Dagens – ej Westergrenmetod

Dagens – ej Westergrenmetod
Ann-Sofi Skäremo
Klinisk kemi, Labmedicin i Skåne
B-SR (ej Westergren) på Alifax
• Kristianstad och
Hässleholm sedan
2012
• Helsingborg och
Ängelholm sedan 2
veckor
• Övriga Skåne 20152016
Alifax Roller 20 PN
Analysprincip:
• ERYTROCYTERNA AGGREGERAS ISTÄLLET FÖR
ATT SEDIMENTERA
• Prov sugs in i 37°C fotometrisk kapillär.
• Blodet accelereras och flödet stoppas omedelbart.
• Erytrocyternas aggregation startar i kapillären och
avläses 1000 ggr under 20 s.
• Instrumentet konstruerar en sedimentationskurva. En
algoritm omvandlar denna till ett resultat i mm/h.
Klinisk kemi, Hässleholm och
Patientnära processen, Skåne
jämförde olika
instrument/metoder 2011
För- och nackdelar med aggregationsmetoden
Plus
• Snabba resultat, 35 s till
5 min för det första provet
• Liten provvolym, 175 µL
• Kapillära prov funkar,
Mikrosänka kan skrotas
• Samma EDTA-rör som till
hematologi
• Mindre risk för koagel
Minus
• Inte representerad i
Skandinavien (men i stora
delar av Europa, Asien samt
Nord- och Sydamerika)
• Resultat från vårdcentralerna
går ej att jämföra rakt av med
resultat från Klin kem
Reproducerbarhet
3 prov – 6 mätningar vardera
Reproducerbarhet
100
90
80
ESR (mm/h)
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
Prov nr
3
BD/Alifax
Korrelation
• Tack!