Ledningsnät för dagens insatser Federated Mission

Ledningsnät för dagens insatser
Federated Mission Networking
(FMN)
EU Battlegroup och
Nato Response Force (NRF)
Michael Stolz
Produktledare
FMV/SPL/SP
Disclaimer
This presentation represents opinions of the author,
which does not necessarily reflect the position of FMV
or the Swedish Armed Forces.
Denna presentation representerar åsikter av författaren.
Den ska inte ses som ett officiellt ställningstagande från FMV
eller Försvarsmakten.
Agenda
• Svensk verksamhet
– Dagens insatser - styrkebidrag
– Om NBG 15
– Om styrkeanmälan till NRF
• Operativ miljö för ledningsnät
– Day one capability
Dagens insatser - styrkebidrag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Afghanistan - Isaf
Afghanistan – Unama
Bosnien-Hercegovina – EUFOR
Kongo-Kinshasa – Monusco
Kosovo – KFOR
Mali – EUTM
Mali - Minusma
Mellanöstern – Untso
Pakistan (Kashmir) – Unmogip
Somalia – EUTM
Sydkorea - NNSC
Sydsudan – Unmiss
Källa: www.forsvarsmakten.se
• Pågående beredskap
–
–
–
–
NBG
NRF
UN SAS
mfl.
• NRF planering
– 2014: En JAS 39 enhet, ett
minröjningsfartyg typ Koster
– 2015: En JAS 39 enhet, ett
amfibiekompani
– 2016: En JAS 39 enhet, en
motoriserad skyttebataljon.
Försvarsmaktens bidrag till Natos
insatsstyrka (NRF)
Försvarsmaktens årsvisa förslag om anmälan till Nato RFP ser ut
enligt följande:
2014: En JAS 39 enhet, ett minröjningsfartyg typ Koster
2015: En JAS 39 enhet, ett amfibiekompani
2016: En JAS 39 enhet, en motoriserad skyttebataljon.
Källa: http://www.forsvarsmakten.se/
NBG15
Källa: www.forsvarsmakten.se
Day one capability
• Stödja krishantering från dag ett
– Sätta upp ledningsnät civ/mil upp till H/S
inom timmar
– Insats centrerad sekretess, alla deltagare har
tillgång till informationen
– Deltagare har olika förmåga i verksamheten
– Kunna utveckla nätet under gång;
docka in tillkomande förband
(exv. de med beredskap)
De visade bilderna kan ej distribueras beroende
på begränsningar i ägarskapet för FMV.
Istället hänvisas till länkarna i presentationen
eller kontakta presentatören för mer
information.
Sammanfattning - länkar
• Förbereda, tänka på längre sikt
• Öppna källor
–
–
–
–
–
–
www.forsvarsmakten.se
www.nato.int
http://www.act.nato.int/article-8 (C3CT)
NATO’s relations with Sweden
NATO Response Force
Sök på google.com efter ”Federated Mission
Networking”
– ACFEA Technet
Frågor
• Hur ser organisationen ut som driver
utvecklingen?
• Hur snabba är cyklerna?