Avföringsanamnes Dagens datum ______

Personnummer
Namn
ORDINATION
Ren Intermittent katetrisering - RIK
Diagnos
Indikation för RIK-behandling
Behandlingsstart
Rekommenderad behandlingstid
Tömningsfrekvens
Katetersort (produktnamn)
Spetstyp
 Nelaton
Tillbehör:
Ytbeläggning
 Utan glidyta
Charrière
 Förgelad
 Hydrofil
Kateterlängd
 Tiemann
 Gel
 Förlängningsslang
 Urinuppsamlingspåse
Uppföljning
Tid för kontroll
 Symptomgivande urinvägsinfektioner/antal
 Tömningsteknik
 Tömmer tomt/residualurin efter tömning
 Utvärdering tömningsfrekvens/volymer
 Speciella observationer
Kommentarer
Ordinerande läkare
Sjukhus/Mottagning/Avdelning
Planerat återbesök
Ansvarig uroterapeut
/sjuksköterska
Telefon
Sign
Datum
Centrum Läkemedelsnära Produkter/april 2015
Bifogas epikris vid byte av vårdgivare alternativt medsändes patient till sjuksköterska i primärvård/kommun.
Intervall mellan tömningarna