eQRZ jan 2015

eQRZ som E-post
eQRZ jan 2015
VRK möteskalendarium
15/1
Månadsmöte kl 19.
12/2
Styrelsemöte kl 18
Årsmöte kl 19.
Januarimötet 2015
Vi ses kl 19 till årets första klubbmöte. Mötesprogrammet består av att Hans Magnusson berättar om
brandflyget i Västmanland, något som ju är mycket
intressant med tanke på höstens händelser i Västmanlandsskogarna.
Ring någon kompis och berätta att Du ska åka på
VRKs månadsmöte och föreslå att Ni ses där eller
gör sällskap dit.
Styrelsemöte hade vi redan 8 januari för att i lugn
och ro hinna bearbeta verksamhetsberättelsen och
förbereda årsmötet som hålls 12 februari.
Medlemsavgiften 2015
Nu är det hög tid att förnya medlemskapet för
2015. När avgiften är betald får Du en VRK T-shirt
så glöm inte att meddela kassören vilken storlek Du
har. Årsavgiften är oförändrad 200 kr. Betala till
Plusgiro 38 15 01 – 6 senast 31 januari 2014. Om
Du behöver ett inbetalningskort finns det i QSLlådan i samband med mötet i AFI-lokalen.
Årsmöteskallelse
Samtliga medlemmar kallas till årsmöte i AFIlokalen torsdag 12 febr 2015 kl 19. Årsmötet genomförs enligt stadgarna som finns att läsa på vår
hemsida: http://www.sk5aa.se/ under menyvalet
”Om”. Verksamhetsberättelsen kommer snarast
möjligt att publiceras på hemsidan och i god tid
före årsmötet.
Valberedning 2015
Valberedningskommittén inför årsmötet utgörs
som tidigare meddelats av Bosse, SM5CJW och
Rainer, SM5LBR. Hoppas att Du som blivit tillfrågad om att kandidera till någon av posterna har
svarat ja.
HAM luncher i januari - februari
Ham-luncherna på Restaurang Magneten fortsätter
som tidigare varje jämn tisdag kl 11.45. Aktuella
dagar är 20 januari, 3 februari och 17 februari. Alla
intresserade är välkomna att delta. P-platser finns
vid Norra gaveln.
Under hela 2014 har eQRZ publicerats och distribuerats som E-post till alla som anmält att de har en
E-postadress. Du som hittills fått eQRZ i pappersformat kommer att få det även i år men meddela
gärna om Du har möjlighet att ta emot eQRZ som
E-post så kan vi spara porto.
Ett och annat extrautskick av information kan vid
behov förekomma men dessa går endast till de som
har E-post.
SSAs årsmöte i Lysekil 19 april
Mer information i SSA medlemstidning QTC
januarinumret sid 20-21 och på SSAs hemsida.
Kommande tester
Kortvåg:
NAC 50 MHz 8 jan kl 19-23 SNT
NRAU Baltic CW 11 jan kl 07.30-09.30 SNT
NRAU Baltic SSB 11 jan kl 10-12 SNT
MT 80/40 m 18 jan CW kl 15-16 SNT
MT 80/40 m 18 jan SSB kl 16.15-17.15 SNT
NAC 28MHz 5 febr kl 19-23 SNT
VHF/UHF:
NAC 144 MHz 6 jan kl 19-23 SNT
NAC 432 MHz 13 jan kl 19-23 SNT
DX tips
V5/G3RWF Namibia 6-13 jan på CW
AH0CO/KH8 American Samoa 7-12 jan (OC045) mest 30,17,15 m SSB samt lite CW.
T88SM Palau samt T88HS, T88HK och T88CP
7-15 jan på 160-6 m CW/SSB/RTTY
PY0F/PP1CZ Fernando de Noronha 8-15 jan på
80-10 m CW/SSB/RTTY
C6A/9H5G Bahamas 1-31 jan (NA-001, NA113, NA-054 och NA-048) på 160-10 m
HH5/KC0W 11 jan – 3 febr på 160,80,40 m CW
XR0YJ Easter I 9-17 jan av 7 st japaner som
även kommer att köra som CE0Y/eget call på 80-6
m CW/SSB/Digi
C5X Gambia 15-26 jan på 160-10 m
CW/SSB/RTTY + en del PSK med 4 totalt operatörer
EP6T Iran 16-31 jan (AS-166) på 160-10 m
CW/SSB/RTTY. Datum något osäkert.
K1N Navassa I 25jan – 13 febr av ett 15 mannateam. Datum något osäkert. En mycket efterlängtad
expedition från detta ”Most wanted” DXCC-land.
Publicerade
DX-tips
har
hämtats
från:
http://ng3k.com/ via menyn ”Announced DX Operations” där mer finns att läsa.
Vad har Du kört?
Har Du lyckats köra något av ovanstående DX
eller något annat som Du blev extra glad över?
Skicka ett E-mail och berätta. Det är ju alltid kul att
veta vad andra kört och framförallt är det intressant
att se vilka som överhuvudtaget kör några DX
ibland.
SSAs HF Contest Cup 2014
I HF Cupens klubbtävling placerade sig 2014
SK5AA på en 3:e plats. (2013 4:e plats, 2012 7:e
plats).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SK4DM
SK3W
SK5AA
SK6HD
SK6AW
SK2AT
107419 p
83423 p
60365 p
58273 p
48383 p
41960 p
Många bidrog till klubbens fina placering och
flitigaste poängplockaren var Allan, SM5CSS följd
av -GMZ, -ACQ, -DXR, -FUG, -EFX, -FQQ, LSM, -ENX, -LNE, -EOS och -DYC.
Fr.o.m. årsskiftet kommer dock Allan att istället
tävla för SK5WB, Enköpings Radioklubb så vi
behöver många nya poängplockare för att ha möjlighet att placera oss någorlunda bra även 2015.
Läs mer om contest på klubbens hemsida:
http://www.sk5aa.se/wpcontent/uploads/2010/04/Contest-15.pdf
Regelbundna träffpunkter
Tillhör Du dem som regelbundet brukar träffa
likasinnade på någon speciell frekvens? Det var
länge sedan vi senast publicerade sådan info så
varför inte friska upp minnet på oss alla. Hur är det
t.ex. på 3712 kHz och andra träffpunkter nu för
tiden? Maila några rader och berätta.
Hur började din amatörradiobana?
Stig, SM5CS föreslog nyligen att vi ska ha en
sådan återkommande punkt på våra möten och det
tycker jag låter som en intressant idé. För många år
sedan hade vi ju i QRZ en stafett där någon berättade sin egen amatörradiohistorik och avslutade
med att uppmana någon annan att nästa månad göra
detsamma. På liknande sätt kunde ju detta fungera
fast med skillnaden att vi berättar vår historia på ett
klubbmöte.
Vem känner sig beredd att starta? Denna uppmaning riktar sig till alla och envar och det är upp till
var och en att själv bestämma hur man berättar sin
historia. Hör av Dig och förvarna om att Du har
något att berätta.
Amatörradiomässan i E-tuna
Årets amatörradiomässa i Eskilstuna infaller 21
mars. VRK kommer som vanligt att sälja en massa
skänkta prylar och vi behöver hjälp av kunniga
personer att bemanna våra loppisbord på mässan.
Ragge har förvarnat om att han i år kommer att ha
ett par egna bord och därför inte har möjlighet att
sköta klubbens försäljning. Men vi är ju många
medlemmar! Du som har möjlighet att hjälpa till är
välkommen att anmäla dig på något av de närmaste
klubbmötena.
Mer info om mässan finns på:
http://www.sk5lw.com/esa/
SOCWA
Du som gillar att köra CW i litet lugnare tempo än
vad som är vanligt i testsammanhang har här en bra
möjlighet. Dessutom finns chans att vinna fina
priser i en lottdragning när året är slut. Läs mer i
QTC januari sid 19 och på hemsidan:
http://www.socwa.se/
VRKs styrelse 2014
Ordförande och ansv.utgivare eQRZ:
SM5ACQ, Donald Olofsson, [email protected]
Medlemsregistret:
SM5DIY, Rolf Svensson,
[email protected]
Medlemsavgiften i VRK 2015 är:
100 kr: Junior, fyller högst 17 år under året
200 kr: Senior, fyller lägst 18 år under året
300 kr: Familjemedlemskap
I familjemedlemskapet ingår Du själv + ytterligare
max 2 familjemedlemmar. I alla alternativ ingår
samtliga nummer av eQRZ fr.o.m. betalningsdagen.
Betala till: Plusgiro 38 15 01-6 och uppge signal
eller namn samt maila övriga uppgifter till kassören
om Du är ny. Om Du behöver ett inbetalningskort
finns det i QSL-lådan vid mötet i AFI-lokalen.
VRK Möteslokal
AFI-lokalen, Utvecklingsgränd 17, Västerås. Om
ytterdörren är låst, ring 0703-998107
Bidrag till nästa nummer
Bidrag emotses senast 1 februari till:
[email protected]
Mitt roligaste amatörradiominne
En lång amatörradiobana innehåller säkert många
höjdpunkter, men vilket är ditt allra trevligaste
amatörradiominne? Det är säkert också något som
är väl värt att berätta för dina amatörradiovänner i
radioklubben. Hör av Dig och förvarna om att Du
har något Du vill berätta.
GOTT NYTT ÅR 2015