Slutställning Serien 2015 Dagens citat Denna dag får man håller

Dagens citat
Denna dag får man håller man med Zacke:
Greenerna var så snabba att bollen inte slutade att rulla, innan den stannat.
Vi var 18 stycken som ställde upp till finalspelet över 18 hål slaggolf, förutsättningarna var de bästa
för att skjuta låga scorer, vackert väder en kanonfin bana (med för mig lite för) snabba greener.
Tonny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Kenneth Odenhage
Hasse Johansson
Kjell Persson
Per Andersson
Bengt Tallqvist
Leif Eriksson
Bibbi Allard
Tonny Cramnell
Hjördis Wisell
Viktor Berglund
Bengt Berglund
Ulla Öhman
Aba Abrahamsson
Jocke Mäkelä
Stefan Blomgren
Lars Wisell
Marianne Dahl
Kjell Becker
Hcp
22,3
9,9
10,9
14,1
16,9
17,1
22,3
17,1
18,8
4,7
9,7
20,7
7,4
13,4
12,8
17,8
18,0
19,9
Plats
Deltagare
Slutställning
Serien 2015
Slaggolf
03-okt
Plats
FINAL
GOLF FÖR ALLA
2015
75
76
76
78
79
80
80
81
82
83
84
84
85
85
86
87
87
91
Från vänster 3:an Kjell Persson, 2:an Hasse Johabsson och
vinnaren Kenneth Odenhage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
Deltagare
Aba Abrahamsson
Stefan Blomgren
Hasse Johansson
Jocke Mäkelä
Ulla Öhman
Tonny Cramnell
Kjell Persson
Åke Kleback
Uno Andersson
Hjördis Wisell
Kjell Becker
Anders Rask
Marianne Dahl
Kenneth Odenhage
Lennart Gustafsson
Viktor Berglund
Mats Lund
Leif Eriksson
Maria Hammarberg
Bibbi Allard
Bengt Berglund
Per Andersson
Margareta Andersson
Sari Hakso Persson
Ulf Johansson
Peter Johansson
Bengt Tallqvist
Sven-Erik Sahlström
Egil Nielsen
Niclas Hammarbäck
Per Widar
Simon Boström
Lars Wisell
Mats Johansson
Lisa Almquist
Karin Dahlström
Gunilla Segerström
Kenneth Wester
Elisabeth Granström
Tuula Krank
Andy Warner
Jonas Nordin
Anders Albin
Stefan Bergman
Bengt-Olof Eriksson
Lennart de Canésie
Lars Persson
Hcp Poäng
7,4
12,8
9,9
13,4
20,7
17,1
10,9
19,2
12,3
18,8
19,9
12,4
18,0
22,3
23,0
4,7
11,1
17,1
19,2
22,3
9,7
14,1
19,8
10,7
10,3
13,5
16,9
17,7
10,1
17,9
7,3
8,4
17,8
13,9
11,4
10,5
29,7
14,1
18,9
19,0
25,0
4,7
11,5
18,4
19,6
19,9
24,6
88
86
83
82
81
75
70
68
67
67
67
61
59
52
51
50
49
49
45
41
38
36
35
29
28
25
24
24
23
23
19
14
14
12
8
7
7
5
3
3
3
0
0
0
0
0
0
Från vänster: 3:an Stefan Blomgren, segraren
Aba Abrahamsson och 3:an Hasse Johansson
Mitt i fairway av Bibbi Alhard
Inget är som väntans tider