Belenos.3-2015

Uppsalalogen Belenos kallelse till möten 2015
Vi hälsar våra nya eubater Johan Wessner, Janne Eklund och Lars Hellgren
välkomna till logen Belenos och Druid-Orden
Måndagen den 9 mars
Bardating
med gradgivning
Måndagen den 23 mars
Druidstämma med bokslut
därefter Eubatmöte
Logen Belenos
f.g.D.o.
Måndagen den 9 mars kl 19.00
Bardating med gradgivning
Klädsel: Frack med svart väst
Logen inbjuder till Bardating då
ett antal av logens eubater tar
sitt andra steg på den druidiska
vandringen.
Bröder av bards grad och högre
hälsas välkomna till en högtidlig
kväll med en sällsam inramning.
Festlighetsutskottet serverar
Kycklingfilé med soltorkade tomater och svarta oliver
med tortellini och sallad.
Bröd och smör
Kaffe med kaka
Munskänken rekommenderar
Te Kairanga
Rött vin från Nya Zeeland, druva Pinot
Noir, mjukt och bärigt
Måndagen den 23 mars kl 18.45
Druidstämma med bokslut
därefter Eubatmöte
Klädsel:Mörk kostym
Välkomna till en logekväll med
vårkänning. Kvällen inleds med
en kort druidstämma med anledning av att bokslutet av tekniska
skäl fick uppskjutas vid förra druidstämman.
I Efterlogen är planerat ett föredrag efter måltiden.
Bröder i alla grader är välkomna
till eubatmötet och efterlogen.
Festlighetsutskottet serveras
Helstekt picanha
med chilibearnaise och
ugnsrostad potatis
Sallad, bröd och smör
Kaffe
Munskänken rekommenderar
denna kväll
Cigarra Reserva
Rött vin från Portugal, druva Shiraz
m.fl., fruktigt och smakrikt
Festlighetsutskottet vill att ni observerar nedanstående:
Anmälningar skall vara logevärden tillhanda senast kl 21.00 söndagen före mötet per telefon eller via
mail. Blir du akut sjuk ska du avboka senast kl 11.00 mötesmåndagen. Anmälaren skall ha ett kvitto på
att anmälningen är mottagen. D v s ha talat med oss, eller fått kvitto via mail.
De telefonnummer som gäller är 070-930 85 80 alt 018-444 20 82. Mailadressen är [email protected]
Anmäl dig gärna som ”Ständigt närvarande” så behöver du bara kontakta oss som logevärdar
när du INTE kan närvara. Jan Lagerlöf och Johan Beijer, logevärdar.
2
Tillsammans, med öppet sinne, positivitet och i
broderlig anda, ska vi göra detta kliv. Låt oss gå
mot framtiden!
MBH i EFE,
Johan Lagerström
ÄÄ Belenos
Ädel Ärks rader
Vintern börjar sakta men säkert släppa sitt grepp
om naturen. Mer regn än snö, mer plusgrader än
minus. Solens värme och tid uppe ökar för varje
dag. Dock blir det nog många fler dagar med kallare
väder innan kung Bore till slut kapitulerar för våren.
Belenos står inför en fantastisk och spännande utmaning det kommande året. Att bilda en systerloge i
Uppsala. Det vi bör ha i åtanke är i vilket syfte vi
gör detta. Det högsta syftet är att vidareutveckla
Druidorden i Sverige och Uppsala. Öka intresset för
logen och vårt arbete samt öka medlemsantalet och
aktiviteterna i och kring logen. Vi måste utgå från
Druidordens centrala vision och mål och bryta ner
det till lokala aktiviteter. För oss i Belenos innebär
det att fortsätta med brödravården både bland nya
och äldre bröder. Ta hand om varandra i friskhet
och vid sjukdom. Stötta varandra när det behövs en
hjälpande hand eller ett lyssnande öra.
Fortsätta med att rekrytera in bra män som passar
in i vår gemenskap och har våra värderingar samt
intresse för ordensarbete. Att då bara ha en loge att
göra detta till begränsar möjligheten till att flera
agerar och utvecklar ämbetsmannakåren samt i
förlängningen även aktiviteter och verksamheten
runt logen och druidordens verksamhet. Det behövs
därför ett kliv framåt för Druidorden i Uppsala.
Ett kliv vi nu kommer att ta genom att starta en
systerloge.
En formell anhållan om att starta en systerloge i
Uppsala har nu skickats till Storlogen Bardaland.
Vid tillstyrkan av vår anhållan kommer ärendet att
skickas vidare till Riksstorlogen för beredning och
beslut. Det mest troliga är att den nya systerlogen
tidigast kan få sitt namn och formellt tas upp i vår
Orden under våren nästa år. Förtroendeutskottet
kommer nu att få börja jobba med att ta fram förslag
på ämbetsmannakår för den nya logen inför kommande år. Förslaget kommer sedan att presenteras
och godkännas på en druidstämma i logen Belenos
under hösten. Sedan är det en resa att göra för den
nya logens ämbetsmannakår i samråd med Belenos. Mer information kring detta kommer löpande
under året.
Vi måste våga för att vinna. Våga satsa för att
segra. Ta första steget mot utveckling. Att göra detta
är inte riskfritt och utan hinder och överraskningar.
Att våga är att göra någonting. Trots att man inte vet
allt i förväg, krävs både mod och öppet sinne. Vi har
en mängd frågor kvar att lösa och flera kommer att
dyka upp längs resans gång. Frågor både inom oss
själva men även frågor som rör vår loge och den
nya systerlogen. Jag kommer att göra mitt bästa för
att hjälpa och stötta uppstarten av vår systerloge.
Hänt sen sist
9/2. 54 bröder hade kommit till Eubatmötet med
reception för att bevittna invigningen av tre nya br
till Svenska Druid-Orden och logen Belenos.
ÄÄ br Johan Lagerström hälsade brr välkomna
och ett särskilt välkomnande fick br Lennart Hellgren från logen Triton i Norrköping vars son skulle
recipiera. Även brr Börje Ljungqvist och Håkan
Johnsson fick ett riktat välkomnande av ÄÄ då de
varit frånvarande en tid.
I väntan på recipienterna underhöll våra suveräna
musikanter brr Jan Bergström och Roland Thalén
med vacker och stämningsfull musik.
När den högtidliga och väl genomförda invigningsceremonin var över och de nya Eubaterna
Janne Eklund, Lars Hellgren och Johan Wessner
intagit sina platser i lunden återgick man till dagordningen.
ROÄ br Hans Rosengren välkomnade de nya brr
och tackade ÄK för ett väl genomfört arbete.
Br Hans Lidberg mottog ett diplom ur ÄÄs hand
med anledning av br Hans 75 årsdag. Br Jan Gustafsson gjorde ett slag för golfen och hoppades få
ihop ett slagkraftigt lag till Bardalands-mästerskapet. Br Lennart Moen flaggade för den traditionella
vårtilldragelsen med isracing och sillunch den 21
mars. ÄÄ läste upp ett tackbrev från Läkare utan
gränser med anledning av den penninggåva som
logen skänkt. Meddelades också att 10 brr besökte
logen Idris den 4 februari och mottogs där med
broderlig värme.
Under punkten ideellt förklarade ÄÄ betydelsen
av namnet Belenos som betyder solgud och blomstringens härskare, en av de kontinentala kelternas
högsta gudar.
I efterlogen hälsade ÄÄ de nya brr välkomna
med en dikt till fosterlandet av vår bortgångne br
Sören Fredriksson. Nationalsången sjöngs och det
skålades för Eubaten. MÄ br Arne Wessner läste
dikten till Eubaten skriven av Caj Söderberg och br
Janne Eklund höll ett tacktal från de nya brr.
Br Gustaf Björck tackade för maten med att
reflektera över vilken resa laxen och torsken (det
serverades torskrygg i kväll) har gjort från ”billig
mat till dyr festmat”.
Br Horn inbringade hela 1658 kr! Och i vinlot-
3
teriet gick flaskorna till brr Uno Into-Malmberg och
Terje Hallin (2 flaskor).
Kvällen avslutades ca 23.00. KA
23/2. Kvällens viktiga druidstämma hade samlat
54 brr för bl a beslut om att gå vidare med att bilda
en systerloge i Uppsala. Första punkten var Skm br
Hans Wikbergs presentation av bokslutet för 2014.
Efter diverse diskussioner om vissa otydligheter i
bokföringen bestämdes att bordlägga ärendet och
ta upp frågan på en ny druidstämma 23 mars. Br
Jim Mohlin hade sökt om avgångsbrev. Druidstämman biföll ansökan. Nya representanter till SL och
RSL föredrogs och godkändes av stämman. ÄÄ
br Johan Lagerström tackade arbetsgruppen för
det väl genomarbetade underlaget för bildandet av
en systerloge i Uppsala. Druidstämman ställde sig
bakom förslaget och gav sitt bifall till att gå vidare
med ansökan om att bilda ytterligare en loge i Uppsala. ROÄ br Hans Rosengren erinrade om vilket
stort och viktigt beslut detta är och gav en kortare
tillbakablick i Belenos tillvaro. Därmed var en lång
druidstämma avslutad.
Brödraskaran fylldes på med ytterligare 15 Eubat–
och Bardbrr som tålmodigt väntat i förlogen för att
få deltaga i kvällens Eubatmöte. ÄÄ hälsade brr
välkomna och särskilt välkommen skulle dagens
födelsedagsbarn br Gustaf Björck känna sig. Brr
Johan Beijer och Leif Andersson informerade om
vårens SL-möte i Uppsala den 16 maj (notera detta
i almanackan redan nu!) Följande gäller: Förhandlingarna börjar ca 09.00 med möten i olika grader
och avslutas på eftermiddagen. Kl 18.00 startar
festligheterna, och nu är också damerna välkomna,
i Ultuna med dryck, middag, dans och andra trevligheter. Mer information kommer att meddelas senare.
Brr Urban Sand och Pär Blomqvist uppvaktades med
det sedvanliga diplomet och en gåva till stipendiefonden med anledning av deras födelsedagar. ÄÄ
meddelade att 1000 kr kommer att tas från Br Horn
vid nästa möte och ges till Damernas som kommer
att laga mat till sjuka barn och deras föräldrar den
16 mars på Ronald Mac Donald.
I efterlogen serverades en välkryddad gulasch
som fick födelsedagsbarnet br Gustaf att i sitt
tacktal för maten citera Napoleon: ”En armé som
marscherar på sin mage”. Gulasch ansågs som
lämplig soldatmat. Av gulasch kom även uttrycket
Gulaschbaroner - personer som profiterade sig på
kriget med att bl a leverera undermåliga råvaror till
arméer under första världskriget. Vinlotteriet gav
tre glada vinnare brr Lars Norberg, Bert Eriksson
och Lars Jonneryd. Och i br Horn fanns det 1945
kr till välgörenhet! En trevlig kväll som avslutades
med en lägesrapport av br Per Lindh angående
flickorna i Uganda vars skolgång vi bekostar med
ett bidrag. KA.
____________________
Nya representanter till SL och RSL
Storlogerepresentanter: R Johan Lagerström,
ersättare OÄ Björn Malmberg, OÄ Kari Aarnivaara
ersättare OÄ Lennart Johansson, OÄ Jan Gustafsson, ersättare ROÄ Hans Rosengren.
Representanter till Riksstorloge:
R Johan Lagerström, ersättare OÄ Björn Malmberg
Bemärkelsedagar
Gunno Nilsson
Caj Söderberg
Hans Wikberg
Per Nilsson
Lars Spanier
Bertil Abersten
Arne Åberg
Stig Åberg
70 år 12 mars
70 år 15 mars
70 år 22 mars
70 år 7 april
60 år 21 april
70 år 16 april
75 år 1 juni
70 år 4 juni
Arbetsordning 2015
Kom ihåg att skriva in nedanstående dagar i
din kalender.
Möten med högtidsdräkt är markerade med en asterisk (*).
Vårterminen 2015
9 mars
Bardating med gradgivning *
23 mars
Eubatmöte
13 april
Druidgradgivning*
27 april
Eubatmöte
11 maj
Eubatmöte
16 maj
Storlogemöte i Uppsala inkl bankett
med damer. Reservera datum. Mera info kommer.
Adresser 2012-2014
Logens besöksadress: Bangårdsgatan 3 Uppsala
ÄÄ Johan Lagerström, Malmkörarvägen 91, 743 50 Vattholma, 018-35 05 53, [email protected]
MÄ Arne Wessner, Röllekevägen 4, 743 40 Storvreta, 018-31 58 84, [email protected]
Skr Anders Andren, Hemmansvägen 17, 743 34 Storvreta, 018-36 67 36, [email protected]
Skm Hans Wikberg, Björkhagsvägen 11 E, 756 46 Uppsala, 018-30 09 18, [email protected]
Logen Belenos plusgironummer: 57 65 47-4 Årsavgift 1.000 kr, alt kvartalsavgift 4 x 250 kr,
Logevärd Johan Beijer, Hjalmar Brantingsgatan 25, 753 27 Uppsala, 018-444 20 82, [email protected]
Logevärd och munskänk Jan Lagerlöf, Rickebasta Rosenlund 11, 741 92 Knivsta, 018-38 31 43, [email protected],
Red för kallelsen, Caj Söderberg, Box 2101, 750 02 Uppsala, 0705 70 60 05, [email protected]