Fördjupningsseminarium Armé

Fördjupningsseminarium Armé
Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Tid: 3 februari kl. 09:00-12:00
Beskrivning: Arméns Materiel- och Logistikförsörjning
Målgrupp: Företag med produkter och tjänster inom Mark- och Arméområdet
Agenda
08:30
Kaffe och registrering
09:00
Inledning – Omdaning av försvarslogistik
Anders Carell, Chef SPL Armé, FMV System- och produktionsledning
FMV Upphandlingar
Stefan Langner, FMV Marknad & Inköp
På gång inom Arméområdet
Peter Elmlund, Chef Arméförbandsmateriel, FMV Anskaffning och Logistik,
10:15
Paus
10:45
På gång inom Arméområdet (fortsättning)
Peter Kivikari, Chef Ledningsmateriel, FMV Anskaffning och Logistik,
Lars Falk, Chef Logistikmateriel, FMV Anskaffning och Logistik,
Arméns långsiktiga förmågebehov
Hans Ahlquist, Chef krigsförbandssektionen, FM HK, PROD Armé
11:20
Frågor/Diskussion
Alla
11:50
Summering
Anders Carell
12:00
Avslut och lunch