Shoppa EntErpriSE

Shoppa
Enterprise
Manual
Innehåll
Komma igång.................................................... 3
Hantera foldrar och mallar................................. 4
Mallayouter...................................................... 5
Hantering av flera layouter ................................ 6
Bildhantering.................................................... 8
Verktyg........................................................... 10
Språkspecifika mallar....................................... 15
Styrande kopplingar......................................... 17
Jämförpris-beräkning ....................................... 19
Länkade kopplingar ......................................... 20
Produktsökning................................................ 21
Kopplingsbeskrivning........................................ 22
Koppla skrivare................................................ 25
Skriva ut ........................................................ 27
Utskriftsköer ................................................... 29
Skriva ut via Printshop...................................... 30
Hotfolder........................................................ 32
Displaygrupper................................................ 32
2
Support 0171-205 53
Visste du att... med rätt skyltning
så fördubblas de tänkta inköpen?
Komma igång
Dubbelklicka på ikonen på skrivbordet
för att starta.
Logga in
1. Klicka på Shoppaikonen på skrivbordet
eller i startmenyn.
2. Fyll i användarnamn och lösenord (som
skickats till den e-postadress programmet
är registrerat på) i inloggningsfönstret
och klicka på Logga in.
Behövs ytterligare hjälp kontakta vår
support på 0171-205 53, eller
[email protected]
Ändra lösenord
Lösenordet kan ändras inne i programmet.
1. Gå till menyn Arkiv och klicka på Ändra
lösenord.
2. Fyll i nuvarande lösenord och därefter
önskat nytt lösenord.
3. Klicka på Ändra lösenord för att förändringen ska slå igenom.
Programmet kommer nu att startas. När
Shoppa startas för första gången hämtas alla
mallar och bilder som ska finnas tillgängliga
på kontot ned, därför kan det ta lite tid.
Använd gärna både
siffor och stora och
små bokstäver för
ett säkert lösenord.
Startsida
Bortglömt lösenord
Bortglömda användaruppgifter kan beställas
direkt i inloggningsrutan.
1. Klicka på Glömt ditt lösenord.
2. Fyll i e-postadress (som kontot är registrerat på) eller användarnamn i fönstret
som öppnas och klicka på Ok.
Efter inloggning öppnas startsidan automatiskt i det stora mittersta fönstret. Här lägger
vi kontinuerligt upp information om aktuella
händelser i Shoppaprogrammet, som t.ex.
nya programsläpp.
Denna sida finns alltid tillgänglig genom att
klicka på fliken Startsida.
Nu kommer inloggningsuppgifter att skickas
till e-postadressen som kontot är registrerat på.
Support 0171-205 53
3
Visste du att...
åtta av tio köpbeslut tas i butik?
Hantera foldrar
och mallar
Flytta mappar och mallar
Mallar och mappar flyttas genom att klicka
på dem med vänster musknapp och sedan dra
och släppa på önskad plats.
För att skapa den första skyltmallen rekommenderar vi att först skapa en eller flera foldrar som mallarna senare ska sparas i.
Steg 1
1
3
Ange synlighet på mallar/foldrar
När mappar och mallar skapas så är det bra
att göra arbetsmaterialet osynligt för Plusanvändare (butiker) tills dess att mallen är färdigställd.
Gör osynligt
1. Gå till fliken Information till höger.
2. Bocka ur rutan Publik.
Steg 2
2
1
5
2
4
Steg 1
1. Välj fliken Mallar.
2. Klicka på det lilla huset högst upp för att
mappen ska hamna på översta nivån i dokumentträdet.
3. Klicka därefter på Ny mapp och ge den
ett passande namn.
Steg 2
4. Markera den nya mappen.
5. Klicka på ikonen Ny mall så skapas den
nya mallen i markerad mapp.
Är rutan Publik markerad innebär det att
Plusanvändarna (butikerna) kan se foldern/
mallen/bilden och även använda den. En tom
ruta betyder att den nu är osynlig för Plusanvändare.
Skapa en synlighetsperiod
1. Publik ska vara markerad.
2. Ange datum fr.o.m. när mallar/mappar
ska synas.
3. Ange datum t.o.m. när mallar/mappar
ska synas.
2
Byt namn på mappar eller mallar genom att klicka en gång extra på dem.
3
1
4
Support 0171-205 53
Visste du att... snittköpet ökar 10%
med hjälp av kommunikativa skyltar?
Mallayouter
Skapa ett eget standardformat
Välj först Nytt längst ned till vänster.
Standardformat
1. Namnge det nya formatet.
2. Välj bredd och höjd.
3. Klicka Ok.
Efter att ha valt Ny mall anges vilka storlekar
layouten ska kunna skrivas ut i.
1.
2.
3.
4.
5.
Se till att Standardformat är valt.
Markera önskad storlek.
Välj liggande eller stående.
Klicka på Använd.
Klicka Ok.
Nu finns det nya formatet under raden Egna
format.
1
Nu ligger storleken under layout 1. Flera
utskriftsstorlekar kan i efterhand läggas till
samma layout, alternativt skapa flera layouter.
2
3
Etikettformat
Genom att använda etikettformat kan flera
utskrifter samlas på samma pappersark.
1. Se till att Etikettformat är valt.
2. Markera önskad storlek.
3. Välj liggande eller stående.
4. Klicka på Använd.
5. Klicka Ok.
1
3
2
4
5
1
Tänk på att layoutens rubrik ska vara
markerad för att komplettera med
flera storlekar, annars hamnar tänkta
storlekar som en egen layout.
TIPS! Klicka en gång på layutnamnet
för att byta namn.
2
3
4
5
Support 0171-205 53
5
Visste du att... 83% av informationen
som når hjärnan kommer från ögonen?
Skapa ett nytt etikettformat
Välj först Nytt längst ned till vänster inne i
Etikettformat.
1. Välj vilken formatstorlek som storleken
ska baseras på t.ex. A4.
2. Namnge formatet.
3. Layout - välj antalet rader och kolumner.
4. Marginal - ställ in ev. kantmarginal.
5. Mellanrum - ställ in ev. mellanrum.
6. Klicka Ok.
2
1
3
4
5
6
Hantering av
flera layouter
Layout 1
För att flera format ska kunna lagras under
samma layout måste dessa vara proportionerliga med varandra.
Alla format under samma layout kommer alltid att vara identiska utseendemässigt.
Det innebär t.ex. att liggande format ej kan
läggas till i en layout med stående format.
Då kommer det istället att skapas en ny layout för det utskriftsformatet.
Klicka här för att
komma in på
Mallayouter igen.
OBS! Objekt som tas bort från en layout tas
även bort från alla övriga layouter. Istället ska
dessa objekt flyttas till Objektförvaringen genom att dra och släppa.
1. Klicka på fliken Objektförvaring.
2. Dra objektet från mallen.
3. Släpp objektet i listan till höger.
Layout 2
En ny layout baseras i första hand på den av
de tidigare layouterna i mallen som är mest
lik formatmässigt. Stående format baseras på
stående och liggande på liggande osv. Skulle
det finnas flera liknande så baseras den nya
layouten på den layout som skapades först.
Den nya layouten kan nu anpassas. Inga övriga layouter berörs av de förändringar som
görs i den nya layouten.
6
3
2
1
Support 0171-205 53
Visste du att... med rätt skyltning
så fördubblas de tänkta inköpen?
Fördelar med olika layouter
Byta namn på layouter
Fördelarna är många med att arbeta med layouter istället för separata mallar. Om användaren t.ex. ändrar pris på en layout så slår det
igenom i samtliga layouter. Samma sak sker
med bilder och texter. Detta gör att användaren endast behöver ändra på ett ställe.
1.
2.
3.
4.
Gå in på Layouter.
Markera layouten.
Klicka på Byt namn.
Skriv in det nya namnet.
1
2
4
Länka layouter
Genom att länka layouter går det att göra förändringar på objekt som slår igenom på alla
layouter per automatik.
Det går då att byta färg på text eller tonplattor
samt att byta typsnitt och typsnittsstorlekar.
Däremot fungerar det inte att flytta på objekt
på mallen.
3
Länka (fönstret Layouter till vänster)
1. Klicka på den första layouten.
2. Håll nere Shift och klicka på nästa layout.
3. Klicka sedan på länka-knappen.
1
3
2
Support 0171-205 53
7
Visste du att...
åtta av tio köpbeslut tas i butik?
1
Bildhantering
Bildtyper som
Mediablob/Shoppa stöder:
Lägg till bilder
• Enhanced Metafile(*.emf )
• Graphics Interchange Format (*.gif )
• JPEG File Interchange Format (*.jpg; *.jpeg)
• Portable Network Graphics (*.png)
• Tag Image File Format (*.tif; *.tiff)
• Windows Bitmap (*.bmp; *.dib)
• PhotoShop (*.psd; *.pdd)
• Windows Metafile (*.wmf )
1. Välj fliken Bilder.
2. Klicka sedan på Ny mapp för att skapa
en ny folder, precis som vid skapandet av
folder för mallen.
3. Markera den nya foldern.
4. Klicka på Ny bild.
5. Sök upp önskad bild.
6. Klicka på Öppna så hamnar den nya bilden i bildmappen.
1
4
Bilder i dessa format kommer om de är större
än 0,5 MB att sparas om till mindre JPEGar
av Shoppa.
Undantaget är PNG som kan vara upp till
1,5 MB innan de sparas om av Shoppa.
Vi rekommenderar att en bild ska vara 1500
pixlar på bredaste ledden för att dessa ska gå
att printa ut i format upp till 700x1000 mm.
2
3
Genomskinlighet/frilagda bilder
5
6
Vektoriserade bilder som ska vara genomskinliga, sparas som WMF (mindre än 0,5 MB)
för att få transparens.
Produktbilder som ska visas utan bakgrund,
sparas som PNG (mindre än 1,5 MB) för att
få transparens.
Om bildfilen är större än ovan angivet kommer Shoppa automatiskt att göra om den till
en JPEG och den tappar då också genomskinligheten.
Bilder kan även dras direkt från skrivbordet
eller en mapp på datorn till bildmappen i
Shoppa.
8
Support 0171-205 53
Visste du att... snittköpet ökar 10%
med hjälp av kommunikativa skyltar?
Byt ut bild
Återställa material
1. Högerklicka på bilden som ska bytas ut.
2. Välj Byt bild.
3. Välj den nya bilden (ersätter den gamla).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bilden kommer då också att bytas på alla mallar där den används.
Gå till menyn Arkiv.
Välj Återskapa material.
Välj tidsperiod då den är borttagen.
Välj vilken typ av objekt.
Välj objektet.
Klicka Återskapa denna.
2
1
2
1
3
3
4
5
Ta bort bild
1. Högerklicka på bilden som ska tas bort.
2. Välj Ta bort (eller klicka på soptunnan).
3. För att ta bort den välj Ja i dialogrutan.
Tänk efter innan, bilden som tas bort försvinner på alla mallar den finns på. Kanske ska
bilden istället ersättas med en ny?
Beskrivs ovan.
6
1
Material kan återställas upp
till 3 månader efter att det
har tagits bort.
2
3
Support 0171-205 53
9
Visste du att... 83% av informationen
som når hjärnan kommer från ögonen?
Verktyg
Den vänstra verktygspaletten
1. Pil - markera och flytta
2. Pil skugga - skuggplacering
3. Text - skapa textbox
4. Pris - skapa prisbox
5. Bild - skapa bildbox
6. Rektangel - skapa rektangel
7. Cirkel - skapa cirkel
8. Streckkod - skapa streckkod
9. Tabordning - sätt tabordning
10. Rensa tabordning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Den övre vertygspaletten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1
Spara
Klipp ut
Kopiera
Klistra in
Ångra
Gör om
Placera överst
Flytta en nivå upp
Flytta en nivå ned
Placera underst
Lås upp
Lås
Synlig vid utskrift
Dold vid utskrift
Vänsterställ
Centrera vågrätt (Innehållet)
Högerställ
Justera mot överkant
Centrera lodrätt (Innehållet)
Justera mot underkant
2
3 4
27
10
5
6
28
7
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
8
29
Centrera lodrätt (Objektet)
Objekts placering i förhållande till varandra
Gruppera objekt
Dela upp objekt
Dela upp alla objekt
Förhandsgranska
Typsnitt
Typsnittsstil
Prisformatering
Enkelradig text
Flerradig text
Fontstorlek (flerrad)
Radavstånd
Begränsa radantal
Hörnradie
Streckkodstyp
Dölj skugga
Skugga
Opacitet på skugga
Mjukhet på skugga
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
30 31
32
33
34
35
36 37 38
39
40
Support 0171-205 53
Visste du att... med rätt skyltning
så fördubblas de tänkta inköpen?
Textbox
Enkelradig/Flerradig
1. Välj Textverktyget.
2. Dra upp en textbox.
3. Klicka på den, fyll den med text.
I en Enkelradig textbox anpassas texten efter
boxens storlek. Shoppa kommer inte att klippa någon text utan förminskar den istället.
En Flerradig textbox låter texten flöda på flera
rader och i denna kan också fontstorlek anges.
2
1
3
1.
2.
3.
4.
5.
Typsnitt
Typsnittet som används i mallen ärvs per automatik ned till butikerna och behöver inte
installeras på deras datorer.
Enkelradig.
Flerradig.
Ange Fontstorlek vid Flerradig.
Radavstånd.
Välj hur många rader som ska visas, bra
vid ex. punktlistor från databas där mindre layouter bara får plats med ex. tre rader och större layouter kan ha flera rader.
1
3
OBS!
Typsnittet måste vara i TrueTypeformat (.ttf).
Stora eller små bokstäver
Under menyn Text finns möjlighet att ange
om ett textblock alltid ska skrivas med små
(gemena) bokstäver, stora (versaler), att första
bokstaven alltid ska vara stor eller att textfältet visar texten precis så som den är skriven.
4
2
5
Bildbox
1.
2.
3.
4.
Välj Bildverktyget.
Dra upp en bildbox.
Markera boxen.
Klicka på önskad bild under Bildfliken.
2
1
4
Support 0171-205 53
3
11
Visste du att...
åtta av tio köpbeslut tas i butik?
Prisbox
Låsa objekt
1.
2.
3.
4.
Genom att låsa fält förhindras plusanvändaren från att kunna redigera dessa. Funktionen
används t.ex. för kedjans logotyp, samt för att
låsa säljstyrningstexter som Kampanj, Nyhet,
Rea etc.
Välj Prisverktyget.
Dra upp en ruta.
Fyll den med ett pris.
Välj önskad Prisformatering.
Prisbox används istället för textbox för att
möjliggöra ett par formateringsalternativ. En
prisformatering anger hur priser ska presenteras (med kr på slutet, med :- tecken, upphöjda ören osv.) men också för att kunna utnyttja olika beräkningsfunktioner.
1. Markera objektet som ska låsas.
2. Klicka på Lås.
3. Låsningen visualiseras med en röd streckad
ram runt objektet.
Se mer om beräkningar under kapitlet ”Kopplingar med automatisk beräkning”.
1
2
3
4
2
Dold vid utskrift
Vägledande fält som ej ska skrivas ut, kan läggas till på mallarna enligt nedan.
1. Markera objektet och klicka på symbolen
Dold vid utskrift.
2. När objektet är osynligt indikeras detta
med en gul ram runt det. Plusanvändaren
kommer att se objektet på skärmen men
det skrivs inte ut.
3. För att göra objektet synligt igen, klicka
på symbolen Synlig vid utskrift.
3
12
3
1
1
2
Support 0171-205 53
Visste du att... snittköpet ökar 10%
med hjälp av kommunikativa skyltar?
Färg på fyllning/ram
Positionering inuti box
1. Markera text eller tonplatta.
2. Vänsterklicka på önskad färg för att välja
färg på fyllning.
3. Högerklicka på önskad färg för att välja
färg på outlinen/ramen.
Det finns sex val för att positionera text eller bild inuti en box, vänster, mitten, höger,
överkant, mitt och underkant.
Styrande objekt – linjering
Flera objekt kan enkelt justeras i förhållande
till varandra. T.ex. kan de justeras att ha jämn
vänsterkant, vara lika breda, lika höga m.m.
2
3
För jämn vänsterkant:
1. Håll inne Shift och klicka först på de objekt som ska justeras.
2. Klicka sist på objektet som har rätt vänsterkant. En fetare markeringsram talar
om att det är det styrande objektet.
3. Välj önskad justeringsåtgärd, i detta fall
att alla objekt ska ha jämn vänsterkant
med det sist markerade objektet.
Tjocklek på ram
1. Markera text eller tonplatta.
2. Klicka på knappen för Linjetjocklek.
3. Här finns sju olika tjocklekar på ramen.
2
3
1
1
1
1
2
Genom att dra ett lasso runt alla önskade
objekt är det möjligt att markera flera objekt
samtidigt (håll ned musens vänstra knapp och
dra tills objekten hamnar innanför det gröna
lassots område). Lassot måste fånga hela
objektet för att det ska markeras.
Support 0171-205 53
3
13
Visste du att... 83% av informationen
som når hjärnan kommer från ögonen?
Olika streckkoder
Kopiera med musen
1. Använd Streckkodsverktyget och dra upp
en ruta.
2. Välj streckkodstyp uppe i droplistan.
3. Genom att välja kopplingen Ean13 så
kommer Shoppa att generera en streckkod utav artikelns Ean13-kod.
Klicka med vänster musknapp på ett eller flera
objekt - håll knappen inne dra åt sidan och
klicka samtidigt på höger musknapp (utan att
släppa upp den vänstra). Släpp båda musknapparna och en kopia på objektet har skapats.
Flytta objekt med pilarna
2
1
Tryck på piltangenterna för att flytta objekt,
för längre sträckor håll in Shift och tryck på
pil (=10 ggr längden). För att flytta mer precist, håll in Ctrl och tryck på pil (=1/10-del).
3
Flytta med x-/y-ledslåsning
För att flytta ett objekt endast lodrätt eller
vågrätt, håll ner Shift och dra med musen.
Separera kopplingar
gera, välj Peka om kopplingar till nästa
produkt så förstår programmet att det är
två separata produkter.
4. Nu ändras produktindex från 1 till 2 för
produkt 2.
En flerproduktsmall kan enkelt skapas utifrån
en enproduktsmall.
Koppla produktindex på flera objekt samtidigt.
1. Skapa en mall innehållandet produktinfo
för en produkt.
2. Kopiera all info på singelprodukten,
klistra in och anpassa layouten. Om t.ex.
priset nu justeras på produkt 2 kommer
det även att ändras på produkt 1.
3. Genom att markera alla objekt som tillhör produkt 2, gå upp till menyn Redi-
Koppla produktindex på enstaka objekt
1. Markera objektet som ska få nytt index.
2. I listen längst ned till höger markera
Innehåll och sedan ex. 2 på droplistan för
produktindex.
3. Välj koppling t.ex. Price, dra och släpp
den på priskopplingen i mallen där produkt 2: pris ska presenteras.
1
2
14
4
3
Support 0171-205 53
Visste du att... med rätt skyltning
så fördubblas de tänkta inköpen?
Språkspecifika mallar
Flerspråkiga Shoppakonton har även alternativet Språkindex under kopplingar. Det används för att en artikel ska kunna hämta information i flera olika språk från Mediablob.
1
1. Gå in i fliken Kopplingar.
2. Välj ett nytt språkindex.
3. Dra ut kopplingen till ett objekt.
Numren motsvarar olika språk beroende på
kedja, för mer information kring detta, kontakta Shoppa.
2
Ändra språkindex på flera objekt
3
Språkspecifika mallar berör endast kunder
som har ett konto med Multispråk.
Markera en eller flera objekt för vilka språkindex ska ändras.
1
1. Gå in i Redigera.
2. Välj Peka om kopplingar till nästa språkindex.
Nu kommer markerade objekt få nästa språkindex, t.ex. språkindex 1 blir 2, 2 blir 3 etc.
Support 0171-205 53
2
15
Visste du att... med rätt skyltning
så fördubblas de tänkta inköpen?
Skala proportionerligt
Skugga
1. Markera ett objekt.
2. Håll inne Ctrl.
3. Förstora/förminska genom att klicka på
och dra i de fyllda fyrkanterna i objektramen.
1. Välj skuggverktyget.
2. Markera textobjektet, dra
det åt sidan för att skuggans
placering ska visas.
3. Släpp för att bekräfta skuggans placering.
1
1
2
3
3
Rotera eller skeva objekt
1. Klicka på objektet två gånger så cirklar
resp. fyrkanter i ramen blir ihåliga.
2. Dra i något av hörnen för att rotera objektet.
3. Dra i någon av fyrkanterna för att skeva
objektet.
1
Skuggans inställningar
1. Välj färg på skuggan genom att markera
objektet med Pilverktyget skugga . Klicka
därefter på önskad färg i färgpaletten.
2. Välj opacitet på skuggan med Opacitetsverktyget.
3. Välj mjukhet med Fjäderverktyget.
2
2
3
1
3
16
Support 0171-205 53
Visste du att...
åtta av tio köpbeslut tas i butik?
Styrande kopplingar
I detta exempel beskrivs tillvägagångssättet
för att visa ett svart pris som standardpris
(ordinariepris) och ett rött pris vid ett lägre
PriceBefore (rea-pris).
1. Skapa en Prisbox, gör priset svart.
2. Kopiera Prisboxen, gör kopian röd (lägg
priserna bredvid varandra).
3. Skapa en Textbox, skriv in texten ”Ord
pris”.
4. Klicka på fliken Kopplingar längst till
höger för att se nuvarande kopplingar i
skylten.
5. Kontrollera att läget Innehåll nere till höger är valt.
6. Välj kopplingen Price before.
7. Dra Price before-kopplingen till Ordinarie pris-boxen, släpp kopplingen till höger om den gröna Freetext-symbolen.
8. Välj läget Synlig nere till höger.
9. Välj kopplingen PriceBefore.
10. Dra kopplingen till prisboxen med det
röda priset. Vilket innebär att reapriset (det röda
priset) ska vara synligt endast när det finns ett ord.
pris och ett nedsatt pris.
2
1
3
4
6
5
14
10
7
11
9
8
11. Välj Price before (fortfarande med Synligt
valt)och dra ut kopplingen till Ord. pris
boxen. Detta innebär att Ord. pris kommer endast
att vara synligt när det både finns ett ord. pris samt
ett nedsatt pris.
12. Välj läget Osynlig nere till höger.
13. Välj PriceBefore.
14. Dra kopplingen till prisboxen med det
svarta priset. Vilket innebär att det svarta priset
13
12
(stora ord. priset) ska vara osynligt när det finns ett
reapris.
15. Slutligen placera det stora svarta priset på
samma position som det röda. Fyll i ett
ordinarie pris och det svarta priset ska bli
osynligt och det röda synlig.
15
Support 0171-205 53
17
Visste du att... snittköpet ökar 10%
med hjälp av kommunikativa skyltar?
Exempel:
visning med eller utan bild
6
I detta exempel beskrivs tillvägagångssättet
för att visa leverantörsnamnet om inte leverantörens logotyp finns.
Funktionen gäller endast användare med
koppling till Mediablob.
1. Skapa en Textbox för varumärket.
2. Skapa en Bildbox för varumärket.
3. Gå till fliken Kopplingar. Kontrollera att
Innehåll nere till höger är markerat.
4. Dra kopplingen Brand till textboxen för
varumärket.
5. Dra kopplingen Brand till bildboxen för
varumärket.
6. Välj ”Osynlig vid bild” nere till höger.
7. Dra nu kopplingen Brand till textboxen
för varumärket. Texten i Brand blir osynlig om logotyp(bild) finns lagrad i Brand.
2
7
Om logo
finns.
Om logo
saknas.
1
3
Synlig vid bild (med vald koppling)
= orangefärgad bildikon
5
18
4
Osynlig vid bild (med vald koppling)
= bildikon med orange outline
Support 0171-205 53
Visste du att... 83% av informationen
som når hjärnan kommer från ögonen?
Fler automatiska beräkningar finns.
Avbetalningsberäkning kan beställas och
anpassas efter gällande avbetalningsvillkor.
Jämförpris-beräkning
Skylten behöver ha följande fält för att beräkningarna ska kunna genomföras:
• Price
• Price before
• Amount
• Unit
+ eventuellt Multi – för multierbjudande och
Packsize – för flerpack.
1. Skapa ett textfält för mängd och enhet.
2. Skapa ett textfält för jämförpris beräknat
på ordinarie pris Unit price before, skriv
texten Jämförpris + mellanslag (+ ev. ett
fält för jämförpris beräknat på kampanjpriset Unit price).
3. Skapa ett textfält för multierbjudande,
skriv in ”för”.
4. Skapa ett textfält för flerpack, skriv in
”-pack”.
5. Gå till fliken Kopplingar. Dra kopplingen
Amount (mängd) till rätt textfält, släpp
före kopplingen Freetext.
6. Dra kopplingen Unit (enhet) till samma
textfält, släpp efter kopplingen Freetext.
7. Dra kopplingen Pack size till rätt fält.,
placera före Freetext.
8. Dra kopplingen Multi till rätt fält, placera före Freetext.
9. Dra kopplingen Unit Price before till rätt
textfält, släpp efter koppligen Free text.
10. Dra kopplingen Unit Price till rätt fält.
11. Gå till fliken Information. Klicka på
boxen för Amount och Unit, skriv in 33
i Amount-rutan, skriv ett mellanslag i
Freetextrutan, skriv in cl i Unit-rutan.
12. Spara. Nu räknar Shoppa automatiskt
ut jämförpriset och visar det på platsen
för koppligen Unit Price before och Unit
Price.
1
4
3
2
5
6
7
8
9
10
Support 0171-205 53
19
Visste du att... med rätt skyltning
så fördubblas de tänkta inköpen?
Länkade kopplingar
I Shoppa finns möjlighet att importera infomation från produktdatabasen Mediablob.
För att länka information i Mediablob till
Shoppa används taggningarna som ni finner
under fliken kopplingar till höger.
Lägg till länkade kopplingar
Först skapas en mall anpassad efter förutbestämd profil. Välj sedan fliken kopplingar till
höger. Välj sedan passande koppling till mallen, dra och släppa den på rätt text-/bildfält.
Läs mer om Kopplingsspecifikationer på följande sidor.
Innehåll (koppling)
= fylld grön fyrkant
20
Support 0171-205 53
Visste du att...
åtta av tio köpbeslut tas i butik?
Produktsökning
Från Shoppa går det att söka efter artiklar
som sparats i Mediablob. Sökningar kan antigen ske direkt i mallen eller i det generella
sökfältet under fliken sökresultat till höger.
1
2
Söka i en mall
Om fältet innehåller ett förstoringsglas är det
sökbart. Exempel på sådana fält är Name där
sökning sker på produktnamne, fältet Brand
där sökning sker på varumärkets namn osv.
1. Välj ett fält att söka i.
2. Skriv in ett sökord. Tryck på Enter eller
klicka på förstoringsglaset uppe till höger
i sökfältet för att starta sökningen.
3. Sökresultatet visas i sökfliken till höger.
4. Fyll mallen med den önskade produkten, från sökresultatet, genom att dra och
släppa den på mallen.
3
4
Söka i det generella sökfältet
Det kanske enklaste sättet att söka är i det generella sökfältet. För varje tecken som skrivs i
sökfältet så filtreras resultatet fram. Sökningen sker mot all information (oavsett vilket fält
informationen lagrats i) i Mediablob.
2
1
3
1. Öppna fliken Sökresultat till höger.
2. Skriv in önskat sökord i det generella sökfältet.
3. Fyll mallen med den önskade produkten, från sökresultatet, genom att dra och
släppa den på mallen.
Support 0171-205 53
21
Visste du att... snittköpet ökar 10%
med hjälp av kommunikativa skyltar?
Kopplingsbeskrivning
ID 1. Product name
(productname)
Fältet är till för namnet på produkten.
Exempel: Löparsko
Rekommenderat antal bokstäver 10, max 20
Om det finns en produktbild så är den vanligtvis kopplad till detta fält.
ID 2. Technical namn
(sashort)
Fältet är till för en kort säljande produkttext. Rekommenderat antal tecken är 20 och maximalt antal 50.
ID 7. Sales argument long
(salong)
Fältet är till för en längre säljande produkttext. Rekommenderat antal tecken är 200 och maximalt antal 400.
(techname)
Fältet är till för produktens tekniska namn.
ID 8. Unit
Exempel:
a. Champagne – Diamond Edition
b. Kellogg’s Special K cereal
c. Adidas Goodyear Race Leather
Exempel:
Kg, g, ml osv.
Om det finns en 2:a produktbild så är den vanligtvis kopplad till detta fält.
ID 3. Corporation
(corporation)
Fältet är till för namnet på produktens leverantör. En leverantör kan i sin tur ha flera varumärken som beskrivs
under Brand.
Om leverantören har en logobild så är den vanligtvis kopplad till det här fältet.
ID 4. Brand
(brand)
Fältet är till för produktens varumärke.
Exempel:
Orrefors
Kellogg’s
Adidas
Om det finns en varumärkeslogo så är den vanligtvis kopplad till detta fält.
ID 5. Brand sub
(subbrand)
Fältet är till för produktens eventuella andra varumärke.
Exempel:
På produkten Coca-Cola light är subbrand Coca-Cola
Light och brand Coca-Cola.
Om det finns en 2:a varumärkesbild så är den
vanligtvis kopplad till detta fält.
22
ID 6. Sales argument short
(unit)
Fältet är till för produktens mått.
ID 9. Amount
(amount)
Fältet är till för att ange mängden i en förpackning.
Amount används tillsammans med Unit för jämförelseprisberäkning.
Exempel:
150-300 (g), 1 (kg), 330 (ml), 2 (l)
ID 10. EAN 13
(ean13)
Fältet är till för EAN-13. Används oftast för produktsökningar och generering av streckkod.
ID 11. Short description
(infoshort)
Fältet är till för en kort produktbeskrivning, här beskrivs produktens speciella egenskaper eller skillnader
mot liknande produkter. Fältet är tänkt att vara kortfattat och relativt stort i teckenstorlek. Rekommenderat
antal tecken är 20 och maximalt antalet tecken är 50.
Om det finns en 3:e produktbild så är den vanligtvis kopplad till detta fält.
ID 12. Long description
(infolong)
Fältet är till för en mer detaljerad beskrivning av produkten. Fältet är oftast flerradigt och har en liten fontstorlek. Rekommenderat antal tecken är 200 och maximalt antal tecken är 400.
Support 0171-205 53
Visste du att... 83% av informationen
som når hjärnan kommer från ögonen?
ID 13. Pack Size
ID 21. Refund
ID 14. Treatment
ID 22. Multioffer Amount
(packsize)
Fältet är till för antalet i ett flerpack.
(treatment)
Fältet är till för rekommendationer om hur produkten
ska skötas/behandlas.
Rekommenderat antal tecken är 200 och maximalt antal tecken är 400.
Om det finns en 2:a symbol för märknings
som svanenmärkt osv, så är den vanligtvis
kopplad till detta fält.
(refund)
Fältet är till för pantvärdet på en produkt.
(multi)
Fältet är till för antalet av produkten i ett multierbjudande.
Exempel:
En kedja vill sälja två produkter till priset
av x kr. Värdet i multifältet ska då vara 2.
ID 23. Price
ID 15. Target group
(price)
Fältet är till för produktens pris. Under en kampanj
kommer ”pricebefore” automatiskt att sättas i Shoppa.
ID 16. Specifikation
Exempel:
Priset för en produkt i systemet är ”99.00”. Kampanjen
C1 definieras att vara aktiv från datum A till datum B
och priset på produkten är ”79.00”. När en Shoppaanvändare börjar skriva ut skyltar på denna produkt kommer produktens pris att bli ”79.00” och 99.00 skrivs
som ”pricebefore”.
(target)
Fältet är till för åldersrekommendationer t.ex. i
sällskap av föräldrar osv.
(spec)
Fältet är till för tekniska specifikationer som t.ex. mått,
ingredienser, volym och energiförbrukning. Rekommenderat antal tecken är 20 och maximalt antal tecken
är 50.
ID 17. Seals
(seals)
Fältet är till för märkning som fair trade, svanenmärket,
nyckelhålsmärkning osv.
Om det finns en symbol så är den vanligtvis
kopplad till detta fält.
ID 18. E-learning
(elearning)
Fältet är till för hjälpinformation om produkten för säljpersonalen. Rekommenderat antal tecken är 200 maximalt antal 400.
ID 19. Chain specific fields
(text1, text2 osv)
Det finns ett antal generella textfält som kan användas
för olika syften.
ID 24. Inventory
(Inventory)
Fältet kan innehålla information som skrivs ut på hyllkantsetiketter som hjälp vid inventering och order. Exempel: Produkten är beställd per pall; varje pall innehåller 12 produkter. Grossistens identitetsinformation eller
namn kan också inkluderas i fältet.
ID 25. Color
(color)
Fältet beskriver produktens färg.
ID 26. Depth
(depth)
Fältet beskriver produktens djup (mått).
ID 27. Height
(height)
Fältet beskriver produktens höjd.
ID 20. Multiple codes
(code1, code2 osv)
Det finns femton kedjespecifika kodfält som kan användas för att ge en produkt multipla koder.
Support 0171-205 53
23
Visste du att... med rätt skyltning
så fördubblas de tänkta inköpen?
ID 28. Properties
(properties)
Fältet beskriver attribut eller kännetecken för en produkt. Exempel på ett karakteristiskt attribut är täthet
eller styrka på ett material.
ID 35. Price combined
(Price combined)
En manuell inmatning av ett paketpris. Användas ofta
tillsammans med uträkningen Save Price combined för
att räkna ut total besparing vid köp av paketet.
Exempel
a. Material: Blykristall
b. Ingredienser: Majsmjöl, socker, malt, kryddor, salt,
askorbinsyra (vitamin C), niacinamide, järn, riboflavin
(vitamin B2).
c. Material: Läder
Om det finns en 5:e symbol för märknings
som svanenmärkt osv, så är den vanligtvis
kopplad till detta fält.
ID 29. Width
(width)
Fältet beskriver produktens bredd.
ID 30. Volume
(volume)
Fältet beskriver produktens volym, ex 1m³ (en kubikmeter).
ID 31. Supplier product code
(Supplier code)
En leverantörskod är en unik indentifikation på en produkt hos en leverantör. Dess syfte är att förenkla referat
till produkten.
ID 32. Warranty
(warranty)
Den skriftliga garanti som ges till köparen av en ny
produkt, t.ex. anges hur tillverkaren kommer att göra
reparationer eller byta ut defekta delar.
ID 33. Country of origin
(Country of origin)
Fältet är till för att lagra ursprungsland för en produkt,
t.ex. ”Chile” för en banan.
ID 34. Sales package unit
(Sales package unit)
T.ex. om en fläskfilé på 500g säljs för 49kr/kg så är sales
package unit ”/kg”.
24
Support 0171-205 53
Visste du att...
åtta av tio köpbeslut tas i butik?
2
Koppla skrivare
Alternativ 1
I Shoppa finns på varje utskriftsformat möjlighet att ange vilken skrivare och vilket fack
som ska användas vid utskrift.
1. Klicka på i-symbolen vid önskat format i
Layoutrutan till vänster i Shoppa.
2. I dropplistan skrivare finns de skrivare
som är tillgängliga. Om inget val har
skett använder Shoppa, Windows Default (förvald skrivare på datorn) som
standard.
3. För att definiera en ny skrivare, klicka på
Lägg till.
4. Ge inställningen ett namn (ex Perforerat
papper).
5. Välj vilken skrivare som ska användas (såväl lokala som nätverksskrivare fungerar).
6. Välj pappersstorlek för utskrift.
7. Välj fack som papperet ligger i.
8. För att förenkla skärning och klippning
efter utskrift så kan Rita skärmärken användas.
9. Klicka på OK och den ny skrivaren sparas
i dropplistan.
10. Behöver någon inställning ändras på en
redan befintlig skrivare, klicka på Redigera.
10
1
3
4
5
6
7
8
9
Shoppa använder Windows default skrivare
som förval om användaren inte gjort några
skrivarinställningar.
Support 0171-205 53
25
Visste du att... snittköpet ökar 10%
med hjälp av kommunikativa skyltar?
Alternativ 2
1. Välj Koppla skrivare under toppmenyn
Arkiv.
2. En lista över storlekar visas. Bredvid varje
storlek finns en dropplista.
3. För att definiera en ny skrivare, klicka på
Lägg till.
4. Ge inställningen ett namn (ex Perforerat
papper).
5. Välj vilken skrivare som ska användas (såväl lokala som nätverksskrivare fungerar).
6. Välj pappersstorlek för utskrift.
7. Välj fack som papperet ligger i.
8. För att förenkla skärning och klippning
efter utskrift så kan Rita skärmärken användas.
9. Klicka på OK och den ny skrivaren sparas
i dropplistan.
10. Behöver någon inställning ändras på en
redan befintlig skrivare, klicka på Redigera.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
26
Support 0171-205 53
Visste du att... 83% av informationen
som når hjärnan kommer från ögonen?
Skriva ut
3
Enstaka skyltar
1.
2.
3.
4.
5.
Välj mall.
Sök/skriv in skyltinfo.
Välj Layout.
Välj Utskriftsstorlek.
Klicka på plusset för att Köa (en siffra
bredvid skrivarikonen visar nu hur många
skyltar som ligger i skrivarkön.
6. När samtliga skyltar som ska skrivas ut
lagts till kön, klicka på Skriv ut.
1
4
5
2
6
Samla flera skyltar i kö innan utskrift och
spara papper! Shoppa anpassar och lägger
flera skyltar på samma papper om de får
plats. Exempel: en A5 och två A6 får plats på
en A4.
Support 0171-205 53
27
Visste du att... med rätt skyltning
så fördubblas de tänkta inköpen?
Multiutskrift kan även användas på sökresultat innehållande flera produkter.
1
2
Multiutskrift
Multiutskrift används för mängdutskrift av
kampanjer och sökträffslistor. Funktionen
kan endast användas när det finns en koppling till Mediablob alternativt annan databas.
1. Välj önskad 1-produktsmall (det kan inte
vara en flerproduktsmall).
2. Välj sedan utskriftsformat och layout.
3. Gå till Kampanjfliken på höger sida.
4. Välj önskad kampanj.
5. Välj önskade produkter genom att klicka
på dem, de blir då gulmarkerade.
6. Alternativt klicka på Välj alla (längst ned
i kampanjfältet) för att välja hela kampanjen. För att avmarkera någon produkt
klicka på den en gång till.
7. För att avmarkera alla klicka på Välj ingen.
8. Klicka på Skicka till kö. Nu ligger de
valda produkterna som färdiga skyltar i
skrivarkön.
9. För att skriva ut alla valda klicka på symbolen för Skriv ut kö, nere till vänster,
som vanligt.
4
3
5
6
7
8
9
Läs om möjligheten att förhandsgranska
skyltarna i utskrifskön, på nästa sida.
28
Support 0171-205 53
Visste du att...
åtta av tio köpbeslut tas i butik?
Utskriftsköer
Granska köade skyltar
innan utskrift
4
3
1. Gå till fliken Utskrifter uppe till vänster.
2. Klicka på plusset framför Skrivarkö-mappen för att se köade skyltar.
3. Genom att klicka på mappen förhandsvisas skyltarna som tumnaglar.
4. Klicka på skylten för att förstora den.
5. Nu är det även möjligt att göra korrigeringar i skylten om t.ex. priset skulle vara
fel.
6. Det är också möjligt att ta bort skyltar
som inte önskas genom att markera den/
dem och klicka på Papperkorgen eller Högerklicka på skylten i listan och därefter
Ta bort.
5
1
6
2
Under mappen Arkiv sparas de skyltar
som har skrivits ut. De finns kvar där i ca 3
månader. Det går även att därifrån skriva ut
en skylt igen.
Support 0171-205 53
29
Visste du att... snittköpet ökar 10%
med hjälp av kommunikativa skyltar?
Skriva ut via Printshop
1
2
Printshop är ett tillval som Shoppa erbjuder
för utskrift av större format. Detta sker med
en utskriftskoppling från programmet till externa skrivare eller tryckerier.
3
Skriva ut
Utskriften går till som vanligt men istället
för att lägga skyltarna till skrivarkön så läggs
dessa till varukorgen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Välj mall.
Sök/skriv in skyltinfo.
Välj layout.
Välj utskriftsstorlek.
Klicka på Lägg i varukorg.
En siffra bredvid kundvagnen visar nu
hur många skyltar som ligger i Printshopkön. När alla önskade skyltar är köade,
klicka Skicka order.
7. En ny ruta öppnas som presenterar priserna för de olika storlekarna.
8. En förhandsvisning av skylten/skyltarna
visas.
9. Möjlighet att öka antalet eller ta bort
skyltar från beställningen.
10. Möjlighet att ändra storleken innan ordern skickas.
11. Välj Nästa.
12. Här presenteras en lista på alla sparade
adresser.
13. För att lägga till en ny adress, klicka på Ny.
14. Fyll i Leveransadress.
15. Välj Spara.
16. Välj Nästa.
Samla alla önskade skyltar i Printshopkön
innan beställningen slutförs, detta för att
undvika ny avgift för hantering och frakt.
5
4
6
9
7
8
10
11
12
14
15
13
16
30
Support 0171-205 53
Visste du att... med rätt skyltning
så fördubblas de tänkta inköpen?
Flera mottagare
17
17. Klicka på flera mottagare om samma
skyltbeställning ska skickas till flera mottagare.
18. Klicka på plusset för att lägga till en sparad adress till Leveransadresserna.
19. Leveransadresser kan även tas bort genom
att klicka på minustecknet.
20. Välj Nästa.
22
18
20
11
21
23
24
26
19
21. Här visas olika fraktalternativ.
22. Här läggs kampanjkoder till.
23. Kontrollera ordern.
24. Här presenteras hur mycket kredit som
finns på kontot.
25. För att kunna genomföra beställningen
måste villkoren godkännas genom att rutan markeras.
26. Skicka ordern.
25
Om kontot saknar kredit kommer en dialog
att visas som gör det möjligt att fylla på kontot.
27. Välj kvantitet.
28. Fyll i uppgifter.
29. Godkänn avtalet.
30. Välj Köp kredit.
27
28
En faktura kommer skickas på den valda krediten.
29
Support 0171-205 53
30
31
Visste du att... 83% av informationen
som når hjärnan kommer från ögonen?
Hotfolder
Displaygrupper
Skyltar kan via en s.k. Hotfolder-integration
skrivas ut från externa system via Shoppa.
Detta sker genom att det externa systemet
skickar en XML-fil (enligt Shoppas riktlinjer)
till en fördefinierad folder på datorn. Shoppa
känner av när filer kommer till hotfoldern
och lyfter då in dessa i skyltprogrammet.
Om skyltarna ska skrivas ut per automatik så
behöver XML-filen även innehålla vilka displaygrupper (en displaygrupp kan innehålla
en eller flera skyltmallar) som ska användas.
Vilket innebär att när XML-filen kommer till
hotfoldern så vet Shoppa vilken mall, storlek
och antal skyltar som ska skrivas ut och sköter därmed detta utan att användaren behöver
göra något.
Dessa skyltbeställningar kan antingen skrivas
ut per automatik eller via manuell handpåläggning (om autoprint ska vara aktiverat
eller ej, definieras i XML-filen). De artiklar
som skickas till hotfoldern presenteras under fliken (som ni finner till höger i Shoppa)
Local-POS. Utskrift sker precis som vanligt
genom att antingen dra och släppa artikel för
artikel till skylten eller genom att markera
flera, välja format och lägga till skrivarkön.
32
Support 0171-205 53
Support 0171-205 53
33
Shoppa AB
Linbanegatan 10, SE-745 34 Enköping, Sweden
Support Phone: +46 171 205 53
office Phone: +46 717 205 50
E-mail: [email protected]
internet: www.shoppa.com