Ordnings och trivselregler

Ordnings/trivselregler inom Brf S:t Jörgen Slott
Det är självklart att vi som bor i föreningen visar hänsyn, respekt och
tolerans så att alla – unga som gamla – ska trivas i huset.
För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för
oss som bor inom Brf S:t Jörgen Slott. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i
en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende.
Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi bor och tillsammans gör vi vårt
boende ännu mer trivsamt. Genom att följa trivselreglerna kan såväl gammal
som ung bidra till den goda gemenskapen i vår förening.
För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några enkla regler samt
förtydliganden och några tillägg till de ordningsregler som finns i Bopärmen.
Gemensamma utrymmen – gård, entré, trapphus och förråd
Tillsammans ansvarar vi för entré, trapphus, förrådshus och övriga
gemensamma utrymmen. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de
förrådsutrymmen som har tilldelats oss och låter övriga utrymmen vara fria.
Ställ inte cyklar eller annat i förrådsgångarna.
Cyklar, barnvagnar m.m. får ej förvaras i entrén eller trapphuset.
Cyklar ställs i cykelförrådet och cykelställ, barnvagnar ställs i
barnvagnsrummet, i det egna förrådet eller i bostaden.
Håll rent i trapphus, hiss och på gården.
Säkerhet och ansvar
Tillsammans ska vi förhindra inbrott och skadegörelse.
Se till att portdörren går i lås efter dig vid in- eller utpassage till huset. Detta är
ett enkelt sätt att minska risken att få oinbjudna gäster.
Vi måste se till att dörrarna till förråd och barnvagnsrum är ordentligt låsta.
Om det uppstår skador eller klotter på vårt hus eller gemensamma utrymmen,
ska detta anmälas till Bo & Son. Se hemsida eller anslag i uppgångarna.
Brandsäkerhet
Trapphuset ska vara fritt från saker så att du lätt kan ta dig ut om det brinner i
din lägenhet. Trapphuset är en utrymningsväg.
Trafiksäkerhet
Kör bil och motorcykel på vägen upp till området och inne på området med
största möjliga hänsyn till gående, lekande barn m.m. Kör långsamt!
Trivsel
Normalt skall "frid råda" både inomhus och på gården vardagar och söndagar
mellan kl. 22.00–07.00 och fredag, lördag kväll från kl. 23.00.
Brf S:t Jörgens Slott Org nr 769614-4169, Backa 246:1, Göteborg
Sankt Jörgens Väg 28A-F, 422 49, Hisings-Backa
2014-05-24
1
Söndagsmorgonen som understundom kan vara en ganska tung morgon ser
vi mycket gärna att friden råder längre. Om ni har planerat in en fest eller
några andra trevligheter är det bra om ni innan festen informerar era grannar
eller sätter en lapp i entrén att ni skall ha fest. Acceptansen brukar öka
markant om man har blivit informerad.
Borrning och sågning m.m.
Vi vill alla ha det fint i lägenheterna. Därför är det ibland nödvändigt att borra,
spika och såga. Detta görs på vardagar mellan kl. 08.00–20.00 samt lördagar
och söndagar mellan kl. 09.00–19.00. Vänta gärna till kl. 12.00 med att borra
på söndagar.
Tvättmaskiner och torktumlare
Speciellt vid centrifugering kan en tvättmaskin bullra väldigt mycket. För den
goda grannsämjans skull – starta inte tvättmaskinen/torktumlaren före kl.
08.00 på morgonen och se till att dem kört färdigt före 22.00.
Stereo och TV
Om du spelar musik och ser på TV – så tänk på att spela endast för dig. Det
gäller även på dagtid. Visa hänsyn!
Du kanske är granne med en småbarnsfamilj eller en som har nattarbete.
Husdjur
Ska hållas under uppsikt så att de inte finner oönskade rymningsvägar.
Katter ska hållas under uppsikt och hundar ska vara kopplade, så att de inte
stör eller förorenar i sandlådan, på gångvägarna, i rabatterna och
grönområdena.
Det är förbjudet att rasta sina husdjur i rabatterna eller på gården!
Balkonger och terrasser/uteplatser
Låt balkongen och terrassen bli uterummet där vi alla trivs och kopplar av!
Genom att visa hänsyn och gott omdöme, kan vi alla njuta av vistelsen
utomhus.
Då vi delar balkong/terrass med vår granne kanske balkongen/terrassen inte
är det bästa stället att vara på, om ni har många gäster. Det kan bli störande
för grannen.
Om du skall hänga tvätt på balkongen är det viktigt att det inte verkar
störande.
Det är snyggt med en terrass/balkong där det är ordning och reda, låt inte din
terrass/balkong bli ditt extraförråd.
Tänk på att inte mata fåglar från balkongen eller terrassen. Rester av
fågelmat kan locka råttor till vårt hus.
Brf S:t Jörgens Slott Org nr 769614-4169, Backa 246:1, Göteborg
Sankt Jörgens Väg 28A-F, 422 49, Hisings-Backa
2014-05-24
2
Rökning
Rökning på balkonger och uteplatser är förbjuden.
På grund av ventilationens placering i huset, så tränger röken in till dina
grannar även om deras balkong/terrassdörr är stängd.
Grillning
Grillning med gasol- & elgrill på balkongen/terrassen ska ske med visad
hänsyn och respekt. Det kan vara obehagligt för dina grannar, som kanske
inte uppskattar oset eller röken.
Grillning med kolgrill på balkongen är förbjudet p.g.a. brandrisken.
Kolgrillar får användas på gården. Och, försäkra dig om att det inte finns
någon risk för att elden sprider sig efter att grillningen avslutats.
Fyrverkeripjäser
Får absolut inte avskjutas från balkong eller terrass.
Sophantering
Sopor får inte ställas på marken i miljöhusen. Endast hushållssopor och
kompost ska slängas i sopkärlen i miljöhusen utanför uppgång B och uppgång
E.
Glas, tidningar, kartonger, wellpapp, förpackningar, plåt och plast ska vi
slänga i återvinningskärlen i miljöhuset som finns utanför uppgång C.
Allt annat skräp, gamla möbler m.m. får vi slänga på återvinningsstationer
som finns runt om i Göteborg.
Styrelsen Brf S:t Jörgen Slott
Ordnings/trivselreglerna är antagna av styrelsen för Brf S:t Jörgen Slott i augusti 2011 och reviderade i maj 2014.
Brf S:t Jörgens Slott Org nr 769614-4169, Backa 246:1, Göteborg
Sankt Jörgens Väg 28A-F, 422 49, Hisings-Backa
2014-05-24
3