriet i
Norden med över 600 anställda och export till över 50 länder.
Förutom den permanenta utställningen som visar gamla verktyg
och arbetsmetoder har man varje år speciella utställningar om
garverinäringens utveckling och historia.
ringar under den senare delen av 1900-talet. Blysättningen försvann och datatekniken tog över, kvar blev gamla maskiner som
betraktades som trotjänare och nästa steg var bara skrotning eller som museiföremål. Grafiska Museet tog hand om dessa gamla
trotjänare när museet tog form 1990 och sedan dess har museets
maskinpark vuxit i storlek då flera företag lämnat sina klenoder.
Idag är man nordens största grafiska museum som på ett levande
sätt visar handsättning, maskinsättning, boktryck, koppartryck,
stentryck, handbokbinderi och papperstillverkning.
verksamheten lades ner. Här högg man filar till industrier i hela
landet. Samtliga maskiner, filämnen och verktyg lämnades kvar.
Efter några år i glömska och vandalisering är nu fabriken restaurerad till ursprungligt skick. Det är troligen den enda hela
filfabriken som finns i Sverige.
SK ÅNE
37
Hässleholms Museum
N Hässleholms Museum visar de flesta stridsfordon, tillsam-
Iföverkens Industrimuseum
O Bruksmuseet invigdes i september 1996 och speglar brukets
Johannamuseet
P Johannamuseet är ett tekniskt och allmänt museum med tre
Norra Kringelvägen 9, Hässleholm
GPS: N 56° 9.685' E 13° 47.026'
Telefon: 0451-418 94
www.hassleholmsmuseum.se
Öppet: 2-31 maj lör-sön 10-16. Jun-aug 10-16. 5-27 sep lör-sön
10-16. Midsommarhelgen stängt. Övriga tider enl ök
Storgatan 45, Bromölla
GPS: N 56° 4.567’, E 14° 27.976’
Telefon: 0456-290 47
www.ifomuseum.blogspot.com • [email protected]
Öppet: maj-aug tis-fre och sön 13-16. Midsommar stängt. Övriga
tider efter ök
mans med en stor samling av militära hjulfordon som använts i
Hässleholms garnison. Med övrig försvarsmateriel utgör detta
en av de största militärfordonssamlingarna i landet. Museet
ställer även ut en samling av hästfordon som tidigare tillhört
Hovdala och Maglö slott. Ett antal enklare vagnar och redskap
som använts av näringarna i trakten av Hässleholm visas. En
utställning av brandväsendet under nästan 300 år visas med
olika fordon och materiel.
historia från starten 1887 fram till dagens företag. En del av
museet fungerar också som utställningslokal för tillfälliga
konstutställningar. På museet visas de arbetsmetoder som
använts sedan första början i sin naturliga miljö samt ett urval
av de produkter som har tillverkats under olika epoker. I anslutning till museet finns även en keramisk verkstad där konstnärer
arbetar i samarbete med museet för att levandegöra delar av
den historiska produktionsprocessen.
Handikappanpassat. Fri parkering.
fungerande positiv, europas första mångtillverkade elbil från
1919, leksaker och olika miljöer. Här finns olika stationer för
barnen att leka i. Huvudelen av innehållet fungerar och lånas
ut till TV och filminspelningar. Det finns kafé, butik samt
djurhagar.
Sandåkra E 65, Skurup
GPS: N 57° 23.804' E 15° 5.837'
Telefon: 0411-427 80
[email protected] • www.johannamuseet.se
Öppet: maj och sep 11–16. Jun-aug alla dagar 10–17
Järnvägens Museum Ängelholm Q
Upptäck järnvägens historia i spännande miljöer! Välkommen
till ett modernt upplevelsemuseum för hela familjen. På vår
Banskolevägen 11, Ängelholm
stora modelljärnväg visas järnvägshistorien med rullande tåg
GPS: N 56° 14.641’, E 12° 51.317’
från alla epoker. I simulatorn Locomotion färdas du i ånglok på
Telefon: 0431-46 89 20
1800-talet och i X2000 idag och känner skillnaden! Museet
www.jarnvagensmuseum.se
har ett varierande programutbud med tillfälliga utställningar,
Öppet: tis-sön 10-16. Jun-aug alla dagar 10-17. Midsommarhelg, skollovsaktiviteter, veterantågturer, familjedagar och mycket
julafton, juldag och nyårshelg stängt
annat. I vår butik kan du köpa souvenirer, böcker och leksaker
samt fika.
Järnvägsmuseet
R Järnvägsmuseet i Kristianstad bjuder in till spännande upple-
Kronetorps mölla
S Kronetorps Mölla från 1841 är en av Skånes största väderkvar-
KVS-museet
T KVS-museet invigdes 2003 och speglar i ord och bild 100 års
velser och nya kunskaper för unga besökare såväl som redan
tågfrälsta entusiaster. Järnvägsmuseet rymmer spårområde,
vagnhall, utställningslokal och har lok, vagnar och rälsbussar
från slutet av 1800-talet och 1900-talet. Varje sommar visar
vi en tillfällig utställning med anknytning till järnvägen. 2015
presenterar vi "Olsson i Snogeröd". Järnvägsmuseet drivs i
samarbete med ÖSJ-föreningen. Välkommen!
Fotograf: Evelyn Thomasson
Västra Storgatan 74, Kristianstad
GPS: N 56° 1.313' E 14° 9.810'
Telefon: 044-13 57 23, 044-13 52 45
[email protected]
www.regionmuseet.se
Öppet: se hemsida
nar av holländsk typ. Intill möllan ligger den gamla möllarebostaden. Båda byggnaderna är byggnadsminnesförklarade.
Burlövs Mölleförening visar möllan och kan dessutom köra den
om vädrets makter vill.
Arlöv
GPS: N 55° 37.918’, E 13° 5.460’
Telefon: 040-43 90 00
www.burlov.se
Öppet: jun-aug sön 13-16. Övrig tid enligt ök
Victorias väg 11, Vejbystrand
GPS: N 56° 18.896', E 12° 46.040'
[email protected]
www.kvsmuseum.se
Öppet: midsommarhelg-mitten av aug dagl 14-18. Mer info se
hemsida. Övrig tid enl ök
38
SK ÅNE
vårdhistoria på Kronprinsessan Victorias kustsanatorium, ett
sanatorium som skapade en hel by. Filmförevisning, modeller
och inrett patientrum från 1920-talet. På andra våningen utställning om byn Vejbystrands historia. Museet är inrymt i en
av sanatoriets byggnader, beläget i närheten av sandstranden.
Lantbruksmuseet
U Lantbruksmuseet är inrymt i ekonomibyggnaderna till en
Lekoseum
V I södra Sverige stod den svenska leksaksindustrins vagga och
Ljungbyheds Militärhistoriska
Museum
W Museet är inrymt i husarernas gamla officersmäss från 1860 och
Malmö Brandkårs
Museiförening
X
Museispårvägen i Malmö
Y Här kan besökarna åka spårvagn på gammaldags sätt. Spår-
Museum & Arkiv på Kivik
Z Kiviks museum är ett av Österlens äldsta och största hem-
Nyvångs gruvmuseum
8 Museet, inhyst i en förutvarande maskinhall, drivs ideellt av
gård. Stallet, ladugården och svinstian visas som de såg ut
när gården var i bruk. Inredningen består delvis av kalkflis.
Vagnar och redskap från sent 1800-tal och första hälften av
1900-talet visas i övriga utrymmen. Dessutom finns en serie
modeller som visar hur redskapen användes. I biblioteket
finns bl.a. arkivalier från den gamla Lantmanna- och lanthushållsskolan.
Ystadsvägen, Hammenhög
GPS: N 55° 30.062’, E 14° 8.897’
Telefon: 0705-27 79 74
www.hembygd.se/sydostra-skane/
Öppet: jun-aug. Övrig tid efter ök
i den föddes, ett av världens mest kända leksaksföretag,
BRIO eller som det kallades från början ”Bröderna Ivarsson
Osby”. Här finns utställningar med våra äldre träleksaker,
Barbie, Märklin-tåg och spel. En våning ner arbetar Tomtens
små nissar året runt med våra gamla maskiner och verktyg.
BRIOgatan 1, Osby
GPS: N 56° 22.764’, E 13° 59.601’
Telefon: 0703-30 35 25
[email protected]
www.lekoseum.se
Öppet: året runt, vg ring för information
visar traktens militära historia allt från mitten av 1600-talet till
1998 då flygflottiljen F5 lades ner. Här finns detaljer från husarer,
dragoner och infanterister som övade på ljunghedarna. Från 1910
har det flugits från dessa fält. Tusentals piloter har utbildats här.
Flygfältet är fortfarande igång och är världens äldsta flygplats.
Många föremål finns i museet såsom flygmodeller, motorer och
annan utrustning.
Tummelisas väg 4, Ljungbyhed
GPS: N 56° 04.745', E 13° 13.887'
Telefon: 0435-44 04 19, tis 9-13
www.lmhm.se • [email protected]
Öppet: 12 maj-14 sep lör-sön 11-17. Övriga tider enl ök
Drottninggatan 20, Malmö
GPS: N 55° 36.155’, E 13° 0.582’
Telefon: 046-540 51 95
[email protected]
www.brandmuseumrsyd.se
Öppet: enligt ök
Banérskajen/Fiskehoddorna, Malmö
GPS: N 55° 36.350' E 14° 13.617'
Telefon: 040-12 84 71
www.mss.se
Trafiksäsong 30 maj-27 sep lör-sön 12-16
Bredarörsvägen no 1, Kivik
GPS: N 55° 41.104', E 14° 13.617'
Telefon: 070-512 08 30, 072-316 61 15
[email protected]
www.kiviksmuseum.se
Öppet: året runt, se hemsida för tider. Övrig tid enligt ök.
Välkomna!
Gruvgatan, Nyvång
GPS: N 56° 7.834', E 12° 54.419'
Telefon: 042-541 59
www.nyvangsgruva.se
Öppet: maj-aug lör-sön 14-17. Övrig tid enligt ö k, guide.
Handikappanpassat
Malmö Brandmuseum bedrivs av Malmö Brandkårs Museiförening som är en del i Museiverksamheten Räddningstjänsten Syd.
Museiföreningens medlemmar kommer från PRO-Brandkåren,
Malmö Frivilliga Brandkår och Malmö Juniorbrandkår samt
intresserade anställda inom Räddningstjänsten Syd. Museet
saknar fordonssamling men har i övrigt ett brett utbud av brandhistoriskt material liksom foto- och pressklippsarkiv, litteratur,
modeller, uniformer och larmställ. Som ett komplement till
museet finns numera även ett digitalt museum.
vägstrafik med en eller två vagnar från 1906 respektive 1928
på sträckan Banérskajen/Fiskehoddorna - Stadsbiblioteket Malmöhus slott. Även andra vagnar kan förekomma. Linjen går
genom Slottsparken i Malmö – parkernas stad.
bygdsmuseer med tusentals föremål och bilder, och ett stort
forskningsarkiv. Kivik var en av Sveriges största rederiorter, här
finns Skandinaviens största marknad, och en av landets äldsta
biografer, ännu i bruk. Bland våra många fornminnen märks
bl a Kungagraven. Museet skildrar historien i utställningar,
böcker och ljud- och bildspel om jordbruk, fiske, hantverk,
industri, skola och brandförsvar. Temautställningar 2015,
svenska afrikafarare och 100 år sedan 1:a världskriget!
föreningen Nyvångs Gruva och har byggts upp av trotjänare
som själva arbetat som gruvarbetare eller fogdar under många
år. Ett besök ger en god bild av gruvarbetarens slit i Skandinaviens största kolgruva, hans vardag såväl ovan som under jord
samt familjelivet i ett typiskt gruvsamhälle, vilket byggdes upp
efter engelsk förebild i början av förra seklet. Vi visar gärna en
film från 1934, ca 20 min. Entré 20 kr, barn fritt, grupp min
200 kr.
SK ÅNE
39
Onslunda Hembygds- och
Borstmuseum
9 Museet är inrymt i en fyrlängad skånegård från 1800-talet, och
Paul Jönska Gården
: Paul Jönska Gården är en gammal skeppargård från 1880-talet.
Plastens hus
; Se en unik samling plastprodukter och en utställning på
Råå museum för fiske
och sjöfart
< Museet, som berättar fiskarnas och sjömännens historia, finns
S:ta Annas Gille i Åhus
= Anders Håkansgården från 1850-talet rymmer en stor samling
Silversmedjan
a Silversmederna från den medeltida staden Vä flyttade sin
Sirmiones Skeppslag
b Sirmiones Skeppslag har sin verksamhet i Gislövs läge. För-
är beläget mitt i Onslunda by på Österlen. I längorna runt den
kullerstensbelagda gårdsplanen finns förutom gängse föremål
Stationsvägen 6, Onslunda
representerande hembygdsmuseet, även Sveriges enda ofGPS: N 55° 35.879’, E 14° 3.156’
fentliga borstmuseum med borstbinderi. Här bedrivs kursverkTelefon: 0417-300 60
samhet i borstbindning och prova-på för enskilda och mindre
www.onslunda-borstmuseum.se
grupper som får lära sig att binda en egen borste. Försäljning av
Öppet: maj-sep vard 11-14. Alma Trapps affär: hela året mån-fre handgjorda borstar i Alma Trapps affär på museet. Numera leverantör av borstar till Kungliga Slott och kyrkliga församlingar.
9-14. Boka ditt besök för guidning/prova på borstbindning!
Dess interiör är intakt från den tiden. Både huset och den unika
Skeppargatan 18, Viken
trädgården är byggnadsminnesförklarade.
GPS: N 56° 8.656', E 12° 34.383'
Telefon: 073-980 88 66
[email protected]
www.vikensbyaforening.se
Öppet: 21 jun-30 aug sön 15-17. Övriga tider enl ök. Trädgården
är alltid öppen för besök
Hässleholmsvägen 6, Perstorp
GPS: N 56° 8.152', E 13° 23.910’
Telefon: 0435-393 03
[email protected]
www.plastenshus.se
Öppet: mån-fre 10-16, sommartid 10-17. Se hemsida för ev
ändringar
Museiplanen 1, Råå
GPS: N 55° 59.617', E 12° 44.582'
Telefon: 0422-611 31
[email protected]
www.raamuseum.se
Öppet: se hemsidan
Anders Håkansgården, Kavrövägen 2 i Åhus
GPS: N 55° 55.435’, E 14° 17.305’
Telefon: 070-945 70 40
www.annasgille.com
Öppet: 28 jun-16 aug 14-17. Arbetsdagar tors 9-12.
Grupper är välkomna hela året efter tidsbeställning
Kyrkogårdsgatan 8, Kristianstad
GPS: N 56° 1.430’, E 14° 9.456’
Telefon: 044-21 02 04
www.silversmedjan.org
Öppet: efter ök, vg ring
Gislövs läge hamnen
GPS: N 55° 21.388', E 13° 13.731'
Telefon: 0410-33 50 00
[email protected]
www.sirmiones-skeppslag.se
Öppet: se hemsida
40
SK ÅNE
Plastens hus - plastens vagga i Sverige - om hur plasten har
förändrat det svenska samhället. Den första plasten i Sverige
tillverkades i Perstorp. Här kan besökare se en unik samling av
plastprodukter, dokument, anteckningsböcker, reklambroschyrer, fotografier med mera. En historieberättelse i ord och bild
vägleder besökaren genom 125 år av industriell utveckling.
vid Råå hamn i södra Helsingborg. Miljön kring hamnen för
tanken till den tid då Råå var Sveriges största fiskeläge och ett
av de stora segelfartygssamhällena. På museet kan du se hur
Råå formades av denna inriktning på fiske och sjöfart. Spännande föremål och intressanta miljöer visas på ett pedagogiskt
sätt och via audioguiden får berättelserna liv. För barnen finns
agentjakt och olika detektivuppdrag i museets vinklar och vrår.
av föremål, fotografier och arkivhandlingar. Vidare ställs en
mängd föremål ut som visar hur man levde och verkade förr i
tiden. För Åhus typiska yrken och hantverk ges stort utrymme.
Tobaksladan och Repslagarbanan har unika redskap, verktyg
och maskiner. Dessutom visas aktivt repslageri då vi har öppet
sommartid. Kaffeservering och försäljning av många olika skrifter och av DVD-filmer om Tobaks-odling, gamla hantverkare
samt ålfiske. Handikappanpassad toalett.
verksamhet till fästningsstaden Kristianstad 1614. Stadsprivilegierna var tvingande. Flera kända silversläkter har sitt ursprung
i Kristianstad. Ett omfattande silverhantverk har präglat staden
långt fram i modern tid. Hantverkstradition och gediget kunnande lever vidare i och genom Silversmedjan, som under en
period hade ca 20 anställda. Den unika maskinparken och de
utsökta verktygen är fortfarande i bruk. Smedjan är den bäst
bevarade silversmedjan i norra Europa och unik i sitt slag.
eningens inriktning är att ta vara på kulturarvet av båtar och
bruksföremål som fanns i Gislövs läge. I vår veteranbåtshamn
har vi skapat ett flytande museum och intill i det gamla hamnkontoret finns idag ett museum där vi visar hamnens betydelse
och utveckling under 1900-talet. Sillabåten är en kopia av en av
de fiskebåtar som fiskade på Skånes sydkust under 1900 talet.
För mer information besök vår hemsida sirmiones-skeppslag.se
Skånska Järnvägar
– Ångtåget på Österlen
c
Spinneriet Strömsborg
d
I början av 1800-talet växte ett stort industriområde fram i
Strömsborg, söder om Osby. Kraften fick man från Helgeåns
forsar och fall. Här anlades en klädfabrik, spinneri och färgeri.
Efter 1960-talet har fabriken ägts av Osby Hembygdsförening
och restaurerats så att man idag kan köra maskinerna som förr.
För visning av en unik sevärdhet v.g. ring.
Sveriges Hembygsförbund utdelade Byggnadsvårdspriset 2009
till Spinneriet Strömsborg.
TRII N DU S
Å R ET S
1
1
0
2
M INNE
Statarmuseet i Skåne
e
En gammeldags guppig grusväg, ett möte med tystnad, stillhet, vind i
träden med tanke att uppmuntra, samtala och väcka nyfikenhet.
Statarmuseet – statar- och lantarbetarfamiljernas berättelse
För alla – tillgängligt, taktilt, öppet ute & inne
Pedagogik & Barn – allt för den gränslösa nyfikenheten
Djur – höns, kaniner, grisar
Evenemang – i samklang med årstider & historiens vingslag
Konferens – annorlunda & kreativt
Butik & skafferi – ting & egna produkter
Kafe/Kök – hembakat, hemlagat, hemodlat, hemtrevligt
Brösarps stationsväg 3
GPS: N 55° 44.101’, E 14° 7.476’
Telefon: 0414-730 15
www.skanskajarnvagar.se
Öppet: 14 jun–30 aug sön. 29 nov och 6 dec. 7–30 jul tis–tor
Strömsborg, Osby
GPS: N 56° 23.029’, E 14° 0.185’
Telefon: 0479-135 91
Öppet: efter ök, vg ring Sven-Åke Arneberth 0479-135 91
En mil öster om Malmö intill Bokskogen mellan Torups slott
och Bara i Svedala kommun
GPS: N 55° 34.291’ E 13° 12.390’
Telefon: 040-44 70 90
[email protected]
www.statarmuseet.com
Öppet: t om 3:e advent. Start v 2 tis-fre 10-15. Start v 8 lör-sön
11-16. Jul-aug tis-sön 11-17. Bokning enl ök
På Österlen i Skåne bedriver Skånska Järnvägar trafik med
ångloksdragna tåg på sträckan Brösarp-S:t Olof. Upplev en
gammaldags järnvägsresa då man reste på träbänkar, stinsen
var kung i samhället och lokföraren alla barns idol. Kafé finns
på stationen i Brösarp och kiosker både i Brösarp och S:t Olof.
För tider, priser, specialdagar samt aktuell information, se vår
hemsida.
Svarta Bergen
f I Hägghult väster om Lönsboda började man redan 1899 bryta
Svenska VävstolsMuseet
g Svenska Vävstolsmuseet öppnades 1995. Här finns en per-
Sveriges Cirkusmuseum
h Sveriges Cirkusmuseum öppnades 2007 i Ingelsträde utanför
Teatermuseet scen- och
manegekonst
i I biskopshuset, nära Petri kyrka, finns Teatermuseets lokaler.
Hägghult, Lönsboda
GPS: N 56° 23.348’, E 14° 15.013’
Telefon: 0479-202 12
www.svartabergen.se
Öppet: jun-aug 11-17 i vissa byggnader. Övrigt hela året.
Grupper enligt ök
Hantverksgatan 14, Glimåkra
GPS: N 56° 18.531’, E 14° 8.192’
Telefon: 044-433 40
[email protected]
www.vavmuseum.se
Öppet: apr-okt tis 18-20, sön 14-16. 15 juni-31 aug även
ons-tor 14-16. Grupper efter ök vg ring
Skolan Ingelsträde, Ingelsträde
GPS: N 56° 11.144', E 12° 37.892'
Telefon: 042-21 70 01, 070-461 47 83
[email protected]
Öppet: lör-sön 12-15. Övrig tid ring Max Carling 0704-614
783/0768-725 950 el. Acka Juntunen 042-366 000
Kalendegatan 5 C, Malmö
GPS: N 55° 36.368’, E 13° 0.170’
Telefon: 040-12 48 83
[email protected]
www.teatermuseet.com
Öppet: tis, fre-sön 13-16
den hårda och vackra bergarten diabas. Som mest arbetade 128
man i stenbrottet som sägs vara världens största diabasbrott.
Kring det 900 meter långa, 60 meter djupa och vattenfyllda
stenbrottet finns numera servering, butik, fotoutställning och
spännande diabasskulpturer. En unik industrimiljö som nu
gjorts till ett unikt friluftsmuseum, där Du kan ströva omkring
bland gamla kranar och byggnader eller upp på de väldiga
stenhögarna.
manent utställning av vävstolar, redskap och ett omfattande
bibliotek med textila böcker. Årligen arrangeras 8-10 utställningar med textil konst och traditionellt hantverk med betoning
på handvävning. I Galleri Hyttmästaren visas även utställningar
av annan konst och konsthantverk. Museet arrangerar också intensivkurser i olika textila tekniker. Vävdagarna i Glimåkra är
ett årligt återkommande nätverksprojekt som sker i samarbete
med utbildningar, föreningar och företag i vävbranschen.
Höganäs. Initiativtagare och handhavare är Max Carling, cirkusartist och musiker. Museet är inrymt i den gamla byskolan
och visar bland annat rekvisita från svenska och utländska artister som insamlats av Cirkusakademien i Stockholm under en
30-årsperiod. Historiska affischer, facklitteratur, tidningsklipp
och tusentals fotografier finns i Cirkusarkivet, Stopvägen 123,
168 36 Bromma. Epost: [email protected]
Vi har permanenta utställningar om Malmö Teater, Hippodromteatern och Malmö Stadsteater. I Skånerummet om Edvard
Persson, Nils Poppe, Birgit Nilsson och Jan Malmsjö. 2015
utökad utställning om Malmö Stadsteater med anledning av
70-årsjubileet. Mars till augusti – utställning om tenoren Olav
Gerthel samt andra tenorer som verkat i Malmö. Från september – utställning om skådespelaren Ernst-Hugo Järegård och
om MAF, Malmö Amatörteater Forum.
SK ÅNE
41
Traktorängens museum
j
Trelleborgs Frisörmuseum
k Ett litet fast stort, charmigt frisörmuseum med allt från då till
Trelleborgs Sjöfartsmuseum
l Trelleborgs Sjöfartsmuseum Sjöfart och Fiske. Trelleborgs
Tykarpsgrottan
m
Gå under jord och upptäck Tykarpsgrottans magiska värld!
Med sina vackra pelarsalar och långa labyrinter är gruvan som
hämtad ur sagorna. Uthuggen för hand av drängar och pigor
under århundraden, är gruvan ett arbetslivsmuseum utöver det
vanliga! Guidade turer i gruvan, café ovan jord, presentbutik
och camping med övernattningsstugor, allt i en rofylld landsbygdsmiljö.
Wallåkra Stenkärlsfabrik
n
När kolet bröts kom leran i dagen, trampad av dinosaurier för
180 miljoner år sedan. Än idag formas denna lera för hand
till de skönaste kärl, där dåtid och nutid förenas på det mest
självklara sätt. Wallåkra Stenkärlsfabrik, anno 1864, ligger
naturskönt inbäddad i Rååns dalgång. En plats att njuta livets
goda, en unik miljö, en krog med utsökt mat och en fabrik som
är en kvarleva från en skånsk industri- och hantverksepok, ett
kulturarv värt att bevara.
Ängelholms Flygmuseum
o
Ängelholms Flygmuseum inryms i en hangar från 1945. Här
finns flygplan från 1943 till 2003, miljöer och objekt från
anställdas och värnliktigas vardag samt ”hemliga” ledningscentraler från kalla krigets dagar. Spaka själv i museets flygsimulatorer. Välj bland flygböcker, flygfilmer, profilkläder, leksaker
och ett unikt utbud av prisvärda byggmodeller i en välfylld
museishop. Koppla av i cafeterian med nybryggt kaffe, kakor,
läsk och glass. En upplevelse för alla åldrar.
Örnanäs Kulturreservat
p
Skogvaktarevägen 47-24, Ystad
GPS: N 55° 26.403', E 13° 54.665’
Telefon: 070-598 00 94
[email protected]
www.traktorangen.se
Öppet: juli lör-sön 11-16. Grupper och övrigt enl ök
nu. Trelleborg har det enda frisörmuseet i Sverige och det tack
vare entusiasten Torsten Nilsson. Nu guidar också barnbarnet
Joakim på frisörmuseet så att kunskapen kan föras vidare. Den
första permanentrullen är från 1907.
Östergatan 1, Trelleborg
GPS: N 55° 22.426', E 13° 9.601'
Telefon: 0410-33 48 85
[email protected]
Öppet: enligt ök
Fotograf: Roland Hallengren
Gråbrödersgatan 12
GPS: N 55° 22.619', E 13° 8.922'
Telefon: 0410-195 45
[email protected]
www.trelleborgssjofartsmuseum.se
Öppet: 1 apr-30 nov helgfria veckor lör-sön 13-16. Gruppvisning
för guidade turer vg ring 0410-195 45
Tykarp 7169, Hässleholm
GPS: N 56° 7.097', E 13° 49.548'
Telefon: 0451-350 87
[email protected]
www.tykarpsgrottan.net
Öppet: maj-sept, för öppettider besök vår hemsida
BpM
Drejarestigen, Vallåkra
GPS: N 55° 57.726’, E 12° 51.082’
Telefon: 042-990 31
www.wallakra.com
Öppet: året om! För öppettider se vår hemsida
Valhall Park, Drakenvägen 5
GPS: N 56° 17.293’, E 12° 50.751’
Telefon: 0431-148 10
www.engelholmsflygmuseum.se
Öppet: sep-maj lör-sön 10-17. Jun-aug alla dagar utom midsommar 10-17. Se hemsida för ev ändrade tider. Gruppbesök hela
året 070-35 29 171
Fotograf: Ulf Ohlsson
Vi visar traktorer från 1929-1972. Spännande resa genom traktorns utveckling. Kaffeservering.
sjöfarts historia. Avdelningar: Fiske-Båtmotorer-Nautiska
instrument-Stuveri-Rederi-Spedition och Färjetrafik samt arrangerade interiörer. Ett stort antal modeller av Trelleborgsfartyg. Olika bildspel som berör sjöfart och fiske inom kommunen
visas. Entre 20 kr.
Örnanäs visar på en gårds utveckling i nordöstra Skånes
skogsbygd. Gården omnämns i skrift redan 1584 men visar idag
Örnanäs, Osby
framför allt på bygdens miljö och levnadsförhållanden under
GPS: N 56° 18.812', E 14° 17.689'
1800- och 1900-talet. Örnanäs har ett av de bästa exemplen på
www.ornanas.se
de bondeskogar som växte fram i början av 1900-talet men som
Öppet: Vandra gärna i skog och mark med guidning genom QR- idag är mer sällsynta. Boningshuset har under många år varit
koder eller broschyrer. Boningshuset öppet en sön i mån under en plats för undervisning i ålderdomlig byggnadsteknik. Idag
sommarhalvåret.
restaureras eldstäderna.
42
SK ÅNE
S M Å L A N D
cn
YQ
:M
BRUKSORTER OCH SMÅFÖRETAGANDE
Redan 500 f.Kr. framställdes järn baserat på myrmalm i landskapet. Järnhanteringens uppsving kom under 1500- och 1600-talen
då utländska smeder lärde ut nya metoder. Smålands sista sjömalmshytta är Åminne bruk vars masugn blåstes för sista gången
1934, se nr 49. Ett annat bruk med lång tradition är Överums
bruk som sedan 1850-talet tillverkat plogar till jordbruket, se
nr 51. Träindustri och glasbruken blev från mitten av 1800-talet
viktiga näringar.
Driftighet, småföretagande och informella nätverk har här skapat
den så kallade Gnosjöandan som sedan 1997 är ett av Gnosjö
kommun registrerat varumärke. Ett för Gnosjöandan typiskt företag är Hylténs, se nr 17.
K
d
OR
26 o
s r
F
; DH
< G
J
30 U
V
k f
31
40
47
31
Bq
g
Cmb
X
40
Z8
23
N
47
= I
P
OSKARSHAMN
37
47
ae
j
34
27
Ei 25
h
•
VÄXJÖ
23
126
Almviks tegelbruksmuseum
B Tegeltillverkningen i Almvik började vid mitten av 1600-talet
Ankarsrum Hbf, Aktiveum®
museum och aktiviteter
C Ankarsrum skapades i och med tillkomsten av Ankarsrums
Aschanska gården
D Ett unikt, bevarat borgarhem från förra sekelskiftet. Släkten
Begravningsmuseet i Ljungby
E Museet visar seder och bruk vid död och begravning under
Björkenäs Moped Museum
F
S
9
T
28
L
l
25
W
p
och pågick ända fram till 1971, då bruket lades ned. Byggnader och utrustning är från 1878 och framåt och finns kvar i sin
helhet. Bruket är upprustat och har gjorts till ett museum med
museisal, skulpturer av arbetare i naturlig storlek m m. En bok
om tegelbruket finns att köpa, liksom tegelstenar och rör. Vi
visar en film om tegelbrukets historia för den som önskar.
Almvik, 1 mil norr om Västervik. Följ skyltar från E22:an.
GPS: N 57° 50.001’, E 16° 26.582’
Telefon: 070-614 01 51, 0490-400 08
www.almvikstegel.se
Öppet: juli mån-fre, sön 13-17. Aug sön 13-17
bruk år 1655, då det uppstod ett rikt ”Bruksrike i Tjust”. När
bruksdöden slog till på 1800-talet satsade Ankarsrum istället
och blev ett av Sveriges största gjuterier med bl a spårkorsningar, projektiler och s k kyrkugnar på upp till 1 200 kg. På
1940-talet hade bruket 12 400 artiklar i sitt produktprogram.
Spisar, kaminer, badkar, emaljskyltar och mycket mera. Se en
del av dessa i våra museer. Ring eller maila så skräddarsyr vi
ert besök!
Valsverksvägen 1
GPS: N 57° 41.916’, E 16° 19.771’
Telefon: se hemsida
[email protected]
www.hembygd.se/ankarsrum
Öppet: se vår hemsida
Aschan kom till gården på 1830-talet. Leo Felix Aschan var
garvare och startade ett garveri på nuvarande Museigården.
Den sista generationen bestod av fem syskon. När den yngsta av
syskonen, Hedda, dog 1984, 101 år gammal, fanns inga arvingar.
Aschanska gården övertogs då av en stiftelse. Hemmet står
kvar i orört skick och när man kommer in i rummen får man en
känsla av att någon i familjen ska dyka upp när som helst.
Norra Storgatan 18, Eksjö
GPS: N 57° 40.057', E 14° 58.240'
Telefon: 0381-361 60
[email protected] • www.eksjo.se/aschan
Öppet: 20 jun-20 aug, visningar dagl 13 (svenska) och 16
(english)
1800- och 1900-talen. Föremålen i utställningen omfattar
samtliga skeden i en begravning från tillkännagivandet av dödsfallet till gravsättningen och speglar därmed en stor del av vår
kulturhistoria, traditioner och riter som inom många områden
är väsentligt förändrade.
Donationsgatan 2, Ljungby
GPS: N56° 50.521 E13° 56.364
Telefon: 0372-671 00
[email protected]
www.svenskakyrkan.se/ljungby/begravningsmuseum
Öppet: enligt ök. Boka via pastorsexp. Öppettider under
sommaren se vår hemsida
Väg 133, följ skyltar Vireda 12, kör 5 km.
GPS: N 57° 58.014’, E 14° 35.448’
Telefon: 0390-330 43, 073-928 75 78
Öppet: maj-sept alla dagar 10-17
E22
35
t
På logen blänker mopeder, motorcyklar och cyklar i långa
rader. Det är en stor samling Anders Arnesson visar upp för
nostalgiska motorfantaster. Silverpilen och Guldpilen finns i
samlingen samt en mängd Huskvarnamodeller från 1920-talet
och framåt. Utställningen rymmer hela 250 mopeder, 50 motorcyklar och trampcyklar från sent 1800-tal fram till moderna
dagar. Entré 50 kr. Grupp 40 kr/pp. Välkommen!
SMÅLAND
43
Bruzaholms Bruksmuseum
G
Eksjö museum
H
Det stora lilla museet i den unika trästaden Eksjö. I konsthallarna visas konst och andra utställningar över aktuella ämnen.
Sommaren 2015 vinylkonst samt modernism av den svensk-tyske konstnären Eric Johansson. Dessutom tre basutställningar:
Albert Engström, Eksjö genom seklerna och Smålands militärhistoriska museum.
Elin Wägners Lilla Björka
I
Elin Wägners Lilla Björka är öppet för besökare under sommaren. Varje år visas olika spännande konstutställningar. Här bodde författarinnan, samhällskritikern, journalisten Elin Wägner
från 1929 och fram till sin död 1949. På Lilla Björka mottog hon
meddelandet om att hon som andra kvinna valts in i Svenska
Akademien. Hennes insatser rörde framförallt kvinnans rösträtt
och jämställdhet, freden och miljön. "Fred på jorden och ett
nytt fredligt förhållande till jorden hör oupplösligt samman".
Emåns Ekomuseum
J
Emåns ekomuseum är beläget nära Emåns källa. Emån är ett av
Europas artrikaste flodområden och klassas som nationalälv.
I vårt museum möter du det intressanta djurlivet. Kvarnen har
anor från 1600-talet. Här startade Svenska Möbelfabrikerna
sin möbelepok i slutet av 1800-talet. På museets innergård har
vi en experimentell vattenanläggning. Ekologisk butik med
bland annat kläder av bambu, smycken och böcker. Vandra
vår vackra naturslinga genom 12 genuina naturtyper.
Eriksbergs Museum i Tranås
K
Tranås historia som pälsstad är dokumenterad i Pälsmuseum
– från "råa skinn till mjuka pälsar". Branschkunniga guider kan
bokas för visningar. I Almquistrummet finns en fast utställning
med målningar av Herman Norrman (1864-1906) och skulpturer
av Ansgar Almquist (1889-1973) och här ges också tillfälliga utställningar. Femfaldige världsmästaren Ove Fundins priser och
pokaler visas också hos oss. Eriksberg är från början en skola
och här finns en gammal skolsal från förr bevarad.
Flygt museet
L Klensmeden och formmakaren Peter Alfred Stenberg köpte
Forserums Bygde- och
Industrimuseum
M Forserums stationssamhälle uppstår 1864 då Södra stambanan
Bruksvägen
GPS: N 57° 38.385’, E 15° 15.967’
Telefon: 0381-202 03
[email protected]
www.bruzabruk.se
Öppet: 22 jun-15 aug dagl 13-17. Grupper och övrig tid enl ök
Österlånggatan 31, Eksjö
GPS: N 57° 40.170', E 14° 58.235'
Telefon: 0381-361 60
[email protected]
www.eksjomuseum.se
Öppet: 20 jun-20 aug mån-fre 11-18, lör-sön 11-15
Övrig tid: tis-fre 13-17, lör-sön 11-15
BpM
Bergs kyrkby, Berg
GPS: N 57° 4.796', E 14° 42.750'
Telefon: 073-420 63 66
[email protected]
www.lillabjorka.se
Öppet: 27 jun-5 jul 12-19 alla dagar. 7 jul-9 aug 12-18 alla dagar
utom mån. Övrig tid enl ök
Fotograf: Bo Jansson
Dammgatan 15, Bodafors
GPS: N 57° 30.414’, E 14° 43.061’
Telefon: 0380-37 03 76
[email protected]
www.ekomuseum.nu
Öppet: se vår hemsida
Storgatan 54
GPS: N 58° 2.316’, E 14° 58.808’
Telefon: 0140-681 09
www.tranas.se/eriksberg
Öppet: ons-fre 10-12, 13-16 samt sista lördagen varje månad
11-14. Övrig tid via bokning
Lindås, Emmaboda
GPS: N 56° 37.397’, E 15° 34.090’
Telefon: 0471-24 70 00
www.xyleminc.com
Öppet: efter ök. Se hemsida
Forserums hembygdsgård
GPS: N 57° 41.959', E 14° 29.375'
Telefon: : 070-592 07 40, 070-265 11 12, 076-139 19 65
[email protected]
www.forserum.org
Öppet: vid aktiviteter i parken eller enl ök
44
SMÅLAND
Besök vår utställning i en levande bruksmiljö. Följ med till
Bruzaholm på ”en resa i tiden”, upplev brukshistoria från 1660
fram till våra dagar. Möjlighet till guidad vandring i gammal
bruksmiljö. Museet visar föremål tillverkade på Bruzaholms
Bruk exempelvis spisar, kaminer och grytor.
1901 en nedlagd verkstad med gjuteri i Lindås för att utveckla
tillverkningen av formar och utrustning till glasbruken i trakten. Genom ett lyckat samarbete med ingenjör Hilding Flygt,
Stockholm, tillverkades 1930 den första pumpen, universalpumpen. 2011 bytte företaget namn till Xylem. Produktnamnet
på de välkända pumparna är Flygt.
byggs. Åtta år senare startar Forserums Bobinfabrik, som blir
en av Smålands största arbetsplatser, nästan 500 anställda.
Fabriken inleder en bred och omfattande industriera som lever
än. Drygt hundra industri- och hantverksföretag finns eller har
funnits. Träindustrier har dominerat. Industrimuseet invigdes
2014 i nybyggt hus i Hembygdsgården. Det visar Forserums
150-åriga industrihistoria – företagen, produkterna och människorna.
Föreningen Smalspåret
Växjö-Västervik (FSVV)
N
Gislaveds Industrimuseum
O
Gislaveds Industrimuseum berättar om den industri som funnits
och finns i Gislaveds kommun. På museet finns föremål från
läderindustrier, glasbruk, gummifabriken, däckproducenter och
plastindustrin samt en urmakarbutik med klockor och optikerutrustning. Kameror respektive mobiler från olika tidsperioder
visas. Vid entrén hänger en fallskärm av papper som användes
under andra världskriget. Flera olika filmer visas. Audioguidespelare med information på olika språk finns att hyra.
Hjorteds Mopedmuseum
P
Mellan Västervik och Vimmerby i den kanske vackraste delen
av Småland ligger Hjorteds Mopedmuseum. Museet visar i nybyggda lokaler och tidsenlig miljö den motoriserade tvåhjulingens historia från tidigt till sent 1900-tal med tyngdpunkten på
mopedens utveckling på 1950- och 60-talen. Cirka 20 hjälpmotorer ryms tillsammans med 10-talet motorcyklar och ett 70-tal
mopeder. Många udda och sällsynta rariteter delar plats med
klassiska och välkända modeller. Utställningen varieras.
Kaffeservering och nära till bad.
Danska Vägen 13
GPS: N 57° 17.802’, E 13° 32.631’
Telefon: 0371-149 35
[email protected]
www.industrimuseum-gislaved.se
Öppet: mån-fre 9-17. Övriga tider enl ök
Falsterbovägen 20
GPS: N 57° 37.418’, E 16° 18.782’
Telefon: 0739-98 18 81
[email protected]
www.veteranmoped.se
Öppet: maj-sept lör-sön 11-17. 15 juni-20 aug alla dagar 11-17.
För önskemål om andra tider eller grupper vänligen kontakta
museet
Fotograf: Peter V. Christensen
Fotograf: Lars Frisk
Södra Järnvägsgatan 20, Virserum
GPS: N 57° 19.253', E 15° 34.652'
Telefon: 0495-108 08
[email protected]
www.smalsparet.nu
Öppet: sommartid i samband med dressinuthyrning mellan
9-19. Dessutom helger året om enl ök
Virserums station - en viktig kulturhistorisk miljö har återuppstått! Stationshuset och godsmagasinet i Virserum blev
tillsammans med järnvägen Hultsfred–Virserum förklarat som
byggnadsminne i februari 2005. Stationsområdet är klassat
som "miljö av kulturhistoriskt värde" i Hultsfreds kommuns
kulturminnesvårdsprogram. De båda pampiga byggnaderna
härstammar från 1911 när smalspårsjärnvägen Växjö-Klavreström-Åseda förlängdes till Virserum och bytte namn till VäxjöVirserums Järnväg.
Husqvarna Fabriksmuseum
Q Teknik kvalitet mångfald. Här visas en närmare 400-årig tradition av framtidsinriktat tänkande. Ett sortiment utöver det vanHakarpsvägen 1
liga – produkter som känns igen i varje hem av svensk industriGPS: N 57° 47.200’, E 14° 16.999’
historia – 2 400 kvm. Vapen, symaskiner, hushållsprodukter,
Telefon: 036-14 61 62
gjutgods, cyklar, motorcyklar, motorsågar, verkstadsmiljöer etc.
[email protected]
www.husqvarnamuseum.se
Öppet: maj-sept mån-fre 10-17, lör-sön 12-16. Okt-apr mån-fre
10-15, lör-sön 12-16. Storhelger, se vår hemsida. Övrig tid efter ök
Gåröström, Gnosjö
GPS: N 57° 20.425’, E 13° 44.093’
Telefon: 0370-917 00
[email protected]
www.gnosjo.se
Öppet: 22 jun-16 aug dagl 13-16
R
TRII N DU S
Å R ET S
05
0
2
E
M INN
Ett besök på Hylténs är som att träda in i en metallfabrik, där
tiden stått still i 70 år. Fabriken är intakt bevarad med maskiner
från tidigt 1900-tal, som går på remdrift. Elektriciteten kommer
från ett över 110 år gammalt kraftverk. I fabriken tillverkas bl. a.
skolklockor, skeppsklockor, mortlar m.m., som finns till försäljning.
Entré vuxen 60 kr, 7-15 år 30 kr, familj 150 kr. Guidad visning
ingår i entrén. Med kulturarvskortet: 50% rabatt på entrén.
Industri- och sopbilsmuseum
S
Historik över industrietableringarna vid Alsterån som ligger till
grund för tillkomsten av samhällena Blomstermåla och Sandbäckshult. Större delen av museet visar industrin Norrbacken
AB - Norbas specialområde - tillverkning av fordon för sophantering från 20-talets hästdragna till dagens ”datamonster”.
Johansfors Kristallmuseum
T
Den första hyttan i Johansfors anlades 1891. Johansfors glasbruk gjorde sig tidigt känt för sin breda produktion av slipat,
graverat och målat glas. Framställningen av servisglas och annat bruksglas har också varit av stor betydelse. Utställningen,
som bygger på en samling med över 4 000 glaspjäser, visar
en nyanserad bild av glasbrukets hundraåriga produktion.
Kristallmuseet är en del av Johansfors glasbruks spännande
utställningar. Även glasshop.
Norbavägen 10, Blomstermåla
GPS: N 56° 58.833’ E 16° 19.760’
Telefon: 0499-203 00
www.alemshembygdsforening.se
Öppet: 23 jun-27 jul tor 17-20. Övriga tider enl ök
Kvarngatan 2, Broakulla
GPS: N 56° 36.810', E 15° 33.848'
Telefon: 0471-24 92 24
[email protected]
www.emmaboda.se/kultur
Öppet: dagl sommartid samt efter ök
Fotograf: Magnus Elgquist
Hylténs industrimuseum
SMÅLAND
45
Komstad kvarn & kafé
U I Komstad hantverksby finns många byggnader och platser
Levanders lanthandelmuseum
V Lanthandel med anor ända från 1864. Mycket välbevarad
m/s Sydfart
W m/s Sydfart levererades 1879 till redaren Gustav Silvén i Säffle
Mariannelunds Gjuteri och
Mekaniska Verkstad ”Julles”
X Mariannelunds Gjuteri och Verkstad ”Julles” ligger i centrala
Munksjö Museum
Y Ett museum med människan i centrum. Ett besök på Munksjö
Målilla mekaniska verkstad
Z MMV grundades 1907 och var i drift till 1992. Maskinverksta-
Målilla Motormuseum
8 32 byggnader med ett flertal specialmuseer med motorer,
med lång historia. Runstenar, tingshus, häkte, kvarnar, sågar,
kvarnstensfabrik, lanthandel samt mindre museum om skog
och jordbruk. Det finns även en utställning om Jonas Brunck,
mannen som gav namn åt stadsdelen The Bronx i New York.
Området där lanthandeln ligger visar en by i Småland där kvarnen var ett centrum på 1900-talets början. I lanthandeln finns
ett sommarkafé som bl a erbjuder småländsk ostkaka. Vi utför
guidade turer i området.
Komstad, Sävsjö
GPS: N 57° 24.218', E 14° 36.788'
Telefon: 072-524 04 50
[email protected]
www.komstadkvarn.se
Öppet: se vår hemsida
originalinredning från 1890-talet. Mängder av tidstypiska
plåtburkar, förpackningar och varor finns kvar i butiken. Till
butiken hör även ett uthus från 1800-talets första hälft och två
stora jordkällare från 1872. Erik Levander drev affären från
1920-talet och fram till 1970 då den lades ner. Försäljning av
gammeldags drickor, godis, tvålar, kuriosa m m.
Sommarcafé med uteservering och hembakat fikabröd. Till jul
är butiken pyntad som förr i tiden.
Alseda
GPS: N 57° 25.108’, E 15° 15.116’
Telefon: 0383-520 61
www.levanders-lanthandel.se
Öppet: jun-aug tis-sön 11-17, nov-dec lör-sön 11-15
eller efter ök
Skeppsbrogatan, Kalmar
GPS: N 57° 45.970', E 16° 38.648'
[email protected]
www.sydfart.se
Öppet: enl ök då fartyget finns tillgängligt för besök i Kalmar
Fotograf: Karin Nordin
Mariannelund
GPS: N 57° 36.987’, E 15° 34.476’
Telefon: 070-607 48 49, 0496-216 90
www.mariannelundsochhasslebyhembygdsforening.se/Julles
Öppet: enl ök, vg ring
Barnarpsgatan 39-41, Jönköping
GPS: N 57° 46.481', E 14° 9.482'
Telefon: 036-30 33 00
[email protected]
www.munksjo.com
Öppet: se hemsidan
Södra Långgatan, Målilla
GPS: N 57° 23.033’ E 15° 48.844’
Telefon: 0495-202 60, 0706-74 92 56, 076-006 67 52
www.malilla.com
Öppet: enl ök
Hultfredsvägen 22
GPS: N 57° 23.033’ E 15° 48.844’
Telefon: 0495-202 60, 0706-74 92 56, 076-006 67 52
www.malilla.com
Öppet: maj-aug 10-15, tis-tor, fre 10-13. Övrig tid enl ök
46
SMÅLAND
och fick namnet ”Olof Trätälja”. Detta namn hade hon ända
fram till 1965 då hon fick nya ägare och nytt namn. Larry Hansson köpte fartyget till Öland 1977, omdöptes då till Sydfart.
Hon har huvudsakligen trafikerat Östersjön. Anknytningen till
Kalmar har varit och är stark då Kalmar ofta var utgångshamn.
m/s Sydfart är Sveriges äldsta i trafik varande fraktfartyg och är
förmodligen världens äldsta fraktfartyg i kommersiell trafik.
Mariannelund invid Bruzaån, startades 1880 och var i bruk
till 2002 då den blev byggnadsminnesförklarad. Den består av
snickeri, smedja, gjuteri och mekanisk verkstad. Allt är i orört
skick med maskiner från 1910-40 talet som drivs med remdrift.
Tillverkningen var bland annat sågbänkar, kallsågar och bandsågar. Allt är i fungerande skick och körs vid guidade visningar
av Mariannelunds hembygdsförening.
Museum är en resa bakåt i brukets historia och till industrialismens barndom. Framför allt får du möta personerna som skapade, byggde och experimenterade - människor som förenade
tekniskt snille med varma humanistiska ideal. Stort utrymme
ägnas åt Ottonin Ljungquist och hans familj och hushåll.
Ottonin Ljungquist tog över efter grundarna Hierta och
Lundström. Glöm inte att titta på Ottonins koppardosa som
hittades inmurad i en skorsten ...
den invigdes som museum 2001 och visar industrimiljö från
1920-talet. Tillverkning av tändkulemotorer och semi-dieslar.
Att åka på motorvårdsläger innebär att man får lära sig att gjuta
lager, skava in ett lager, svarva och knacka in en kannring, se
hur en blåslampa fungerar, starta olika motorer samt erhålla
teori i motorlära. Varje deltagare som fullföljer kursen får ett
intyg. 10-12 april och 8-10 maj, avgift 3 600 kr. Mat på Målilla
Hotell, logi i Hbf:s regi, ingår i kursavgiften.
År 2016: 8-10 april och 6-8 maj.
speedway historia, brandbilar, mopedverkstad, järnhandel och
fordonshall på 480 kvm med 40 fordon. Eget hus för barnen.
Unikt motormuseum på 340 kvm, med cirka 100 motorer.
Kaffeservering jun-aug 10-15. Visningstider: maj-aug mån
stängt, tis-tors kl 10 och kl 13, fre kl 10. Visningstid cirka 3 timmar inkl. fika och guidning. Gåvänligt område, handikappanpassad toalett. Stor fri parkering intill parken. Lanthandel med
loppis. Motorns dag 1-2 aug. Nytt för i år (2015) fordonshallen är
utbyggd med 400 kvm. Totalt 840 kvm.
Mönsterås Apoteksmuseum
9 Mönsterås Hembygdsgård är en museianläggning med 1800-tals-
Norrahammars Industrioch bygdemuseum
: Vårt museum visar industri- och samhällsutvecklingen i Tabergsåda-
Nässjö Järnvägsmuseum
; Utställning som visar järnvägarnas utveckling i och kring Näs-
Nässjö Kontorsmuseum
< På museet finns en stor samling av kontorsmaskiner samt
Ohs Bruks Järnväg
= Smalspårig bruksbana mellan Ohs Bruk och Bor strax öster
Oskarshamns Sjöfartsmuseum
med Båt- och maskinmuseum
a Sjöfartsmuseet i Kulturhuset har åter öppnat efter ombyggnad.
Psykiatriska Museet
b
Fotograf: Eva Mützing
villan i sengustaviansk stil i centrum. I parken finns ytterligare 12
byggnader som innehåller lanthandel, textilavdelning, läkarmottagning, sjöfartsavdelning, torp och mycket mer.
Det unika, och välbesökta, apoteket är komplett. Officinen är
identisk med Mönsterås gamla apotek från 1800-talet. Här finns
laboratorium, analysrum och destillationsrum samt drogvind,
stötkammare och nattvaktsrum. Bakom apoteket finns en uppskyltad örtagård.
Kvarngatan 26, Mönsterås
GPS: N 57° 2.124', E 16° 26.414'
Telefon: 0499-100 01
[email protected]
www.hembygdsmuseum-monsteras.se
Öppet: jun och aug ons och sön 15
Hammarvägen 39
GPS: N 57°42.091´, E 14°7.017´
Telefon: 036-31 66 21, 0703-79 33 25
[email protected]
www.industrimuseet.se
Öppet: 9 maj-27 sep lör-sön 13-17. Jun-aug även tor-fre.
Midsommarhelgen stängt. Gruppbokningar året om
Brogatan 10 (mitt emot järnvägsstationen, på andra sidan
spåren)
GPS: N 57° 38.992’, E 14° 41.783’
Telefon: 0380-722 07
[email protected]
www.lokstallet.se
Öppet: jun-aug tis-sön 11-15. Övriga året ons, fre och sön 11-15.
Storhelger stängt. Gruppbokningar året runt
Fotograf: Per-Olof Jern
len söder om Jönköping. Museet har länets mest kompletta utställning över järnframställning från rödjord till järnmalm (från gruvan
i Taberg). Industrimuseet är inrymt i Norrahammars Bruks före
detta lokaler och visar brukets 115-åriga historia. Övriga tillfälliga
utställningar och evenemang se hemsidan. Grupper tas emot hela
året. Bilden: en unik utställning med pietetsfullt renoverade kaminer
av alla slag visas på museet.
sjöbygden. Se lokförarens och eldarens arbetsmiljö och besök
Moheda stinsexpedition anno 1925. Vi har årligen en ny utställning som kan relateras till järnvägen. Föreningen ordnar även
resor på svenska järnvägsnätet. Den som vill kan hyra vårt tåg.
Evenemang och resor hittar ni på vår hemsida eller telefon.
dokumentation av 1900-talets kontorshistoria. Besökarna får
uppleva hela utvecklingen av mekaniska räkne-, bokförings,
kalkyl- och skrivmaskiner till dagens datorer. Samlingen består
av de kända märkena Addo, Facit, Halda och Odhner och härstammar från 1890-talet och framåt. En uppbyggd kontorsmiljö
från 30-talet finns att beskåda samt en verkstadsmiljö från
50-talet. Från mekanik till elektronik.
Anneforsv 1, Nässjö
GPS: N 57° 39.301’, E 14° 41.728’
Telefon: 0380-107 35
[email protected]
Öppet: mar-maj, aug-nov tis-tor 13-16. Övrig tid efter ök
om Värnamo. Banan är 14,5 km lång med spårvidden 600 mm.
Järnvägens huvudort är Ohs Bruk med station, lokstallar och
järnvägscafé. Tidtabellsbunden tågtrafik för turister sommartid
med diesel- och ånglok. Trafik juli-augusti. Ohsabanans dagar
29-30 augusti. Tomtetåg i advent.
Järnvägsstationen, Ohs bruk
GPS: N 57° 11.563’ E 14° 19.925’
Telefon: 0370-65 11 11
www.ohsabanan.com
Öppet: jul-aug, tidtabell finns på hemsidan
Kulturhuset/Hantverksgatan, samt Na Kajen 23, Oskarshamn
GPS: N 57° 16.059’, E 16° 27.566’
Telefon: 0491-880 45, 0491-76 40 45
[email protected]
www.sjofartsforeningen.se
Öppet: se hemsida eller kontakta Turistbyrån
Sjöstadsvägen 23, Västervik
GPS: N 57° 47.039’, E 16° 35.473’
Telefon: 0490-865 72
Twitter: @psykmuseet
www.psykmuseet.se
Öppet: tor 14-17, stängt röda dagar. I juli utökade öppettider, se
hemsida. Önskas guidad gruppvisning vg ring
Här finns många modeller från olika tidsperioder samt många
målningar av kända målare. Hamn och varvshistoria skildras
samt allt som har med sjöhistoria och nutid att göra. På flertalet
platser finns visningar av film och filmstillbilder. Möjligheter till
forskning finns. I filialen Båt- och Maskinmuseet finns mängder
av träbåtar och motorer som har sitt ursprung i Oskarshamn,
samt ångmaskinen från s/s Gustafsberg VII byggd på varvet 1912.
Västerviks Hospital, senare S:ta Gertruds Sjukhus och Norra
Sjukhuset öppnades 1912 pga det stora behovet av vårdplatser
för psykiskt sjuka. Det var ett eget samhälle i samhället, och
när det var som störst fanns här ca 1 400 patienter och 900
personal. Det var en sluten värld som du nu kan få inblick i på
Psykiatriska Museet.
SMÅLAND
47
Radiomuseet
c Sedan 1988 finns på Tändsticksområdet i Jönköping Sveriges
Rasmus Kvarn
(Grenna Museum)
d På 1600-talet lät greve Per Brahe d.y. uppföra Rasmus Kvarn i
s/s Nalle
e s/s Nalle är en isbrytande bogserbåt byggd på Oskarshamns
Sandsjö hembygdsförening
f Radiomuseet belyser radioapparatens utveckling och radiopro-
Skonarna Vega och Linnéa
g Vega byggd i Viken 1909, räddad från upphuggning 1985, total-
Skåne–Smålands Jernvägsmuseiförening – SSJF
h Skåne-Smålands Jernvägsmuseiförening SSJF, bildades år 1986
Smålands Militärhistoriska
Centrum
i Museet Smålands Militärhistoriska Centrum speglar det militär-
mest omfattande radio- och teknikmuseum. Museets samling
består av 3 200 apparater varav nästan 1 000 finns utställda.
Mer än 90 års radio- och teknikhistoria möter dig i detta unika
museum. Under mitten av 2015 planeras att flytta museet till
nya lokaler.
Tändsticksgränd 16, Jönköping
GPS: N 57° 47.071’, E 14° 9.562’
Telefon: 073-637 59 21
www.radiomuseet.com
Öppet: se hemsidan
Röttle by som borrbruk för tillverkning av musköter. Vid seklets
slut var grevskapets tid över och borrbruket blev den mjölkvarn
den är än idag. I den kulturhistoriska by med naturreservat
inpå knuten kan Röttleåns kraft ännu imponera men den har
mattats mot fornstora dagar då den var byns pulsåder. Spår av
flera anläggningar finns kvar utmed vattendraget men Rasmus
Kvarn liksom Jerusalems Kvarn från 1200-talet står ännu kvar.
Röttle by, Gränna
GPS: N 57° 59.900’ E 14° 25.999’
Telefon: 036-10 38 90
www.grennamuseum.se
Öppet: 14, 24 maj 13-16. 20 jun-9 aug tis, lör-sön 13-16.
För övriga program/önskemål se hemsidan
Mekaniska verkstad 1923. Maskin och panna är original, även
de tillverkade på Oskarshamns mekaniska verkstad. Nalle
tjänstgjorde i Oskarshamns hamn till 1965. Nalle är nu åter i
drift och vi gör turer med Nalle under sommaren. Nalle ligger i
dag vid Norra kajen i Oskarshamn. Det finns möjlighet att hyra
Nalle, vi får nu ta 20 passagerare.
Fotograf: Urban Lindström
Norra kajen, Oskarshamn
GPS: N 57° 16.032’, E 16° 27.426’
Telefon: 073-402 63 06
www.sjofartsforeningen.se/nalle
Öppet: visning enl ök
grammens utveckling sedan 1920-talet. Museet har även fotohistoria. I vårt arkiv finns bygdens historia i bilder och dokument
och bygdens industrihistoria är väl representerad med bilder,
ritningar, dokument och kataloger. Boende finns i närheten
kontakta museet för mer information.
Snickargatan 5, Bodafors
GPS: N 57°30.315', E 14 ° 42.062'
Telefon: 0380-37 00 75, 070-207 54 00
[email protected]
www.sandsjohembygdsforening.se
Öppet: mån-fre 8.30-12. Övrig tid enl ök
restaurerad på Träskeppsvarvet i Gamleby 1992-2008. Seglar
med alla som vill ha en upplevelse utöver det vanliga. Vega vann
den åtråvärda silverpokalen i Tall Ships Race 2014, hon deltar
även 2015 och ska försöka behålla priset. Linnéa byggd i Sjötorp
1915. Har seglat i familjen Bergströms ägo sen 1968, ligger nu på
slipen i Casimirsborg sen ett par år. Ambitionen är att hon ska få
fira sin 100-årsdag i vattnet som stolt seglare!
Fotograf: Ib Bergström
Loftagatan 5, Gamleby
GPS: N 57° 52.724’, E 16° 25.885’
Telefon: 0708-78 64 92
[email protected]
www.skonarenvega.se
Öppet: se hemsida eller efter ök
BpM
Lagastigsgatan 49, Strömsnäsbruk
GPS: N 56° 33.029', E 13° 43.953'
Telefon: 070-682 09 25
[email protected]
www.ssjf.se
Öppet: jun-aug mån-fre 9.30-15.30, lör 9-12. Övrig tid enl ök
Delary Industripark, Delary
GPS: N 56° 32.526', E 13° 57.861'
Telefon: 0763-11 86 89
[email protected]
www.smhs.eu
Öppet: se hemsida
48
SMÅLAND
för att om möjligt kunna bevara något utav den gamla järnvägsmiljön som förr fanns längs SSJ. SSJF disponerar och underhåller idag järnvägen mellan Traryd-Strömsnäsbruk-Timfors.
Körning sker med rälsbuss. Numera finns möjlighet att prova
dressincykling på delar av banan. Vi har även ett mindre museum. Besök oss gärna på hemsidan www.ssjf.se . Dressincykling,
jun-aug mån-fre 9.30-15-30, lör 9-12. Övrig tid efter ök.
historiska arbete som funnits i Småland. Museet visar perioden
1901 och framåt.
Stenhuggarmuseet i Vånevik
j I drygt 80 år bröts och bearbetades graniten i Vånevik. Verk-
Stiftelsen Gamla Bankgården i
Vrigstad
k Bankgården med ett småborgligt hem, som speglar tiden
The Glass Factory –
Glasmuseet i Boda
l The Glass Factory i Boda glasbruks gamla lokaler är ett av Nor-
Tjustbygdens Järnvägsförening,
TJF
m Res på Nordens längsta smalspåriga järnväg mellan Hultsfred
Tändsticksmuseet
n Säkerhetständstickan innebar en revolution för sättet att göra
Töllstorps Industrimuseum
o Töllstorp är ett levande industrimuseum beläget i en vacker
Voxtorps Landsbygdsmuseum
p
samheten inleddes 1870 då tyska företagare ”öppnade berg” och
pågick ett stycke in på 1950-talet. Kring sekelskiftet 1900 sysselsattes upp till 400 personer i ortens stenindustri. Produktionen
var byggnadssten och gatsten men även monument och konstnärliga produkter. Museiföreningen Hård Klang har byggt upp
och driver ett stenhuggarmuseum vid Ångkransbrottet i Vånevik.
Museet består av två mindre museibyggnader, en arbetsplats bestående av smedja, stensliperi, stenhuggarskjul och en stenhuggarbostad, inrymd i en arbetarkasern från 1876.
Södra kajen, Vånevik
GPS: N 57° 10.799’, E 16° 27.480’
www.hårdklang.se
Öppet: för guidning v.g. kontakta Turistbyrån 0491-881 88
från 1900-talets början. Bankexeditionslokalen har kvar sin
ursprungliga inredning från 1913 och lägenheten i våningen
Jönköpingsvägen 2, Vrigstad
över banken står i stort sett oförändrad sedan kronolänsmanGPS: N 57° 21.335’, E 14° 28.483’
nen Alfred Dahl, tillika kamrer i banken, flyttade in 1898. I
Telefon: 070-551 33 94
huset finns en utställning av kontorsmaskiner "Från gåspenna
[email protected]
till dator" samt en unik samling sparbössor. Här finns också Europas förnämsta Bokmärkesmuseum. Under 2015 visas Gamla
www.bankgarden.se
Öppet: mar-okt första söndagen i varje månad 14-17, 5 jul och 19 skolplanscher. Invigning 29 mars 2015.
jul. Grupper alla dagar för bokning
Storgatan 5, Boda glasbruk
GPS: N 56° 43.810’ E 15° 40.585’
Telefon: 0471-24 93 60
www.theglassfactory.se • [email protected] theglassfactory.se
Öppet: 28 apr-16 sep mån-fre 10-18, lör-sön 11-17. 17 sep-27 apr
till 11-16
Stationer i Västervik, Verkebäck, Fårhult, Ankarsrum, Totebo,
Tuna och Hultsfred. GPS: N 57° 45.358', E 16° 38.624'
Telefon: 0490-230 10
[email protected]
www.smalsparet.se • facebook.com/smalsparet
Öppet: tågtrafik Hultsfred-Västervik under sommaren. För
trafikdagar och tidtabell se vår hemsida
dens största glassmuseer med över 40 000 föremål från Boda,
Kosta samt Åfors glasbruk. Museet fungerar som kunskapscentrum och kreativ mötesplats mitt i Glasriket, med tillfälliga
utställningar, hotspots och basutställningar samt en omfattande
programverksamhet. Det pulserande hjärtat är glashyttan som
drivs i samarbete med Design House Stockholm. Hyttan har
både en produktion och en experimentell grund med glasshower, happenings m.m.
och Västervik. Sju mil lång ringlar sig järnvägen fram genom
det vackra småländska landskapet. Här rullar tågen som förr i
tiden, stig på rälsbussen eller ångtåget, res hela sträckan eller
gör ett stopp utmed vägen. Järnvägen från 1879 är förklarad som
byggnadsminne och utpekad som ett av landets mest intressanta
industriminnen. Under sommaren drivs trafik med rälsbussar
och ångtåg. Beställningståg körs året runt.
eld vid mitten av 1800-talet. Och det var i Jönköping det började. Följ den dramatiska och spännande vägen från småskalig
tillverkning, till världsomspännande industri. Den lilla tändstickan och dess pionjärer förde upp Sverige till en ledande
position i en tid av stark expansion och mördande konkurrens.
Tändsticksgränd 27, Jönköping
GPS: N 57° 47.079’, E 14° 9.577’
Telefon: 036-10 55 43
www.matchmuseum.se
Öppet: 1 jun-31 aug mån-fre 10-17, lör-sön 10-15.
1 sep-31 maj tis-sön 11-15, mån stängt
ådal med porlande vatten och snurrande vattenhjul.
Här visas framväxten av småindustrin i Gnosjö från 1700-talet
och framåt i en autentisk miljö. Här finns tråddragning och tillverkning av kruköron, vispar, musfällor, trens, hårnålar, kakformar, säkerhetsnålar, räfsor, siktar, och hönsglasögon!
Vattenhjulens Dag är varje år tredje söndagen i augusti, då
visas hela museet i drift.
Töllstorp, Gnosjö
GPS: N 57° 21.813’, E 13° 45.436’
Telefon: 0370-991 06, Turistbyrån 0370-33 10 41
www.gnosjohembygdsforening.se, www.vattenhjul.se
Öppet: 1 jun-31 aug dagligen 13-16. Övriga tider efter ök.
Midsommarhelgen fre, lör, sön stängt
Voxtorps fd prästgård
GPS: N 56° 32.190', E 16° 8.310'
Telefon: 070-202 56 92, 070-741 68 00
[email protected]
www.hembygd.se/sodermore
Öppet: Voxtorpsdagen, sön före midsommar. Juli vissa em.
Öppet för grupper enligt ök, se hemsida för detaljer
Ett museum som försöker spegla livet på landsbygden från mitten av 1800-talet och hur bondenäringen utövades i samklang
med de olika hantverksyrkena. Med vår samling på över 2 000
föremål har vi skapat miljöer för att visa detta. Det var också
här som Nils Dackes män dräpte två fogdar söndagen före
midsommar 1582, vilket var starten för Dackefejden. Museet
har handikapphiss. Från museet kan ordnas guidade turer i
Södemöre, mer info på vår hemsida.
SMÅLAND
49
Västerviks Museum &
Hvalstad kvarn
q Hvalstad kvarn - ett industrimuseum, en plats för picknick i
Åminne Bruksmuseum
r Unik järnbruksmiljö med masugn, kollada, gjuteri, modell- och
Ölmestad Museum
s Ölmestad Museum är inrymt i Ölmestad skola, byggd 1926 och
Överums Bruksmuseum
t Museet som speglar bruksortens liv och utveckling är inrymt i
det gröna, en hållplats, ett besöksmål. Söder om Västervik ligger en vattendriven kvarn med anor från 1700-talet. Kvarnen
snurrade med full kraft fram till 1970, då den siste mjölnaren
stängde portarna. Kvarnen förvaltas av Västerviks Museum. Ta
bilen, cykeln eller en vandringstur via Tjustleden. Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik passerar Hvalstad som har egen
hållplats. Boka guidning hos Västerviks Museum.
Fotograf: Veronica Palm
Kulbacken, Västervik
GPS: N 57° 45.970', E 16° 38.648'
Telefon: 0490-211 77
[email protected]
www.vasterviksmuseum.se och Facebook
Öppet: mån-fre 10-16, sön 13-16. Jun-aug även lör 13-16
mekanisk verkstad. Följ malmens väg från sjömalmsupptagning
ur sjön Vidöstern via tackjärnsframställning från masugnen till
färdig produkt i gjuteriet. Verksamheten startade 1826 och fick
sitt nuvarande läge 1900. Som sista sjömalmshytta i Sverige
upphörde järnframställningen 1934 men gjuteriet levde vidare
till 1992. Guidade visningar, utställningar och evenemang.
Festlokal för uthyrning, max 150 personer.
Åminne, Värnamo
GPS: N 57° 7.486’, E 14° 0.641’
Telefon: 0370-284 66, 070-643 40 94
[email protected]
www.aminnebruk.se
Öppet: jun-aug ons-sön 13-17. Övrig tid enl ök
som var skola fram till 1970-talet. Hembygdsföreningen har ett
skolmuseum i byggnaden med inredning från den tid som det
var skola i Ölmestad, från 1908 och framåt. Här finns cirka
10.000 föremål, varav 800 skolplanscher. I museet finns också
utställningar med bruksföremål, gammalt hantverk och köksmiljö.
Ölmestadsvägen 28, Reftele
GPS: N 57° 10.320’, E 13° 36.040’
Telefon: 0371-204 53
Öppet: mån-tor 8-16, fre 8-13. Övrig tid enl ök
MEDVERKAR
MOTORNS
DAG 2015
Årgång 24
Lördag 1 augusti
Söndag 2 augusti
ÖPPNAR VID KL. 10 - SERVERING AV OSTKAKA, MAT
M.M. HANDIKAPPTOALETT • FRI PARKERING
ENTRÉ 100 KR • BARN UNDER 16 ÅR GRATIS
ÅRETS TEMA
HEMBYGDSPARKEN I MÅLILLA
MODELLFORDON
4900ARE
ÖK
BES 014
2
en hammarsmedja från 1856 som var i drift till 1916, kvar av den
ursprungliga utrustningen är en Tyskhärd och en hammare med
överfallshjul. I museet visas föremål som tillverkas av Överums
Bruk. Plogar från 1850 till 1967, diverse andra jordbruksredskap
samt smides och gjutgods från 1700- till 1900-talen. Här visas
också ritningskopior från 1862 och framåt. Med ett 15-tal modeller visas arbete och samhälle. Bland annat en modell som visar
järnframställning med masugn och en som visar samhället som
det såg ut år 1912.
modelltraktorklubben.se
Svenska BM-klubben
Grålleklubben H-län
Grållemuséet i Vimmerby
336 Pionjärpluton Ing 2
Munktells Museet
Rubens Maskinhistoriska samlingar
Hammarsmedsvägen 1
GPS: N 57° 59.237’, E 16° 19.445’
Telefon: 0493-307 81, 305 17
www.overumshembygd.se
Öppet: t.o.m. 1 jul -15 aug mån-tor 19-20, lör-sön 14-16.
Under juli förlängt öppethållande 10-16. Övrig tid enl ök
Tema
Beije 2016
rs Mo
torn
120 å
r
Ca 100 st veteranmotorer igång • Äldre bilar • Brandbilar • Motorcyklar • Speedwaycyklar • Mopeder
Traktorer • Lastbilar • Entreprenadmaskiner • Ångmaskiner m.m. • Sågning • Hyvling • Stenkrossning m.m.
ARRANGÖR: Målilla-Gårdveda Hembygdsförening
Tel 0495-202 60 • Rolands mobil: 070-674 92 56
E-post: [email protected] • www.malilla.com
50
SMÅLAND
S T O C K H O L M
Uppland
267
E18
HANDELSCENTRUM, ADMINISTRATION,
KOMMUNIKATIONER, JÄRNVÄGSNAV, FLYGNAV,
SERVICE OCH VERKSTADSINDUSTRI
I över 700 år har Stockholm varit Sveriges största stad. Många industriföretag har sitt huvudkontor i Stockholm och de fackliga organisationerna
likaså. Stockholm som administrativt centrum innebar bland annat att
den grafiska industrin växte sig stark. Den begränsade tillgången på
vattenkraft innebar under början av 1800-talet svårigheter för den mekaniserade industrin, men med ångmaskiner och elkraft var detta hinder
övervunnet. Ett inslag i det svenska näringslivet som inte minst kännetecknade Stockholm var specialiserade verkstadsföretag baserade på
uppfinningar, så kallade snilleindustrier som Atlas (1873), L M Ericsson
(1876), Separator (1883) och de Lavals ångturbin (1893).
E18
265
274
262
275
261
V
GAMLA STAN, CENTRUM, DJURGÅRDEN
S C EF MQPO
WTR
D L
222
PJ
229 SÖDER
I
E4
E20
271
U
258
E20
229
N
H
259
226
K
260
73
0
E4
Arlanda Flygsamlingar
B Arlanda Flygsamlingar visar hundra år av svensk civil flyghis-
Carl Eldhs Ateljémuseum
C Carl Eldh (1873–1954) är en av Sveriges mest kända skulptörer.
DC-3:an Daisy
D Föreningen Flygande Veteraner håller en DC-3 i flygdug-
Djurgårdslinjen
E Med de gamla museala spårvagnarna åker du lika roligt och triv-
Farmacihistoriska museet
F Här visas föremål och inredningsdetaljer huvudsakligen med
G
5
kilometer
toria. Trafik- och privatflyg finns representerat i samlingarna.
Ett trettio-tal flygplan från 1917 och fram till 1980-talet finns
utställda. 30 st flygmotorer, fordon och kringutrustning som
flera linktrainers och en vindtunnel. Bland flygplanen märks
en Albatross BII, Riesler RIII, Junkers W34 samt Lockheed
Lodestar. Samlingarna finns efter Radisson Blu och Oxford
Aviation Academy i närheten av Alfa-parkeringen.
Flygplatsinfarten 39, Bromma
GPS: N 59° 21.329’, E 17° 56.774’
Telefon: 08-29 50 33
[email protected]
www.flygandeveteraner.se
Öppet: Flygande Veteraners Servicecenter på Bromma Flygplats, vard 11-14
Norrmalmstorg-Skansen-Waldemarsudde
GPS: N 59° 20.007’ E 18° 4.418’
Telefon: 08-660 77 00
www.djurgardslinjen.se
Öppet: apr-midsommar samt sep-dec lör-sör 11-17, ca var 15
minut. Från midsommar-aug alla dagar 11-18, ca var 15 minut
Eldhs ateljé har bevarats som museum och ligger vackert i Bellevueparken i Stockholm med utsikt över Brunnsviken. I den
unika träbyggnaden, som uppfördes 1919 efter ritningar av
Ragnar Östberg, levde och verkade Eldh i över trettio år.
Museet rymmer större delen av skulptörens samlade verk.
Även tillfälliga utställningar och skulpturvandringar på stan.
Fotograf: Anders Lindh
Lögebodavägen 10
GPS: N 59° 21.166', E 18° 3.085'
Telefon: 08-612 65 60
[email protected]
www.eldhsatelje.se
Öppet: apr och okt sön 12-16. Maj och sep tor-sön 12-16. Junaug tis-sön 12-16. Stängt midsommar. Visn. 12, 13, 14 och 15 (sv),
13.30 (eng). Gruppvisningar bokas övrig tid
ligt skick. Föreningen flyger under april-sept. medlemmar
till platser med flyganknuten verksamhet och besöker även
flyghistoriskt intressanta miljöer. Vill du uppleva känslan av
hur det var att flyga i trafikflygets barndom är du välkommen
att bli medlem i Flygande Veteraner. Visning av Flygplanet kan
arrangeras för större grupper. Daisy är sedan 2014 baserad på
Hässlö i Västerås.
Fotograf: Freddy Stenbom
Kabinvägen, Arlanda
GPS: N 59° 38.465’, E 17° 56.680’
Telefon: 08-593 600 33
www.arlandaflygsamlingar.se
Öppet: helgfria tis och tor
Walling 24
GPS: N 59° 20.202', E 18° 3.343'
Telefon: 08-723 50 00
[email protected]
www.apotekarsocieteten.se
Öppet: enligt ök

B
E4
samt som för 40, 50 eller 80 år sedan. Djurgårdslinjens spårvagnar
(linje 7N) utgår från Norrmalmstorg nära Kungsträdgården och går
via Nybroplan ut till Djurgården, där de vänder vid Skansen eller
Waldemarsudde. SL-taxa gäller. Förköpta färdbevis är billigast
men du kan köpa kontantbiljett ombord av konduktören. Cafévagnen rullar lör och sön normalt hela vägen via Waldemarsudde. På
cafévagnen gäller inte SL-taxa utan särskild avgift för resa, dryck
resp. bröd.
apoteksanknytning. De äldsta föremålen är från 1500-talet, med
tyngdpunkten vid perioden 1850-1950. Intill museet finns Sveriges
största specialbibliotek med inriktning på apoteks- och läkemedelshistoria. Museet är inrymt i ett enkelt gårdshus från omkr
1860, ej möjligt att handikappanpassa. Verksamheten bedrivs
ideellt utan fast personal. Samlingen kan bara visas för föranmälda
grupper (högst 2x15 personer).
STOCK HOLM
51
Folk- och Trädgårdsmuseet
G
Ett museum som byggts av ideella krafter i samhällets nyanlagda park. Verksamheten innefattar två byggnader, ett växthus
från 50-talet som flyttats till parken, dels en nybyggd tvättorklada som rymmer dokumentation och föremål samt ett tusental
fotografier från bygden. Museet skildrar i första hand historien
från växthusnäringen som etablerade sig på orten 1908. Växthusnäringen hade sin storhetstid under 40-50-talet då drygt 90
företag hade sin näring i Tungelsta.
Hagalunds Tvätterimuseum
H
Tvätterihistoria i byggnader, föremål och praktik. Stockholmarnas smutstvätt var levebrödet för 100-tals tvätterier på
Södertörn under början av 1900-talet. Den hämtades med häst
och vagn och gjordes ren av tvättarfamiljerna vid närmaste
vattendrag.
Hemvärnsmuseet
I
Museet är inrymt i Askgården på Hemvärnets Stridsskola i
Vällinge. Det är ett unikt museum som skildrar det svenska
hemvärnet, driftvärnet och de organisationer som samarbetar
med hemvärnet. Du som besökare får en inblick i hemvärnets
föregångare och kan bl a lyssna på radiomajoren och prova
dagens stridsskyddsväst. Guidade turer och fri entré. Vi samarbetar med SMHA och ArbetSam.
K A Almgrens Sidenväveri
och museum
J
Museet är ett sidenväveri i aktivt arbete. Jacquardvävstolarna
som visas idag är de första maskinerna som arbetade med
binära system, dvs hålkort. Museet visar förutom maskinerna
textilier och mönsterteckningar. Knut August Almgren fick år
1833 tillstånd att tillverka sidenmadrassvävnader, sidenband
samt sysilke. På elva år fyrdubblades produktionen, antalet
anställda och vävstolar. 1844 utnämndes fabriken till Kunglig
Hovleverantör 1974 lades fabriken ner, för att 17 år senare åter
väckas till liv.
Litografiska Museet
K Litografiska Museet är beläget i vacker parkmiljö på Sundby
Långholmens fängelsemuseum
L Nu kan du själv upptäcka att den inte bara är spännande utan
Mekaniska verkstaden,
Skansen
M Mekanisk verkstad innehållande remdrivna maskiner som
Trädgårdsparken i Tungelsta Centrum
GPS: N 59° 6.215’, E 18° 2.626’
Telefon: 0707-61 72 09
www.folkochtradgard.se
Öppet: Öppet enl ök och vid våra aktiviteter
Fotograf: fotolle
Masmovägen 20-22, Vårby
GPS: N 59° 14.840', E 17° 52.651'
Telefon: 08-774 22 27
www.tvatterimuseet.se
Öppet: en sön/månad höst och vår med servering.
Grupper övriga tider enl ök
Hemvärnets stridsskola, Vällinge
GPS: N 59° 15.703’, E 17° 42.726’
Telefon: 070-582 74 57
[email protected]
www.hemvarnet.se/museum
Finns på Facebook
Öppet: info, öppettider och gruppbokningar, kontakta oss
Repslagarg. 15
GPS: N 59° 19.048’, E 18° 4.224’
Telefon: 08-642 56 16
www.kasiden.se
Öppet: 22 jun-16 aug mån-lör 11-15 med visn mån, ons, lör 13.
Övriga året mån-fre 10-16, lör 11-15. Visn mån, ons, lör 13
Sundby Gård, Huddinge
GPS: N 59° 12.060’, E 18° 0.991’
Telefon: 08-746 90 91
www.litografiskamuseet.se • [email protected]
Öppet: ons 11-15. Apr-okt även sön 11-16.
Bokade besök och guidning efter ök
Långholmsmuren 20
GPS: N 59° 19.284', E 18° 1.509'
Telefon: 08-720 85 00
[email protected]
www.langholmen.com
Öppet: alla dagar 11-16
BpM
Skansens stadskvarter, Djurgårdsslätten 49
GPS: N 59° 19.455’, E 18° 5.938’
Telefon: 08-442 80 14
Öppet: vi hänvisar till Skansens hemsida www.skansen.se
52
STOCK HOLM
Gård, Huddinge. Museet visar hur man framställer tryck från
litografisk sten, i rivarpress och i snällpressen ”Johanna” från
1897. I vår utställningshall arrangeras utställningar med grafik,
tidiga tryck och affischer m m. Vårt stenarkiv innehåller ca
1.000 stenar, många från vår tidiga industriella storhetstid.
också naturskön. Ett besök på ön kan vara en heldagsutflykt
med promenad och sköna bad på sommaren. Långholmens
museum ger dig en möjlighet att få veta mer om öns 250-åriga
fängelsehistoria, från Spinnhusets dagar på 1700-talet tills det
att fängelset stängdes 1975. Gå in i en fängelsecell och upplev
hur fångarna bodde på den tid det begav sig. Läs och upplev
dåtidens fängelsevillkor, hur fångarna behandlades och hur
deras vardag såg ut.
svarvar, trycksvarv, fräsmaskin, bordhyvel, kipphyvel,
rund- och planslip, radialborrmaskin, fjäderhammare samt
en ässja. Museet har även en inredd kontorsdel. Utställning
som beskriver den fackliga och politiska kampen för bättre
villkor. Verkstaden är bemannad under hela öppettiden av
medlemmar i Jernarbetarnes Verkstadsklubb.
Nybodamuseet, Björksättra
smedja
N Nyboda var ursprungligen bostad för klockaren och dessutom
Polismuseet
O Kom och lär dig mer om Polisen. Följ svensk radiopolis från
Postmuseum
P Välkommen till Postmuseum som grundades redan 1906. I
s/s Blidösund
Q s/s Blidösund är Stockholms skärgårds sista koleldade ångfartyg.
Skolsegelfartyget Ellen
R Ellen är en tvåmastad skonare (jaktskonert) byggd på Thurö i
Solnaskutan Constantia
S Stift. Solnaskutan har sedan 1995 skolskeppsverksamhet med
Tobaks- och tändsticksmuseum
T Museet är inrymt i värdshuset Gubbhyllan, strax efter Skan-
starten i nya utställningen Utryckning! Radiopolisen från fot
till fart. Titta på radiobilar och radioutrustning och kliv in i en
modern, fullt utrustad polisbil. Fundera över vad som påverkar
din bild av polisen och lär dig tänka som en kriminaltekniker.
Barnen är välkomna till en polisstad fylld med lek och lär! Klä
dig i polisuniform, prata i komradio och kör polismotorcykel.
Lös spännande uppdrag eller hamna i arresten.
Museivägen 7
GPS: N 59° 19.950', E 18° 7.138'
Telefon: 010-56 38 000
[email protected]
www.polismuseet.se
Öppet: tis-fre 12-17, lör-sön 11-17. 16 jun-10 aug även öppet
månd. För undantag se vår webbplats.
Slottsbacken/Skeppsbron
GPS: N 59° 19.566’, E 18° 4.514’
Telefon: 08-24 30 90
www.blidosundsbolaget.se
Öppet: maj-dec. se hemsida för avgångstider och prisuppgifter
Fotograf: Ulf Michal
utställningen Din post berättar vi om Posten förr och nu.
Skattkammaren visar rariteter ur vår unika samling av svenska
frimärken. Hej! handlar om kommunikation och det skrivna
ordet. Lek post i Lilla Posten, kör postbilen, dela ut brev i
våra gränder eller pyssla i verkstaden på olika teman – helgöppet 11-16, extra öppet på skolloven. Bibliotek, museishop och
restaurang.
Lilla Nygatan 6, Gamla Stan
GPS: N 59° 19.445’, E 18° 4.089’
Telefon: 010-436 44 39
[email protected]
www.postmuseum.se
Öppet: tis-sön 11-16 året runt. Sept-apr ons 11-19
När sommargästerna sökte sig allt längre ut i skärgården ökade
kraven på möjligheterna att ta sig till trakten kring Blidö. 1908
skickade ledande Blidöbor ut en inbjudan till aktieteckning i ett
nytt rederi. Täckningen gick trögt men 1910 bildades ett aktiebolag
som kunde beställa ett fartyg hos Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg. Den 4 mars 1911 gick Blidösund från Göteborg
mot Stockholm. Fartyget trafikerar under helger på sommaren
fortfarande Blidö. Musikkryssningar vardagar från maj till oktober,
julbord i december. Stödförening är Föreningen s/s Blidösund.
Danmark år 1898. Hon kom till Resö i Bohuslän 1920 och då fick
hon också sin första maskin. Sedan 1990 har hon renoverats och
använts som skolfartyg för i första hand ungdomar. Hon seglar
cirka 140 dagar (4500 sjömil) med drygt 1000 personer varje
år. På vår och höst med företag och skolklasser. På sommaren
skutkollo och seglarläger. Längd 22 m, bredd 6 m, djupgående
2,2 m. Ellen har 9 segel om tillsammans 350 kvadratmeter. Det
finns plats för 32 övernattande. Välkommen att boka!
Huvudsta Strand 8, Solna (hemmahamn)
GPS: N 59° 20.755', E 017° 59.256'
Telefon: 070-577 32 33
www.constantia.se
Öppet: I trafik maj-okt, se hemsidan. Öppet skepp vid kajerna
samt vid hemmabryggan enligt ök
BpM
Kalmarsundsskutan, nu åter slätskonerten Constantia, byggd
i Marstal 1908. Ungdomar och vuxna får chansen att segla för
om masten i ett riktigt segelfartyg - en härlig närkontakt med
naturen och våra unika skärgårdar. Årlig seglation 5 000 sjömil,
120 dagar. Constantia deltar i Tall Ships Races (arr. Sail Training
International) samt Östseglingen Saltkråkan Race på Jungfrufjärden i oktober.
Fotograf: C.G.Fransén
Beckholmen
GPS: N 59° 19.298’, E 18° 6.112’
Telefon: 070-517 54 51
www.syellen.se
Öppet: i trafik maj-okt
Gubbhyllan Skansen
GPS: N 59° 19.497', E 18° 6.047'
Telefon: 08-442 80 26
www.tobaksochtandsticksmuseum.se
[email protected]
Öppet: okt-apr tis-sön 11-16, maj-sept alla dagar 11-17
Fotograf:Olle Wilson
Kommunalvägen 26A, Huddinge
GPS: N 59° 14.341', E 17° 59.117
Telefon: 08-647 14 45
[email protected]
www. hhbf.se
Öppet: 21 sep-23 nov helgfria sön 12-15. För visn övr tid 08-711
52 09, [email protected]
under en tid skola. I ett rum på nedre våningen visas bilder,
kartor och annat från gamla Huddinge. Här finns även en
skolsal från sent 1800-tal med böcker och slöjdföremål. På
övervåningen visas föremål från självhushållets tid, bland annat
jordbruksredskap, köksattiraljer och textilier.
sens entré. Här visas det svenska tobaksbrukets och tobaksindustrins historia. Du får även veta mer om tänkstickans roll
genom tiderna och kan se filmen om Kreuger, tändstickskungen. I museifabriken tillverkas historiska varumärken på gamla
maskiner. Vi gör även kritpipor av lera, ett hantverk med anor
från sent 1500-tal. Fabriken är öppen på hantverksdagar, för
datum se hemsidan. Sommartid kan du besöka vår tobaksodling bakom huset.
STOCK HOLM
53
Tumba Bruksmuseum
U Livet och arbetet på bruket från år 1755 samt Sveriges sedelhis-
Vaxholms fästnings museum
V Stockholms skärgårds största museum är ett spännande besöks-
Ångfartyget Mariefred
W Ångfartyget Mariefred byggdes år 1903 för traden Stockholm-
toria från år 1661 till idag. Tumba bruk var Riksbankens sedelpappersbruk och är unikt i världen. Än idag tillverkas Sveriges
sedlar på samma plats. Även visning av handpapperstillverkningen och möjlighet att prova själv. Programverksamhet.
År 2015 firar museet 10 års jubileum med aktiviteter och ny
utställning om de nya sedlarna. Det går även att boka museets
utställningar för möten, luncher/middagar och gruppturer med
egen guide.
Sven Palmes väg 2, Tumba
GPS: N 59° 12.075’, E 17° 49.031’
Telefon: 08-519 55 346
[email protected]
www.tumbabruksmuseum.se
Öppet: maj-aug tis-sön 11-16. Sep-apr lör-sön 11-16
mål för hela familjen. Vi berättar om försvaret av Stockholm
mot sjösidan under 500 år. I en ny utställning berättas också
om det civila livet på fästningen i slutet av 1800-talet. Nytt för
i år "Spökjakten" en animerad tipsjakt för barn och lekfulla
vuxna. På Kastellet finns också en konstutställning i Kruttornet,
ett fängelse och en utställning om Ytterby gruva. Gruvan som
innehar världsrekord i antal funna grundämnen. Det finns en
ny utställning om barnen på fästningen.
Kastellet, Vaxholm
GPS: N 59° 24.174' E18°21.617'
Telefon: 08-541 311 10
[email protected]
www.vaxholmsfastning.se
Öppet: maj-sep lör-sön. Jun-aug varje dag. För mer info se
hemsida
Fotograf: Lars Berglöf
Klara Mälarstrand, Stockholm
GPS: N 59° 19.696’, E 18° 3.454’
Telefon: 08-669 88 50
www.mariefred.info
Öppet: Stockholm-Mariefred 6 jun-14 jun lör-sön. 19 jun-23 aug
tis-sön. 29 aug-13 sep lör-sön
Mariefred med Gripsholms slott. När s/s Mariefred gjorde sin
jungfruresa var hon ingalunda det unika fartyg vi ser idag. Då,
för 110 år sedan, trafikerades Mälaren av ett femtiotal ångfartyg på olika trader. Ångfartyget Mariefred har trafikerat
Stockholm-Mariefred under samma namn, med få förändringar
ombord och med samma ångmaskin alltsedan 1903. Fartyget
tar 230 passagerare. Matsal och cafeteria ombord.
Hemvärnsmuseet
Hemvärnsmuseet är ett unikt museum. Det skildrar det svenska hemvärnet, driftvärnet och de avtalsorganisationer som samarbetar med hemvärnet. Museet finns vid Hemvärnets stridsskola i Vällinge sydväst om
Stockholm. Här kan du få en guidad tur, uppleva radiomajoren, cykelbåren, mauser -96, filmer, skrifter och
scener från olika tidsperioder. Varmt välkomna! Öppettider se sida 52.
54
STOCK HOLM
S Ö D E R M A N L A N D
GRUVOR, KANONER OCH VERKSTADSINDUSTRI
Under 1600-talet blev kanongjutning en viktig näring i landskapet,
se Hälleforsnäs nr 9, Nävekvarn nr 10 och Stafsjö nr 18. Stafsjö
lever vidare som moderna verkstadsföretag. I Oxelösund finns
L
idag två av Sveriges tre återstående masugnar, den tredje
finns i Luleå. Dessa två producerar mer järn än alla hyttor
i Bergslagen någonsin gjorde tillsammans.
Närheten till Stockholm har för Södermanland skapat en viktig avsättningsmarknad för livsmedel, bränsle och byggnadsmaterial. Eskilstuna
har varit och är en viktig industristad med vapentillverkning, Munktells tillverkning av lokomobiler, jordbruksredskap och sedan traktorer,
se nr 12.
EM T
D•
56
55
B
E20
V
ESKILSTUNA
J
53
N
Q
55
OP
C
SÖDERTÄLJE
57
73
223
56
H
E4
S
F
KUR I
G
•
NÄVEKVARN
Arsenalen
B Arsenalen är Skandinaviens största museum i sitt slag, ett mili-
Dufweholms Herrgård
C Gårdsmuseum i anslutning till herrgården bestående av en
Eskilstuna Magasinet/
Det Gamla Tryckeriet
D Vi är ett levande museum som visar hur man producerade
Eskilstuna Stadsmuseum
E Här finns körbara eskilstunatillverkade ångmaskiner och en
F11 Museum
F F11 Museum speglar verksamheten vid flygflottiljen F11 från
Näsbyholm, Strängnäs
GPS: N 59° 22.050’ E 16° 55.745’
Telefon: 0152-121 44
[email protected]
www.arsenalen.se
Öppet: sep-maj ons-sön 11-16, tor 11-20. Jun-aug mån-sön 11-17
•
tärtekniskt och militärhistoriskt museum av hög internationell
klass. Vi värnar om kunskapen och erfarenheten som är nödvändig för att framtidens besökare ska kunna få en korrekt bild
av vår militära historia. Museets olika delar: Fordonsutställning,
Figurmuseum - tusentals handmålade tennfigurer uppställda i
diaramor (tittskåp) och Soldattorp - utställningen soldaten och
torpet. Utställningen Södermanlands regemente invigs i juni.
hundraårig lanthandel samt ett allmogemuseum där det bland
annat finns ett tryckeri, frisörsalong, apotek, skomakeri och
ett allmogehem. Dufweholms Herrgård bjuder också på en
vacker trädgård, med anor från 1495 i vacker, lugn och rofylld
miljö. Kaffe kan man med fördel avnjuta i trädgården om vädret
tillåter.
Herrgårdsvägen 16, Katrineholm
GPS: N 58° 58.237', E 16° 11.584'
Telefon: 0150-754 00
www.dufweholm.se
Öppet: hela året
trycksaker för över 100 år sedan. Här visas ett historiskt grafiskt handarbete med trä- och blytyper. Boktryck i digel- och
cylinderpressar med handkraft. Bokbinderi, papperstillverkning och marmorering, kan vi också visa. Vi har olika temadagar. Grafisk produktion från blytryck till digitalt tryck. Graphic
art Gallery finns i samma lokaler där vi ordnar konst- och
samlarutställningar under året. Vi skräddarsyr gruppbesök från
föreningar, skolor m fl. Vi har också kaffeservering. Läs mer på
vår hemsida.
Fridhemsgatan 4, Eskilstuna
GPS: N 59° 21.703’, E 16° 30.926’
Telefon: 016-13 48 84, 0706-29 09 58
[email protected]
www.eskilstunamagasinet.se
Öppet: mån-fre 9-16, lör 11-16. Övriga tider ring.
Grupper enligt ök
mekanisk verkstad från förra sekelskiftet. I utställningen Lilla
stadsmuseet får barn och vuxna tillsammans uppleva Eskilstunas historia. Här finns även utställningarna Laddat – om
vapen tillverkade i Eskilstuna och Slottet som försvann. På
Radermachersmedjorna finns smedjor från 1650-talet på sina
ursprungsplatser.
Skavsta Flygplats, Nyköping
GPS: N 58° 47.108’, E 16° 56.296’
Telefon: 0155-21 18 98, 0734-16 33 41
[email protected]
www.f11museum.se
Öppet: tis 9-12, tor 17-20, sön 11-15, samt ons 24 jun-19 aug 13-17
1941 till 1980. Vi visar kameror, radarspaningsutrustning, mobil
underrättelsepluton samt utveckling av flygspaningssystem.
Se Kalla krigetplan: Tunnan, Lansen, Draken och Viggen samt
arméplanen Piper Super Cub och Bulldog. F11 Museum är också
ett upplevelsecenter med flygsimulatorer. ”Flyg” själv Viggen
och Cessna! I butiken finns modeller, byggsatser, flygböcker, kepsar m m. Caféet i Flygplanshallen har fin utsikt över ”air-side”.
Fotograf: Kenneth Åbrink
Faktorigatan 4
GPS: N 59° 22.535’, E 16° 30.550’
Telefon: 016-710 23 75
[email protected]
www.eskilstuna.se/stadsmuseet
Öppet: ons-sön 11-16
SÖDERMANL AND
55
Femörefortet
G Upplev en topphemlig försvarsanläggning från kalla kriget!
Föreningen Nynäshamns
Järnvägsmuseum
H Föreningen Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM) är en ideell
Föreningen Sörmlands
Veteranjärnväg - FSVJ
I Mitt i Oxelösund finns FSVJ – Föreningen Sörmlands Vete-
Hälleforsnäs Gjuterimuseum
J Bruket startade 1659 för att göra kanoner. Senare blev det
Järnbruksmuseum i Nävekvarn
K Gjuterimuseum om Näfveqvarns bruk som startade 1623.
Kalklinbanan i Forsby
L Den 42 km långa Kalklinbanan Forsby-Köping var Europas
Fotograf: Per Rödseth
Femörehuvud, Oxelösund
GPS: N 58° 38.939’ E 17° 6.503’
Telefon: 0155-383 50
www.femorefortet.se
Öppet: 16 maj-14 jun lör-sön. 24 jun-16 aug dagl. 22 aug-11 okt
lör-sön. Gruppvisningar hela året
Gömd i berget under naturreservatet Femöre i Oxelösund finns
en kärnvapensäker jätteanlägggning, där 70 soldater skulle
försvara Bråvikenområdet mot en storinvasion över Östersjön
från Sovjetunionen och Warszawapakten. Visningen tar en
timme och omfattar radar och en av tre kanoner ovan jord samt
förläggning, stridsledning och en kanon under jord. Museibutik
med kaffe, läsk, glass, souvenirer och stor sortering böcker om
kalla kriget.
förening, vilken har som målsättning att bevara och återställa
Nynäsgårds lokstall till ursprungligt skick, för att däri skapa ett
Nickstabadsv 9, Nynäshamn
levande järnvägs- och arbetslivsmuseum, med särskild inriktGPS: N 58° 54.614', E 17° 56.457'
ning på Nynäsbanans historia. I lokstallet renoverar och visar
Telefon: 08-520 139 55 lokstallet
föreningen upp sin samling av äldre järnvägsfordon. Föreningen
www.njm.nu
bedriver också veterantågstrafik med sina fordon, bl a på
Öppet: jul–aug sön 13-16. Övriga året sista sön i mån 13-16 utom Nynäsbanan.
dec och jan. Övriga tider enl ök 08-754 24 34
Lokstallsvägen 1, Oxelösund
GPS: N 58° 40.218', E 17° 5.982'
Telefon: 072-226 60 01
[email protected] • www.fsvj.se
Tågsläpp 26 apr. Samt 1:a sönd i mån jun, jul-sep. Ev ändringar
och arrangemang se hemsida
jordbruksmaskiner, vedspisar, radiatorer och alla möjliga delar
till verkstadsindustrin. Verksamheten lades ner 2011. Museet
har maskiner från förarbete, gjutning och efterarbete. Brukets
historia berättas, en del anställda porträtteras och livet på
bruksorten visas i olika utställningar. Gjuterimuseet inrymmer
även en bandyutställning. Försäljning av prydnadsföremål i
gjutjärn. Turistbyrå och konstgalleri i samma entré som museet.
Bruket
GPS: N 59° 9.091’, E 16° 29.424’
Telefon: 0157-403 50
[email protected]
www.gjuterimuseum.se
Öppet: ring för information eller se hemsida
Man tillverkade kanoner fram till 1820 då produktionen las
över till konstgjutgods. 1916 började man tillverka konstgjutgods. Museet är byggt i ett gammalt brännvinsbränneri där
föremål visas tillsammans med brukets, bygdens och arbetarnas historia. Brännmästarens bostad används som café och
samlingslokal.
Tunabergs hembygdsförening, Nyköpingsvägen 11
GPS: N 58° 37.938’, E 16° 48.003’
Telefon: 0155-508 68
www.tunabergs-hembygdsforening.org.se
Öppet: 29 jun-9 aug alla dagar 12-17. Övrig tid enl ök. Med
hantverkscafé
v.g. ring för vägbeskrivning
GPS: N 59° 9.197’, E 15° 56.856’
Telefon: 0151-126 21
www.kalklinbanan.se
Öppet: året runt, dock ej snöröjning
TRII N DU S
Å R ET S
03
0
2
E
M INN
Munktellmuseet
Pråmskjulstorget, Eskilstuna
GPS: N 59° 22.566’, E 16° 30.697’
Telefon: 016-13 15 23, 13 15 31
http://munktellmuseet.volvo.com/
Öppet: mån-fre 10-16. Lör-sön 12-16
56
SÖDERMANL AND
ranjärnväg. Välkommen in i den Nostalgiska atmosfären i det
ca 100 år gamla lokstallet. I lokstallet finner du olika typer av
fordon som ex ett av TGOJs nio största elektromalmtågslok, Ma
408. En historisk presentation över järnvägens betydelse och
utveckling för Oxelösund är under uppbyggnad.
M
längsta när den byggdes 1939-1940 och är förmodligen det även
idag, eftersom den är intakt i hela sin sträckning. När Skånska
cement AB skulle frakta kalksten från kalkbrottet till cementfabriken valdes linbana som bästa, och billigaste, transportsättet
- jämfört med tåg, båt och lastbil. Linbanan konstruerades av
AB Nordströms Linbanor och var helautomatisk redan 1941. År
2003 blev Kalklinbanan Årets Industriminne. Förberedelser för
museiverksamhet och dokumentation av banan pågår.
I museets lokaler där maskiner tillverkats sedan 1839 kan man
idag se ett stort urval produkter. Vissa är unika, som t ex Sveriges första ånglok Förstlingen från 1853, Sveriges första traktor
från 1913, Bolinder Munktells första hjullastare från 1954,
världens första serietillverkade ramstyrda dumper Gruskalle,
lokomobiler och motorer. Allt är i körbart skick. Naturligtvis är
det tillåtet att klättra upp i våra maskiner! Ring 016-13 15 23 för
bokning av guidade turer, konferenser och måltider.
Museiföreningen
Ångfartyget Ejdern
N I Södertälje finns något alldeles unikt. Världens äldsta kolelda-
Museispårvägen Malmköping
MUMA
O
Nostalgimuseum Sparreholm
P Upplev våra affärsmiljöer: järnaffär, lanthandel, färghandel,
Skottvångs gruvmuseum
Q Skottvång ligger i Åkers Bergslag mellan Mariefred och Gnesta.
Skärgårdsmuseet i
G:a Oxelösund
R Skärgårdsmuseet är inget vanligt museum. Hemligheten finns
Stafsjö Bruksmuseum
S Museet är inrymt i en byggnad från 1914 som har varit kraftsta-
Trafikverkets museer, Väghistoriska samlingarna Kjula
T De väghistoriska samlingar som bevaras i anslutning till den
Järnvägsgatan 4
GPS: N 59° 7.993’, E 16° 44.201’
Telefon: 0157-204 30, 214 34
www.muma.se
Öppet: se hemsidan
Fotograf: Claes Nygårdh
Borgmästarudden, Södertälje
GPS: N 59° 11.524’, E 17° 37.909’ Kansli
Telefon: 08-550 11 020
www.ejdern.org
Öppet: enligt turlista maj-sept, mer information kan ni få på
kansliet, Slussgatan 14 i Södertälje
de propellerdrivna ångfartyg med originalmaskin är Ejdern av
Södertälje. Hon byggdes 1880 i Göteborg för att gå i kusttrafik.
Ejderns maskin är på 65 hk och har två cylindrar, pannan eldas
med kol. s/s Ejdern ägs av Museiföreningen Ångfartyget Ejdern,
som vårdar och rustar henne och håller henne i trafik.
Sveriges lokaltrafikmuseum har ett 30-tal vagnar från en gång
totalt 12 svenska spårvagnsstäder. De äldsta spårvagnarna är
mer än 100 år gamla. Utställningshall och ett bussmuseum visar
kollektivtrafikens utveckling. Spårvägstrafik mellan Malmköping och Hosjö. Biljetten gäller hela dagen. Café och souvenirförsäljning i Spårvägsboden.
frisersalong, skomakeri, cykel- och mopedverkstad, bensinstation, glasskiosk, korvkiosk och ett 50-tals café.
Landsvägsgatan 11, Sparreholm
GPS: N 59° 4.564', E 16° 49.780'
Telefon: 0157-309 32
[email protected]
www.graforssamlingar.se
Öppet: se vår hemsida
Här har det brutits järnmalm sedan 1500-talet. Gruvmuseet är
byggt invid det djupaste gruvhålet som är 245 meter. Där möter
besökaren de människor som i hårt arbete tog upp malmen och
som kolade i skogen för brukets masugnar. I museet finns också
en mineralsamling och en mängd fotografier från gruvdriften
fram till 1920 då gruvan stängdes. Vid gruvan finns också ett
värdshus och det är kolarvecka i juli varje år. Gruvans dag 29
augusti med hantverksmarknad och guidning.
Skottvångs gruva, Laxne
GPS: N 59° 10.926', E 17° 8.144'
Telefon: 0158-259 00
[email protected]
www.osgf.se
Öppet: maj-aug lör-sön 12-17. 23 jun-16 aug tis-sön 12-17
BpM
Kroggränd 1, G:a Oxelösund
GPS: N 58° 39.746', E 17° 7.770'
Telefon: 0155-365 31
[email protected]
www.skargardsmuseet.se
Öppet: 6-7 jun, 13 jun-16 aug tis-sön 12-16. Bokade visningar
15 maj-13 sep
inne i byggnaden. Här visas som i ett dockhus kontrasten mellan den idylliska miljön vid kusten och det hårda skärgårdslivet
förr. Årligen händer det något nytt för familjen som aldrig levat
men ändå finns här. I år är det 1944 och temat är: ”Mörker och
ljus". Till skärgårdshemmet hör också båthus och bodar med
något för alla. Gratis entré.
tion. Turbinen finns fortfarande kvar. Tidigare har där legat såg
och sedan kvarn. Här visas kanoner, verktyg och andra produkter från Stafsjö Bruk samt en modell över området 1914. Bruket
grundades 1666 och kom att tillverka kanoner och ammunition
i 200 år. Här tillverkades också ångmaskiner, lokomobiler och
andra maskiner. Idag tillverkas endast skjutspjällsventiler.
Kyrkvägen 49, Eskilstuna
GPS: N 59° 23.518', E 16° 40.447'
Telefon: 010-124 31 36
[email protected]
www.trafikverket.se/vagsamlingar
Öppet: se vår hemsida eller kontakta oss. Öppet hus-dagar och
Maskindag m m under sommarsäsongen
autentiska miljön på Kjula vägstation är unika. Ett femtiotal
maskiner och fordon från hela 1900-talet, tillsammans med
drygt tiotusen föremål är alla kopplade till väghistoria. Under
sommarsäsongen deltar personalen i olika evenemang runt om i
landet, med inriktning på fordon, maskiner och veteranfordon.
Vi har också Öppet hus dagar på vägstationen under sommaren.
Fotograf: Trafikverkets museer
Störnings väg 3B, Stavsjö
GPS: N 58° 43.479’, E 16° 25.505’
Telefon: 011-39 32 17
[email protected]
www.museum.stavsjo.se
Öppet: maj-sept sön 11-14. Övrig tid enl ök
SÖDERMANL AND
57
Tunabergs gruvmuseum
U Väl bevarad gruvby med gruvfogdebostad, arbetarbostäder,
Östra Södermanlands Järnväg
V Trafik med hundraåriga ånglok och vagnar med 600 mm spår-
smedja, krutkällare, gruvmagasin och stånggångsvaktarbostad.
Totalt ett tjugotal byggnader som vuxit upp runt Storgruvan i
Koppartorp. Det största gruvhålet är 160 m djupt men är delvis
vattenfyllt. Gruvans glansperiod var under 1750-talet. I ett av
gruvmagasinen har hembygdsföreningen ett gruvmuseum, där
man berättar mer om utvecklingen i Tunaberg med brytning av
koppar, järn, mangan, kobolt och marmor. I gruvfogdens bostad
finns ett hembygdsmuseum. Hantverksförsäljning.
Koppartorps gruvby
GPS: N 58° 38.690’, E 16° 53.984’
Telefon: 070-571 24 38
www.tunaberg.se
Öppet: 29 jun-9 aug alla dagar 12-17. Övrig tid enl ök.
Café med våfflor
Stationshuset, Storgatan, Mariefred
GPS: N 59° 15.552’, E 17° 13.096’
Telefon: 0159-210 00, 210 06 www.oslj.nu
Öppet: se hemsida. Evenemang: Ångans Dag 6 jun och Museibanans Dag 26 sep, fler evenemang kan tillkomma
vidd mellan Mariefred och Taxinge (eventuellt kommer vissa
tåg bara att gå Mariefred-Läggesta, se hemsida). Utställning och
café med försäljning av leksaker, souvenirer och järnvägslitteratur. Guidning i vagnhall och lokstall kan ordnas men bör bokas
i förväg. Evenemang: Ångans dag 1 juni och Museibanans dag
28 sept, fler evenemang kan tillkomma. Verksamheten bedrivs
av en ideell förening. Kom med du också och bli järnvägare på
fritiden!
Efter det som är nödvändigt för att uppehålla livet,
är inget viktigare än böckerna!
Vi på Det Gamla Tryckeriet tar gärna emot studiebesök av föreningar, skolklasser, studiegrupper med flera. Vi erbjuder sakkunnig demonstration av grafiska tekniker och hantverk inom
sättning, tryckning med mera samt dess historia. Du kan själv
få skapa och trycka dina brevpapper, visitkort med mera. Varför
inte trycka personliga servetter med namn på dina gäster eller
skapa en vacker inbjudan? Vi visar vid intresse även exempel på
dagens digitala tryckning.
Vid studiebesök kan vi även ordna med enkel förtäring. För
studiegrupper tar vi ut en mindre avgift. För information, tider
och bokningar kontakta Bo Niklasson.
Är du konstnär och vill skapa grafik så kan du göra det här
på Det Gamla Tryckeriet. Du kan skära i linoleum eller päronträ
och sedan göra tryck i våra gamla tryckpressar. Vi har ett stort
antal av trä- och blystilar som du också kan använda. I höst har
vi även möjlighet att tillverka papper.
Här finns också Graphic art Gallery där vi har utställningar av
olika slag. Är du konstnär, keramiker eller annan konstutövare
så är du välkommen att ta kontakt med oss angående eventuell
utställning. Vill du arbeta i tryckeriet eller i galleriet under flera
dagar så har vi möjlighet att ordna övernattning i vårt Graphic
art Gallery.
Det Gamla Tryckeriets vision.
Det Gamla Tryckeriet ska ge kunskap,
vara lustfyllt och öppet för alla.
Fridhemsgatan 4, 633 58 Eskilstuna
016-13 48 84 - 070-269 09 58
e-post: [email protected]
58
SÖDERMANL AND
U P P L A N D
E
N
O
JORDBRUK, VALLONBRUK, OCH HJÄRNBRUK
Uppsalaslätten är sedan urminnes tider omtalad för sin bördiga jordbruksmark. Sedan medeltiden har det funnits gruv- och järnindustri i Uppland.
Två viktiga faktorer för järnindustrins blomstring var valloninvandringen
och den fantastiska malmen från Dannemora gruvor. Dessa faktorer var
omistliga för produktionen av det i England så efterfrågade Öregrundsjärnet. Dannemora gruvor var en av Sveriges viktigaste gruvor. De stängdes
1992 men med stigande järnmalmspriser har brytning blivit lönsam och
driften har återstartat.
B
292
76
R
F
56
272
C
290 K
GH
288
IPQ
L
M
•
72
UPPSALA
D
J
77
55
70
E4
E18
S 276
Uppsala universitet grundades 1477 och är därmed Nordens äldsta. Universitet har sedan början av stormaktstiden utvecklats till ett av Europas främsta
centrum för högre utbildning och är idag internationellt framstående.
Forsmarks bruksmuseum
B Forsmarks bruksmuseum är med sina tre våningar en pärla
Heby tegelbruksmuseum
C Heby var en gång känt som Sveriges tegelmetropol med som
J.P. Johansson Museum
D Museet har flyttat till Enköpings äldsta kontorsfastighet från
Lancashiresmedjan
i Karlholmsbruk
E Med sina höga skorstenar är Lancashiresmedjan i Karlholms-
Lantbruksmuseet i
Österbybruk
F Stor samling av lantbruksredskap från 1700-talet fram till våra
fylld med bruksföremål och historiska utställningar. Du kan
välja mellan att själv gå och strosa i din egen takt eller följa med
en guidad museivisning. Gratis inträde.
Fotograf: Elina Meuller
Forsmarks bruk, Östhammar
GPS: N 60° 22.148', E 18° 9.271'
Telefon: 0173-500 15
[email protected]
www.visitforsmark.se
Öppet: 15 jun-30 aug. Stängt midsommar. Aktuella öppettider
se hemsida
Fotograf: Lennart Ericsson
mest 12 bruk i drift samtidigt. Museet är inrymt i en kulturhistoriskt värdefull byggnad, från slutet av 1800-talet, som
tidigare var bryggeri. Ett mångfacetterat museum där maskiner, redskap, produkter, bruksföremål och foton berättar om
tillverkningen, men också om arbets- och luffarliv. Kort film om
tegeltillverkningen. Därtill olika separatutställningar. På övervåningen finns en konsthall. Centralt beläget med näraliggande
skulpturstig. Handikappanpassat.
Brogatan 6, Heby
GPS: N 59° 56.257’, E 16° 51.996’
Telefon: 0224-306 00 (under öppettider),
0224-300 31, 070-466 47 65, 073-222 07 80
www.tegelbruksmuseet.se
Öppet: 1 maj-5 okt lör-sön 12-16.
Övrig tid och grupper enligt ök
1899. J.P. Johansson startade sin industriella verksamhet i
denna byggnad. I olika rum visas epoker från Bahco företagets
utveckling vad gäller rörtänger, skiftnycklar, fläktar, skomakarmaskin, väggborrmaskiner, fjäderhammare, plankhejare,
stockhammare, Triplexlampor, sockertången med mera. Primus
produkter. Patentbreven, familjealbum, boken "Sagan om
Bahco". Skiss/modell på rest staty av J.P. i brons den 16/8 2014
framtagen av Peter Linde.
Tallbacksv 2, Enköping
GPS: N 59° 38.330’, E 17° 6.711’
Telefon: 0171-303 48, 073-829 58 75
[email protected]
www.jpjohanssonmuseum.com
Öppet: ons 13-16. Grupper efter ök
bruk från 1880 en imponerande byggnad. Dess inre imponerar
ännu mer. Här finns alla delar som behövdes i lancashiresmidet
bevarade: härdar, ånghammare, ångmaskin, vällugn, valsverk
och mängder av handverktyg liksom två stångjärnshammare från
det äldre vallonsmidets dagar. En film inspelad i smedjan visar
smedernas tillverkning av stångjärn. Under besöket visas även
den lilla skolstugan från 1700-talet.
Lancashirevägen, Karlholmsbruk
GPS: N 60° 31.121’, E 17° 38.780’
Telefon: 0294-407 47, 070-241 15 31, 070-646 08 19
[email protected]
www.karlholm.nu
Öppet: 14 jun-16 aug sön 15. Bokade grupper året runt
Långgatan 5, Österbybruk
GPS: N 60° 10.127', E 17° 45.837'
Telefon: 073-946 15 88
www.lantbruksmuseet.se
Öppet: året runt mån 9-15. 13 jun-30 aug lör-sön 12-14. Övriga
tider enl ök.
dagar. Ett 40-tal traktorer från 1917 till 1955 och tändkulemotorer av olika storlekar. Diverse hushållningsredskap där ibland
en eldriven äggkläckningsmaskin.
UPPL A ND
59
Medicinhistoriska museet
G I hela den gamla administrationsbyggnaden för Uppsala Hos-
Nymans Vänner
H Föreningen Nymans Vänner bildades hösten 1996, för att
Pumphuset
I Museum för kommunal teknik. Museet är inrymt i Uppsalas
Pythagoras Industrimuseum
J I den gamla tändkulemotorfabriken finns något för hela fa-
Ramhälls Gruvor
K Här har brutits järnmalm sedan 1700-talets mitt. När Stora
Skebobruks Museum
L Skebobruks Museum berättar pedagogiskt med många bilder,
Spinnrocksvarvarverkstad
M J.E. Westbergs spinnrocksvarvarverkstad är unik i landet.
pital och Asyl från 1900 huserar Medicinhistoriska museet för
kropp och själ. Här följs de flesta av läkekonstens specialiteter
från så lång tid tillbaka som möjligt in i nutid. Några exempel
är psykiatri, kirurgi, röntgen och obstetrik. Därutöver finns
rum för såväl apotekshistoria som folkmedicin. Både Ulleråkers
sjukhus och Akademiska sjukhusets historia skildras.
Fotograf: Cecilia Bergström
Eva Lagerwalls Väg 8, Uppsala
GPS: N 59° 49.740’, E 17° 39.049’
Telefon: 018-611 26 10
[email protected]
www.medicinhistoriskamuseet.uu.se
Öppet: helgfria tis och tor samt 1:a sön i mån 13-17.
Visningar bokbara till veckans alla dagar
bevara historien och produkter från Nymans Verkstäder senare
Nyman Bolagen. Samlingarna visar gamla cyklar, MC, mopeder, båtmotorer, gräsklippare mm med märkena Hermes, NV
och Crescent. Vi har två utställningslokaler, den ena i Nymans
gamla verkstadslokaler. Beställ boken Nymans Verkstäder av
J-P Darphin. Innehåller 176 intressanta sidor om bl a Nymans
Verkstäders tillkomst och utveckling.
Salagatan 18 B, Uppsala
GPS: N 59° 51.782', E 17° 38.625'
Telefon: 073-529 34 74
[email protected]
www.nymansuppsala.se
Öppet: vg kontakta oss för information och bokning
av visningar
gamla vattenverk från 1875. Pumphuset ritades av arkitekten
Adrian Crispin Peterson. Här står en stor del av inredningen
kvar med pumpar och tryckmätare. Museet beskriver vattenoch avloppsförsörjningen i Uppsala, fjärrvärmens utveckling
samt gas- och eldistributionen. Själva turbinen finns en trappa
ner, den drevs av Fyrisåns vatten. Även ledningssystemet befinner sig under besökarens fötter och kan betraktas genom det,
på vissa ställen, genomskinliga golvet.
Munkgatan 2, Uppsala
GPS: N 59° 51.290’, E 17° 38.464’
Telefon: 018-12 13 07
[email protected]
www.uppsalavatten.se/pumphuset
Öppet: se vår hemsida
Fotograf: Erika Grann
Verkstadsgatan 6, Norrtälje
GPS: N 59° 45.317’, E 18° 41.972’
Telefon: 0176-100 50
www.pythagorasmuseum.se
Öppet: året runt enl ök. Ströbesökare vår och höst lör 12-15.
15 -21 aug dagl 12-16. Guidad visning 13 och barnvisning 15 (obs!
stängt midsommarhelgen). Mer info på hemsida
Fotograf: Suzanne Wallén
Ramhäll 106, Alunda
GPS: N 60° 5.959', E 17° 56.741'
Telefon: 0174-141 10
[email protected]
www.ramhall.se
Guidade gruvvandringar efter bokning via e-post eller telefon.
Roslagsambassadörer på besök
Smedvägen, Skebobruk
GPS: N 59° 57.951’, E 18° 36.632’
Telefon: 070-388 89 88
[email protected]
www.skebobruksmuseum.se
Öppet: 13-14 jun 13-16. 19 jun-16 aug tis-sön 13-16.
Mån stängt. 17 aug-13 sep lö-sön 13-16. Kulturarvsdagen 13 sep 13-16. Grupper året runt.
Åsavallen, Edsbro
GPS: N 59° 53.736' E 18° 29.510'
Telefon: 0703-26 01 71
[email protected]
www.edsbrohembygd.se
Öppet: enl ök samt vid olika evenemang
60
UPPL A ND
miljen! År 1898 grundades fabriken, som idag står kvar i orört
skick med maskiner och motorer, affärskontor och arbetarbostad. Under guidade visningar körs maskiner och motorer så
att besökaren får uppleva lukterna och ljuden från verkstaden.
I Barnens Pythagoras kan barn som vuxna leka och lära om
historia och mekaniska principer. På museet finns också ett
charmigt kafé med souvenirbutik.
Kopparbergs AB 1942 köpte gruvrättigheter och anläggning
moderniserades gruvdriften. 1947 startades en av Sveriges och
Europas modernaste anläggningar för produktion av järnmalmsslig. 1975 upphörde all gruvdrift. Gruvan är vattenfylld.
I byn finns f d gruvarbetarbostäder och en skola byggd 1886,
som idag är bygdegård. Där finns en museiskolsal, information,
fotografier och föremål från gruvdriften samt fikaservering
efter överenskommelse.
korta texter, video och modeller om ett av de äldsta vallonbruken (1622-1924) och om kvinnornas viktiga roller i det mycket
särpräglade vallonbrukssamhället. Museet ligger i brukets
gamla brandstation. Andra sevärdheter är Skebo Herrgård och
den väl bevarade Bruksgatan. Museet blev Årets Arbetslivsmuseum 2010.
En intakt 1800-talsverkstad av vikt för forskningen, med full
uppsättning arbetsredskap, halvfabrikat, mallar m m. Westberg
lärde sig yrket som gesäll inom skråväsendet. Han hämtade
virket i skogen, främst björk, asp och al. De smidda delarna
gjordes av bysmeden. Åsavallen har ytterligare ett tiotal byggnader och samlingar av föremål, skolfoton m m. I Edsbro finns
en masugn från 1600-talet, en smedja, museum och bruksgata,
samt en fornborg.
Strömsbergsbruks Järn och
Skogsbruksmuseum
N Strömsberg är Upplands enda järnbruk där alla komponenter
Söderfors Hembygdsförening
O I detta bruk där stål fortfarande tillverkas, förfogar och visar
Uppsala Industriminnesförening
P Vi berättar om Uppsalas industriella kulturarv. Våra uttrycks-
Upsala-Lenna Jernväg,
Lennakatten
Q Trafik med ångloksdragna tåg och 1950-tals rälsbussar på 33
Vallonsmedjan Österbybruk
R Världens enda bevarade vallonsmedja. Byggnaden uppfördes
Wira bruks museum
S Det idag så idylliska Wira bruk med sina röda stugor, vattenfall
Werviers väg 2 Strömsberg
GPS: N 60° 24.169’, E 17° 34.947’
Telefon: 070-643 84 41
www.stromsbergsbruk.nu
Öppet: för grupper efter bokning, vg ring 0295-203 00 eller
[email protected]
hembygdsföreningen två smedstugor. Gammelgården som är
byggd i mitten av 1700-talet uppvisar möblering och husgeråd
från 1800-1900 talet. Den andra smedsstugan byggd under
samma epok kallas Hembygdsgården och här kan servering
anordnas. I Ankarsmedjan byggd 1786 visas bildspelet Järnarvet, som skildrar Söderfors historia. Se också Enkhuset, byggt
1776, där änkorna fick bo hyresfritt och som idag skildrar dessa
kvinnors levnadsmiljö.
Salagatan 16 A, Uppsala
GPS: N 59° 51.823’, E 17° 38.540’
Telefon: 018-42 52 51, 073-963 63 06
[email protected]
www.uppsalaindustriminnesforening.se
Öppet: helgfri lör 11-14. Begränsat öppet jun-aug. Se hemsida.
Grupper vg ring
Uppsala Östra och Faringe Stn
GPS: N 59° 51.413’, E 17° 39.397’
Telefon: 018-13 05 00
www.lennakatten.se
Öppet: Tågtrafik: 7 jun-13 sep sön. 24 jun-15 aug ons-tor lör.
Nationaldagen 6 jun och Kulturnatten 12 sep. Se tidtabell på
hemsidan
Bruksgårdsvägen 7, Åkersberga
GPS: N 59° 34.256', E 18° 32.889'
Telefon: 08-543 531 03
[email protected]
www.wirabruk.se
Öppet: midsommar-15 aug vard 11-16. Lör-sön 12-16
former är den stora utställningshallens berättelser, föredrag,
temakvällar, bokförsäljning, stadsvandringar och teaterspel. Ett
20-tal träskulpturer med industriella motiv utförda av konstnären Hans Lustig ingår i utställningarna. För aktuell information
och kontaktuppgifter, se vår innehållsrika hemsida! Där finns
också texter av Roland Agius. Gilla oss på Facebook!
Fotograf: Lennart Göransson
Storgatan 1, Söderfors
GPS: N 60° 23.029’, E 17° 14.379’t
Telefon: 0293-307 49, kontaktperson Gunnar Thollander
www.hembygd.se/uppland/soderfors
Öppet: juli samtliga sön 13-16. Övrig tid enl ök, vg ring
Herrgårdsvägen, Österbybruk
GPS: N 59° 51.413’, E 17° 39.397’
Telefon: 0295-200 72, 0295-210 09
www.vallonbruken.nu
Öppet: maj lör-sön. 1 jun-31 aug dagl
som bildade en typisk bruksmiljö under 1700- och 1800-talet
finns bevarade. Miljön utgör därmed en unik enhet. Här visas
de mest bevarade industriminnena från Vallonbruksepoken
1630-1920 talet. Gör en bruksvandring bland lancashiresmedja,
masugn, kvarn, våghus, bruksgata, bagarstuga, skolmuseum,
älghorns- och skogsbruksmuseum, snickerimuseum, fotoutställning och herrgård. Vacker parkmiljö med rastställen.
km naturskönt smalspår från residensstaden mot Roslagen eller
tvärt om. Upplev en gammaldags järnvägsresa till Bärby, Marielund, Fjällnora friluftsgård, vallonbruket Länna bruk, Almunge
eller den forna järnvägsknuten Faringe med stationshus från
2011 samt lokstall och vagnhallar. I Uppsala invigdes stationshuset 2012 och är beläget intill spår 10 på Centralstationens
personbangård i Resecentrum, nära stadens alla begivenheter
och besöksmål.
på 1600-talet, påbyggdes under 1700- och 1800-talen och
stängdes 1906. Restaurering av vattenhjul, hammare, blåsmaskin har utförts under de senaste åren och visas nu i drift
några gånger under sommaren. Österbybruks miljö är intakt
med herrgård, arbetarbostäder, brukskyrka, park, orangeri,
ånghammarsmedja (end huset) och dammsystem. Guidade
turer, utställningar, hantverk m m.
och smedjor, var under stormaktstiden en av Sveriges viktigaste krigsindustrier. Här smiddes merparten av de värjor som
användes av svenska soldater under stormaktstiden. Idag står
de gamla smedjorna öppna för besökare. Bruksmuseet visar
utvecklingen från vapensmedja till fredligare produktion. Här
finns också en konstsmidesbutik och ett kafé. Gruppvisningar
genomförs på beställning.
Medicinhistoriska museet i Uppsala
Emmy Rappe studerade hos Florence Nightingale i London och var när
hon kom hem Sveriges första utbildade sjuksköterska. Hon började sin
anställning vid det nuvarande Akademiska sjukhuset när det öppnades
1867 och drev under några år en sjuksköterskeskola.
www.medicinhistoriskamuseet.uu.se
UPPL A ND
61
V Ä R M L A N D
S
62
GRUVOR OCH JÄRNBRUK
R
239
I
G
C
OM
HN
26
63
F
D
P
E
•
Q
JKARLSTAD B
61
62
E45
E18
E18
K
L
Under slutet av 1600-talet blev Värmland dominerande inom den svenska järnindustrin. Huvuddelen av stångjärnsproduktionen exporterades via Göteborg och
handelshusen där kom att få stort inflytande över den värmländska bruksnäringen.
Bruken var beroende av goda transporter varför omfattande transportsystem byggdes upp med hästforor, hästdragna järnvägar, kanaler, järnvägar för ånglok och sjötransporter på Vänern.
Det värmländska bergsbruket kulminerade i betydelse mot slutet av 1700-talet.
Under slutet av 1800-talet tog trähandeln via Göteborg fart tack vare gynnsam
avsättning i England. Skogsbruk, träförädling och pappersfabrikation fick under
1900-talet en alltmer central roll i Värmlands näringsliv.
Arbetarmuseet Gråbo
B När man besöker Gråbo får man nästan känslan av att tiden
Arvika fordonsmuseum
C Under ett och samma tak har vi samlat Arvika Fordonsmuseum,
Bjurbäckens slussar
D Bjurbäckens slussar ingick i en unik transportled från Dalarna
Brigadmuseum
E Besök ett Sverige i skuggan av Kalla kriget! På Brigadmuseum
Dyvelstens
Flottningsmuseum
F Timmerflottningen på Klarälven, Sveriges sista flottled, upp-
stannat en stund. Bland vävstol, spinnrock, köksredskap och en
kanna kaffe som väntar på att serveras, får man framförallt en
unik och spännande inblick i kvinnans dåvarande arbetsmiljö
– hemmet. Det är en alldeles särskild doft och atmosfär som
infinner sig i det över seklet gamla arbetarhemmet; kanske är
det spår av såpade golv, vedkaminer och kläder som hängts för
att torka. Kanske är det bara huset som pustar ut efter hundra
år i tjänst.
Korpkullsvägen 12, Karlskoga
GPS: N 59° 19.979’, E 14° 32.856’
Telefon: 0586-331 80
www.olm.se
Öppet: 8 jun-17 aug dagl 12-16. Övriga året sön 12-16
Thermiavägen 2, Arvika
GPS: N 59° 39.671', E 12° 35.473'
www.arvikafordon.nu • [email protected]
Telefon: 0570-803 90
Öppet: 1 maj-30 sept alla dagar 11-18. 1 okt-30 apr alla dagar
12-16
Bjurbäcken slussvaktarstugan, Bjurbäckens slussar, Storfors
GPS: N 59° 35.170', E 14° 10.484'
www.bjurbackensslussar.se
Telefon: 0550-630 26, slussvakt 0739-57 39 75
Öppet: slussarna öppna för trafik juni-sept. Öppettider för
slussvaktarstugan och slusscaféet samt info om arrangemang
– se hemsidan
Sandbäcksgatan 31, Karlstad
GPS: N 59° 23.290', E 13° 29.688'
Telefon: 054-15 80 60
[email protected]
www.brigadmuseum.se
Öppet: tis-fre 10-16, lör-sön 11-16. För avvikande öppettider vg
ring el besök vår hemsida
Flottarevägen, Forshaga
GPS: N 59° 31.124’, E 13° 26.795’
Telefon: 054-701 19 20, 054-701 19 00
www.varmlandsmuseum.se
Öppet: information om öppettider vg ring eller besök vår
hemsida
62
VÄ R M L A N D
Club MC Veteranerna och Thermia Industrimuseum. Ett besök
ger dig en rolig och nostalgisk resa bland mängder av bilar,
motorcyklar, mopeder, lättviktare, hästvagnar, slädar, cyklar,
modellbilar, spisar och värmepannor - allt varvat med utställningsmontrar och kuriosa. Museet har en utställningsyta på
ca 1 400 kvm i två utställningsplan.
i norr till Kristinehamn i söder via sjöar, kanaler och hästdragna rallbanor. 1872 passerade 1369 båtar och 3243 pråmar
Bjurbäckens slussar, men efter Östra Värmlands Järnvägs
tillkomst 1847 avtog trafiken snabbt. Idag trafikeras de idylliska
Bjurbäckens slussar i Filipstads Bergslags Kanal av fritidsbåtar.
Slussvaktarstugan med utställning om kanalen och slusscafé
är öppen sommartid 11-18. Vandringsled på kanalbanken till
Bjurbäckens bruk. Ställplats för husbilar. Gästhamn.
berättas historien om hur det civila och militära livet flätades
samman från andra världskrigets slut till Berlinmurens fall.
Hur påverkade omvärldshändelserna Sverige och vårt försvar?
Museet är inrymt i en prisbelönt byggnad formad som en skans,
samt i ett vagnsförråd från 1800-talet som tidigare stått på
Trossnäs fält väster om Karlstad. På Brigadmuseum huserar
även Café Kaviar som serverar hembakt fika!
hörde 1991. Museet är inrymt i flottningsföreningens gamla
verkstad. Hela miljön är bevarad med smedja och maskiner.
Några övernattningskojor är hitflyttade och vid bryggan ligger
flera flottningsbåtar förtöjda. Museet kan även erbjuda en trivsam fikastund med utsikt över älven samt lek och experiment
för barn i Magasin 11.
Eda Skans Museum
G Välkommen till Eda Skans Museum, här visas norsk-svensk
Filipstads Bergslags
hembygdsförening
H Äger och förvaltar Storbrohyttan samt Hembygdsgården
Gamla Bruket i Munkfors
I I en vacker miljö vid Klarälven speglas en brukshistoria som
Hammarö Skärgårdsmuseum
J Mitt i Hammarö kulturbygd hittar du Hammarö skärgårdsmu-
Järnvägsmuseum med
Svanskogsbanan
K Järnvägsmuseum med lokstallar – Åmål östra och bruksutställ-
Kulturladan och Ölseruds
kvarn, mitt på Värmlandsnäs
L Kulturladan; en nybyggd lada i två plan, fylld med gamla saker
Långbans gruvby
M Välkommen till en av världens mineralrikaste platser, Långbans
gränshistoria, från 1644 till unionsupplösningen 1905. Det finns
även fynd från sjön Hugn från en sjunken pråm på väg med
kanoner och annan utrustning till Eda Skans. Det finns även
lite om unionsbildningen.
Normavägen 2, Åmotfors
GPS: N 59°45.958’ E 12°22.010
Telefon: 0571-304 51
[email protected]
www.uppleveda.se
Öppet: Mitten av maj-mitten av sep tis- lör 10-16. Övrig tid
enligt ök
Munkeberg som består av Bergsmansgården från 1700-talet
fullt möblerat i två vån med tidsenliga möbler och inventarier.
Logen, samlingssal med kök och plats för 80 personer. Tullhuset, med kaffeservering och hantverksutställning. Guidade
visningar av Bergsmansgården och Storbrohyttan. Hyttan anlades 1589 och var i drift till 1920. Alla maskiner finns bevarade,
vid guidning körs den renoverade blåsmaskinen och nybyggt
vattenhjul med stampverk.
Storbrovägen 35, Filipstad
GPS: N 59° 43.181', E 14° 9.531'
Telefon: 0590-146 28
[email protected]
www.filipstadshembygd.se
Store Backe 6, Munkfors
GPS: N 59° 50.717', E 13° 32.633'
Telefon: 0563-500 03
[email protected]
www.hembygd.se/gamla-bruket-i-munkfors
Öppet: dagl under sommaren. Övriga året enl ök. För tider och
evenemang, ring eller se hemsidan
Sverres väg 15, Hammarö
GPS: N 59° 20.200', E 13° 31.364'
Telefon: 054-51 51 90, 51 55 53
[email protected]
www.hammaro.se/skargardsmuseet
Öppet: apr och okt tis-tor 12-16 (stängt Valborgsmässoafton).
Maj-sep tis-sön 12-16. Stängt 19-21 jun
Åmål östra lokstallet, Svanskogs station, Järnvägsgatan 1, Svanskog
GPS: N 59° 2.452’, E 12° 41.933’
Telefon: 0532-305 50
[email protected]
www.jaaj.se
Öppet: vard 7-16 eller enligt ök
började 1670 och nu kan upplevas i bebyggelse, modeller,
fullstora anläggningar och spår i naturen. Besök museerna i
bruksparken vid forsen: Martinverket, ett stålverk från 1877.
Unikt då det står som vid nedläggningen 1941. Brandstationen
med ångspruta från 1884. Modellhuset, bruket kring 1890, med
reception, boklåda samt glass, kaffe och hembakat bröd på
Fröken Ruths café.
seum, alldeles intill klipporna vid Vänerns strand. Grunden för
museet är den unika samling föremål från det gamla vänerfisket
som Arne Ericsson i Bäckvik testamenterade till kommunen. I
Idéverkstaden finns en presentation av de möjligheter som Kulturbygden och Norra Vänerskärgården erbjuder. I huset finns
även en basutställning med föremål från Arnes sjöbod, och ute
på udden fortsätter utställningen med båtar och redskap.
ning med turistinformation vid järnvägsstationen Svanskog, där
även Gunnel Eklunds utställningar finns. Välkommen till våra
två museer och vår museitågstrafik. Gå in på vår hemsida för
mer information om våra resor. Samarbetspartners för bevarandet är Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg (JÅÅJ) och
Stiftelsen Svanskogs Järnvägstation (SSJ).
Hyttbacken
GPS: N 59° 51.218’, E 14° 15.784’
Telefon: 054-701 19 79, 701 19 00
www.varmlandsmuseum.se
Öppet: information om öppettider vg ring eller besök hemsida.
Området kring byggnaderna är öppet året runt
Fotograf: Anna Käll
från bygden. På bottenvåningen står traktorer, skördetröska
m m. Här finns en "Storstuga" med vedeldad bakugn, café och
Ölserud, Säffle
lokala produkter. Brödet bakar vi på mjöl malt i Ölseruds gamla
GPS: N 59° 1.346’, E 13° 7.332'
kvarn. På övervåningen finns saker från skola, hushåll, smedja,
[email protected]
skog, fiske, jakt m m. Här finns också ett arkivrum. Här ska vi
www.sodranasetsbyalag.se
samla text och bild från våra socknar: Eskilsäter, Millesvik,
Öppet: 20 jun-16 aug dagl 11-16. Därefter helger tom Skördefes- Ölserud och Botilsäter.
ten på Värmlandsnäs 5-6 sep
Gruvby, där man brutit malm ända sedan 1500-talet. Långban
är också de framgångsrika bröderna John och Nils Erikssons
födelseplats. I gruvbyn hittar du spännande utställningar om
mineraler och uppfinningar. Upplev den gamla industrimiljön
med arbetarbostäder, hytta och gruvfältens olika byggnader.
Samtidsutställningar, filmvisningar och konstprojekt med mera.
VÄ R M L A N D
63
Museet Kvarnen/Ferlinmuseet
N Upplev kultur och skalden Nils Ferlin i museum inrymt i en
Nordmarks gruvmuseum
O Museet ligger vid hembygdsgården i Nordmark, 15 km norr om
s/s Polstjärnan
P s/s Polstjärnan av Vänern är byggd 1929, vid Lindholmens
Svenska Rayon Museum
Q Från gran till garn – cellull för nationell beredskap. Svenska
Torsby Finnskogscentrum
R Torsby Finnskogscentrum är ett besökscentrum över det skogs-
Utmarksmuseum
S På Utmarksmuseet i Ransby visas Pilgrimstapeten – ett 40 m
kvarn från början av 1800-talet. Nils Ferlin är en våra mest
folkkära poeter och hans visor finns inspelade av en rad trubadurer. Den tredje dikt-samlingen som kom 1938 innebar Ferlins
stora genombrott. Här finns några av hans mest kända och
älskade texter som ”Inte ens en grå liten fågel”, ”När skönheten
kom till byn” och ”Den stora kometen”. Konstgalleri och utställningar av olika slag på museets bottenvåning. Medlemmar i
Kulörta Lyktor har fritt inträde till museet och galleriet.
Kvarntorget, Filipstad
GPS: N 59° 42.746’, E 14° 9.638’
Telefon: 0590-151 98
[email protected]
www.ferlinmuseum.se
Öppet: tis-sön 13-17, året runt. Stängt vissa helgdagar
Filipstad. I byn har brytning av järnmalm pågått från 1400-talet
fram till 1980. På museet finns en vacker mineralutställning.
Dessutom finns äldre gruvföremål, en stor järnvägsmodell över
gruvorna och gamla foton. På platsen finns också en masmästargård, böss-smedja, Get-Annas backstuga och ett sommaröppet
café. En km österut ligger Nordmarksbergs gruvor med ett flertal
bevarade byggnader. Vacker träkyrka från 1700-talet finns i byn.
Hembygdsvägen, Nordmarkshyttan
GPS: N 59° 50.222’, E 14° 6.272’
Telefon: 0590-613 54
[email protected]
www.hembygd.se/nordmark
Öppet: mitten av jun-mitten av aug dagl. Övrig tid enl ök
BpM
Våghusgatan 6, Karlstad
GPS: N 59° 22.228’, E 13° 31.774’
Telefon: 054-21 97 80
www.polstjarnan.nu
Öppet: skärgårdsturer under sommaren från Inre hamnen i
Karlstad. Vg ring eller se hemsida
Fotograf: Lars Sjöqvist
Ingenjörsvägen 6, Vålberg
GPS: N 59° 22.694', E 13° 10.839'
Telefon: 073-833 27 29, 070-880 66 67, 070-553 65 28
www.hembygd.se/nor/
Öppet: jan-maj sista helgfri lör 11-14. Jun-aug varje helgfri lör
11-14. Sep-dec sista helgfri lör 11-14. Övrig tid enl ök
Rayon Museum visar genom film, berättelser och utställning,
historien om hur en beredskapsindustri föddes och verkade under 61 år. Historien omfattar också hur ett samhälle förändrades,
växte och utvecklades, inrymmande det Svenska Folkhemmet.
finska kulturarvet. Hos oss möter du en unik nordisk historia,
och människoöden av ett särskilt slag. Vi finns mitt i Finnskogen i specialdesignade lokaler; kafé, utställning, bibliotek och
butik. I utställningen belyser vi arvet efter svedjebrukande
finnar som kom till Värmland på 1600-talet. Vi visar dig också
finngårdarna i landskapet. Det finns ett 20-tal rökstugor bevarade, 11 intakta på ursprunglig plats.
Lekvattnet 84, Lekvattnet
GPS: N 60° 11.457', E 12° 40.473'
Telefon: 054-701 19 90
[email protected]
www.varmlandsmuseum.se
Öppet: se hemsida och Facebook
Gammelvägen 44, Ransby
GPS: N 60° 40.840', E 12° 56.290'
Telefon: 0564-431 05
[email protected]
www.utmark.se
Öppet: maj-sep tis-sön 11-17. Mån stängt. Övriga tider endast
förbokade grupper
Fotograf:Jan Nilsson
Varv i Göteborg. Fartyget var beställt av Vänerns Seglaionsstyrelse, för att användas som deras tjänstefartyg vid utläggning, underhåll och upptagning av sjömärken. Hon har använts
vid fyrbyggen i Vänern. Fartyget som fortfarande har kvar sin
ursprungliga ångmaskin och ångpanna, tillverkade vid Motala
Verkstad, är ett av de fåtal ångfartyg som fortfarande använder
stenkol som bränsle. Ångbåtssällskapet Polstjärnan bedriver
sommartid, kulturhistoriska skärgårdsturer
med fartyget.
långt broderi som skildrar pilgrimsleden mellan Hammarö och
Trondheim. Här visas också utställningar som på olika sätt
skildrar människornas liv i bygden, förr och nu. På Café Utmark
serveras lättare rätter, kaffe, hembakat bröd, glass m m. I vår
butik hittar du hantverk och souvenirer. Museets säter, Ransbysätern, är ett STF-anslutet vandrarhem där det finns säterstugor
att hyra från maj till september.
www.arbetslivsmuseer.se
Sverige är som en kokande gryta av museiverksamhet. Denna
museikatalog visar 425 museer som alla är med i ArbetSam och
har valt att vara med i katalogen. Övriga 1 000 museer hittar du i
en databas som förvaltas av ArbetSam och Arbetets museum.
64
VÄ R M L A N D
Sök i databasen
V Ä S T E R B O T T E N
G
SKOG, GULD OCH OST
Under 1700-talet byggdes några kustnära järnbruk där de mindre älvarnas sista fall mötte
havet, se nr 4. Efter 1850-talet inleddes en snabb expansion inom sågverksindustrin, baserad
på ångdrivna sågar som kunde byggas vid lastageplatsen. I Västerbotten finns en unik ångdriven ramsåg, se nr 1. Skogsindustrin är fortfarande viktig i området. Genom upptäckten av
malm i Boliden 1924 tog gruvverksamheten fart. Skellefteåfältet sträcker sig från kusten och
20 mil in i landet. Där bryts koppar, zink, bly, silver och guld, se nr 6.
Västerbottensosten kom enligt legenden till av en slump i slutet av 1872 när mejerskan Ulrika
Eleonora Lindström jobbade ensam i Gammelbyns mejeri i Burträsk. Hon var tvungen att
avbryta arbetet med osten för andra sysslor, rykten säger att dessa sysslor skulle ha med kärlek
att göra. Detta medförde att ostmassan svalnade och värmdes i flera omgångar och resultatet
blev en välsmakande ost som snabbt gjorde succé runt om i landet.
B
95
370
C
•
SKELLEFTEÅ
•
BUREÅ
363
364
E
E12
E4
F
•
UMEÅ
D
Drängsmarks vattenoch ångsåg
B Drängsmark är en gammal by med anor från 1300-talet med en
Finnfors Kraftverksmuseum
C Besök Skellefteälvens första kraftstation och återupplev histo-
Norrbyskärs Museum
D Välkommen till Norrbyskärs Museum i Västerbottens vackra
Robertsfors Bruksmuseum
med Bruksjärnväg
E Museet visar industrialismens framväxt från 1756 till modern
Vännäs Motormuseum
F
omväxlande historia. I norra Drängsmark ligger den kulturminnesmärkta Ångsågen från 1896. Området där sågen ligger idag
heter Kvarnforsen som kommer från de kvarnar som fanns där
långt före sågen. Sågen är en finbladig ramsåg som drivs via en
turbin. 1924 ökade behovet av sågning året om vilket ledde till
att en ångmaskin installerades. I dag är den renoverade sågen
i brukbart skick och kan drivas med ånga och med vattenkraft.
Hembygds museum och Nils Schillmarks museum.
Kvarnbäcken, Drängsmark (2,8 mil nv om Skellefteå)
GPS: N 64° 56.027’, E 20° 57.251’
www.drangsmark.se
Öppet: vg se vår hemsida
TRII N DU S
Å R ET S
7
0
0
2
M INNE
rien. Den mer än 100 år gamla kraftstationen står än idag intakt
med generatorer, instrument och turbiner, vacker arkitektur
och förundrande teknik. Det är ett trevligt utflyktsmål för hela
familjen. I teknikboa kan både nyfikna vuxna och barn experimentera. Café Finnfors har fika och lättare luncher. Guidade
turer klockan 12.15 och 14.15.
Finnforsfallet 40
GPS: N 64° 47.525’, E 20° 20.208’
Telefon: 0910-77 25 00
www.skekraft.se
Öppet: 22 jun-9 aug dagl 12-16
skärgård. Här får ni leva er tillbaka till Norrbyskärs storhetstid, då Europas största sågverk blomstrade och Frans Kempe
skapade ett unikt mönstersamhälle i skärgården. På museet
erbjuds god mat i trevlig miljö, en intressant utställning om
livet på Norrbyskär, guidade turer, konsthall, lekmiljöer och
hantverksbutik. Varje år arrangeras här olika arrangemang
som vernissage, musikaftnar och midsommarfirande i skärgårdsidyllen.
Norrbyn, Hörnfors
GPS: N 63° 33.844’, E 19° 49.815’
Telefon: 0930-241 00 jun-aug, 090-18 57 00
www.norrbyskar.se
Öppet: se hemsida
BpM
Herrgårdsvägen, Bruksområdet
GPS: N 64° 11.099’, E 20° 51.115’
Telefon: 0943-100 45, 140 01
www.robertsfors.se • www.visitrobertsfors.se
Öppet: jun-aug mån-fre 10-16, lör-sön 12-16. Övrig tid efter ök.
Möjlighet till guidning
Flyghangaren Vännäs läger
GPS: N 63° 54.523’, E 19° 44.081’
Telefon: 0706-60 66 88
[email protected]
www.vannasmotormuseum.se
Öppet: 20 jun-16 aug mån-tor 12-17 och fre-sön 12-16. Vännäs
Motormuseumsdag 16 aug 11-16
tid. Hur lilla Edfastmark vid Rickleån blev Robertsfors Bruk,
anlagt av John Jennings och Robert Finlay. Museet är beläget
i det vackra bruksområdet med många väl bevarade miljöer
och i anslutning till goda fiskevatten, golfbana och restaurang.
I samlingen ingår ellok och vagnar från slutet av 1800-talet och
som gick mellan Robertsfors och Sikeå hamn. Sommartid finns
möjlighet att se och uppleva en tågsträcka längs den smalspåriga elektrifierade järnvägen.
Museet ligger på Vännäs läger i en flyghangar från 1927 omgiven av en militär kulturmiljö från 1800 och 1900 talet. I museet
visas flyg- och motorhistoria från 1900-talet i tidstypiska
miljöer. Bilar, motorcyklar, mopeder, flygplan, helikoptrar,
båtmotorer, motorsågar, stationära motorer, traktorer och järnvägshistoria. Utanför finns en komplett Gulf-mack från 60-talet
uppbyggd. Ett levande museum där utställningen förändras
under säsongen. Andra öppettider och guidning enligt överenskommelse. Vännäs Motormuseums dag 16 aug.
VÄ S T E R B O T T E N
65
Världens längsta linbana
G En sektion av den gamla malmlinbanan erbjuder idag en tur
Örträsk 67
GPS: N 65° 0.423’, E 19° 37.158’
Telefon: 0918-210 25
www.linbanan.com
Öppet: 17 jun. 20 jun. 24 jun. 27 jun-2 aug dagl. 5 aug. 8 aug. 12
aug. 15 aug. Tid: 13. Förboka alltid din biljett på linbanan
BpM
med Världens Längsta Linbana. 13,6 km glider du tyst och smidigt fram över ett Västerbotten i miniatyr. Man kan starta från
bägge stationerna. Vid den östra stationen i Örträsk finns Café
Skrädhuset, ett 40-tals café och linbanemuseet. Vid den västra
stationen Mensträsk hittar ni den gamla ombyggda Gruvlaven
”Krogen i Skogen” samt boende i gruvstugor. För priser se
hemsidan.
Vilket museum blir Årets
Arbetslivsmuseum 2015?
Genom att utse Årets Arbetslivsmuseum 2015 vill vi göra
ett försök att tacka och uppmuntra alla dessa fantastiska
kulturarvsbevarare som tar hand om så stora delar av
vårt kulturarv. Utan deras arbete hade vi inte lika många
historier att berätta och inte lika många smultronställen att
besöka.
Vilka museer kan nomineras?
Alla museer i denna katalog och alla museer som finns
med i databasen www.arbetslivsmuseer.se kan nomineras.
Hur går nomineringen till?
Skicka ett brev på max en A4-sida där du berättar varför
just det här museet borde utses till Årets Arbetslivsmuseum. Titta på punkterna nedan, hittar du några av dessa
hos ditt museum?
• Stabilitet, långsiktiga strategier
• Genusperspektiv
• Ideellt engagemang
• Kunskapsbevarande
• Nöjda besökare
• Pedagogiskt arbete
• Tillgänglighet
• Utställningar
• WOW-effekt
2010
Skebobruks
Museum
66
VÄ S T E R B O T T E N
2011
Jädraås-Tallås
Järnväg - JTJ
Vem kan nominera?
Vem som helst kan nominera ett arbetslivsmuseum. Men
det är ju inte helt fel om man besökt museet någon gång
och känner till verksamheten.
Nomineringen skickas senast 15 augusti 2015 till:
[email protected]
Eller till:
Årets Arbetslivsmuseum
Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping.
Skicka gärna med broschyrer, bilder och annat som kan
hjälpa juryn att ta rätt beslut.
Vem utser pristagaren?
Årets Arbetslivsmuseum utses av en jury som i sin tur utses av Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima
museer och Sveriges Järnvägsmuseum.
2012
Qvarnstensgruvan
i Lungås
2013
Ångaren Trafik
2014
Borgquistska
Hattmuseet
V Ä S T E R G Ö T L A N D
26
S
200
JORDBRUK, TEXTILINDUSTRI OCH VERKSTADSINDUSTRI
Västgötaslätten är en av landets bördigaste jordbruksbygder. De goda jordbruksförutsättningarna gjorde att det inte utvecklades binäringar på samma
sätt som exempelvis i Småland. Stenindustri i norra landskapet, se 21, 28 och
möbeltillverkning runt Tibro.
I östra delen av landskapet, Sjuhäradsbygden, ledde de bristfälliga förutsättningarna för jordbruk till att man utvecklade binäringar som smide, träslöjd,
ull och lin. Ur detta växte en mekaniserad fabriksindustri fram och Borås med
omnejd kom att bli ett textilt centrum med många textilfabriker, se nr 1, 26 och
34. I västra landskapet fick verkstadsindustrin ett starkt fäste. Från Trollhättan
ned längs Göta älv etablerades en rad anläggningar, se nr 14 och 20.
i: V
JN
T
Q
R Z W 26
P
49
44
SKÖVDE
<
; b
•
E20
OU
k
l
47
d
C
42
h
m
195
Y= D a gK
46
F
47
H
9
E45
26
L 190 eG
f
M
I 180
E
cB
40
j
156
X 8
27
41
Almedahls fabriksmuseum
B Genom Gustav Mårtensson och hans idoga samlande av texti-
Andra Våningen
C Retrolägenheten Andra Våningen är en unik trerumslägenhet
Anten-Gräfsnäs Järnväg
D Att göra en resa med tåg på Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ)
Benareby tunnbindarverkstad
med museum
E I museet visas arbetsredskap från ett hantverk som omfattade
Bogserbåten s/s Herbert
F K-märkta bogserbåten s/s Herbert sjösattes 27 feb. 1905 och lev.
lier under 60 års tid, kan besökare i Almedahls fabriksmuseum
se det mesta som framställts i fabriken. Som exempel kan nämnas Drakendukarna, Linnelinjen med Astrid Sampes mönster.
På Almedahls fabriksmuseum får besökarna kunskap om hur
det var att arbeta på Dalsjöfors Väfveriaktiebolag.
Stationsvägen 2, Dalsjöfors
GPS: N 57° 43.306’, E 13° 6.506’
Telefon: 033-35 89 50, Textilmuseets reception
www.boras.se/textilmuseet
Öppet: se hemsida
tidsenligt inredd från 1960-talet. Den ligger i den gamla brandstationen i Nossebro. I köket är hyllorna klädda med välbevarade hyllpapper, den kända Futurumfläkten och de tidstypiska
skåpluckorna i färgerna grönt och brunt. Spisplattsskydden och
övrig köksutrustning, som man hade på 60-talet – konserveringsapparat, assistent, burkar, flaskor och porslin. 20 kr/person, barn under 12 år gratis. Grupper minimum 200 kr/grupp.
Storgatan 1, Nossebro
GPS: N 58° 11.355', E 12° 43.387'
Telefon: 070-789 29 79 (Monica Galle)
www.retronossebro.se
Öppet: lör 11-13. Sista ons i mån 10-14, i samband med
Nossebro Marknad. Extra öppet på sommaren.
Antens järnvägstation, Alingsås
GPS: N 57° 59.308’ E 012° 26.505’
Telefon: 0322-721 30 trafikdagar
www.agj.net
Öppet: 31 jun–30 aug sön. 27 jun–29 aug lör. 4-5 jul, 7 jul–6 aug
tis-tor. 15-16 aug Museibanans Dag
är något som hör sommaren till. Gräfsnäs slottspark är sedan
länge ett populärt utflyktsmål. Ett riktigt ånglok drar tåget den
12 km långa sträckan, under resan har man utsikt över sjön
Anten. Högsta hastighet är 40 km/tim, vilket ofta var den fart
man färdades med på järnvägarna för 100 år sedan. På vägen
så stannar tåget i Kvarnabo och gör ett uppehåll för att fylla
på vatten. När vi kommer till Gräfsnäs vänder vi loket på en
vändskiva.
flertalet gårdar i en mindre by. Många gånger kunde inte de
små jordbruken försörja familjen och då blev tunntillverkningen ett sätt för familjen att dryga ut familjens kassa. Tunnorna
kunde användas till olika typer av förvar inte minst för lagring
av sill. I Benareby blev tunnbinderiet en vanlig sysselsättning.
Ända in på 1980-talet förekom tillverkning. I verkstaden pågår
kurser i tunnbinderi samt i viss mån tillverkning av tunnor.
Kabelvägen 1, Mölnlycke
GPS: N 57° 40.128', E 12° 7.046'
Telefon: 031-88 28 90
[email protected]
www.hembygd.se/rada
Öppet: efter ök, vg ring
Lövekullevägen 13A, Alingsås
GPS: N 57° 55.750', E 12° 30.490'
Telefon: 0322-100 72
www.herberts.se
Öppet: s/s Herbert kan beses från kaj vid ångbåtsvarvet. Turlista
finns på vår hemsida
9 maj till Strands Ångsåg, Dalsland. Herbert är den enda ångbåt
från Eriksbergs produktion (1900-1910) som är kvar i drift och
är därför varvshistoriskt intressant. Den är ett viktigt objekt
från en epok i skogsbruket med flottning sjövägen och timmerbogsering som enda möjligheten att nå sågverken och massafabrikerna långt från avverkningsplatserna. Herbert är unik med
koleldad panna och ångmaskin i originalutförande.
VÄ S T E R G Ö T L A N D
67
Centrum för Bastabinne
G Centrum för Bastabinne är ett litet levande museum som visar
Dalénmuseet
H Dalénmuseet är ett upplevelsemuseum där nobelpristagaren
Ett hem i Jonsered
I Jonsereds fabriker är en av Sveriges bäst bevarade tidiga
Forsviks Bruk
J Forsvik, vid Göta kanal, erbjuder en intressant bruksmiljö där
Fåglaviks glasbruksmuseum
K I Herrljunga kulturhus finns ett museum som beskriver Fågla-
Glasbruksmuseet i Surte
L Glasbruksmuseet finns i den gamla kvarnen i Surte och speglar
Hillefors Grynkvarns Museum
M I slutet av 1800-talet anlades Hillefors Grynkvarn i Stenkul-
arbetsgången från bastaträ till sillakass. Vilken ekonomisk
betydelse hade hemslöjden före industrialiseringen? Kom till
Ödenäs och förundras över hantverkets omfattning och uråldriga teknik. Vi kan ta emot grupper som vill veta mer och pröva
på tekniken, eller känna doften från långkok på gran. Hemslöjd
i Byn – hembygdsdag 2:a lör i augusti varje år 11-15.
Ödenäs hembygdsgård. Alingsås
GPS: N 57° 49.014’, E 12° 33.603’
Telefon: 0322-533 71, 0705-69 75 41
www.bastabinne.se
[email protected]
Öppet: enl ök
Gustaf Daléns levnadsöde skildras med film samt i ett ljud-ljusspel med skådespelaren Sven Wollter som berättare. I museet
visas Daléns uppfinningar bland annat den unika AGA-bilen
från 1919, den första europeiska hjärt-lungmaskinen AGA;s
färgteve från 1953 m m. Vi visar även den populära AGA spisen
och den unika paussignalmaskinen som spelade ”Storm och
böljor tystna ren”.
Tingshuset, Stenstorp
GPS: N 58° 16.445’, E 13° 42.864’
Telefon: 0500-45 71 65
www.dalenmuseet.se
Öppet: var vänlig se hemsida
industrimiljöer grundade av skottarna William Gibson och
Alexander Keiller 1833. Jonsered är av riksintresse för naturoch kulturmiljövården. Museet ligger i Nye Gården, byggt i
brittisk tidig 1800-talsarkitektur i tegel vid Jonsereds strömmar. Museivärdarna presenterar hur Jonseredsarbetaren, hans
fru och barn ordnar sitt liv i arbete och på fritid. I Jonsered
finns 30 audioguider om det unika skotska fabrikssamhället
med underbar natur och spännande historia.
Fabriksstråket 32, Jonsered
GPS: N 57° 44.892’, E 12° 10.535’
Telefon: 031-795 70 94
[email protected]
www.onspotstory.se
www.jonseredsskattkammare.blogspot.com
Öppet: sep-maj lör 11-14
Bruksvägen 2, Forsvik
TRIGPS: N 58° 35.025’, E 14° 26.114’
I N DU S
Å R ET S E 20 0 8
Telefon: 010-441 43 65
M INN
www.forsviksbruk.se
Öppet: jun-aug dagligen. För tider se hemsidan.
Grupper övrig tid efter ök
Fotograf: Allan Karlson
Herrljunga kulturhus, Trädgårdsg. 14
GPS: N 58° 4.635’, E 13° 1.500’
Telefon: 0513-172 20
Öppet: tis 11-13 året runt.
Grupper om minst 5 personer även övrig tid efter ök
Kvarnvägen 6
GPS: N 57° 49.761’, E 12° 0.863’
Telefon: 0303-24 04 90
www.glasbruksmuseet.se
Öppet: tis-fre 11-15, sön 12-15 året runt. Stängt större helger
Hilleforsvägen, Stenkullen
GPS: N 57° 47.663’ E 12° 19.198’
Telefon: 0302-228 17
www.hilleforsgrynkvarn.se
Öppet: efter ök, vg ring
68
VÄ S T E R G Ö T L A N D
industriell verksamhet pågått i över 600 år. De unika byggnaderna på Forsviks Bruk representerar några av epokerna
i brukets historia och är öppna för besökare under sommarmånaderna. I flera av husen finns utställningar som berättar
om teknik och historia. På bruksområdet finns nu också den
återuppbyggda bruksjärnvägen samt presentbutik och kafé.
viks glasbruk som var i drift 1874-1980. Det var på sin tid ett
mycket stort turistmål. Här finns glasbruksverkstad, glasutställning med första och sista glaset och en riklig fotodokumentation. Utställningen i konstnärligt utförande.
svensk industrihistoria 1862 till 1978. På Surte tillverkades
emballageglas, flaskor och burkar. Här finns uppbyggda miljöer
från bruket, framförallt från tiden då allt glas handblåstes. Se
vardagen och livet för män, kvinnor och barn i brukssamhället, kliv in i lägenheten från 1930-talet eller se handelsbodens
utbud av varor. Följ Alexander Samuelsons liv – från glasblåsare
på Surte till USA och patentet på den världsberömda cocacolaflaskan. I det gamla badhuset visas tillfälliga utställningar
med olika teman. Kafé och museibutik.
len. Kvarnen brann och återuppbyggdes slutligen i tegel 1910.
Säveåns vatten gav kraft till remmarna som fick hjulen att
snurra och en vedeldad ångpanna producerade den heta ångan
som torkade havren och preparerade havregrynen. Hillefors
Grynkvarns Museiförening visar kvarnen och berättar gärna
om vattenkraften och ångan! Målet och förhoppningen är att
kvarnen en dag återigen skall kunna producera Hillefors Ångpreparerade Havregryn.
Hjulångaren Eric Nordevall II
N Forsviks varv ligger i Karlsborgs kommun intill Göta Kanal. Var-
If Metall Verkstadsklubb
Innovatum
O Metalls verkstadsklubb visar på Innovatum Science Center en
Karlsborgs fästningsmuseum
P Karlsborgs Fästningsmuseum berättar med ord, bild och
Kulturreservatet
Vallby Sörgården
Q Välbevarad slättbygdsgård från tidigt 1800-tal. Här levandegörs
Lidköpings Maskinnostalgiska
Förening
R Lidköpings Maskinnostalgiska Förening är en ideell förening för
Mariestads Industrimuseum
/Vadsbo museum
S Museet speglar stadens och bygdens industriella utveckling
Meken - Minnet
T Museet vill visa Lidköpings Mekaniska Verkstads AB:s ut-
vet fanns redan på 1930-talet som reparationsvarv för dåtidens
fartyg på kanalen. Det återuppstod 1995 för att inledningsvis
bygga en replik av den historiska Hjulångaren Eric Nordevall
från 1836. Varvet renoverar nu Statens Maritima Museums
ångslup 45 från 1901 och etablerar också ett utbildningscenter
för maritimt hantverk i universitets- och högskolemiljö med
koppling mellan traditionellt hantverk och ny teknik.
Forsviks Varv, Forsvik
GPS: N 58° 34.762’, E 14° 26.203’
Telefon: 0505-412 50
www.forsviksvarv.se • www.paddlesteamer.se
Öppet: se hemsida
Innovatum Science Center, Åkerssjövägen 16, Trollhättan
GPS: N 58° 16.338’, E 12° 16.583’
Telefon: 0520-28 94 00
www.innovatum.se
Öppet: för sommarsäsongen, se aktuella tider på vår hemsida.
Övriga året tis-sön 11-16
föremål om fästningens och bygdens historia, förbanden i fästningen, svensk kavallerihistoria samt signalutställningen genom
tiderna. På andra våningen finns Garnisonskyrkan, en gång
tänkt som plenisal för Sveriges Riksdag, med en unik ljuskrona
som är tillverkad på Karlsborgs fästning. Museet producerar
varje år två nya temautställningar.
Befälsgatan 7, Karlsborg
GPS: N 58° 31.779’, E 14° 31.477’
Telefon: 0505-45 18 26
www.fastningsmuseet.se • www.karlsborg.se
Öppet: 9 maj-30 aug dagl. Övriga året vard 10-15 eller enl ök
Vallby Sörgården 1, Tidan
GPS: N 58° 32.420', E 13° 59.516'
Telefon: 072-748 55 55
[email protected]
www.vallby.org
Öppet: temadagar maj-okt. Program se hemsida. Grupper enl ök
Sockerbruksgatan 3, Lidköping
GPS: N 58° 30.150’, E 13° 10.420’
Telefon: 070-652 59 64, 070-819 29 51
www.lmnf.se
Öppet: enl ök
Marieholmsbron, Mariestad
GPS: N 58° 42.514’, E 13° 49.065’
Telefon: 0501-75 58 30
www.mariestad.se
Öppet: ring för aktuella öppettider eller se hemsida
Fabriksgatan 2, Lidköping
GPS: N 58° 30.373’, E 13° 9.563’
Telefon: 0510-230 62
Öppet: efter ök, vg ring
utställning om arbetet, människorna och fackföreningsrörelsen
vid Trollhättans industrier. Produkter från fabrikerna blandas
med redskap och verktyg samt bilder och tidningsartiklar.
det västgötska bondelivet som det tedde sig för ca 100 år sedan.
Gamla tiders grödor odlas, höet hässjas, rågen mejas med lie
och svarthavren binds till kärvar. Fornlämningsrikt kulturlandskap med bl a gravfält och runsten. Gårdens alla byggnader
står orörda med all inredning och utrustning bevarad. Temadagar med gårdsvisning, mormors växter, linberedning, lieslåtter,
byggnadsvård, vedhäsbygge, dans bort i vägen, barnens dag,
julkärvstillverkning m m.
motorintresserade som verkar för att tillvarata och bevara
intresset för gamla motorer och maskiner, samt utveckla kunskap och traditioner rörande användning av gammal teknik.
Föreningen arbetar aktivt för de kulturella värden som tidigare
generationer skapat inom industri och hantverk.
fram till våra dagar. Särskilt uppmärksammas unicatillverkningen och Unicaboxen, som kom att bli en av Sveriges mest bekanta industriprodukter. Förutom Mariestads rika industrihistoria med t ex Sveriges äldsta pappersmaskin, i produktion vid
Katrinefors Pappersbruk 1872-1921, visas Lugnås kvarnstensbrytning, Husbergs Sidenväveri, Tändsticksfabriken, Brommö
Glasbruk och Mariestads Bryggerier. I en permanent utställning
visas keramik av Carl-Harry Stålhane, en av våra främsta konstnärer och industridesigners.
veckling från starten 1875 till våra dagar. Detta görs genom en
samling av produkter tillverkade under årens lopp, samt ett
stort antal fotografier, broschyrer och andra föremål. Företaget
utvecklades från att vara ett företag med tillverkning av ett
stort antal produkter med lokal förankring till att bli ett exportinriktat företag med specialisering på centrelesslipmaskiner
och slipmaskiner för kullagertillverkning.
VÄ S T E R G Ö T L A N D
69
Nohabs smedja
Innovatum Science Center
U Smedjan på Innovatumområdet är en av Sveriges äldsta
Qvarnstensgruvan i Lugnås
V Här finns Europas enda kvarnstensgruva som är öppen för
Raggagårdens mejeri
W Mejeriet öppnas enbart för guidade visningar av gårdsmejeriet
Ramsågen i Melltorp
X Ramsågverk i 1950- och 60-talsmiljö. Sågen och Kvarnen i
Repslagarmuseet
Y
Rubens maskinhistoriska
samlingar, Götene
Z Samlar för att bevara – visar för att roa. Ohejdat samlande
Rydals museum
8 Det första spinneriet i Sjuhärad byggdes i Rydal 1853 på ini-
hammarsmedjor. Den har tillhört företaget Nohab (Nydqvist
& Holm AB) som startade 1847 och tillverkade bland annat
vattenturbiner och lokomotiv. I smedjan har det tillverkas
kopplingsstänger till lok, ringar, axlar och verktyg av olika slag.
Smedjan drivs av Innovatum Science Center som en levande
smedja och utställning tillsammans med två konstsmeder. Under sommarsäsongen arrangeras också tillfälliga utställningar.
Åkerssjövägen 16, Trollhättan
GPS: N 58° 16.310', E 12° 16.680'
Telefon: 0520-28 94 00
www.innovatum.se
Öppet: under sommarsäsongen, se aktuella tider på vår
hemsida. Övriga året för bokade grupper efter ök
Lugnås Älerud, Mariestad
GPS: N 58° 37.516’, E 13° 43.940’
Telefon: 0501-456 86 talsvar
www.qvarnstensgruvan.se
Öppet: 2 maj-13 sep lör-sön 12-17. 20 jun-16 aug dagl 12-17.
Bokade grupper mar-nov. Stig plogas ej! Barnprogram 5 jul och
2 aug
från 1920-talet, med bevarade inventarier från tiden. Med
visualiserad process - från mjölk till ost. Demonstration av
smör- och osttillverkning kan ordnas efter överenskommelse
och servering kan beställas till bokade grupper.
Holmestad Raggagården 4, Götene
GPS: N 58° 32.588', E 13° 35.552'
Telefon: 0511-592 31, 073-776 46 37
www.lackokinnekulle.se
Öppet: för bokade guidade visningar
Hyssna har drivits i samma släkt i 85 år och är nu inne på fjärde
generationen sågare. Kvarnen som ligger i direkt anslutning till
sågverket är ett populärt sommarkafé och utflyktsmål. Här firas
allt från födelsedagar och bröllop, till julbord och konferenser.
Med det nybyggda pensionatet på andra sidan ån blev Kvarnen
utsedd till Årets landsbygdsföretagare 2010. Kvarnen i Hyssna
blev 2009 utsedd till Årets turistprofil i Sjuhärad. Pensionatet
kan bokas för konferenser och privata gäster året runt. Välkommen!
Melltorpsvägen 3, Hyssna
GPS: N 57° 33.553’, E 12° 33.050’
Telefon: 0320-380 23
[email protected]
www.kvarnenihyssna.se
Öppet: pensionatet kan bokas året runt.
Kvarnkaféet och ramsågen jun-aug tis-sön 11-18, ons 11-20
Tågvirkesgränd, Älvängen
TRIGPS: N 57° 57.659’, E 12° 7.316’
I N DU S
ÅRETS E 1995
Telefon: 0303-74 99 10
M INN
www.repslagarbanan.se
Öppet: året runt 5 dagar/v. För tider se hemsida eller ring
E20, 4 km söder om Götene
GPS: N 58° 30.022’, E 13° 29.061’
Telefon: 0511-505 35
www.rubens.se
Öppet: efter ök, men god tillgänglighet då det oftast är någon
närvarande på gården!
Boråsvägen 237, Rydal
GPS: N 57° 33.296’, E 12° 41.662’
Telefon: 0320-21 83 00
www.mark.se/rydalsmuseum
Finns på Facebook
Öppet: året runt tis-tor lör-sön 12-16. Ökat öppethållande
sommartid
70
VÄ S T E R G Ö T L A N D
besökare. Det sägs att man har tillverkat kvarnstenar här sedan
mitten av 1100-talet. Följ med guiden på tur så får du höra om
geologi, arbetsliv, munkar och fladdermöss. Området är naturskönt, från parkeringen går du ca 700 m på stig genom lummig
lövskog ner till gruvområdet. Vill du inte gå in i gruvan kan du
titta på byggnader som varit betydelsefulla för brytningen. I
museet finns en utställning samt café med hembakt kaffebröd
från gårdarna på Lugnåsberget.
Företaget grundades av Carlmark 1848. 1917 flyttades det till
Älvängen. Här finns en 300 meter lång repslagarbana, remdrivna maskiner, material och färdiga produkter. Repslagning
visas vid alla guidningar. Repslagarmuseet utsågs till Årets
industriminne 1995 och blev byggnadsminne 1996. Tågvirket till Ostindiefararen Götheborg har tillverkats på museet.
Basutställningar om tågvirke och fibrer samt löpande tillfälliga
utställningar. Här finns även ett tjärverk, café och en välsorterad museibutik.
under lång tid har resulterat i en ansenlig samling av teknikhistoriskt intressanta maskiner från 1860-talet till 1950-talet.
Huvuddelen är ångmaskiner, lokomobiler, veterantraktorer och
gamla tändkulemotorer. Utöver ångmaskiner och motorerna
finns ett stort antal olika arbetsmaskiner som är ämnade att
drivas som förr. Rubens åker mycket runt och medverkar med
sina maskiner vid olika evenemang i såväl stad som landsbygd.
tiativ av vävnadsförläggare Sven Erikson. Läget bestämdes av
vattenkrafttillgången. Runt fabriken växte samhället upp med
bostäder, minuthandel och skola. Brukssamhälleskaraktären är
bevarad och samhället är av riksintresse. Kraftstationen från
1928 är fortfarande i drift. I museet finns maskinpark med bl a
25 spinnmaskiner. Bokning av demonstrationskörning kan
göras. Museets interaktiva basutställning berättar om bygdens
historia.
Ryttarens torvströfabrik
9 Torfströaktiebolaget Ryttaren uppförde 1906 en större fabriks-
Råbäcks Mekaniska
Stenhuggeri
: Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri från 1888 är idag ett levande
Ryttaren, Kättilstorp
GPS: N 58° 1.260’, E 13° 44.205’
Telefon: 0730-80 00 37, 0702-36 05 84
[email protected]
www.ryttaren.nu
Öppet: juli lör-sön med daglig visning kl 15. Övriga tider, bokning av guidningar m m, se hemsida
Råbäcks hamn, Kinnekulle
GPS: N 58° 36.367’, E 13° 20.809’
Telefon: 072-565 31 00
[email protected]
www.rabacksstenhuggeri.se
Öppet: mars-nov sista helgfria lör i mån, 9-13. Se hemsida om
aktiviteter, sommaröppet och visningar
anläggning för att ta tillvara den synnerliga goda kvaliteten av
IDU ST R
torvströ som fanns i mossarna öster om fabriken. På Ryttaren ÅRETS IN
4
0
0
2
finns idag en större remdriven torvströfabrik med tillhörande
M INNE
maskinhus. På området finns även ett äldre sågverk, arbetarbostäder samt en 3,5 km lång smalspårig järnväg. Järnvägen
används idag till att transportera besökare ut på mossarna. Ryttaren blev Årets industriminne 2004 och byggnadsminne 2012.
museum och byggnadsminne. I gamla verkstadsbyggnaden möter du 1800-talets teknik med bland annat fyra stora remdrivna
hyvlar, medan allt är 1900-tal i nya verkstaden. Se hur medlemmar i Stenhuggeriets Vänner bearbetar kalksten från Kinnekulle genom hyvling, sågning, svarvning, slipning och huggning.
Stenhuggeriet är vacket beläget med egen hamn vid Vänern.
Fotograf: Göran Magnusson
Saab Bilmuseum
; "Saab bilmuseum är mer än nostalgi. Det är designhistoria. Kul-
Skara-Lundsbrunns Järnvägar
< Vi erbjuder en trevlig och spännande tågresa i lugnt tempo
Skepplanda Hemvärns- och
Kulturförening,
Miltitärhistoriskt museum
= Den första april 2004 lades Hemvärnet i Skepplanda ner och
Stora Mellby
mekaniska museum
a Ett levande museum i komplett industrimiljö. Verkstaden var
Särestads Landsbygdsmuseum
b Museet förfogar över en golvyta på 2 800 kvm med lantbrukets
Åkersjövägen 18
GPS: N 58° 16.331', E 12° 16.588'
Telefon: 0520-28 94 40
[email protected]
www.saabcarmuseum.com
Öppet: tis-sön 11-16. Stängt mån
Vallgatan 41, Skara
GPS: N 58° 23.006’, E 13° 27.002’
Telefon: 0511-136 36, 154 80
www.sklj.se
Öppet: 26 jun-30 aug sön. 2 jul-13 aug tis och tor
Vadbacka övre 300 , Skepplanda
GPS: N 57° 58.533’, E 12° 12.059’
Telefon: 0303-33 88 31, 0739-98 52 11
www.hembygd.se/vastergotland/skepplandahemvarn
Öppet: tis 18-21, eller efter ök
Sollebrunn
GPS: N 58° 8.308’, E 12° 35.082’
Telefon: 073-979 82 99, 0322-406 21
[email protected]
www.bjarkehembygdsforening.se
Öppet: maj-jun tis 18-21. Övrig tid visning efter ök vg ring.
Välkommen till ”Hjulets dag” Gräfsnäs Slottspark 7 jun
Prästbolet 4 Särestad, Grästorp
GPS: N 58° 23.094’, E 12° 44.344’
Telefon: 0514-311 44, 0708-92 91 92, 0705-70 65 71
[email protected]
www.sarestadlandsbygdsmuseum.se
Öppet: i juli dagl 13-17, i aug lör-sön 13-17. Övrig tid efter ök
tur- och industrihistoria. Det är ärorik tävlingshistoria. Ingenjörskap och bakvända idéer. Det är berättelsen om Sverige, om
Saab." - Claes Johansson tidningen Klassiker nr 3, april 2012.
genom omväxlande natur. Njut av dunket från skenskarvarna
och doften av stenkolsrök från ångloket. Resan tar ca 30
minuter enkel resa. Ångloken och vagnarna är från järnvägens
storhetstid under 1900-talets första hälft. I Lundsbrunn fikar ni
på vårt café, öppet trafikdagar. Eller avnjut din picknickkorg i
järnvägsparken eller i kurortsparken. För motionärer finns även
en vandringsled i närheten. Söndagar i juli är även järnvägsmuseet öppet.
museiföreningen tog över. Vi vill visa den yngre militärhistorien
från 1939-89 och då främst Hemvärnets historia. Utställningen
består av uniformer, vapen, personlig utrustning och instruktioner. Här finns även bilar, cyklar, kok och radio i tidsenliga
modeller. Föreningen har också en yttre verksamhet bestående
av cykelskytte och kokgrupp.
maskinellt mycket modern och välutrustad vid sin start 1920.
Man tillverkade bland annat tändkulemotorer, tröskverk, gröpkvarnar och skruvstycken. Verkstaden var i drift till 1994 då
Bjärke hembygdsförening tog över och renoverade byggnaden.
I anslutning till museet visas en samling traktorer och motorer
som renoverats på museet. Under 2011 uppfördes en utställningshall där Epa-traktorer och maskiner tillverkade på orten
finns.
och lanthushållets utveckling från 1700-talet till våra dagar. Här
finns allt från skära till självgående tröskor och träplogar. Vi har
Sveriges enda bevarade fårekoja från 1780-talet som skyddar fåren mot varg. Det finns en bysmedja och en fattigstuga, nu inredd
som bakstuga och använd till storbak på gammalt vis. Brödet kan
avnjutas som goda smörgåsar i caféet. Årets Tema - visa lösöret
från ett av bygdens sista jordbruk som drevs med häst.
VÄ S T E R G Ö T L A N D
71
Fotograf: Richard Franzén
Fotograf: Bertil Lindgren
Textilmuseet
c På industrihistorisk mark i centrala Borås har Nordens nya
Tidaholms Museum
d Här berättas bilarnas, tändstickornas och arbetarnas histo-
Tollereds Öfvre Kraftstation
e Tollereds Öfvre Kraftstation är ett av landets äldsta vatten-
Vagnshistoriska museet och
Bränntorvsmuseet i Komlösa
f Häst, oxe, åsne och handdragna vagnar och slädar samt tillbe-
Vårgårda Nostalgimuseum
g Här finns Sveriges största samling av vågar, mått och vikter.
Väderkvarnen i Borg,
Stora Mellby
h Borgs Väderkvarn är idag en av de få funktionsdugliga väder-
Vänergaleasen Mina
i Mina den sista vänergaleasen byggdes 1876 på stranden till
textil- och modecenter, Textile Fashion Center, tagit form. Här
spelar Textilmuseet en central roll. Efter flytt och ett omfattande förnyelsearbete präglas museet av ett nytt och direkt
tilltal som utmanar och lockar till samtal. Trösklarna är låga
och tillgängligheten hög. Museet erbjuder en mötesplats för alla
som vill träffas och ta del av utställningar, program, aktiviteter
och seminarier.
Skaraborgsvägen 3A, Borås
GPS: N 57° 42.919’, E 12° 56.342’
Telefon: 033-35 89 50
www.boras.se/textilmuseet • [email protected]
Öppet: vg se hemsida
ria. Vi har en fantastisk industrismedja som en gång var en
del av världens största tändsticksfabrik - Vulcan. Våra fordon
är tillverkade vid Tidaholms Bruk och vi visar bl a en unik
långtradare från 1934. 2013 invigdes en ny basutställning om artisten och riksbusen Eddie Meduza, som egentligen hette Errol
Norstedt. Vi berättar om hans tuffa barndom, om ungdomsåren
i Tidaholm, musikerdrömmarna, framgången och kändisskapet
som gjorde honom både ökänd och älskad.
Vulcanön
GPS: N 58° 10.802’, E 13° 57.556’
Telefon: 0502-60 61 95
www.tidaholmsmuseum.se
Öppet: vinterhalvår tis-tor, sön 13-16.
Sommarhalvår tis-sön 11-16
Volrath Bergsväg 14, Tollered
GPS: N 57° 49.133’, E 12° 25.147’
Telefon: 0302-719 85, 031-26 58 89
www.toekmuseum.org
Öppet: för visning efter ök, vg ring:
Ingvar Axelsson 0302-342 47, Göran Gustafson 031-26 58 89,
Jan-Erik Rydström 0302-103 51, Henrik Nilsson 0302-719 85
Backa, skyltat från Fristads kyrka
GPS: N 57° 50.345’, E 13° 03.810’
Telefon: 033-26 50 56
www.vagnsmuseet.com
Öppet: efter ök, vg boka besök per telefon eller vår hemsida
Tånga Hed, Vårgårda
GPS: N 58° 1.755’, E 12° 49.920’
Telefon: 0322-62 11 91, 070-640 18 54
www.nostalgimuseet.se
Öppet: enl ök
Borgs by, vid vägen mellan Sollebrunn och Nossebro
GPS: N 58° 8.839', E 12° 36.073'
Telefon: 0322-410 87, 410 43
Öppet: juli och aug sön 14-17. Grupper eller visning övrig
tid vg ring
Östra hamnen, Lidköping
GPS: N 58° 30.329', E 13° 9.764'
Telefon: 0510-77 00 95
[email protected]ping.se
www.msmina.se
Öppet: enl ök. Mina seglar en- och flerdagarsturer maj-sep
72
VÄ S T E R G Ö T L A N D
kraftverk. Byggnaden uppfördes 1908. Den 2 juli 1909 släpptes
vattnet på genom kanal och tub för första gången och elprokuktionen tog sin början. 1981 ställdes kraftstationen av efter 72 års
elproduktion och är sedan 1991 av Länsstyrelsen i Vänersborg
förklarat som industriellt byggnadsminne.
hör från 1600-talet och framåt. Körverksamhet med enbett-,
par, trojka och fyrspann vid bröllop, begravning, representation, filminspelning, slädparti, m m. Inom museet finns också
Bränntorvsmuseet i Komlösa, som visar en modell av torvbrytningen och linbanan till Fristad under första världskriget.
Dessutom kan du ta en tur på den smalspåriga järnvägen.
Genom Tore Johanssons samlande genom åren kan föreningen
Pyndaren visa samlingen på Tånga Hed. Här finns också en
gammal järnhandel med en mängd olika föremål från 1875 till
omkring 1950. Ett rum har inredningen från ett postkontor. Ett
rum visar samlingen av person- och barnvågar. Museet rymmer
vågar, vikter, rymdmått, längdmått, balansvågar, taffelvågar,
fjäder-vågar, centimal- och decimalvågar och 1000-tals andra
gamla föremål. ”Det är mycket de hade förr, som vi inte har i dag!”
kvarnarna i Västergötland. Den är av typ holländare eller hättekvarn, hättan är den del som vrids mot vindriktningen. Kvarnen
byggdes 1881 och var i bruk till 1924. Under söndagarna i juli
och augusti kan man få se hela maskineriet i gång om vädret
bjuder på lagom vind, "malevinn". Under 2012 tillverkades nya
vingar och vingaxel, det är 4:e generationen av vingar och axel.
Förra restaureringen var 1972.
Fågelö gård, Torsö. Föreningen Vänergaleasen Minas vänner,
med Lidköping som hemort, äger skutan sedan 1997 och har
byggt henne färdig. Fartyget uppkallades efter byggherrens,
Albert Paul, hustru Wilhelmina. Mina var bostad en tid för det
unga paret Astrid och Sture Andersson, Brommösund. Sture
var den siste fraktskuteskepparen på Mina till 1959 då maskinen havererade. Fartyget blev upplagt till 1962 och har sedan
dess varit lustfartyg.
Vänga Kvarn och
Stärkelsefabrik
j En bygdekvarn som fortfarande mal brödsäd. Stärkelsefabri-
Wretens Såg
k Wretens Ångsåg byggdes 1886-1887 av Göteborgsfirman Dickson & Co, sin
Ållebergs Segelflygmuseum
l Museet speglar segelflygets utveckling i Sverige och visar de
Ångaren Trafik
m Ångaren Trafik byggdes 1892 för trafik mellan Hjo och Hästhol-
Fristad
GPS: N 57° 51.641’, E 12° 55.455’
Telefon: 033-26 81 43
www.vangakvarn.se
[email protected]
Öppet: för självstudier året runt. Guidade visningar enligt ök
ken, den enda i Sverige, visar tillverkning av potatismjöl på
gammalt sätt. Guidning enligt överrenskommelse, året runt.
tids mest betydande sågverksföretag. Sågverket som anlades i anslutning till
Wretens Egendom, byggdes för att under ett par år exploatera ett skogsområde i trakten där Oscar Dickson köpt avverkningsrätten. Driften vid Wretens
såg övertogs redan omkring 1889 av Nils Posse. Sågen är den enda i landet
med intakt maskineri bevarade i denna storlek. Sågen har två ramar och
kantverk. Den var på sin tid Skaraborgs största såg.
Wretens Egendom, Skövde
N 58° 16.618', E 13° 55.381'
Öppet: enl ök. Vg ring. Sågdag i början av aug
typer av glid- och segelflygplan och annan utrustning som
använts genom åren t o m mitten av 1960-talet.
Ålleberg
GPS: N 58° 8.249', E 13° 35.917'
Telefon: 0515-371 85
[email protected]
www.svs-se.org
Öppet: 30 maj-30 aug dagl 11-17. Midsommarhelgen stängt.
Övriga tider enl ök
BpM
Hamnen 2, Hjo
GPS: N 58° 18.214’, E 14° 17.489’
Telefon: 0503-106 88. Bokning vg ring Hjo Turistbyrå 0503-352 55
www.sstrafik.se
Öppet: går reguljära turer under högsommaren och i beställningstrafik även försommar och höst
men. I juni 1972 föreföll ”epoken Trafik” att för alltid vara slut. Hjo
Rederi AB meddelade att man beslutat att ångaren skulle huggas
upp. I all tysthet startade en räddningsaktion. En grupp Hjo- och
Skövdebor köpte fartyget och bogserade det till varv. Efter ca
30 000 arbetstimmar gick hon åter till Hjo sommaren 1977 för
egen maskin. Fartyget är idag helrenoverad, K-märkt i högsta
klass och av Transportstyrelsen klassad som Traditionsfartyg.
Drivs med ideellt arbetande besättning och originalmaskin för
trafik på Vättern.
Qvarnstensgruvan i Lugnås
www.qvarnstensgruvan.se
VÄ S T E R G Ö T L A N D
73
V Ä S T M A N L A N D
SILVER, PAPPER OCH ELEKTRICITET
NM D
70
G • EF
P
FAGERSTA
K
R
Landskapet har ett rikt och varierat näringsliv med några ovanligheter. Sala silvergruva är en av världens fem största historiska
silverfyndigheter. Ur gruvan har det kommit 400 ton silver och omkring 40 000 ton bly. Gruvans djup blev mer än 300 meter, med
en sammanlagd längd av orter och rum på över 20 km, se nr 15.
66
63
56
50
L
68
250
244
H
JQ
252
T
•SE18
VÄSTERÅS
O
IB
•C
Trots att pappersindustrin varit så dominerande har den avsatt få
museer med bevarad produktionsutrustning, undantaget är Frövifors Pappersbruksmuseum, se nr 7.
ARBOGA
Arboga Bryggerimuseum
B I Arboga Bryggeris gamla kornbod finns Sveriges enda bevarade
Arboga Robotmuseum
C Ett unikt museum som visar robot- och flyghistoria från 40-talet
Bergslagens medeltidsmuseum
D Bergslagens medeltidsmuseum är det gemensamma namnet för
träbryggeri. Här kan du se alla de redskap som förr användes vid
tillverkning av öl. En fotoutställning och ett bibliotek med böcker
om öltillverkning finns också i lokalerna.
Skandiagatan i centrala Arboga
GPS: N 59° 23.717’, E 15° 49.989’
Telefon: 0589-142 10
[email protected]
www.arbogamuseum.se
Öppet: sommartid. Övrig tid efter ök. Info hemsidan
och framåt. Museet innehåller bland annat olika missiler/robotoch motortyper från armén, marinen och flygvapnet. Dessutom
finns en J35B Draken flygsimulator, radar- och stridsledningssystemet ”Stril60” och ett bibliotek för forskning inom robot- och
militärflygområdet.
Glasbruksgatan 1, Arboga
GPS: N 59° 23.819, E 15° 51 332'
Telefon: 0589-104 99
[email protected]
www.robotmuseum.se
Öppet: se hemsida
Karlberg, Norberg
GPS: N 60° 3.600', E 15° 54.660'
Telefon: 0223-290 30
www.bergslagensmedeltidsmuseum.se
Öppet: 15 maj-31 aug alla dagar
TRII N DU S
Å R ET S
1
20 3
M INNE
Engelsbergs bruk
E Engelsbergs bruk räknas som ett av världens främsta indu-
Engelsbergs Oljefabrik
F På Oljeön finns världens äldsta bevarade oljeraffinaderi. Fa-
Ängelsberg
GPS: N 59 58.161, E 16 0.568
Telefon: 0223-131 00, 444 64
www.fagersta.se/turism
Öppet: dagl visningar sommartid. Kontakta Fagersta Turism för
öppettider och gruppbokning
Ängelsberg
GPS: N 59 57.356 E 16 0.226
Telefon: 0223-131 00, 444 64
www.fagersta.se/turism
Öppet: dagl visningar sommartid. Kontakta Fagersta Turism för
öppettider och gruppbokning
74
VÄ S T M A N L A N D
det medeltida besöksmålet Besökscentrum, Nya Lapphyttan och
originalplatsen Lapphyttan. Museet, som blev Årets Industriminne 2013, visar hur en medeltida järnframställningsplats såg
ut och hur järn framställdes där. När Sverige blev ett rike för
tusen år sedan, var järnet från Bergslagen avgörande. Om detta
handlar museets berättelse. Du får en inblick i en tid och tillvaro
som i Bergslagen var ljus och dynamisk, inte mörk och statisk.
striminnen och finns sedan 1993 på UNESCO:s lista över
världskulturarv. Bruket är helt bevarat med hytta, smedja,
kontor, ekonomibyggnader, arbetarbostäder och herrgård från
1600-1800 talet. Även den tekniska utrustningen är intakt! Här
får du se den typ av järnbruk som gjorde att Sverige blev en av
världens största järnproducenter. En guidad tur ger en intressant inblick i den svenska järnhanteringens historia. Bruket är
ett av världens få privata världsarv och ägs av familjen Ax:son
Johnson sedan 1916, idag via Nordstjernan AB.
briken uppfördes 1875 på Barrön i sjön Åmänningen. Förutom
fabriken finns ett kokhus, en oljekällare och ett bostadshus.
Oljeraffineringen upphörde 1902 men fabriken fortsatte att
förse svenska hushåll och industrin med lysolja, vapenfett,
maskinsmörja och fotogen fram till 1927. Överfart sker med
färjan Petrolia.
Ingår i Ekomuseum Bergslagen.
TRII N DU S
Å R ET S
9
9
9
1
M INNE
Fagersta bruksmuseum
G I Fagersta gamla brandstation får du veta mer om brukets,
Frövifors Pappersbruksmuseum
H Välkommen att utforska Frövifors Pappersbruksmuseum! I
Jädersbruksvänner
I Jäderbruksvänners huvudsyfte är att visa intresserade hur en
Kanalmuseet Skantzen
J Museet visar Strömsholms kanalhistoria genom 200 år. Det
Kopparbergs Miljömuseer
K En unik fotoateljé från 1870-talet kvar på sin ursprungliga plats
Lindesbergs museum och
Stripa Gruva
L Stripa gruva är en komplett gruvmiljö med gruvlave, anrik-
stadens, och människornas historia med tyngdpunkt på
1900-talet. Stålet från Fagersta var och är fortfarande ett internationellt begrepp. Produkter som framställts samt en del av
den så kallade Parismontern som visades på världsutställningen år 1900 finns utställda. Visningar av bildspel, gamla filmer
och program arrangeras under vinterhalvåret.
Gamla brandstationen, Axel Fornanders väg
GPS: N 60° 0.259’, E 15° 47.419’
Telefon: 0223-131 00
www.fagersta.se/turism
Öppet: kontakta Fagersta Turism för öppettider,
visningar och program
maskinhallens orörda miljö kan du uppleva stämningen från
pappersepoken. Här finns Nordens äldsta bevarade pappersmaskin; Skoghallmaskinen från 1867. Museet har ett flertal
förpackningsutställningar. Förpackningar från forntid till nutid,
Japansk förpackningskonst och Nordens största ölburkssamling
med 22 000 burkar! Som besökare kan du även vissa dagar
prova på att göra ditt eget papper i vår handpappersverkstad.
2015 har vi ett "miljöår" på museet.
Museivägen
GPS: N 59° 28.769’, E 15° 19.879’
Telefon: 0581-372 09
www.froviforsmuseet.com
Öppet: se vår hemsida
BpM
levande bruksmiljö kan ha sett ut förr i tiden. Vi arbetar därför
för att bevara aktiviteter och miljö kring det anrika bruket,
vilka skall spegla utvecklingen århundrade för århundrade.
Vår ”röda tråd” sträcker sig från 1500-talets vapensmedjor till
1900-talets mekaniserade tillvaro. Missa inte Jäderbruksdagarna första helgen i september då vi visar upp maskiner och
tekniker, se hemsida för mer information. Finns på facebook.
Vid Arbogaån längs väg 249, ca 5 km västerut fr Arboga
GPS: N 59° 24.440’, E 15° 47.004’
Telefon: 070-818 77 54
www.jadersbruksvanner.com • [email protected]
Öppet: Jädersbruksdagarna alltid 1:a helgen i sept.
För övriga aktiviteter se vår hemsida
drivs av Svedvi Bergs hembygdsförening som arrangerar
valborg, national-dags, midsommar och gammeldags jul.
Hembygdsföreningen driver också Trångfors kraftstation,
lantbruksmuseum, bagarstuga, smedja och en kaffeservering
med hembakat bröd. Underhållning alla onsdagskvällar i juli. Vi
ordnar gruppvisningar, gruppguidningar och kulturvandringar.
V. g. ring för ytterligare information.
Laxbrogatan 8, Kopparberg
GPS: N 59° 52.567', E 14° 59.886'
Telefon: 070-263 91 80
[email protected]
www.nkbh.se
Öppet: jun-aug. Se tider på vår hemsida. Övrig tid och grupper
enl ök. Utflykter och kulturvandringar
Gruvbackevägen 8, Guldsmedshyttan
GPS: N 59° 42.368', E 15° 5.740'
Telefon: 0581-811 56
www.lindesberg.se kultur och fritid
Öppet: se hemsida
Myrbergs verkstad
TRII N DU S
Å R ET S
1
0
2 0
M INNE
i centrala Kopparberg. Här finns även ett antal olika museer
samlade; spelmansmuseum, en komplett 1800-tals guldsmedsverkstad, ett rikt utrustat allmogemuseum. Upplev 1800-tals
atmosfären i skomakarverkstaden och postmuseet med historien om treskilling bancomärket. Kaveltorpsmuseet med sin 12
kvm stora modell av gruvområdet med dess anläggningar samt
mängder av gruvhistoria, bilder, föremål och en tredimensionell
gruvkarta i glas.
Fotograf: Bildmakarna, Rolf Karlsson
Skantzenområdet, Hallstahammar
GPS: N 59° 36.651’, E 16° 12.652’
Telefon: 0220-174 09
www.hembygd.se/svedvi-berg
Öppet: se vår hemsida eller vg ring
ningsverk, sovringsverk, maskinhus etc från 1900-talet. Här
finns den maskinella utrustningen kvar med krossar, kvarnar,
skakbord och transportbanor som tillsammans skapar den dynamik som behövs för att förstå hur järnet utvinns ur gråberg.
Det medeltida gruvområdets hissnande djupa dagbrott ger en
känsla av historisk närvaro. Stripa gruva speglar en av Sveriges
viktigaste basnäringar, järnframställningen. Guidade visningar
efter överenskommelse.
M Myrbergs verkstad är en återuppbyggd verkstad likadan som
Hembygdsgården Karlberg, Norberg
GPS: N 60° 3.625’ E 15° 54.725’
Telefon: 070-544 94 61
[email protected]
www.myrbergs.com
Öppet: jun-aug mån och lör. Övriga tider enl ök. För mer info
se hemsida
den som stod i Norberg. Den ursprungliga verkstaden byggdes
1910-12 i amerikansk stil av Frans Albert Myrberg. Det blev
Norbergs första riktiga bilverkstad. Man sålde även bilar, MC
och cyklar. Man hade egen tillverkning av karbidlampor samt
cykeln Rubin. Verkstaden lades ner 1967 och revs åtta år senare. I museet finns diverse fordon och stationärmotorer.
VÄ S T M A N L A N D
75
Norbergs Gruvmuseum
N
Nyströmska gården
O I Nyströmska gården startades 1870 en snickerifabrik som levde
Sala Silvergruva
P
Stiftelsen Trångfors smedja
Q
Sveriges Kurortsmuseum
R
Veteranbåtsmuseet
S Återupplev minnen av barndomens båtar och motorer. Här får
Västerås Flygmuseum
T
Fotograf: Lars Fredriksson
Linnévägen
GPS: N 60° 4.843’, E 15° 56.690’
Telefon: 0223-291 30, 290 30
www.norberg.se
Öppet: sommaröppet, vg ring för information
Karlbergsgatan 16, Köping
GPS: N 59° 30.603’ E 15° 59.927’
Telefon: 0221-253 51
www.koping.se/uppleva-och-gora/museum/nystromska-garden/
Öppet: juli lör 11-16, för grupper enligt ök
Fotograf: Clas Elofsson
Drottning Christinas Väg
GPS: N 59° 54.576’, E 16° 34.247’
Telefon: 0224-67 72 60
www.salasilvergruva.se • [email protected]
Öppet: generellt öppet dagl 11-16, vissa avvikelser kan förekomma. Se hemsida för aktuell info
BpM
Trångforsområdet, Hallstahammar
GPS: N 59° 37.650’, E 16° 12.230’
Telefon: 0220-174 09, 129 85
www.hembygd.se/svedvi-berg
Öppet: apr-okt mån 8-12. Juli lör-sön 13-16. Övrig tid efter ök
Loka Brunn, Grythyttan
GPS: N 59° 36.316', E 14° 28.646'
Telefon: 0591-631 00
www.lokabrunn.se
Öppet: hela året, ring för info, visningar och program
Fotograf: Tommy Olsson
76
VÄ S T M A N L A N D
under tre generationer. Alla arbeten gjordes på beställning och
man tillverkade byggnadssnickerier som karmar, dörrar och
fönster samt möbler. Möbler i alrotsfanér har en lång tradition
i Köping och Nyströms Snickeri var de sista som tillverkade
alrotsbord i staden. Snickeriet är idag väl bevarat med så gott
som all utrustning kvar. Kom och titta på våra två museilägenheter, Hembiträdets hem och Dandernellska rummet.
Upplev storslagna bergsalar, ringlande gruvgångar och vattenfyllda bergrum under en guidad tur i en av världens bäst bevarade gruvmiljöer. Att allt är brutet med människors bara händer
gör intrycket ännu mera imponerande. Våra duktiga guider
berättar om en fantastisk industrihistoria. I vårt gruvmuseum
kan du lära dig mer om gruvans spännande historia.
På gruvområdet finns även hantverkare, butiker, övernattningsmöjligheter såväl ovan som under jord, värdshus och höghöjdsbana.
Här arbetar 20 pensionärer ideellt med att restaurera en
lancashire-smedja med mumblingshammare, fyra härdar,
hjälpbrytare som drivs av ett eget litet vattenhjul, gnistrum och
Bagges blåsmaskin. Den ursprungliga smedjan startade år 1628.
1798 togs nuvarande smedja i bruk. Restaureringen är i dag
nästan klar, endast smärre arbeten och justeringar i vattenrännan och på stora vattenhjulet återstår. På området finns också
kollada, klensmedja, kolmila och en gammal museikraftstation
från 1899.
Museet speglar brunnskulturens blandning av behandlingar
och nöjen som präglade kurorterna. Museet finns i fyra hus och
de många rummen skildrar olika teman och tidsepoker. Hur
man behandlade, hur man levde, betalande gäster och obemedlade gäster. Man visar hur badhuset såg ut, apoteket, läkarmottagningen och gästrummen. I århundraden har människor
vallfärdat till Loka Brunn.
du uppleva den allt snabbare försvinnande marina nutidshistorien. Båtar, motorer och nautica som representerar en del av
fritidsbåtens utveckling och historia. Vi kan exempelvis visa
prototypen av Finnjollen (OS klass sedan Helsingfors 1952),
båtbyggarverktyg och konstruktörstavlor över Sveriges mest
kända konstruktörer. Välkomna!
Ångkraftsvägen 5, Västerås
GPS: N 59° 36.450', E 16° 34.097'
Telefon: 021-13 27 64
[email protected]
www.veteranbatsmuseet.se
Öppet: mån-fre, sön 12-16
Hässlögatan 16
GPS: N 59° 35.620', E 16° 37.602'
Telefon: 021-495 06 40
[email protected]
www.flygmuseum.com
Öppet: sön 11-16
Öppet för förbeställda grupper övriga tider
Museet visar hur gruvarbetarens vardag såg ut vid sekelskiftet
1900. Här finns förmanskontor, matrum, smedja, stånggång
med pumpar, gruvarbetarens redskap och en mineralsamling.
Byggnaden är uppförd 1876 över ett 114 meter djupt schakt och
innehåller en pumpanläggning samt linspelsdriven hisskorg för
persontransporter. Mossgruveparken erbjuder en vacker promenad runt hisnande dagbrott. Carl von Linné noterade på sin
Bergslagsresa den 13/1 1734 att: ”Grufworna ligga i ganska låga
bärg, knappt conwexa. Ådrorna gå mäst i dagen, ej synnerligen
på djupet, så att man i de mäste gå kan utan stege”.
Västerås Flygmuseum är ett av landets mest levande flygmuséer. I den fina hangarmiljön på Hässlö finns en unik samling
av militära och civila flygplan och kringmaterial från olika tidsepoker. Många av planen är flygvärdiga och deltar på flygdagar
runt om i landet. Vi har dessutom avancerade flygsimulatorer
som ger en god känsla av äkta flygning. Vi arrangerar även
skräddarsydda kundträffar med flyguppvisning, guidning,
simulatorflygning samt mat och dryck. Välkommen till en unik flygmiljö!
Å N G E R M A N L A N D
SKOG, TOFFLOR OCH STRIDSFORDON
Ångermanlands historia är starkt förknippad med skogen. Vid mitten
av 1800-talet inleddes en snabb expansion av sågverksindustrin när
ångsågarna kunde etableras vid lastageplatserna. Flottningen i området
var omfattande, inte minst i Sandslån, Ångermanälven, där byggdes
Europas största skiljeställe som tidvis sysselsatte 6 000 arbetare, se nr 6.
92
346
90
Landskapets största stad är Örnsköldsvik. Där har ishockeylaget samma
namn som skogsbolaget, MoDo, se nr 3. Skogsbolaget har ny ägare och
heter idag Holmen men ishockeylaget har kvar sitt namn. Modo Hockey
har fostrat världsstjärnor som Peter Forsberg och bröderna Sedin. Peter
Forsberg lanserade skoföretaget Crocs i Sverige och den mest sålda
modellen, Cayman, fick därför namnet foppatofflor.
Birgitta-museet Härnösands
medicinhistoriska museum
B Birgitta-museet, Härnösands medicinhistoriska museum invig-
Björnsjö station
C I Björnsjö station bygger ÖJS upp ett mindre museum som rör
MoDo museum
D Mo & Domsjö AB (MoDo) drev här sin sågverksamhet under
Museif. Örnsköldsviks
Järnvägssällskap
E ÖJS visar i Björnsjö station två Märklin anläggningar. Den
Olofsfors Bruksmuseum
F Olofsfors Bruk är ett av Sveriges bäst bevarade järnbruk med
Björnsjö
GPS: N 63° 30.434’, E 18° 27.757’
Telefon: 070-365 11 35
[email protected]
www.ojs.nu
Öppet: enl ök
Molidenvägen 26, Moliden
GPS: N 63° 22.710’ E 18° 27.420’
Telefon: 0660-915 20
www.moliden.se
Öppet: 21 jun-16 aug 12-16. Övrig tid enligt ök
Björnsjö station
Telefon: 0660-511 35, 070-365 11 35
[email protected]
www.ojs.nu
Öppet: jun-sep efter ök
Olofsfors
GPS: N 63° 34.899', E 19° 26.647'
Telefon: 0930-101 96
[email protected]
TRIwww.olofsforsbruk.nu
I N DU S
Å R ET S
1
20 4
Öppet: se hemsida
M INNE
C
E
F
E4
D
•
ÖRNSKÖLDSVIK
G
H
B
des 1993 vid Härnösands sjukhus. Museet visar sjuksal, mottagningsrum, op-behandlingsrum, samt ett flertal montrar med
instrument-utrustning från olika områden. Fotoutställning från
f.d. Vanföreanstalten samt medicinsk litteratur. Bilden visar en
operationssköterska i arbete.
Fotograf: Barbro Nilsson
Härnösands sjukhus, Södravägen 3
GPS: N 62° 37.598’, E 17° 55.770’
Telefon: 0611-147 36, 231 94
www.kulturarvvasternorrland.se/medicin
Öppet: efter ök per telefon
BpM
348
bandelar inom vårt område i mellannorrland. I första hand
sträckan Långsele-Mellansel-Vännäs med bibanorna MellanselÖrnsköldsvik, Vännäs-Umeå-Holmsund.
Vårt stationshus i Björnsjö stod klart 1918 med till det yttre
samma utseende som när det byggdes om vi bortser från taket.
I lokskjulet har vi ett antal fordon bl a två släp UBF7Z 2095 och
UFV 2140. Våra rälsbussar Y8 1135 och Y7 1001 står i Mellansels
lokstall.
åren 1779-1894 då sågen flyttades ut till Norrbyskär. Museet
med Sommarcafé är uppbyggt i gamla rättargården intill herrgården. På det gamla sågområdet nere vid älven finns i dag en
skalmodell (1:3) av den gamla sågen som används för utställning
och samlingslokal. Området är även ett naturområde för rekreation och fiske. En sagostig finns även i området. Guidning och
arrangemang för grupper kan bokas. Sommarkafé.
ena är byggd efter Märklins spårplanbokanläggning nr 14
från 60-talet. Den andra anläggningen är byggd med C-räls
där landskapet är byggt av en konstnärinna. Anläggningarna
kommer att vara i drift. Bilder finns på vår hemsida. En del
bildmaterial från vår järnvägshistoria visas i stationen. ÖJS har
två rälsbussar Y7 1001 och Y8 1135. I vårt lokskjul finns släpen
UBF7Z 2095 och UFV 2140 som under sommaren kommer att
visas.
hytta, herrgård och smedjor. Området är idag ett populärt
besöksmål och sommartid kan besökaren ta del av guidningar,
hantverk, kafé, restaurang, prova-på-smide, kulturarrangemang
och visningar av den unika stångjärnshammaren. Sommartid
ställer hantverkare och konstnärer ut runt om på bruket. Återkommande arrangemang är Brukets dag, första lördagen i juli,
traditionell julmarknad helgen 1:a advent och Sveriges kallaste
luciafirande i masugnen 13 december.
ÅNGERMANL AND
77
Sandslåns flottningsmuseum
G
Sandslåns Flottningsmuseum ligger på en liten vacker ö, med
broförbindelse, i Ångermanälven. Här låg världens största
timmersorteringsanläggning mellan 1915-1965. Utställningarna
finns på 500 kvm. och skildrar arbetslivet för huggarna i skogen, flottningskarlarna och arbetet på timmersorteringen. Vi
har två stora modeller som barnen brukar uppskatta. Det finns
café med glass och mackor och boende på vandrarhemmet.
Välkommen på ett besök.
Ulvö Lilla Salteri
H
Vi i bereder, serverar och säljer Surströmming. Vi guidar, kåserar och presenterar surströmmingskulturen i en underhållande
"Surshow"! Vi utbildar krögare och andra i konsten att servera
Surströmming • För stora och små grupper! • I stora och små
sammanhang! • Vid olika tider!
Flottarvägen 74, Nyland
GPS: N 63° 0.593' E 17° 47.689'
Telefon: 0612-500 76
[email protected]
www.sandslansgastgiveri.se
Öppet: 1 jun-31 aug 10-17. Övriga tider enligt ök
BpM
Fotograf:Gloria Fager
Centrum Ulvöhamn
GPS: N 63° 1.127’, E 18° 38.695’
Telefon: 0705-92 44 92
www.ulvoprinsen.se • [email protected]
Öppet: 15 jun-15 aug 12-15. Övrig tid ring Ruben. För grupper
önskas förbokning
78
ÅNGERMANL AND
Ö L A N D
B
VÄDERKVARNAR, JORDBRUK, OCH ÖLANDSBRON
136
Det har funnits väderkvarnar på Öland sedan medeltiden. Kvarnarnas storhetstid var dock på
1700-talet. Var gård skulle ha sin egen kvarn. År 1820 inventerades 1 713 kvarnar. Idag finns cirka
400 kvarnar kvar. I Störlinge by, Gärdslösa och Lerkaka by finns kvarnrader bevarade.
Öland består till stora delar av karg alvarmark, men området närmast Kalmarsund, från Färjestaden till
Grönhögen på sydvästra Öland som kallas Mörbylångadalen, räknas till ett av de bördigaste odlingsområdena i Sverige. Odling av jordgubbar, potatis, gurkor är vanligt och den största delen svensk-odlad gul
lök produceras på södra Öland. Längst i norr domineras landskapet av barrskog, huvudsakligen i Böda
Kronopark. Där byggdes en skogsjärnväg för att transportera timmer, se nr 1.
C
D
137
•
FÄRJESTADEN
136
När Ölandsbron mellan Kalmar och Öland invigdes 1972 så upphörde den livliga färjetrafiken mellan
Färjestaden och Kalmar. Kalmarsund VIII har genom ett privat initiativ bevarats som museifartyg.
Böda Skogsjärnväg
B Föreningen Böda Skogsjärnväg arbetar på ideell basis för att
Störlinge Lantbruks &
Motormuseum
C Museet ligger i Störlinge på Ölands östra sida 13 km från
Ölands museum
Himmelsberga
D Ölands museum Himmelsberga är öns bäst bevarade radby
Ölands Museums Himmelsberga, Borgholm
GPS: N 56° 44.355’ E 16° 42.638’
Telefon: 0485-56 10 22
www.olandsmuseum.com
Öppet: maj från v 19 lör-sön. Jun-aug dagl. Sep lör-sön inkl
Ölands Skördefest. Nov julmarknad
Borgholm. På den 1 200 kvm stora utställningsytan finner du
traktorer, mopeder, motorcyklar, jordbruksredskap, lokomobil
och mängder av andra föremål som använts i jordbruket och i
hemmet. Här finns också gamla radio- och TV-apparater, bandspelare, kameror, leksaker, telefoner, porslin m m. I anslutning
till museet finns kafé där du kan köpa kaffe, kakor och matiga
smörgåsar till billiga priser. Lokalen är handikappanpassad.
med gårdar från 1700-, 1800- och 1900-tal. På gårdarna visas
en mängd äldre redskap och bruksföremål. På odlingar växer
ovanliga kulturväxter och i hagarna betar lantrasdjur från sydöstra Sverige. Museets gallerier visar öländska samtidskonstnärer och utställningar om öländsk byggnadstradition. Under juli
månad daglig barnverksamhet med lek och hantverkspyssel.
Handelsboden och Kaffestugan erbjuder mat och hantverk av
hög kvalitet med lokal prägel.
Fotograf: Birger Lallo
Störlinge 32
GPS: N 56° 48.159’ E 16° 44.504’
Telefon: 0485-56 02 61, 070-586 72 04, 070-759 21 95
www.motormuseet.se
Öppet: 1 maj-14 jun lör-sön 11-16. 20 jun-26 jul 11-17. 27 jul-23
aug 11-16. Och vid skördefesten. Andra tider enl ök
Fotograf: Lars-Peter Åhs
bevara och visa upp materiel, byggnader och arkivalier från
den gamla skogsbaneepoken i Böda Kronopark. Sommartid
med tågtrafik på 4 km av den smalspåriga järnvägen. Trafikstart
på midsommardagen. Därefter trafik enligt tidtabell på vår
hemsida.
Fagerrörvägen 60, Fagerrör
GPS: N 57° 18.755’, E 17° 6.611’
Telefon: 0485-241 40, 070-575 89 43
[email protected]
www.bosj.se
Öppet: se i vår text samt på vår hemsida
ÖL AND
79
O
51
M
8
=
Ö S T E R G Ö T L A N D
D
R
Lb Y
• KWX<
E
50
55
56
215
TSU
Q
•a 34 V
NORRKÖPING
N
g
ef
FIG
210
PcH
9
Z
35
J
B
hi
•
d
MOTALA
:
131
23
34
ÅTVIDABERG
;
C
134
JORDBRUK, TEXTILINDUSTRI OCH VERKSTADSINDUSTRI
I landskapets centrala delar ligger en bördig slätt, Östgötaslätten. Området har varit bebott sedan stenåldern och kom under medeltiden att
utgöra en av de tre centralbygder som formade konungariket Sverige.
Norrköping var under 1800- och 1900-talet Sveriges främsta textilstad
och kallades i folkmun Sveriges Manchester. Textilfabrikerna byggdes
i ett koncentrerat område längst Motala ström, idag kallat Industrilandskapet. Verkstadsindustrin har haft en stark ställning i Östergötland. Det började med Motala verkstad som räknas som den svenska
verkstadsindustrins vagga, se nr 18. I Finspång, ett gammal kanonbruk,
tillverkas idag högteknologiska turbiner, se nr 4, och i Linköping byggs
stridsflygplanet JAS Gripen, se nr 5.
Boxholms bruksmuseum
B Boxholms bruk startade 1754 som ett järnbruk. Museet visar
BP Nostalgimack
C BP Nostalgimack med pumpar, oljekannor, skyltar, smörjkort,
Brandkårsmuseet i Simonstorp
D Museet ger dig en bred exposé över brandväsendet under
Finspångs Turbinhistoriska
Museum
E Finspångs Turbinhistoriska Museum Orangeriet i Finspångs
Flygvapenmuseum
F Museets utställningar visar det svenska militärflyget ur olika
utställningar om järnhantering, skogs- och lantbruk samt Boxholms historia från mitten av 1700-talet och framåt. Utställningar från stålindustrin, skogs- och lantbruk och hemmiljöer
som visar bruksortens uppkomst och förändring under 250 år.
Fungerande spikmaskin. Museet är inrymt i Boxholms äldsta
industribyggnad, en kvarn från 1777.
Masugnsvägen 4, Boxholm
GPS: N 58° 11.546’, E 15° 2.884’
Telefon: 0706-65 90 12, 0142-519 01
www.bruksmuseum.com
Öppet: jun-aug tis-sön 10-15. Apr-maj och sept-okt för
beställda grupper
olje- och fettburkar. Macken öppnade 1955 och var i bruk till
1983. Idag är den inredd som den såg ut på 1950- och 60-talen.
Sommartid står bilar och mopeder uppställda utanför. Smörjbryggan finns men ingen verkstad eftersom arbetena gjordes
utomhus. Servering och korv går att ordna.
Oppebyvägen 34, Björkfors
GPS: N 58° 1.321’, E 15° 53.822’
Telefon: 0703-49 91 61
[email protected]
www.nostalgimacken.se
Öppet: efter ök, ring och boka
nästan 250 år. Från handdragna kärror och hästdragna vagnar
till dagens motordrivna fordon. Här hittar du flera typer av
handdrivna pumpar och senare tiders bogserbara pumpar. Här
finns utrustning för samband, rökskydd, uniformer och övrigt.
En av museets klenoder är en Scania från 1915 som ägdes av
Norrköpings brandkår. Den renoverades under åren 1981-1984.
Under renoveringen demonterades fordonet in i minsta detalj
och återställdes sedan till dagens skick.
Efter väg 55 mellan Norrköping och Katrineholm
GPS: N 58° 47.456’, E 16° 8.868’
Telefon: 011-17 17 02, 880 55
[email protected] brandkarsmuseet.se
www.brandkarsmuseet.se
Öppet: se hemsida
slottspark. Utställning och visning av Gustaf De Lavals, bröderna Ljungströms och Curt Nicolins banbrytande uppfinningar,
samt historik om företagets turbintillverkning, med början från
förra sekelskiftet. Ytterligare information finns på vår hemsida.
Arrangör: Turbinhistoriska sektionen vid STALklubben, Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång.
Orangeriet Finspångs Slott
GPS: N 58° 42.595’, E 15° 46.149’
Telefon: 0122-811 43
www.stalklubben.org
För intresserade som önskar ta del i och av vårt arbete
kontakta gärna Tyge Vind på telefon 0122-391 12
Fotograf: Göran Billeson
Carl Cederströms gata 2, Linköping
GPS: N 58° 24.653', E 15° 31.423'
Telefon: 013-495 97 00
[email protected]
www.flygvapenmuseum.se
Öppet: jun-aug alla dagar 11-17, ons 11-20. Sep-maj tis-sön 11-17,
ons 11-20, mån stängt
80
ÖSTERGÖTL A ND
perspektiv; hotet från omvärlden, det svenska folkhemmets
framväxt och försvarpolitikens inriktning. Vår samling är av
världsklass och innehåller flygplan från flygets pionjärtid fram
till dagens JAS 39 Gripen. En huvudattraktion är vraket av den
svenska DC-3:a som sköts ned av sovjetiskt jaktflyg över Östersjön 1952. Dessutom restaurang, butik, konferens och science
center med flygsimulatorer och experimentstationer.
Friluftsmuseet Gamla
Linköping
G Gör en resa hundra år bakåt i tiden och upplev en unik små-
Garnisonsmuseet i Linköping
H Föreningen Garnisonsmuseet och Östergötlands försvar med
Grafiska museet
i Gamla Linköping
I Grafiska museet är ett levande ”blytryckeri” som det kunde se
Gusums Bruksmuseum
J Museet beskriver brukets 350-åriga historia och visar ett stort
Holmens museum
K Museet ligger i stort sett på samma plats där det första hand-
Hults Bruk Smidescentrum
L Hults bruk grundades 1697 och tillverkade då skeppspik. Sedan
Häfla Hammarsmedja
M Häfla Hammarsmedja i Östergötland är ett industriellt minnes-
stadsmiljö med trähus, kullerstensgränder, historiska trädgårdar,
mat, fika och ett flertal museer och utställningar. Här finns nära
tjugo olika arbetslivsmuseer, där flera yrken har egna museer!
Friluftsmuseet består även av naturreservatet Vallaskogen och
det lantliga Valla gård. Området är öppet året runt. Utökat utbud
av familjeaktiviteter under Tidernas sommar, från slutet av juni
till mitten av augusti.
Tunnbindaregatan 8, Linköping
GPS: N 58° 24.374', E 15° 35.289'
Telefon: 013-12 11 10
[email protected]
www.gamlalinkoping.info
Öppet: året runt. För tider se hemsidan
Infanterivägen 12
GPS: N 58° 23.720', E 15° 36.607'
Telefon: 013-16 18 65
[email protected]
www.soldatmuseum.se
Öppet: v 16-v 42 mån-tor 12-16, fre-lör stängt, sön 11-15. Övriga
tider vg ring
Rådmansgatan 3, Linköping
GPS: N 58° 24.332’, E 15° 35.447’
Telefon: 013-31 86 19
www.tryckerimuseum.se
Öppet: 1 sep-14 mar tis-tor, lör-sön 12-16. 15 maj-31 aug tis-sön
Syntorp
GPS: N 58° 17.070’, E 16° 30.472’
Telefon: 0123-211 35
[email protected]
www.gusumsbruksmuseum.se
Öppet: året runt. Må-fre 9.30-17. Maj-sept även lör 11-15.
Juli även sön 12-16
Laxholmstorget 3, Norrköping
GPS: N 58° 35.340’, E 16° 10.822’
Telefon: 011-12 89 92
Öppet: tis-tor 9-12.30, grupper efter ök
Skaftverkstan, Hults Bruk
GPS: N 58° 40.375’, E 16° 7.678’
Telefon: 0709-35 29 24, 0709-35 29 44
www.hultsbruk.se
Öppet: efter ök, gruppbeställningar
Hävla
GPS: N 58° 54.027’, E 15° 49.504’
Telefon: Turistbyrån 0122-851 00
www.finspong.se/hafla
Öppet: daglig guidning under sommaren.
Bokning övrig tid vg ring Turistbyrån
sina samlingar och ett soldatregister på 45 000 soldater från Karl
XI:s indelningsverk 1682-1901 förvaltar militära kulturarv från
Östergötlands alla förband från mitten av 1500-talet till nutid. Vi
genomför guidningar i museet och uppträder med en uniformskavalkad runt om i Östergötland.
ut omkring 1950. Utrustningen är från 1800-talet och början
på 1900-talet. Alla maskiner fungerar och används för framställning av olika trycksaker. Papper tillverkas för hand och
bokbinderiverksamhet visas. Det går att köpa färdiga servetter
med tryck och man kan även beställa med personliga texter.
Man kan också få hjälp med enklare trycksaker till exempel
visitkort, brevpapper och inbjudningar. Även en del äldre
tryckeriutrustning finns.
urval produkter såsom knapp- och säkerhetsnålar, blixtlås (landets första och största tillverkare), tryckknappar samt ljuskronor och kandelabrar i mässing. Även några äldre maskiner och
formningsviror för pappersindustrin finns bevarade. Museishop
med originalförpackningar, böcker och filmer m m.
pappersbruket i Norrköping etablerades år 1633. Holmenveteranerna driver ett eget handpappersbruk och visar gärna hur
man gjorde papper förr i tiden.
1880-talet tillverkades yxor och det görs än idag. Numera är
Hults Bruk Smidescentrum en nationell mötesplats för smideskonst. Här erbjuds kurser och workshops i en traditionell hantverkssmedja, visningar av ortens yxfabrik, utställning om
bruket och dess människors historia, utställningar i samtida
konstsmide samt guidningar i bruksmiljön. Varmt välkommen!
märke över svensk järnhantering. Hammarsmedjan var i drift
1682-1924. Den är fullt utrustad med tyskhärd, lancashirehärd
och den enda i Sverige bevarade räckhammaren vilken användes
under 1600-1700-talet. Här finns en unik smälthammare av Bagges konstruktion, den är under renovering. Hammarsmedjan är
orörd, allt är bevarat som när den sista smeden gick hem. Gamla
bruket omfattar 19 byggnader; hammarsmedja, sågverk, klensmedja, gnisterhus, bostäder m m.
ÖSTERGÖTL A ND
81
Kornettgårdens Samlingar
och Café
N
Ett 700 kvm stort nostalgimuseum, som består av uppbyggda
miljöer från svunna tider. Samlingen innehåller tusentals
bruksföremål från slutet av 1800-talet fram till 1980-talet.
Hattaffär, 60-tals lägenhet, frisörsalong, radio- och TV-affär,
skofabrik, lanthandel är bara några exempel på uppbyggda
miljöer. Kornettgården väcker minnen hos den något äldre och
nyfikenhet hos den yngre besökaren.
Lantbruksmuseet
i Ljusfallshammar
O
Ett av Sveriges största lantbruksmuseer med ca 3 000 kvm
lokalyta. Museet är ett roligt och inspirerande utflyktsmål för
hela familjen med bl.a. hushåll, hantverk, textil, radio, de gamla
hantverken och naturligtvis lant- och skogsbruk. Förstklassiga sniderier som visar bondgårdens verksamhet kan också
avnjutas. På området finns även gamla grävmaskiner, caterpillar, hemmabyggd täckdikningsmaskin, tändkulemotorer
och gårdens sågverk mm. I en nybyggd fräsch cafeteria finns
möjlighet till förtäring.
Linköpings Slotts- &
Domkyrkomuseum
P
Möt medeltiden på Linköpings slott – ett museum för hela familjen! Följ byggnadens 900-åriga historia med hjälp av modeller.
I skattkammaren visas kyrkligt silver och unika textilier från
sent 1300-tal och framåt. I vår garderob får man prova medeltida kläder. På översta våningen berättas om Sveriges sista
inbördeskrig – "slaget vid Stångebro" och dess efterspel som
utmynnade i Linköpings blodbad våren 1600. Möt även Gustav
Vasa och Biskop Brask vid en julmiddag 1523.
Löfstad Slott
Q
År 1926 stannade tiden på Löfstad Slott. Då avled den sista
ägarinnan Emilie Piper. Tack vare hennes testamente är slottet
med inredningar, omgivningar och gårdsbebyggelse bevarat
och tillgängligt för alla. Denna unika miljö var som ett samhälle i miniatyr och ger ovanligt stora möjligheter till inblick
och förståelse för olika samhällsklassers levnadsvillkor. Här
finns också tillfälliga utställningar, slottsbutik, engelsk park,
visningsbigård, köksträdgård och värdshus.
Marmorbruksmuseet
på Kolmården
R
Marmorförädling under ca 350 år med en komplett maskinpark
för sågning, slipning och svarvning av marmor. Tittskåp över
vardagslivet på Marmorbruket. Bruket avvecklades under
1970-talet. Kolmårdsmarmor finns bland annat vid Drottningholms slott, Stockholms slott, Kungliga Operan, Nationalmuseum, Stockholms stadshus och Uppsala universitet i Sverige,
samt vid Operan i Paris, Rockefeller Center i New York och
FN-byggnader i Genève.
Motala Industrimuseum
S
Motala Motormuseum
T
Kulla Kornettgården 1, Vreta kloster
GPS: N 58° 28.908', E 15° 23.601'
Telefon: 013-39 22 26
[email protected]
www.kornettgarden.se
Öppet: se hemsida
Hyttsjövägen 30
GPS: N 58° 47.222', E 15° 29.795'
Telefon: 0705-38 80 43, 072-70 39 405
www.nyalantbruksmuseet.se
Öppet: se vår hemsida eller ring
Fotograf: Charlotta Franzén
Borggården, Linköpings slott
GPS: N 58° 24.636', E 15° 36.952'
Telefon: 013-12 23 80
www.lsdm.se • [email protected]
Öppet: tis-sön 12-16. Mån stängt eller enl ök.
Öppen guidning lör 11
utmed E4:an mellan Norrköping och Linköping
GPS: N 58° 33.116', E 16° 2.545'
Telefon: 011-33 50 67
[email protected]
www.ostergotlandsmuseum.se
Öppet: för bokade grupper året om. Jun-aug dagl visn.
Apr-maj, sep-okt visn sön
Marmorbruksvägen 10, Kolmården
GPS: N 58° 39.649', E 16° 25.434'
Telefon: 0707-29 85 09
[email protected]
www.hembygd.se/ostergotland/krokek/hembygdsforening
Öppet: tis, tor 9-12. Maj-sept lör 11-14. Ev längre öppethållande
sommartid, se hemsida. Grupper enligt ök. Stängt röda dagar
Gamla Motala Verkstadsområdet, intill Göta kanal
GPS: N 58° 32.907’, E 15° 4.235’
Telefon: 0141-21 13 45
www.motala-industrimuseum.com
Öppet: v.g. se vår hemsida för information. Guidade gruppvisningar kan bokas via Motala Turistbyrå telefon: 0141-22 51 00
Platensgatan 2, Hamnen
GPS: N 58° 32.015’, E 15° 2.237’
Telefon: 0141-588 88
[email protected]
www.motormuseum.se
Öppet: mån-lör 8-21, sön 8-16
BpM
82
ÖSTERGÖTL A ND
Industrimuseet, i gamla Motala Verkstads område, visar föremål
och historik med fotoutställning från Motala Verkstad ”Sveriges
Verkstadsindustris vagga”– som anlades redan 1822 intill Göta
kanal. Här finns även en utställning med produkter och historik
över Electrolux (fd AB Arctic) som 1925 startade sin produktion
av kylskåp och senare även spisar i Motala. Centrala Torpedverkstaden (CTV) med dess tillverkning av torpeder, vars Motalafabrik startade 1941, exponeras i museet.
Museet har en 2 000 kvm stor yta med bilar, motorcyklar,
mopeder, maskiner och apparaturer. Tyngdpunkten ligger på
1950- och 60-talen. Museet har uppbyggda miljöer. Ca 250 fordon och en stor radiosamling, med ca 300 apparater. Fotomuseum och barnhörna finns. Ex på fordon: Kar de Mummas Rolls
Royce, Karl Gerhards Daimler, kung Carl XVI Gustafs Puch
Florida-moped, Verner von Heidenstams Chrysler Imperial,
prototyp på svenska sportbilen Koenigsegg samt fordon och
priser tillhörande racerföraren och Motalasonen Reine Wisell.
Motala Museum/
Charlottenborgs slott
U Motala Museum / Charlottenborgs slott inrymt i ett 1600-tals
Museihuset med Leksaksbilsmuseet & Motorbåtsmuseet
V I leksakshallen finns ca 5 000 modell/leksaksbilar främst i skala
Norrköpings Skolmuseum
W Norrköpings Skolmuseum är inrymt i Oskarsskolan som togs
Norrköpings Spårvägsmuseum
X Besök vårt museum där Norrköpings spårvägshistoria finns att
Stohagsgatan 3, Norrköping
GPS: N 58° 35.144', E 16° 12.279'
Telefon: 070-401 97 84
[email protected]
www.sparvagssallskapet.se
Öppet: enl ök. Om vi inte svarar genast ringer vi upp. Museet
är beläget inne på inhägnat område så spontanbesök är inte
möjligt
beskåda. Vagnar från 1900-talets början fram till 2000 finns i
museihallen tillsammans med en stor foto- och föremålssamling.
Museet är beläget inne på vagnhallsområdet och som skylt står
vagn 148 utmed Stohagsgatan. Under sommaren brukar de gamla
vagnarna gå i turisttrafik från början av juli till mitten av augusti.
För information om turisttrafiken kontakta Upplev Norrköping.
Norrköpings stadsmuseum
Y
I Stadsmuseets textilutställning finns en samling textilmaskiner som tidigare använts inom textilen i Norrköping. Många
av maskinerna fungerar fortfarande. Varje tisdag kl. 13-16 körs
våra maskiner av vår textiltekniker. Kom och upplev mekanikens under, olje- och ylledoften, den höga ljudvolymen, det
rytmiska dunket och inte minst de vackra tygerna.
Onkel Adamsgården
Z Stadsgård från 1700- och 1800-talet. Har fått sitt namn efter
Reijmyre Glasmuseum
8 Årets tema: se hemsida. Reijmyre Glasmuseum visar glas från
slott med samlingar som har anknytning till Motala-bygden.
Här kan bl.a. Sophia Isbergs unika träsniderier beskådas liksom
en av Sveriges största privata miniatyrsamling. Även Svensk
1800-1900- tals konst. Välkommen till en fantastisk upplevelse
för stora och små.
Charlottenborgs slott
GPS: N 58° 32.391', E 15° 3.886'
Telefon: 0141-23 35 91
www.motalamuseum.com
Öppet: feb-nov tis-fre samt sön
ca 1/43 från 1914 till idag (Dinky, Corgi etc). Vidare en 37 kvm
stor, körbar modelltåganläggning i nollskala (1/45) av världsklass
med tåg från 1910-1980. Vidare Barnens nutidsleksaker (Lego,
Smurfar, McDonaldsfigurer etc) med utställningen Barnbokens
150-åriga historia samt dockskåp och dockor. Motorbåtshallen
visar fritidsbåtens historia 1900-1970 med ca 25 båtar, 80 motorer och rekvisita. Café, modellbilshop och lekhörnor.
Ljungs Västra Bro, Vreta Kloster
GPS: N 58° 31.132’, E 15° 25.629’
Telefon: 013-39 40 44, 0704-24 78 01
[email protected]
www.museihuset.se
Öppet: se vår hemsida. Annan tid eller gruppbeställning,
ring 0704-24 78 01
Holmbrogränd
GPS: N 58° 35.399', E 16° 10.807'
Telefon: 011-15 26 39
[email protected]
www.norrkoping.se/kultur-fritid/museer/stadsmuseum/
[email protected]
Öppet: vg se hemsida
Hunnebergsgatan 30 A, Linköping
GPS: N 58° 24.798', E 15° 36.590'
Telefon: 013-23 03 00
[email protected]
www.ostergotlandsmuseum.se
Öppet: vg ring
Glasbruket
GPS: N 58° 49.836’, E 15° 55.681’
Telefon: 0704-94 58 73
[email protected]
www.rejmyrehembygdsforening.se
Öppet: maj-okt mån-fre 10-16, lör-sön 11-15. Övrig tid
och gruppvisningar kontakta museet. För ev utökning av
öppettider se hemsidan
Fotograf: Willy Forsström
i bruk 1879. Museet visar hur skolan under seklers lopp förändrats och utvecklats. Vi erbjuder skolklasser gammaldags
lektioner och guidade visningar för grupper. Enskilda besökare
kan ströva omkring och uppleva den gamla skolan. Museet är
känt för sin samling av skolplanscher. Norrköpings Skolmuseums stödförening visar och vårdar samlingarna.
Östra Promenaden 34, infart Hantverkaregatan
GPS: N 58° 35.415’, E 16° 11.880’
Telefon: 011-13 78 65
www.skolmuseetnorrkoping.se
Öppet: helgfria lör 13-16. Stängt 15 jun-15 aug.
Annan tid kontakta museet
läkaren och författaren Carl Anton Wetterbergh (1804-1889), Onkel Adam. Ända fram till 1800-talet var det inte så stor skillnad
på en gård på landet och en gård i staden. På Onkel Adamsgården finns förutom bostadshuset, vagnsbod, stall, höskulle, magasin, vedbod, getfålla och utedass. Bostadshuset är troligen från
1790-talet. På övervåningen finns en museilägenhet med möbler
och föremål som tillhört Carl Anton och Hedda Wetterbergh.
Rejmyre Glasbruks 200-åriga historia och berättar om människorna bakom hantverket. Rejmyre var det första glasbruket
i Sverige som införde pressglas, pantograferade mönster och
priskuranter (illustrerade kataloger). Museet visar glas från
överfångsglasets storhetstid och historien kring det berömda
röda Rejmyreglaset och mycket mer. Flera årgångar nytryckta
priskuranter finns till försäljning.
ÖSTERGÖTL A ND
83
Risten - Lakviks Järnväg
9
s/s Boxholm II
:
Smedstorp dubbelgård
;
Svenska kyrkans museum
< Museet är inrymt i sidolängan av Kyrkans Hus och öppnades
Svenskt Porslinsmuseum
=
Ett av landets förnämsta porslinsmuseer. Stor samling svenskt
bruksporslin från 1750 – nutid, representerar alla svenska tillverkare. Kronologi, konstnärer och trevliga tidstypiska miljöer.
Stor utställning om 1950-talet. Godegårds säteri, byggnadsminne med lång historia, är en av landets bäst bevarade bruksmiljöer. Hus från 1500-talet till slutet av 1800-talet. Vagnsmuseum,
1700-tals köksflygel, snickerimuseum osv. Servering.
Sveriges Rundradiomuseum
a
”Stockholm-Motala” – ett välkänt anrop i stugorna! Motala har
haft en given plats på radions världskarta sedan tidigt 20-tal.
Här byggdes Sveriges första stora rundradiostation, och här finns
idag Sveriges rundradiomuseum. Museet speglar radions historia
från första försöken runt sekelskiftet till våra dagar. 1925 grundades företaget Radiotjänst och samma år hemställde Kungliga
Telegrafstyrelsen hos Kungl Maj:t om ”anslag till uppförande av
en stor rundradiostation i mellersta Sverige, avsedd att möjliggöra mottagning å kristallmottagare med utomhusantenn inom
ett område med 200 till 300 km radie omkring stationen”.
Svintuna Kvarn
b
I Kolmården, vackert belägen vid Bråviken, finns Svintuna Kvarn
som har anor från 1300-talet. Besökaren kommer att få se en
ännu fungerande kvarn som drivs med ett överfallshjul på mer än
6 m i diameter. Man ges tillfälle att kunna studera hela processen
från korn till mjöl med dammar och vattenränna. Sista helgen i
augusti kan man även köpa nymalet mjöl. I kvarnen finns även
ett dragspelsmuseum efter den kände durdragspelaren Yngve
Andersson. Grupper och skolklasser efter ök.
Lakviks Station, Åtvidaberg
GPS: 58° 18.312' 16° 01.361
Telefon: 0120-601 24
www.rlj.se • [email protected]
Öppet: 27 jun-9 aug, ev se hemsida
Risten - Lakviks Järnväg (RLJ) är en smalspårig museijärnväg som går
från Lakvik som ligger mellan Åtvidaberg och Björsäter. Här samlas
sommartid turister och intresserade för att kunna njuta av en riktigt
gammeldags tågresa och se samlingarna i lokstall och vagnhallar, äta
på caféet och kanske ta ett bad. Resan går genom en omväxlande
natur och låter dig njuta av dunket från skenskarvarna och ljuden och
doften från ångloket. Loken och vagnarna är från den tid för runt 100
år sedan då det fortfarande förekom persontrafik på banor med 600
mm spårvidd. I Sverige fanns det sju 600-mm banor med persontrafik. Vid RLJ finns många vagnar från dessa banor bevarade.
s/s Boxholm II trafikerar den vackra sjön Sommen på gränsen
mellan Småland och Östergötland. I tidtabellen finns många
Tranås hamn
olika kryssningar med strandhugg, musik och olika teman unGPS: N 58° 2.484’, E 14° 59.337’
der sommaren. Man kan också boka Boxholm II för en egen tur
Telefon: 0708-65 87 52, 0140-146 44, Turistbyrån 0140-687 90 för släktträffen, bröllopet, föreningen eller företaget.
www.boxholm2.com
Öppet: maj-aug. Kontakta Turistbyrån i Tranås för information
Gården ligger vid väg 134 mellan Kisa och Österbymo,
följ skyltar
GPS: N 57° 56.591’ E 15° 24.803’
www.ostergotlandsmuseum.se
Öppet: vg ring Östergötlands museum för info. 013-23 03 00
Nya Rådstugugatan 7 (ingång från Flemminggatan), Norrköping
GPS: N 58° 35.567’, E 16° 11.406’
Telefon: 011-14 44 38
www.svkn.se/museum.htm
Öppet: efter ök, vg ring
Godegårds säteri, Godegård
GPS: N 58° 44.661', E 15° 10.790'
Telefon: 0141-802 00
[email protected]
www.godegard.se
Öppet: jun-aug lör-sön 11-18. Juli alla dagar 11-18, ej fre.
Apr-okt förbokade grupper
Radiovägen 1, Bondebacka, Motala
GPS: N 58° 32.727’, E 15° 2.522’
Telefon: 0141-522 02
[email protected]
www.motala.se/radiomuseum
Öppet: kontakta Motala Turistbyrå för information
och öppettider, tel 0141-22 52 54
Kvarnvägen, Kolmården
GPS: N 58° 39.542', E 16° 23.530'
Telefon: 070- 590 49 09
[email protected]
www.lionsclubkolmarden.se
Öppet: enligt ök
84
ÖSTERGÖTL A ND
Smedstorp dubbelgård har inte förändrats mycket sedan
fotografen A C Hultgren var där 1926. Gården, som fortfarande
brukas, består av ett 20-tal byggnader, de äldsta från 1700-talet. Det är inte bara husen i sig som gör Smedstorp unikt, utan
helheten av byggnader, miljö och ålderdomligt landskap. Ängsmarken betas och slås med lie, vilket gör att den rika floran kan
överleva. Smedstorp är byggnadsminne och kulturreservat och
samtidigt en levande arbetsplats i historisk miljö.
1994, som landets första kyrkliga museum. Museet visar kyrklig
historia med interiörer om dopet, konfirmation, vigsel och den
kyrkliga ceremonin vid livets slut. Här visas också spännande
inventarier från 1500-talet och framåt. Stödföreningen ”Kyrkomuseets vänner” vårdar föremålen.
Tekniska Verkens Museum
c Företagets 100-åriga historia från gas till nutid. Historien kring
Ulrika museum
d Ulrika museum visar hur man levde i skogsbygden under själv-
Vadstena Spetsmuseum
e Vadstena har en rik spetstradition. Museet visar varje år nya
Wadstena-Fogelsta Järnväg WFJ
f Trafik med ånglok, diesellok och rälsbuss på Sveriges äldsta
Åkerbo Maskinhistoriska
Förening
g Muséet är beläget i Lundby loge ca 4 km norr om Linghem. Ett
ÅSSA Industri och bilmuseum
h Museum över Åtvidabergs Spårväxlar & Signalfabriks AB.
Åtvidabergs Bruksoch Facitmuseum
i Välkommen till museet som speglar Åtvidabergs historia, från
vatten och avlopp, renhållning och fjärrvärme, samt det något
udda inslaget av rundradiosändning med mera. Dagens teknik
för bränslehantering presenteras.
För guidning kontakta: Sören Brandt 013-20 83 83
Valla friluftsområde, Linköping
GPS: N 58° 24.081’, E 15° 34.923’
Telefon: 013-20 83 83
www.tekniskaverken.se/museet
Öppet: 8 jun-9 aug 12-16. Maj-sep lör-sön
Kisavägen 18, Ulrika
GPS: N 58° 7.420', E 15° 25.767'
Telefon: 0142-912 12
[email protected]
www.ulrikainfo.se
Öppet: enl ök från Kristi himmelsfärdsdag-2:a tor i sep (Ulrika
marknad). Se hemsida
utställningar med olika teman kring tradition och nyskapande
inom spetshantverket. Utställningarna lyfter fram människorna
bakom knypplingen. I den historiska delen speglas mönsterstickare, knypplare, spetsgångare och spetshandlare. Den nyskapande delen visar prov på vår tids knyppling. Spetsmuseet
är inrymt i Gottfrid Larssonsgården i Vadstena.
Skänningegatan 9
GPS: N 58° 26.862’, E 14° 53.768’
www.spetsmuseet.se
Öppet: 25 jun-16 aug dagl 13-17
bevarade, smalspåriga järnväg. Fin kulturhistorisk järnvägsmiljö
nära slottet i Vadstena. Cafévagn på hamnspåret på onsdagkvällarna med stadens finaste utsikt i samband med nostalgiaftnarna
vid Leksaksmuseet. Tidtabell se hemsidan.
Järnvägsgatan, Vadstena
GPS; N 58° 26.669', E 14° 53.029'
Telefon: 0143-311 45
[email protected]
www.wfj.se
Öppet: jun-aug sön. Juli ör. Jun-mitten aug ons kväll
levande museum där de flesta traktorer, maskiner ochredskap
är körbara. Förutom lantbruksmaskiner och lantbruksredskap
finns också utställningar med äldre radioapparater, gamla
leksaksbilar och äldre brandsläckningsutrustning från den
nerlagda brandstationen på orten. Vi har ett skomakerimuseum
under uppbyggnad.
Lundby, Linghem
GPS: N 58° 49.441', E 15° 80.589'
Telefon: 013-730 37, 070-590 55 58
www.amhf.se
Öppet: maj-aug för enskilda och grupper enligt ök per telefon
Bryggaregatan 2, Åtvidaberg
GPS: N 58° 11.548', E 16° 00.098'
Telefon: 0120-137 00
[email protected]
www.assamuseet.se
Öppet: mån 9-12, lör 11-14. Jun-aug ons 11-14. Övrig tid efter ök.
Maj-sept avgår Blå tåget från ÅSSA kl 12
Bryggaregatan 2, Åtvidaberg
GPS: N 58° 11.949’, E 16° 0.237’
Telefon: 0120-350 68
[email protected]
www. brukskultur.atvidaberg.se
Öppet: lör 11-14. Juni-aug se hemsida För annan tid vg ring
hushållningens tid. Du kan se vargnät, trynträ, brännvinskar,
bessman, laggkärl, tyryxa, fjärjekrok och vrete bland många
andra föremål. Förutom den permanenta utställningen visas
varje år en särskild temautställning. I arkivet finns handlingar,
foton, kartor och tidningsurklipp. I museibutiken säljs museets
årsböcker, vykort och lokalt hantverk.
Maskinerna som tillverkade spårväxlar, signalutrustning, järnvägsbommar och smörjsystem står i sin ursprungliga miljö i det
gamla industriområdet. Museet visar Sveriges första serietillverkade personbil ”Åtvidabergsbilen”. Här finns också andra
bilar, mopeder, motorcyklar, ett flertal tändkulemotorer samt
kontorsmaskiner.
det medeltida bergsmansbruket fram till världskoncernen
Facits tillverkning av kontorsmaskiner och pionjärgärning i den
tidiga dataåldern. Här får ni också en introduktion till de 10
besöksplatser som ingår i Ekomuseum Åtvidabergs Bruksbygd.
Några av dessa museer ligger under tak medan andra återfinns
ute i det fria. Var för sig representerar de en unik del av bruksbygdens historia.
ÖSTERGÖTL A ND
85
Upptäck EKOMUSEUM
BERGSLAGEN i sommar!
Gör din egen “Järnrutt” mellan häftiga
hyttplatser och hisnande gruvmiljöer i
landskapet där det en gång hände på riktigt!
Välj mellan 61 besöksmål längs Strömsholms
kanal i söder till Finnmarksskogarna i norr.
Prova på
järnframställning
och smide
Gå på visningar
och aktiviteter
för barn
www.ekomuseum.se
www.jarnrutten.se
Läs om detta och
Upplev unika
industrimiljöer
och museum
mycket mer på
www.ekomuseum.se
www.jarnrutten.se
86
ANNONS
Sveriges militära
Upplevelsemuseer
UPPLEVELSER FÖR ALLA
Hos oss finns mycket spännande och lärorikt för hela familjen.
Lyssna till historiska livsöden och berättelser om samspelet
mellan militären och det civila samhället. Besök utställningar
och följ med på guidade turer. Besökare i alla åldrar kan testa
flyg- eller fartygssimulatorer och se på historiska föremål så som
fordon, fartyg och flygplan.
Exempel på museer som ingår i Sveriges militärhistoriska arv:
Aeroseum i Göteborg 031-55 83 00, aeroseum.se
Arsenalen i Strängnäs 0152-121 44, arsenalen.se
Vaxholms Fästnings Museum 08-541 718 90, vaxholmsfastning.se
Hemsö fästning i Härnösand 0611-690 02, hemsofastning.se
Försvarsmuseum Boden 0921-628 00, forsvarsmuseum.se
Teknikland i Östersund 063-58 99 530, teknikland.se
Brigadmuseum i Karlstad 054-158060, brigadmuseum.se
Miliseum i Skillingaryd 0370-67 82 62, vaggeryd.se/museum.se
För mer info kontakta: SMHA kansli 08-51 95 63 10, smha.se
Bild: Hemsö fästning
100 ÅR AV
SVENSK
FLYGHISTORIA
Välkommen till Flygvapenmuseum – ett
modernt, kulturhistoriskt museum med
utställningar om det svenska militärflygets
utveckling, från 1900-talets tidiga pionjärer
till dagens JAS 39 Gripen. Fängslas av
historien om den nedskjutna och bärgade
DC-3:an, prova vår flygsimulator eller bli
nostalgisk i våra autentiskt inredda hemmiljöer från Kalla kriget. Här får du en
spännande och rolig dag som passar hela
familjen!
Läs mer på www.flygvapenmuseum.se
ANNONS
87
Järnvägsmuseet
Säsongsöppnar 13 juni
Information och öppettider:
www.regionmuseet.se
Hitta ett skogsmuseum!
Vi finns bl.a. i Derome, Drängsmark, Forshaga, Glimåkra, Laxviken, Ljusdal, Lycksele,
Ramsele, Sandslån, Segersta, Siljansfors, Skräddrabo, Strömsberg, Särna, Torsång.
www.skogsriket.se
88
ANNONS
Jubileum!
Järnvägsmuseum 100 år
Lördag 23 maj 2015
Foto: SBB Historic
Ånglok äldre än 1915 - Drop - in bröllop
Varietéshow - marknad - häst & vagn
Kom klädd som vid sekelskiftet!
Eltåg 100 år
10
Foto: Kasper Dudzik
MUSEIDAGA R 1 2 -1 3/9
r
0å
1915
15
Foto: MaLindholm Photography
–
20
1915 öppnades Malmbanan för elektrisk drift
mellan Kiruna och Riksgränsen.
Detta var den första av
statens banor där man
använde eldriften fullt
ut. Vid årets museidagar
firar vi eltåg 100 år.
Lördag 12 september drar
”Krokodilen” (bild ovan)
Årgångståget från
Stockholm till Gävle.
Ytterligare ett tåg avgår
från Stockholm. Förbokas.
Museidag entré 100 kr,
öppet kl 10-16.
Söndag 13 september
Tågtrafik med eltåg,
måste förbokas.
14/6 – 16/8
Sommarprogra
m
med lekar från
förr
vid banvaktstu
gan,
teater mån-fre
i juli,
minitåg och
mycket mer!
Rälsbuss dagligen till fordonsmagasinet
14/6–16/8 (ej midsommar) ingår i entrébiljetten!
Planera ditt besök
och boka hotell:
www.visitgävle.se
Trafikverket, Sveriges Järnvägsmuseum
Rälsgatan 1, Gävle. Telefon: 010-123 21 00
Öppettider och priser:
www.trafikverket.se/jarnvagsmuseum
ANNONS
89
Prenumerera på nyhetsbrev
med trendspaningar för museer
SPANA bevakar utställningsmediet i världen
SPANA TEKNIK tekniktrender och smarta lösningar för museer
AKTUELLT om Riksutställningars aktiviteter och utbildningar för svenska museer
Anmäl dig på riksutstallningar.se/prenumerera
MUSEERNA OCH MÅNGFALDEN
En analys av hur den svenska museisektorn kan stödja och ta
vara på utvecklingspotentialen i det mångkulturella Sverige
Beställ guideböcker och rapporter
Nu har vi nytryck av den populära guideboken om utställningsteknik och rapporten
Museerna och mångfalden. Beställ guideböcker och rapporter på vår hemsida eller läs
online. Gratis för museer och andra utställare. riksutstallningar.se/publikationer
Vi vill inspirera dig!
Riksutställningar är en myndighet med uppdrag att främja utveckling och samarbete inom utställningsområdet.
Vi erbjuder omvärldsbevakning från museer i världen, utbildningar, rådgivning, teknik- och metodstöd,
konferenser och mycket mer.
www riksutstallningar.se
90
ANNONS
facebook.com/riksutstallningar
@Riksutst
En h
a
med lv miljo
lemm n
ar
Har du
koll på din
hembygd?
Museer och evenemang
i över två tusen
hembygdsföreningar
www.hembygd.se
Kulturarvsdagen 2015
SÖNDAGEN DEN 13 SEPTEMBER TEMA: MÄNNISKORS VÄRV OCH VERK
I år handlar Kulturarvsdagen om allt ifrån uppfinningar och
smarta tekniska lösningar till hur det såg ut i industrin, verkstaden och jordbruket förr. Men även om människorna i historien. Kulturarvsdagen är en del av European Heritage Days som
firas i 50 länder under september månad. I Sverige firar vi den
13 september men vissa aktiviteter smygstartar dagarna före.
Besök något av Kulturarvsdagens arrangemang nära dig och
du får en resa i Sveriges teknik- och industrihistoria, från stenyxa till industrisamhällets storhetstid. Vill du resa längre bort
finns fler arrangemang i Europa med samma tema på
www.europeanheritagedays.com. Alla arrangemangen i
Sverige hittar du på www.raa.se/kulturarvsdagen.
European
Heritage
Days
ANNONS
91
forsviksbruk.se
Upptäck 600 år av svensk industrihistoria!
Varsamt restaurerade byggnader speglar industrier som har präglat platsen och det liv som levts genom sekler.
Vi erbjuder spännande utställningar inomhus och utomhus och en butik med traktens hantverk.
Här hittar du också ett trevligt kafé och Hjulångaren Erik Nordevall II.
Du hittar oss på Baltzar von Platens väg 32-34 i Forsvik
Öppet juni - augusti dagligen 10-17. Midsommarafton stängt.
010-441 43 65 www.forsviksbruk.se
Verksamheten på Forsviks Bruk drivs av Västarvet - Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. www vastarvet.se
Res som för hundra år sedan med våra ångtåg i originalskick!
Upplysningar och tidtabeller på www.oslj.nu
Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg
Box 53, 647 22 Mariefred.
Tel: 0159-210 00, e-post: [email protected]
92
ANNONS
www.oslj.nu
ANNONS
93
Med sitt speciella skrov och med kraften från sina stora ångsmaskiner höll Sveriges
första havsisbrytare Sankt Erik farlederna i Stockholms skärgård öppna.
I år firar vi hennes 100-årjubileum. Välkommen ombord!
ISBRYTAREN SANKT ERIK 100 ÅR
Sjöhistoriska firar med fartygsträffar för historiska
fartyg. Landets k-märkta fartyg välkomnas till
Galärvarvet i Stockholm under tre augustihelger.
15-16 augusti: ”Stockholm Steam” – ångfartygens
helg. Vi hälsar ångfartyg och ångslupar från när och
fjärran välkomna.
22-23 augusti: Örlogsstadens dag för gamla och
nya örlogsfartyg.
Men jubileet startar med veteranmötet för fritidsbåtar
redan den 22-24 maj.
Med hjälp från museets vänförening (FSSS) och
frivilliga ångentusiaster ska den väldiga
sjöångmaskinen sättas i drift.
Sjöhistoriskas museifartyg och Båthall 2 med museets
historiska fritidsbåtar är öppna med fri entré under
sommaren. Missa inte det populära Isbrytarkaféet
på Sankt Eriks akterdäck.
29-30 augusti: Segelfartygens dagar – eleganta
fartyg, riggar och segel dominerar vid Galärvarvet.
sjohistoriska.se
94
ANNONS
Varmt välkomna i sommar!
Välkommen till
Friluftsmuseet Gamla Linköping
Upplevelser för hela familjen året runt
Besök några av våra många arbetslivsmuseer,
med allt från trycktyper, banksedlar och brandsprutor
till järnvägsvagnar, traktorer och avloppsrör!
013 - 12 11 10 | www.gamlalinkoping.info
Museer • Hantverk • Butiker • Trädgårdar • Caféer • Restauranger • Boende • Science Center • Djur • Natur
VID FALLEN OCH SLUSSARNA
INNOVATUM
I TROLLHÄTTAN
INNOVATUMS SCIENCE CENTER - SAAB BILMUSEUM
DE MÄKTIGA FALLEN - DE GAMLA SLUSSLEDERNA
LINBANAN - NOHABS SMEDJA - KRAFTSTATIONERNA
SEVÄR
& ROLI T
GT
FÖR HE
FAMILJ LA
EN
ANNONS
95
Motorhistoriska
Dagen 6 juni
Fira Sveriges rullande kulturarv på en folkfest nära dig!
www.mhrf.se/6juni
Arrangörstävlingen
i samarbete med
96
För mer information om arrangörstävlingen Kultur på väg som anordnas i samband
med Motorhistoriska Dagen, ring 08-30 28 01 eller besök www.mhrf.se/6juni.
ANNONS
Foto: Andreas Libell
100-åringar
Scania-Vabis
Denna bil levererades 1915 till Norrköpings Brandkår och
var i aktiv tjänst fram till 1940.
Första utryckningen med bilen gjordes 28 december
1915 till en brand i ett bostadshus på S:t Persgatan i
Norrköping,”… med tillhjälp af stegar räddades ett flertal
af de i vindslägenheterna boende genom fönstren. Två
kvinnor och tre barn blefo kväfvda af röken…”. Numera
finns brandbilen på Brandkårsmuseet i Simonstorp.
Ångmaskin
På Motala Industrimuseum finns Ångmaskin nummer 774
utställd. Den tillverkades på Motala verkstad 1915.
ANNONS
97
BOSTÄDER
Andra Våningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Arbetarbostäder Stora Hagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Arbetarmuseet Gråbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Ett hem i Jonsered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Fågelsjö Gammelgård "Bortom Åa". . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kortedala Museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Onkel Adamsgården . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Paul Jönska gården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Robertsfors Bruksmuseum med Bruksjärnväg. . . . . 65
Smedsbostaden på Hammarbacken . . . . . . . . . . . . . . . 15
Smålands Militärhistoriska Centrum. . . . . . . . . . . . . 48
Tingstäde Fästning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vaxholms fästnings museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
EL-, GAS-, VÄRME-, OCH VATTENFÖRSÖRJNING
Energihistoriska samlingar Elyseum. . . . . . . . . . . . . . . 21
Engelsbergs bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Finnfors Kraftverksmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Finspångs Turbinhistoriska Museum . . . . . . . . . . . . . 80
Krångede kraftverksmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Pumphuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Tekniska Verkens Museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Tollereds Öfvre Kraftstation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
HANTVERK
Bingsta-Smedjan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Borgquistska Hattmuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Centrum för Bastabinne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Derome Trä & Nostalgi Museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Det Gamla Tryckeriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Garverimuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Grafiska museet i Gamla Linköping . . . . . . . . . . . . . . . 81
Kopparbergs Miljömuseer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Kornettgården . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Linmuseum med en Linverkstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Litografiska Museet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Motala museum/Charlottenborgs slott . . . . . . . . . . . 83
Onslunda Hembygds- och borstmuseum. . . . . . . . . . 40
Pallins tryckeri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Reijmyre Glasmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Repslagarbanan i Karlskrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rosenlöfs Tryckerimuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
S:ta Annas Gille i Åhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Silversmedjan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Spinnrocksvarvarverkstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Stenarbetarmuseum i Yxhult. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Stenhuggarmuseet i Vånevik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Svenska Vävstolsmuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
The Glass Factory – Glasmuseet i Boda. . . . . . . . . . . 49
Trelleborgs Frisörmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Vadstena Spetsmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Wetterlings Yxsmedja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FILM OCH MUSIK
Fotomuseet Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Porfyr- och Hagströmmuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sagabiografen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Säters Biograf & TV-museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
FINANSELL VERKSAMHET
Stiftelsen Gamla Bankgården i Vrigstad . . . . . . . . . . 49
FISKE
Fiskemuseet Hönö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Hammarö Skärgårdsmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Hönö Hembygdsgård och Kvarn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Klädesholmens museum "Sillebua" . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kukkola fiskemuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Råå museum för fiske och sjöfart. . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Sillsalteriet Sibirien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Skärgårdsmuseet i G:a Oxelösund. . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Ulvö Lilla Salteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
FLYG
Aeroseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Arlanda Flygsamlingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
DC-3:an Daisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
F11 museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
F15 Flygmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Flygmuseet F 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Flygvapenmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Svedinos Bil- och Flygmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Teknikland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Västerås Flygmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Ållebergs Segelflygmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Ängelholms flygmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
FRILUFTSMUSEER
Friluftsmuseet Gamla Linköping. . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Ölands museum Himmelsberga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
FÖRSVAR
Albatrossmuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Arboga Robotmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Arsenalen, Södermanlands Militärhistoriska
Samlingar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Artillerimuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Beredskapsmuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Brigadmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Dalregementets museer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Eda Skans museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Föreningen Femörefortet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Försvarsmuseum Boden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Garnisonsmuseet i Linköping. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Gotlands försvarsmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Hemvärnsmuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Hässleholms museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kalixlinjens museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Karlsborgs fästningsmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Ljungbyheds Militärhistoriska Museum. . . . . . . . . . . 39
Museum för Rörligt kustartilleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Siknäsbatteriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Skepplanda Hemvärns- och Kulturför.,
Militärhist. museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
98
REGISTER
HANDEL
Arboga Bryggerimuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
BP Nostalgimack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Dufweholms Herrgård AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Levanders Lanthandelsmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Nostalgimuseum Sparreholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vårgårda Nostalgimuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
HEMBYGDSOMRÅDEN
Eksjö museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Filipstads Bergslags hembygdsförening. . . . . . . . . . . . 63
Sandsjö hembygdsförening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Säters hembygdsmuseum, Åsgårdarna. . . . . . . . . . . . . 15
Tunabygdens Gammelgård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ulrika museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
HEMSLÖJD OCH HEMARBETE
Hagalunds Tvätterimuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Birgitta-museet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Farmacihistoriska museet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
KVS-museet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Lärbro Krigssjukhus Museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Medicinhistoriska museet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Medicinhistoriska museet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Medicinhistoriskt museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Mentalvårdsmuseet Säter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Mönsterås Apoteksmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Psykiatriska Museet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Sveriges Kurortsmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
IDROTT
Idrottsmuseet i Göteborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
INDUSTRIMILJÖ
Bergslagens medeltidsmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Eskilstuna Stadsmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Svartviks industriminnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Svenskt Porslinsmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Uppsala Industriminnesförening. . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
JAKT OCH SKOGSBRUK
Ekomuseum Historisk skogsexport från
Kalix älvdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Laxvikens Skogs- och Flottarmuseum . . . . . . . . . . . . . 29
Sandslåns flottningsmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Siljansfors skogsmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Skogsmuseet i Lycksele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Utmarksmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Österström. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
JORDBRUK
Berte Museum - Livet på landet. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Delsbo Lantbruksmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Folk- och Trädgårdsmuseet i Tungelsta . . . . . . . . . . . . 52
Gotlands lantbruksmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Kulturladan och Ölseruds kvarn,
mitt på Värmlandsnäs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Kulturreservatet Vallby Sörgården. . . . . . . . . . . . . . . 69
Lantbruksmuseet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar. . . . . . . . . . . . . . 82
Lantbruksmuseet i Österbybruk . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Smedstorps dubbelgård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Statarmuseet i Skåne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Störlinge Lantbruks & Motormuseum. . . . . . . . . . . . . . 79
Särestads Landsbygdsmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Traktorängens Museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Voxtorps Landsbygdsmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Åkerbo Maskinhistoriska Förening. . . . . . . . . . . . . . . 85
Äskhults by. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
KOMMUNIKATION
Albinsson & Sjöbergs bilmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Arvika fordonsmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Björkenäs Moped Museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Eds MC- och motormuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Hjorteds Mopedmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Motala Motormuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Motor & Nostalgimuseet i Grängesberg . . . . . . . . . . . 14
Museihuset med leksaksbilmuseet &
motorbåtmuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Myrbergs Verkstad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Postmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Radiomuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Radiomuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Saab Bilmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Sveriges Rundradiomuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Vagnshistoriska museet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Vännäs Motormuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Världsarvet Grimeton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
KULTURHISTORIA
Johannamuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Löfstad Slott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Nostalgicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Torsby Finnskogscentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Örnanäs Kulturreservat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
KVARN
Blåherremölla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Hillefors Grynkvarns Museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Hovermo Gårds- och Industrimuseum. . . . . . . . . . . . . 29
Komstad kvarn & kafé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kronetorps mölla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Museet Kvarnen/Ferlinmuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Rasmus Kvarn Grenna Museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Svintuna kvarn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Väderkvarnen i Borg, Stora Mellby. . . . . . . . . . . . . . . . 72
Vänga Kvarn och Stärkelsefabrik. . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
KYRKAN
Linköpings slotts- och domkyrkomuseum. . . . . . . . . 82
Svenska kyrkans museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
MUSEIJÄRNVÄG
Anten-Gräfsnäs Järnväg - AGJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Bergslagernas Järnvägssällskap (BJs). . . . . . . . . . . . . . 21
Björnsjö station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Böda Skogsjärnväg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Dellenbanan - DBV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Djurgårdslinjen Sthlms Spårvägar - SS. . . . . . . . . . . . . 51
Föreningen Galtströmståget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Föreningen Gotlandståget, Järnvägsmuseet
i Dalhem - GHJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Föreningen Nynäshamns Järnvägsmuseum,
NJM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik (FSVV) . . 45
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg (FSVJ). . . . 56
Föreningen Veteranjärnvägen (FVJ). . . . . . . . . . . . . . . 37
Jädraås-Tallås Järnväg - JTJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Järnvägens Museum Ängelholm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Järnvägsmuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Järnvägsmuseum med Svanskogsbanan - JÅÅJ. . . . 63
MfMJ Munkedals Jernväg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Museif. Gefle–Dala Jernväg - MfGDJ. . . . . . . . . . . . . . 14
Museif. Örnsköldsviks Järnvägssällskap. . . . . . . . . . . 77
Museispårvägen Malmköping - MUMA. . . . . . . . . . . . 57
Museispårvägen Malmö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Norrbottens järnvägsmuseum - MBV. . . . . . . . . . . . . 33
Norrköpings Spårvägsmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Nässjö Järnvägsmuseum - NJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ohs Bruks Järnväg - OBJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ostkustbanans vänner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Risten-Lakviks Järnväg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Skara - Lundsbrunns Järnvägar - SkLJ. . . . . . . . . . . . . 71
Skåne–Smålands Jernvägsmuseiförening - SSJF . . 48
Skånska Järnvägar - Ångtåget på Österlen - SkJ. . . . 41
Spårvägssällskapet Ringlinien - SSR. . . . . . . . . . . . . . . 23
Stockholms kultursällskap för Ånga och
Järnväg -SKÅJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sveriges Järnvägsmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tjustbygdens Järnvägsförening, TJF. . . . . . . . . . . . . . 49
Upsala-Lenna Jernväg, Lennakatten - ULJ. . . . . . . . . 61
Wadstena-Fogelsta Järnväg - WFJ. . . . . . . . . . . . . . . . 85
Östra Södermanlands Järnväg - ÖSLJ. . . . . . . . . . . . 58
OFFENTLIG FÖRVALTNING
Begravningsmuseet i Ljungby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Brandkårsmuseet i Simonstorp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Långholmens fängelsemuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Malmö Brandkårs Museiförening. . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Nässjö Kontorsmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Polismuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Sveriges Fängelsemuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Trafikverkets museer, väghistoriska
samlingarna i Kjula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
PERSONMUSEER
Carl Eldhs Ateljémuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Clas Ohlson museet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Dalénmuseet, Stenstorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Elin Wägners Lilla Björka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Joe Hill-gården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SAMISKA SAMLINGAR
Gällivare museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Härjedalens Fjällmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
SJÖFART, VARV OCH REDERIER
Arvemuseet och s/s Östersund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Bjurbäckens slussar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Bogserbåten S/S Herbert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Bogserbåten Sven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Båt och sjöfartsmuseet, Onsala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Båtsamlingarna på Bassholmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Färjan 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hjulångaren Eric Nordevall II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Kanalmuseet Skantzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
m/s Sydfart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Marinmuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Maritiman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Museiföreningen Ångfartyget Ejdern. . . . . . . . . . . . . . 57
Oskarshamns Sjöfartsmuseum med
Båt och Maskin Museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
s/s Blidösund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
s/s Boxholm II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
s/s Nalle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
s/s Polstjärnan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Sirmiones Skeppslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Skolfartyget Westkust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Skolsegelfartyget Ellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Skonaren Ingo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Skonaren Vega och Linnéa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Slite sjöfartsmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Solnaskutan Constantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Sveriges sjömanshusmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Trelleborgs Sjöfartsmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Varvshistoriska föreningen i Göteborg. . . . . . . . . . . . . 23
Veteranbåtsmuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Vänergaleasen Mina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Västerviks Museum & Hvalstad kvarn. . . . . . . . . . . . 49
Wifstavarfs Bruksmiljö och Museum. . . . . . . . . . . . . . 31
Ångaren Bohuslän. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ångaren Trafik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Ångfartyget Mariefred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ångslipspelet (f.d. Gävle varv). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SÅGVERK
Drängsmarks vatten- och ångsåg. . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Norrbyskärs Museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Ramsågen i Melltorp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Wretens Såg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
TEATER
Sveriges Cirkusmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Teatermuseet scen- och manegekonst. . . . . . . . . . . . . 41
TEKNIK, INDUSTRI OCH BRUK
Almedahls fabriksmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Almviks tegelbruksmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Ankarsrum Hbf , Aktiveum® museum och
aktiviteter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Benareby tunnbindarverkstad med museum. . . . . . . 67
Bengtsfors Bilsätesveteraner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bergviks industrimuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Bjersunds tegelbruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Bläse Kalkbruksmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Boxholms bruksmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Bruzaholms Bruksmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ebbamåla Bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ekomuseet Husbyringen i Dalarna,
Polhemsmuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Emåns Ekomuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Engelsbergs Oljefabrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Fagersta bruksmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Flygt museet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Folkestorps Bränneri i Olseröd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Forsbacka bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Forserums Bygde- och Industrimuseum . . . . . . . . . . 44
Forsmarks bruksmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Forsviks Bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Frövifors Pappersbruksmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Furudals Landsbygdsmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Fåglaviks glasbruksmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Gamla Bruket i Munkfors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Garphyttans Industrimuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Gislaveds Industrimuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Glasbruksmuseet i Surte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Gravendals Bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Gränsfors Bruks Yxmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Gusums Bruksmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Göteborgs Remfabrik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Heby tegelbruksmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Holmens museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Hults Bruk Smidescentrum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Husqvarna Fabriksmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Häfla Hammarsmedja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Hälleforsnäs Gjuterimuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Iföverkens Industrimuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Johansfors Kristallmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Jädersbruksvänner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Jädraås Bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Järnbruksmuseum i Nävekvarn. . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
K A Almgrens Sidenväveri och museum . . . . . . . . . . . 52
Karlskrona Porslinsfabriks Porslinsmuseum . . . . . . . . 8
Karlslunds Herrgård med trädgårdar. . . . . . . . . . . . . 34
Lancashiresmedjan i Karlholmsbruk . . . . . . . . . . . . . 59
Laxå bruksmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Lekoseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Lidköpings Maskinnostalgiska Förening. . . . . . . . . . 69
Mariannelunds gjuteri & mek. verkstad "Julles". . . . 46
Mariestads industrimuseum/Vadsbo museum . . . . 69
Meken-minnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
MoDo museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Motala Industrimuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Munksjö Museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Nohabs smedja Innovatum Science Center . . . . . . . 70
Norrahammars Industri- och bygdemuseum. . . . . . . 47
Norrköpings stadsmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Nymans vänner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Olofsfors Bruksmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Plastens hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Raggagårdens mejeri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Rydals museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Ryttarens torvströfabrik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Skandiamuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Skebobruks Museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Skåpafors servetthistoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Spinneriet Strömsborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Stafsjö Bruksmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Stiftelsen Gamla Stenhuset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Stiftelsen Trångfors smedja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Strömsbergsbruks Järn och Skogsbruksmuseum. . . 61
Svenska Rayon Museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Svenska Skoindustrimuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Söderfors hembygdsförening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Textilmuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Tidaholms Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Tobaks- och tändsticksmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Tumba Bruksmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Tändsticksmuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Töllstorps Industrimuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Vallonsmedjan i Österbybruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Verket/Avesta Art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Wallåkra stenkärlsfabrik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Wira bruks museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Åminne Bruksmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ÅSSA Industri och bilmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Åtvidabergs Bruks- och Facitmuseum. . . . . . . . . . . . 85
Överums Bruksmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
TRANSPORTER
Dyvelstens Flottningsmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kalklinbanan i Forsby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Munktellmuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Målilla Motormuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Rubens maskinhistoriska samlingar, Götene. . . . . . 70
Vitåfors maskinmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Världens längsta linbana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
UTBILDNING
Centrum för Arbetarhistoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Eriksbergs museum i Tranås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Museum och Arkiv på Kivik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Norrköpings Skolmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Nybodamuseet, Björksättra smedja. . . . . . . . . . . . . . . 53
Ölmestad Museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
UTVINNING AV MINERAL
Bjuvs Gruvmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Falu Gruva i Dalarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Flogbergets besöksgruva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Fröå Gruva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Gruvcentrum Mojsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Gusta Stenmuseum i Brunflo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kullsbergs Kalkbruk-utställning i Dalhalla. . . . . . . . . 13
Lindesbergs museum och Stripa Gruva. . . . . . . . . . . . 75
Loos koboltgruva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ludvika Gammelgård gruvmuseum . . . . . . . . . . . . . . . 14
Långbans gruvby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Marmorbruksmuseet på Kolmården. . . . . . . . . . . . . . 82
Norbergs Gruvmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Nordmarks gruvmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Nyvångs gruvmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Orsa slipstensmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Qvarnstensgruvan i Lugnås. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Ramhälls gruvor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri. . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Sala Silvergruva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Skottvångs gruvmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Stenhuggerimuseet i Hunnebostrand. . . . . . . . . . . . . . 11
Storbergets Gruvor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Svarta Bergen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tunabergs gruvmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Tykarpsgrottans kalkmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Zinkgruvans Gruvmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
VERKSTAD, REPARATION OCH TILLVERKNING
ABU-museet Svängsta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Aschanska gården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
CTH - Fabriksmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Hylténs Industrimuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Hässleholms filfabrik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
If Metall Verkstadsklubb Innovatum. . . . . . . . . . . . . . 69
Industri- och sopbilsmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
JP Johansson Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Knobesholms tunnbinderi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Mekaniska Verkstaden, Skansen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Målilla mekaniska verkstad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Nyströmska Gården. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Pythagoras Industrimuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Repslagarmuseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Stora Mellby mekaniska museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
REGISTER
99
Ett hus fullt av upplevelser!
Mitt i Norrköpings industrilandskap
ligger Arbetets museum! Här finns
något för alla – spännande utställningar
och aktiviteter för både stora och små.
Ta klivet in i Framtidsland – en utställning
om arbete och vardag i en grön skön
värld! Du kan också ta en titt in i EWKmuseet för att se utställningen om Ewert
Karlsson, en av Sveriges mest kända politiska tecknare. När det är dags för en paus
kan du även fika eller äta här i huset.
På vår hemsida, arbetetsmuseum.se, får du
veta mer om våra aktuella utställningar och
programaktiviteter. Välkommen till oss!
100