ljusservice

ljusservice
Vi vet hur du underhåller en säljande belysning
1
Detta är ljusservice
Regelbundet underhåll är viktigt för att säkerställa en
optimalt fungerande butiksbelysning. Ljusservice erbjuder
den professionella service du behöver för att bibehålla en
säljande belysning i din butik.
Som allt annat har även butiksbelysning en livscykel. Vi
vet att en ljusanläggning kan tappa upp till 30 procent av
ljusmängden på ett år. Ibland kan detta vara svårt att upptäcka när man vistas i butiken dagligen. Ofta försämras
belysningen på grund av att armaturer, ljuskällor, väggar
och tak blir smutsiga. Nedsmutsning av frontglas och
reflektorer medför att ljusnivån minskar. När damm
kapslar in elektriska delar alstras dessutom värme, vilket
för med sig att nedkylningskostnaderna ökar, samtidigt
som anläggningens livslängd förkortas.
Professionell avlastning
Våra utbildade tekniker rengör armaturer, reflektorer och
frontglas. De byter också ljuskällor innan ljusnedgången
blir synbar och säkerställer att ljuset alltid är rätt riktat.
När belysningen är ordentligt riktad och belyser varorna på
rätt sätt bidrar den till den kommersiella framgången av
butiken.
Kontakta oss:
Några av våra kunder:
Kunskap som vinner värdefull tid
Att underhålla en belysningsanläggning kräver mycket
Vår service når butiker runt om i hela norden. Låt oss hjälpa
goda kunskaper om belysning och ljuskällor. Med duss-
dig underhålla din butiksbelysning så att du alltid har ett
intals ljuskällor i en och samma butik kan det bli mycket
attraktivt, säljande ljus.
att hålla reda på. Och att byta ljuskällor är ändå bara en
Ljusservice
Fagerhult | Retail Lighting Solutions
bråkdel av det totala underhållet. Ett avtal med Ljusservice
innebär att du kan släppa allt vad underhåll heter och istäl-
Rinnavägen 12, 517 33, Bollebygd
let lägga mer tid och energi på att ta hand om dina kunder.
Tel: 033 - 722 15 00
Vi tror att de blir glada av uppmärksamheten.
Mail: [email protected]
3
1
Ljusservice – steg för steg
1. Upplägg av underhållsplan
2
Vid första besöket görs en besiktning och utifrån denna
tar vi fram en underhållsplan för den aktuella butiken med
hjälp av vårt system. Denna ger oss möjlighet att både
planera och genomföra våra serviceuppdrag i förväg så
effektivt som möjligt, vilket sparar både tid och pengar för
våra kunder.
2. Regelbundna besök
Vanligtvis gör ljusservice två förbokade besök om året. Men
eftersom varje butik och varje belysningsanläggning är unik
3
anpassas naturligtvis besöksfrekvensen efter dina behov.
Självklart kan vi även rycka ut med kort varsel om det skulle
behövas.
3. Lagning och byten
Mellan de planerade gruppskiftena byter vi även enstaka,
trasiga ljuskällor. Vi vet vilken ljuskälla, effekt och färgtemperatur du ska ha. Vidare ser vi ser även över armaturerna;
reparerar eller föreslår byte av dessa.
Behåll nybutikskänslan
– öka försäljningen
Kontroll på underhållskostnader
Vi vet att en välplanerad butiksbelysning förstärker ditt
Genom att jobba med Fagerhults ljusservice har du
varumärke, lyfter fram dina produkter och skapar en miljö
automatiskt kontroll på dina underhållskostnader. Inköp
som får dina kunder att trivas och att vilja shoppa. Just
av ljuskällor sker centralt och ingår i ditt ljusserviceavtal.
5. Riktning
därför är en bra och fungerande butiksbelysning viktig för
Våra förmånliga avtal med de största leverantörerna av
Rätt ljus ska falla på rätt varor, inga armaturer får blända
försäljningen.
ljuskällor ger dig som vår kund mycket bra priser.
och det ska vara en bra balans i butiken. Tillsammans med
Men en bra butiksbelysning kräver ett regelbundet under-
Vi vet när ljuskällorna behöver bytas och kan därför se till
håll - precis som du behöver underhålla din bil för att den
att belysningen i din butik alltid är tillfredsställande. Med
ska fungera. Med ljusservice får du hjälp med att bevara
hjälp av underhållsplanen kan vi se statusen på din instal-
nybutikskänslan – vi ser efter din butiksbelysning och
lation. Därför kommer våra tekniker alltid ut till din butik
När vi är färdiga och packar ihop för dagen tar vi hand om
håller den i sitt bästa skick. Personalen får då koncentrera
innan för många ljuskällor slutat att fungera. Fagerhult har
gamla förbrukade ljuskällor och ser till att de återvinns
sig på det de gör bäst, nämligen att sälja och ge kunderna
arbetsmiljöansvaret för teknikerna, så du behöver inte oroa
enligt gällande miljöföreskrifter. Inga spår lämnas, förutom
bra service.
dig för egen personal som klättrar på stegar och hanterar
en ren och säljande belysning förstås.
4
4. Städning
Vi rengör reflektorer, frontglas och armaturer. Dessutom
minskar risken för brand som kan orsakas av damm och
andra partiklar.
dig tar vi fram manualer för hur ljuset ska riktas så att det
ger samma visuella känsla i alla butiker.
5
6. Återvinning och miljö
elektriska anläggningar.
4
6
5
”Ljusservice underlättar för våra Visual
”Med ljusservices hjälp utnyttjar vi verkligen
Merchandisers då de kan överlåta
vår investering. Nu har vi säkrat att kvaliteten i
belysningsunderhållet till proffs.”
samtliga butiker är jämn och hög.”
Josefina Larsson, Area Visual Merchandiser, Gina Tricot
Anders Stålhammar, Projektledare för nyetableringar, Nilson Group
”Gina Tricot är Nordens snabbaste växande modekedja. Företaget har över 120 butiker
i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Varje vecka anländer nydesignade plagg till
butikerna vilket 2008 lockade till fler än 80 miljoner besök.”
” I NilsonGroup ingår affärsområdena DinSko, Nilson Shoes, Skopunkten, Jerns och Radical Sports. NilsonGroup är skobranschens ledande detaljistföretag i
Sverige. Skobutikerna finns förutom i Sverige även i Norge, Danmark och Finland.”
Ett avtal som lönar sig
Säkrar kvaliteten
Josefina Larsson, Area Visual Merchandiser, på Gina Tricot
Anders Stålhammar, projektledare för nyetableringar, hos
butiken för att exponera produkterna så bra som möjligt i
uppskattar den service Fagerhults ljusservice erbjuder för
NilsonGroup är mycket positiv till de fördelar ljusservice
kombination med att hålla ner energikostnader.
deras butiker.
ger. NilsonGroup har använt ljusservicetjänsten under
- Ljusservice underlättar arbetet för våra Visual
ungefär 5 år till sina butiker Din Sko, Nilson och Jerns.
Tidigare skötte butikspersonalen allt underhåll och
Merchandisers, då de kan överlåta belysningsunderhållet
­- Med ljusservices hjälp utnyttjar vi verkligen vår invest-
ljuskällebyten, men i takt med utvecklingen i belysnings-
till proffs och istället fokusera på varuvisning och ljussät-
ering. Vi har bra kontroll på ljuskällorna och när de är dags
branschen har ökat, desto mer kompetens behövs för att
tning, berättar Josefina.
att bytas, och om det uppstår något fel på ljuskällan vet
underhålla investeringen. Det kunde också vara så att
vi varför, eftersom Fagerhults ljusservice alltid är snabbt
kvaliteten på belysningen i butikerna var mycket ojämn,
på plats och gör en felsökning. Detta ger oss kontroll på
eftersom man skötte underhåll på olika sätt. Nu har vi
underhållskostnader för varje butik samt en tydlig kvalitet-
säkrat att kvaliteten i samtliga butiker är jämn och hög.
ssäkring, menar Anders.
Generellt är jag mycket nöjd med ljusservice och deras
servicenivå, avslutar Anders.
Belysningslösningar har i allmänhet blivit mer och mer
komplicerade. Vi använder olika ljuskällor på olika ställen i
6
7
produced by fagerhult retail ab
Att underhålla en belysningsanläggning kräver mycket
goda kunskaper om belysning och ljuskällor. Med dussintals ljuskällor i en och samma butik kan det bli mycket
att hålla reda på. Och att byta ljuskällor är ändå bara en
bråkdel av underhållet.
Ett avtal med ljusservice innebär att du kan släppa allt vad
underhåll heter och istället lägga mer tid och energi på att
ta hand om dina kunder. Vi tror de blir glada över uppmärksamheten.
fagerhult RETAIl ab
huvudkontor
517 33 Bollebygd
Tel 033 722 15 00
Fax 033 28 58 00
[email protected]
www.fagerhultretail.se
försäljningskontor och
utställningar
stockholm
Tegelviksgatan 32
116 41 Stockholm
Tel 08 522 359 50
Fax 08 714 97 60