DAGENS LUNCH

R obins Pizza & Grill
HAMBURGARE
KEBAB
Kebab i pitabrod
Kebabrulle
Kebabtallrik & pommes
Kebabtallrik special
67 :- :
72 :77 :82 :-
(Pommes & fetaos t)
bra d
40 :50 :60 :-
90g
1 50
200g
Tel : 046-521 03
pomm es
50 :60 :70 :-
Holm by vagen 1 8 - Flyinge
* Dressing, sa ll ad, farsk to mat ,liik&gurka
* Extra baco n ell er os t 5 :-
Obs!
Pommes
Vi har aven nbtkbtts ke bab !
Star
30 :-
Lite n 20:-
Korv
Gyros kbtt, sallad , tom at, gurka, lbk ,
feferoni och valfri sas ingar i
Brbd
20 :2 5:-
sm al korv
tjock korv
Mas
30 :3 5:-
Stri p
30 :3 5:-
DAGENS LUNCH
samtliaa alternativ!
Vardagar kl. 11.30- 14.30
1. PIZZOR NR 1-25
SALLADER
Gourme Pizza
Kyckling sallad
Prosciutto Pizza
95 :-:
Mozzarella, lufttorkad skinka, ru cola ,
svartpeppar, olivolj a
Quattro Formagi
2.KEBAB I P IT ABROD
Tonfisk sallad
67:-
3. SALLADER
bassa //ad & tonfisk
Rak sallad
90 :-
Mozzarella, gorgonzol a, sall adsost,
bufallomozzarella, olivolja
Campania pizza
67:-
bassallad , kyck ling & ananas
67 :-
Grekisk sallad
67:-
Kebab sallad
Hawaii sallad
Provenzale Pizza
bassa llad, ananas, ost och skink
Mozzarella, bufallomo zzarell a, oxko tt , tomat ,
champinjoner, svartpeppar, ru co la , olivolja
A LA CARTE
67 :-
bassallad kebabko t t, /ok & feferoni
Mozzarella, bufallomozzarella, sa lami, oliver
farsk vitlok
95 :-
lnkl. lask 33cl
OBS! Vi tar kuponger oeh karl.
bassallad & rakor
bassallad , o liver , salladsost, /ok & feferoni
95 :-
67: -
KOT fBillLAR
KYCKLING SCH N ITZEL 85:Pomme s, va lfri sas , sal lad
*bassallad =
SCHNlTZEL
80:-
Pomm es, bearnaise { pers i ljesmor, sa ll ad
LOVBIFF
80:-
*
Kiyft potati s, bea rn aise / persi lj es mor, sa l lad
PANERAD SPATTA
BAKAD POTATIS
Pommes , rakor , bearnaise/ persilj es mii r, sallad
KAL VSCHNITZEL
90:-
pommes. bearnaise / pers ilj es mor, sallad
PAN BIFF
75:-
Med stekt lok med po mmes , bea rn aise & lingonsylt
GRILLAD FLASKFILE
109:-
Wokade grci nsake r,klyft potat is / pomme s & bearna ise
75:-
pomm es , remo ulades as, sa llad
CHICKEN BITS
... . valj valfri sas.
90:-
SCHNITZ EL - OSCAR
65:-
potati smos , li ngonsylt
Sa ll ad, to mat , gurka , & va lfri sas
med .. . ..
1 . kebabkbtt , sal lad och valfri sas 6 7 : 2. rakor, cremefraich e, lok ,
6 7:3. kyckling ,sall ad & creamefraiche6 7:4. tonfisk , sal lad & cr eam efraiche 6 7 :-
67 kr
Som martid
(1 maj - 30sep)
Man- Fre
11 .30 - 21.00
Lor - Son 14.00 - 21 .00
Vi ntertid
75:-
po mm es , bearnaise / persiljesmo r, sa llad
Vara schnitzlar ar HEMLAGADE!!!
(1 okt- 30apr)
11.30 - 20.30
14.00 - 20.30
Vara pizzor
sida 2-3
Hamburgare, Kebab,
Bakad potatis, Sallader
sida
38. QUATTRO STAGIONJ
1.
MARGHERITA Tomat, ost
2.
3.
VESUVIO Tomat , ost, skinka
FUNGH I Tomat, ost, champinjoner
-tl·5 .
LANTERNA Tomat , ost, champinjoner, rackor
PEPPERONI Tomat, ost, stark korv, svartpeppar
6.
BOLOGNESE Tomat, ost, k6ttfar
7.
CAPRICCIOSA Tomat, ost, skinka, champ
8.
9.
HA WAll Tomat, ost, skinka, ananas
I
57 :62 :62 -
FAMlLJEPIZZO R
Nr
p ris.
1 - 11
12 - 25
26 - 3 7
38 - 50
51 - 57
1 34 :149 :1 54 :164 :1 7 4 :-
GUDFADERN To mat, ost , skinka, lok , svartpeppar
1 0 . SICIUANA Tomat, ost, kapris , sardeller, vitlok
*11. DE LA CASA Tomat, ost, bacon , 16k
1 2. CALZONE ONBAKAD) Tomat, ost, skinka
~ NYHETE R =
*l
1 3 . CALZONE SPECIAL ONBAKAD) To mat, ost, skinka, champinjon e r
*14. ESPANA Tomat, ost , stark korv , bacon , 16k , tabasco
1 5 . PESCATORE Tomat, ost, to nfisk, l6k, oliver
16. SALAMI Tomat , ost, salami, paprika , o liver
*17 . VERONA ONBAKAD) Tomat, ost , skinka , gorgonzola
1 8. YEGETARJANA Tomat, ost, champ, l6k, paprika , oliver, kronartskocka
1 9. LAGUNA Tomat, ost, rakor , tonfisk
2 0 . TOMASO Tomat, ost, skinka , rakor
21 . MARINARA Tomat, ost, rakor, musslor
2 2 . KYCKLINGPIZZA Tomat, ost, kyckling , ananas , curry, jordnotter
2 3 . BANANAS Tomat, ost, skinka , banan , ananas , curry
24. SOR ENTO Tomat, ost, kottfars , champinjoner, l6k
2 5 . AZTEKA To mat, ost, skinka, jalapeno, tacokryddmix, tacos a s , valfri s a s
Gl
67 :67 :67 :67 :67 :67 :67 :67:67:-
39.
40.
41.
*42.
43.
44.
·* -45.
46 .
72 :72 :72 :72 :72:72 :72:72:72:72:72:72:72 :-
*47 .
48.
49.
50.
*51.
f(52 .
*53.
*54.
*26 . BOLOGNESE SPECIAL ONBAKAD) Tomat , ost, skinka, k6ttfars
*2 7. NAPOLI (INBAKAD) To mat, ost, champinjoner, gyros , l6k , valfri sas
28. MAMMA MIA Tomat, ost, skinka, champinjoner, rakor , paprika
77 :77 :-
*55.
77 :-
*56.
2 9. LA MAFIA To mat, ost , skinka, salami, champinjoner, svartpeppar
30. GONDOLA Tomat, ost, skinka, rakor , champinjoner
31. MEXICANA To mat, ost, kottfars , ja lape no, lok, tacos a s , tacokryddmi x
77 :77 :77 :-
3 2. AD RI ATIKA Tomat, ost, skinka , bacon , champinjoner
77 :-
3 4 . PALOMATomat, ost, ski nka, rakor, a nan as
77 :77 :-
3 5. LEGEND Tomat, ost, kyckling , champ, 16k, farska to mater, valfri sas
77 :-
3 6. PI ZZA SKANE Tomat, ost, skinka, kottfars , champinjoner
77 :77 :-
*3 3 . POK ERTom at, ost, skinka, stark korv, l6k, valfri sas
3 7. KEBAB PIZZA Tomat, ost, gyros k6tt , champ, l6k, feferoni , va lfri sa s
57.
*58 .
59.
82 :-
Tomat, ost, skinka, rakor, musslor, champinjoner, oliver, kronartskocka
FANTASTJCO
82 :Tomat, ost, oxkott, champinjoner, ananas, bearnaisesas
DH SPECIAL
82:To mat, ost, skinka, kyckling , jordnotter, bearnaisesas, cayennepeppar
TOSCANA
82 :Tomat , ost, bacon, salami , l6k , o liver, paprika
FAVOR ITEN
82: Tomat, ost , rakor, bacon, champi nj oner, agg , svart peppar
Fl YINGE SPECIAL
82 :Tomat, ost, skinka, paprika, champinjoner, salladsost
GORGONZOLA SPECIAL
82 :Tomat, ost, oxkott, champinjoner, gorgonzola
82 :LATINA
Tomat, ost, salami , gorgonzola, bacon
LA CAROLA
82 :Tomat, ost, skinka, bacon, ananas, bearnaisesas
SAN REMO
82: Tomat, ost, skinka, stark korv, k6ttfarss a s, l6k
LA BOMBA
82:Tomat, ost, sk inka, bacon, agg, cham pi njoner, 16k, sva rtpeppar
ACAPULCO
82 :Tomat, ost, oxkott , champ , l6k, jalapeno, vitl6k , tacosas, tacokryddmix
GIOVANNI SPECIAL
82 :Tomat, ost, gyros k6tt , champ , l6k , gorgonzola, farska tomater, valfri sas
PALERMO
87 :Tomat , ost, gyros kott, champ, skinka , bearnesesas , (BAT PIZZA)
MADONNA
87 :Tomat, ost, o x kott, rakor, paprika, champ, va lfr i sas (BATPI ZZA)
SLOTTET
87 :Tomat, ost, kyckling, rakor, champ injon er, gorgonzola
VITA HUSET
87 :Creme fraiche , ost, rakor, crabsticks , kapris
87:VJKlNG
Tomat, ost, rakor, bacon, stark korv, 16k, tabasco
87 :CASABLANCA
Tomat, ost, sk in ka , oxkott , bacon, bearnaise sas
ROBlN SPECIAL
87 :Tomat, ost, oxkott, bacon, champinjoner, l6k, farska tomater, bearna ises as
HUSETS SPECIAL*
87 :Tomat, ost, ski nk a, gyros, stark korv, agg , l6 k, feferoni , svart peppar
KEBABPIZZA SPECIAL
8 7: Tomat, ost, gyros k6tt, champinjoner, l6 k, isbergs sallad, farska tomater, gurka,
feferoni, valfri sas
Extra tlllbehor :Ost, skinka, rakor, gyroskott, kyckling, oxfile,
salami, bacon, tonfisk, kottfars 1 5:- per pi zza , bvriga tillbeh6r 5 :- per pizza