Konsultprofil för Anders Lundkvist - Industrial Design and Engineering

Konsultprofil för Anders Lundkvist
Född: 1957
Tel:
070 – 266 16 71
e-mail:
[email protected]
1990 - 1998
FMV Elektroniksystemavdelningen
Tekniskt ansvarig, Projektledning och senare
Materielsystemledare strömförsörjning inom markförband.
Biträdande produktionsledare för samtliga uppdrag inom
Armé och Operationsledningen.
1988 - 1990
FMV Kvalitetsavdelningen
Kvalitetssäkringsarbete vid specificering, anskaffning och
uppföljning av el- och teletekniska installationer i fasta och
mobila anläggningar samt strömförsörjningsutrustningar
Primär inriktning
Projektledning
Kompetensområden
• Projektledning
• Systemdesign
Anställningar / uppdrag
2009 Delägare i Industrial Design &
Engineering Stockholm AB
Utveckling av kylssystem för lådor med servers.
Utveckling av RÖS skyddade stativlådor.
Konstruktion och installation av oljeavskiljnings och
reningssystem för slagvatten åt Waxholmsbolaget.
1998 Egen företagare, Teknikkontoret
Stockholm AB
Under mina år som konsult har det förekommit en mängd
olika uppdrag främst åt Försvarets Materielverk.
Uppdragen har varit av skiftande art med installationer av
olika slag, systemdesign av sambands, Informations- och
strömförsörjningssystem samt tekniska specifikationer.
Teknisk rådgivning samt materieladministration för
internationella förband.
Projektledare för utvecklingsprojekt av splitterskyddade
ledningsvagnar.
1988 - 1988
Vattenfall
Planera och samordna drift och underhåll av
mätutrustningar för energimätning på storkraftnätet och i
kraftstationer.
1975 - 1987
B Lundkvists EL AB
Installationselektriker vilket bl.a. omfattade att planera och
leda större och mindre elinstallationsarbeten.
Utbildning
Kungliga Tekniska Högskolan, Byggindustrilinjen
1986-1987.
Vasa Gymnasium, Behörighet Elinstallatör, 1985
2 årigt Gymnasium El-Tele teknisk linje 1974
Kurser: Ledarskap, Projektstyrning, kvalitetsstyrning,
elsäkerhet, mm.
Projektledning i utvecklingsprojekt av en ny generation
elmätare med kommunikation över elnätet bl.a..
1995-1996
Energo AB
Projektarbetet omfattade offerter, planering och
genomförande elmiljömätningar.
Industrial Design & Engineering Stockholm AB
Gamla Värmdövägen 6 2tr
131 37 Nacka
telefon: 08 7185090
e-post: [email protected]