Folder om hål i gula fäcken (PDF-dokument

Hål i gula fläcken
– makulahål
1
Lins
Glaskropp
Näthinna
Gula fläcken
Synnerv
Hornhinna
Gula fläcken
Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals synceller och
fungerar som ett slags film som fångar upp det
vi ser.
Syncellerna omvandlar ljuset till elektriska
signaler som skickas till hjärnan där bilden
återskapas. Centralt på näthinnan finns gula
fläcken, eller makula på latin. Det är ett 2–3
millimeter stort område som är extra känsligt
för synintryck och där bilden blir som skarpast.
Förändringar som sker i gula fläcken kan
därför bli särskilt allvarliga.
2
Därför bildas hål i gula fläcken
Ögat är fyllt med en gelé som kallas glaskroppen. När du är ung är glaskroppen en fast gelé
och sitter fast mot näthinnan. När du blir äldre
förändras glaskroppen och kan börja släppa
från näthinnan. Om glaskroppen då sitter hårt
fast i gula fläcken på näthinnan och drar kan det
bildas ett hål. Hål i gula fläcken ger en skada
med sämre synskärpa, så kallat krokseende
och så småningom en mörk fläck i det centrala
synfältet.
Symtom
Du kan få svårigheter att klara läsning och se
detaljer med det öga som drabbats av hål i gula
fläcken. Bilden du ser kan till exempel vara
krokig och förvrängd, bokstäver i text kan
falla bort och det kan vara svårt att känna igen
ansikten.
Normal seende
Förvrängda linjer vid
makulahål
3
Normalseende
Så får du reda på om du har
ett hål i gula fläcken
Om du har symtom på hål i gula fläcken ska
du gå till en ögonläkare som undersöker dig
och ställer en diagnos.
Exempel på olika undersökningar är:
4
Suddigt centralt seende
Synundersökning
Vi undersöker ögats synskärpa.
Ögonmikroskopi
Med ett ögonmikroskop tittar vi på din näthinna
för att se om det finns några tecken på hål i gula
fläcken. Synskärpan kan tillfälligt bli påverkad
av de droppar du får innan undersökningen och
du kan se suddigt några timmar efteråt.
OCT, optical coherence tomography
Vi tar en bild av din näthinna för att se om det
finns ett hål i gula fläcken.
5
Så behandlar vi sjukdomen
Du blir erbjuden operation för att läka hålet i
gula fläcken. I de flesta fall blir synskärpan
något förbättrad även om ett visst krokseende
ofta finns kvar. Operationen kallas vitrektomi
och innebär att vi tar bort glaskroppen för att
stoppa den dragning som skadar gula fläcken.
För att kunna läka hålet i gula fläcken måste
det finnas ett tryck mot näthinnan och hålet i
gula fläcken. Det skapar vi genom att fylla
glaskroppsrummet med en gas.
Efter behandlingen
För att operationen ska ge bästa effekt är det viktigt att du sitter framåtböjd eller ligger ner med
näsan nedåt så mycket som möjligt den första
veckan. Gasen försvinner av sig själv efter 2–8
veckor. Så länge det finns gas kvar i ögat får du
inte flyga eller köra bil.
Att titta på tv eller läsa skadar inte synen även
om du opererats för hål i gula fläcken.
6
Risker med operationen
Som vid alla operationer finns det en risk för
komplikationer. Du kan drabbas av näthinne­
avlossning och av infektion, men det är ovanligt.
En effekt av operationen är att du får grå starr
vilket innebär att linsen i ögat långsamt blir
grumligare och synen suddigare. Det sker oftast
inom ett år. Då behöver du en gråstarrsoperation
där vi byter ut linsen i ögat mot en konstgjord
plastlins. Under operationen är du lokalbedövad.
Operationen tar ungefär tio minuter.
Om du behöver glasögon bör du inte skaffa
nya förrän efter du har opererats för grå starr.
7
S:t Eriks Ögonsjukhus
Växel ...................................................... 08-672 30 00
TRYCKT 2015
Sjukvårdsrådgivningen för ögon
(Ögonakuten) . . .................................. 08-672 31 00
S:t Eriks Ögonsjukhus AB är ett av Europas ledande ögonsjukhus.
Vi bedriver både planerad och akut ögon­sjukvård och tar varje år
emot cirka 200 000 patientbesök från Sverige och utlandet. Tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utveckling och utbildning inom ögonsjukvård. S:t Eriks Ögonsjukhus har
närmare 400 medarbetare och ägs av Stockholms läns landsting.