#rektorsforum

# rektorsforum
inbjudan till konferens i Stockholm den 18 mars 2015
MEDVERKANDE TALARE
KONFERENSEN DU
INTE HAR TID ATT
MISSA – EFFEKTIVA
VERKTYG FÖR ATT:
1
2
Forma strukturen som
frigör tid för skolutveckling
NYKÖPINGS KOMMUN
Fredrik Svensson
Lina Axelsson Kihlblom
PETRA BRASK
Director of Fun
Skolchef
Effektivitets­konsult
Skapa förutsättningar för
ett aktivt pedagogiskt
ledarskap
3
Driva kreativitet &
kunskapsutveckling
4
Generera bättre
skolresultat oavsett nivå
5
RAU SKOLUTVECKLING
Skapa en motiverande
arbetsmiljö för alla
www.conductive.se
#rektorsforum
HUR ÄR DET TÄNKT ATT DU SKA HINNA MED ALLT?
Det är många som sliter och drar i dig. Inte konstigt, du har Sveriges viktigaste chefsjobb. Du skapar
förutsättningarna för framtidens förmågor. Uppdraget är komplext och många upplever att dagarna ägnas betydligt
mycket mer åt brandsläckning än åt ett aktivt och närvarande pedagogiskt ledarskap. Hur ser det ut för dig? Hur
skapar du en lärmiljö där alla trivs och kan nå sin fulla potential?
Var lägger du din viktiga tid?
För att kunna hålla ett långsiktigt fokus krävs mod och en förmåga att prioritera. Ta del av framgångsrika rektorers
allra bästa tips att hantera rollens alla utmaningar och att hitta verktyg för att hinna med det allra viktigaste –
skolutveckling.
Den här dagen har du inte tid att missa.
Varmt välkommen på konferens!
Stina Åkerstedt
Projektledare
PROGRAM
ONSDAG 18 MARS 2015
09:00
Registrering med kaffe och smörgås
09:30
Projektledare Stina Åkerstedt, Conductive, hälsar välkommen
09:35 Så skapar vi bättre förutsättningar för Sveriges viktigaste chefer, Sveriges Skolledarförbund
Bensträckare med frukt
10:15
10:25 Så utvecklar du lärandet i globaliseringens kölvatten, RAU Skolutveckling
Bensträckare
11:25
11:35 Ta kontroll över din tid – så får du mer gjort utan att jobba mer, Petra Brask
Lunch med rektorskollegor från hela landet
12:30
13:30 Tillsammans in i framtiden – så gör du skolan relevant & intressant, Smedingeskolan, Kungsbacka kommun
Bensträckare
14:10
14:20 Så blev vår skola en självstyrande enhet med utrymme för kollegialt lärande, Luleå kommun
15:00 Eftermiddagsfika
15:20 Vågar du släppa kontrollen för att skapa en skola där alla trivs? Stockholms stad
Bensträckare
16:00
16:10 100% entreprenöriellt lärande – så organiseras en skola för eldsjälar, Lerums kommun
Bensträckare
16:50
azy, Lina Axelsson Kihlblom
17:00 Sätt ett mål, ett riktigt högt mål & GO cr
18:00
After work med dryck och tilltugg
18:30
Konferensen avslutas & deltagarna lämnar in sina utvärderingar
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
#rektorsforum [email protected] 08-670 84 80
#rektorsforum
DÄRFÖR BÖR VI BLICKA
FRAMÅT OCH INTE
BAKÅT…
LÄRANDE I GLOBALISERINGENS KÖLVATTEN
100% entreprenöriellt lärande – så organiseras en skola för eldsjälar
• Så byggs skolan utifrån varje barns unika livsvärld & egenägda
lärprocess?
• Tid och struktur – vad händer när vi skippar begreppen klass,
lektion och schema?
• Hur blir kompetens & kunskap
konkurrensfaktorer i vår globaliserade värld?
• Så struktureras det operativa pedagogiska ledarskapet i den
• Mod & kreativitet – varför är det så svårt &
hur blir du bättre?
Lennart Nilsson, rektor, Röselidsskolan, Lerums kommun
Fredrik Svensson har en brokig bakgrund som beteendevetare, officer,
IT-entreprenör och rektor för en grundskola i Botkyrka. Han fick priset
som “Årets Förnyare av Svenskt Arbetsliv” då han som rektor i Botkyrka
lyckades vända en skola i kris till en populär kommunal skola. Fredrik är
en av grundarna till Rektorsakademien Utveckling som är en generator
för idéer och utvecklingsprojekt med syfte att modernisera skolan.
Denna föreläsning, för ökad kreativitet och ökat lärande, ger dig en
vitamininjektion till förändring och innovation.
Så skapar vi bättre förutsättningar för Sveriges viktigaste chefer
Ta kontroll över din tid – så får du mer gjort utan att jobba mer
löpande verksamheten?
• Hur kan vi förbättra förutsättningarna för resultat- och
verksamhetsutveckling i skolan?
• Hur kan vi öka tilliten mellan huvudman och skolledare?
• Vilka insatser krävs det nu för att säkerställa en likvärdig skola?
Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund
• Hur skapar du en smidig struktur på ditt arbete?
Så blev vår skola en självstyrande enhet med utrymme för kollegialt
lärande
• Tidstjuvar – hur använder du din arbetsvecka egentligen?
• Framtidsfabriken – så får du alla att inse vikten av sitt uppdrag
• Verktyg som skapar förutsättningar för högre effektivitet
• Innovativt pedagogiskt ledarskap – så gör du i praktiken
• Kvalitetsarbetstid – nästa steg för en effektivare arbetsdag
• Hur får du den formativa bedömningen att verkligen genomsyra
Petra Brask är en hyllad och efterfrågad effektivitetsexpert med
över 15 års erfarenhet och är nu aktuell i SVT1:s Tidsjakten. Hon
har utbildat chefer och medarbetare i olika organisationer, allt från
FN till Coca Cola och har tidigare fått högsta betyg rakt igenom av
deltagarna.
Tillsammans in i framtiden – så gör du skolan relevant & intressant
• Alla ska med – kommunikationsstrategi som riktar sig både inåt
och utåt
undervisningen?
• Verktygslåda att plocka fram de dagar då det känns alltför slitigt
att vara rektor
Birgitta Tornberg, rektor på Ormbergsskolan, Luleå kommun
zy
Sätt ett mål, ett riktigt högt mål & GO cra
Ska vi vända skolresultatet krävs radikala lösningar & ett extremt
tydligt fokus på skolans kunskapsuppdrag!
• 1:1 – från it-projekt till skolutveckling med digitala verktyg
• Kollegialt och kollaborativt lärande – men hur skapas tid och
arenor för kompetensutvecklingen?
• Vision & varumärke – så lägger du grunden för systematisk
kvalitetsutveckling
Mikael Parknäs, rektor, Smedingeskolan, Kungsbacka
Vågar du släppa kontrollen för att skapa en skola där alla trivs?
• Hur ser du till att alla elever får den undervisning som just hen
behöver & har rätt till?
• 50/50-tjänster – så flyttas makt och förmåga ut i arbetslagen
Lina Axelsson Kihlblom var tidigare rektor för Ronnaskolan som
ligger i ett av landets tuffare förortsområden utanför Södertälje.
Genom ett målinriktat & outtröttligt skolledarskap lyckades hon höja
resultaten rejält, särskilt för pojkarna. Nu jobbar hon som skolchef i
Nyköpings kommun.
Lina är en av rektorerna från UR:s dokumentärserie
Rektorerna som skildrar två rektorers arbete, glöd och
enorma drivkraft att vända två skolor i kris. Här ger hon
dig en varm, personlig och intensiv skildring om hur du
lyckas kombinera ett glödande rektorskap med livet, som
både människa och rektor.
• Så får du tid och kraft att prioritera ett etiskt och pedagogiskt
ledarskap?
Jenny Stanser, rektor Blommensbergsskolan, Stockholms stad
#rektorsforum [email protected] 08-670 84 80
B
Avsändare:
Conductive AB
Karlavägen 104
115 26 Stockholm
Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.
# rektorsforum
inbjudan till konferens i Stockholm den 18 mars 2015
BEST PRACTICE
•
•
•
•
•
Radikala lösningar som tar dig till dina mål
•
Hållbart ledarskap – så lyckas du k­ ombinera
ett glödande rektorskap med livet, som
både människa och rektor
Gör skolan relevant & intressant
Lyckas med 1:1
Innovativt pedagogiskt ledarskap
Ta kontroll över din tid – så får du mer gjort
utan att jobba mer
A NV Ä N D GÄRNA # rektorsforum I SO CIA LA
ME DIER OCH B ÖRJ A NÄT V ER KA D IR EKT !
AB Conductive
ConductiveSkola
Conductive: Skola
T I D & P L AT S
ANMÄLAN
Konferens 18 mars 2015
Telefon
Bokningslinje 08-670 84 80
Hemsida
www.conductive.se
Mail
[email protected]
Birger Jarl Konferens
Birger Jarlsvägen 61 A
Stockholm
PRIS
Konferens
T.o.m. 23 jan
T.o.m. 20 feb
Fr.o.m. 21 feb
2 950 kr
3 995 kr
4 495 kr
B O K A H OT E L L N Ä R A KO N F E R E N S E N T I L L F Ö R M Å N L I G T PR IS
Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm
Ange bokningskod ”CONDUCTIVE” när du bokar, för 15% på dagspriset.
Läs mer på konferensens hemsida eller scanna QR-koden.
Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och
utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi
för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar.
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och digital dokumentation. För deltagare på
workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms.
Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Konferensens utställare tilldelas en deltagarlista.
Förbehåll
Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in p­ lanerad konferens.
Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över­låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast
3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings­regler se vår hemsida www.conductive.se.
Sol031
MEDVERKANDE